PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตนoubasika
05-27-2012, 01:52 PM
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน


๏ ไม่พองลม ก้มหัว เจียมตัวด้วย
มรรยาทสวย นิ่มนวล สิ้นส่วนแข็ง
เหมือนงูพิษ ถอดเขี้ยว หมดเรี่ยวแรง
ยามแถลง นอบน้อม พร้อมใจกาย

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/mp3/CxNTm9Cg/__ok.html?cau2=403tNull)เสียงอ่านโดย
ดีเจสายซอ สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน