PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : กรรมของภรรยานายเรือที่ถูกถ่วงน้ำตาย



*8q*
10-26-2008, 03:46 PM
เรื่องจากพระไตรปิฎก

กรรมของภรรยานายเรือที่ถูกถ่วงน้ำตาย

มีเรื่องอยู่ว่าภิกษุบางพวกที่มาเฝ้าพระบรมศาสดานั้น พวกหนึ่งมาทางเรือ ในขณะที่เดินทางมานั้นเรือเกิดหยุดนิ่งเสียเฉยๆ ในกลางทะเล คนโดยสารในเรือก็จัดทำสลากขึ้นเพื่อหาคนที่เป็นกาลกิณี

แต่ภรรยาสาวของนายเรือจับได้สลากนั้นถึง ๓ ครั้ง นายเรือนั้นปกติเป็นคนที่รักภรรยามาก แต่เพื่อชีวิตของคนโดยสารอีกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องตัดใจโยนภรรยาของตนลงน้ำไป

แต่นายเรือก็ไม่อยากที่จะต้องทนเห็นภรรยาของตนลอยคออยู่ในน้ำและส่งเสียงร้องขอชีวิต จึงให้คนโดยสารเหล่านั้นผูกหม้อทรายแล้วยกหม้อทรายผูกติดไว้กับคอภรรยาตนและจับภรรยาตนโยนลงทะเลไป นางได้จมลงไปในน้ำและถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนถึงแก่ความตาย

พระภิกษุที่โดยสารมาด้วยเห็นอย่างนั้นก็คิดว่า ไม่มีใครที่จะรู้กรรมของผู้หญิงคนนี้ได้ เราจักไปกราบทูลถามพระบรมศาสดา ครั้นเดินทางไปถึงพระวิหารเชตวัน พระภิกษุได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าหญิงนั้นได้เสวยกรรมที่ตนเคยกระทำไว้ในอดีตชาติ

พระผู้มีพระภาคเล่าว่า ในอดีตกาลหญิงนี้ได้เกิดเป็นภรรยาของคหบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสี ได้ทำกิจการบ้านเรือนด้วยตนเอง ในเรือนนั้นมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง คอยติดตามอยู่ใกล้หญิงนั้นอยู่เสมอ แม้เวลาที่หญิงนั้นออกไปหาผักหาฟืนในป่า สุนัขก็ติดตามไปด้วย พวกหนุ่มๆ ก็ล้อเลียนว่า วันนี้นายพรานสุนัขออกไปแล้ว พวกเราคงได้กินเนื้อเป็นแน่

หญิงนั้นเกิดความละอายไล่ให้สุนัขกลับไปบ้าน สุนัขกลับไปแล้วก็กลับมาอีก ไม่ว่าจะถูกตีด้วยไม้หรือถูกปาด้วยก้อนหิน สุนัขนั้นก็ยังตามมาอีก ทั้งนี้ก็เพราะสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของหญิงนั้นในอัตภาพที่ ๓ เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในหญิงนั้นได้ หญิงนั้นเห็นสุนัขติดตามตนอยู่เสมอ ไล่ก็ไม่ไปจึงโกรธคิดจะกำจัดสุนัขเสีย

วันหนึ่งนางได้เอาข้าวต้มไปให้สามีที่ทำงานอยู่ในนา แล้วก็เอาเชือกติดมือไปด้วย เมื่อปฏิบัติจัดอาหารให้สามีเรียบร้อยแล้ว นางได้ถือหม้อเปล่าไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่ง เอาทรายใส่หม้อจนเต็ม แล้วเรียกสุนัขที่ตามมาด้วยให้เข้ามาใกล้ สุนัขดีใจเพราะไม่เคยได้ยินเสียงเรียกมานานแล้ว เคยแต่ได้ยินเสียงไล่ สุนัขจึงเข้าไปหานาง

หญิงนั้นเอาเชือกข้างหนึ่งผูกที่คอสุนัข อีกข้างหนึ่งผูกหม้อทรายแล้วโยนหม้อทรายลงไปในน้ำ หม้อทรายก็จมลงไปในน้ำ สุนัขก็ติดตามหม้อตกลงไปในน้ำจมน้ำตาย ด้วยผลแห่งกรรมนั้นนางต้องไปตกนรกอยู่เป็นเวลานาน

เมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ยังมาถูกเขาเอาหม้อทรายผูกติดคอโยนลงน้ำอยู่อีกถึง ๑๐๐ ชาติ ด้วยอำนาจของเศษบาปที่ยังเหลืออยู่ ภรรยานายเรือนั้นก็คือหญิงที่โยนสุนัขลงไปในน้ำนั่นเอง

ขอบคุนเพื่อนอกาลิโกครับ