PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ในหลวง-ราชินีเสด็จฯสดับพระธรรมเวสสันดรpikulkaew
07-21-2011, 11:09 AM
ในหลวง-ราชินีเสด็จฯสดับพระธรรมเวสสันดร

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ เปิดงาน "เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ" ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดร “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา” ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น

เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ทรงเปิดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” ในการนี้ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดร “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ด้วยพระพักตร์แจ่มใส ฉลองพระองค์สูทสีเทา เชิ้ตด้านในสีขาว เนกไทสีน้ำเงินและสนับเพลาสีเทา ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์สีทอง ทรงแย้มพระสรวลเมื่อทอดพระเนตรประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ ขณะเสด็จฯ ผ่านกลุ่มประชาชนบริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช และแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ตลอดสองข้างทางเสด็จฯ ยังคงมีประชาชนปักหลักเฝ้ารอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น

เมื่อเสด็จฯ ถึงหอประชุมราชแพทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กราบบังคมทูลรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดเทียนที่โคมเวียน แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหมู่ข้างพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชายิ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล จากนั้น พระราชธรรมวาทีถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา” จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รศ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อได้เวลาอันสมควร จึงเสด็จฯ กลับไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

งานเทศน์มหาชาตินี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดเทศน์มหาชาติ นำไปสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชเพื่อผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับการเทศน์มหาชาติ เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์ จัดเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าแก่การศึกษา เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบัน

การเทศน์มหาชาตินี้เป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน ไม่ล้าสมัย เพราะเป็นคติสอนใจคนในสังคมได้ทั้งในวันนี้และวันหน้า จนกล่าวกันว่าเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ที่จะช่วยให้สังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤติ นอกจากนั้นในทางพุทธศาสนายังเชื่อกันว่า ถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะที่ประมวลไว้ในคัมภีร์ จะได้รับผลดีถึง 3 ขั้น คือ 1.ชาตินี้ ชีวิตจะสุขเย็นดังเช่นอริยชน เพราะมีธรรมะรักษา 2.เมื่อกายแตกดับ จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3.จะได้เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตตรัยในอนาคตกาล

สำหรับรายละเอียดการเทศน์มหาชาติ มีดังนี้ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม เริ่มเวลา 18.00 น. กัณฑ์ทศพร, วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม เริ่มเวลา 08.30 น. กัณฑ์หิมพานต์ 09.30 น. กัณฑ์ทานกัณฑ์ 10.30 น. กัณฑ์วนปเวสน์ 12.30 น. กัณฑ์ชูชก 13.30 น. กัณฑ์จุลพน 14.30 น. กัณฑ์มหาพน 15.30 น. กัณฑ์กุมาร, วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม เริ่มเวลา 09.30 น. กัณฑ์มัทรี 13.00 น. กัณฑ์สักกบรรพ 14.30 น. กัณฑ์มหาราช 16.00 น. กัณฑ์ฉกษัตริย์ 17.00 น. กัณฑ์นครกัณฑ์

ทั้งนี้ จะมีการแสดงประกอบเทศน์มหาชาติแต่ละกัณฑ์จากคณะศรราม น้ำเพชร และนักศึกษา ม.หอการค้าไทย นอกจากนี้ยังมีสาธิตการทำเครื่องบูชาสดและการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ ของนักเรียนอาชีวศึกษามาบริการแก่ประชาชนตลอดงาน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช โทร.0-2419-7646-56ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

pikulkaew
07-21-2011, 11:20 AM
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

และขอให้พระพลานามัยของทั้งสองพระองค์สมบูรณ์ แข็งแรงด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชัญญา วงษ์ชยภัทร

chai_kmutnb
08-03-2011, 01:09 PM
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

greenjubjub
08-04-2011, 11:49 PM
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ