PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : กรรมฐานจากบทสวดมนต์Admax
12-13-2013, 08:43 PM
เชิญเข้าเรียนรู้และเจริญปฏิบัติ
กรรมฐานจากบทสวดมนต์
ได้ที่ Blog นี้ครับ
แม้ตอนนี้ Blog อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็กำลังปรับปรุงและเพิ่มเิติมบทสวดกรรมฐานอยู่
และ มีหลายบทสวดที่แนะนำให้อ่านแล้วนำมาปฏิบัติครับ มีทั้งบทสวดที่คนนิยมสวด
บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น พระคาถา พระปริตร พระสูตรทั้งหลาย
มีทั้งบาลีและคำแปลพร้อมวิธีเจริญกรรมฐาน
ดูได้ตาม Link นี้ครับ


http://group.wunjun.com/ungpao (http://group.wunjun.com/ungpao)