PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประวัติวัดเกาะวาลุการาม ตอนที่ ๔ เหตุผลของการสร้างวัดเกาะวาลุการามButsaya
10-23-2012, 02:50 PM
ประวัติวัดเกาะวาลุการาม จ. ลำปาง

ตอนที่ ๔ เหตุผลของการสร้าง
วัดเกาะวาลุการาม
http://youtu.be/9Haiv6MaJrw