PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ผมชื่อเด็กชายชัยชนะ ขวัญเมืองAdmax
05-04-2011, 10:56 AM
ผมชื่อเด็กชายชัยชนะ ขวัญเมือง

กราบเท้าท่านผู้มีอุปการะคุณที่เคารพอย่างสูง ผมได้เขียนจดหมายมาถึงท่านคือผมอยากได้ทุนการศึกษา เพราะฐานะครอบครัวผมมีความยากจนมาก ผมชื่อเด็กชายชัยชนะ ขวัญเมือง ผมเป็นลูกของคุณพ่อทองล้วน คุณแม่เครือฟ้า ขวัญเมือง ผมขอเล่าประวัติของผมให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านท ราบสักนิด
ผมอยู่บ้านเลขที่ 146 ม.18 บ.หลักหินใหม่ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 เมือตอนที่ผมยังเล็กๆ อยู่นั้นคุณแม่ผมได้ไปรับจ้างสีข้าวกับรถเกี่ยวข้าว ก็เกิดอุบัติเหตุทีไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นแก่คุณแม่ของ ผมได้ถูกเชื่อก มารัดคอหัวกระแทกกับตัวรถสีข้าวแล้วตกลงมาพื้นดิน จึงต้องนำตัวไปโรงพยาบาล ตั้งแต่นันเป็นต้นมา คุณแม่ผมก็ตาบอดมองไม่เห็นชัดจะไปไหนทำอะไรก็ไม่ได้ ผมจึงต้องทำงานช่วยคุณพ่อตั้งเรียนอยู่ประถมศึกษาปีท ี่ 4 ผมต้องรับจ้างขึ้นต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวขายได้วันละ 80-100 บาท แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการครองชีพอีกทั้งยังต้องนำพาคุณแ ม่ไปรักษาตาที่บอดเพื่อว่าคุณแม่จะหาย อีกอย่างหนึ่งผมก็ขึ้นชกมวยตามงานวัดงานบุญเพื่อนำเง ินจากค่าชกมวยครั้งละ 300 บ้าง 500 บ้างเป็นอย่างมากมาให้พ่อซื้อข้าวสารกับข้าว คือผมต้องดูแลและทำหน้าที่แทนคุณแม่ทั้งหมดที่คุณแม่ เคยทำเพื่อช่วยคุณพ่อแล้วผมก็ยังมีน้องอีกคนที่ผมต้อ งดูแลช่วยคุณพ่อคุณแม่ ถึงผมจะเหนือยจะลำบากตั้งแต่เด็กแต่ผมก็มีความภูมิใจ มากที่ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม ่ที่ได้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตผมได้เกิดมาเป็นคน ผมยังมีความใฝ่ฝันที่จะเรียนให้จบสูงๆ ระดับปริญญาตรีเพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพท ี่สุจริตเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่และตัวเองต่อไป จึงได้เขียนจดหมายมายังหลวงพ่อสุพิน อัตตสันโต ให้ท่านช่วยเมตตาผมและช่วยหาผู้มีอุปการะคุณช่วยส่งเ สียผมให้ผมเรียนจบในระดับปริญญาตรี หรือท่านเมตตารับผมเป็นบุตรบุญธรรมของท่านก็ได้ครับย ินดีทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เล่าเรียนให้จบและได้ตอบแท นพระคุณพ่อแม่
ทุกวันนี้ผมได้รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อสุพิน อัตตสันโต เดือนละ 500 บาทและค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท ครับ

โยมท่านใดจะรับเด็กชายชัยชนะ ขวัญเมือง เป็นบุตรบุญธรรม หรือ จะรับอุปการะก็ติดต่อที่ พระสุพิน อัตตสันโต
โทร.08.5657.8676
pra_attasanto@hotmail.com

http://www.wattiabsilaram.com/read.php?tid=106