PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ไม่รู้หนังสือบรรลุอรหันต์ได้จริงหรือD E V
05-23-2012, 09:16 PM
ไม่รู้หนังสือบรรลุอรหันต์ได้จริงหรือ

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด (http://dc534.4shared.com/download/wgMgxfec/v3_.mp3?tsid=20120405-063520-87e5e3aa)


เสียงอ่านโดย
คุณสุธีรา
จากจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน