PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : พรปีใหม่ กับ ท่าน ว.วชิรเมธีButsaya
08-11-2010, 01:10 PM
เรื่องพรปีใหม่ 2553 Part 1
โดย.....
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

แสดงธรรมในรายการ ทูไนท์โชว์ วันที่ 4 มกราคม 53
เกี่ยวกับ กิ๊กกะภัย , การให้ความเท่าเทียมกัน, การกตัญญูกตเวทีต่อมารดา, การให้
ความทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก และความสุขที่ชอบธรรม

http://www.youtube.com/v/qfPsJqXQ3Ak&hl=en_US&fs=1

Butsaya
08-11-2010, 01:12 PM
เรื่องพรปีใหม่ 2553 Part 2
โดย.....
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

แสดงธรรมในรายการ ทูไนท์โชว์ วันที่ 4 มกราคม 53
เกี่ยวกับ กิ๊กกะภัย , การให้ความเท่าเทียมกัน, การกตัญญูกตเวทีต่อมารดา, การให้
ความทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก และความสุขที่ชอบธรรม

http://www.youtube.com/v/EMedR9Pt_y0&hl=en_US&fs=1

Butsaya
08-11-2010, 01:12 PM
เรื่องพรปีใหม่ 2553 Part 3
โดย.....
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

แสดงธรรมในรายการ ทูไนท์โชว์ วันที่ 4 มกราคม 53
เกี่ยวกับ กิ๊กกะภัย , การให้ความเท่าเทียมกัน, การกตัญญูกตเวทีต่อมารดา, การให้
ความทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก และความสุขที่ชอบธรรม

http://www.youtube.com/v/XrNE4bAAgD8&hl=en_US&fs=1

Butsaya
08-11-2010, 01:13 PM
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

ขออนุโมทนาสาธุกับทุก ๆ ท่าน....

ที่เข้ามารับฟังธรรมจาก.....

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ด้วยนะค่ะ