PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ความสุขยึดไว้ไม่ได้ดอกoubasika
07-05-2012, 02:19 PM
ความสุขยึดไว้ไม่ได้ดอก


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด (http://www.ziddu.com/viewfile/19821927/sutera_kham_suk_yerd_wai_mai_dai_dok.mp3.html)

เสียงอ่านโดย
คุณสุธีรา จากจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน