PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประเพณีไทย วัวชน ภาคใต้ กีฬาพื้นบ้านอันแสนตื่นเต้นpiyakoko
12-07-2012, 09:12 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/d/d3/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A701.jpg
กีฬาชนวัว เป็นกีฬาพื้นเมืองของ จ.นครศรีธรรมราช ให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจแก่ผู้ชม มีกติกาที่ชัดเจนมากถึง 14 ข้อ การชนวัวเล่นเดิมเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ต่อมามีการพนันกันขึ้น ทางราชการจึงเห็นควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น การชนวัวมักจะชนในช่วงเทศการสงกรานต์ และประเพณีไทยเทศกาลเดือนสิบ การชนวัวจะมีขึ้นเดือนละครั้ง (วันเสาร์ และอาทิตย์) หรือแล้วแต่ตกลงนัดหมายกัน
วัวชน สายพันธุ์ไทยเฉพาะ คัดวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี อายุ 4-6 ปี จัดอยู่ในวัยหนุ่มถึกระยะแรกต้องเอามา ปรน(บำรุงเลี้ยงดู) ให้ อาหารหลักคือหญ้า น้ำ และเกลือ มีอาหารเสริม เป็นถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่นๆ ไข่ไก่ให้กินครั้งละ 10-15 ฟอง โดยอาจนำไข่ไก่ตีคนกับเยร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กิน
การซ้อมคู่ ซ้อมชน หรือ ปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อความสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน วัวชนต้องซ้อมคู่อย่างน้อย 4-5 ครั้งจึงจะทำการชนกันได้
การเปรียบวัว คือ การจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัว โดยให้นำวัวที่จะเข้าชนกันมายืนเทียบกันเพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสองฝ่าย เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชน ซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฎิบัติตามกติการชนวัวอย่างเคร่งครัด