PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เรือนจำนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ อบรมธรรมปฏิบัติ ผู้ต้องขังชาวพุทธpikulkaew
05-30-2011, 03:35 PM
เรือนจำนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ อบรมธรรมปฏิบัติ ผู้ต้องขังชาวพุทธ


นายจำนง อิ่นคำ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง จ.เชียง ราย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรินทร์ เสถียรมาศ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมธรรมปฏิบัติ เรือนจำเรือนธรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ในเรือนจำ อ.เทิง จ.เชียงราย การคืนคนดีสู่สังคมของผู้กระทำความผิดและได้รับการลงโทษตามกฎหมายตามคำสั่งศาล กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการมาเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขัง


ซึ่งเรือนจำอำเภอเทิงได้ดำเนินการมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ต้องขังชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงวันวิสาขบูชา ในปี 2554 โดยได้นิมนต์พระสายวิปัสสนาจารย์จำนวน 15 รูป มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ทักษะในการปฏิบัติในการอบรมแนะแนวการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 200 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 250 คน และผู้ต้องขังหญิง 50 คน

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเทิง เป็นประธานอำนวยการฝ่ายสงฆ์ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังในครั้งนี้ให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมธรรมปฏิบัติครั้งนี้แล้ว คาดว่าจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันด้วยธรรมะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่จะนำไปสู่ความเจริญและความรุ่งเรืองของชีวิตต่อไป นอกจากโครงการอบรมธรรมปฏิบัติ เรือนจำเรือนธรรม จะให้ความรู้ในหลักธรรมที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ให้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคม และให้สังคมได้ให้โอกาสรับคนดีกลับคืนสู่สังคมไปพร้อมกันได้อีกด้วย
ขอบคุณแหล่งข่าวดีๆจาก http://www.itti-patihan.com

pikulkaew
05-30-2011, 03:36 PM
ได้ทั้งอาหารกาย และ อาหารใจ สาธุ....

greenjubjub
08-04-2011, 11:50 PM
สาธุ

chai_kmutnb
08-06-2011, 08:59 AM
สาธุครับ