PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หนี้Butsaya
02-10-2013, 02:48 PM
หนี้

พระสุรศักดิ์ จรณธัมโม

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/mp3/yJXdlCcr/__online.html)

เสียงอ่านโดย
ดีเจสายซอ จากจังหวัดเชียงใหม่
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

บทความว่า...

สุขอันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามควรได้รับตามกาลตามสมัย
มีสี่ประการคือ


สุขอันเกิดจากความมีทรัพย์
สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค
สุขอันเกิดจากความไม่เป็นหนี้
สุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ


ผู้ใดมีโภคทรัพย์แล้วรู้สึกว่าทรัพย์เหล่านั้น
ได้มาด้วยความขยัน หมั่นเพียร
สะสมขึ้นด้วยกำลังที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม
ย่อมได้สุขโสมนัสอันนี้เรียกว่า สุขที่เกิดจากความมีทรัพย์


ผู้ใดที่บริโภคใช้สอยโภคทรัพย์บ้าง ทำบุญบ้าง
แล้วรู้สึกว่าด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียร
ที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม
อันนี้เรียกว่า สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค


ผู้ใดรู้สึกว่าไม่ได้กู้ยืมทรัพย์
อะไรๆ ของใครๆ น้อยหรือมากก็ตามย่อมได้สุขโสมนัส
อันนี้เรียกว่า สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้


และผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษ
ประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษ ย่อมได้สุขโสมนัส
นี้เรียกว่า สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ


สุข 4 ประการนี้เป็นสุขที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า
เป็นสุขที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม
ควรได้ตามกาลตามสมัย


เพราะฉะนั้นหากพิจารณาจะเห็นว่าผู้มีความสุขสมบูรณ์
จากการใช้จ่ายทรัพย์ที่มาจากการเป็นหนี้ คงเป็นไปไม่ได้
ถ้าต้องการมีความสุข จึงไม่ควรเป็นหนี้ไม่ว่ากรณีใดใด


และในทางเดียวกันไม่สามารถมอบความสุข
โดยการให้คนอื่นเป็นหนี้
คนที่มีเมตตาคือคนที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
และหากสุขของคนเรามีได้จากการไม่มีหนี้
คนที่ให้คนอื่นเป็นหนี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาไม่ได้


งดการสร้างหนี้ให้ตนเอง การสร้างหนี้ให้ผู้อื่น
หมั่นเจริญกุศล ทาน ศีล ภาวนา
นี้คือหนทางการสร้างความสงบสุข
ให้มีขึ้นกับตนเองและผู้อื่นโดยแท้

oubasika
02-11-2013, 12:00 PM
เข้ามาเห็นตัวหนังสือ คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด ตัวเป้งเลย ด้วยความตกใจรีบคลิกเลย อิอิ กัวโดนดุด้วย ว่าเข้ามาแล้วทะมายยยไม่คลิกห๊าาา555 ><" (ล้อเล่นค่ะ โหลดไปแล้วค่ะ อิอิ )

อนุโมทนาสาธุๆนะค่ะ