PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แจกหนังสือ "นิพพานชาตินี้กันเถอะ" โดย ท่าน ชsabi
08-17-2012, 09:07 PM
ทำจิตให้แจ้งซึ่งนิพพาน เข้าสู่สถานที่ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยวิธีง่าย ๆ ลัด ๆ สั้น ๆ

ตั้งจิตอธิษฐาน ประกาศสัจจะต่อฟ้าดิน ว่าไม่ขอเกิดอีกแล้ว

"...ขอกราบอาราธนาพลังบุญความดี รัศมีกำลังฤทธิ์ สิทธิอำนาจเฉียบขาดฉับพลัน ของอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ กลั่นเป็นดวงบุญใสใหญ่โตมโหฬารมหาศาลเป็นล้านล้านอสงไขยกับเท่า เปี่ยมล้นด้วยพลังบุญพลังปัญญาของพระพุทธเจ้ารวมกัน ราดรดลงมาสู่จิตของลูก ขอให้จิตของลูกมีพลังบุญพลังปัญญา มีความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนตลอดไป ลูกขอพ้นจากความทุกข์ในชาตินี้เท่านั้น ลูกไม่ขอเกิดอีกแล้ว เพราะการเกิดมีแต่ความทุกข์ ต้องแก่ เจ็บ ตายไปในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสลายไปในที่สุด ทุกสิ่งเป็นเพียงสมมุติ โลกนี้ว่างเปล่า ถ้าลูกถึงอายุขัยถึงวันตายเมื่อใด ลูกขอไปอยู่กับจิตกายทิพย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พรองค์ บนแดนทิพย์อมตะสุขสวรรค์นิรันดร์ในชาตินี้ด้วยเถิดเจ้าข้า..."

ท่านใดปรารถนาต่อยอดพัฒนาจิตของตนเพื่อสู่สถานที่ไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือเพื่อไปอยู่กับพระพุทธเจ้า หลังความตายในชาตินี้ (นิพพานชาตินี้) แจ้งที่อยู่เพื่อขอรับหนังสือได้นะคะ ยินดีจัดส่งให้ฟรีค่ะ

sabi
09-06-2012, 11:32 AM
เชิญผู้ทรงความดีทุกท่าน ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บแดนทิพย์นิพพานhttp://www.dantipnippan.com

virapinbut
09-26-2012, 04:36 PM
นายวีระ ปิ่นบุตร
462 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700

sabi
10-12-2012, 11:51 PM
ต้องขออภัยคุณวีระ ด้วยค่ะ ที่ไม่ได้เข้ามาดู วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 55 จะทำการจัดส่งให้ค่ะ ระหว่างรอลองศึกษาที่ [url]www.dantipnippan.com ไปพลาง ๆ ก่อนนะคะ

virapinbut
10-18-2012, 05:39 PM
ขอขอบคุณมากครับ ผมได้รับหนังสือ ๒ เล่ม ตั้งแต่เมื่อวาน
นายวีระ ปิ่นบุตร