PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : สร้างสติทำสมาธิButsaya
04-23-2010, 11:49 PM
เรื่อง สร้างสติทำสมาธิ
เสียงธรรม ภาค ปฏิบัติ ทำได้ ด้วยตนเอง

โดย.....
เดชวิชา ดาวิชโย

คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.upload-thai.com/download.php?id=d88bb29b7c15022accadd4266a25125e)


[center]http://www.4shared.com/embed/270232316/a289b8f2