PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วันละเพลงจากเทปชุดพุทธประวัติ ของ นิทัศน์ ละอองศรี8ocdj
10-23-2012, 07:35 AM
ขอนำเพลงชุดพุทธประวัติ จากเทป ของ นิทัศน์ ละอองศรี ฉบับปี 2531 มาวาง ซึ่งเป็นเพลงสั้นๆ ทั้งหมด 24 เพลง

http://imagehost.thaibuzz.com/ih/9v406.jpg (http://imagehost.thaibuzz.com/show.php?id=0e26301d9c555d013a0d05afecbc1a50)
01 กำเนิดสิทธัตถะ
ปางเมื่อพระนางศิริมหามายา แห่งองค์ราชาสุทโธทนะ
มุ่งสู่นครเทวะทหะ เพื่อประสูตรพระกุมารผ่านฟ้า
ทรงปวดพระครรภ์ เมื่อบรรลุสวนลุมพินี เที่ยงวันยามดี ที่ร่มพฤกษา
ประสูตรโอรส เลิศลักขณา ต้องกลับภารา กบิลพัสดุ์โดยพลัน
ห้าวันปวงปราชญ์ ประกาศพระนาม "สิทธัตถะ"แปลความ สมตามประสงค์โดยมั่น
เจ็ดวันต่อมา พระมารดาดับขันธ์ สร้างความโศกศัลย์ทั่วทั้งภารา
ดาบสชรา กราบคารวะทำนาย กุมารอาจกลาย เป็นจอมราชา
หรือตรัสรู้ เป็นจอมศาสดา ชาวโลกบูชา ศรัทธาพึ่งพระบารมี
http://www.4shared.com/mp3/-gXdMwXd/01__-.html

8ocdj
10-24-2012, 08:19 PM
http://imagehost.thaibuzz.com/id/dhd03.jpg (http://imagehost.thaibuzz.com/show.php?id=8b5356ebba02b98c766d86fa8767a134)
02 พระกุมารเมตตา -เพลงพุทธประวัติ.mp3
เนื้อเพลง
คืนวันเวียนผัน พระชนม์ถึงแปดพรรษา ทรงเรียนวิชา ปัญญาเยี่ยมดี
ทรงทูนเทิดครูรู้คุณ การุณอ่อนโยนทุกที่ หมั่นนอบน้อมมีสัมมาฯ
ทรงเล็งใจรู้ เอ็นดูปวงสัตว์ทั่วไป ทรงมีพระทัย ปรานีเมตตา
ทรงเลี่ยงหลีกการคุกคาม ทรงปรามเรื่องการคิดฆ่า เกื้อกูลฉันทาร่วมใจ
วันหนึ่งมีหงส์ ถูกศรร่วงลง ทรงช่วยดึงศร ช่วยถอนพิษภัย
แต่เทวทัตคนยิง จะชิงหงส์คืนให้ได้ ต้องให้ปราชญ์ช่วยตัดสิน
มีชัยได้หงส์ เพราะทรงชูช่วยชีวิต จึงเป็นนิมิต ดีควรถวิล
ชีวาค่าควรชุบชู เอ็นดูเอื้อกันทุกถิ่น สุขจึงสมจินต์ทั่วกัน

http://www.4shared.com/mp3/CxGb1nu3/02__-.html

8ocdj
10-26-2012, 08:47 PM
http://imagehost.thaibuzz.com/ij/jig07.jpg (http://imagehost.thaibuzz.com/show.php?id=040fc989186afb997cbf6e7f0bfc2754)
03 ปราสาทสามฤดู
เนื้อเพลง
ฤกษ์งามยามดี ร่วมเปรมปรีดิ์ ฤดูทำนา
ชาวกบิลพัสดุ์นำพา พิธีแรกนา ทรงพระนังคัล
แต่เจ้าชาย องค์สิทธัตถะทรงธรรม์
เกิดสงสารฝูงวัวทั่วกัน เห็นมันมีทุกข์ถูกเบียน
นั่งปลงอารมณ์ หมดชื่นชมเหมือนลืมลมปราณ
ใต้ต้นหว้าเย็นซึ้งดวงมาน พระทรงได้ฌานปฐมจำเนียร
เมื่อราชา ทรงทราบพระจิตผิดเพี้ยน
หวั่นจะทิ้งบัลลังก์เสถียร เห็นเพียรเพ่งธรรมร่ำไป
จึงได้ทรง หาทางกำหนด ให้องค์โอรส ลุ่มหลงฤทัย
สร้างปราสาทสามฤดูให้
ประดับประดาเอาไว้ เลิศวิไลไพจิตรตระการ
รอบบริเวณ สร้างเป็นสวน ล้วนพันธุ์มาลา
มีสระใหญ่เย็นใสธารา พลิ้วลมโบกพา เพลินพิศบัวบาน
รื่นอารมณ์ เย็นร่มไม้ดอกสะคราญ
อบอวลหอมย้อมใจเบิกบาน สำราญตลอดเวลา


http://www.4shared.com/mp3/skmKylOo/03__-.html

8ocdj
10-30-2012, 07:07 PM
http://imagehost.thaibuzz.com/im/mry08.jpg (http://imagehost.thaibuzz.com/show.php?id=65e22b189bd1f2ab721ae87c008134bb)
เพลง 04 ยอดพธูยโสธรา
http://imagehost.thaibuzz.com/ic/cn304.jpg (http://imagehost.thaibuzz.com/show.php?id=2382e9bfcf0c081458f99b8307a6e1e1)

http://www.4shared.com/mp3/tbMRVkZe/04__-.html