PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : คติธรรมอินเตอร์ เวอชั่นจูเนียButsaya
10-20-2012, 10:07 AM
คติธรรมอินเตอร์ เวอชั่นจูเนีย

คติธรรมพากษ์ภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทยhttp://youtu.be/tsuCSUPL1VU

เสียงอ่านโดย
เสียงอ่านภาษาอังกฤษ โดย น้องเนม,
เสียงอ่านภาษไทย โดย น้องอ้อยหวาน
จากจังหวัดเชียงใหม่
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

Suteara
10-20-2012, 10:58 AM
อนุโมทนาค่ะ