PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : กฎแห่งกรรมBaibua
12-06-2013, 01:35 PM
ผลแห่งกรรมดี-กรรมชั่วทำให้มนุษย์มีชีวิตที่แตกต่างกันการกระทำดีหรือชั่วใดๆก็ตาม
จงอย่าคิดว่าฟ้าดินไม่รู้เห็นเพียงแต่ผลกรรมจะติดตามมาสนองช้าหรือเร็วเท่านั้น

ครั้งนั้น สงฆ์สาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป ชุมนุมพร้อมกัน ณ เขาคิชฌกูฏ พระอานนท์ได้พนมมือยืนขึ้น เดินทักษิณาเวียนขวาสามรอบ แล้วทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า….
“ข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในปัจฉิมกาลอันใกล้นี้เหตุใดสัตว์โลกทั้งหลายจึงมากด้วยอกุศล ไม่เคารพพระรัตนตรัย ไม่กตัญญูต่อบิดามารดา ไม่รู้หน้าที่อันกระทำ หมกมุ่นอยู่ในกาม ประพฤติตนต่ำช้า ชีวิตขัดสนจนยาก อินทรีย์หกถูกครอบงำด้วยความโลภ ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เดียดฉันท์แบ่งชนชั้น
ที่เป็นเช่นนี้ด้วยผลกรรมอันใดเล่า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์และสาวกทั้งหลายว่า…”เจริญพร ขอท่านทั้งหลายจงได้สดับพระธรรม ซึ่ง คถาคตจะได้แสดงไว้ ณ บัดนี้
อันหญิงชายทุกเพศวัยที่เกิดมา”ทุกข์ยากลำบากหรือมั่งมีศรีสุขนั้นล้วนเป็นผลกรรมจากชาติปางก่อน”
เหตุแห่งผลบุญนั้นคือ การกตัญญูต่อบิดามารดา เคารพบูชาพระรัตนตรัย ละเว้นการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน บริจาคทาน บำเพ็ญจิตภาวนา หมั่นสวดมนต์สร้างกุศลความดีล้วนเป็นเนื้อนาบุญแก่ตน…....”
ปุจฉา-วิสัชนาธรรมว่าด้วย
กฎแห่งกรรม3ชาติ
สูงศักดิ์ร่ำรวยด้วยกำหนด ซึ่งทั้งหมดต่างสร้างมาแต่หนหลัง
ผู้ใดรู้รักษาไว้เป็นกำลัง จะมั่งคั่งงามวิลาสไป
สาธุชนหญิงชายให้ฟังว่า คำอรรถาเหตุกรรมสามชาติไว้
ชาติอดีตชาติหน้านั้นล้วนเรื่องใหญ่ อย่าไยไพพุทธพจน์สัจธรรม *ไยไพ-เยาะเย้ย ถากถาง ติเตียน

เหตุใดชาตินี้ สวมใส่แพรพรรณอันงดงาม เหตุใดชาตินี้ ขาดแคลนเสื้อผ้า
ชาติปางก่อน บริจาคเสื้อผ้าแก่คนยากไร้ ชาติปางก่อน บาทสลึงไม่ให้ทาน
เหตุใดชาตินี้ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เหตุใดชาตินี้ สมบูรณ์พูนสุขด้วยลาภยศและฐานะ
ชาติปางก่อน เกื้อหนุนข้าวน้ำแก่คนจน ชาติปางก่อน สร้างวัดวาอารามวิหารโบสถ์
เหตุใดชาตินี้ เป็นคู่สร้างคู่สมดั่งใจหมาย เหตุใดชาตินี้ เกิดมาสง่างามหน้าตาดี
ชาติปางก่อน เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน ชาติปางก่อน ถวายดกไม้สดบูชาพระ
เหตุใดชาตินี้ เกิดมาปราดเปรื่องเรืองปัญญา เหตุใดชาตินี้ มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า
ชาติปางก่อน ภาวนาหมั่นสวดมนต์ ชาติปางก่อน ไม่รังเกียจเดียดฉันท์คนไร้ญาติ
เหตุใดชาตินี้ กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก เหตุใดชาตินี้ ลูกหลานมากมายอยู่ใกล้ชิด
ชาติปางก่อน พรากชีวิตยิงนกกา ชาติปางก่อน ช่วยชีวิตปล่อยนกกา
เหตุใดชาตินี้ ไร้ทายาทสืบสกุล เหตุใดชาตินี้ เลี้ยงลูกยากซ้ำอ่อนแอขี้โรค
ชาติปางก่อน เกลียดชังไว้เว้นกระทั่งลูกเด็กเล็กแดง ชาติปางก่อน เจ้าอารมณ์ เจ้าคิดแค้น
เหตุใดชาตินี้ อาภัพคนรัก ไร้เนื้อคู่ เหตุใดชาตินี้ เกิดมาอายุยืน
ชาติปางก่อน ไม่รักลูกเมียซ้ำทำร้ายตบตี ชาติปางก่อน ปลดปล่อยสัตว์ไม่เบียดเบียน
เหตุใดชาตินี้เกิดมาอายุสั้น เหตุใดชาตินี้ ดวงตาสดใสมองเห็นแจ่มชัด
ชาติปางก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชาติปางก่อน บริจาคน้ำมัน-โคมประทีปบูชาพระ
เหตุใดชาตินี้ ตาบอด ตามืด ตาเสีย เหตุใดชาตินี้ เกิดมาปากแหว่งจมูกโหว่
ชาติปางก่อน ชอบดูภาพอนาจารหนังลามก ชาติปางก่อน ดุด่าว่าพ่อแม่ เถียงคำไม่ตกฟาก
เหตุใดชาตินี้ มือหงิกงอง่อยเปลี้ย เหตุใดชาตินี้ เกิดมาขาพิการลีบเล็ก
ชาติปางก่อน ใจบาปหยาบช้าทุบตีพ่อแม่ ชาติปางก่อน ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ
เหตุใดชาตินี้ เกิดมาหลังค่อมคด เหตุใดชาตินี้ กลิ่นตัวเหม็นน่ารังเกียจ
ชาติปางก่อน เยาะเย้ยนักพรต คนไหว้พระ ชาติปางก่อน อิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าตน
เหตุใดชาตินี้ เป็นบ่าวไพร่รับใช้ด้วยใจภักดิ์ เหตุใดชาตินี้ถูกจองจำคุมขังไว้
ชาติปางก่อน ทรยศต่อผู้มีพระคุณ ชาติปางก่อน เห็นคนประสบภัยไม่คิดช่วยเหลือ
เหตุใดชาตินี้ อาภัพไร้คู่ครองซ้ำคนหยามหมิ่น เหตุใดชาตินี้ เป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งที่พักพิง
ชาติปางก่อน ข่มขืนกระทำชำเราลูกเมียเขา ชาติปางก่อน ใจโฉดชั่วเลวทรามต่ำช้า
เหตุใดชาตินี้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยสารพัด เหตุใดชาตินี้ สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
ชาติปางก่อน เห็นคนอื่นมีความทุกข์ตนมีความสุข ชาติปางก่อน บริจาคยารักษาคนเจ็บไข้
เหตุใดชาตินี้ ถูกลอบฆ่าลอบทำราย เหตุใดชาตินี้ ถูกคอตายชดใช้กรรม
ชาติก่อนใช้ ยาเบื่อตาข่ายดักจับสัตว์ ชาติปางก่อน ชั่วช้าสามานย์เอาเปรียบเห็นแก่ได้
เหตุใดชาตินี้ เกิดเป็นม้าวัวควาย เหตุใดชาตินี้ เกิดเป็นหมูหมา
ชาติปางก่อน ติดหนี้ไม่จ่ายคืน ชาติปางก่อน ต้มตุ๋นหลอกลวงให้หลงเชื่อ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาคืออะไร?
คือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ความเชื่อด้วยเหตุด้วยผล
ได้แก่ 1เชื่อในเรื่องกรรม ว่าเมื่อกระทำสิ่งใดแล้ว ย่อมมีผลตามมาเสมอ
2 เชื่อในเรื่องผลของกรรม(วิบากกรรม) ว่าสิ่งที่เราได้รับย่อมเป็นผลของการกระทำของเราเสมอ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
3 เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ทำกรรมเข่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น”ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”
4 เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีพระปัญญาอันล้ำเลิศ ทรงประกาศสัจธรรมที่ตรัสรู้นั้นแก่ชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกได้รู้ความจริง
จาก หนังสือกฎแห่งกรรม