PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ตามรอยวรรณกรรม8ocdj
06-18-2012, 04:21 PM
ตามรอยวรรณกรรม ขอนำเสนอท่านอีกครั้ง จากเดิมเป็นการโพสตัวอักษรซึ่งผู้นำเสนอไม่สันทัดในการพิมพ์ ฉนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงมาเป็นเสียงอ่าน เพื่อให้ท่านได้ดาวโหลดเอาไว้ฟัง อนึ่ง ตามรอยวรรณกรรมนี้ได้เตรียมไว้เพื่อโพสลงทั้งหมด 3 เวปด้วยกัน ซึ่งอีกสองเวปนั้นท่านอาจเข้าฟังไม่ได้เพราะมีข้อผูกพันเรื่องสมาชิกเวป จึงไม่สามารถทำด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการแนบลิ้งค์

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=2A0FE1FA543NI1U7[I4K9A5M7B[[RG

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟัง ครับ
ถ้าลิ้งค์ไม่ผ่านกรุณากอปไปวาง ครับ

8ocdj
06-19-2012, 06:34 PM
พระอภัยมณี 01-02

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2C63ED8392YTLHO2Z6CU4RMLMHFYN1

พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชา ท่อน 2 ครับ

8ocdj
06-20-2012, 05:13 PM
พระอภัยมณี 01-03

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2EB7FAD269X23ZZUQ[Y9S9ZC[WH4AU

พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชา ท่อน 3 ครับ
ถ้าลิ้งค์ไม่ผ่าน(เวปแจ้งไม่มีไฟล์นี้) กรุณากอปลิ้งค์ไปวางครับ
ฟังเพลงผู้เสียสละมาสองนักร้องแล้ว คือต้นฉบับสมยศ ทัศนพันธ์และ สายัณห์ วันนี้ฟังเพลงเดิมแต่เป็นเสียง สันติ ดวงสว่าง ครับ

8ocdj
06-20-2012, 08:00 PM
พระอภัยมณี 01-04

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2EB7FAEA673QPBJAJO5[RAENEZW86T (http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2EB7FAEA673QPBJAJO5%5bRAENEZW86T)


พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชา ท่อน 4 ครับ
ถ้าลิ้งค์ไม่ผ่าน(เวปแจ้งไม่มีไฟล์นี้) กรุณากอปลิ้งค์ไปวางครับ
ฟังเพลงผู้เสียสละมาสามนักร้องแล้ว ก็ต้องฟังเพลงร้องแก้หรือร้องตอบด้วย เดวจะว่าลุงโจไม่เก่ง