PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : โครงการสวดมนให้ได้ธรรม แจกบทสวดมนต์peeevo7
10-29-2012, 02:19 AM
หนังสือสวดมนต์พร้อมคำแปลและแผ่น mp3 เสียงสวดเพื่อเปิดควบคู่ไปเวลาที่สวดนะครับ ในแผ่นยังมีธรรมะบรรยาย ขยายความในหัวข้อ ธรมะจักรกัปวัตนสูตรโดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม ได้บรรยายไว้ทางวิทยุธรรมรายการวิทยาศาสตร์กับธรรมะ ตอนละ 1 ชั่วโมง ทั้งหมด 13 ตอน และอนัตตลักษณะสูตร อีก 9 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมงเช่นกัน นอกนั้นยังมีอาจารย์ทางธรรมท่านอื่นๆอีกที่ทางผู้จัดทำเห็นสมควรบันทึกลงในแผ่น mp3 ด้วย หากท่านใดต้องการทางคณะผู้จัดทำ "ส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น" โดยระบุชื่อที่อยู่จัดส่งมาที่อีเมล [email protected] ซึ่งท่านสามารถระบุได้ว่าต้องการกี่ชุด ซึ่งบางท่านอาจต้องการไปแจกจ่ายเพิ่มเติม ทางคณะผู้จัดทำก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง มีทั้งสิ้น 1000 ชุดครับ