PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์Butsaya
04-24-2011, 07:47 AM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 3 เมษายน 2554


http://youtu.be/cvJ3W_fLaZk

Butsaya
04-24-2011, 07:52 AM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 10 เมษายน 2554


http://youtu.be/E2XtCjwaZ2M

Butsaya
04-24-2011, 07:56 AM
ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย thinkJaden2

Butsaya
06-01-2012, 01:50 PM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554http://youtu.be/xgq9D3t-fiM

Butsaya
06-01-2012, 01:52 PM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ตอนที่ 2http://youtu.be/y4x_ZgLp8Q8

Butsaya
06-01-2012, 01:54 PM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ตอนที่ 3

http://youtu.be/beswHkL8sqw

Butsaya
06-01-2012, 01:54 PM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ตอนที่ 4
http://youtu.be/ca6SxdB8ilk

Butsaya
06-01-2012, 01:55 PM
รายการวู้ดี้เกิดมาคุย ขอประทานสัมภาษณ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ตอนที่ 5

http://youtu.be/rTkTPoiw5QI

Butsaya
06-01-2012, 01:56 PM
ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย KhemTiDChannel