PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดป่าไกลกังวล



Butsaya
09-22-2011, 12:35 PM
วัดป่าไกลกังวล จ. ชัยนาท
เคยเป็นวัดโบราณเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ด้านหลังพระอุโบสถเป็นถ้ำมีรอยพระพุทธบาท และยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


http://www.dhammajak.net/board/files/1paragraph__262.jpg


หลวงพ่อสำรวม สิริภทฺโท
ท่านเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)


http://www.4shared.com/embed/839112300/2a59ccff


ประวัติวัดไกลกังวล
วัดไกลกังวลเป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกาย มหานิกาย ตั้งอยู่บนเขาสารพัดดี เลขที่ ๑๔๕ บ้านไร่ สวนลาว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐

ด้านตะวันตกติดกับเขาดินสอ ถัดจากเขาดินสอมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเขาหนองสอด ด้านเหนือเป็นหมู่บ้านไร่สวนลาว ส่วนทางทิศตะวันออก เป็นบ้านหนองทาระกู และ คลองชลประทาน อู่ทอง - มะขามเฒ่า

บรรยากาศร่มรื่นไปทั้งภูเขามีต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งที่ขึ้นโดยธรรมชาติและปลูกขึ้นภายหลัง มี รั้วรอบขอบชิดด้วยกำแพงถาวรสูง ๓.๗๐ เมตร ยาวรอบภูเขา ๕ กิโลเมตร ซึ่งนับว่า เป็นกำแพงวัดที่ยาวที่สุดในโลก และมีกำแพงล้อมป่าปลูกด้านทิศเหนืออีกราว ๒ กิโลเมตร

ได้รับอนุญาตให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ ทำการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรได้ มีเนื้อที่ของวัดตาม สค.๑ เลขที่ ๒๐๒ จำนวน ๑๐๐ ไร่เศษ

ทิศเหนือ ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อบ้านนายนิล ดวงแก้ว
ทิศใต้ ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อเขาสารพัดดี
ทิศตะวันออก ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อบ่อน้ำซับ
ทิศตะวันตก ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อเขาดินสอ
ยังมีที่ธรณีสงฆ์ เนื้อที่ ๓๒๔ ไร่ จากหลักฐานกองศาสนสมบัติ กรมการศาสนาปี ๒๕๒๑ และได้ซื้อเพิ่มเพื่อปลูกป่า และอนุรักษ์สัตว์ราว ๒,๐๐๐ ไร่ มีศาลา กุฎีวิหาร พร้อมรับผู้เข้ามาปฏิบัติ จากทิศทั้ง ๔ ครั้งละกว่า ๑,๐๐๐ ชีวิตอย่างเพียงพอ มีธรรมานุศาสน์ และธรรมชาติเจริญหูเจริญตา ตลอดเวลา พระสงฆ์องค์เณรทรงศีลสิกขาหมดจดและมั่นคงในธุดงควัตร ในรูปแบบที่ทั่วๆ ไป เรียกกันว่า "วัดพระป่า" หรือว่า "วัดพระปฏิบัติกัมมัฏฐาน" (สมเด็จพระสังฆราช, สา)

ความเป็นมา


วัดไกลกังวล ตามกองโบราณคดี กรมศิลปากร พิสูจน์แล้วว่าสร้างขึ้นในสมัยลพบุรี (พันกว่าปีที่แล้ว) แต่กลายเป็นวัดร้างมากี่ร้อยปีหรือถูกทำนุบำรุงขึ้นกี่ครั้งนั้นยังมิอาจค้นพบได้ ในละแวกใกล้เคียง เช่น ทิศเหนือ ด้านตีนเขาลงไปใกล้บ้านสวนลาว มีวิหารเก้าห้อง มีเจดีย์เก่าเป็นหลักฐาน และบนยอดเขาหนองสอด ก็มีเจดีย์ปรากฏเช่นกัน ส่วนทิศตะวันออก ตีนเขาพื้นราบก็มีวัดเก่าเรียกว่า วัดไกรลาศ (ไกรราษฎร์หรือหนองทาระภู) โบราณสถานดังกล่าวเหล่านั้น สร้างในสมัยลพบุรีทั้งสิ้น ลักษณะวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เห็นเป็นซากเจดีย์ซึ่งก่อด้วยอิฐหนาใหญ่ยาว ส่วนเศษกระเบื้องดินเผาจะเหลือเห็นชัดก็คือ ตะขอกระเบื้อง มีลักษณะงอแหลมยาวราวนิ้วชี้เห็นจะได้ ส่วนอื่นๆที่เหลือเป็นส่วนองค์พระพุทธรูปแกะด้วยหินทรายแดงเช่น เศียร แขน และหน้าตัก ฯลฯ ยังมีให้เห็น ส่วนฐานพระเจดีย์นั้นเป็นหลุมลึกลงไป เพราะสมัยนั้นนักนิยมของเก่าได้ฝากฝีมือไว้


เล่ากันสืบมาว่า เมื่อวัดไกลกังวลตกอยู่ในสภาพรกร้างนั้น ทายกทายิกา บ้านใกล้เรือนเคียงได้ช่วยกันนำพระพุทธรูปและโบราณวัตถุที่มีอยู่ไปไว้วัดที่มีพระสงฆ์ เช่น หลวงพ่อแดง อยู่ที่วัด ประชุมธรรม (ทับนา) หลวงพ่อดำวัดหนองทาระภู พระพุทธมาลีศรีเนินขาม วัดเนินขาม และระฆัง อยู่ที่วัดหนองแจง ทั้ง ๔ วัดอยู่ในอำเภอหันคานี้เอง พระพุทธรูปและโบราณวัตถุเหล่านี้ล้วนศักดิ์สิทธิ์ มีผู้เคารพนับถือกันมาก จนกลายเป็นสมบัติคู่วัดคู่บ้านไปในที่สุด

อย่างไรก็ดี เมื่อมองดูภาพความรุ่งเรืองในอดีตแล้ว ต้องขอยกสองมือประนมอนุโมทนา แก่พุทธบริษัทในสมัยบรรพกาลที่ดำรงมั่นในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสร้างอารามเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อเพิ่มทาน ศีลและภาวนาบารมีให้แก่ตนและอนุชน อันเต็มไปด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด

แต่สามัญลักษณะมีอนิจจังเป็นต้น ทำให้ทุกอย่างมีเกิดขึ้นและหมดไปเป็นธรรมดา เป็นไป ตามกาลและตามอายุขัย เป็นอยู่นานเท่าไรไม่อาจหยั่งรู้ได้


http://www.watklaikangwon.org/images/1126577804/map_big.gif


แผนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)

Butsaya
09-22-2011, 12:38 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/2_336.jpg


บรรยากาศภายในวัดแห่งนี้


http://www.dhammajak.net/board/files/41paragraph____138.jpg

[center]กำแพงเก่าล้อมรอบบริเวณวัด ยาว ๕ ก.ม.

http://www.dhammajak.net/board/files/42paragraphparagraphparagraph__oe__290.jpg


ปัจจุบันทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างกำแพงรอบนอกอีกประมาณ ๖.๕ ก.ม.


http://www.dhammajak.net/board/files/9paragraph__141.jpg

[center]สถูปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขา


http://www.dhammajak.net/board/files/3_105.jpg

[center]พระลีลาภาวนาชัยสิทธิ์

Butsaya
09-22-2011, 12:56 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/5_212.jpg

[center]หอสวดมนต์

http://www.dhammajak.net/board/files/4___163.jpg


ศาลาสิริภทฺโท รวมใจประชาเฉลิมพระเกียรติ ร.๙


http://www.dhammajak.net/board/files/6___147.jpg

[center]กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา


http://www.dhammajak.net/board/files/7___113.jpg

[center]กุฏิเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

Butsaya
09-22-2011, 12:58 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/8paragraph_195.jpg

[center]ศาลาอเนกประสงค์

http://www.dhammajak.net/board/files/10_178.jpg


กฏีสงฆ์

[center]http://www.dhammajak.net/board/files/11_196.jpg


กฏีสงฆ์


http://www.dhammajak.net/board/files/12_116.jpg

[center]พิธีอุปสมบท

Butsaya
09-22-2011, 01:00 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/13paragraph___172.jpg

[center]พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ตลาด อ.หันคา

http://www.dhammajak.net/board/files/14paragraph___123.jpg


พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ตลาด อ.หันคา


http://www.dhammajak.net/board/files/15_134.jpg

[center]แม่ชีเข็นรถรับอาหารตามพระบิณฑบาต


http://www.dhammajak.net/board/files/16_120.jpg

[center]แม่ชีเข็นรถรับอาหารตามพระบิณฑบาต

Butsaya
09-22-2011, 01:02 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/17__153.jpg

[center]แม่ชี พิจารณาอาหาร

http://www.dhammajak.net/board/files/18_167.jpg


ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ


http://www.dhammajak.net/board/files/19_239.jpg

[center]กลุมเยาวชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ


http://www.dhammajak.net/board/files/20paragraphparagraph__744.jpg

[center]หลวงพ่อมอบทุนสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Butsaya
09-22-2011, 01:06 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/21_200___681.jpg

[center]นักเรียนกว่า ๒๐๐ คน รอรับมอบทุนการศีกษาสงเคราะห์


ป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ กว่า ๑,๐๐๐ ชีวิต


http://www.dhammajak.net/board/files/23paragraph__168.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/24paragraph__173.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/28paragraph__113.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/29paragraph__343.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/25paragraph_ae_171.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/31___1000__893.jpg

Butsaya
09-22-2011, 01:08 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/32___1000__608.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/34___1000__451.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/33___1000__114.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/35___1000__252.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/36___1000__605.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/37paragraphparagraph__116.jpg


กองฟาง สำหรับเป็นอาหารสัตว์ป่า

Butsaya
09-22-2011, 01:11 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/38paragraph___1000__172.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/39ae__126.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/40_paragraph_448.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/30paragraph__152.jpg


ป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรอบวัด

Butsaya
09-22-2011, 02:06 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 1


http://www.youtube.com/v/ojx8rpSOEGk?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 02:07 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 2


http://www.youtube.com/v/5BKycXoX8sI?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 02:08 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 3


http://www.youtube.com/v/9FdrJ-BCwj0?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 02:09 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 4


http://www.youtube.com/v/yrB7zuFTBVA?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 02:11 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 5


http://www.youtube.com/v/_MVQPzY8Djk?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 02:12 PM
ประวัติหลวงพ่อสำรวมวัดไกลกังวล ตอนที่ 6


http://www.youtube.com/v/H9REGJo4KvA?version=3&hl=th_TH

Butsaya
09-22-2011, 04:18 PM
[b][size=14pt][color=blue]ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย dhammamediachannel,boonyanone
และรายการไปวัดไปวา

Butsaya
10-13-2011, 01:26 PM
วันนี้พาชมภายในวัดกันต่อเลยนะค่ะ



http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/2-15.jpg


เส้นทางทั้งสองข้างป่าปกคลึ้มเงาร่มเย็นมากค่ะ

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/3-10.jpg


ขับมาประมาณอึดใจเดียวค่ะ ก็เจอทางเข้าวัดด้านใน ถนนสะอาดมาก ๆ ค่ะ

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/5-6.jpg


เมือ่เข้ามาถึงในบริเวณวัด ต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ค่ะ และก็พบเกาะกลางน้ำ ที่มีพระพุทธรูปปางลีลา

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/6-6.jpg


ทางเข้าวัดพอดีทางวัดวางท่อน้ำผ่านถนนยางลาดค่ะ เลยต้องขับรถอ้อมเลาะกำแพงวัดเข้าไปที่ศาลาค่ะ

Butsaya
10-13-2011, 01:29 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/7-7.jpg


เมื่อเข้ามาแล้ว โชคดีที่เป็นช่วงเวลาที่ทางวัดให้อาหารกวางป่าทั้งหมดค่ะ น้องกวางเขาเลยมาออกันเต็มพื้นที่ให้อาหารค่ะ ทางถนนเต็มไปด้วยกวาง น่าร๊ากกก ที่เห็นน่าจะเป็นกวางดาวนะ ข้าง ๆ มันมีลายน่ะ

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/8-5.jpg


อันนี้ไม่มีลายกวางธรรมดา กวางกว๊างกวาง

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/9-5.jpg


หลังจากชมกวางก็ขับรถตีขึ้นไปที่พระบาทสี่รอย

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/10-5.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:30 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/11-5.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/12-4.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/14-4.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/13-4.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/15-3.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:31 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/16-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/17-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/18-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/19-4.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/20-3.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:33 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/21-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/22-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/23-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/24-3.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/25-2.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:34 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/26-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/27-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/28-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/29-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/30-2.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:36 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/33-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/34-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/31-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/32-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/35-2.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/36-2.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:38 PM
http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/39-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/40-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/41-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/42-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/43-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/44-2.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:42 PM
[color=blue]หลังจากถวายสังฆทานแล้ว หลวงพ่อก็ให้ธรรมะ ที่สนุกมากค่ะ หลวงพ่อบอกว่า คนไทยเข้าใจผิด ว่าชีวิตนี้อยากได้ทุก ทุก ทุก อย่าง ของทุก ทุก ทุก คน แต่จริง ๆ แล้ว ทุกคนได้ ทุกข์ ทุกข์ ทุกข์อย่าง ของทุกข์ ทุกข์ ทุกคน (ทุกขัง) ต่างหาก ฟังให้ดี สาธุ


http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/45-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/47-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/48-1.jpg

http://s391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/?action-view&current=53-1.jpg

Butsaya
10-13-2011, 01:45 PM
http://s391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/?action-view&current=53-1.jpg

ด้านหน้าทางเข้าศาลาสวดศพ และเมรุเผาศพแบบทันสมัยไร้ควัน หรือฝุ่นทำลายธรรมชาติ

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/49-1.jpg

เมื่อเข้ามาแล้วตกใจ....มากกกก เพราะภาพวาดที่รังสรรค์ไว้ที่ผนัง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจว่าที่กำลังชมนี้เป็นเมรุเผาศพหรือศาลาแสดงพุทธศิลป์กันแน่

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/50-1.jpg

บริเวณมองไปทางโถง เป็นรูปวาดป่าไม้ ที่มีสัตว์ป่าต่าง ๆ เต็มบริเวณไปหมดค่ะ กรมศิลปากรมาวาดไว้ให้ แต่แนวคิดในการวาดหลวงพ่อบำรุงท่านให้แนวไว้แบบนี้ค่ะ

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/51-1.jpg

พระพุทธรูปที่เป็นประธาน ภาพวาดดูเหมือนจริงมาก ๆ ค่ะ

http://s391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/?action-view&current=52-1.jpg

http://i391.photobucket.com/albums/oo360/mettajetovimuti/52-1.jpg

หลวงพ่อพาชมเมรุที่เผาศพ และเป็นที่นั่งกรรมฐานด้วยค่ะ หลวงพ่อบำรุงแจ้งว่าถ้าว่างก็มานั่งกรรมฐานได้ค่ะ
หลังจากนั้นก็กลับออกจากวัดค่ะ เก็บภาพความประทับใจ และธรรมะที่มอบปัญญาให้ชุ่มชื่นใจค่ะ