PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ชมพุทธบุปผชาติ ฉลองยิ่งใหญ่พุทธชยันตี 2,600 ปี เมืองปราจีนบุรีSri Visuthi Mongkol
05-28-2012, 11:26 AM
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อ 2,500 กว่าปี คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา’’ โดยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มี กิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555 ณ พื้นที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นมา 2,600 ปี

นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

อีกทั้งเป็นโอกาสพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2555 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ และสิ่งสำคัญยิ่งการจัดงานเป็นการรำลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ด้านกิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดขึ้น อันเป็นกิจกรรมที่สร้างบุญสร้างกุศล

ซึ่งการจัดงานแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านการปฏิบัติบูชา กิจกรรมประกอบด้วย ตั้งโรงทานมหาทาน 4 ทิศ เป็นการรวมใจของประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี โดยการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค จากผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมสิ่งของมอบให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น คนยากจน ผู้พิการ นักเรียนที่พิการด้อยโอกาส ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น และจัดตั้งโรงทานประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนทั่วไป 4 ทิศ ทิศเหนือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่โรงเจมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ทิศตะวันออก อำเภอกบินทร์บุรี ที่โรงเจมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบินทร์บุรี ทิศใต้ อำเภอศรีมหาโพธิ ที่ลานอเนกประสงค์ 304 พลาซ่า และทิศตะวันตก อำเภอศรีมโหสถ ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จัดให้มีการอุปสมบทหมู่ จำนวน 85 รูป การบวชเนกขัมมะ พุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะ จำนวน 900 คน การปลูกต้นตาลพระราชทาน ซึ่งต้นตาลมีความเกี่ยวข้องในพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์ของงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี การถวายผ้าป่ามหากุศล เป็นการจัดตั้งองค์ผ้าป่า 7 อำเภอ ด้านวิชาการ กิจกรรมประกอบด้วย การสาธยายพระไตรปิฎก

โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฟังการสาธยายพระไตรปิฎก การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เป็นการจัดนิทรรศการการแสดงถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ วัดต้นโพธิ์ การจัดนิทรรศการแสดงโต๊ะหมู่บูชา จาก 7 อำเภอเป็นแบบอย่าง ด้านเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จัดให้มีการสวดสรภัญญะหมู่ 1,000 คน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานได้รับฟัง

จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวปราจีนบุรี จะร่วมแต่งกายชุดขาวตลอดงาน และประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงพุทธชยันตี ณ สถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และสองข้างทางในเขตชุมชน พร้อมกันนี้จังหวัดปราจีนบุรีเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบต้นโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ต้นเดียวของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และกิจกรรมพิเศษสุดที่อยากให้ทุกท่านชมคือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธบุปผชาติ ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งจัดโดยดาษดาแกลเลอรี่ ผวจ.ปราจีนบุรี กล่าว.

พัชรี เมืองเนาว์ เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/116691.jpg

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/116691/0.jpg

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/116691/1.jpg

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/116691/2.jpg

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/116691/3.jpg

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/photos/116691/4.jpg