PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : กราบรอยพระพุทธบาท บนเขาคิชกูฏ 24 มีนาคม 2555(Anatta)
03-30-2012, 10:18 AM
http://image.free.in.th/z/it/img_4684_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/7cc4b47450983004ed00268c996ca81c)
รูปก่อนเดินขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อสักการะ รอยพระพุธบาท
http://image.free.in.th/z/ix/0img_4706_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/0be4dfe238d965e83a8f70642f119cc6)
บรรยากาศบนเขา ถึงจุดหมายแล้ว

http://image.free.in.th/z/io/img_4718_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/b4ef11045c7aef25800f117edb4b8201)
ภาพผู้ที่มาสักการะรอยพระพุทธบาทบนเขา

http://image.free.in.th/z/ix/img_4720_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/2367660d92c02c0ed919f5486c4d7d8b)
พระบรมสารีริกธาตุ บนเขาคิชกูฏ

http://image.free.in.th/z/ih/img_4745_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/ffa30cd30b5b44cb08110685a0646102)
ผู้คนนั่งรอสวดมนต์ทำวัตรเช้า เวลา 04.30 น.

http://image.free.in.th/z/ig/img_4754_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/eab93f1a1f62c899ddb5dc1b036ce144)
ภาพบรรยากาศตอนเช้า หลังสวดมนต์เสร็จ

http://image.free.in.th/z/iz/img_4762_resize.jpg (http://pic.free.in.th/id/288007690ef6b22941cd1b3fb517ee97)

ภาพผู้คนหลั่งไหลที่มาสักการะบูชา ทั้งขึ้นและลง

DAO
03-31-2012, 05:58 AM
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
แต่เอ้..........ไหนละดีเจอนัตตาคนไหนน๊าาาาา :D

(Anatta)
04-04-2012, 08:50 AM
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
แต่เอ้..........ไหนละดีเจอนัตตาคนไหนน๊าาาาา :D


ดีเจ อนัตตาเป็นคนถ่ายภาพ เลยไม่มีในกล้องด้วยหนะคะ ... (^_^)