PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8

tanwakom
10-26-2008, 08:03 PM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ

noppakorn
11-03-2008, 07:15 PM
ความหมายชื่อในเวปฯเก่าที่ได้รวบรวมไว้

ณภัชชานันท์ มีความหมายว่า ความรื่นเริงอย่างที่สุด หรือ ความยินดีอย่างที่สุด หรือ ผู้รู้จักแยกแยะความยินดี ความรื่นเริง
ณัติณชา แปลว่า การปกครองโดยนักปราชญ์ หรือเป็นปราชญ์ผู้ดูแล
ณัฐกาญ แปลว่า ฉลาดและร่ำรวย ครับณฐนพ มีความหมายชื่อว่า ปราชญ์ผู้รู้เก้าประการ
ณปภัทช์ (ภัทช แปลว่า ทำให้เกิด)แปลว่า "ผู้ประพฤติให้เกิดปัญญา,ผู้ก่อเกิดปัญญา
ณัฐพงษ์ แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

piangfan
11-06-2008, 07:14 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

maijan
11-13-2008, 04:42 PM
รบกวนถามความหมาย ฑริตา กับ ฑริกา ด้วยคะ

noppakorn
11-13-2008, 05:34 PM
รบกวนถามความหมาย ฑริตา กับ ฑริกา ด้วยคะ

สวัสดีครับคุณmaijan

ฑริตา และ ฑริกา (อ่านว่า ดา ริ ตา และ ดา ริ กา ) สองคำนี้แยกมาจากคำศัพท์อื่นครับ

มาจากศัพท์เดิมคือ ปุณฑริก แปลว่า ดอกบัวขาว ครับ

ฑริตา และ ฑริกา แปลว่า ดอกบัวขาว ครับ (ถ้าเป็น ทริกา จะแปลว่า เด็กผู้หญิง)

maijan
11-13-2008, 06:40 PM
ขอบคุณมากคะ ;D

DEKWAT
11-20-2008, 10:45 PM
สวัสดีครับ ณัฐธีร์ อ่านว่า [นัด-ที] หรือ [นัด-ทะ-ที] ครับ แล้วแปลว่าอะไรครับ

ณัฐกิตติ์ แปลว่าอะไรครับ

ขอบคุณครับ


(จากคุณ aey aey)

piangfan
11-21-2008, 12:00 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ ฯ
สวัสดีค่ะ คุณaey aey คุณณัฐกิตติ์ คุณ ณัฐธีร์
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ


ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
11-23-2008, 02:57 PM
สวัสดีครับ ณัฐธีร์ อ่านว่า [นัด-ที] หรือ [นัด-ทะ-ที] ครับ แล้วแปลว่าอะไรครับ

ณัฐกิตติ์ แปลว่าอะไรครับ
ขอบคุณครับ
(จากคุณ aey aey)


สวัสดีครับ ขอโทษที่ตอบล่าช้าน่ะครับ
ขอบคุณน้องเพียงฝันมากครับ


ณัฐธีร์ อ่านว่า นัด+ที ครับ คำว่า"ณัฐ" แปลว่านักปราชญ์,ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ส่วนคำว่า "ธีร์"มาจาก"ธีระ" แปลว่า น. นักปราชญ์. ว. ฉลาด, ไหวพริบ, มีปัญญา, ชํานาญ. (ป.); มั่นคง, แข็งแรง. (ส.).
ณัฐธีร์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาด, นักปราชญ์ผู้มีปัญญา ครับ

ณัฐกิตติ์ แปลว่า นักปราชญผู้มีชื่อเสียงดี,นักปราชญ์ผู้ได้รับคำสรรเสริญ ครับ

aeyaey
11-26-2008, 04:16 PM
ฐิติกุลธิวัฒน์ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
11-26-2008, 04:49 PM
ฐิติกุลธิวัฒน์ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณaeyaey

ฐิติกุลธิวัฒน์ แปลว่า สกุลที่ตั้งมั่นในความเจริญของปัญญา

อันที่จริงนามสกุลผมว่าจะไม่แปลน่ะครับ เพราะบางนามสกุลแปลไม่ได้ครับแต่เมื่อพอแปลได้ก็ยินดีอนุเคราะห์กันครับ

dinghla
11-28-2008, 01:13 AM
ขอความหมายชื่อ ณชรต,ณภษร,ณชกนก,
ขอบคุณ ครับ

noppakorn
11-28-2008, 11:12 AM
ขอความหมายชื่อ ณชรต,ณภษร,ณชกนก,
ขอบคุณ ครับ

สวัสดีครับ

ณชรต แปลว่า ปราชญ์ผู้มีความยินดี
ณภษร แปลว่า ผู้เก่งกล้าบนฟ้า (นภสร คำเดียวกัน)
ณชกนก แปลว่า ผู้รู้เรื่องทองคำ

นันทภัค
12-11-2008, 10:59 AM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ
ณภัสภรณ์แปลวาอะไร

piangfan
12-11-2008, 12:07 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพฯ
สวัสดีค่ะ คุณนันทภัค ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพแปบนะคะ
ขอบคุณค่ะ

****************************
ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

เพียงฝัน

noppakorn
12-12-2008, 03:31 PM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ
ณภัสภรณ์แปลวาอะไร

สวัสดีครับคุณนันทภัค
ขอบคุณน้องเพียงฝันที่ช่วยต้อนรับครับ

นภัสภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับจากสวรรค์

trin
12-20-2008, 11:07 PM
ชื่อ ณัฐฐา หมายถึงอะไรครับ

ขอบคุณมากครับ

noppakorn
12-21-2008, 12:12 PM
ชื่อ ณัฐฐา หมายถึงอะไรครับ
ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณตริณ

ณัฐฐา แปลว่า นักปราชญ์,ผู้ฉลาด

ณัฏฐ์ธนน
12-22-2008, 12:55 AM
ณัฏฐ์ธนน แปลว่าอะไรคับ
นนธณัฏฐ์ ด้วยคับ
ขอบคุณคับ

noppakorn
12-22-2008, 01:22 PM
ณัฏฐ์ธนน แปลว่าอะไรคับ
นนธณัฏฐ์ ด้วยคับ
ขอบคุณคับ

สวัสดีครับคุณณัฏฐ์นน

ณัฏฐ์ธนน แปลว่า ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ธนนณัฏฐ์ แปลว่า มีทรัพย์เป็นความรู้

เป๊ะซัง
01-03-2009, 04:41 PM
อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะ ณัฐพนธ์ แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
01-03-2009, 05:04 PM
อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะ ณัฐพนธ์ แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับคุณเป๊ะซัง

ณัฐพนธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความเป็นนักปราชญ์

ขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดปีใหม่ครับ

เป๊ะซัง
01-05-2009, 10:45 AM
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ และขอรบกวนเรียนถามอีก 3 ชื่อนะคะ
ณัฐญภรณ์
จิรพัชร์
ฤมลลักษณ์ แปลว่าอะไรคะ ขอคุณค่ะ

noppakorn
01-05-2009, 12:30 PM
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ และขอรบกวนเรียนถามอีก 3 ชื่อนะคะ
ณัฐญภรณ์
จิรพัชร์
ฤมลลักษณ์ แปลว่าอะไรคะ ขอคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณเป๊ะซัง

ณัฐญภรณ์ แปลว่า สตรีผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับตน
ฤมลลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะไร้ตำหนิ,ผู้มีลักษณะไม่มัวหมอง

Kritchukorn
01-06-2009, 04:37 PM
รบกวนอาจารย์ ขอทราบความหมายชื่อ ณัฐฐิชาพัฒน์

ขอบคุณครับ

noppakorn
01-06-2009, 05:12 PM
รบกวนอาจารย์ ขอทราบความหมายชื่อ ณัฐฐิชาพัฒน์

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ Kritchukorn

ณัฐฐิชาพัฒน์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง,ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ,ผู้เกิดมาเจริญด้วยความรู้

pamiko
01-13-2009, 10:30 PM
ณัฏฐณิกานต์ หมายความว่าอย่างไร

noppakorn
01-13-2009, 10:56 PM
ณัฏฐณิกานต์ หมายความว่าอย่างไร

สวัสดีครับคุณ pamiko

ณัฏฐณิกานต์ แปลว่า หญิงอันเป็นที่รักของผู้มีความรู้,นักปราชญหญิงผู้น่ารัก

piangfan
01-14-2009, 07:03 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ และทุกท่านค่ะ

แวะมาทักทายหน่อยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเพียงฝันขาดงานค่ะ อิอิ
คิดถึงทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ

grup'/yo..เพียงฝัน


ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

patcute
01-28-2009, 03:11 PM
ช่วยแปลความหมายชื่อ ณัฏฐพัชร์

noppakorn
01-28-2009, 04:42 PM
ช่วยแปลความหมายชื่อ ณัฏฐพัชร์

สวัสดีครับคุณpatcute

ณัฏฐพัชร์ แปลว่า ผู้มีความรู้ประดุจเพชรที่มีค่า

patcute
01-29-2009, 08:29 AM
ช่วยแปลความหมายชื่อ ณัฏฐพัชร์

สวัสดีครับคุณpatcute

ณัฏฐพัชร์ แปลว่า ผู้มีความรู้ประดุจเพชรที่มีค่า


ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

noppakorn
02-07-2009, 07:07 PM
โมทนาสาธุครับ

copykung
02-18-2009, 03:58 PM
รบกวนถามความหมายชื่อนี้หน่อยครับ ณัฎฐยาธ์
ขอบคุณมากครับ

piangfan
02-18-2009, 10:08 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณcopykung
ยินดีต้อนรับค่ะ นั่งคอยพี่นพ ก่อนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
02-19-2009, 03:16 PM
รบกวนถามความหมายชื่อนี้หน่อยครับ ณัฎฐยาธ์
ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณcopykung
ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

นัฏฐยาธ์ มาจากคำว่า นัฏฐ + ยาธ์ คำว่านัฏฐ แปลว่าผู้รอบรู้ แต่คำว่า ยาธ์ ไม่มีความหมายครับ น่าจะเป็น ยาน์ เสียมากกว่าครับ

นัฏฐยาน์ แปลว่า ผู้มีพาหนะอันรอบรู้

piangfan
02-22-2009, 12:52 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เพียงฝันหอบงานมาฝากพี่นพ ค่ะ

คำว่า ณัฐฎกิตติ์ ความหมายแปลกว่าอะไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

grup'/yo.. เพียงฝัน

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
02-22-2009, 09:44 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีทุกท่านค่ะ
เพียงฝันหอบงานมาฝากพี่นพ ค่ะ

คำว่า ณัฐฎกิตติ์ ความหมายแปลกว่าอะไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ
grup'/yo.. เพียงฝัน
ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

สวัสดีครับน้องเพียงฝัน
ยินดีเป็นอย่างยิ่งจ้า อิอิ (แต่ว่าจำได้ว่าชื่อนี้เคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้วครับ)

ณัฐกิตติ์ แปลว่า ผู้ได้รับคำสรรเสริญว่ามีความรู้,นักปราชญผู้มีชื่อเสียงดี,นักปราชญ์ผู้ได้รับคำสรรเสริญ

piangfan
02-22-2009, 10:36 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ ทุกท่าน
ขอบคุณพี่นพ ค่ะ
เด๋วเพียงฝันจะแบกคำแปลกลับไปฝากเจ้าของชื่อค่ะ อิอิ!!

ขอบคุณค่ะ

grup'/yo.. เพียงฝัน
ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
02-28-2009, 07:54 PM
ขอหยุดแปลความหมายชื่อ 2 สัปดาห์
2-15 มีค.52 เพื่อเดินทางไปแสวงบุญอินเดียครับ

ญาติธรรมที่ต้องการทราบคำแปลแต่ไม่เร่งด่วน สามารถฝากชื่อไว้ในกระทู้ กลับมาจะรีบดำเนินการให้ครับ

ขออภัยทุกท่านด้วยครับ
อุบาสกนพกรณ์
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

deco
03-07-2009, 07:32 PM
รบกวนด้วยครับ ฑรรศธร

piangfan
03-09-2009, 04:36 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ deco
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพ แป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
03-14-2009, 11:44 AM
รบกวนด้วยครับ ฑรรศธร

สวัสดีครับคุณdeco
ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

ฑรรศธร แปลว่า ผู้รักษาไว้ให้เต็มอยู่เสมอ

deco
03-16-2009, 12:41 PM
ขอบคุณมากครับ

เคยมีคนบอกว่า ชื่อนี้ ประมาณว่า เหมือนอะไร 10 ประการอ่ะ ครับ แต่ไม่แน่ใจ

ตอนนี้ถ้ามีคนถาม จะได้ตอบถูกว่าแปลว่าอะไร

noppakorn
03-16-2009, 02:03 PM
ขอบคุณมากครับ

เคยมีคนบอกว่า ชื่อนี้ ประมาณว่า เหมือนอะไร 10 ประการอ่ะ ครับ แต่ไม่แน่ใจ

ตอนนี้ถ้ามีคนถาม จะได้ตอบถูกว่าแปลว่าอะไร

สวัสดีครับคุณdeco

ฑรรศ แปลว่า สิบ คือจำนวนเต็มของตัวเลข ครับ

ฑรรศธร ตามความหมายคือพระมหากษัตริย์ซึ่งมีทศพิธราชธรรมเต็มพร้อมครับ , หรือผู้เต็มอยู่เสมอ(ในความเป็นชาย10 ประการ)

ทศพิธราชธรรม มีดังนี้คือ
ธรรมะข้อ 1.ทาน, ธรรมะข้อ 2.ศีล, ธรรมะข้อ 3.บริจาค, ธรรมะข้อ 4.อาชวะ, ธรรมะข้อ 5.มัททวะ, ธรรมะข้อ 6.ตบะ
ธรรมะข้อ 7.อักโกธะ, ธรรมะข้อ 8.อวิหิงสา, ธรรมะข้อ 9.ขันติ , ธรรมะข้อ10.อวิโรธนะ

deco
03-16-2009, 03:18 PM
ขอบคุณมาก ครับ
กระจ่างขี้นเยอะ

irismerp
03-20-2009, 01:05 PM
ณัฐษรุทธิ หมายความว่าอย่างไรคะ

noppakorn
03-20-2009, 09:50 PM
ณัฐษรุทธิ หมายความว่าอย่างไรคะ

สวัสดีครับคุณirismerp

ณัฐษรุทธิ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีอภินิหาร

nata
03-25-2009, 05:56 PM
ณฐา แปลว่าอะไรคะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
03-25-2009, 08:23 PM
ณฐา แปลว่าอะไรคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณณฐา

ณฐา แปลว่า ผู้มีฐานะ,ผู้มั่นคง

assawin3
03-29-2009, 04:08 PM
"ณรัณฌา" มีความหมายไหมคะ
ขอบคุณอีกครั้งคะ

noppakorn
04-01-2009, 08:52 PM
"ณรัณฌา" มีความหมายไหมคะ
ขอบคุณอีกครั้งคะ

สวัสดีครับคุณอัศวิน3

ณรัณฌา ค้นความหมายไม่พบครับ

Anni
04-02-2009, 05:09 PM
ณิศารัศมิ์ แปลว่าอะไรคะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif

ขอบคุณคะ

noppakorn
04-03-2009, 12:23 AM
ณิศารัศมิ์ แปลว่าอะไรคะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif

ขอบคุณคะ

สวัสดีครับคุณแอนนี่

ณิศารัศมิ์ แปลว่า พระจันทร์,แสงจันทร์

DEKWAT
04-09-2009, 07:46 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยแปลความหมายของชื่อให้ด้วยค่ะ
ณรีพัทต์ เกิดวันอาทิตย์ ค่ะ


(จากคุณ warawan75)

punpun
04-09-2009, 01:49 PM
ช่วยแปล ชื่อ ณิชาภา และ ณิชชา ให้หน่อยนะคะ

ppkiku
04-09-2009, 05:09 PM
สวัสดีค่ะ ชื่อน้องแพรค่ะ เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ค่ะ นานมากเลยกว่าจะยืนยันให้เป็นสมาชิคได้ แต่ไม่เปงไรค่ะ
อยากให้ช่วยแปลชื่อของน้องแพรหน่อยได้ไหมค่ะ

ชื่อว่า ณัฏฐยาภรณ์ ค่ะ

หามาหลายที่แล้วหาความหมายไม่เจอสักทีคุณปู่เปงคนตั้งให้ค่ะแต่เค้าจำไม่ได้แล้ว


ขอบคุณล่วงหน้าค่ะเดียวจะเค้ามาอ่านนะค่ะ

YuthRS
04-09-2009, 05:35 PM
อยากทราบความหมาย ชื่อ ณภาภัช และ ณิชาภา ครับ ขอบพระคุณมากครับ

noppakorn
04-10-2009, 01:09 PM
ช่วยแปล ชื่อ ณิชาภา และ ณิชชา ให้หน่อยนะคะ

สวัสดีครับคุณปันปัน

ณิชาภา แปลว่า แสงอันบริสุทธิ์
ณิชชา แปลว่า เกิดมาบริสุทธิ์

noppakorn
04-10-2009, 01:11 PM
สวัสดีค่ะ ชื่อน้องแพรค่ะ เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ค่ะ นานมากเลยกว่าจะยืนยันให้เป็นสมาชิคได้ แต่ไม่เปงไรค่ะ
อยากให้ช่วยแปลชื่อของน้องแพรหน่อยได้ไหมค่ะ

ชื่อว่า ณัฏฐยาภรณ์ ค่ะ

หามาหลายที่แล้วหาความหมายไม่เจอสักทีคุณปู่เปงคนตั้งให้ค่ะแต่เค้าจำไม่ได้แล้ว
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะเดียวจะเค้ามาอ่านนะค่ะ

สวัสดีครับน้องแพร

ขอโทษที่มาตอบช้าน่ะครับ พอดีระยะนี้ธุระมากครับ

ณัฏฐยาภรณ์ แปลว่า ผู้ทรงความเป็นปราชญ์,ผู้มีความรอบรู้ประดับตน

noppakorn
04-10-2009, 01:19 PM
อยากทราบความหมาย ชื่อ ณภาภัช และ ณิชาภา ครับ ขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณยุทธอาร์เอส

ณภาภัช แปลว่า ผู้จำแนกท้องฟ้า,ผู้รู้จักแยกแยะท้องฟ้า
ณิชาภา แปลว่า แสงสว่างอันบริสุทธิ์

ppkiku
04-10-2009, 05:36 PM
สวัสดีค่ะ...ลุงนพ

อยากรู้ว่าชื่อจริงของตัวเองดีรึป่าว แล้วตัวไหนไม่ดีหรือดีแล้ว

ชื่อ ณัฏฐยาภรณ์ รอดณรงค์

noppakorn
04-10-2009, 11:05 PM
สวัสดีค่ะ...ลุงนพ

อยากรู้ว่าชื่อจริงของตัวเองดีรึป่าว แล้วตัวไหนไม่ดีหรือดีแล้ว

ชื่อ ณัฏฐยาภรณ์ รอดณรงค์

สวัสดีครับน้องแพร

ความหมายชื่อดีแล้วครับ แต่ถ้าถามว่าชื่อดีหรือไม่ ขอตอบว่าดี แต่ดีไม่ดีต้องทราบว่า
น้องแพรเกิดวันอะไร ระหว่างอาทิตย์-เสาร์ ครับ จะได้ดูว่ามีพยัญชนะหรือสระเป็นกาลกิณี
หรือไม่ และจะได้คิดกำลังเลขว่าตกมงคลหรือไม่ครับ

DEKWAT
04-11-2009, 10:39 AM
ขอรบกวนอีกครั้งคะ พอดีกำลังหาชื่อใหม่ให้คุณแม่กับตัวเองอยู่ค่ะ ได้ชื่อแล้ว แต่ไม่รู้ความหมาย " ณรีพัทต์ " แปลว่าอะไรค่ะ
รบกวนแปลให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif(จากคุณ warawan75 (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=902))

ppkiku
04-11-2009, 11:44 AM
สวัสดีค่ะ...ลุงนพ

ที่เคยได้ถามไว้อะค่ะ อยากรู้ว่าชื่อจริงของตัวเองดีรึป่าว แล้วตัวไหนไม่ดีหรือดีแล้ว

ชื่อ ณัฏฐยาภรณ์ รอดณรงค์ เกิดวันอาทิตย์ที่13/05/33 ค่ะ

noppakorn
04-11-2009, 02:14 PM
ขอรบกวนอีกครั้งคะ พอดีกำลังหาชื่อใหม่ให้คุณแม่กับตัวเองอยู่ค่ะ ได้ชื่อแล้ว แต่ไม่รู้ความหมาย " ณรีพัทต์ " แปลว่าอะไรค่ะ
รบกวนแปลให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif (จากคุณ warawan75 (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=902))

สวัสดีครับคุณวราวรรณ

ณรีพัทต์ ไม่ทราบคำแปลครับ

sweetie
04-17-2009, 07:15 PM
อยากทราบคำแปลของชื่อ ณัชชาพิชญ์ คะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

sweetie
04-17-2009, 08:13 PM
และก็ความหมายของคำว่า

อัครา

นุกูล

ด้วยคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ^^

noppakorn
04-17-2009, 08:16 PM
อยากทราบคำแปลของชื่อ ณัชชาพิชญ์ คะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

สวัสดีครับคุณสวีทตี้

ณัชชาพิชญ์ แปลว่า ผู้เกิดมามีวิชาความรู้

didi
04-25-2009, 11:25 PM
อยากทราบความหมาย ชื่อ ฐิติยากร ค่ะ ขอบคุณค่ะ

piangfan
04-26-2009, 12:20 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ didi และทุกท่านค่ะ
คอยพี่นพ แป็บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-26-2009, 12:20 PM
อยากทราบความหมาย ชื่อ ฐิติยากร ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณดีดี้

ฐิติยากร แปลว่า หญิงผู้สร้างความมั่นคง

clinkclank
04-27-2009, 08:09 PM
เกิด วัน พฤหัส ที่ 29/10 เหมาะกับชื่อไหนบ้างคะ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

ฝากด้วยนะคะ

ขอบคุนคะ

noppakorn
04-27-2009, 08:21 PM
เกิด วัน พฤหัส ที่ 29/10 เหมาะกับชื่อไหนบ้างคะ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

ฝากด้วยนะคะ

ขอบคุนคะ

ชื่อมีมากครับ แต่ต้องถามว่าต้องการความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
จะได้จัดให้ตามประสงค์ครับ (พรุ่งนี้ค่อยมารับคำตอบครับ)

clinkclank
04-28-2009, 05:27 PM
เกิด วัน พฤหัส ที่ 29/10 เหมาะกับชื่อไหนบ้างคะ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

ฝากด้วยนะคะ

ขอบคุนคะ

ชื่อมีมากครับ แต่ต้องถามว่าต้องการความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
จะได้จัดให้ตามประสงค์ครับ (พรุ่งนี้ค่อยมารับคำตอบครับ)อยากได้แบบ ปราชญ์ ชัยชนะ รุ่งเรือง อะไรประมาณนั้นค่ะ เน้นสระค่ะ

ขอบคุนค่ะ

noppakorn
04-28-2009, 08:28 PM
เกิด วัน พฤหัส ที่ 29/10 เหมาะกับชื่อไหนบ้างคะ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

ฝากด้วยนะคะ

ขอบคุนคะ

ชื่อมีมากครับ แต่ต้องถามว่าต้องการความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
จะได้จัดให้ตามประสงค์ครับ (พรุ่งนี้ค่อยมารับคำตอบครับ)

อยากได้แบบ ปราชญ์ ชัยชนะ รุ่งเรือง อะไรประมาณนั้นค่ะ เน้นสระค่ะ
ขอบคุนค่ะ

สวัสดีครับคุณคลิ้งแคล้ง

ชื่อที่ขึ้นด้วยสระ และความหมายที่คุณต้องการ จัดให้พอสังเขปได้ดังนี้ครับ

เกวลี แปลว่า มีความรู้มากและฉลาด
เจริญศรี แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยมงคล
เจษฏาภรณ์ แปลว่า ผู้ทรงความเจริญ
ไชยรัมภา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
เบญญา แปลว่า ผู้มีปัญญา
เบญญาพร แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
เบญญภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
เพ็ญพิชชา แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความรู้
เพชรรุจิ แปลว่า เข้มแข้งและรุ่งเรือง
ไพรชญา แปลว่า ผู้มีถิ่นฐานความรอบรู้
โมไนยา แปลว่า ผู้มีความเป็นปราชญ์ ,ผู้ปราดเปรื่อง
เรื่องรำไพ แปลว่า งามและเรืองรอง
เรืองรุจี แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์
เลิศพิมล แปลว่า รุ่งเรืองที่สุด
แววพิชญ์ แปลว่า ลักษณะดั่งผู้มีความรู้
โสภณัฐ แปลว่า ปราชญ์ผู้งดงาม
โสมภัค แปลว่า เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์
เศรฐพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ที่ประเสริฐที่สุด

หวังว่าคงมีชื่อที่ถูกใจบ้างน่ะครับ

clinkclank
04-30-2009, 03:49 PM
เกิด วัน พฤหัส ที่ 29/10 เหมาะกับชื่อไหนบ้างคะ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

ฝากด้วยนะคะ

ขอบคุนคะ

ชื่อมีมากครับ แต่ต้องถามว่าต้องการความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
จะได้จัดให้ตามประสงค์ครับ (พรุ่งนี้ค่อยมารับคำตอบครับ)

อยากได้แบบ ปราชญ์ ชัยชนะ รุ่งเรือง อะไรประมาณนั้นค่ะ เน้นสระค่ะ
ขอบคุนค่ะ

สวัสดีครับคุณคลิ้งแคล้ง

ชื่อที่ขึ้นด้วยสระ และความหมายที่คุณต้องการ จัดให้พอสังเขปได้ดังนี้ครับ

เกวลี แปลว่า มีความรู้มากและฉลาด
เจริญศรี แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยมงคล
เจษฏาภรณ์ แปลว่า ผู้ทรงความเจริญ
ไชยรัมภา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
เบญญา แปลว่า ผู้มีปัญญา
เบญญาพร แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
เบญญภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
เพ็ญพิชชา แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความรู้
เพชรรุจิ แปลว่า เข้มแข้งและรุ่งเรือง
ไพรชญา แปลว่า ผู้มีถิ่นฐานความรอบรู้
โมไนยา แปลว่า ผู้มีความเป็นปราชญ์ ,ผู้ปราดเปรื่อง
เรื่องรำไพ แปลว่า งามและเรืองรอง
เรืองรุจี แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์
เลิศพิมล แปลว่า รุ่งเรืองที่สุด
แววพิชญ์ แปลว่า ลักษณะดั่งผู้มีความรู้
โสภณัฐ แปลว่า ปราชญ์ผู้งดงาม
โสมภัค แปลว่า เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์
เศรฐพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ที่ประเสริฐที่สุด

หวังว่าคงมีชื่อที่ถูกใจบ้างน่ะครับ


ยังไม่ค่อยถุกใจเลยค่ะ

noppakorn
04-30-2009, 07:02 PM
สวัสดีครับคุณคลิ้งแคล้ง

คงต้องขออภัยเป็นอย่างมาก ในการจัดสรรชื่อให้ เพราะตามที่คุณต้องการนั้นหายากมาก
เพราะคุณต้องการชื่อที่ขึ้นต้นด้วยสระ เพื่อเป็นศรี สำหรับวันเกิด อีกทั้งยังกำหนดความหมาย
ของชื่อด้วย ทำให้หายากมาก ที่จัดสรรให้นั้น มีทั้งชื่อทั่วไปและ ประสมขึ้นมาให้ใหม่แล้วครับ

clinkclank
04-30-2009, 07:11 PM
สวัสดีครับคุณคลิ้งแคล้ง

คงต้องขออภัยเป็นอย่างมาก ในการจัดสรรชื่อให้ เพราะตามที่คุณต้องการนั้นหายากมาก
เพราะคุณต้องการชื่อที่ขึ้นต้นด้วยสระ เพื่อเป็นศรี สำหรับวันเกิด อีกทั้งยังกำหนดความหมาย
ของชื่อด้วย ทำให้หายากมาก ที่จัดสรรให้นั้น มีทั้งชื่อทั่วไปและ ประสมขึ้นมาให้ใหม่แล้วครับ


ขอบคุณค่ะ

chacha
05-02-2009, 12:54 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ

ณัฏฐพิชา อ่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^^

noppakorn
05-02-2009, 10:14 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ

ณัฏฐพิชา อ่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ ^^

สวัสดีครับคุณชาช่า

ณัฏฐพิชา แปลว่า ความรู้ของนักปราชญ์

N-A-N-A
05-05-2009, 01:33 AM
ณัฐภัสสร แปลว่าอะไรค๊ะ

piangfan
05-05-2009, 12:00 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ
สวัสดีค่ะคุณN-A-N-A และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพสักครู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
05-05-2009, 02:09 PM
ณัฐภัสสร แปลว่าอะไรค๊ะ

สวัสดีครับคุณนานา
ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

ณัฐภัสสร แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง,ผู้มีราศรีแห่งนักปราชญ์

aew
05-11-2009, 06:17 PM
ณัฐชญา แปลว่าอะไรค่ะ

ช่วยแปลให้หน่อยค่ะ

noppakorn
05-11-2009, 08:29 PM
ณัฐชญา แปลว่าอะไรค่ะ
ช่วยแปลให้หน่อยค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ๊กกี้เม้าส์

ณัฐชญา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เกิดมารอบรู้, ความรู้ของนักปราชญ์

maenoz
05-17-2009, 02:51 PM
ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ

แปลว่าอะไรหรอค่ะ

พรุ่งนี้ต้องเอาไปส่งคุณครู

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

piangfan
05-17-2009, 08:40 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ maenoz
และทุกท่านค่ะ คอยพี่นพสักครู่ค่ะ
เด๋วดึกๆพี่นพคงจะออกมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
05-17-2009, 11:41 PM
ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ

แปลว่าอะไรหรอค่ะ

พรุ่งนี้ต้องเอาไปส่งคุณครู

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

สวัสดีครับคุณเมโนซ

มาหลอกถามการบ้านด้วยหรือครับ 555 แต่ชอบครับซื่อสัตย์ดี

ณฐสิทธิ์ แปลว่า ความสมปรารถนาในปัญญาความรู้,ผู้เจริญในปัญญา
ชิตวิเศษ แปลว่า ชัยชนะอันมหัศจรรย์

Re
05-18-2009, 08:25 PM
ณิชาวัลคุ์ แปลว่าอะไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

maenoz
05-18-2009, 10:19 PM
555++

ขอบคุณมากค่ะ

นู๋ได้คะแนนเต็ม10ค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ

noppakorn
05-18-2009, 11:47 PM
ณิชาวัลคุ์ แปลว่าอะไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีครับคุณอนูนญา

ณิชาวัลคุ์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์

Re
05-19-2009, 07:51 PM
ณิชาวัลคุ์ แปลว่าอะไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีครับคุณอนูนญา

ณิชาวัลคุ์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์


ขอบคุณมากค่ะ

อยากทราบว่าคำว่า วัลคุ์ แปลว่าอะไร มาจากภาษาอะไรคะ

noppakorn
05-19-2009, 11:24 PM
ณิชาวัลคุ์ แปลว่าอะไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีครับคุณอนูนญา

ณิชาวัลคุ์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์


ขอบคุณมากค่ะ

อยากทราบว่าคำว่า วัลคุ์ แปลว่าอะไร มาจากภาษาอะไรคะ

สวัสดีครับคุณอนูนญา

ต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้แปลให้หมดใจความครับ

ณิชวัลคุ์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์, สวยและบริสุทธิ์

คำว่าวัลคุ์ มาจาก วัลคุ แปลว่า สวย น่ารัก ไม่เราะ แต่ถ้า "วัลค์" แปลว่า กระโดด เต้น ทั้งสองคำมาจากภาษาสันสกฤต
แต่บางครั้ง วัลคุ์ เวลาตั้งชื่อเขาจะใช้รากศัพท์จาก "วัลย์" ที่แปลว่า ว่านเครือ เครือเถาว์

noppakorn
05-19-2009, 11:24 PM
ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

จำเป็นต้องขอพักการแปลชื่อสัก 2 อาทิตย์ครับ (ต้องเดินทาง)

Re
05-20-2009, 12:21 PM
http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif ขอบคุณพี่นพมากๆ เลยนะคะ

ช่วงนี้หน้าฝน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

nuch
05-23-2009, 01:26 PM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบความหมายของชื่อ ณพชนก ค่ะ

SherbetBB
06-01-2009, 03:06 PM
ชื่อ ณัฐอร มีความหมายว่าอะไรค่ะ
เหมาะสำหรับคนเกิดวัน จันทร์ หรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณมากคะ

piangfan
06-02-2009, 11:53 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ SherbetBB คุณanoonya
คุณnuch ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
นั่งคอยพี่นพแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

tuk
06-02-2009, 02:38 PM
รบกวนช่วย แนะนำ ชื่อสำหรับ ลูกชาย ให้ทีค่ะ

เกิดวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.20 น.

อยากได้ ความหมายที่ดีๆ ค่ะ อะไรก็ได้

ขอตัวเลือกเยอะๆหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

tuk
06-02-2009, 08:54 PM
รบกวนขอชื่อเล่น ด้วยค่ะ อยากได้ชื่อเล่น แบบไทยๆ ค่ะ

tuk
06-02-2009, 09:01 PM
ขอโทษด้วยค่ะ ไปกด enter เข้า

จากกระทู้ ข้างบน

ขอชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.20 น.

ขอชื่อที่มีเดช นำหน้าอะค่ะ
รบกวนขอหลายๆชือ หน่อยนะค่ะ เพื่อเป็นตัวเลือก

อยากได้ชื่อ ที่มีความหมายดีๆ เกี่ยวกับสติปัญญา เกี่ยวกับ ความเจริญรุ่งเรือง อะไรก็ได้ค่ะ


และรบกวนขอ ชื่อเล่น ด้วยค่ะ อยากได้ชื่อแบบ ไทยๆ ค่ะ

เขามีพี่สาวชื่อ ปีกุน ค่ะ


รบกวนด้วยนะค่ะ

เพิ่งเคยเข้าเวปนี้ครั้งแรกเช่นกันค่ะ

เกิดมาหลายวันแล้ว ยังไม่มีชื่อเล่นเลยค่ะ

ชื่อจริงก็ยังไม่มี

ขอบคุณมากๆค่ะ

lomnorw
06-04-2009, 12:27 AM
สวัสดีครับ
ชาย เกิดวันจันทร์
อยากได้ชื่อที่รวมแล้วได้เลข ๕๔ หรือ ๕๙ ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ครับ)

babycarrot
06-06-2009, 02:40 PM
"ณภัสส" แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง..ผู้มีความรุ่งเรือง...ได้มั้ยค่ะhttp://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/105.gif

noppakorn
06-09-2009, 10:42 AM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบความหมายของชื่อ ณพชนก ค่ะ

สวัสดีครับ

ณพชนก แปลว่า พ่อที่ยังเป็นหนุ่ม,ลูกชายหนุ่มของพ่อ

noppakorn
06-09-2009, 10:44 AM
ชื่อ ณัฐอร มีความหมายว่าอะไรค่ะ
เหมาะสำหรับคนเกิดวัน จันทร์ หรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณมากคะ

สวัสดีครับ

ณัฐอร แปลว่า หญิงงามผู้รอบรู้,ปราชญหญิงผู้สวยงาม

เกิดวันจันทร์ใช้ได้ครับ

noppakorn
06-09-2009, 10:47 AM
รบกวนช่วย แนะนำ ชื่อสำหรับ ลูกชาย ให้ทีค่ะ

เกิดวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.20 น.

อยากได้ ความหมายที่ดีๆ ค่ะ อะไรก็ได้

ขอตัวเลือกเยอะๆหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆ ครับ ป่านนี้คงตั้งชื่อลูกชายไปแล้วมังครับ
พอดีติดงานครับ ไม่สามารถหาให้ทัน เพราะเพิ่งว่างเข้ามาดูครับ ถ้ายัง
ช่วยแจ้งเข้ามาน่ะครับ ขอให้ลูกชายแข็งแรง ฉลาดเฉลียวครับ

ขออภัยครับ

noppakorn
06-09-2009, 11:51 AM
รบกวนขอชื่อเล่น ด้วยค่ะ อยากได้ชื่อเล่น แบบไทยๆ ค่ะ

สวัสดีครับ

คำตอบนี้อาจล่าช้าไปหน่อยครับ ต้องขออภัยด้วย

ชื่อเล่น "เด่น" กำลังเลข ได้ 10 เป็นสิริมงคล หรือนำชื่อตัวท้ายหรือตัวต้นมาเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับ

ชื่อที่ตกตัวเลขสิริมงคล

กิตติพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ,มีคุณวุฒิ - 42
กิตติพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันกับเกียรติยศ -41
กิตติภพ แปลว่า ผู้มีเกียรติแห่งแผ่นดิน -24
กฤษณ์ แปลว่า พระกฤษณะ - 20
กฤติธี แปลว่า นักปราชญ์ -20
ก้องภพ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน - 20
กังสชิต แปลว่า พระกฤษณะ -19
กานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก -19
กานดิศ แปลว่า ผู้มอบความรัก(กามเทพ) -19
กฤติน แปลว่า ผู้ตั้งใจเรียนรู้ -14
กฤตภาส แปลว่า ผู้สร้างความรุ่งเรือง,ผู้สร้างแสงสว่าง -14
เขมชาติ แปลว่า ผู้เกิดมาสุขสบาย -19
เขมเทพ แปลว่า ผู้มีความสุขสบายดังเทวดา -20
คณนาค แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่ชน -20
คณาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน -20


ลองนำไปเลือกดูน่ะครับ

noppakorn
06-09-2009, 11:57 AM
สวัสดีครับ
ชาย เกิดวันจันทร์
อยากได้ชื่อที่รวมแล้วได้เลข ๕๔ หรือ ๕๙ ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
(เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ครับ)


สวัสดีครับคุณลมหนาว

ค่ากำลังเลฃที่เกินกว่า 50 ขึ้นไปนั้น หายากมากครับ เพราะอาจต้องใช้ชื่อที่มีถึง 3 พยางค์ครับ

ขอชลอไว้ก่อนน่ะครับ เพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยจริงๆครับ ต้องขออภัยด้วยครับ ถ้ารอได้มีเวลาผม
จะรีบคิดให้ครับ

tuk
06-09-2009, 05:53 PM
ขอบคุณ คุณ อุบาสกนพกรณ์ มากๆค่ะ

ยังไม่ได้ชื่อหรอกค่ะ รออยู่ค่ะ

ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดเลย
คิดว่าจะไปแจ้ง อาทิตย์หน้า ช่วงกลางเดือนค่ะ

จริงๆ เลยกำหนด 15 วันมาแล้ว แต่ไม่เป็นไร ยอมเสียค่าปรับค่ะ

รอให้ได้ชื่อเพราะๆให้ ลูกก่อน

ขอบคุณมากๆ นะค่ะ

I-Style
06-09-2009, 06:52 PM
ชื่อว่า "ณัฐธยาน์" นี่มันมาจากคำอะไรผสมกันมั่งอ่ะคะ ?


แล้วความหมายนี่แปลว่า "นักปราชญ์ที่เป็นผู้หญิง"หรือเปล่า ?

พอดีว่าอาจารย์ให้มาหาความหมายชื่อตัวเองอ่ะค่ะ

แต่หนูหาไม่ได้สักที -*-

รบกวนด้วยนะคะ ;))http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/25.gif

tuk
06-09-2009, 08:55 PM
รบกวนช่วย แนะนำ ชื่อสำหรับ ลูกชาย ให้ทีค่ะ

เกิดวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.20 น.

อยากได้ ความหมายที่ดีๆ ค่ะ อะไรก็ได้

ขอตัวเลือกเยอะๆหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆ ครับ ป่านนี้คงตั้งชื่อลูกชายไปแล้วมังครับ
พอดีติดงานครับ ไม่สามารถหาให้ทัน เพราะเพิ่งว่างเข้ามาดูครับ ถ้ายัง
ช่วยแจ้งเข้ามาน่ะครับ ขอให้ลูกชายแข็งแรง ฉลาดเฉลียวครับ

ขออภัยครับขอบคุณมากค่ะ

ยังรออยู่ค่ะ ทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง

จริงๆเลยกำหนดแจ้งเกิด 15 วันมาแล้ว แต่ยอมเสียค่าปรับ
เพราะอยากได้ชื่อที่ดีๆ และเพราะๆ ค่ะ

เด็กผู้ชาย นามสกุล " สมตัว "
นามสกุล มีกำลังเท่ากับ 25
เกิด วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552
เวลา 9.20 น.
ขอทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง ค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

tuk
06-09-2009, 09:07 PM
รบกวนขอชื่อเล่น ด้วยค่ะ อยากได้ชื่อเล่น แบบไทยๆ ค่ะ

สวัสดีครับ

คำตอบนี้อาจล่าช้าไปหน่อยครับ ต้องขออภัยด้วย

ชื่อเล่น "เด่น" กำลังเลข ได้ 10 เป็นสิริมงคล หรือนำชื่อตัวท้ายหรือตัวต้นมาเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับ

ชื่อที่ตกตัวเลขสิริมงคล

กิตติพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ,มีคุณวุฒิ - 42
กิตติพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันกับเกียรติยศ -41
กิตติภพ แปลว่า ผู้มีเกียรติแห่งแผ่นดิน -24
กฤษณ์ แปลว่า พระกฤษณะ - 20
กฤติธี แปลว่า นักปราชญ์ -20
ก้องภพ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน - 20
กังสชิต แปลว่า พระกฤษณะ -19
กานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก -19
กานดิศ แปลว่า ผู้มอบความรัก(กามเทพ) -19
กฤติน แปลว่า ผู้ตั้งใจเรียนรู้ -14
กฤตภาส แปลว่า ผู้สร้างความรุ่งเรือง,ผู้สร้างแสงสว่าง -14
เขมชาติ แปลว่า ผู้เกิดมาสุขสบาย -19
เขมเทพ แปลว่า ผู้มีความสุขสบายดังเทวดา -20
คณนาค แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่ชน -20
คณาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน -20


ลองนำไปเลือกดูน่ะครับ


ขอบคุณมากค่ะ
ใช่ตอบ ดิฉันหรือเปล่าค่ะ
มีแต่ชื่อเพราะๆ ทั้งนั้น เลย และมีความหมายที่ดี ทั้งนั้น
แต่ เท่าที่ทราบมา
เด็กเกิดวันจันทร์ ห้ามมี "สระ" ใช่หรือเปล่าค่ะ


แล้ว เด่น เป็นชื่อที่ชอบเช่นกันค่ะ เพราะคุณหมอทำคลอด ให้ ท่านชื่อ เด่นศักดิ์

แต่เท่าที่ลอง ตรวจสอบกันเวป อื่น
ได้ผลดังนี้ค่ะ

เด่น
ชื่อ เด่น ประกอบด้วย 4 ตัวอักษร สามารถแยกตัวอักษรตามหลักภูมิทักษามีรายละเอียดดังนี้
อักษร ด , น เป็น ศรี ช่วยเสริมดวงเจ้าชะตาด้านสิริมงคล โชคลาภ เสน่ห์ความนิยม ทรัพย์สินเงินทอง อักษร เอ เป็น กาลกิณี ไม่ควรนำอักษรนี้มาตั้งชื่อ เนื่องจากความอับโชค พบแต่อุปสรรคนานา

ชื่อ เด่น มีค่ากำลังดาว 9
ตามคำทำนายโบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
http://www.thaibabyname.com/gp/dot2.gif
กำลังดาวได้เลข 9 เลข 9 เป็นเลขแห่งความลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ คนเลข 9 มักมีความคิดเฉียบพลัน มีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ จึงสนใจในศาสตร์ลี้ลับ ในศาสนา มักสนใจของเก่าแก่โบราณ ชอบสะสมของเก่าหายาก ศึกษาเรื่องใดก็มักจะค้นจนถึงแก่น อีกอย่างหนึ่งเชื่อกันว่า ดาวเกตุเป็นดาวคุ้มกันภัย แคล้วคลาดจากคุกตะรางและอุบัติเหตุ และยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเป็นอยู่ที่ดี

รบกวนด้วยค่ะ
ช่วยพิจารณาให้อีกรอบค่ะ

ยังรอคำตอบอยู่ค่ะ

กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ค่ะ

piangfan
06-09-2009, 09:08 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดี ทุกๆท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณพี่นพเป็นพิเศษค่ะ อิอิ

ต้อนรับทุกท่านในหน้านี้เลยนะคะ
กว่าจะเข้ามาในละครั้งได้แทบลงแดงค่ะ อิอิ

noppakorn
06-10-2009, 01:56 PM
สวัสดีครับคุณตุ๊ก
ขอโทษด้วยครับจำวันเกิดไม่ได้ เอาใหม่น่ะครับ

ชื่อเล่น ณฐ (อ่านว่า นด) แปลว่า ปราชญ์ /14

ชื่อจริง ฐนัส แปลว่า ผู้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว /25
ฐปนพร แปลว่า ผู้คงมั่นไว้ชึ่งความประเสริฐ /28
ฐปกรณ์ แปลว่า ผู้ก่อตั้ง,ผู้กระทำอันมั่นคง /30
ณัฐวัชต์ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นสมบัติอันล้ำค่า /40
ณฐพงศ์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์ /40
ณฐวัฒน์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ /30
ณรงค์พล แปลว่า ผู้มีกำลังในการต่อสู้ /38
ณพร แปลว่า ผู้อยู่ในความประเสริฐ /17
ณภัทร แปลว่า ผู้อยู่ในความเจริญ /15
ณฐวัทน์ แปลว่า ผู้มีวาจารอบรู้ / 39
ณัฐนน แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นปราชญ์ /28

tuk
06-11-2009, 10:48 AM
ขอบคุณมากค่ะ

I-Style
06-11-2009, 07:29 PM
แล้วณัฐธยาน์ล่ะค๊ า า าาา ??

ตอบหนูด้วย ย ยยยย !!

จำเป็นจริง ๆ ค่ะ ... ;'((

เอาแค่ความหมายก็ได้. . .

น้อยใจนะเนี่ย .. ตอบคนอื่นไม่ตอบหนู >3<

noppakorn
06-11-2009, 11:32 PM
แล้วณัฐธยาน์ล่ะค๊ า า าาา ??

ตอบหนูด้วย ย ยยยย !!

จำเป็นจริง ๆ ค่ะ ... ;&#39;((

เอาแค่ความหมายก็ได้. . .

น้อยใจนะเนี่ย .. ตอบคนอื่นไม่ตอบหนู >3<

สวัสดีครับ

เอ ถามมาตั้งแต่เมื่อใดน่ะนี่ เพิ่งเห็นนะจ๊ะ

ณัฐธยาน์ แปลว่า ผู้มีฌานรอบรู้, นักปราชญ์ผู้มีฌาน (ธยาน์ มาจาก ธยาน แปลว่า ฌาน)

mematna
06-12-2009, 12:15 AM
รบกวนถามความหมายของชื่อ ณิกษ์ ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
06-12-2009, 05:58 PM
รบกวนถามความหมายของชื่อ ณิกษ์ ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ณิกษ์ มีผู้แปลว่า จุมพิต ,จูบ ครับ

I-Style
06-14-2009, 08:30 PM
แล้วณัฐธยาน์ล่ะค๊ า า าาา ??

ตอบหนูด้วย ย ยยยย !!

จำเป็นจริง ๆ ค่ะ ... ;&#39;((

เอาแค่ความหมายก็ได้. . .

น้อยใจนะเนี่ย .. ตอบคนอื่นไม่ตอบหนู >3<

สวัสดีครับ

เอ ถามมาตั้งแต่เมื่อใดน่ะนี่ เพิ่งเห็นนะจ๊ะ

ณัฐธยาน์ แปลว่า ผู้มีฌานรอบรู้, นักปราชญ์ผู้มีฌาน (ธยาน์ มาจาก ธยาน แปลว่า ฌาน)^^

ขอบคุณค่ะ

mematna
06-17-2009, 10:48 AM
ขอบคุณมากค่ะ

Smiley Secret
06-17-2009, 02:00 PM
สวัสดีค่ะ

รบกวนขอความหมายของ "ณิฐ" ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
06-17-2009, 06:03 PM
สวัสดีค่ะ

รบกวนขอความหมายของ "ณิฐ" ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณิฐ พออนุโลมให้แปลว่า ความรู้

mumujang
06-20-2009, 04:42 PM
อยากถามความหมายของชื่อ ณัฐฌาพัชร์ และ ณัฎฐิญาภรณ์ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

boom-lek
06-20-2009, 08:01 PM
สวัสดีครับ.....

คือผมต้องการรู้ความหมายของชื่อและนามสกุลของผมครับ ผมชื่อว่า นาย ณวรงกรณ์ ปิยะเจริญกุล เกิดวันจันท์ 13/07/30

ขอรบกวนหน่อยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

noppakorn
06-20-2009, 08:11 PM
อยากถามความหมายของชื่อ ณัฐฌาพัชร์ และ ณัฎฐิญาภรณ์ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณัฐฌาพัชร์ แปลว่า ผู้เข้มแข็งที่เกิดมามีความรอบรู้
ณัฏฐิญาภรณ์ แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความรู้ดังนักปราชญ์

boom-lek
06-20-2009, 08:37 PM
รอบกวนอีกครั้งคร้า

คือ อยากทราบความหมายของชื่อและนามสกุลนี้คร้า

นาย ณวรงกรณ์ ปิยะเจริญกุล

เกิดวันจันทร์ วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม ปี 2530

ขอบคุณคร้า

boom-lek
06-20-2009, 08:50 PM
สวัสดีคร้า

คือ อยากทราบหมายหมายของชื่อนี้คร้า
ไม่รุ้ว่าดีหรือเปล่า
นางสาวฐิติวราดา คร้า
รบกวนหน่อยนะคร้า

mumujang
06-20-2009, 09:25 PM
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

noppakorn
06-24-2009, 01:10 PM
รอบกวนอีกครั้งคร้า

คือ อยากทราบความหมายของชื่อและนามสกุลนี้คร้า

นาย ณวรงกรณ์ ปิยะเจริญกุล

เกิดวันจันทร์ วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม ปี 2530

ขอบคุณคร้า

สวัสดีครับ

ณวรงกรณ์ แปลว่า ผู้สร้างสิ่งที่มาจากความคิด
ปิยะเจริญกุล แปลว่า เชื้อสายที่เจริญอันเป็นที่รัก
ฐิตวราดา แปลว่า ผู้มีการปฏิบัติอันมั่นคง

boom-lek
06-24-2009, 07:22 PM
รบกวนอีกครั้งนะคร้า

คืออยากทราบว่า

เกิดวัน จนทร์ ที่13 ก.ค พ.ศ. 2530

ชื่อ นายณวรงกรณ์ ปิยะเจริญกลุ

จะดีหรือเปล่าคร้า

กลัวว่าถ้าเปลี่ยนจะไม่ดีกับตัวเอง

รบกวนหน่อยนะคร้า

noppakorn
06-25-2009, 11:00 AM
รบกวนอีกครั้งนะคร้า

คืออยากทราบว่า

เกิดวัน จนทร์ ที่13 ก.ค พ.ศ. 2530

ชื่อ นายณวรงกรณ์ ปิยะเจริญกลุ

จะดีหรือเปล่าคร้า

กลัวว่าถ้าเปลี่ยนจะไม่ดีกับตัวเอง
รบกวนหน่อยนะคร้า

สวัสดีครับ

ชื่อ ณวรงกรณ์ กำลังเลขได้ 36 ปิยะเจริญกุล กำลังเลขได้ 46
รวมกัน ได้ 82 ตกกำลังเลขไม่เป็นสิริมงคล ครับ แต่เมื่อแยกชื่อ
และนามสกุล เลข 36 และ 46 เป็นตัวเลขที่ให้คุณกับเจ้าของชื่อครับ
นามสกุลที่ได้ 46 ตั้งชื่อให้ออกมาแล้วเป็นเลขสิริมงคลทั้งหมดยากมากครับ
สำหรับกำลังเลขชื่อและนามสกุลแล้ว เป็ตกำลังเลขที่เป็นกลาง ถ้าไม่คิดรวม
กำลังเลขแล้ว ก็ดีครับ

ขวัญ
06-27-2009, 12:00 PM
ชื่อเดิม นิภาพร จะเปลี่ยนเป็น ณัฏฐ์ชพัชร์ (นัด-ชะ-พัด) ดีหรือเปล่าค่ะ
เกิดวันพฤหัสบดี 23 พค. 2528 ช่วยแปลชื่อให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
06-27-2009, 09:52 PM
ชื่อเดิม นิภาพร จะเปลี่ยนเป็น ณัฏฐ์ชพัชร์ (นัด-ชะ-พัด) ดีหรือเปล่าค่ะ
เกิดวันพฤหัสบดี 23 พค. 2528 ช่วยแปลชื่อให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณัฏฐ์ชพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่เกิดมาเป็นนักปราชญ

กำลังเลข 65 เป็นสิริมงคล ใช้ได้ครับ

DEKWAT
06-29-2009, 06:52 PM
ขอชื่อของผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย ณ

ขอบคุณล่วงหน้า นะคะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif(จากคุณ kungking_t)

Smiley Secret
06-30-2009, 10:10 AM
สวัสดีค่ะ

รบกวนขอความหมายของ "ณิฐ" ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณิฐ พออนุโลมให้แปลว่า ความรู้ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

noppakorn
06-30-2009, 11:43 AM
ขอชื่อของผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย ณ
ขอบคุณล่วงหน้า นะคะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif
(จากคุณ kungking_t)

สวัสดีครับ
ขอโทษด้วยที่ตอบให้ล่าช้าไปหน่อยครับ

ณัฐนนท์ แปลว่า ความยินดีของผู้รอบรู้
ณัฐนันท์ แปลว่า ความยินดีของผู้รอบรู้
ณัฐสิทธิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจอันชอบธรรมในความเป็นนักปราชญ์
ณิชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ณฏฐพนธ์ แปลว่า ผู้คลุกคลีกับความรอบรู้
ณฤทธิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์
ณฐภณ แปลว่า ผู้พูดด้วยความรอบรู้
ณัฐกฤต แปลว่า ผู้กระทำด้วยความรอบรู้
ณัฐพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญความรอบรู้
ณัฏฐภพ แปลว่า โลกของนักปราชญ์,ปราชญ์ของแผ่นดิน

noppakorn
06-30-2009, 12:09 PM
สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท่าน

ระยะนี้หากตอบกระทู้ล่าช้าไป ต้องขออภัยญาติธรรมทุกท่านล่วงหน้า
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผมเดินสายทำบุญกับญาติมิตร และปกติเป็นคนที่
ชอบท่องเที่ยว เลยทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาดูกระทู้ทำให้บางครั้งจะตอบล่าช้าไป
ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยครับ

หากมีกระทู้ใดตกหล่นหลังจากผมเข้ามาตอบนานเกิน 3 วัน ช่วยแจ้ง
ใหม่ด้วยครับ ยินดีที่จะตอบให้ทุกท่าน เท่าที่มีปัญญาทราบครับ

noppakorn
07-03-2009, 08:30 PM
ขอหยุดแปลชื่อ 5 วันครับ จะเดินทางไปทำบุญครับ
กลับมาแปล วันที่ 9 /7/52 ครับ
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

eveon
07-04-2009, 09:15 AM
สมาชิกใหม่ค่ะ
รบกวนสอบถามความหมายชื่อ "ฒามิกา" หน่อยค่ะ
ดิฉันต้องการทราบความหมายรวม
และความหมายที่แยกแยะแต่ละคำด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

piangfan
07-04-2009, 12:42 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณeveon และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
นั่งคอยพี่นพ อีกครู่ใหญ่ๆค่ะ
ขอบคุณค่ะ

khunbas
07-05-2009, 08:03 PM
สอบถามความหมายชื่อให้แฟนหน่อยครับ

ณภาภัช

ณัฏฐวี

ขอบคุณครับ

piangfan
07-05-2009, 09:11 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ khunbas และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
คอยพี่นพ อีกแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

2214
07-06-2009, 10:38 AM
สอบถามความหมายชื่อหน่อยค่ะ

ณาราชา


ขอบคุณค่ะ

printesa01
07-06-2009, 04:07 PM
ผมเกิดวันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.2522 ครับกำลังจะเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิมชื่อไพบูลย์)
อยากทราบว่าชื่อไหนดีครับ ชอบชื่อแรกมากกว่านะครับ
ขอบคุณมากครับ

ณฐพัชร์ 41 ชีวิตมักพบความสำเร็จอย่างดี จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง คือ ฉลาดมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้อย่างสนิท เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่ง ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีโชคลาภ โชคชัยสวัสดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีเด่น ผาสุข ครอบครัวดี ก้าวหน้า รุ่งเรือง รับราชการตำแหน่งรุดหน้าไปไกล ผู้บังคับบัญชานิยม
ณฐพัฒน์ นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณฐภัค นักปราชญ์ผู้มีโชค
ณฐพงศ์ เชื้อสายของนักปราชญ์
ณฐพัสกร นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ณฐพัสธร นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ณฐรัช นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

ณฐพัชร เพชรของนักปราชญ์
ณฐภัทร นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณฐกร นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณฐพร นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐรัตน์ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐวัฒน์ นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

nadarut
07-09-2009, 12:29 PM
รบกวนช่วยแปลความหมายชื่อ ณดารัตน์ ให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณมาก

noppakorn
07-09-2009, 04:18 PM
สมาชิกใหม่ค่ะ
รบกวนสอบถามความหมายชื่อ "ฒามิกา" หน่อยค่ะ
ดิฉันต้องการทราบความหมายรวม
และความหมายที่แยกแยะแต่ละคำด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

ฒามิกา ไม่มีคำแปลครับ แต่ว่าอาจจะมีการเขียนเพี้ยนพยัญชนะ จาก "ธ"มาเป็น"ฒ"ก็เป็นได้
ถ้าจาก"ธ" จะมาจากคำว่า "ธัม+อิกะ เป็น ธามิกา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่งในคุณความดี,ผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรม

noppakorn
07-09-2009, 06:14 PM
สอบถามความหมายชื่อให้แฟนหน่อยครับ

ณภาภัช
ณัฏฐวี
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

ณภาภัช แปลว่า แสงสว่างแห่งท้องฟ้า
ณัฏฐวี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

noppakorn
07-09-2009, 06:45 PM
สอบถามความหมายชื่อหน่อยค่ะ

ณาราชา


ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ณาราชา เขียนให้ถูกต้องเป็น "นาราชา" ครับ

นาราชา แปลว่า เกิดรัศมี,รัศมีแห่งความงาม

noppakorn
07-09-2009, 06:51 PM
รบกวนช่วยแปลความหมายชื่อ ณดารัตน์ ให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณมาก

สวัสดีครับ

ณดารัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าและรุ่งเรือง

noppakorn
07-09-2009, 06:53 PM
ผมเกิดวันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.2522 ครับกำลังจะเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิมชื่อไพบูลย์)
อยากทราบว่าชื่อไหนดีครับ ชอบชื่อแรกมากกว่านะครับ
ขอบคุณมากครับ

ณฐพัชร์ 41 ชีวิตมักพบความสำเร็จอย่างดี จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ปัญญาว่องไว มีสมองปราดเปรื่อง คือ ฉลาดมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนเข้ากับมิตรสหายได้อย่างสนิท เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่ง ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีโชคลาภ โชคชัยสวัสดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีเด่น ผาสุข ครอบครัวดี ก้าวหน้า รุ่งเรือง รับราชการตำแหน่งรุดหน้าไปไกล ผู้บังคับบัญชานิยม

สวัสดีครับคุณไพบูลย์

ทุกชื่อทึ่คุณเขียนมาดีหมดครับ แต่จะให้ดีต้องทราบนามสกุลเพื่อมาดูค่าตัวเลขรวมครับ

eveon
07-09-2009, 10:26 PM
สมาชิกใหม่ค่ะ
รบกวนสอบถามความหมายชื่อ "ฒามิกา" หน่อยค่ะ
ดิฉันต้องการทราบความหมายรวม
และความหมายที่แยกแยะแต่ละคำด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

ฒามิกา ไม่มีคำแปลครับ แต่ว่าอาจจะมีการเขียนเพี้ยนพยัญชนะ จาก "ธ"มาเป็น"ฒ"ก็เป็นได้
ถ้าจาก"ธ" จะมาจากคำว่า "ธัม+อิกะ เป็น ธามิกา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่งในคุณความดี,ผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมขอบคุณคุณนพมาก ๆ ค่ะ

noppakorn
07-09-2009, 10:58 PM
ขอขอบคุณน้องเพียงฝัน(เทพธิดา)ที่ช่วยต้อนรับญาติธรรมทุกท่านครับ

พี่นพฯเอาบุญมาฝากเยอะแยะเลย รวมทั้งฝากญาติธรรมทุกท่านด้วย
ปีนี้สรุปแล้ว ได้ร่วมถวายเทียน และผ้าป่า รวมกันทั้งสิ้น 19 วัด ที่ได้
ไปด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 16 วัดครับ ขอกุศลผลบุญที่ได้กระทำใน
ปีนี้ขอให้พี่น้องญาติธรรมทั้งหลายร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยเทอญ.

nichaphat
07-11-2009, 08:55 AM
เกิดวันอาทิตย์ค่ะ อยากได้ชื่อที่รวมเลขศาสตร์แล้วได้ 24 มากเลยค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ อยากได้ชื่อเก๋ๆ มากเลย

noppakorn
07-11-2009, 10:32 AM
เกิดวันอาทิตย์ค่ะ อยากได้ชื่อที่รวมเลขศาสตร์แล้วได้ 24 มากเลยค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ อยากได้ชื่อเก๋ๆ มากเลย


สวัสดีครับ

ลองเลือกดูเองน่ะครับ รับรองชื่อเพราะแน่ๆครับ

เกตุมณี แปลว่า แก้วที่สูงค่า
เกวลิน แปลว่า ผู้ศึกษามาสูง,ผู้มีความรู้สูง
เขมจิรา แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยตลอดกาล
เขมินทรา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุขสบาย
เบญญพร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ทรงปัญญา
โกลัญญา แปลว่า หญิงผู้มีชาติตระกูลสูงส่ง
ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
กฤตาณัฐ แปลว่า นักปราชญ์ผู้สร้าง
คนธรส แปลว่า น้ำหอม
ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความตืนโดยตลอด
ดาริกาพร แปลว่า ผู้ประเสริฐดังดวงดาว
ธัญธิดา แปว่า บุตรสาวผู้โชคดี
ธัญรดี แปลว่า ผู้ยินดีในโชคดี
นรานรี แปลว่า หญิงผู้มีความรื่นรมย์
นราวดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ
ปราญชลี แปลว่า ผู้มีความอ่อนน้อม
ปานชีวา แปลว่า ดุจดังชีวิต
ปุณยนุช แปลว่า ปญิงสาวผู้มีความประเสริฐ
ภัณฑิลา แปลว่า ผู้มีลาภ
มรุกัญญา แปลว่า นางฟ้า
มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาไพเราะเพราะพริ้ง
อนัญญา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่ง

piangfan
07-11-2009, 12:28 PM
สาธุค่ะ พี่นพ

nadarut
07-11-2009, 08:30 PM
แวะมาขอบคุณที่ช่วยแปลความหมายของชื่อให้ค่ะ

2214
07-14-2009, 11:57 AM
ณาราชา เขียนให้ถูกต้องเป็น "นาราชา"

ถ้าใช้ชื่อ นาราชา จาก นา เป็น ณา ได้ไหมค่ะ

ความหมาย เหมือนกันไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-14-2009, 05:16 PM
ณาราชา เขียนให้ถูกต้องเป็น "นาราชา"

ถ้าใช้ชื่อ นาราชา จาก นา เป็น ณา ได้ไหมค่ะ
ความหมาย เหมือนกันไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ถ้าจะแทนกันผมยังไม่เคยเห็น เพราะถ้าใช้ ณ มาแทน น ถึงแม้จะเป็นพยัญชนะ
ในกลุ่มแม่กน เหมือนกัน แต่เมื่อมาเป็นคำนำหน้า จะทำให้ผิดรูปภาษาไทยไป
แต่เวลาอ่านจะพ้องเสียงกันเท่านั้นครับ เช่นคำว่า นาฬิกา ถ้าเขียนว่า ณาฬิกา ก็
ถือว่าเขียนผิดครับ
สรุปคงใช้ไม่ได้เพราะผิดหลักภาษาครับ

fon265
07-14-2009, 10:46 PM
อยากทราบว่าชื่อ ฎิลภัสร์ มีความหมายว่าอะไรค่ะ ? ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-15-2009, 11:49 AM
อยากทราบว่าชื่อ ฎิลภัสร์ มีความหมายว่าอะไรค่ะ ? ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

คำว่า "ฏิล"นั้นไม่มีคำแปลครับ แต่เคยเห็นมีผู้นำมาตั้งชื่อว่า "ฏิลระพี"
คำว่า"ฏิล"หรือ"ฎิล"นี้ ผมสันนิษฐานรากศัพท์ว่า มาจากคำว่า "ดิลก,ติลก"(ฏิลก)
เพราะถ้าแปลว่ามาจากคำว่า"ฏิล"(ติล) จะมีความหมายไม่ไพเราะ

ฉะนันคำว่า ฏิลภัสร์ แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นเลิศ

fon265
07-15-2009, 04:53 PM
อยากทราบค่ะว่า คำว่า ฎิ ( ติ ) มีความหมายไหมค่ะ ?
และคำว่า ลภัสร์ ( ละ-พัด ) แปลว่าความเจริญรุงเรืองรึเปล่าค่ะ ?
พอดีตอนนี้ใกล้จะคลอด ตัวเล็กแล้วค่ะ อีกไม่กี่อาทิตย์เองค่ะ ยังหาชื่อเด็กสำหรับเกิดวันพฤหัสไม่ได้เลยค่ะ หามาเป็นเดือนแล้วค่ะ
เฉพาะนามสกุล รวมกันได้ 25
ถ้ามีชื่อดีๆ แนะนำให้ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
07-15-2009, 05:43 PM
อยากทราบค่ะว่า คำว่า ฎิ ( ติ ) มีความหมายไหมค่ะ ?
และคำว่า ลภัสร์ ( ละ-พัด ) แปลว่าความเจริญรุงเรืองรึเปล่าค่ะ ?
พอดีตอนนี้ใกล้จะคลอด ตัวเล็กแล้วค่ะ อีกไม่กี่อาทิตย์เองค่ะ ยังหาชื่อเด็กสำหรับเกิดวันพฤหัสไม่ได้เลยค่ะ หามาเป็นเดือนแล้วค่ะ
เฉพาะนามสกุล รวมกันได้ 25
ถ้ามีชื่อดีๆ แนะนำให้ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

คำว่า"ฏิ" เป็นคำที่จะต้องตามหลังหรือมีคำอื่นร่วมจึงมีความหมายครับ
เช่น "ปฏิ" "ศิษฎิ"เป็นต้น หรือถ้าจะถือคำว่า "ฎิ" ก็คือ "ติ" ก็แปลว่า สาม,ตำหนิ

ลภัสร์ แปลว่า ไม่เอาความรุ่งเรือง มาจาก"ละ"แปลว่า ผละจาก,ทิ้ง
คำที่ถูกจะต้องเป็นคำว่า "ลภัส แปลว่า ลาภ"

DEKWAT
07-16-2009, 09:40 PM
รบกวนถามว่าชื่อ ณัฐฐารินทร์ แปลว่าอะไร ถูกโฉลกกับวันอาทิตย์ไหมคะ ขอบคุณคะ


(จากคุณ muaysan (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=2097))

noppakorn
07-16-2009, 11:15 PM
รบกวนถามว่าชื่อ ณัฐฐารินทร์ แปลว่าอะไร ถูกโฉลกกับวันอาทิตย์ไหมคะ ขอบคุณคะ


(จากคุณ muaysan (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=2097))


สวัสดีครับ

ณัฐฐารินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งนักปราชญ์

tookta
07-17-2009, 09:25 AM
รบกวนช่วยจะเปลี่ยนชื่อ เกิดวันจันทร์ 6 ม.ค 29
ขอเลขศาสตร์ 14 อยากได้ภาษาบาลีสันฤกิตขอบคุณมากๆๆค่ะ

noppakorn
07-17-2009, 12:40 PM
รบกวนช่วยจะเปลี่ยนชื่อ เกิดวันจันทร์ 6 ม.ค 29
ขอเลขศาสตร์ 14 อยากได้ภาษาบาลีสันฤกิตขอบคุณมากๆๆค่ะ


สวัสดีครับ

สำหรับชื่อนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากรากศัพท์บาลีและสันสกฤตอยู่แล้วครับ
หรือจะเอาเป็นคำบาลีเลยครับ กลัวจะไปแย่งฉายาพระท่านใช้น่ะครับ

ชนัท แปลว่า หมู่ชน
ดรัณ แปลว่า ผู้ผ่านพ้น,ผู้ข้าม
ธมน แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน
รมณ แปลว่า ผู้มีความสุข
ฤทัย แปลว่า ดวงใจ

muaysan
07-18-2009, 07:56 AM
สวัสดีคะ

รบกวนสอบถามว่า ชื่อ ฐาปนีย์ แปลว่า อะไรคะ ขอบคุณคะ

piangfan
07-18-2009, 12:05 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณmuaysan และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ คอยพี่นพแป๊บนึงค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-18-2009, 04:43 PM
สวัสดีคะ

รบกวนสอบถามว่า ชื่อ ฐาปนีย์ แปลว่า อะไรคะ ขอบคุณคะ

สวัสดีครับ

ฐาปณีย์ แปลว่า ผู้สร้าง

YuthRS
07-18-2009, 11:12 PM
เรียน พี่นพ ครับ
อยากทราบความหมายของชื่อ ณธกร แปลว่าอะไรครับ
มีคนชื่อนี้ไหมครับ

noppakorn
07-19-2009, 11:35 PM
เรียน พี่นพ ครับ
อยากทราบความหมายของชื่อ ณธกร แปลว่าอะไรครับ
มีคนชื่อนี้ไหมครับ

สวัสดีครับ

ณธกร ไม่แน่ใจคำแปลครับ แต่ถ้าเป็น ธณกร แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์ ครับ
เพราะ น่าจะเขียนเป็น ณฐกร ที่แปลว่า ผู้สร้างความรู้ มากกว่าครับ

YuthRS
07-25-2009, 09:29 PM
ขอเรียนปรึกษา พี่นพ ครับ
บุตรชายสองคน อยากได้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยหมวด เดช ทั้งสองคน
คนแรกเกิดวันเสาร์ หมวด ย ร ล ว
คนที่สองเกิดวันจันทร์ หมวด ณ ฐ
และอยากได้เลขรวม 14 หรือ 54 ก็ได้
นามสกุลรวมได้ 51 ครับ จึงอยากได้เลขรวมกับนามสกุลแล้วเป็น 65 หรือ 105 นะครับ
จึงรบกวนขอชื่อมงคลจากพี่นพด้วยครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ

YuthRS
07-25-2009, 09:32 PM
[HR]
อ้างจาก: YuthRS ที่ 18 ก.ค., 2009, 11:12:54 pm (http://www.watkoh.com/board/index.php?topic=50.msg9430#msg9430)
เรียน พี่นพ ครับ
อยากทราบความหมายของชื่อ ณธกร แปลว่าอะไรครับ
มีคนชื่อนี้ไหมครับ
สวัสดีครับ

ณธกร ไม่แน่ใจคำแปลครับ แต่ถ้าเป็น ธณกร แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์ ครับ
เพราะ น่าจะเขียนเป็น ณฐกร ที่แปลว่า ผู้สร้างความรู้ มากกว่าครับ

ขอขอบพระคุณมากครับ

piangfan
07-25-2009, 10:17 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
คอยพี่นพแป๊บค่ะ ขอบคุณค่ะ

ridsada
07-26-2009, 03:58 PM
สวัสดีค่ะ..คุณอุบาสกนพกรณ์
มีเรื่องรบกวนคุณอุบาสกนพกรณ์อีกแล้วค่ะ
http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/40.gif


อยากทราบว่า

• ชื่อ ณัฏฐ์ชพัชร์ มีความหมายว่าอย่างไร?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส มีกำลังเลขเท่าไหร่? ดีไหมคะ?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส เหมาะกับสำหรับ(ผู้หญิง)ที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่าคะ?


ขอบคุณมากค่ะ

http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/25.gif

opleee
07-26-2009, 10:48 PM
ขอรบกวนถามหน่อยค่ะ

ชื่อ ณัทศรัณย์ แปลว่าอะไรค่ะ แล้วตกเลขอะไร

นามสกุล ชูแสง ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-27-2009, 05:45 PM
ขอเรียนปรึกษา พี่นพ ครับ
บุตรชายสองคน อยากได้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยหมวด เดช ทั้งสองคน
คนแรกเกิดวันเสาร์ หมวด ย ร ล ว
คนที่สองเกิดวันจันทร์ หมวด ณ ฐ
และอยากได้เลขรวม 14 หรือ 54 ก็ได้
นามสกุลรวมได้ 51 ครับ จึงอยากได้เลขรวมกับนามสกุลแล้วเป็น 65 หรือ 105 นะครับ
จึงรบกวนขอชื่อมงคลจากพี่นพด้วยครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีครับ

ชื่อคนเกิดวันเสาร์
รณกร แปลว่า นักรบ -14 (วันจันทร์ใช้ได้ครับ)
โรจน์ศักดิ์ แปลว่า รุ่งเรืองด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ -54
วรัตถ์ธยาน์ แปลว่า ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา -54
รมย์โรจน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและยินดี -54
วรุตม์พงศ์ แปลว่า ตระกูลผู้สูงสุด -54
ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ณัฐมนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันธ์ดวงใจของนักปราชญ์ -54
ณัฐภัทรพงศ์ แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์ผู้ดีงาม -54
ณัฐชยธมนต์ แปลว่า ชัยชนะที่ไร้มลทินของนักปราชญ์ -54

คิดยากมากครรับ ได้แค่นี้ก่อนน่ะครับ

noppakorn
07-27-2009, 06:06 PM
สวัสดีค่ะ..คุณอุบาสกนพกรณ์
มีเรื่องรบกวนคุณอุบาสกนพกรณ์อีกแล้วค่ะ
http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/40.gif


อยากทราบว่า

• ชื่อ ณัฏฐ์ชพัชร์ มีความหมายว่าอย่างไร?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส มีกำลังเลขเท่าไหร่? ดีไหมคะ?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส เหมาะกับสำหรับ(ผู้หญิง)ที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่าคะ?
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณัฎฐ์ชพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ กำลังเลข 63 เป็นสิริมงคล

ณัฎฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส ชื่อ 63 รวมกับนามสกุล 47 รวมเป็น 110 ไม่ดีนัก
เพราะเลข 1 เป็นศัตรูกับเลข 0 วันพฤหัสใช้ได้ครับ ถ้าชอบชื่อนี้ให้แก้ไขเป็น
"ณัฐ์ชพัชร์" ความหมายเหมือนเดิมครับ จะได้กำลังเลฃ 45 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ร
วมนามสกุลแล้วได้ 92 เป็นเลขที่ดีมากตัวหนึ่ง
เพียงแต่อย่าหูเบา ต้องเชื่อมั่นในตนเอง และหมั่นสร้างกุศลกรรม อุทิศให้เจ้ากรรมสม่ำเสมอ
จะประสบความสำเร็จแน่นอน

ridsada
07-27-2009, 06:17 PM
สวัสดีค่ะ..คุณอุบาสกนพกรณ์
มีเรื่องรบกวนคุณอุบาสกนพกรณ์อีกแล้วค่ะ
http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/40.gif


อยากทราบว่า

• ชื่อ ณัฏฐ์ชพัชร์ มีความหมายว่าอย่างไร?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส มีกำลังเลขเท่าไหร่? ดีไหมคะ?
• ชื่อ-สกุล ณัฏฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส เหมาะกับสำหรับ(ผู้หญิง)ที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่าคะ?
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณัฎฐ์ชพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ กำลังเลข 63 เป็นสิริมงคล

ณัฎฐ์ชพัชร์ ศรีการัณยภาส ชื่อ 63 รวมกับนามสกุล 47 รวมเป็น 110 ไม่ดีนัก
เพราะเลข 1 เป็นศัตรูกับเลข 0 วันพฤหัสใช้ได้ครับ ถ้าชอบชื่อนี้ให้แก้ไขเป็น
"ณัฐ์ชพัชร์" ความหมายเหมือนเดิมครับ จะได้กำลังเลฃ 45 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ร
วมนามสกุลแล้วได้ 92 เป็นเลขที่ดีมากตัวหนึ่ง
เพียงแต่อย่าหูเบา ต้องเชื่อมั่นในตนเอง และหมั่นสร้างกุศลกรรม อุทิศให้เจ้ากรรมสม่ำเสมอ
จะประสบความสำเร็จแน่นอน
สวัสดีอีกครั้งนะค่ะ•• คือเริ่มสับสนน่ะค่ะ
สรุปแล้วนามสกล "ศรีการัณยภาส"มีกำลังเลขเท่าไหร่กันแน่คะ?(47หรือ 50)
เพราะกระทู้ที่ถามไปก่อนหน้านี้ คุณอุบาสกนพกรณ์ บอก "ศรีการัณยภาส" มีกำลังเลข เท่ากับ 50


จากกระทู้นี้ค่ะ

กัญญาณัฐญ์ ศรีการัณยภาส ชื่อนี้ตก 3 ดี คือชื่อ 45 นามสกุล 50 รวมแล้ว 95 เป็นเลขมงคล
ทั้งหมด เรียกว่า 3 ดี ชื่อนี้ดีมากครับ ทำอะไรก็สำเร็จ มีผู้คนนับถือ แต่ต้องหมั่นประกอบความดี และบุญกุศลโดยสม่ำเสมอครับ


ไหนๆก็ถามแล้ว อีกสักคำถามนะคะ
•• ณัฏฐิญาภรณ์ ที่แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความรู้ดังนักปราชญ์ มีกำลังเลขเท่าไรคะ? (ใช่ 65หรือป่าวคะ )

ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
07-27-2009, 06:19 PM
ขอรบกวนถามหน่อยค่ะ

ชื่อ ณัทศรัณย์ แปลว่าอะไรค่ะ แล้วตกเลขอะไร

นามสกุล ชูแสง ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ณัทศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของแหล่งให้ความรู้

ชื่อตกเลข 47 นามสกุล ตกเลข 15

por1235
07-30-2009, 07:47 AM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแก้ชือ ณิชาพัฒน์ ใหได้ค่กำลังเลข 46 เกิดวันอังคารค่ะ

noppakorn
07-30-2009, 11:40 AM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแก้ชือ ณิชาพัฒน์ ใหได้ค่กำลังเลข 46 เกิดวันอังคารค่ะ

สวัสดีครับ

ณิชฌาพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญฌานอันบริสุทธิ์

โอเคน่ะครับ

por1235
07-30-2009, 08:54 PM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแก้ชือ ณิชาพัฒน์ ใหได้ค่กำลังเลข 46 เกิดวันอังคารค่ะ

สวัสดีครับ

ณิชฌาพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญฌานอันบริสุทธิ์

โอเคน่ะครับ

ขอบคุณมากๆค่ะ

Nathamon
07-31-2009, 03:29 PM
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ รบกวนขอสอบถาม
ชื่อ ณัฏฐิรา มีความหมายว่าอะไรคะ
และขอความอนุเคราะห์ช่วยตั้งชื่อลูกสาวให้ด้วยคะ
น้องเกิดวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย 52 เวลา 21.32นาที อยากได้ชื่อที่มีความหมายว่า เป็นที่รัก ค่ะ
นามสกุล วัชระวรสิทธิ์
ขอบพระคุณค่ะ

noppakorn
07-31-2009, 05:14 PM
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ รบกวนขอสอบถาม
ชื่อ ณัฏฐิรา มีความหมายว่าอะไรคะ
และขอความอนุเคราะห์ช่วยตั้งชื่อลูกสาวให้ด้วยคะ
น้องเกิดวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย 52 เวลา 21.32นาที อยากได้ชื่อที่มีความหมายว่า เป็นที่รัก ค่ะ
นามสกุล วัชระวรสิทธิ์
ขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับครับ

ณัฎฐิรา แปลว่า ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์

สำหรับน้องหญิง เกิดวันอาทิตย์ พยัญชนะกาลกิณีคือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
นามสกุลรวมกำลังเลขได้ 59 เป็นเลขมงคล ชื่อที่ควรนำมารวมควรได้กำลังเลข 41 และ 45
จะขึ้นต้นนามด้วยพยัญชนะที่เป็นศรี ก่อนน่ะครับ เลขที่กำกับท้ายคำแปล คือกำลังทักษาเลข

ฐาปนีย์ แปลว่า ผู้สร้าง -41
ฐิติพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณที่ยั่งยิน -41
ณัฐจรรยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีดังนักปราชญ์ -41
ณัฐพิมล แปลว่า นักปราชญืผู้งามบริสุทธิ์ -41
พรปวีณ์ แปลว่า ผู้รอบรู้อันประเสริฐ -41
พจรินทร์ แปลว่า ผุ้ยิ่งใหญแห่งสายฟ้า -41
ภิญญาพัชร์ แปลว่า ผู้มีปัญญารอบรู้ในกรอบ -41
รมย์ชลี แปลว่า มีความรุ่งเรืองและความสุข -41
ฐิตารีย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐอันมั่นคง -45
ณัฐธยาน์ แปลว่า ผู้มีฌานของนักปราชญ์ -45
ธวัลรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่าที่บริสุทธิ์ -45
นัยน์ปพร แปลว่า ผู้มีตาอันประเสริฐ -45
นันท์พนิตา แปลว่า สาวงามผู้มีความสุข -45
ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรอบรู้ -45
พิมพ์นิภา แปลว่า ผู้มีรูปงาม -45

ครับลองไปพิจารณาดูน่ะครับ เลขทั้งสองรวมกับนามสกุลแล้วดีมากครับ

ได้ชื่อที่ดีแล้วอย่าลืมทำบุญสร้างกุศลโดยสม่ำเสมอ บุญจะช่วยหนุนให้ดียิ่งๆขึ้นครับ
เลือกวันดี ไปเปลี่ยนชื่อ ทำบุญใสบาตร อุทิศเจ้ากรรมนายเวร และพระเคราะห์ ด้วย

Nathamon
07-31-2009, 07:28 PM
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ รบกวนขอสอบถาม
ชื่อ ณัฏฐิรา มีความหมายว่าอะไรคะ
และขอความอนุเคราะห์ช่วยตั้งชื่อลูกสาวให้ด้วยคะ
น้องเกิดวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย 52 เวลา 21.32นาที อยากได้ชื่อที่มีความหมายว่า เป็นที่รัก ค่ะ
นามสกุล วัชระวรสิทธิ์
ขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับครับ

ณัฎฐิรา แปลว่า ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์

สำหรับน้องหญิง เกิดวันอาทิตย์ พยัญชนะกาลกิณีคือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
นามสกุลรวมกำลังเลขได้ 59 เป็นเลขมงคล ชื่อที่ควรนำมารวมควรได้กำลังเลข 41 และ 45
จะขึ้นต้นนามด้วยพยัญชนะที่เป็นศรี ก่อนน่ะครับ เลขที่กำกับท้ายคำแปล คือกำลังทักษาเลข

ฐาปนีย์ แปลว่า ผู้สร้าง -41
ฐิติพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณที่ยั่งยิน -41
ณัฐจรรยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีดังนักปราชญ์ -41
ณัฐพิมล แปลว่า นักปราชญืผู้งามบริสุทธิ์ -41
พรปวีณ์ แปลว่า ผู้รอบรู้อันประเสริฐ -41
พจรินทร์ แปลว่า ผุ้ยิ่งใหญแห่งสายฟ้า -41
ภิญญาพัชร์ แปลว่า ผู้มีปัญญารอบรู้ในกรอบ -41
รมย์ชลี แปลว่า มีความรุ่งเรืองและความสุข -41
ฐิตารีย์ แปลว่า ผู้ประเสริฐอันมั่นคง -45
ณัฐธยาน์ แปลว่า ผู้มีฌานของนักปราชญ์ -45
ธวัลรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่าที่บริสุทธิ์ -45
นัยน์ปพร แปลว่า ผู้มีตาอันประเสริฐ -45
นันท์พนิตา แปลว่า สาวงามผู้มีความสุข -45
ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรอบรู้ -45
พิมพ์นิภา แปลว่า ผู้มีรูปงาม -45

ครับลองไปพิจารณาดูน่ะครับ เลขทั้งสองรวมกับนามสกุลแล้วดีมากครับ

ได้ชื่อที่ดีแล้วอย่าลืมทำบุญสร้างกุศลโดยสม่ำเสมอ บุญจะช่วยหนุนให้ดียิ่งๆขึ้นครับ
เลือกวันดี ไปเปลี่ยนชื่อ ทำบุญใสบาตร อุทิศเจ้ากรรมนายเวร และพระเคราะห์ ด้วย
แล้วถ้าน้องชื่อ ณัฏฐิรา วัชระวรสิทธิ์ นี่จะดีมั้ยคะ

YuthRS
08-01-2009, 01:37 PM
ขอเรียนปรึกษา พี่นพ ครับ
บุตรชายสองคน อยากได้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยหมวด เดช ทั้งสองคน
คนแรกเกิดวันเสาร์ หมวด ย ร ล ว
คนที่สองเกิดวันจันทร์ หมวด ณ ฐ
และอยากได้เลขรวม 14 หรือ 54 ก็ได้
นามสกุลรวมได้ 51 ครับ จึงอยากได้เลขรวมกับนามสกุลแล้วเป็น 65 หรือ 105 นะครับ
จึงรบกวนขอชื่อมงคลจากพี่นพด้วยครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีครับ

ชื่อคนเกิดวันเสาร์
รณกร แปลว่า นักรบ -14 (วันจันทร์ใช้ได้ครับ)
โรจน์ศักดิ์ แปลว่า รุ่งเรืองด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ -54
วรัตถ์ธยาน์ แปลว่า ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา -54
รมย์โรจน์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและยินดี -54
วรุตม์พงศ์ แปลว่า ตระกูลผู้สูงสุด -54
ชื่อคนเกิดวันจันทร์
ณัฐมนพัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันธ์ดวงใจของนักปราชญ์ -54
ณัฐภัทรพงศ์ แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์ผู้ดีงาม -54
ณัฐชยธมนต์ แปลว่า ชัยชนะที่ไร้มลทินของนักปราชญ์ -54

คิดยากมากครรับ ได้แค่นี้ก่อนน่ะครับ
-
ขอบพระคุณมากครับ

eveon
08-03-2009, 08:25 AM
รบกวนสอบถาม..
- ฒมิกา แปลว่าอะไรค่ะ แล้วเป็นชื่อที่ดีสำหรับวันอาทิตย์หรือเปล่า
ช่วงนี้รบกวนหลายชื่อก็เพราะจะนำไปตั้งเป็นนามปากกาน่ะค่ะ
ถ้าคุณนพมีชื่อดี ๆ จะแนะนำก็ขอความกรุณาด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

noppakorn
08-03-2009, 11:01 AM
รบกวนสอบถาม..
- ฒมิกา แปลว่าอะไรค่ะ แล้วเป็นชื่อที่ดีสำหรับวันอาทิตย์หรือเปล่า
ช่วงนี้รบกวนหลายชื่อก็เพราะจะนำไปตั้งเป็นนามปากกาน่ะค่ะ
ถ้าคุณนพมีชื่อดี ๆ จะแนะนำก็ขอความกรุณาด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

จำได้ว่าเคยตอบคุณeveon ไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นถามว่า ฒามิกาแปลว่าอย่างไร
ฒามิกา นั้นไม่มีคำแปลครับ แต่ถ้า "ธามิกา" แปลว่า ผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกํบธรรม
ครั้งนี้เป็น ฒมิกา ก็ไม่มีคำแปลอีกครับ ยกเว้นว่าไปตั้งเป็นนามปากกา ผมว่าไม่น่าจะ
มีปัญหาใด คิดว่าทับศัพท์คำว่า ธมิกา ก็แล้วกัน "ธมิกา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม
ในหมู่ชน" วันอาทิตย์ชื่อนี้ใช้ได้ครับ ชือ "ฒมิกา ตกเลข 14 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ
และรุ่งเรือง ทางด้านการค้นคว้า สติปัญญาดีครับ

rujiminkl
08-03-2009, 12:37 PM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบความหมายของ
ณัทรา ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

piangfan
08-03-2009, 01:04 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณrujiminkl และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-03-2009, 02:46 PM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบความหมายของ
ณัทรา ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ
ขอบคุณน้องเพียงฝันที่ช่วยต้อนรับครับ

ณัทรา ไม่ทราบความหมายครับ (ณัท แปลว่า ที่ให้ความรู้)

สันนิษฐานว่า น่าจะแปลว่า ผู้ให้ความรู้

rujiminkl
08-03-2009, 02:58 PM
ขอบคุณมากค่ะ

rujiminkl
08-03-2009, 04:03 PM
รบกวนสอบถามอีกชื่อนะค่ะ
ชื่อ ณรัช มีคำแปลว่าอะไรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
08-03-2009, 04:15 PM
รบกวนสอบถามอีกชื่อนะค่ะ
ชื่อ ณรัช มีคำแปลว่าอะไรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ณรัช แปลว่า ปราชญ์ของแผ่นดิน

eveon
08-03-2009, 11:25 PM
รบกวนสอบถาม..
- ฒมิกา แปลว่าอะไรค่ะ แล้วเป็นชื่อที่ดีสำหรับวันอาทิตย์หรือเปล่า
ช่วงนี้รบกวนหลายชื่อก็เพราะจะนำไปตั้งเป็นนามปากกาน่ะค่ะ
ถ้าคุณนพมีชื่อดี ๆ จะแนะนำก็ขอความกรุณาด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

จำได้ว่าเคยตอบคุณeveon ไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นถามว่า ฒามิกาแปลว่าอย่างไร
ฒามิกา นั้นไม่มีคำแปลครับ แต่ถ้า "ธามิกา" แปลว่า ผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกํบธรรม
ครั้งนี้เป็น ฒมิกา ก็ไม่มีคำแปลอีกครับ ยกเว้นว่าไปตั้งเป็นนามปากกา ผมว่าไม่น่าจะ
มีปัญหาใด คิดว่าทับศัพท์คำว่า ธมิกา ก็แล้วกัน "ธมิกา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม
ในหมู่ชน" วันอาทิตย์ชื่อนี้ใช้ได้ครับ ชือ "ฒมิกา ตกเลข 14 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ
และรุ่งเรือง ทางด้านการค้นคว้า สติปัญญาดีครับ


ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
คุณนพนี่ความจำดีมาก ๆ เลยนะคะ ดีใจมาก ๆ ค่ะที่จำดิฉันได้ (สงสัยเพราะช่วงนี้ตั้งคำถามถามบ่อยแน่ ๆ 555+)

mumujang
08-08-2009, 01:14 PM
สวัสดีค่ะ รบกวนขอทราบความหมายของชื่อและนามสกุลค่ะ

ชื่อ ณัฐวลัญย์
นามสกุล ภวิสุวรรณภัช

เกิดวันพฤหัสฯ ค่ะ เดิมไม่ใช่ชื่อและนามสกุลนี้ ชื่อและนามสกุลตกเลขไม่ดี 20 กับ 38 ค่ะ
แต่ไม่อยากเปลี่ยนนามสกุลก็เลยเพิ่มอักษรและพยัญชนะ และเปลี่ยนตัวอักษรกาลกิณีออกไป
ขอความเห็นชื่อกับนามสกุลใหม่ด้วยค่ะ ปัจจุบันยังไม่ได้เปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนเป็นชื่อ - นามสกุล
ข้างต้นค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

piangfan
08-08-2009, 08:51 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณmumujang และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-09-2009, 09:26 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนขอทราบความหมายของชื่อและนามสกุลค่ะ

ชื่อ ณัฐวลัญย์
นามสกุล ภวิสุวรรณภัช

เกิดวันพฤหัสฯ ค่ะ เดิมไม่ใช่ชื่อและนามสกุลนี้ ชื่อและนามสกุลตกเลขไม่ดี 20 กับ 38 ค่ะ
แต่ไม่อยากเปลี่ยนนามสกุลก็เลยเพิ่มอักษรและพยัญชนะ และเปลี่ยนตัวอักษรกาลกิณีออกไป
ขอความเห็นชื่อกับนามสกุลใหม่ด้วยค่ะ ปัจจุบันยังไม่ได้เปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนเป็นชื่อ - นามสกุล
ข้างต้นค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีครับ

ณัฐวลัญย์ แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะนักปราชญ์,หญิงผู้พึ่งพานักปราชญ์
(วลัญช์ แปลว่า เครื่องหมาย,ใช้สอย,พึ่งพา)
ภวิสุวรรณภัช มาจากคำว่า ภวิ(ภาวะ) สุวรรณ ภัช
ภวิ แปลว่า ความมี,ความเป็น
สุวรรณ แปลว่า ทองคำ
ภัช แปลว่า จำแนก,แยกแยะ
รวมคำแปลว่า ผู้รู้จักแยกแยะความเป็นไปของทองคำ

ชื่อนามสกุล รวมกันได้ 55 + 45 = 99 เป็น 3 ดี สิริมงคลนาม ครับ

mumujang
08-09-2009, 04:34 PM
ขอบคุณคุณนพมากค่ะ
ขอรบกวนถามความหมายอีกชื่อนะค่ะ อริณช์ชยาณ์ ค่ะ

noppakorn
08-09-2009, 05:09 PM
ขอบคุณคุณนพมากค่ะ
ขอรบกวนถามความหมายอีกชื่อนะค่ะ อริณช์ชยาณ์ ค่ะ

สวัสดีครับ

อริณช์ชยาณ์ ขอแยกคำก่อนน่ะครับ มาจาก อร + อิณ + ช (ชา) + ชย + อาณ์ (อาณา)
รวมเป็น อริณ + ชา + ชยาณ์ แล้ว ชา และอาณา กร่อนสระออก คำว่า ช เติม การันต์เข้า
ไปแทน กลายเป็น คำรวมว่า อริณช์ชยาณ์

อริณช์ชยาณ์ แปลว่า อำนาจชัยชนะที่เป็นหนี้หญิงงาม

อร แปลว่า หญิงงาม,สวย,งาม
อิณ แปลว่า หนี้ (บาลี)
ชา แปลว่า เกิด
ชย แปลว่า ชนะ(ชัย)
อาณ์ แปลว่า อำนาจ,บริเวณ (อาณา)

กว่าจะแยกออกใช้เวลเยอะพอดู สงสัยต้องปรับค่าเหนื่อยให้ไปสวดมนต์ไหว้พระ มากขึ้นครับ

mumujang
08-09-2009, 05:20 PM
ขอบคุณค่ะคุณนพ ยินดีให้ปรับค่าเหนื่อยจะสวดมนต์ให้มากขึ้นค่ะ

รบกวนคุณนพอีกแล้วค่ะ ช่วยเลือกให้หน่อยค่ะระหว่างชื่อ ณัฐวลัญย์ กับ อริณช์ชยาณ์

noppakorn
08-09-2009, 06:09 PM
ขอบคุณค่ะคุณนพ ยินดีให้ปรับค่าเหนื่อยจะสวดมนต์ให้มากขึ้นค่ะ

รบกวนคุณนพอีกแล้วค่ะ ช่วยเลือกให้หน่อยค่ะระหว่างชื่อ ณัฐวลัญย์ กับ อริณช์ชยาณ์

สวัสดีครับ

ณัฐวลัญย์ นำหน้าด้วยพยัญชนะ ณ เป็นกลุ่มมนตรี
อริณช์ชยาณ์ นำหน้าด้วย สระ (อ จัดอยู่ในกลุ่มสระ) เป็นกลุ่มศรี

ผู้หญิงใช้กลุ่มศรี จะดีกว่า แต่ถ้ารับราชการหรือทำงานตำแหน่งสูง ก็ใช้มนตรีและเดชนำหน้าได้ครับ

mumujang
08-09-2009, 08:20 PM
ขอบคุณมากค่ะคุณนพ

NASNARAK
08-10-2009, 11:51 PM
สวัสดีค่ะ คือว่ามีเรื่องรบกวนหน่อยนะคะ อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ เดิมชื่อ มุทิตา (15) ซึ่งก็ดีอยู่แล้ว แต่รวมกับนามสกุลแล้ว ไม่ดีค่ะ นามสกุล โพธิ์คำ (34) จริงๆ อยากได้ชื่อ ที่รวมกันแล้วได้ 55 หรือ 63 แต่กำลังจะแต่งงานและนามสกุลของแฟนก็รวมกันได้เลข 56 ซึ่งหาชื่อที่รวมแล้วได้เลขดีๆ ก็มีแค่ 42 เท่านั้นเอง เลยอยากรบกวนพี่ ช่วยหาชื่อให้ด้วยค่ะ
มีเงื่อนไขแค่ 1. ให้มีคำที่ออกเสียงว่า นัด (เพราะชื่อเดิมเมื่อแรกเกิด ชื่อ มนัสวี เลยมีชื่อเล่นว่า นัส เลยอยากให้ชื่อจริงมีคำที่ออกเสียงเหมือนชื่อเล่นอยู่ค่ะ) 2. ผลรวมของเลขคือ 42 (ไหนๆ ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้ว และกำลังจะแต่งงาน ก็คงต้องเอาเลขนามสกุลของแฟนมาบวกค่ะ) 3. น้องเกิดวันศุกร์ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ คือว่าศึกษาและค้นหามานานแล้วยังไม่ได้ชื่อเลย ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

NASNARAK
08-11-2009, 12:03 AM
ขอเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อค่ะ 4. คือว่า นัสทำอาชีพค้าขาย เลยอยากได้ชื่อที่มีความหมายแบบว่า เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ อะไรประมาณนี้ อ่ะค่ะ
มีเงื่อนไขแค่ 4 ข้อ ยังไง ก็ขอเอาใจช่วยค่ะ สุดท้ายนี้ นัสก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาได้ส่งผล ดลบันดาลให้พี่คิดชื่อให้นัส ได้สะดวก รวดเร็ว ไพเราะ ตรงตามเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

noppakorn
08-11-2009, 02:18 PM
ขอเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อค่ะ 4. คือว่า นัสทำอาชีพค้าขาย เลยอยากได้ชื่อที่มีความหมายแบบว่า เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ อะไรประมาณนี้ อ่ะค่ะ
มีเงื่อนไขแค่ 4 ข้อ ยังไง ก็ขอเอาใจช่วยค่ะ สุดท้ายนี้ นัสก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาได้ส่งผล ดลบันดาลให้พี่คิดชื่อให้นัส ได้สะดวก รวดเร็ว ไพเราะ ตรงตามเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

สวัสดีครับ

จัดให้ตามต้องการครับ ยกเว้นข้อ4 หายากหน่อย แต่เอาความหมายดีๆและใกล้เคียงก็แล้วกันครับ

ณัฐนันท์ แปลว่า ผู้รอบรู้ที่มีความสุข,ความยินดีของนักปราชญ์
ธนนัทนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในทรัพย์ที่เลื่องลือ
นัชช์ฐิติ แปลว่า ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
นัฏฐ์ปภาดา แปลว่า นักปราชญ์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
นัทธ์อุนนดา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ผูกพัน,ผู้ผูกพันความยิ่งใหญ๋

NaJo
08-11-2009, 04:16 PM
จะรบกวนขอความหมายของชื่อเหล่านี้คะ

ณภัสภรณ์
ณปภัสร์
ณภัชนันท์
ณณัฎฐ์
ณณัฏฐ์

รบกวนด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

noppakorn
08-11-2009, 05:12 PM
จะรบกวนขอความหมายของชื่อเหล่านี้คะ

ณภัสภรณ์
ณปภัสร์
ณภัชนันท์
ณณัฎฐ์
ณณัฏฐ์

รบกวนด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

สวัสดีครับ

ณภัสภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับสวรรค์
ณปภัสร์ แปลว่า ผู้มีความสุกใส
ณภัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีจำแนกแยกแยะ
ณณัฎฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์
ณณัฏฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์

NASNARAK
08-11-2009, 07:06 PM
จากชื่อที่พี่ตั้งให้มา มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ถูกใจ แต่จะรบกวนถามนิดนึงว่า ถ้าเปลี่ยนจาก
นัชช์ฐิติ เป็น ฐิตินัชช์ มันจะยังคงความหมายเดิมอยู่หรือเปล่าค่ะ และชื่อนี้จะเหมาะที่จะเป็นชื่อของผู้หญิงหรือเปล่าค่ะ (บังเอิญว่าแฟนชื่อ ฐิติธรณ์ พอดี) ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งค่ะ

NaJo
08-11-2009, 08:42 PM
จะรบกวนขอความหมายของชื่อเหล่านี้คะ

ณภัสภรณ์
ณปภัสร์
ณภัชนันท์
ณณัฎฐ์
ณณัฏฐ์

รบกวนด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

สวัสดีครับ

ณภัสภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับสวรรค์
ณปภัสร์ แปลว่า ผู้มีความสุกใส
ณภัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีจำแนกแยกแยะ
ณณัฎฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์
ณณัฏฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์ขอบคุณมากๆคะสำหรับคำตอบ เรียนปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงคะ
ชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่ อินท์ชลิตา คีตวงศ์วัชร์
ว่าจะเปลี่ยนเป็น ณปภัสร์ คะ ไม่ทราบว่าจะดีไม๊คะ
ชื่อใหม่นี้มีข้อเสียอะไรรึเปล่า
เกิดวันอาทิตย์คะ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

noppakorn
08-11-2009, 10:55 PM
[quote=NaJo ]
สวัสดีครับ

ณภัสภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับสวรรค์
ณปภัสร์ แปลว่า ผู้มีความสุกใส
ณภัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีจำแนกแยกแยะ
ณณัฎฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์
ณณัฏฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์ขอบคุณมากๆคะสำหรับคำตอบ เรียนปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงคะ
ชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่ อินท์ชลิตา คีตวงศ์วัชร์
ว่าจะเปลี่ยนเป็น ณปภัสร์ คะ ไม่ทราบว่าจะดีไม๊คะ
ชื่อใหม่นี้มีข้อเสียอะไรรึเปล่า
เกิดวันอาทิตย์คะ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

สวัสดีครับ

ชื่อ "ณปภัสร์" ดีปานกลาง ได้ทักษาเลข 32 นามสกุลคุณทักษาเลขได้ 64 รวมแล้วได้ 96
ผลรวมไม่ดีไม่เป็นมงคลเลยครับ ไม่ควรเอาชื่อนี้มาใช้ครับ ชื่อเดิมผลรวมก็ไม่ดี
อยู่แล้ว เพราะทำให้ชะตาชีวิตคุณทำอะไรมักล้มเหลว ทำดีก็ไม่สำเร็จ แถมเจ็บไข้บ่อย แล้วถ้า
เปลียนชื่อเป็น ณปภัสร์ กับจะยิ่งแย่กันไปใหญ่ เลขนี้ผลรวมร้ายนักครับ

ชื่อที่คุณถามมา ที่เหมาะและดีมากๆคือชื่อ "นภัสภรณ์" ได้ทักษาเลข 36 เป็น
สิริมงคลนาม นามสกุลคุณได้ 64 ก็เป็นมงคลนามเช่นกัน รวมกัน ได้100
เป็นเลขที่ผลรวม คือ 1 ถือเป็นเลขที่ดีมากๆครับ

mol111
08-11-2009, 11:01 PM
ฐนัฏภัสศรษ์ แปลว่าอะไรค่ะ ช่วยแปลให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณล้วงหน้าค่ะ

noppakorn
08-11-2009, 11:21 PM
ฐนัฏภัสศรษ์ แปลว่าอะไรค่ะ ช่วยแปลให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณล้วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

ฐนัฎภัสศรษ์ ถอดเป็นคำๆ มาจาก ฐน + อัฎ + ภัส + ศรษ์
ฐน มาจากรากศัพท์เดิม ว่า ฐาน แปลว่า แท่น หลัก ที่ตั้ง
อัฎ แปลว่า คดีความ
ภัส แปลว่า แสงสว่าง
ศรษ์ จะว่ามาจากคำว่า ศรีษะ มันก็ไม่ได้ เพราะผิดหลักภาษา จึงไม่สามารถแปลได้ครับ

สรุป ชื่อนี้ไม่สามารถรวมคำแปลให้ได้ครับ
ถ้าคุณจะเอาทักษาเลขให้ได้ 63 ควรหาชื่อให้ถูกหลักภาษาน่ะครับ ไม่งั้นถึงเขตจดให้
แต่คุณจะไม่รู้คำแปล เวลาใครมาถามว่าชื่อคุณแปลว่าอะไร สำคัญคือภาษาจะวิบัติครับ

NaJo
08-12-2009, 03:17 PM
[quote=NaJo ]
สวัสดีครับ

ณภัสภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับสวรรค์
ณปภัสร์ แปลว่า ผู้มีความสุกใส
ณภัชนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีจำแนกแยกแยะ
ณณัฎฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์
ณณัฏฐ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์ขอบคุณมากๆคะสำหรับคำตอบ เรียนปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงคะ
ชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่ อินท์ชลิตา คีตวงศ์วัชร์
ว่าจะเปลี่ยนเป็น ณปภัสร์ คะ ไม่ทราบว่าจะดีไม๊คะ
ชื่อใหม่นี้มีข้อเสียอะไรรึเปล่า
เกิดวันอาทิตย์คะ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

สวัสดีครับ

ชื่อ "ณปภัสร์" ดีปานกลาง ได้ทักษาเลข 32 นามสกุลคุณทักษาเลขได้ 64 รวมแล้วได้ 96
ผลรวมไม่ดีไม่เป็นมงคลเลยครับ ไม่ควรเอาชื่อนี้มาใช้ครับ ชื่อเดิมผลรวมก็ไม่ดี
อยู่แล้ว เพราะทำให้ชะตาชีวิตคุณทำอะไรมักล้มเหลว ทำดีก็ไม่สำเร็จ แถมเจ็บไข้บ่อย แล้วถ้า
เปลียนชื่อเป็น ณปภัสร์ กับจะยิ่งแย่กันไปใหญ่ เลขนี้ผลรวมร้ายนักครับ

ชื่อที่คุณถามมา ที่เหมาะและดีมากๆคือชื่อ "นภัสภรณ์" ได้ทักษาเลข 36 เป็น
สิริมงคลนาม นามสกุลคุณได้ 64 ก็เป็นมงคลนามเช่นกัน รวมกัน ได้100
เป็นเลขที่ผลรวม คือ 1 ถือเป็นเลขที่ดีมากๆครับ


แต่รู้สึกนามสกุลทักษาเลขจะได้ 63 นะคะ (นามสกุลก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาคะ)

noppakorn
08-12-2009, 05:09 PM
สวัสดีครับ

ชื่อ "ณปภัสร์" ดีปานกลาง ได้ทักษาเลข 32 นามสกุลคุณทักษาเลขได้ 64 รวมแล้วได้ 96
ผลรวมไม่ดีไม่เป็นมงคลเลยครับ ไม่ควรเอาชื่อนี้มาใช้ครับ ชื่อเดิมผลรวมก็ไม่ดี
อยู่แล้ว เพราะทำให้ชะตาชีวิตคุณทำอะไรมักล้มเหลว ทำดีก็ไม่สำเร็จ แถมเจ็บไข้บ่อย แล้วถ้า
เปลียนชื่อเป็น ณปภัสร์ กับจะยิ่งแย่กันไปใหญ่ เลขนี้ผลรวมร้ายนักครับ

ชื่อที่คุณถามมา ที่เหมาะและดีมากๆคือชื่อ "นภัสภรณ์" ได้ทักษาเลข 36 เป็น
สิริมงคลนาม นามสกุลคุณได้ 64 ก็เป็นมงคลนามเช่นกัน รวมกัน ได้100
เป็นเลขที่ผลรวม คือ 1 ถือเป็นเลขที่ดีมากๆครับ
[/quote]

แต่รู้สึกนามสกุลทักษาเลขจะได้ 63 นะคะ (นามสกุลก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาคะ)
[/quote]
สวัสดีครับ

ขอโทษด้วยครับ ที่รวมเลขพลาด แต่ก็ไม่มีปัญหาครับนามสกุล ได้เลข 63
ยังคงใช้ชื่อที่ทักษาเลข 36 เป็นชื่อที่ดีมากๆอยู่แล้วครับ เพราะรวมแล้วจะได้ 99
เป็นเลขมงคล คือดาวเกตุคู่ บอกถึงโชคและความสำเร็จครับ ผู้ที่ได้ทักษาเลขนี้
จะสุขสมหวัง และมีลาภลอยบ่อยๆครับ
จากที่ดูนามสกุลไว้ ขอเปลี่ยนคำพยากรณ์ตามดวงดาวใหม่ครับ 63 เป็น
ดาวศุกร์กับดาวพุธ เป็นดาวคู่รัก จะสมหวังในรัก ทำอะไรประสบความสำเร็จ

สำหรับชื่อขอตั้งให้ใหม่น่ะครับไม่ทราบจะชอบหรือไม่ เพราะคุณเกิดวันอาทิตย์
(เพิ่งสังเกตุเห็น ขอโทษอีกครั้ง) มีพยัญชณะกาลกิณี คือ ศ ษ ส ฬ ฮ ชื่อ
นภัสภรณ์ นั้นที่จริงถูกโฉลกเป็นมงคลนามแล้ว แต่มี "ส"เป็นการลิณี ไม่ควรใช้
ผมขอเปลียนเป็น "ณภัชฌภรณ์ (นะ พัด ชะ พอน) แปลว่า ผู้ประดับความมีกิริยาดีดังชาวฟ้า"
ไม่ทราบจะถูกใจหรือไม่ครับ

รวมกันแล้วเป็น 4 ดี คือ ชื่อดี นามสกุลดี ผลรวมดี อักษรดี เหลืออีกหนึ่ดี คือกรรมดี
คุณต้องไปทำเพิ่มเองครับ

por1235
08-13-2009, 06:59 AM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแปลความหมาย -ณิชาภัสสร์-ให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

eunpraewko
08-13-2009, 09:50 AM
อ่า สวัสดีค่ะ ^^
ชื่อ ณัชชา มีความหมายว่า นักปราชญ์รึเปล่าคะ?

NaJo
08-13-2009, 10:24 AM
สวัสดีครับ

ชื่อ "ณปภัสร์" ดีปานกลาง ได้ทักษาเลข 32 นามสกุลคุณทักษาเลขได้ 64 รวมแล้วได้ 96
ผลรวมไม่ดีไม่เป็นมงคลเลยครับ ไม่ควรเอาชื่อนี้มาใช้ครับ ชื่อเดิมผลรวมก็ไม่ดี
อยู่แล้ว เพราะทำให้ชะตาชีวิตคุณทำอะไรมักล้มเหลว ทำดีก็ไม่สำเร็จ แถมเจ็บไข้บ่อย แล้วถ้า
เปลียนชื่อเป็น ณปภัสร์ กับจะยิ่งแย่กันไปใหญ่ เลขนี้ผลรวมร้ายนักครับ

ชื่อที่คุณถามมา ที่เหมาะและดีมากๆคือชื่อ "นภัสภรณ์" ได้ทักษาเลข 36 เป็น
สิริมงคลนาม นามสกุลคุณได้ 64 ก็เป็นมงคลนามเช่นกัน รวมกัน ได้100
เป็นเลขที่ผลรวม คือ 1 ถือเป็นเลขที่ดีมากๆครับ


แต่รู้สึกนามสกุลทักษาเลขจะได้ 63 นะคะ (นามสกุลก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาคะ)
[/quote]
สวัสดีครับ

ขอโทษด้วยครับ ที่รวมเลขพลาด แต่ก็ไม่มีปัญหาครับนามสกุล ได้เลข 63
ยังคงใช้ชื่อที่ทักษาเลข 36 เป็นชื่อที่ดีมากๆอยู่แล้วครับ เพราะรวมแล้วจะได้ 99
เป็นเลขมงคล คือดาวเกตุคู่ บอกถึงโชคและความสำเร็จครับ ผู้ที่ได้ทักษาเลขนี้
จะสุขสมหวัง และมีลาภลอยบ่อยๆครับ
จากที่ดูนามสกุลไว้ ขอเปลี่ยนคำพยากรณ์ตามดวงดาวใหม่ครับ 63 เป็น
ดาวศุกร์กับดาวพุธ เป็นดาวคู่รัก จะสมหวังในรัก ทำอะไรประสบความสำเร็จ

สำหรับชื่อขอตั้งให้ใหม่น่ะครับไม่ทราบจะชอบหรือไม่ เพราะคุณเกิดวันอาทิตย์
(เพิ่งสังเกตุเห็น ขอโทษอีกครั้ง) มีพยัญชณะกาลกิณี คือ ศ ษ ส ฬ ฮ ชื่อ
นภัสภรณ์ นั้นที่จริงถูกโฉลกเป็นมงคลนามแล้ว แต่มี "ส"เป็นการลิณี ไม่ควรใช้
ผมขอเปลียนเป็น "ณภัชฌภรณ์ (นะ พัด ชะ พอน) แปลว่า ผู้ประดับความมีกิริยาดีดังชาวฟ้า"
ไม่ทราบจะถูกใจหรือไม่ครับ

รวมกันแล้วเป็น 4 ดี คือ ชื่อดี นามสกุลดี ผลรวมดี อักษรดี เหลืออีกหนึ่ดี คือกรรมดี
คุณต้องไปทำเพิ่มเองครับ
[/quote]

ขอบคุณมากๆๆๆคะ คุณนพ
ขอให้คุณนพสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะ

noppakorn
08-13-2009, 05:21 PM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแปลความหมาย -ณิชาภัสสร์-ให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


สวัสดีครับ

ณิชาภัสสร์ แปลว่า ผู้มีรัศมีบริสุทธิ์

NASNARAK
08-15-2009, 02:06 PM
สวัสดีค่ะ นัสมีเรื่องอยากรบกวนถามอีกนิดนึงค่ะ คือว่าถ้าเราเกิดวันเสาร์ เวลา 01.30 น. เนี่ย เวลาจะเปลี่ยนชื่อต้องดูที่วันเสาร์ หรือวันศุกร์ ค่ะ เพราะอ่านหนังสือ บางตำราบอกว่า ถ้ายังไม่ 06.00 น. ให้ถือว่าเป็นวันศุกร์ ตามหลักโหราศาสตร์ แต่บางตำราก็บอกว่า ให้ดูตามหลักสากลคือ เลย 00.00 น. มาแล้วก็ต้องป็นวันเสาร์ รบกวนขอความกระจ่างด้วยค่ะ เพราะจะไปเปลี่ยนชื่อแล้ว ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่สบายใจว่าที่เลือกชื่อไว้นั้นจะถูก จะดี หรือเปล่า รอคำตอบอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-15-2009, 02:37 PM
สวัสดีค่ะ นัสมีเรื่องอยากรบกวนถามอีกนิดนึงค่ะ คือว่าถ้าเราเกิดวันเสาร์ เวลา 01.30 น. เนี่ย เวลาจะเปลี่ยนชื่อต้องดูที่วันเสาร์ หรือวันศุกร์ ค่ะ เพราะอ่านหนังสือ บางตำราบอกว่า ถ้ายังไม่ 06.00 น. ให้ถือว่าเป็นวันศุกร์ ตามหลักโหราศาสตร์ แต่บางตำราก็บอกว่า ให้ดูตามหลักสากลคือ เลย 00.00 น. มาแล้วก็ต้องป็นวันเสาร์ รบกวนขอความกระจ่างด้วยค่ะ เพราะจะไปเปลี่ยนชื่อแล้ว ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่สบายใจว่าที่เลือกชื่อไว้นั้นจะถูก จะดี หรือเปล่า รอคำตอบอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

การนับวันนั้น ยกเว้นวันพุธน่ะครับ เขาจะนับแต่เช้าเวลา 06.00 นาฬิกา ถึงวันรุ่งขึ้นเวลา 05.59 นาฬิกา

เช่นกรณีคุณ ต้องนับเช้าวันศุกร์ เวลา 6.00 น. ไปจนถึง เช้ามืดวันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์ เวลา 05.59 น.
หลังจากนั้นอีก 1 นาที จึงเป็นวันเสาร์ครับ

mol111
08-15-2009, 10:11 PM
ช่วยแปลความหมายให้ด้วยค่ะ
*ฐนัฐภัสร์ศร

*ฐนัฏภัสร์ศร

*ฐนัฏภัทรศรว์

*ฐนัฐภัทรศรว์

*ฐนัฏภัสศรร์

*ฐนัฐภัสศรร์


ถ้าผลรวมชื่อกับนามสกุลแล้วจะได้เลขที่ดีน่ะค่ะ ก็เลยอยากให้ได้ผลรวมของชื่อเท่ากับ 63

noppakorn
08-15-2009, 10:40 PM
ช่วยแปลความหมายให้ด้วยค่ะ
*ฐนัฐภัสร์ศร

*ฐนัฏภัสร์ศร

*ฐนัฏภัสศรว์

*ฐนัฐภัสศรว์

*ฐนัฏภัสศรร์

*ฐนัฐภัสศรร์ถ้าผลรวมชื่อกับนามสกุลแล้วจะได้เลขที่ดีน่ะค่ะ ก็เลยอยากให้ได้ผลรวมของชื่อเท่ากับ 63

สวัสดีครับ

แปลได้แค่สองชื่อแรกครับ ที่เหลือไม่ถูกหลักภาษาเลยแปลไม่ได้ครับ

ฐนัฐภัสร์ศร แปลว่า รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด
ฐนัฎภัสร์ศร แปลว่า รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด

ฐน + อัฐ เป็น ฐนัฐ และ ฐน + อัฎ(มาจาก อัฎฐ) เป็น ฐนัฏ กร่อน ฐ ออก
ฐน มาจาก ฐาน กร่อนสระทิ้ง อัฐ และ อัฏฐ แปลว่า แปด

คำอื่น ศรว ต้องมีพยัญชนะต่อท้าย ศรร ก็เช่นกัน ไม่งั้นไม่มีความหมาย

mol111
08-15-2009, 10:45 PM
*ฐนัฏภัทรศรว์
*ฐนัฐภัทรศรว์

แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
08-16-2009, 11:26 AM
*ฐนัฏภัทรศรว์
*ฐนัฐภัทรศรว์
แปลว่าอะไรค่ะ


สวัสดีครับ

ได้อธิบายไว้แล้วครับว่า คำอื่น ศรว ต้องมีพยัญชนะต่อท้าย ศรร ก็เช่นกัน ไม่งั้นไม่มีความหมาย http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

ถ้าเป็น ศวร แปลว่า ยิ่งใหญ่ การจะนำพยัญชนะมาสร้างใหม่นั้น ควรจะมีบรรทัดฐานของรากศัพท์ พยัญชนะที่ตัดได้ก็
ต้องตัดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ได้ ที่ตัดไม่ได้ไปตัดก็จะไม่มีความหมายอะไรครับ ระวังภาษาไทยวิบัติน่ะครับ

NASNARAK
08-17-2009, 12:04 AM
ขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ สำหรับทุกๆ คำตอบที่ถามไป.

poo25
08-18-2009, 08:05 PM
ณดาพัญ แปลว่า อะไรคะ

อยากได้ชื่อที่มีเลขศาสตร์ 23 เกิดวันอาทิตย์ เดือนตุลาคม 2525 ปีจอ นามสกุล เลขศาสตร์ 40 ใช้ชื่อนี้ได้มั้ยคะ หรือถ้ามีชื่ออื่น แนะนำด้วยนะคะ ที่มีเลขศาสตร์ 23 ขึ้นต้นด้วยศรี ขอบคุณค่ะ

kinkoray
08-18-2009, 11:11 PM
ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-กิด หรือว่า นัด-ทะ-กิด อะครับ

noppakorn
08-19-2009, 12:33 PM
ณดาพัญ แปลว่า อะไรคะ

อยากได้ชื่อที่มีเลขศาสตร์ 23 เกิดวันอาทิตย์ เดือนตุลาคม 2525 ปีจอ นามสกุล เลขศาสตร์ 40 ใช้ชื่อนี้ได้มั้ยคะ หรือถ้ามีชื่ออื่น แนะนำด้วยนะคะ ที่มีเลขศาสตร์ 23 ขึ้นต้นด้วยศรี ขอบคุณค่ะ


สวัสดีครับ

ณดาพัญ คำว่า "พัญ" ไม่มีคำศัพท์เฉพาะครับ เป็นคำที่มาจากคำสกดที่ลงท้ายด้วย "พ"+ อัญ
จึงไม่สามารถแปลได้ครับ เพราะไม่ถูกหลักภาษา

ทักษาเลข 23 เป็นเลขไม่ดี ผู้ชายจะเสียคนเพราะหญิง หากเป็นหญิงจะเป็นม่ายและผิดหวังเรื่องรัก
ควรหาทักษาเลขอื่นครับ

noppakorn
08-19-2009, 12:35 PM
ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-กิด หรือว่า นัด-ทะ-กิด อะครับ

สวัสดีครับ

อ่านว่า นัด ทะ กิด ครับ

Nokori
08-19-2009, 01:18 PM
ชื่อ ณชกร (อ่านว่า นะ-ชะ-กร) แปลว่าอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-19-2009, 02:56 PM
ชื่อ ณชกร (อ่านว่า นะ-ชะ-กร) แปลว่าอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ณชกร แปลว่า ผู้สร้างให้เกิดความรู้ (อ่านว่า นะ ชะ กร หรือ นัด ชะ กอน ก็ได้ )

ณช มาจากคำว่า ณัช แล้วกร่อนไม้หันอากาศออก

246
08-20-2009, 06:04 PM
[quote=STAFF ]ชื่อ ฐนหรมเลศิน เเปลว่าอะไรครับ


ขอบคุณครับ

noppakorn
08-20-2009, 08:28 PM
[quote=STAFF ]ชื่อ ฐนหรมเลศิน เเปลว่าอะไรครับ


ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

ต้องขออภัยจริงๆครับ ไม่สามารถแยกศัพท์ทอดศัพท์ได้เลยครับ ไม่รู้จะแปลอย่างไรดี

doraa
08-20-2009, 10:21 PM
อยากทราบว่า ฏรรณศิริ มีความหมายไหมคะ (ตัน-ศิ-ริ)
ถ้าใช้ตัวอักษร ฏ สะกดแทน ต เต่า จะผิดหลักภาษาไหมคะ

noppakorn
08-21-2009, 12:26 PM
อยากทราบว่า ฏรรณศิริ มีความหมายไหมคะ (ตัน-ศิ-ริ)
ถ้าใช้ตัวอักษร ฏ สะกดแทน ต เต่า จะผิดหลักภาษาไหมคะ

สวัสดีครับ

ฏรรณศิริ คำว่า ตัน นั้นเป็นคำจำเพาะ คงจะมาเขียนเป็น ตรรณ ไม่ได้ ถึงแม้ว่า
รร จะมาจากสระอะ แต่ ณ ก็มาใช้แทน น ไม่ได้ เพราะคำนี้ไม่ได้มาจากบาลีหรือ
สันสกฤต คำว่าตัน นั้น เป็นนามสกุลเดิมที่มาจากแซ่ของบรรบุรุษ คือ แซ่ตัน ถึงแม้ว่า
คุณจะเปลี่ยนจาก ตัน เป็น ฏรรณ ก็คือเพี้ยนรูปไม่เพี้ยนเสียง หลักการใช้ ฏ นั้น
ภาษาไทยเราใช้เป็นตัวตามจากคำที่มาจากภาษา บาลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นคำศัพท์
ทั่วไป เช่น นาฏศิลป์ กฏหมาย ปฏิบัติ เป็นต้น และนอกนั้นก็จะเป็นคำศัพท์เฉพาะ
เช่น ฏคระ (น้ำประสานทอง) ฏังกบดี (ขุนนางผู้ดูและโรงกษาปณ์) เป็นต้น จัดอยู่
ในกลุ่มอักษรเสียงกลาง ส่วนการใช้อักษร ณ และ น ก็เช่นกัน ณ ใช้กับคำที่มาจาก
บาลีเป็นตัวสะกด ส่วนในสันสกฤต จะตามอักษร ฤ ร ษ ส่วน น นิยมใช้กับคำไทยครับ

ฏรรณศิริ คำว่า ฏรรณ แปลไม่ได้ครับ
(ตันศิริ เดิมแปลว่า เป็นมงคลของแซ่ตัน ถ้าคุณไปเปลียนใหม่ ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย
เช่น ตรรนศิริ ถ้าจะให้แปล จะแหลว่า มงคลที่ไม่มีทางไป เพราะ ตัน แปลว่า ไม่ทะลุ,ไปไม่ได้)

triple run
08-21-2009, 08:43 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ "ณรัณ" ด้วยครับ หายังไงก้ไม่เจอ
พอเจอ web นี้ดีใจมากเลย จะรอฟังคำตอบนะครับ

noppakorn
08-22-2009, 01:53 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ "ณรัณ" ด้วยครับ หายังไงก้ไม่เจอ
พอเจอ web นี้ดีใจมากเลย จะรอฟังคำตอบนะครับ

สวัสดีครับ

ณรัณ ไม่มีในคำศัพท์ครับคุณจึงหาไม่พบ แต่ถ้า

นรัณณ์ แปลว่า แม่น้ำของหมู่คน (นรัณ ก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าเป็น ณ ก็ผิดหลักภาษา)

triple run
08-22-2009, 08:30 PM
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับความหมายของคำ นรัณ

vam_bell
08-22-2009, 11:16 PM
สวัสดีคะ ขอทราบความหมายของ 4 ชื่อคะ
ณัฏฐณิกาณณ์
ณัฐฏิฐา
ณัฐฐา
ณัฐฐิฏา
เพราะต้องเปลี่ยนชื่อให้มีตัวอักษร ก ข ค ง ฏ ณ ฐ ฑ อ นะคะ
ขอบคุณคะ

noppakorn
08-23-2009, 01:09 PM
สวัสดีคะ ขอทราบความหมายของ 4 ชื่อคะ
ณัฏฐณิกาณณ์
ณัฐฏิฐา
ณัฐฐา
ณัฐฐิฏา
เพราะต้องเปลี่ยนชื่อให้มีตัวอักษร ก ข ค ง ฏ ณ ฐ ฑ อ นะคะ
ขอบคุณคะ

สวัสดีครับ

ณัฏฐณิกาณณ์ แปลไม่ได้ครับ ณัฏฐณิกานน์ แปลว่า ปราชญ์ผู้ยินดียาวนาน
ณัฐฏิฐา ไม่ทราบคำแปลครับ
ณัฐฐา แปลว่า นักปราชญ์หญิง
ณัฐฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้ (โปรดตรวจสอบคำแปลอีกครั้งน่ะครับ)

vam_bell
08-23-2009, 04:38 PM
ขอบคุณมากนะคะ

Hitman
08-23-2009, 06:41 PM
สวัสดีครับพี่นพ

ผมอยากให้พี่นพช่วยตั้งชื่อให้ใหม่ครับ
ผมเกิดวันจันทร์ 28 พ.ค. 22 เวลา 10.05 น.
อยากได้แบบ มีอำนาจ เจริญรุ่งเรือง มากทรัพย์ ครับ
หรือแล้วแต่ความเหมาะสมชองพี่นพก็ได้ครับ

ขอบคุณมากมายครับ

noppakorn
08-23-2009, 07:28 PM
สวัสดีครับพี่นพ

ผมอยากให้พี่นพช่วยตั้งชื่อให้ใหม่ครับ
ผมเกิดวันจันทร์ 28 พ.ค. 22 เวลา 10.05 น.
อยากได้แบบ มีอำนาจ เจริญรุ่งเรือง มากทรัพย์ ครับ
หรือแล้วแต่ความเหมาะสมชองพี่นพก็ได้ครับ

ขอบคุณมากมายครับ

สวัสดีครับ

ตั้งชื่อจะให้ดีควรมีนามสกุลมาประกอบครับ

poo25
08-24-2009, 12:29 PM
ณดาพัณ มีความหมายว่าอย่างไรคะ (เปลี่ยนจาก ญ เป็น ณ) ข้าพเจ้าเกิดวันอาทิตย์ และนามสกุลของข้าพเจ้า มีเลขศาสตร์ 40 ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

noppakorn
08-24-2009, 02:09 PM
ณดาพัณ มีความหมายว่าอย่างไรคะ (เปลี่ยนจาก ญ เป็น ณ) ข้าพเจ้าเกิดวันอาทิตย์ และนามสกุลของข้าพเจ้า มีเลขศาสตร์ 40 ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

สวัสดีครับ

ณดาพัณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณเรืองรอง

(มีผู้แปลว่าผู้มีความรู้คู่คุณธรรม)

ขวัญ
08-26-2009, 11:13 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนพี่ช่วยอีกครั้งค่ะ
เกิดพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2528
ชื่อ ณัฏฐ์ชพร แก้วหลวง
ช่วยแปลทั้งชื่อและนามสกุลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ