PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : สัจจบารมี เมตตาบารมี อธิษฐานบารมี โดย ดร สนอง วรอุไรaMANwalking
06-08-2011, 11:48 PM
สัจจบารมี
- สัจจะและความสำคัญของสัจจะ
- สัจจบารมีของพระโพธิสัตว์
- สัจจบารมีของพระอัครสาวก
- สัจจบารมีของพระสาวกภิกษุและฆราวาส
- สัจจบารมีของผู้บรรยาย
- สัจจบารมีของคนโบราณ
- มีสัจจะดีอย่างไร

เมตตาบารมี
- การทำงานของจิต
- การพัฒนาปัญญาของมนุษย์
- พระสุวรรณสาม
- เมตตาอุปบารมี
- เมตตาปรมัตถบารมี
- การสั่งสมบารมี
- ประสบการณ์ของผู้บรรยาย
- ย้อนดูตัวเอง
- อานิสงส์ของเมตตา
- ประโยชน์ของเมตตา
- เมตตาเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่
- เมตตาของเทวดา
- เมตตาของเดรัจฉาน

สัจจบารมี เมตตาบารมี อยู่ในไฟล์เดียวกัน คือ SajjaMetta.pdf เชิญดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยครับ อนุโมทนาสาธุครับ

กดลิ้งก์ตรงนี้ครับ
http://board.palungjit.com/f13/สัจจบารมี-เมตตาบารมี-อธิษฐานบารมี-โดย-ดร-สนอง-วรอุไร-230885.html

อธิษฐานบารมี
- เรื่องราวเกี่ยวกับอธิษฐานบารมี
- อธิษฐานที่กำกับด้วยธรรมอื่นๆ
- อธิษฐานที่เจือด้วยอกุศล
- ทำอย่างไรให้อธิษฐานแล้วสมปรารถนา
- อธิษฐานของพระมหาโพธิสัตว์
- ตัวอย่างพระโพธิสัตว์ในประวัติศาสตร์ไทย
- ประสบการณ์ของท่านอาจารย์สนองกับจิตสมาธิ
- ถามตอบปัญหาธรรม

อธิษฐานบารมี อยู่ในไฟล์ atittanbaramee.pdf
เชิญดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยครับ อนุโมทนาสาธุครับ

กดลิ้งก์ตรงนี้ครับ
http://board.palungjit.com/f13/สัจจบารมี-เมตตาบารมี-อธิษฐานบารมี-โดย-ดร-สนอง-วรอุไร-230885.html