PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร บ , ป , ผ , ฝ ,พ ,ฟ , ภ , มหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16

aunwa232
04-09-2012, 01:31 AM
สวัดสีค่ะ อุบาสกนพกรณ์

หลังจากได้เปลี่ยนชื่อให้ลูกชายไปแล้ว ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อเองอีกครั้งหนึ่ง
ดิฉันชื่อ พิมพ์ลภัส สว่างไสว (นามสกุลสามี) นามสกุลเดิม ผูกทวนทอง
เกิดวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 เวลา 17.30 น.ปีมะแม
ปัจจุบันรับราชการ ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ ชื่อไทยๆ ความหมายดี เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
เพราะตอนนี้รู้สึกชีวิตติดๆขัดๆหลายๆครั้ง ทำบุญก็สม่ำเสมอ ไม่มากไม่น้อย ทำตามกำลังทรัพย์ และทนุบำรุงบิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกโอกาส
ผู้ยากไร้ตามชายขอบก็ช่วยเหลือบ้างตามสถานะการณ์ หากแต่ว่าจะให้หยิบยื่นตลอดไปก็กลัวว่าจะไม่ทำงานเลย^^
ช่วงตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา มีคนมาเข้าฝันให้โชคเสมอ ^^

noppakorn
04-09-2012, 03:44 PM
สวัดสีค่ะ อุบาสกนพกรณ์

หลังจากได้เปลี่ยนชื่อให้ลูกชายไปแล้ว ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อเองอีกครั้งหนึ่ง
ดิฉันชื่อ พิมพ์ลภัส สว่างไสว (นามสกุลสามี) นามสกุลเดิม ผูกทวนทอง
เกิดวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 เวลา 17.30 น.ปีมะแม
ปัจจุบันรับราชการ ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ ชื่อไทยๆ ความหมายดี เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
เพราะตอนนี้รู้สึกชีวิตติดๆขัดๆหลายๆครั้ง ทำบุญก็สม่ำเสมอ ไม่มากไม่น้อย ทำตามกำลังทรัพย์ และทนุบำรุงบิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกโอกาส
ผู้ยากไร้ตามชายขอบก็ช่วยเหลือบ้างตามสถานะการณ์ หากแต่ว่าจะให้หยิบยื่นตลอดไปก็กลัวว่าจะไม่ทำงานเลย^^
ช่วงตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมา มีคนมาเข้าฝันให้โชคเสมอ ^^


สวัสดีครับ

นามสกุล สว่างไสว ทักษา 39 ชื่อที่เป็นทักษามงคลคือชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร ผลรวมได้ ทักษา 63 เป็น ดาวศุกร์และอังคาร ดาวคู่มิตรและความสำเร็จครับ

สำหรับการปฏิบัติดีนั้น ขอโมทนาด้วยครับ สิ่งทีกระทำไปจะเกื้อหนุนชีวิตให้มีความสุขทั้งกายและใจครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอังคาร

ปองยล แปลว่า ผู้เป็นที่น่ามองน่าปรารถนา
ขวัญธร แปลว่า ผู้ทรงมิ่งขวัญ
จอมดล แปลว่า ผู้บันดาลอันสูงสุด,ผู้บันดาลความยิ่งใหญ่
บุณยนุช แปลว่า หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
ปิยมน แปลว่า ผู้มีใจอันเป็นที่รัก
ภัณฑิลา แปลว่า ผู้มีลาภ,ผู้มีความสุข
ภัทรวดี แปลว่า ผู้มีความเจริญและดีงาม
มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
ยลภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่สวยงามน่าดูน่ามอง
อนัญญา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาครับ (ใน 7 วัน)

aekkaphob
04-10-2012, 06:38 PM
สวัสดีครับอาจารย์ นพ
ขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ เรื่องชื่อของลูกสาวครับ
เกิดวันพุธ (กลางวัน) ผ่าคลอด เวลาา ๑๔.๒๘ น. ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ปีมะโรงครับ
อยากทราบ ฤษกเกิดว่าเป็นอย่างไร ครับ และอยากได้ชื่อ ที่มีคำว่า มุก (ศรีนำ ) อยู่ในชื่อครับ
นามสกุล หล่ำแสง (๒๔) อยากทราบความหมายของนามสุกลด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ

noppakorn
04-10-2012, 10:10 PM
สวัสดีครับอาจารย์ นพ
ขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ เรื่องชื่อของลูกสาวครับ
เกิดวันพุธ (กลางวัน) ผ่าคลอด เวลาา ๑๔.๒๘ น. ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ปีมะโรงครับ
อยากทราบ ฤษกเกิดว่าเป็นอย่างไร ครับ และอยากได้ชื่อ ที่มีคำว่า มุก (ศรีนำ ) อยู่ในชื่อครับ
นามสกุล หล่ำแสง (๒๔) อยากทราบความหมายของนามสุกลด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ


สวัสดีครับ

ฤษก ไม่มีคำศัพท์ครับ
หล่ำแสง คำว่า หล่ำ เข้าใจว่าเป็นภาษาพื้นที่น่ะครับ อาจมาจากคำว่า ล่ำ ก็ได้ครับ ถ้ามาจากคำว่าล่ำ ก็แปลว่า แสงที่แข็งแรง ครับ

นามสกุลหล่ำแสง ทักษา 24 ชายใช้ทักษา 41 ผลรวมได้ทักษา 65 ตกที่นั่งการเงินกางรงาน หญิงใช้ทักษา 36 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ ทักษารวมได้ 60 ตกบุญวาสนาและโชคลาภครับ ชีวิตสุขสบายไม่เหนื่อยครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

มุกปรินทร์ แปลว่า มุกที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง (อายตนะ 1)
มุกรวินท์ แปลว่า ดอกบัวมุก (อายตนะ 9)
อัณณ์มุก แปลว่า มุกแม่น้ำ (อายตนะ ๘)
มุกมณิการ์ แปลว่า ผู้มีงานเกี่ยวกับเครื่องแก้วมุก (อายตนะ 7)
มุกนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในมุกงาม (อายตนะ ๘)

aekkaphob
04-12-2012, 01:01 PM
สวัสดีครับอาจารย์ นพ
ขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ เรื่องชื่อของลูกสาวครับ
เกิดวันพุธ (กลางวัน) ผ่าคลอด เวลาา ๑๔.๒๘ น. ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ปีมะโรงครับ
อยากทราบ ฤษกเกิดว่าเป็นอย่างไร ครับ และอยากได้ชื่อ ที่มีคำว่า มุก (ศรีนำ ) อยู่ในชื่อครับ
นามสกุล หล่ำแสง (๒๔) อยากทราบความหมายของนามสุกลด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ


สวัสดีครับ

ฤษก ไม่มีคำศัพท์ครับ
หล่ำแสง คำว่า หล่ำ เข้าใจว่าเป็นภาษาพื้นที่น่ะครับ อาจมาจากคำว่า ล่ำ ก็ได้ครับ ถ้ามาจากคำว่าล่ำ ก็แปลว่า แสงที่แข็งแรง ครับ

นามสกุลหล่ำแสง ทักษา 24 ชายใช้ทักษา 41 ผลรวมได้ทักษา 65 ตกที่นั่งการเงินกางรงาน หญิงใช้ทักษา 36 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ ทักษารวมได้ 60 ตกบุญวาสนาและโชคลาภครับ ชีวิตสุขสบายไม่เหนื่อยครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

มุกปรินทร์ แปลว่า มุกที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง (อายตนะ 1)
มุกรวินท์ แปลว่า ดอกบัวมุก (อายตนะ 9)
อัณณ์มุก แปลว่า มุกแม่น้ำ (อายตนะ ๘)
มุกมณิการ์ แปลว่า ผู้มีงานเกี่ยวกับเครื่องแก้วมุก (อายตนะ 7)
มุกนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในมุกงาม (อายตนะ ๘)

ขอบพระคุณครับอาจารย์ ชื่อดีมาก ๆ เลยครับ

aekkaphob
04-16-2012, 12:57 PM
สวัสดีครับ อุบาสกนพกรณ์
หลังจากที่ได้ชื่อลูกสาวแล้ว ขออนุญาตตั้งชื่อให้หลานสาว ครับ
เกิดวันที่15 เม.ย 2555 เวลา7.40น.วันอาทิตย์ (ผ่าคลอดครับ)
นามสกุล ดลรัชลักษณ์ ครับ ขอชื่อที่มีความหมายมงคล ศรีนำด้วยครับ
อีกคำถามนึงครับครั้งก่อนที่ผมถามไป คงพิมพ์ผิด หน่ะครับ
เกี่ยวกับ ฤกษ์ เกิดของลูกสาวครับ เกิดวัน พุธ ที่ 25 มกราคม เวลา 14.28
วันพุธกลางวัน ปีมะโรง หน่ะครับ
(ตามที่กำหนดของบอร์ด ให้ถามชื่อได้ สามชื่ออ่ะครับ
ที่คิดไว้ก็ ผม ,ภรรยาแล้วก็บุตร แต่ด้วยการขอร้องจากภรรยาให้หาชื่อให้หลานก็เลยต้องยอมครับ ^^ )
ขอบพระคุณครับ
...
17/4/55 09.00
ขอบพระคุณครับ

noppakorn
04-17-2012, 12:06 PM
สวัสดีครับ อุบาสกนพกรณ์
หลังจากที่ได้ชื่อลูกสาวแล้ว ขออนุญาตตั้งชื่อให้หลานสาว ครับ
เกิดวันที่15 เม.ย 2555 เวลา7.40น.วันอาทิตย์ (ผ่าคลอดครับ)
นามสกุล ดลรัชลักษณ์ ครับ ขอชื่อที่มีความหมายมงคล ศรีนำด้วยครับ
อีกคำถามนึงครับครั้งก่อนที่ผมถามไป คงพิมพ์ผิด หน่ะครับ
เกี่ยวกับ ฤกษ์ เกิดของลูกสาวครับ เกิดวัน พุธ ที่ 25 มกราคม เวลา 14.28
วันพุธกลางวัน ปีมะโรง หน่ะครับ
(ตามที่กำหนดของบอร์ด ให้ถามชื่อได้ สามชื่ออ่ะครับ
ที่คิดไว้ก็ ผม ,ภรรยาแล้วก็บุตร แต่ด้วยการขอร้องจากภรรยาให้หาชื่อให้หลานก็เลยต้องยอมครับ )
ขอบพระคุณครับ

สวัสดีครับ

ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากเนื้อที่น้อยจึงเขียนรายละเอียดไม่ชัดเจนครับ ที่ว่าหนึ่งครอบครัวไม่เกิน 3 ชื่อนั้นคือต่อหนึ่งกระทู้และต่อหนึ่งวันครับ การถามควรเว้นให้ผ่านพ้นหนี่งปักษ์(สัปดาห์)แล้วค่อยมาถามใหม่จึงจะแม่นยำครับ จึงได้เขียนไว้เพียงสั้นๆครับ ถามได้ครับแต่ก็อย่างทีอธิบายน่ะครับ
ส่วนเรื่องลูกสาวนั้น วันเกิดที่ถามคราวก่อนก็คือ เกิดวัน พุธ ที่ 25 มกราคม เวลา 14.28 วันพุธกลางวัน ปีมะโรง ถูกแล้วนี่ครับ
หลานสาวเกิดวันอาทิตย์ นามสกุล ดลรัชลักษณ์ ทักษา 46 ขอแนะนำทักษา 14 เป็นอาทิตย์และดาวพุธ บอกถึงความเจริญรุ่งเรือง สติปัญญาและโชคทรัพย์ ผลรวมได้ 60 เป็นดาวศุกร์ คือโชคลาภ และดาวมฤตยู ดาวอุปถัมภ์ (หมั่นทำบุญสวดมนต์ชีวิตรุ่งเรืองสุขสบายครับ) ทักษา 14 เป็นชื่อที่ค่อนข้างเรียบง่ายสั้นๆ อาจจะไม่ไพเราะนัก แต่เหมาะกับนามสกุลนี้ แต่หากเป็นชาย จะแนะนำทักษา 45 หรือชอบชื่อยาวๆ ใช้ทั้งชายหญิงก็เลือกทักษา 54 จะเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงเกิดวันอาทิตย์

รุ่งรดา แปลว่า ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
มนปภา แปลว่า ผู้มีความสว่างยิ่งในดวงใจ
วิชภา (วิดชะพา) แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความรู้
ดลชญา แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นพื้นฐาน
ชัญปภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่งในความรู้ ภารุจา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
ภาวิกา แปลว่า ผู้มีความเจริญ
ภูริชา แปลว่า แผ่นดิน
ณฤดี แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

ลองเลือกดูน่ะครับ

้hlan
04-19-2012, 04:43 PM
ขอโทษนะคะ อาจารย์ ชื่อที่ให้มาชอบมากคะ แปลกดี แต่เผอิญว่า แม่ฟังแล้วไม่อยากให้เอาเลข 42แล้วอะนะ
เพราะเห็นว่ามันเกิน109 ไปเยอะเลยอะคะ กลัวว่ามันจะไม่ดี เลยอยากจะขอรบกวนตั้งชื่อให้ใหม่อีกทีนะคะ
นามสกุลว่า พึ่งประเสริฐพานิช รวมกันได้เลข 72 คะ เกิดวันพุธกลางวัน
อยากได้อักษร บ ป หรือ อ อะไรก้อได้คะ นำหน้าและมีอักษรมนตรีอยู่ในชื่อ
อยากให้ช่วยเกื้อหนุนเรื่องความรัก ความสำเร็จอะคะ รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะคะ ขอบคุณมากๆๆคะ

noppakorn
04-20-2012, 09:48 PM
ขอโทษนะคะ อาจารย์ ชื่อที่ให้มาชอบมากคะ แปลกดี แต่เผอิญว่า แม่ฟังแล้วไม่อยากให้เอาเลข 42แล้วอะนะ
เพราะเห็นว่ามันเกิน109 ไปเยอะเลยอะคะ กลัวว่ามันจะไม่ดี เลยอยากจะขอรบกวนตั้งชื่อให้ใหม่อีกทีนะคะ
นามสกุลว่า พึ่งประเสริฐพานิช รวมกันได้เลข 72 คะ เกิดวันพุธกลางวัน
อยากได้อักษร บ ป หรือ อ อะไรก้อได้คะ นำหน้าและมีอักษรมนตรีอยู่ในชื่อ
อยากให้ช่วยเกื้อหนุนเรื่องความรัก ความสำเร็จอะคะ รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะคะ ขอบคุณมากๆๆคะสวัสดีครับ

นามสกุลคุณได้ทักษา 72 แล้วคุณเป็นสุภาพสตรี คงต้องใช้ทักษา 42 แล้วครับ เพราะอีกทักษาคือทักษา 19 เหมาะกับผู้ชายไม่ใช้กับสตรีครับ ทักษา 42 ผลรวมได้ 114 เป็นทักษามงคลครับ เนื่องจากว่าเป็นคู่ธาตุศัตรูคือ มีอาทิตย์ที่เป็นธาตุไฟ 2 ดวง หนุนเสริมด้วย ลม จึงทำให้ไฟติดอยู่เสมอ ชีวิตนี้ดียิ่งครับ เสริมด้วยการทำบุญสร้างทาน สวดมนต์ไหว้พระเสมอๆ ชีวิต ไม่เต็มร้อยก็ต้องดี 80 ครับ
ลองพิจารณาใหม่น่ะครับ เพราะนามสกุลคุณมี 2 ทักษานี้เท่านั้นครับ แล้วถามมาอีกครั้งหลังวันเสาร์อาทิตย์น่ะครับ

หมายเหตุ :- ที่แนะนำไปว่าทักษาเกิน 109 ไม่ดีนั้น เป็นส่วนใหญ่ครับ ยกเว้นบางทักษา ที่ดวงดาวเสริมกันได้ เช่นของคุณเป็นต้นครับ มีน้อยที่ดีเช่นนี้ครับ

premium
04-20-2012, 11:34 PM
เรียนถามค่ะ
1.เลขศาสตร์ 63 65 41 45 24 23 ช่วยเรียงลำดับเลขดีที่สุดไปดีน้อยสุดให้ด้วยค่ะ ญ.เกิดวันจันทร์
2.คำที่มีความหมายว่า มีรัศมี ส่องแสง เช่น คำว่า"ภา" มีคำไหนบ้างที่ไม่มีสระ
3.รบกวนชื่อตามเลขที่ดีที่สุดตาม ข้อ1 รวมกับคำตาม ข้อ 2 (งานรัฐวิสาหกิจ)
4.เลข 9 ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์หรือไม่คะ เพื่อนจะขายคอนโดให้เป็นห้องเลขที่9 คอนโดก็เลขที่9 (เขาตามแฟนไปต่างประเทศ)
5.มีคนบอกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่ากับการเกิดใหม่ใช่หรือไม่
6.วันที่ 5 พ.ค.55 เป็นวันดีไหมคะ ขอฤกษ์ดีด้วย หมอนัดผ่าคลอดหลานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

้hlan
04-21-2012, 03:40 PM
งั้นแสดงว่าชื่อที่อาจารย์ตั้งมาให้ครั้งแรกทั้งหมดนี้ใช่ได้แล้วใช่ไหมคะ
อัครนันท์ (อักคะระนัน) แปลว่า ผู้มีความยินดีในความเป็นเลิศ
อิงค์ปวัน (อิงปะวัน) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันงดงาม
อิงค์ภัสรา (อิงพัดสะรา) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันน่าอัศจรรย์
อังคณัยยา (อังคะนัยยา) แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในหญิงงาม,หญิงงามผู้ยิ่งใหญ่
อังคณ์ลภณ (อังละพน) แปลว่า หญิงงามผู้มีโชคลาภ

และรบกวนอาจารย์ตั้งชื่อให้น้องด้วยนะคะ น้องเป็นผู้ชาย เกิดวันอังคารคะ
นามสกุล พึ่งประเสริฐพานิช รวมได้ 72 คะ
ขออักษรนำหน้าเป็น ช สัก 2 ชื่อนะคะ นอกนั้นอักษรนำหน้าอะไรก้อได้คะแล้วแต่อาจารย์เลยคะ
อยากให้ส่งเสริมเรื่องความสำเร็จ และก็สุขภาพคะ ขอบคุณคะ

noppakorn
04-21-2012, 10:43 PM
เรียนถามค่ะ
1.เลขศาสตร์ 63 65 41 45 24 23 ช่วยเรียงลำดับเลขดีที่สุดไปดีน้อยสุดให้ด้วยค่ะ ญ.เกิดวันจันทร์
2.คำที่มีความหมายว่า มีรัศมี ส่องแสง เช่น คำว่า"ภา" มีคำไหนบ้างที่ไม่มีสระ
3.รบกวนชื่อตามเลขที่ดีที่สุดตาม ข้อ1 รวมกับคำตาม ข้อ 2 (งานรัฐวิสาหกิจ)
4.เลข 9 ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์หรือไม่คะ เพื่อนจะขายคอนโดให้เป็นห้องเลขที่9 คอนโดก็เลขที่9 (เขาตามแฟนไปต่างประเทศ)
5.มีคนบอกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่ากับการเกิดใหม่ใช่หรือไม่
6.วันที่ 5 พ.ค.55 เป็นวันดีไหมคะ ขอฤกษ์ดีด้วย หมอนัดผ่าคลอดหลานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

1. เลขทักษาทุกทักษา มีดีในตัวของดาวอยู่แล้ว ไม่มีอันไหนดีมาดีน้อย แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลครับว่าเหมาะสมกับทักษาไหน และนามสกุลอะไรสมพงศ์กับทักษาอะไรครับ ส่วนที่ถามมานั้น ทักษา 23 เป็นทักษาดีสำหรับหญิง แต่ต้องระวังใจตัวเอง เพราะตกที่นั่งเจ้าชู้ครับ ทักษาทุกทักษาต้องดูด้วยการวิเคราะห์ครับ
2. คำทีแปลว่า ส่องแสง แสง ที่ไม่มีสระ มีอยู่สองศัพท์คือ ภัส ภัสสร ครับ
3. จะตั้งชื่อต้องมีนามสกุลมาวิเคราะห์ครับ
4. เรื่องนี้เป็นเรื่องหมอดูครับ ไม่มีความรู้ครับ แต่เลข 9 เป็นเลขมงคล เป็นดาวเกตุ ดาวแห่งความสำเร็จครับ
5. ครับความหมายเหมือนคนเกิดใหม่ครับ แต่ไม่ควรเปลี่ยนเกิน 3 ครั้ง(นับที่บวชด้วย)
6. วันที่ 5 เป็นวันดีมีมงคล แต่ไม่ใช่วันธงไชย เวลาดีคือ 11.00-12.59 น. และ 17.00 - 18.59 น. สองวันนี้ดีสำหรับคนเกิดปีนี้ครับ (วันเสือสมพงษ์ปีเกิดแบบที่ 3) วันดีครับ

noppakorn
04-21-2012, 10:55 PM
งั้นแสดงว่าชื่อที่อาจารย์ตั้งมาให้ครั้งแรกทั้งหมดนี้ใช่ได้แล้วใช่ไหมคะ
อัครนันท์ (อักคะระนัน) แปลว่า ผู้มีความยินดีในความเป็นเลิศ
อิงค์ปวัน (อิงปะวัน) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันงดงาม
อิงค์ภัสรา (อิงพัดสะรา) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันน่าอัศจรรย์
อังคณัยยา (อังคะนัยยา) แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในหญิงงาม,หญิงงามผู้ยิ่งใหญ่
อังคณ์ลภณ (อังละพน) แปลว่า หญิงงามผู้มีโชคลาภ

และรบกวนอาจารย์ตั้งชื่อให้น้องด้วยนะคะ น้องเป็นผู้ชาย เกิดวันอังคารคะ
นามสกุล พึ่งประเสริฐพานิช รวมได้ 72 คะ
ขออักษรนำหน้าเป็น ช สัก 2 ชื่อนะคะ นอกนั้นอักษรนำหน้าอะไรก้อได้คะแล้วแต่อาจารย์เลยคะ
อยากให้ส่งเสริมเรื่องความสำเร็จ และก็สุขภาพคะ ขอบคุณคะ

สวัสดีครับ

ถ้าบอกทักษานามสกุลมาแต่ต้นก็คงแนะนำให้ใช้ทักษานี้แล้วครับ

สำหรับน้องผู้ชาย ขอแนะนำให้ใช้ชื่อทักษา 19 ครับ เป็นอาทิตย์และดาวเกตุ ธาตุไฟ เหมาะกับผู้ชายแต่ผลร้ายแก่สตรีครับ มีคนอุปถุมภ์ ทำงานใหญ่รู้จักระมัดระวังชีวิตจะสำเร็จและรุ่งเรือง ผลรวมได้ 91 เป็นมงคลยิ่งครับ (19 และ 91 ไม่เหมาะกับหญิง เพราะจะส่งผลร้ายให้คู่ครองและตัวเอง)

ชื่อทักษา 19 สำหรับชายวันอังคาร

ชัญญกฤต แปลว่า ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
ชินธฤต แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในชัยชนะแล้ว
ชิตญาณ แปลว่า ผู้หยั่งรู้ในชัยชนะ
ชิตณัท(ชิดตะนัด) แปลว่า ผู้มีชัยชนะในการให้ความรู้
ชนภูมิ แปลว่า ผู้มีปัญญาในหมู่คน
กฤตชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะด้วยการกระทำ
พชรเดช แปลว่า ผู้มีอำนาจดุจเพชร
ธีรกฤช แปลว่า ผู้มีปัญญาคมดังกริช

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาครับ (ใน 7 วัน)

kikberry
04-22-2012, 04:44 PM
พิมพ์นารา แปลว่าอะไรคะ

noppakorn
04-23-2012, 10:26 AM
พิมพ์นารา แปลว่าอะไรคะ

สวัสดีครับ

พิมพ์นารา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นแบบอย่าง

premium
04-23-2012, 02:00 PM
เรียนถามค่ะ
1.เลขศาสตร์ 63 65 41 45 24 23 ช่วยเรียงลำดับเลขดีที่สุดไปดีน้อยสุดให้ด้วยค่ะ ญ.เกิดวันจันทร์
2.คำที่มีความหมายว่า มีรัศมี ส่องแสง เช่น คำว่า"ภา" มีคำไหนบ้างที่ไม่มีสระ
3.รบกวนชื่อตามเลขที่ดีที่สุดตาม ข้อ1 รวมกับคำตาม ข้อ 2 (งานรัฐวิสาหกิจ)
4.เลข 9 ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์หรือไม่คะ เพื่อนจะขายคอนโดให้เป็นห้องเลขที่9 คอนโดก็เลขที่9 (เขาตามแฟนไปต่างประเทศ)
5.มีคนบอกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่ากับการเกิดใหม่ใช่หรือไม่
6.วันที่ 5 พ.ค.55 เป็นวันดีไหมคะ ขอฤกษ์ดีด้วย หมอนัดผ่าคลอดหลานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

1. เลขทักษาทุกทักษา มีดีในตัวของดาวอยู่แล้ว ไม่มีอันไหนดีมาดีน้อย แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลครับว่าเหมาะสมกับทักษาไหน และนามสกุลอะไรสมพงศ์กับทักษาอะไรครับ ส่วนที่ถามมานั้น ทักษา 23 เป็นทักษาดีสำหรับหญิง แต่ต้องระวังใจตัวเอง เพราะตกที่นั่งเจ้าชู้ครับ ทักษาทุกทักษาต้องดูด้วยการวิเคราะห์ครับ
2. คำทีแปลว่า ส่องแสง แสง ที่ไม่มีสระ มีอยู่สองศัพท์คือ ภัส ภัสสร ครับ
3. จะตั้งชื่อต้องมีนามสกุลมาวิเคราะห์ครับ
4. เรื่องนี้เป็นเรื่องหมอดูครับ ไม่มีความรู้ครับ แต่เลข 9 เป็นเลขมงคล เป็นดาวเกตุ ดาวแห่งความสำเร็จครับ
5. ครับความหมายเหมือนคนเกิดใหม่ครับ แต่ไม่ควรเปลี่ยนเกิน 3 ครั้ง(นับที่บวชด้วย)
6. วันที่ 5 เป็นวันดีมีมงคล แต่ไม่ใช่วันธงไชย เวลาดีคือ 11.00-12.59 น. และ 17.00 - 18.59 น. สองวันนี้ดีสำหรับคนเกิดปีนี้ครับ (วันเสือสมพงษ์ปีเกิดแบบที่ 3) วันดีครับ1.ให้ข้อมูลเพิ่มตามข้อ1 ตัวเลขที่ถามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อค่ะ เป็นเลขที่บ้านกำลังจะขอใหม่เจ้าขอบ้านเป็รผู้หญิงเกิดวันจันทร์(ถ้าไม่เหมาะสมกับกระทู้ไม่เป็นไรค่ะ)
2.เกิดวันจันทร์รบกวนชื่อที่มี ป นำหน้า บวกได้เลข 24 เป็นคำที่มีความหมายว่า มีรัศมี หรือ ส่องแสง (ถ้ามี) นามสกุล26

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ

้hlan
04-23-2012, 07:27 PM
สวัสดีคะอาจารย์
ขอรบกวนตั้งชื่อให้แม่อีกคนนะคะ นามสกุล 72 คะ เกิดวันศุกร์คะ
อยากให้เกื้อหนุนด้านสุขภาพ แล้วเค้ารู้สึกว่าชีวิตหดหู่มีแต่คนข่มเหงจิตใจคะ
แล้วเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้ไปทำบุญ คือถวายสังฆทานใช่ไหมคะ
และต้องกล่าวคำว่าอะไรเป็นพิเศษ บ้างไหมคะ
และการเปลี่ยนชื่อใหม่นี่จะทำให้บุญที่เคยทำมาแล้วหายไปหมดรึเปล่าคะ
ขอรบกวนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณคะ

noppakorn
04-24-2012, 12:22 PM
เรียนถามค่ะ
1.เลขศาสตร์ 63 65 41 45 24 23 ช่วยเรียงลำดับเลขดีที่สุดไปดีน้อยสุดให้ด้วยค่ะ ญ.เกิดวันจันทร์
2.คำที่มีความหมายว่า มีรัศมี ส่องแสง เช่น คำว่า"ภา" มีคำไหนบ้างที่ไม่มีสระ
3.รบกวนชื่อตามเลขที่ดีที่สุดตาม ข้อ1 รวมกับคำตาม ข้อ 2 (งานรัฐวิสาหกิจ)
4.เลข 9 ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์หรือไม่คะ เพื่อนจะขายคอนโดให้เป็นห้องเลขที่9 คอนโดก็เลขที่9 (เขาตามแฟนไปต่างประเทศ)
5.มีคนบอกว่าการเปลี่ยนชื่อเท่ากับการเกิดใหม่ใช่หรือไม่
6.วันที่ 5 พ.ค.55 เป็นวันดีไหมคะ ขอฤกษ์ดีด้วย หมอนัดผ่าคลอดหลานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

1. เลขทักษาทุกทักษา มีดีในตัวของดาวอยู่แล้ว ไม่มีอันไหนดีมาดีน้อย แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลครับว่าเหมาะสมกับทักษาไหน และนามสกุลอะไรสมพงศ์กับทักษาอะไรครับ ส่วนที่ถามมานั้น ทักษา 23 เป็นทักษาดีสำหรับหญิง แต่ต้องระวังใจตัวเอง เพราะตกที่นั่งเจ้าชู้ครับ ทักษาทุกทักษาต้องดูด้วยการวิเคราะห์ครับ
2. คำทีแปลว่า ส่องแสง แสง ที่ไม่มีสระ มีอยู่สองศัพท์คือ ภัส ภัสสร ครับ
3. จะตั้งชื่อต้องมีนามสกุลมาวิเคราะห์ครับ
4. เรื่องนี้เป็นเรื่องหมอดูครับ ไม่มีความรู้ครับ แต่เลข 9 เป็นเลขมงคล เป็นดาวเกตุ ดาวแห่งความสำเร็จครับ
5. ครับความหมายเหมือนคนเกิดใหม่ครับ แต่ไม่ควรเปลี่ยนเกิน 3 ครั้ง(นับที่บวชด้วย)
6. วันที่ 5 เป็นวันดีมีมงคล แต่ไม่ใช่วันธงไชย เวลาดีคือ 11.00-12.59 น. และ 17.00 - 18.59 น. สองวันนี้ดีสำหรับคนเกิดปีนี้ครับ (วันเสือสมพงษ์ปีเกิดแบบที่ 3) วันดีครับ1.ให้ข้อมูลเพิ่มตามข้อ1 ตัวเลขที่ถามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อค่ะ เป็นเลขที่บ้านกำลังจะขอใหม่เจ้าขอบ้านเป็รผู้หญิงเกิดวันจันทร์(ถ้าไม่เหมาะสมกับกระทู้ไม่เป็นไรค่ะ)
2.เกิดวันจันทร์รบกวนชื่อที่มี ป นำหน้า บวกได้เลข 24 เป็นคำที่มีความหมายว่า มีรัศมี หรือ ส่องแสง (ถ้ามี) นามสกุล26

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ

สวัสดีครับ

1. บ้านเลขที่ก็เหมือนชื่อครับ เลขไหนดาวไหนดี อยู่ที่ฐานปีเกิดของบุคคลครับ และเป็นเลขที่ไม่เป็นคู่ศัตรูของเจ้าของบ้านครับ
2. ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์

ปวรภัส (ปะวอนพัด) แปลว่า ผู้มีรัศมียิ่ง
ปภรมัย (ปะพะระมัย) แปลว่า ผู้ยินดีในรัศมี
ปภสชพร (ปะพัดชะพอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐที่เกิดมามีรัศมี

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทานใน 7 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่บ้าน ที่ทำงานเพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

noppakorn
04-24-2012, 12:29 PM
สวัสดีคะอาจารย์
ขอรบกวนตั้งชื่อให้แม่อีกคนนะคะ นามสกุล 72 คะ เกิดวันศุกร์คะ
อยากให้เกื้อหนุนด้านสุขภาพ แล้วเค้ารู้สึกว่าชีวิตหดหู่มีแต่คนข่มเหงจิตใจคะ
แล้วเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้ไปทำบุญ คือถวายสังฆทานใช่ไหมคะ
และต้องกล่าวคำว่าอะไรเป็นพิเศษ บ้างไหมคะ
และการเปลี่ยนชื่อใหม่นี่จะทำให้บุญที่เคยทำมาแล้วหายไปหมดรึเปล่าคะ
ขอรบกวนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณคะ

สวัสดีครับ

ชีวิตหดหู่ มีแต่คนข่มเหง หมั่นไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ หรือไปสวดมนต์ไหว้พระ จะได้มีเพื่อนธรรมเพิ่มขึ้น ชีวิตจิตใจก็จะดีขึ้นครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อ แต่เป็นการใช้ชีวิตและทางออกของชีวิตครับ รู้จักปล่อยวาง ใจมีเมตตา ใครข่มเหงเรา เราก็เมตตาเขา มองเขาด้วยความสงสาร เพราะคนที่ข่มเหงเรานั้น เปรียบดังบัวที่ยังไม่พ้นน้ำ ยังอยู่ใต้ตม พวกนี้น่าสงสาร เราไม่ต้องเก็บความรู้สึกที่เขาข่มเหงเรามาคิด ทิ้งมันไว้ข้างๆครับ ชีวิตก็จะดีครับ

ชื่อหญิงวันศุกร์ ทักษา 42

ญาณ์นภนต์ แปลว่า ผู้รอบรู้สุดขอบฟ้า (อายตนะ ๘)
นพนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่ (อายตนะ 6)
นนทน์ปวัน แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี (อายตนะ 9)
พิชญนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรอบรู้ (อายตนะ ๘)
พิมพ์ชนก แปลว่า ผู้เหมือนพ่อ (อายตนะ 6)

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทานใน 7 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่บ้าน ที่ทำงานเพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

chatkamol
04-25-2012, 09:21 AM
สวัสดีค่ะคุณนพ
ขอรบกวนคุณนพตั้งชื่อให้หลานชายหน่อยค่ะ เพศชาย เกิดวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ค่ะ เวลา 17.10 นามสกุล ปลื้มศรี ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
Chat

noppakorn
04-25-2012, 02:57 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ
ขอรบกวนคุณนพตั้งชื่อให้หลานชายหน่อยค่ะ เพศชาย เกิดวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ค่ะ เวลา 17.10 นามสกุล ปลื้มศรี ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
Chat

สวัสดีครับ

นามสกุล ปลื้มศรี ทักษา 40 เป็นทักษามงคล ให้ใช้ชื่อทักษา 24 ตกที่นั่งสุขสมบูรณ์ด้วยโชคลาภความรัก ผู้อุปถัมภ์ ผลรวมได้ 64 ตกที่นั่งความสำเร็จทั้งเงินและงานอันรุ่งเรือง

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันเสาร์

กฤตัชญ์ (กริด ตัด) แปลว่า ผู้รู้คุณคน,ผู้กตัญญู
กฤชนนท์ แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบเพราะความฉลาดเฉียบแหลม
เกริกชนน แปลว่า ผู้มีเชื้อสายที่เลื่องลือ
ชินโชติ แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชินทยุต แปลว่า ความสว่างชัดแจ้งของผู้มีชัยชนะ
นวโชติ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองใหม่
นพนล แปลว่า ผู้เปล่งแสงใหม่,ผู้สร้างแสง
ถิรยศ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศอันมั่นคง
ทักษพล แปลว่า ผู้มีกำลังและความชำนาญ
ธีรธาร แปลว่า ผู้ทรงปัญญา
ธรายศ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศของแผ่นดิน

Tijes
04-25-2012, 07:40 PM
อยากทราบความหมายชื่อ. มัฐฑ์วิณ ค่ะ ขอบคุณค่ะ(อีกชื่อกรุณาตั้งตามหมวดหมู่อักษร)

noppakorn
04-25-2012, 08:07 PM
อยากทราบความหมายชื่อ. มัฐฑ์วิณ ค่ะ ขอบคุณค่ะ(อีกชื่อกรุณาตั้งตามหมวดหมู่อักษร)

สวัสดีครับ

มัฐฑ์วิณ คำว่า มัฐฑ์ ไม่มีในคำศัพท์ ทั้งไทยบาลีครับ วิณ คือ พิณ ครับ

noppakorn
04-26-2012, 09:57 AM
เรียนญาติธรรมทุกท่าน

คุณอุบาสกนพกรณ์ งดตอบกระทู้ประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บที่แขนขวา ต้องพันผ้าที่มือและแขนขวาตลอดแขนใช้การไม่ได้ 1 อาทิตย์(หมอแจ้ง)

กระทู้ที่ค้างเมื่อใช้มือได้แล้วจะมาตอบต่อค่ะ

ขอบคุณและขออภัยค่ะ

คุณนพฯฝากเรียนมาค่ะ

oubasika
04-27-2012, 03:03 PM
ขอให้พี่นพกรณ์หายป่วยไวๆ โดยเร็วและฉับพลัน
มาเป็นขวัญกำลังใจแก่มหาชนเหมือนเดิม ไปอีกนานแสนนานนน

;D อุบาสิกา

momanne
04-28-2012, 11:14 AM
สวัสดีค่ะ

รบกวนขอฤกษ์ผ่าคลอดเด็กชาย วันและเวลา ช่วง 1-15 กันยายน 55 ค่ะ
พ่อเกิดวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2522 ปีมะแม
แม่เกิดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2522 ปีมะแม

ขอบคุณนะคะ
ขอให้หายเร็วๆนะคะ

DAO
04-28-2012, 06:48 PM
http://www.wonderflowershop.com/thai-flower-photo/12.gif


ได้ทราบข่าวว่าพี่นพไม่สบาย ขอให้พี่นพหายไวๆนะคะ น้องๆขอเป็นกำลังใจให้พี่คะ
และขอให้คุณพระรักษาพี่ ให้พ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุคะ

pattarasiririn
04-29-2012, 01:13 AM
สวัสดีค่ะ อยากจะรบกวนให้ช่วยตั้งชื่อให้ด้วยค่ะ เกิดวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2523 เวลา 05:55 น.ไม่แน่ใจว่าวันเกิดเป็นวันศุกร์หรือวันราหูกันแน่ อย่าไรรบกวนด้วย และขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะคะ

pattarasiririn
04-29-2012, 02:08 AM
ขอโทษค่ะ ลืมบอกนามสกุล
นามสกุล ปั่นเอี่ยม เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2523 วันศุกร์ เวลา 05:55 น.

Mikey
05-04-2012, 12:24 AM
สวัสดีค่ะ
รบกวนช่วยตั้งชื่อใหม่ให้หน่อยน่ะค่ะ เกิด 25 มีนา 29 เวลาประมาณ 11 โมง วันอังคารค่ะ นามสกุลรวมแล้วได้เลข 56 ค่ะ ชื่อปัจจุบันได้เลข 23 ขึ้นต้นด้วยอักษรบริวารค่ะ ที่อยากเปลี่ยนเพราะมีปัญหาเรื่องการงานค่อนข้างมากถูกปฏิเสธตลอดเลยทั้งที่บางครั้งคิดว่าได้แน่นอนแต่ก็พลาด ก็ไม่รุ้ว่าชื่อมีส่วนด้วยรึเปล่า เลยอยากรบกวนให้ช่วยหาชื่อที่เป็นมงคลช่วยส่งเสริมเรื่องการงานความสำเร็จให้ด้วยค่ะ และขอคำแนะนำเรื่องฤกษ์ยามในการเปลี่ยนชื่อด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
***ทราบว่าแขนเจ็บขอให้หายดีไวๆน่ะค่ะ

noppakorn
05-07-2012, 08:56 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยที่ตอบช้าครับ อยากทราบเวลาใหม่ครับ เกิดเช้ามืดวันศุกร์ ต่อเนื่องจากคืนวันพฤหัสฯใช้หรือไม่ครับ ช่วยยืนยันอีกครั้ง (จากคำถามแรกก็งงว่า ไม่แน่ว่าเกิดวันราหูหรือเปล่า วันราหูคือพุธกลางคืนครับ ไม่ต่อเนื่องวันศุกร์ ช่วยแจ้งใหม่อีกครั้งน่ะครับ

noppakorn
05-07-2012, 09:04 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยที่ตอบช้าน่ะครับ เนื่องจากเจ็บป่วยครับ

ปีเกิดพ่อแม่กับปีเกิดเด็ก อุปถัมภ์และเกื้อหนุนกันดีครับ เลือกวันเวลาเด็กให้เป็นมงคล ชีวิตเด็กจะได้เจริญครับ

ฤกษ์ดีประเจำเดือนกันยายน 2555 :- วันพฤหัสบดี 6 กย.เวลา 11.00-14.59 น. วันอังคารที่ 11 กย.เวลา 13.00 น.-14.59 น. วันศุกร์ ที่ 14 กย. เวลา 07.00 น.-08.59 น.(ดียิ่ง) และเวลา 11.00 น.-14.59 น.

noppakorn
05-07-2012, 09:13 AM
สวัสดีครับ

คนนามสกุลทักษา 56 มีทักษาเดียวที่ดีที่สุดคือชื่อทักษา 9 ครับ เป็นทักษาแห่งความสำเร็จและโดดเด่นผลรวมได้ทักษา 65 เป็นความสำเร็จทางการเงินและการงานครับ ส่งผลให้รุ่งเรือง ชื่อค่อนข้างหายากสักหน่อยครับ และพยัญชนะขึ้นด้วยกลุ่มบริวารมีน้อยครับ (จฉชซฌญ) เอาเป็นว่ามีบริวารในชื่อแล้วกันครับ ค่าเท่ากันครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันอังคาร

ณฤชา แปลว่า ผู้รักษาธรรมเนียมความรู้
ณชดา แปลว่า หญิงผู้เกิดมาให้ความรู้
ณชภา แปลว่า ผู้ให้แสงสว่างแห่งความรู้
ชามา แปลว่า ลูกสาว
รชาดา แปลว่า หญิงผู้มีสมบัติ

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่บ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อ(ภายใน 7 วัน) เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรมครับ

nongidea
05-11-2012, 05:50 PM
รบกวนอาจารย์เรื่องเวลาเกิดลูกอีกครั้งค่ะจะมีกำหนดคลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
พ่อเกิดปีกุน แม่เกิดปีขาล นามสกุล "สกุลศิริพจน์" เคยถามไว้ครั้งหนึงแล้วค่ะ มีอยู่ 3 วัน ไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะที่ถามครั้งเก่าไม่ได้แจ้งปีเกิดของพ่อกับแม่คะ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
05-14-2012, 11:11 AM
รบกวนอาจารย์เรื่องเวลาเกิดลูกอีกครั้งค่ะจะมีกำหนดคลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
พ่อเกิดปีกุน แม่เกิดปีขาล นามสกุล "สกุลศิริพจน์" เคยถามไว้ครั้งหนึงแล้วค่ะ มีอยู่ 3 วัน ไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะที่ถามครั้งเก่าไม่ได้แจ้งปีเกิดของพ่อกับแม่คะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

ปีเกิดพ่อแม่ กับปีเกิดลูกนั้น สมพงษ์กันในลักษณะ 3 ครับ เกื้อหนุนดี เด็กปีมะโรงเมื่อสมพงษ์แล้ว เลี้ยงง่ายไม่โยเยครับ ส่วนวันเวลาเกิดที่ให้ไป ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเวลาเกิดสำคัญกับเด็ก ต้องเกื้อหนุนดวงชะตาเด็กเป็นสำคัญครับ ไม่จำเป็นต้องดูพ่อแม่ แต่ถ้ารู้ปีเกิดพ่อแม่ ก็จะทราบว่าดวงปีเกิดลูกนั้น ทำให้พ่อแม่เลี้ยงลำบากหรือไม่เท่านั้น หากลำบากก็จะแนะนำวิธีแก้ไขครับ

nongidea
05-15-2012, 11:16 PM
สวัสดีครับ

ปีเกิดพ่อแม่ กับปีเกิดลูกนั้น สมพงษ์กันในลักษณะ 3 ครับ เกื้อหนุนดี เด็กปีมะโรงเมื่อสมพงษ์แล้ว เลี้ยงง่ายไม่โยเยครับ ส่วนวันเวลาเกิดที่ให้ไป ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเวลาเกิดสำคัญกับเด็ก ต้องเกื้อหนุนดวงชะตาเด็กเป็นสำคัญครับ ไม่จำเป็นต้องดูพ่อแม่ แต่ถ้ารู้ปีเกิดพ่อแม่ ก็จะทราบว่าดวงปีเกิดลูกนั้น ทำให้พ่อแม่เลี้ยงลำบากหรือไม่เท่านั้น หากลำบากก็จะแนะนำวิธีแก้ไขครับ

ขอบคุณมากค่ะ
รบกวนอาจารย์ตั้งชื่อให้ลูกชายค่ะ จะคลอดวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม นี้ค่ะ นามสกุล "สกุลศิริพจน์" ค่ะ
สมพงษ์กันในลักษณะ 3 หมายถึงอะไรบ้างค๊ะ

noppakorn
05-16-2012, 02:38 PM
ขอบคุณมากค่ะ
รบกวนอาจารย์ตั้งชื่อให้ลูกชายค่ะ จะคลอดวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม นี้ค่ะ นามสกุล "สกุลศิริพจน์" ค่ะ
สมพงษ์กันในลักษณะ 3 หมายถึงอะไรบ้างค๊ะ
สวัสดีครับ

สมพงษ์ลักษณะ 3 คือเกื้อหนุนโดยอ้อม เช่นมี 3 ดี คือ ดีที่สุด ดีมาก และดี ลักษณะ 3 คือ ดี ครับ

นามสกุล"สกุลศิริพจน์" ทักษา 62 ตกทักษาไม่ดีนัก แก้ไขได้โดยหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญสร้างทาน และความกตัญญู จะมาช่วยหนุนเสริมให้เต็ม 80-100 % ครับ ชื่อทักษามงคลที่ดีเลิศคือทักษา 42 เป็นดาวพุธและดาวจันทร์ ดาวคู่มิตร แสดงถึงปัญญา ความรัก ความกตัญญู มิตรสหาย ผู้ช่วยเหลือและโชค ผลรวมได้ทักษา 104 เป็นความรุ่งเรือง ความสำเร็จ ปัญญาดีและโชคลาภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ)

ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันพฤหัสบดี (มีเดชนำ)

สกุลพิชญ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์ของตระกูล
ศิริระพี แปลว่า รุ่งเรืองดังตะวันอันเป็นมงคล
ศิริยชญ์ (สิริยด) แปลว่า ผู้บูชาความดีงาม ,ผู้ให้เกียรติความเป็นมงคล
ศรัณย์กร แปลว่า ผู้เป็นแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง

nongidea
05-17-2012, 02:08 PM
สวัสดีครับ

สมพงษ์ลักษณะ 3 คือเกื้อหนุนโดยอ้อม เช่นมี 3 ดี คือ ดีที่สุด ดีมาก และดี ลักษณะ 3 คือ ดี ครับ

นามสกุล"สกุลศิริพจน์" ทักษา 62 ตกทักษาไม่ดีนัก แก้ไขได้โดยหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญสร้างทาน และความกตัญญู จะมาช่วยหนุนเสริมให้เต็ม 80-100 % ครับ ชื่อทักษามงคลที่ดีเลิศคือทักษา 42 เป็นดาวพุธและดาวจันทร์ ดาวคู่มิตร แสดงถึงปัญญา ความรัก ความกตัญญู มิตรสหาย ผู้ช่วยเหลือและโชค ผลรวมได้ทักษา 104 เป็นความรุ่งเรือง ความสำเร็จ ปัญญาดีและโชคลาภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ)

ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันพฤหัสบดี (มีเดชนำ)

สกุลพิชญ์ แปลว่า เป็นนักปราชญ์ของตระกูล
ศิริระพี แปลว่า รุ่งเรืองดังตะวันอันเป็นมงคล
ศิริยชญ์ (สิริยด) แปลว่า ผู้บูชาความดีงาม ,ผู้ให้เกียรติความเป็นมงคล
ศรัณย์กร แปลว่า ผู้เป็นแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง

ถ้าขึ้นอักษรตัวแรกด้วย ป จะดีไหมค๊ะพอดีพี่สาวเค้าชื่อ ปัณณ์ณภัส พ่อเลยอยากได้ ป นำหน้า หรือว่ามีชื่ออื่นให้เลือกอีกไหมค๊ะ

noppakorn
05-18-2012, 12:52 PM
ถ้าขึ้นอักษรตัวแรกด้วย ป จะดีไหมค๊ะพอดีพี่สาวเค้าชื่อ ปัณณ์ณภัส พ่อเลยอยากได้ ป นำหน้า หรือว่ามีชื่ออื่นให้เลือกอีกไหมค๊ะ

สวัสดีครับ

ปารย์ชวัล แปลว่า ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปุณณ์ปวีณ แปลว่า ปราชญ์อันประเสริฐ,ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ปรัชญพงศ์ แปลว่า เชื้อสายนักปราชญ์
ปัฐมรักษ์ แปลว่า ผู้รักษาฐานะ
ปริญญ์ยศ แปลว่า ผู้มีเกียรติและปัญญา

phatira
05-20-2012, 12:26 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ
ชื่อเปมณีแปลว่าอะไรคะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

noppakorn
05-21-2012, 10:58 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ
ชื่อเปมณีแปลว่าอะไรคะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

สวัสดีครับ

เปมณี มาจาก เปม + มณี กร่อน ม ออกเสียหนึ่งตัว แปลว่า ดวงแก้วที่น่ารัก

nongidea
05-22-2012, 02:23 PM
รบกวนอาจารย์อีกครั้งค่ะ ดิฉันชอบเกือบทุกชื่อเลยค่ะแต่ดูตามหลักอายตนะ 6 แล้วตกเลขไม่ค่อยจะดี รบกวนอาจารย์ดูชื่อเพิ่มได้ไหมค๊ะ
รบกวนอีกคำถามค่ะ ลูกสาวคนแรกเกิดปีกุน วันที่ 24 กันยายน 2553 ตามดวงแล้วเค้าเลี้ยงยาก หรือว่าสมพงษ์กับพ่อแม่ไหมค๊ะ พ่อปีกุน แม่ปีขาล
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
05-23-2012, 05:11 PM
รบกวนอาจารย์อีกครั้งค่ะ ดิฉันชอบเกือบทุกชื่อเลยค่ะแต่ดูตามหลักอายตนะ 6 แล้วตกเลขไม่ค่อยจะดี รบกวนอาจารย์ดูชื่อเพิ่มได้ไหมค๊ะ
รบกวนอีกคำถามค่ะ ลูกสาวคนแรกเกิดปีกุน วันที่ 24 กันยายน 2553 ตามดวงแล้วเค้าเลี้ยงยาก หรือว่าสมพงษ์กับพ่อแม่ไหมค๊ะ พ่อปีกุน แม่ปีขาล
ขอบคุณมากค่ะ


สวัสดีครับ

ได้ตอบไปหลายครั้งแล้วครับ ว่า ทักษาปกรณ์ เป็นตำราหนึ่ง และเป็นตำราที่มีมาแต่โบราณกาล หลายพันปีแล้วครับ ในศาสตร์นี้ ครอบคลุมดวงดาวและดวงชะตาไว้ทั้งหมด ส่วนเรื่องค่าอายตนะ นั้น เกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 นี้เอง เป็นตำราที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งผมไม่อยากให้ยึดถือครับ เพราะว่าค่าอายตนะนั้น สร้างขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับประสาทสัมผัสทั้ง 6 ของมนุษย์ เป็นการคิดเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์และอาชีพของบุคคลเป็นหลัก ส่วนทักษาปกรณ์ นั้นครอบคลุมชีวิตของเจ้าของชื่อไว้โดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การงาน และดวงชะตาอยู่แล้ว ดังนั้นอายตนะ 6 จึงไม่ควรไปสนใจมันให้มากนักครับ ที่หาให้ญาติมิตรทั้งหลาย ก็เพื่อให้สบายใจ แต่หากเข้าใจแล้ว ผู้เข้าใจจะไม่สนใจค่าอายตนะ 6 เลย เพราะที่สำคัญคือ หลักทักษาปกรณ์ ครับ

ลูกสาวเกิดปีกุน พ่อปีกุน แม่ปีขาล ลูกสาวคนนี้ส่งเสริมบิดามารดาให้รุ่งเรืองครับ ที่เลี้ยงยาก เพราะคุณแม่ปีขาล แต่ถ้าคุณพ่อลูกสาวจะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยครับ เลี้ยงไม่ยากครับ ไปไหว้เจ้าพ่อเสือบอกกล่าวท่านไว้และขอพรจากท่านด้วยครับ

ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

กรัณย์กริช แปลว่า ผู้แหลมคมในการงาน,ผู้รู้ทั้งสองด้านทางการงาน
ปารย์ชวัล แปลว่า ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปุณณ์ปวีณ แปลว่า ปราชญ์อันประเสริฐ,ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ศรณ์เสรี แปลว่า ผู้มีอิสระในการเป็นที่พึ่ง
ปรุฬห์เลิศ แปลว่า ผู้สุดยอดในความเจริญ
วริศปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์แห่งผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ

เรื่องค่าอายตนะ เนื่องจากตรงกับวันพฤหัส ห้าม ดตถธทน ทำให้หาค่าอายตนะดีลำบากมากครับ

noppakorn
05-23-2012, 05:11 PM
ตั้งแต่ 25 - 31 พค.2555 ผมต้องเดินทาง งดตอบกระทู้ครับ

ฝากกระทู้ไว้ก่อน กลับมาจะตอบให้ครับ

nongidea
05-23-2012, 05:18 PM
สวัสดีครับ

ได้ตอบไปหลายครั้งแล้วครับ ว่า ทักษาปกรณ์ เป็นตำราหนึ่ง และเป็นตำราที่มีมาแต่โบราณกาล หลายพันปีแล้วครับ ในศาสตร์นี้ ครอบคลุมดวงดาวและดวงชะตาไว้ทั้งหมด ส่วนเรื่องค่าอายตนะ นั้น เกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 นี้เอง เป็นตำราที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งผมไม่อยากให้ยึดถือครับ เพราะว่าค่าอายตนะนั้น สร้างขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับประสาทสัมผัสทั้ง 6 ของมนุษย์ เป็นการคิดเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์และอาชีพของบุคคลเป็นหลัก ส่วนทักษาปกรณ์ นั้นครอบคลุมชีวิตของเจ้าของชื่อไว้โดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การงาน และดวงชะตาอยู่แล้ว ดังนั้นอายตนะ 6 จึงไม่ควรไปสนใจมันให้มากนักครับ ที่หาให้ญาติมิตรทั้งหลาย ก็เพื่อให้สบายใจ แต่หากเข้าใจแล้ว ผู้เข้าใจจะไม่สนใจค่าอายตนะ 6 เลย เพราะที่สำคัญคือ หลักทักษาปกรณ์ ครับ

ลูกสาวเกิดปีกุน พ่อปีกุน แม่ปีขาล ลูกสาวคนนี้ส่งเสริมบิดามารดาให้รุ่งเรืองครับ ที่เลี้ยงยาก เพราะคุณแม่ปีขาล แต่ถ้าคุณพ่อลูกสาวจะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยครับ เลี้ยงไม่ยากครับ ไปไหว้เจ้าพ่อเสือบอกกล่าวท่านไว้และขอพรจากท่านด้วยครับ

ชื่อทักษา 42 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

กรัณย์กริช แปลว่า ผู้แหลมคมในการงาน,ผู้รู้ทั้งสองด้านทางการงาน
ปารย์ชวัล แปลว่า ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปุณณ์ปวีณ แปลว่า ปราชญ์อันประเสริฐ,ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ศรณ์เสรี แปลว่า ผู้มีอิสระในการเป็นที่พึ่ง
ปรุฬห์เลิศ แปลว่า ผู้สุดยอดในความเจริญ
วริศปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์แห่งผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ

เรื่องค่าอายตนะ เนื่องจากตรงกับวันพฤหัส ห้าม ดตถธทน ทำให้หาค่าอายตนะดีลำบากมากครับ


ขอบคุณมากค่ะ เข้าใจแล้วค่ะจะคลอดพรุ่งนี้แล้วขอบคุณมากจริงๆขอให้อาจารย์และครอบครัวมีแต่ความเจริญค่ะ
ตั้งคำถามลูกสาวบอกปีนักษัตรผิดไป ลูกสาวเกิดปีขาลก็แสดงว่าต้องเข้ากับแม่เป็นปี่เป็นขลุ่ยใช่ไหมค๊ะ
เดินทางปลอดภัยค่ะ

nongidea
06-01-2012, 05:26 PM
รบกวนอาจารย์อีกทีค่ะ พอดีบอกปีเกิดลูกสาวไปผิดเยอะเลย ลูกสาวเกิดปีขาลค่ะ แม่ปีขาล พ่อปีกุน เลี้ยงยากไหม เห็นเขางอแงเยอะ ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
06-01-2012, 11:30 PM
รบกวนอาจารย์อีกทีค่ะ พอดีบอกปีเกิดลูกสาวไปผิดเยอะเลย ลูกสาวเกิดปีขาลค่ะ แม่ปีขาล พ่อปีกุน เลี้ยงยากไหม เห็นเขางอแงเยอะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

เด็กเกิดปีขาล เป็นเด็กกล้าหาญ ความเชื่อมั่นสูง เลี้ยงยากครับ แต่จะเข้ากับคุณพ่อได้ดียิ่ง และใกล้ชิดคุณพ่อมากกว่าคุณแม่ครับ พาไปขอพรเจ้าพ่อเสือครับ หรือไปไหว้ขอพรแทนก็ได้ครับ เด็กฉลาด กล้าหาญเล็กๆมักดื้อ เลี้ยงยากครับ ต้องใช้เหตุผลถึงจะเชื่อครับ อนาคตดีครับ

iNOTE
06-02-2012, 01:30 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ

จะขอรบกวนอาจารย์ ช่วยดูชื่อให้ด้วยคะ่ ใช้นามสกุลเดิม ต้องใช้ชื่อทักษา 15 หรือ 24 หรือไม่
ชื่อ นายพงศธร อินแถลง เกิดวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2533 เกิดก่อน 6 โมงเช้านะคะ แต่ไม่ทราบเวลาเกิดแน่ชัด จะเป็นผู้ชายเกิดวันจันทร์หรือวันอาิทิตย์คะ ปัจจุบัน เป็นคนค่อนข้างใจร้อน มีเรื่องเจ็บตัวบ่อย โดยเฉพาะ อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชน รถล้ม ต้องพักการเรียนยาวเลย ขอรบกวนอาจารย์แนะนำชื่อให้น้องชายด้วยค่ะ

noppakorn
06-04-2012, 08:28 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ

จะขอรบกวนอาจารย์ ช่วยดูชื่อให้ด้วยคะ่ ใช้นามสกุลเดิม ต้องใช้ชื่อทักษา 15 หรือ 24 หรือไม่
ชื่อ นายพงศธร อินแถลง เกิดวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2533 เกิดก่อน 6 โมงเช้านะคะ แต่ไม่ทราบเวลาเกิดแน่ชัด จะเป็นผู้ชายเกิดวันจันทร์หรือวันอาิทิตย์คะ ปัจจุบัน เป็นคนค่อนข้างใจร้อน มีเรื่องเจ็บตัวบ่อย โดยเฉพาะ อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชน รถล้ม ต้องพักการเรียนยาวเลย ขอรบกวนอาจารย์แนะนำชื่อให้น้องชายด้วยค่ะ

สวัสดีครับ

เกิดก่อน 06.00 น.เช้าวันจันทร์ ตามหลักโหราศาสตร์นับเป็นคนวันอาทิตย์ครับ ชื่อพงศธร ทักษา 25 ผลรวมตกเลข 7 เป็นดาวเสาร์ มักเจ็บป่วยบ่อยครับ นามสกุล อินแถลง ทักษา 26 ควรใช้ชื่อทักษา 24 ผลรวมได้ 50 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอาทิตย์และใช้ได้กับคนวันจันทร์ (เพื่อความสบายใจครับ)

ปัณณทัต แปลว่า ผู้ให้ความรู้
ปัณณธร แปลว่า ผู้ทรงความรู้
ปวรกมล แปลว่า หัวใจอันประเสริฐ
บวรลภน แปลว่า ลาภอันล้ำเลิศ
ภัทรพล แปลว่า ผู้มีกำลังอันดีงาม
ภวัตวร แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ
มนภวัต แปลว่า ผู้เจริญทางใจ
ปณตธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ธนัญดล แปลว่า ผู้มีหลักฐานและความรู้ทางทรัพย์

noppakorn
06-04-2012, 09:02 PM
สวัสดีครับ คุณ iNote

เนื่องจากมีคำตอบผิดพลาดบางชื่อ ซึ่งแจ้งไปแล้ว และระบบมีปัญหาทำให้ผมไม่สามารถแก้ไขข้อความใหม่ได้ จึงขอเพิ่มเติมชื่อใ้ห้อีกครับ

นรอรรถ (นอ ระ อัด) แปลว่า คนที่มีประโยชน์ (ค่าอายตนะ ๘)
อัณณกฤช (อัน นะกริด แปลว่า ผู้มีความเฉียบแหลมดังแม่น้ำ (ค่าอายตนะ 9)
อรรคภณ (อัค คะ พน) แปลว่า ผู้มีวาจาเป็นเอก (ค่าอายตนะ 9)
อรรณกฤต (อัน กริด) แปลว่า ผู้สร้างน้ำ (ค่าอายตนะ 9)
กฤตธรรศ (กริด ทัด) แปลว่า ผู้กระทำด้วยความมั่นใจ (อายตนะ ๘)
กฤชนพัต (กริด นะ พัด) แปลว่า การริเริ่มใหม่ด้วยความเฉียบแหลม (อายตนะ ๘)
กฤชนนท์ (กริด ชะ นน) แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชอบเพราะความฉลาดเฉียบแหลม (อายตนะ ๘)
กรภณัฐ (กอน พะ นัด) แปลว่า ปราชญ์ผู้มีรัสมีแห่งแสงสว่าง (อายตนะ ๘)
กรณ์กฤต (กอน กริด) แปลว่า ผู้ได้กระทำแล้วในการสร้าง (อายตนะ 6)

พลาดอีกแล้วครับ ขออภัยอีกครั้งครับ

ชื่อนี้ห้ามใช้น่ะครับ มี ศ เป็นกาลกิณี ครับ กฤตธรรศ (กริด ทัด) แปลว่า ผู้กระทำด้วยความมั่นใจ (อายตนะ ๘)

nongidea
06-08-2012, 07:56 PM
สวัสดีครับ

เด็กเกิดปีขาล เป็นเด็กกล้าหาญ ความเชื่อมั่นสูง เลี้ยงยากครับ แต่จะเข้ากับคุณพ่อได้ดียิ่ง และใกล้ชิดคุณพ่อมากกว่าคุณแม่ครับ พาไปขอพรเจ้าพ่อเสือครับ หรือไปไหว้ขอพรแทนก็ได้ครับ เด็กฉลาด กล้าหาญเล็กๆมักดื้อ เลี้ยงยากครับ ต้องใช้เหตุผลถึงจะเชื่อครับ อนาคตดีครับ

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เค้าเกิดปีขาลเหมือนแม่ แต่เข้ากับคุณพ่อปีกุนดีกว่าเหรอค๊ะ ที่ถามแบบนี้เห็นเขาดื้อไม่ค่อยจะยอมคุณพ่อเค้าเลย

noppakorn
06-08-2012, 08:55 PM
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เค้าเกิดปีขาลเหมือนแม่ แต่เข้ากับคุณพ่อปีกุนดีกว่าเหรอค๊ะ ที่ถามแบบนี้เห็นเขาดื้อไม่ค่อยจะยอมคุณพ่อเค้าเลย

สวัสดีครับ

ปีขาลเกื้อหนุนปีกุน ซึ่งกันและกัน คนปีขาล พูดจาอะไรกับเขาต้องมีเหตุผล เขาจึงจะฟังครับ ส่วนใหญ่จะดื้อตามใจตน (หลานสาวผมก็ปีขาลเช่นกันครับ อายุ 2 ปี 4 เดือน)

nongidea
06-12-2012, 08:55 AM
สวัสดีครับ

ปีขาลเกื้อหนุนปีกุน ซึ่งกันและกัน คนปีขาล พูดจาอะไรกับเขาต้องมีเหตุผล เขาจึงจะฟังครับ ส่วนใหญ่จะดื้อตามใจตน (หลานสาวผมก็ปีขาลเช่นกันครับ อายุ 2 ปี 4 เดือน)

ขอบคุณมากค่ะ

fearaly
06-26-2012, 03:09 PM
รบกวนช่วยตั้งชื่อลูกชายให้ด้วยค่ะ ตอนนี้ยังไม่คลอด แต่ตั้งใจไว้ว่า จะผ่าคลอดประมาณเดือน ตุลาคม 55
อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย พ.พาน ค่ะ (พี่สาวเค้าชื่อ พรีมาภัสร์) นามสกุล สิงห์งาม อยากได้ชื่อที่คล้องจอง กันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
06-27-2012, 10:33 AM
รบกวนช่วยตั้งชื่อลูกชายให้ด้วยค่ะ ตอนนี้ยังไม่คลอด แต่ตั้งใจไว้ว่า จะผ่าคลอดประมาณเดือน ตุลาคม 55
อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย พ.พาน ค่ะ (พี่สาวเค้าชื่อ พรีมาภัสร์) นามสกุล สิงห์งาม อยากได้ชื่อที่คล้องจอง กันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

ยินดียิ่งครับ แต่ว่า การตั้งชื่่อ ควรใช้ชื่อที่เป็นมงคลกับวันเกิดครับ ตั้งให้ไป เกิดเป็นกาลกิณีกับวันเกิด จะไม่ดีครับ ขอกำหนดวันเวลาที่แน่นอนก่อนน่ะครับ

(ชื่อ พัสภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนอำนาจ ทักษา 24 ผลรวมได้ 59 เป็นมงคลยิ่ง แต่ควรดูวันคลอดให้แน่นอนก่อนครับ)
ยินดีเสมอครับ

fearaly
06-28-2012, 01:37 PM
ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวไว้ได้กำหนด จะแจ้งอีกที

noppakorn
06-28-2012, 07:41 PM
วันที่ 29 มิย.-3กค. ต้องเดินทางงดตอบกระทู้ครับ

ขออภัยด้วยครับ

NASNARAK
07-03-2012, 11:56 PM
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนอ.นพ นะคะ
ช่วยหาชื่อที่เพราะๆ ความหมายดีๆ ให้หน่อยนะคะ
1. เกิดวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 01.30 น.
2. นามสกุล โพธิ์คำ
3. อาชีพค้าขาย
4. ตอนนี้ชีวิตล่วงมากคะ อยากเป็นคนใหม่
ก็เลยอยากได้ชื่อใหม่คะ
ปล. อยากได้ชื่อที่มาช่วยเสริมอาชีพ และที่สำคัญ อยากได้ความหมายแนว เข้มแข็ง กล้าๆ ชัยชนะ (เพราะทำให้คนอื่นมาเยอะ เจ็บเยอะ อยากทำเพื่อตัวเองบ้างคะ)
* ชื่อที่ใช้อยู่คือ มุทิตา * ซึ่งตอนนี้ไม่มีความยินดีแล้วคะ รบกวนด้วยนะคะ

noppakorn
07-06-2012, 09:37 AM
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนอ.นพ นะคะ
ช่วยหาชื่อที่เพราะๆ ความหมายดีๆ ให้หน่อยนะคะ
1. เกิดวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 01.30 น.
2. นามสกุล โพธิ์คำ
3. อาชีพค้าขาย
4. ตอนนี้ชีวิตล่วงมากคะ อยากเป็นคนใหม่
ก็เลยอยากได้ชื่อใหม่คะ
ปล. อยากได้ชื่อที่มาช่วยเสริมอาชีพ และที่สำคัญ อยากได้ความหมายแนว เข้มแข็ง กล้าๆ ชัยชนะ (เพราะทำให้คนอื่นมาเยอะ เจ็บเยอะ อยากทำเพื่อตัวเองบ้างคะ)
* ชื่อที่ใช้อยู่คือ มุทิตา * ซึ่งตอนนี้ไม่มีความยินดีแล้วคะ รบกวนด้วยนะคะ
สวัสดีครับ

นามสกุล โพธิ์คำ ทักษา 34 เป็นทักษาไม่ดีเลยครับ ชื่อดี อย่างไรผลรวมได้เพียงปานกลาง ส่งผลดีได้เพียง 60 เปอร์เซนต์เท่านั้น เป็นไปได้ควรเปลี่ยนนามสกุล แต่ถ้าหากไม่อยากเปลี่ยน ขอแนะนำให้ใช้ชื่อทักษา 45 เป็นทักษาแห่งความสำเร็จครับ ผลรวมได้ทักษา 79 เป็นทักษาดีปานกลาย ชีวิตมีความสำเร็จ แต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพ และอุบัติภัยครับ

ลองพิจารณาดูก่อนน่ะครับ หากต้องการเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ถามมาอีกครั้งน่ะครับ จะหาชื่อให้ครับ

NASNARAK
07-06-2012, 01:44 PM
ขอบคุณมากคะ อ.ณพ สำหรับคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อ พอดีว่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน เมื่อ อ.ณพ ทักเรื่องเปลี่ยนนามสกุล เลยตัดสินใจว่าจะไปจดทะเบียน แล้วเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลทีเดียวเลย
1. นามสกุลเดิม โพธิ์คำ
เปลี่ยนเป็น เกียรติศิริกุล (นามสกุลแฟน)
* อ.ณพ ว่าไงคะ ถ้านามสกุลนี้ดี ก็รบกวน อ.ณพ หาชื่อให้หน่อยนะคะ *
» แล้วเราต้องดูวัน เพื่อไปเปลี่ยนชื่อด้วยหรือเปล่าคะ « ขอบคุณคะ

noppakorn
07-08-2012, 07:34 PM
ขอบคุณมากคะ อ.ณพ สำหรับคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อ พอดีว่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน เมื่อ อ.ณพ ทักเรื่องเปลี่ยนนามสกุล เลยตัดสินใจว่าจะไปจดทะเบียน แล้วเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลทีเดียวเลย
1. นามสกุลเดิม โพธิ์คำ
เปลี่ยนเป็น เกียรติศิริกุล (นามสกุลแฟน)
* อ.ณพ ว่าไงคะ ถ้านามสกุลนี้ดี ก็รบกวน อ.ณพ หาชื่อให้หน่อยนะคะ *
» แล้วเราต้องดูวัน เพื่อไปเปลี่ยนชื่อด้วยหรือเปล่าคะ « ขอบคุณคะ
สวัสดีครับ

นามสกุลแฟน เกียรติศิริกุล ทักษา 56 ทักษานี้มีชื่อมงคลได้เพียงทักษาเดียวที่ดียิ่งคือทักษา 9 ครับเป็นทักษาแห่งความสำเร็จและดียิ่งผลรวมได้ทักษา 65 เป็นความสำเร็จทั้งการงานความรักและการดำรงชีพครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันเสาร์

ปทิดา มาจาก ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ธฤตา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
กุมุท แปลว่า ดอกบัวขาว
ดนุช แปลว่า ผู้เกิดจากตน
ชนภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง (ชะนะพา)
กานดา แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก
กชปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้วดังดอกบัว
ชามา แปลว่า ลูกสาว
ฤชาภร แปลว่า ผู้เชิดชูผู้รักษาธรรมเนียม
ปภากร แปลว่า ผู้มีรัศมีการสร้าง
ภรตา แปลว่า นางผู้ค้ำจุน
กรปภา แปลว่า รัศมีแห่งผู้สร้าง,ผู้มีความรุ่งเรือง

เกิดวันเสาร์ ให้เปลี่ยนชื่อในวันพุธครับ จะเพิ่มพลังอำนาจให้ตนเองครับ

NASNARAK
07-09-2012, 12:56 PM
ขอขอบคุณอ.นพ มากคะ สำหรับชื่อที่แนะนำมาให้
ขอรบกวนอีกนิดนะคะ
1. แฟนฝากถามว่าชื่อ ฐิติธรณ์ มีความหมายว่าอะไร และดีหรือเปล่าคะ และเมื่อรวมกับนามสกุล เกียรติศิริกุล แล้วดีหรือเปล่าคะ
2. ชอบชื่อ ปทิดา ที่อ.แนะนำคะ แต่มันออกเสียงไม่ค่อยต่างไปจากชื่อเดิมเลย อยากถามอ.นพว่าชื่อ "ชญาภา" ใช้ได้มั๊ยคะ
3. เกิดวันเสาร์ เวลา 01.30 น. ถือว่าเป็นวันเสาร์แล้วใช่มั๊ยคะ ลองอ่านมาหลายเว็บแล้วงง บางที่ก็บอกวันศุกร์
(เวลาอ่านดวงต่างๆ จะอ่านทั้งศุกร์และเสาร์ แต่วันเสาร์จะแม่นและตรงกับตัวเองมากกว่า)
รบกวนอ.นพ เท่านี้คะ ขอบคุณมากๆ นะคะ


(อีกชื่อกรุณาตั้งคำถามตามหมวดหมู่อักษร)

noppakorn
07-09-2012, 01:31 PM
ขอขอบคุณอ.นพ มากคะ สำหรับชื่อที่แนะนำมาให้
ขอรบกวนอีกนิดนะคะ
1. แฟนฝากถามว่าชื่อ ฐิติธรณ์ มีความหมายว่าอะไร และดีหรือเปล่าคะ และเมื่อรวมกับนามสกุล เกียรติศิริกุล แล้วดีหรือเปล่าคะ
2. ชอบชื่อ ปทิดา ที่อ.แนะนำคะ แต่มันออกเสียงไม่ค่อยต่างไปจากชื่อเดิมเลย อยากถามอ.นพว่าชื่อ "ชญาภา" ใช้ได้มั๊ยคะ
3. เกิดวันเสาร์ เวลา 01.30 น. ถือว่าเป็นวันเสาร์แล้วใช่มั๊ยคะ ลองอ่านมาหลายเว็บแล้วงง บางที่ก็บอกวันศุกร์
(เวลาอ่านดวงต่างๆ จะอ่านทั้งศุกร์และเสาร์ แต่วันเสาร์จะแม่นและตรงกับตัวเองมากกว่า)
รบกวนอ.นพ เท่านี้คะ ขอบคุณมากๆ นะคะ

สวัสดีครับ

ชื่อชญาภา ใช้ได้ครับ ทักษา 9 แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งผู้รู้
เกิดวันเสาร์ ต่อเนื่องจากคืนวันศุกร์ ทางโหราศาสตร์นับเป็นคนวันศุกร์ เพราะยังไม่ถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น หรือ 6.00 น.ครับ
ฐิติธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงความมั่นคง,แผ่นดินที่มั่นคง ทักษา 42 เป็นนามมงคล รวมกับนามสกุลทักษา 56 ได้ทักษารวม 98 ดีปานกลาง ให้ดียิ่งต้องระวังอย่าคบคนพาล ห่างอบายมุข และรอบคอบไม่ประมาทครับ นามสกุลนี้มีทักษาดียิ่งทักษาเดียวคือ ทักษา 9 ครับ

NASNARAK
07-09-2012, 06:28 PM
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ

Nattapat_C
07-09-2012, 10:36 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ตรวจชื่อของแม่ให้หน่อยค่ะ
ชื่อ กุสุมา โชคอิ่มสุวรรณ
เกิดวันเสาร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2501 ปีจอ
อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รบกวน ช่วยตรวจชื่อที่แม่เลือก ไม่ทราบว่าจะเหมาะหรือไหมถ้าจะเปลี่ยนค่ะ
1. พรมชยินทรา
2. หัสต์ภิญญา

เป็นครั้งแรกที่จะเปลี่ยนชื่อค่ะ และอยากทราบวันเวลาที่จะเปลี่ยนด้วยค่ะ
ขอบคุณคุ่ะ

Welcome_Baby
07-10-2012, 03:12 AM
อาจารย์ครับ ลูกสาวเกิดวันพฤหัส ชื่อ รัญญรัศม์ / ณัฐพัชร์ / แพรวภัสร์ / แพรภัทร / ภัสร์ฌาณ์ คำ 5 คำนี้ ความหมายเป็นอย่างไร และความหมายคำไหนดีที่สุดสำหรับนำมาตั้งชื่อครับ นามสกุลถอดได้ 55 ครับ อาจารย์พอแนะนำชื่อที่ขึ้นต้นว่า แพร และความหมายว่า ชุดแต่งกายของนางฟ้า รวมถึงได้ค่าดีๆ ไหมครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
07-11-2012, 12:27 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ตรวจชื่อของแม่ให้หน่อยค่ะ
ชื่อ กุสุมา โชคอิ่มสุวรรณ
เกิดวันเสาร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2501 ปีจอ
อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รบกวน ช่วยตรวจชื่อที่แม่เลือก ไม่ทราบว่าจะเหมาะหรือไหมถ้าจะเปลี่ยนค่ะ
1. พรมชยินทรา
2. หัสต์ภิญญา

เป็นครั้งแรกที่จะเปลี่ยนชื่อค่ะ และอยากทราบวันเวลาที่จะเปลี่ยนด้วยค่ะ
ขอบคุณคุ่ะ
สวัสดีครับ

กุสุมา ทักษา 16 ตกที่นั่งพ่ายแพ้ ไม่สำเร็จ ผิดหวัง นามสกุล โชคอิ่มสุวรรณ ทักษา 53 ตกที่นั่งถูกคนโกง ถูกแย่งชิง ผลรวมได้ทักษา 69 เป็นคนลังเล ไม่่มีความเชื่อมั่น เป็นคนหวั่นไหวเก่งครับ
ควรเปลี่ยนชื่อเป็นทักษา 42 ผลรวมได้ 95 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ
ทั้งสองชื่อที่ถามมา ดีพอกันครับ ทักษา 42 เป็นมงคลแล้ว ชอบชื่อไหนก็เอาชื่อนั้น เพราะนามสกุลคุณมีดวงดาวช่วยคลุมไว้หมดแล้วครับ

Welcome_Baby
07-12-2012, 09:45 PM
อาจารย์ครับ ลูกสาวจะเกิดวันพฤหัส ขอทราบความหมายของชื่อ
รัญญรัศม์
ณัฐพัชร์
แพรภัทร
ชื่อไหนและความหมายคำไหนดีที่สุดสำหรับนำมาตั้งชื่อครับ
นามสกุลถอดได้ 55 ครับ
จริงๆ อยากให้ชื่อนำหน้าด้วยคำว่าแพร โดยให้ค่าที่ดี และได้ความหมายดีๆ เช่น ชุดแต่งกายของนางฟ้า เพราะจะตั้งชื่อเล่นว่า แพร แต่หาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแพรยากมากครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
07-13-2012, 12:24 PM
อาจารย์ครับ ลูกสาวจะเกิดวันพฤหัส ขอทราบความหมายของชื่อ
รัญญรัศม์ ณัฐพัชร์ แพรภัทร
ชื่อไหนและความหมายคำไหนดีที่สุดสำหรับนำมาตั้งชื่อครับ
นามสกุลถอดได้ 55 ครับ
จริงๆ อยากให้ชื่อนำหน้าด้วยคำว่าแพร โดยให้ค่าที่ดี และได้ความหมายดีๆ เช่น ชุดแต่งกายของนางฟ้า เพราะจะตั้งชื่อเล่นว่า แพร แต่หาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแพรยากมากครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 55 ชื่อที่เป็นมงคลคือทักษา 45 และ 50 ผลรวมได้ทักษา 100 และ 105 ครับ

รัญญรัศม์ คำว่า รัญ หรือ รัญญ ไม่มีคำศัพท์ครับ ถ้าประสงค์จะตั้งสามารถแจ้งว่าเป็นชื่อเฉพาะครับ ทักษา 45
ณัฐพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าดุจนักปราชญ์ ทักษา 45 ชื่อนี้เป็นมงคล แต่ออกจะแมนๆ หน่อยน่ะครับ
แพรภัทร แปลว่า ดีงามดุจแพรไหม ทักษา 24 ชื่อนี้ มี ท เป็นกาลกิณีสำหรับวันพฤหัสบดีครับ

ชื่อแนะนำ สำหรับหญิงวันพฤหัสฯ ทักษา 45

อัญญ์ยุพา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
เรืองปารย์ แปลว่า ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
แวววรัมพร แปลว่า ผู้มีเค้าเหมือนฟ้าอันประเสริฐ (แวว วะ รัม พอน)
กรณ์พิรัล แปลว่า ผู้สร้างความงาม
ณัฏฐยุพา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

Welcome_Baby
07-13-2012, 08:57 PM
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 55 ชื่อที่เป็นมงคลคือทักษา 45 และ 50 ผลรวมได้ทักษา 100 และ 105 ครับ

รัญญรัศม์ คำว่า รัญ หรือ รัญญ ไม่มีคำศัพท์ครับ ถ้าประสงค์จะตั้งสามารถแจ้งว่าเป็นชื่อเฉพาะครับ ทักษา 45
ณัฐพัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าดุจนักปราชญ์ ทักษา 45 ชื่อนี้เป็นมงคล แต่ออกจะแมนๆ หน่อยน่ะครับ
แพรภัทร แปลว่า ดีงามดุจแพรไหม ทักษา 24 ชื่อนี้ มี ท เป็นกาลกิณีสำหรับวันพฤหัสบดีครับ

ชื่อแนะนำ สำหรับหญิงวันพฤหัสฯ ทักษา 45

อัญญ์ยุพา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้ยิ่ง
เรืองปารย์ แปลว่า ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
แวววรัมพร แปลว่า ผู้มีเค้าเหมือนฟ้าอันประเสริฐ (แวว วะ รัม พอน)
กรณ์พิรัล แปลว่า ผู้สร้างความงาม
ณัฏฐยุพา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

ขอบคุณครับ

จุฑามาศ
07-16-2012, 01:13 PM
ชื่อ พลอยประภัส หมายความว่าอะไรคะ
แล้วถ้านามสกุลได้ค่า 50 ต้องตั้งชื่อให้ได้เท่ากับ 45 หรือ 50 อันไหนดีสุดอะคะ เกิดวันอังคารค่า

noppakorn
07-16-2012, 07:37 PM
ชื่อ พลอยประภัส หมายความว่าอะไรคะ
แล้วถ้านามสกุลได้ค่า 50 ต้องตั้งชื่อให้ได้เท่ากับ 45 หรือ 50 อันไหนดีสุดอะคะ เกิดวันอังคารค่า
สวัสดีครับ

พลอยประภัส แปลว่า มีรัศมียิ่งดุจพลอย

หญิงควรใช้ทักษารวม 95 ครับ ทักษา 45 คือความสำเร็จ นามสกุลทักษา 50 เป็นโชคลาภและผลบุญ ครับ 50 มีอยูแล้ว ไม่ต้องเอาอีก 50 ครับ 100 เหมาะสำหรับผู้ที่คล่องแคล่ว นักธุรกิจ ครับ

kiddee
07-17-2012, 07:28 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ดิฉันเกิดวันอังคาร ชื่อพิราภรณ์ แซ่ชื้อ ค่ะ
1. รบกวนอาจารย์ตั้งนามสกุลให้หน่อยค่ะ
2. บุตรชาย เกิดวันอังคาร ชื่อ พีระศักดิ์ ทำงานด้านการเงิน การลงทุน ขอช่วยตั้งชื่อใหม่ให้เข้ากับนามสกุลที่ตั้งให้ในข้อหนึ่งค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

noppakorn
07-18-2012, 02:28 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ดิฉันเกิดวันอังคาร ชื่อพิราภรณ์ แซ่ชื้อ ค่ะ
1. รบกวนอาจารย์ตั้งนามสกุลให้หน่อยค่ะ
2. บุตรชาย เกิดวันอังคาร ชื่อ พีระศักดิ์ ทำงานด้านการเงิน การลงทุน ขอช่วยตั้งชื่อใหม่ให้เข้ากับนามสกุลที่ตั้งให้ในข้อหนึ่งค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อคุณพิราภรณ์ ทักษา 36 เป็นนามมงคล นามสกุลที่เหมาะสมควรใช้ทักษา 59 ผลรวมได้ 95 เป็นมงคลยิ่ง ทั้งสองทักษาเป็นทักษาสมหวังสมปรารถนาครับ
ส่วนบุตรชาย ทำงานการเงิน การลงทุน ให้ใช้ทักษา 41 เป็นคู่ศัตรูธาตุเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 100 เป็นเลขสุดยอดของตัวเลข หมั่นทำบุญสร้างทานบ่อยๆ สวดมนต์ทุกวันให้ดวงดาวขยับตัวบ่อยๆ ชีวิตจะรุ่งเรืองครับ

นามสกุลทุกษา 59 สำหรับคุณพิราภรณ์

ซื้อธนวิทย์ แปลว่า ผู้มีวิชาความรู้เรื่องทรัพย์จากการซื้อ
ซื้อธัญรัตน์ แปลว่า ผู้มีแก้วแห่งโชคลาภจากการซื้อ
ซื่อผดุงพงศ์ แปลว่า ผู้รักษาตระกูลด้วยความซื่อสัตย์
ซื่อกีรติกานต์ แปลว่า มีชื่อเสียงดีงามจากความสัตย์ซื่อ
ธัญญ์ธัชนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขและยินดีในหลักชัยแห่งความเป็นมงคล
พัฒน์พันธิน แปลว่า ผู้ผูกพันความเจริญ
พัทธ์ธนนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน

ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันอังคาร

พีรธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงความเพียร,ผู้ทรงความกล้า
ภูรีวัฒน์ แปลว่า แผ่นดินอันรุ่งเรือง
ภคินวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีโชค
รมณวัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
พชรวัฒน์ แปลว่า เพชรอันรุ่งเรือง
พัฒน์ภูมิ แปลว่า แผ่นดินที่เจริญ
ภูมิพัฒน์ แปลว่า ความเจริญของแผ่นดิน
ธิติพงศ์ แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคง,เชื้อสายผู้มีปัญญา
ธัญญ์ธนิต แปลว่า ผู้มีเสียงอันโชคดี

เปลี่ยนชื่อและนามสกุลแล้ว(ใน7วัน) ให้ไปทำบุญสร้างทาน ปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศเจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและหนุนเสริมชะตาใหม่

kiddee
07-18-2012, 06:56 PM
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

Billionaire
07-19-2012, 10:07 AM
อยากได้ชื่อสำหรับคนเกิด วันศุกร์ผู้หญิง ไม่ทราบเวลาค่ะ คนเกิดวันจันทร์ผู้หญิง เวลา 12.24
และผู้ชายวันจันทร์ เวลา 08.00 ค่ะ ทั้งสามคนนามสกุล ประภัสระกูล ค่ะ
รบกวนช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Billionaire
07-19-2012, 10:37 AM
อยากได้ ชื่อ ทักษาเลข เท่ากับ 56 สำหรับ
ผู้ชายเกิด วันจันทร์ อาชีพ รับราชการ
ผู้หญิงเกิด วันศุกร์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวค่ะ
ผู้หญิงเกิด วันจันทร์ ยังเรียนอยู่และกำลังหางานทำค่ะ
นามสกุลทั้งสามคน ทักษาเลข เท่ากับ 39 ค่ะ

รบกวนช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

noppakorn
07-19-2012, 01:34 PM
อยากได้ชื่อสำหรับคนเกิด วันศุกร์ผู้หญิง ไม่ทราบเวลาค่ะ คนเกิดวันจันทร์ผู้หญิง เวลา 12.24
และผู้ชายวันจันทร์ เวลา 08.00 ค่ะ ทั้งสามคนนามสกุล ประภัสระกูล ค่ะ
รบกวนช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

เกิดวันศุกร์ไม่ทราบเวลา แต่ถ้าเป็นก่อนหกโมงเช้า ก็ต้องนับเป็นวันพฤหัสฯ ก็ให้นับเป็นวันศุกรแล้วกันน่ะครับ
นามสกุล ประภัสระกูล ทักษา 39 นามมงคลสำหรับหญิงและสำหรับชายให้ใช้ชื่อทักษา 24 เป็นมิตรไมตรี ความรักปัญญาและความเอื้อเฟื้อ ผลรวมได้ 63 เป็นความสำเร็จ ความเข้มแข็งและมีผู้สนับสนุนครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์
กรวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรรณงาม
กัลยกร แปลว่า ผู้สร้างสาวงาม
กมลภัส แปลว่า ผู้มีแสงสว่างในหัวใจ
ภัสกมล แปลว่า ผู้มีใจสว่าง
นงนภัส แปลว่า นางสวรรค์(นางฟ้า)
นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
รตนลภน แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ (ระ ตะ นะ ละ พน)
ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
ธัญลภน แปลว่า ผู้มีลาภและโชค,ผู้ได้รับโชค

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันศุกร์
สุภัคชญา แปลว่า ผู้รู้ที่มีโชคอันดี
พิชยดา (พิดชะยะดา) แปลว่า หญิงผู้มีความรู้
อิงอุษา แปลว่า ยามเช้าที่น่าพึ่งพา
ทิพธามา แปลว่า ผู้มียศศักดิ์แห่งสวรรค์ (ธาม + สระอา)
ทิพกษมา แปลว่า แผ่นดินสวรรค์ (กษม+สระอา)
ทิพชานาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแห่งสวรรค์
ชนนภัส แปลว่า ผู้งามจากเชื้อสาย
ชญาฐิตา แปลว่า ปราชญ์ผู้คงมั่น
ชนะนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีในชัยชนะ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันจันทร์
ปัณณทัต แปลว่า ผู้ให้ความรู้
ปัณณธร แปลว่า ผู้ทรงความรู้
ปวรกมล แปลว่า หัวใจอันประเสริฐ
บวรลภน แปลว่า ลาภอันล้ำเลิศ
ภัทรพล แปลว่า ผู้มีกำลังอันดีงาม
ภวัตวร แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ
มนภวัต แปลว่า ผู้เจริญทางใจ
ปณตธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ธนยศ แปลว่า ผู้มีทรัพย์และชื่อเสียง
ธนัญดล แปลว่า ผู้มีหลักฐานและความรู้ทางทรัพย์

เปลี่ยนชื่อแล้ว(ใน7วัน) ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อเพื่อเสริมชะตาและแก้กรรม

noppakorn
07-19-2012, 01:46 PM
อยากได้ ชื่อ ทักษาเลข เท่ากับ 56 สำหรับ
ผู้ชายเกิด วันจันทร์ อาชีพ รับราชการ
ผู้หญิงเกิด วันศุกร์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวค่ะ
ผู้หญิงเกิด วันจันทร์ ยังเรียนอยู่และกำลังหางานทำค่ะ
นามสกุลทั้งสามคน ทักษาเลข เท่ากับ 39 ค่ะ

รบกวนช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

สวัสดีครับ

ถ้าท่านทั้งสามมีอาชีพ ครู อาจารย์ ทำงานเกียวกับธรรมะ นักบวช ทำงานที่อยู่กับที่ ให้ใช้ทักษารวม 95 จะดียิ่งครับ ถ้าไม่ใช่ ก็เหมาะสมกับอาชีพครับ ยกเว้นไม่มีทักษาดีอื่นน่ะครับ

punsmum
07-21-2012, 03:02 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์ สำหรับ 2 ชื่อ นะคะ พอดีได้คำแนะนำในเบื้องต้นว่าควรใช้ตัวอักษรวรรคไหนบ้าง แต่เนื่องจากไม่ค่อยรู้คำศัพท์ เลยจนปัญญาอยู่ ณ ขณะนี้ ค่ะ
ชื่อแรกเป็นชื่อลูกสาวค่ะ เกิดวันเสาร์ อยากให้นำหน้าด้วยพยัญชนะ ภ หรือ พ ค่ะ แต่ตัวอักษรที่ใช้ได้มี 3 วรรค บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม / ก,ข,ค,ฆ,ง / สระทั้งหมด และ อ ไม้หันอากาศ การันต์ หรือ ฤ
ชื่อที่สองเป็นชื่อตัวเองค่ะ เกิดวันอังคาร (อาชีพรับราชการ แต่ก็อยากเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ) อยากให้นำหน้าด้วยพยัญชนะ อ หรือ สระ ตัวอักษรที่ใช้ได้เพิ่มเติม คือ ฎ,ฎ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ และหากจะใช้ ย,ร,ล,ว ก็ได้แต่ไม่ควรติดกับ อ หรือ สระ ควรมี ไม้หันอากาศ การันต์ หรือ ฤ คั่น
คิดจนปวดหัวมา 2 วันแล้ว ยังคิดไม่ออกเลยค่ะ อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
และชื่อ ภัคปภา มีความหมายไหมคะ หมายความว่าอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-21-2012, 11:01 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์ สำหรับ 2 ชื่อ นะคะ พอดีได้คำแนะนำในเบื้องต้นว่าควรใช้ตัวอักษรวรรคไหนบ้าง แต่เนื่องจากไม่ค่อยรู้คำศัพท์ เลยจนปัญญาอยู่ ณ ขณะนี้ ค่ะ
ชื่อแรกเป็นชื่อลูกสาวค่ะ เกิดวันเสาร์ อยากให้นำหน้าด้วยพยัญชนะ ภ หรือ พ ค่ะ แต่ตัวอักษรที่ใช้ได้มี 3 วรรค บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม / ก,ข,ค,ฆ,ง / สระทั้งหมด และ อ ไม้หันอากาศ การันต์ หรือ ฤ
ชื่อที่สองเป็นชื่อตัวเองค่ะ เกิดวันอังคาร (อาชีพรับราชการ แต่ก็อยากเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ) อยากให้นำหน้าด้วยพยัญชนะ อ หรือ สระ ตัวอักษรที่ใช้ได้เพิ่มเติม คือ ฎ,ฎ,ฐ,ฑ,ฒ,ณ และหากจะใช้ ย,ร,ล,ว ก็ได้แต่ไม่ควรติดกับ อ หรือ สระ ควรมี ไม้หันอากาศ การันต์ หรือ ฤ คั่น
คิดจนปวดหัวมา 2 วันแล้ว ยังคิดไม่ออกเลยค่ะ อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
และชื่อ ภัคปภา มีความหมายไหมคะ หมายความว่าอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

เรื่องหมอดู ไปดูแล้วให้ตั้งชื่อตามกลุ่มอักษร ผมว่าหมอดูที่ดูให้ก็คงจะตั้งชื่อให้และทำได้ยากครับ พยัญชนะกลุ่มดาวที่บอกมานั้น พยัญชนะกลุ่มอื่นห้ามใช้เลยใช่ไหม ถ้าใช้ได้ไม่ยากครับ แต่ใช้ไม่ได้คงลำบากเล็กน้อยและใช้เวลาคิดสักหน่อยครับ ที่นี่ถนัดแต่เรื่องตำราทักษาปกรณ์ ส่วนโหราศาสตร์อื่นนั้นไม่ได้ศึกษาครับ เพราะไม่ค่อยตรงกับตำราที่ผมศึกษามา แต่มีปัญหาก็ยินดีอนุเคราะห์กันตามกำลังครับ
ช่วยบอกรายละเอียดมาอีกครั้งน่ะครับ

fasai2008
07-21-2012, 04:14 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ

คือน้องได้เลยให้คุณนพตั้งชื่อให้เมื่อประมาณปีกว่า ๆ มาแล้วนะค่ะ คือ พนิตพิมพ์ เดิมน้องชื่อ เนตรนภา เนียมขันธ์ จึงได้เปลี่ยนมาเป็น พนิตพิมพ์ เนียมขันธ์ น้องเกิดวัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2522

น้องทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดค่ะ ตั้งแต่น้องเปลี่ยนชื่อไป ชีวิตน้องก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะ พอน้องเปลี่ยนชื่อ รู้สึกว่า ใคร ๆ จะมาวุ่นวายกับชีวิตน้องมากขึ้น น้องมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมากมาย น้องโดนผู้รับเหมาที่จ้างมาปลูกบ้านโกงเงินไป พร้อมทิ้งหนี้ให้น้องไปตามใช้ น้องโดนเพื่อนของสามีลวนลาม เป็นคดีกันอยู่ตอนนี้ น้องโดนเพื่อนๆ เข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อน้องอยู่ ตอนนี้ และมาสร้างปัญหาให้น้องอีกมากมาย ทุกเรื่องเกิดที่บ้านน้องเอง เหมือนปัญหามันวิ่งมาชนเราเองทั้งนั้น น้องนอนอยู่บ้านเฉย ๆ จะมีคนโน้นคนนี้มาขอหลบลี้หนีภัยมาที่บ้าน และสร้างปัญหาทิ้งไว้มากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับเราเลย

น้องคิดว่าน้องคงไม่เหมาะจะใช้ชื่อนี้หรอกมั้งค่ะ อยากจะห้คุณนพช่วยหาชื่อใหม่ให้น้องด้วยได้มั้ยค่ะ เผื่อปัญหาต่าง ๆ จะเบาลงบ้าง

fasai2008
07-21-2012, 04:28 PM
น้องใช้ชื่อ พัสวีพิชญ์ หรือ พลอยระรินทร์ ได้มั้ยค่ะ

ช่วยน้องหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Billionaire
07-22-2012, 12:35 PM
ชื่อเดิมชื่อ กิติพันธ์ อุตสาปัน จะเปลี่ยนเป็น ปุณณัตถ์ เกิด วันศุกร์ ชื่อนี้ดีไหมคะ ถ้าไม่ดีช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^^

kiddee
07-23-2012, 07:53 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ดิฉันเกิดวันอังคาร ชื่อพิราภรณ์ แซ่ชื้อ ค่ะ
1. รบกวนอาจารย์ตั้งนามสกุลให้หน่อยค่ะ
2. บุตรชาย เกิดวันอังคาร ชื่อ พีระศักดิ์ ทำงานด้านการเงิน การลงทุน ขอช่วยตั้งชื่อใหม่ให้เข้ากับนามสกุลที่ตั้งให้ในข้อหนึ่งค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

สวัสดีครับ
ชื่อคุณพิราภรณ์ ทักษา 36 เป็นนามมงคล นามสกุลที่เหมาะสมควรใช้ทักษา 59 ผลรวมได้ 95 เป็นมงคลยิ่ง ทั้งสองทักษาเป็นทักษาสมหวังสมปรารถนาครับ
ส่วนบุตรชาย ทำงานการเงิน การลงทุน ให้ใช้ทักษา 41 เป็นคู่ศัตรูธาตุเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 100 เป็นเลขสุดยอดของตัวเลข หมั่นทำบุญสร้างทานบ่อยๆ สวดมนต์ทุกวันให้ดวงดาวขยับตัวบ่อยๆ ชีวิตจะรุ่งเรืองครับ

รบกวนเรียนถามค่ะ ได้อ่านพบความหมายของหมายเลข 1 ว่า
เป็นดาวบาป ส่งผลxxxxxxxxxxxxxxxx การสูบฉีดโลหิตในร่างกาย ความดัน สายตา หัวใจ ไขสันหลัง ระบบเลือด ของสีแดง
อันนี้หมายรวมถึงเลข 1 ในทุกทักษาหรือเปล่าค่ะ อย่าง 41 และ 100
ที่เรียนถามเพราะดิฉันเองมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาขั้นรุนแรงมากทีเดียว(ไม่ใช่สายตาสั้นค่ะ) ด้วยพันธุกรรมก็กลัวอยู่แล้ว จึงขอเรียนถามค่ะ

Little
07-23-2012, 08:50 AM
สวัสดีค่ะ ถ้าต้องการเปล่ียนช่ือ. เกิดจันทร์ ชื่ือเดิมพนิดา รุ่่งรัศมี ถ้าเปล่ียนพอจะมีช่ือไหนท่ีรวมกับช่ือสกุลแล้ว o.k. ตามหลักทักษาบ้างคะ ขอบคุณมากค่ะ

จักรกฤษ
07-23-2012, 09:03 AM
สวัสดีครับ
ผมเกิดวัน เสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เวลาประมาณเก้าโมง ปีมะโรงครับ
อยากรบกวน หาชื่อที่เหมาะสมครับ นาม สกุล ภัทรกัปชัยวงศ์ ถ้าได้เป็นชื่อ มีเลขทักษา 45 จะดีมากครับ
ที่ผ่านมามีอุปสรรคและปัญหามากมายทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เหมือนจะมีคนเข้ามาช่วย แต่สุดท้ายกลายเป็นหลอกเรา ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นครับ เป็นคนคิดดีทำดี มาตลอดครับ
อยากเปลี่ยนชื่อ เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแรงผลักดัน ตั้งมั่น ตั้งใจ เริ่มชีวิตใหม่พร้อมกับชื่อที่ดี ทำความดีทำสิ่งใหม่ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
อยากให้ชื่อตัวเอง มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ ฉลาด รู้แจ้ง ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ ประมาณนี้ครับ เพราะยังเรียนไม่จบ ขอบพระคุณมากครับ ที่ให้ความช่วยเหลือ[/SIZE]

noppakorn
07-23-2012, 06:10 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ

คือน้องได้เลยให้คุณนพตั้งชื่อให้เมื่อประมาณปีกว่า ๆ มาแล้วนะค่ะ คือ พนิตพิมพ์ เดิมน้องชื่อ เนตรนภา เนียมขันธ์ จึงได้เปลี่ยนมาเป็น พนิตพิมพ์ เนียมขันธ์ น้องเกิดวัน อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2522

น้องทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดค่ะ ตั้งแต่น้องเปลี่ยนชื่อไป ชีวิตน้องก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะ พอน้องเปลี่ยนชื่อ รู้สึกว่า ใคร ๆ จะมาวุ่นวายกับชีวิตน้องมากขึ้น น้องมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมากมาย น้องโดนผู้รับเหมาที่จ้างมาปลูกบ้านโกงเงินไป พร้อมทิ้งหนี้ให้น้องไปตามใช้ น้องโดนเพื่อนของสามีลวนลาม เป็นคดีกันอยู่ตอนนี้ น้องโดนเพื่อนๆ เข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อน้องอยู่ ตอนนี้ และมาสร้างปัญหาให้น้องอีกมากมาย ทุกเรื่องเกิดที่บ้านน้องเอง เหมือนปัญหามันวิ่งมาชนเราเองทั้งนั้น น้องนอนอยู่บ้านเฉย ๆ จะมีคนโน้นคนนี้มาขอหลบลี้หนีภัยมาที่บ้าน และสร้างปัญหาทิ้งไว้มากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับเราเลย

น้องคิดว่าน้องคงไม่เหมาะจะใช้ชื่อนี้หรอกมั้งค่ะ อยากจะห้คุณนพช่วยหาชื่อใหม่ให้น้องด้วยได้มั้ยค่ะ เผื่อปัญหาต่าง ๆ จะเบาลงบ้าง

สวัสดีครับ

ชื่อพนิตพิมพ์ นั้น มีมนตรี เป็นสระ มี พ พ ม พ เป็นศรี มี น ต เป็นเดช คงเป็นชื่อมงคลในกลุ่มที่ให้เลือก แต่ผมค้นจากคำถามเดิมแล้วหาคำตอบไม่พบ พบแต่ว่า แนะนำชื่อที่คุณถามมาหลายชื่อโดยบอกว่า ชื่อพิรุณย์รัมภา เป็นชื่อที่ดีที่สุด คือทักษา54 แต่ชื่ออื่นที่ถามมาไม่ดีมีปัญหา ในชื่อพนิตพิมพ์นั้น มีศรีมากเกินไป ซึ่งไม่เหมาะครับ ทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์มาก คนมักมาพึ่งพิง ส่วนเดช และมนตรีนั้นดีอยู่แล้ว ครับ ถ้าเปลี่ยนควรเปลี่ยนในฐานทักษา 54 หรือ 14 ครับ ที่ถามมาใหม่ดีปานกลางคือมีปัญหาแน่ๆ ส่วนที่มีปัญหามากนั้น หากเปลี่ยนชื่อแล้วสบายใจขึ้นก็เปลี่ยน แต่อย่าให้ในชื่อมีกลุ่มศรีมากเกินครับ จะทำให้มีปัญหาด้านชู้สาว ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนแนะนำหรือใหม่ แต่ชื่อนี้เป็นชื่อเหมาะชื่อหนึ่ง เลยไม่แน่ใจว่าปัญหาของคุณนั้นเกิดจากพื้นดวงหรือไม่ ยังไงให้หาโหราศาสตร์เก่งๆเขาผูกดวงดูสักครั้งน่ะครับ พัสวีพิชญ์ ทักษารวม 110 ไม่ดีครับ พลอยระรินทร์ ทักษา 114 ดีครับ แต่มีปัญหาเรื่องใจร้อน จิตใจวุ่นวาย หากแก้ไขได้ก็ใช้ได้ครับ อย่างไรก็ตามหวังว่าคุณหมั่นทำบุญสร้างทานเสมอๆ สวดมนต์เช้าเย็น ดวงดาวจะได้ขยับตัว ทุกสิ่งก็จะดีขึ้นครับ

การเปลี่ยนชื่อทุกครั้ง(ใน7วัน) อย่าลืมทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ทีบ้านที่ทำงาน เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

ไม่ทราบว่าคุณได้ทำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำก็คงมีปัญหาแน่ ครับ

noppakorn
07-23-2012, 06:27 PM
ชื่อเดิมชื่อ กิติพันธ์ อุตสาปัน จะเปลี่ยนเป็น ปุณณัตถ์ เกิด วันศุกร์ ชื่อนี้ดีไหมคะ ถ้าไม่ดีช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^^
สวัสดีครับ

นามสกุล อุตสาปัน ทักษา 29 ชื่อที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 36 เป็นนามมงคล ผลรวมได้ทักษา 65 ตกศุภโชคคู่ ดีทั้งเงินและงานครับ ชื่อปุณณัตถ์ ทักษา 30 เป็นทักษาไม่ดีนักครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันศุกร์

ปุณณวัตถ์ แปลว่า สิ่งที่เป็นบุญ
ภูมิกิตติ์ แปลว่า มีเกียรติยศและปัญญา เกียรติของแผ่นดิน
กฤตาพันธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันการกระทำ
นิตินนท์ แปลว่า ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
ศุภจักขณ์ แปลว่า ผู้รู้ถึงความดีงาม
ณัฏฐกฤศ แปลว่า นักปราชญ์น้อย
พิมุขอนณ แปลว่า หัวหน้าผู้ไม่มีหนึ้
ปุณณนัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา (ใน7วัน)

noppakorn
07-23-2012, 06:32 PM
สวัสดีครับ
ชื่อคุณพิราภรณ์ ทักษา 36 เป็นนามมงคล นามสกุลที่เหมาะสมควรใช้ทักษา 59 ผลรวมได้ 95 เป็นมงคลยิ่ง ทั้งสองทักษาเป็นทักษาสมหวังสมปรารถนาครับ
ส่วนบุตรชาย ทำงานการเงิน การลงทุน ให้ใช้ทักษา 41 เป็นคู่ศัตรูธาตุเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 100 เป็นเลขสุดยอดของตัวเลข หมั่นทำบุญสร้างทานบ่อยๆ สวดมนต์ทุกวันให้ดวงดาวขยับตัวบ่อยๆ ชีวิตจะรุ่งเรืองครับ

รบกวนเรียนถามค่ะ ได้อ่านพบความหมายของหมายเลข 1 ว่า
เป็นดาวบาป ส่งผลxxxxxxxxxxxxxxxx การสูบฉีดโลหิตในร่างกาย ความดัน สายตา หัวใจ ไขสันหลัง ระบบเลือด ของสีแดง
อันนี้หมายรวมถึงเลข 1 ในทุกทักษาหรือเปล่าค่ะ อย่าง 41 และ 100
ที่เรียนถามเพราะดิฉันเองมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาขั้นรุนแรงมากทีเดียว(ไม่ใช่สายตาสั้นค่ะ) ด้วยพันธุกรรมก็กลัวอยู่แล้ว จึงขอเรียนถามค่ะ
สวัสดีครับ

ผมไม่ทราบคุณไปเอาตำราอะไรมาครับ ของผมเป็นตำราทักษาปกรณ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อมีมาแต่โบราณ และตัวเลขนั้นเป็นตัวแทนดวงดาวครับ ส่วนที่คุณถามมา เป็นตำราตัวเลขของโหราศาสตร์รุ่นใหม่ที่่ไม่เกี่ยวกันครับ ดาวอาทิตย์ไม่ใช่ดาวบาปครับ ดาวบาปในตำราคือดาวเสาร์ ราหู และดาวอังคาร(ดาวร้าย) ดาวอาทิตย์ ตำราทักษาเป็นดาวรุ่งเรืองครับ

noppakorn
07-23-2012, 06:40 PM
สวัสดีครับ

นามสกุล รุ่งรัศมี ทักษา 35 ชือนามมงคลใช้ทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร สำเร็จการงานความรักโชค และผู้ช่วย ผลรวมได้ 59 เป็นเลขแห่งโชคและความสำเร็จสมปรารถนา

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์

กมลภัส แปลว่า ผู้มีแสงสว่างในหัวใจ
ภัสกมล แปลว่า ผู้มีใจสว่าง
นงนภัส แปลว่า นางสวรรค์(นางฟ้า)
นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
อรชพร แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง (อะ ร ะชะ พอน)
ณัชชวกร แปลว่า ผู้ปราดเปรื่องที่เกิดมาให้ความรู้ (นัด ชะ วะ กอน)
รตนลภน แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ (ระ ตะ นะ ละ พน)
ธัญญชนก แปลว่า ผู้กำเนิดโชค,ผู้กำเนิดสิ่งอันประเสริฐ
ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
ธัญปวร แปลว่า ผู้สูงส่งทางโชคดี
ธัญรตน แปลว่า ผู้รุ่งเรืองทางโชค,ดวงแก้วแห่งโชค
ธนัญกนก แปลว่า ผุ้มีความรู้เรื่องทองคำและทรัพย์สิน
ธนัชญภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนและสร้างทรัพย์
ธัญลภน แปลว่า ผู้มีลาภและโชค,ผู้ได้รับโชค

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทาน(ใน7วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงานและผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

noppakorn
07-23-2012, 06:45 PM
สวัสดีครับ
ผมเกิดวัน เสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เวลาประมาณเก้าโมง ปีมะโรงครับ
อยากรบกวน หาชื่อที่เหมาะสมครับ นาม สกุล ภัทรกัปชัยวงศ์ ถ้าได้เป็นชื่อ มีเลขทักษา 45 จะดีมากครับ
ที่ผ่านมามีอุปสรรคและปัญหามากมายทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เหมือนจะมีคนเข้ามาช่วย แต่สุดท้ายกลายเป็นหลอกเรา ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นครับ เป็นคนคิดดีทำดี มาตลอดครับ
อยากเปลี่ยนชื่อ เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแรงผลักดัน ตั้งมั่น ตั้งใจ เริ่มชีวิตใหม่พร้อมกับชื่อที่ดี ทำความดีทำสิ่งใหม่ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
อยากให้ชื่อตัวเอง มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ ฉลาด รู้แจ้ง ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้ ประมาณนี้ครับ เพราะยังเรียนไม่จบ ขอบพระคุณมากครับ ที่ให้ความช่วยเหลือ[/SIZE]

สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันเสาร์

สิริศักดิ์ แปลว่า อำนาจที่รุ่งเรือง,อำนาจที่ประเสริฐ
ตรัยศักดิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจสามโลก
ธีระศักดิ์ แปลว่า ผุ้มีปัญญาและพลัง
กานต์ศักดิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจอันน่าพึงพอใจ
วิชิตศักดิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจชนะทุกอย่าง
วรัตม์พล แปลว่า ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วิชญ์นวิน แปลว่า นักปราชญ์หนุ่ม
วัสส์ปวร แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่งดุจสายฝน

Billionaire
07-24-2012, 10:47 AM
ขอบพระคุณ มาก ๆ ค่ะ ^^

noppakorn
07-24-2012, 12:14 PM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

kiddee
07-24-2012, 02:10 PM
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ

จักรกฤษ
07-24-2012, 07:02 PM
ขอบพระคุณมากครับ

proudprim
07-25-2012, 06:13 PM
รบกวนสอบถามค่ะ ต้องการเตรียมชื่อ สำหรับหลานสาว
ที่จะคลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
นามสกุล เลขทักษา 36
ชื่อใช้เลขทักษา อะไรดีคะ
พ่อหลาน ต้องการชื่อขึ้นต้น ป หรือ ส
พอมีตัวอย่างชื่อบ้างไม๊คะ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
07-25-2012, 10:33 PM
รบกวนสอบถามค่ะ ต้องการเตรียมชื่อ สำหรับหลานสาว
ที่จะคลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
นามสกุล เลขทักษา 36
ชื่อใช้เลขทักษา อะไรดีคะ
พ่อหลาน ต้องการชื่อขึ้นต้น ป หรือ ส
พอมีตัวอย่างชื่อบ้างไม๊คะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 36 ใช้ทักษา 24 ผลรวมได้ 60 เป็นมงคลยิ่งครับ สำหรับชื่อนั้น ควรมีวันเกิดที่แน่นอนครับ เพื่อที่ตั้งแล้วจะได้ไม่มีพยัญชนะกาลกิณีครับ

Nattapat_C
07-25-2012, 11:42 PM
สวัสดีครับ

กุสุมา ทักษา 16 ตกที่นั่งพ่ายแพ้ ไม่สำเร็จ ผิดหวัง นามสกุล โชคอิ่มสุวรรณ ทักษา 53 ตกที่นั่งถูกคนโกง ถูกแย่งชิง ผลรวมได้ทักษา 69 เป็นคนลังเล ไม่่มีความเชื่อมั่น เป็นคนหวั่นไหวเก่งครับ
ควรเปลี่ยนชื่อเป็นทักษา 42 ผลรวมได้ 95 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ
ทั้งสองชื่อที่ถามมา ดีพอกันครับ ทักษา 42 เป็นมงคลแล้ว ชอบชื่อไหนก็เอาชื่อนั้น เพราะนามสกุลคุณมีดวงดาวช่วยคลุมไว้หมดแล้วครับ

ขอรบกวนอีกนิดค่ะอาจารย์นพ อยากทราบวันที่ เวลาืที่สมควรเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

naan
07-25-2012, 11:56 PM
สวัสดีค่ะ
ลูกชายเกิดวันพุธที่ 15 ก.พ. 2555 เวลา 09.09 น.
นามสกุล ฤทธิวรรธน์ ชื่อควรใช้ทักษาเลขอะไรดีค่ะ
ชื่ออยากให้มี ภ นำหน้าชื่อค่ะ และมีบริวารกับมนตรีรวมอยู่ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

naan
07-26-2012, 12:09 AM
สวัสดีค่ะ
ลูกชายเกิดวันพุธที่ 15 ก.พ. 2555 เวลา 09.09 น.
นามสกุล ฤทธิวรรธน์ ชื่อควรใช้ทักษาเลขอะไรดีค่ะ
ชื่ออยากให้มี ภ นำหน้าชื่อค่ะ และมีบริวารกับมนตรีรวมอยู่ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
รบกวนอีกเรื่องค่ะ
หลานสาวเกิดวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2555 เวลา 08.50 น.
นามสกุล ปัญจวรานนท์ ชื่อควรมีเลขทักษาอะไรดีค่ะ รบกวนตั้งชื่อให้ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

fudenun
07-26-2012, 07:12 AM
สวัดดีคับ ทุกท่าน
อยากทราบว่า ชื่อ ภูษณะ แปลว่าอะไรคับหามานานแล้วไม่รู้ซะที

noppakorn
07-26-2012, 01:03 PM
ขอรบกวนอีกนิดค่ะอาจารย์นพ อยากทราบวันที่ เวลาืที่สมควรเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ถ้าไม่ดูวันธงไชย ก็ใช้วันคู่มิตรดังนี้ครับ เกิดวันอาทิตย์ เปลี่ยนชื่อวัน พฤหัสบดี เกิดวันจันทร์ เปลี่ยนชื่อวันพุธ เกิดวันอังคาร เปลี่ยนชื่อ วันศุกร์ เกิดวันเสาร์ เปลี่ยนชื่อวันอังคาร ครับ
สำหรับฤกษ์วันธงไชย จะเปลี่ยนเดือนไหน ช่วยบอกมาอีกครั้งน่ะครับ จะดูวันให้ แต่บอกปีราศีเกิดมาด้วยน่ะครับ

noppakorn
07-26-2012, 01:05 PM
สวัดดีคับ ทุกท่าน
อยากทราบว่า ชื่อ ภูษณะ แปลว่าอะไรคับหามานานแล้วไม่รู้ซะที

สวัสดีครับ

ภูษณะ มาจาก ภูษณ แปลว่า เครื่องประดับ ครับ

noppakorn
07-26-2012, 01:34 PM
รบกวนอีกเรื่องค่ะ
หลานสาวเกิดวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2555 เวลา 08.50 น.
นามสกุล ปัญจวรานนท์ ชื่อควรมีเลขทักษาอะไรดีค่ะ รบกวนตั้งชื่อให้ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ
นามสกุล ฤทธิวรร่ธน์ ทักษา 42 ชื่อที่เหมาะสมคือทักษา 14 ครับผลรวมได้ทักษา 56 เป็นความสำเร็จทางด้านการงานและการเงิน เจริญรุ่งเรืองยิ่ง หากตั้งชื่อมีทักษาบริวาร คงหาชื่อลำบากยิ่งเพราะเป็นกลุ่มอักษรที่มีค่าเลขสูง ถ้าได้ก็จะเป็นชื่อสั้นๆน่ะครับ แต่ชื่อที่มีมนตรีและบริวารอาจไม่ครบน่ะครับ

ชื่อทักษา 14 สำหรับชายวันพุธกลางวัน (ชื่อคิดให้ใหม่ครับ)

ภณถกล (พะนะทะกน) แปลว่า ผู้สร้างคำพูด
ภูนฤกร (พูนะรึกอน) แปลว่า ผู้สร้างแผ่นดินตลอด
ภูวกฤต (พูวะกริต) แปลว่า ผู้ได้สร้างปัญญา
ภรปภาน (พอนปะพาน) แปลว่า ผู้มีโวหารค้ำจุน
ภาณภากร (พานพากอน) แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยคำพูด,ผู้สร้างแสงด้วยคำกล่าว

นามสกุล ปัญจวรานนท์ ทักษา 47 เป็นทักษาไม่ดีนัก หาคู่ยาก มีชื่อมงคลทักษาเดียวคือ ทักษา 9 เป็นเลขความสำเร็จ อย่างรู้ ศรัทธาศาสนา ครับ ผลรวมได้ 56 เช่นกันกับลูกชายน่ะครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันศุกร์

ปทิดา มาจาก ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ธฤตา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
กุมุท แปลว่า ดอกบัวขาว
ดนุช แปลว่า ผู้เกิดจากตน
ชนภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง (ชะนะพา)
กานดา แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก
ชามา แปลว่า ลูกสาว
ณฤชา แปลว่า ผู้รักษาขนบธรรมเนียมที่มีความรู้
ณปภา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างแห่งความรู้,ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
ณชดา แปลว่า หญิงผู้มีความรู้,นักปราชญหญิง

สำหรับหลานหญิง เปลี่ยนชื่อแล้วให้ใส่บาตรให้เธอ 1 รุป อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และพระเคราะห์ของเธอ กับเจ้าที่ๆบ้านด้วยครับ

noppakorn
07-26-2012, 07:34 PM
ขออภัย

naan
07-26-2012, 10:51 PM
สวัสดีครับ
นามสกุล ฤทธิวรร่ธน์ ทักษา 42 ชื่อที่เหมาะสมคือทักษา 14 ครับผลรวมได้ทักษา 56 เป็นความสำเร็จทางด้านการงานและการเงิน เจริญรุ่งเรืองยิ่ง หากตั้งชื่อมีทักษาบริวาร คงหาชื่อลำบากยิ่งเพราะเป็นกลุ่มอักษรที่มีค่าเลขสูง ถ้าได้ก็จะเป็นชื่อสั้นๆน่ะครับ แต่ชื่อที่มีมนตรีและบริวารอาจไม่ครบน่ะครับ

ชื่อทักษา 14 สำหรับชายวันพุธกลางวัน (ชื่อคิดให้ใหม่ครับ)

ภณถกล (พะนะทะกน) แปลว่า ผู้สร้างคำพูด
ภูนฤกร (พูนะรึกอน) แปลว่า ผู้สร้างแผ่นดินตลอด
ภูวกฤต (พูวะกริต) แปลว่า ผู้ได้สร้างปัญญา
ภรปภาน (พอนปะพาน) แปลว่า ผู้มีโวหารค้ำจุน
ภาณภากร (พานพากอน) แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยคำพูด,ผู้สร้างแสงด้วยคำกล่าว

นามสกุล ปัญจวรานนท์ ทักษา 47 เป็นทักษาไม่ดีนัก หาคู่ยาก มีชื่อมงคลทักษาเดียวคือ ทักษา 9 เป็นเลขความสำเร็จ อย่างรู้ ศรัทธาศาสนา ครับ ผลรวมได้ 56 เช่นกันกับลูกชายน่ะครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันศุกร์

ญดา แปลว่า ผู้รู้
ปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ฤชาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีรักษาธรรมเนียม
กฤตา แปลว่า ผู้ได้กระทำ
กฤชภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นอาวุธ
ปทิดา มาจาก ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ธฤตา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
กุมุท แปลว่า ดอกบัวขาว
ดนุช แปลว่า ผู้เกิดจากตน
ชนภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง (ชะนะพา)
กานดา แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก
ชามา แปลว่า ลูกสาว
ณฤชา แปลว่า ผู้รักษาขนบธรรมเนียมที่มีความรู้
ณปภา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างแห่งความรู้,ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
ณชดา แปลว่า หญิงผู้มีความรู้,นักปราชญหญิง

สำหรับหลานหญิง เปลี่ยนชื่อแล้วให้ใส่บาตรให้เธอ 1 รุป อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และพระเคราะห์ของเธอ กับเจ้าที่ๆบ้านด้วยครับ


ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

noppakorn
07-27-2012, 09:21 AM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

noppakorn
07-27-2012, 09:23 AM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

naan
07-27-2012, 12:29 PM
สวัสดีครับ
นามสกุล ฤทธิวรร่ธน์ ทักษา 42 ชื่อที่เหมาะสมคือทักษา 14 ครับผลรวมได้ทักษา 56 เป็นความสำเร็จทางด้านการงานและการเงิน เจริญรุ่งเรืองยิ่ง หากตั้งชื่อมีทักษาบริวาร คงหาชื่อลำบากยิ่งเพราะเป็นกลุ่มอักษรที่มีค่าเลขสูง ถ้าได้ก็จะเป็นชื่อสั้นๆน่ะครับ แต่ชื่อที่มีมนตรีและบริวารอาจไม่ครบน่ะครับ

ชื่อทักษา 14 สำหรับชายวันพุธกลางวัน (ชื่อคิดให้ใหม่ครับ)

ภณถกล (พะนะทะกน) แปลว่า ผู้สร้างคำพูด
ภูนฤกร (พูนะรึกอน) แปลว่า ผู้สร้างแผ่นดินตลอด
ภูวกฤต (พูวะกริต) แปลว่า ผู้ได้สร้างปัญญา
ภรปภาน (พอนปะพาน) แปลว่า ผู้มีโวหารค้ำจุน
ภาณภากร (พานพากอน) แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยคำพูด,ผู้สร้างแสงด้วยคำกล่าว

นามสกุล ปัญจวรานนท์ ทักษา 47 เป็นทักษาไม่ดีนัก หาคู่ยาก มีชื่อมงคลทักษาเดียวคือ ทักษา 9 เป็นเลขความสำเร็จ อย่างรู้ ศรัทธาศาสนา ครับ ผลรวมได้ 56 เช่นกันกับลูกชายน่ะครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันศุกร์

ญดา แปลว่า ผู้รู้
ปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ฤชาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีรักษาธรรมเนียม
กฤตา แปลว่า ผู้ได้กระทำ
กฤชภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นอาวุธ
ปทิดา มาจาก ปทิตตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ธฤตา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
กุมุท แปลว่า ดอกบัวขาว
ดนุช แปลว่า ผู้เกิดจากตน
ชนภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง (ชะนะพา)
กานดา แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก
ชามา แปลว่า ลูกสาว
ณฤชา แปลว่า ผู้รักษาขนบธรรมเนียมที่มีความรู้
ณปภา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างแห่งความรู้,ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้
ณชดา แปลว่า หญิงผู้มีความรู้,นักปราชญหญิง

สำหรับหลานหญิง เปลี่ยนชื่อแล้วให้ใส่บาตรให้เธอ 1 รุป อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และพระเคราะห์ของเธอ กับเจ้าที่ๆบ้านด้วยครับ


สวัสดีค่ะ
คือสงสัยเรื่องชื่อของหลานสาวนะคะ ว่าควรเป็นทักษา 6 หรือ 9 ค่ะ
เพราะว่าชื่อที่ให้มาลองบวกแล้วได้ 6 นะคะ
รบกวนด้วยค่ะ

noppakorn
07-27-2012, 01:14 PM
สวัสดีค่ะ
คือสงสัยเรื่องชื่อของหลานสาวนะคะ ว่าควรเป็นทักษา 6 หรือ 9 ค่ะ
เพราะว่าชื่อที่ให้มาลองบวกแล้วได้ 6 นะคะ
รบกวนด้วยค่ะ

ขออภัยครับ พอดีคำถามมาเยอะ เลยไม่ได้ทบทวน ชื่อเหล่านี้ไม่ใช่ทักษา 9 ครับ

ญดา แปลว่า ผู้รู้
ปภาดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ฤชาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีรักษาธรรมเนียม
กฤตา แปลว่า ผู้ได้กระทำ
กฤชภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นอาวุธ

noppakorn
07-27-2012, 01:15 PM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

ตั้งแต่ 28 กค.- 4 สค.2555 ผมต้องเดินทาง ไม่สามารถเข้ามาตอบครับ

ฝากคำถามไว้น่ะครับ กลับมาจะตอบให้ครับ (ช่วงนี้งานบุญเยอะมาก

Nattapat_C
07-27-2012, 11:23 PM
สวัสดีครับ

ถ้าไม่ดูวันธงไชย ก็ใช้วันคู่มิตรดังนี้ครับ เกิดวันอาทิตย์ เปลี่ยนชื่อวัน พฤหัสบดี เกิดวันจันทร์ เปลี่ยนชื่อวันพุธ เกิดวันอังคาร เปลี่ยนชื่อ วันศุกร์ เกิดวันเสาร์ เปลี่ยนชื่อวันอังคาร ครับ
สำหรับฤกษ์วันธงไชย จะเปลี่ยนเดือนไหน ช่วยบอกมาอีกครั้งน่ะครับ จะดูวันให้ แต่บอกปีราศีเกิดมาด้วยน่ะครับ
เกิดวันเสาร์ 12 กรกฏาคม 2501 ปีจอ ค่ะ ตั้งใจจะเปี่ยนเดือนสิงหานี้ค่ะ แต่ถ้าไม่ฤกษ์ขอเป็นเดือนถัดไปก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-28-2012, 02:30 PM
เกิดวันเสาร์ 12 กรกฏาคม 2501 ปีจอ ค่ะ ตั้งใจจะเปี่ยนเดือนสิงหานี้ค่ะ แต่ถ้าไม่ฤกษ์ขอเป็นเดือนถัดไปก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันดีเปลี่ยนชื่อ :- วันพุธ 1 สค.เวลา13-14.59 น. วันจันทร์ที่ 13 สค.เวลา 11-12.59 น. เวลรองลงมา 13-14.59 น. วันพุธที่ 22 สค.เวลา 13-14.59 น.

noppakorn
07-28-2012, 02:31 PM
งดตอบแล้วครับ วันนี้เดินทางแล้วครับ

Nattapat_C
07-28-2012, 10:37 PM
สวัสดีครับ

ถ้าไม่ดูวันธงไชย ก็ใช้วันคู่มิตรดังนี้ครับ เกิดวันอาทิตย์ เปลี่ยนชื่อวัน พฤหัสบดี เกิดวันจันทร์ เปลี่ยนชื่อวันพุธ เกิดวันอังคาร เปลี่ยนชื่อ วันศุกร์ เกิดวันเสาร์ เปลี่ยนชื่อวันอังคาร ครับ
สำหรับฤกษ์วันธงไชย จะเปลี่ยนเดือนไหน ช่วยบอกมาอีกครั้งน่ะครับ จะดูวันให้ แต่บอกปีราศีเกิดมาด้วยน่ะครับ

วันดีเปลี่ยนชื่อ :- วันพุธ 1 สค.เวลา13-14.59 น. วันจันทร์ที่ 13 สค.เวลา 11-12.59 น. เวลรองลงมา 13-14.59 น. วันพุธที่ 22 สค.เวลา 13-14.59 น.

ขอบคุณค่ะ

bitoeyooh
08-03-2012, 02:02 PM
สวัวดีค่ะ อาจารย์นพ อยากรบกวนตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ คือลูกสาวจะคลอดวันอังคารแม่ชื่อ ปรางพรรณ พ่อชื่อ กิจสัมพันธ์ นามสกุล ชาติมนตรี ลูกสาวคนนี้เลยอยากให้มีชื่อของแม่อยู่ในชื่อเค้าด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

จักรกฤษ
08-04-2012, 06:10 PM
สวัสดีครับ อาจารย์ รบกวนถามครับ ว่าแม่ของผมบอกว่าเกิดปีมะโรงวันจันทร์ ที่ 8 มิ.ย. 2508
แต่เมื่อลองไปเช็คดูแล้ว วันที่ 8 มิ.ย.2508 นี้เป็นวันอังคาร ปีมะเส็ง เลยไม่แน่ใจว่าท่าน เกิดปี 2507 หรือ 2508
รบกวนถามว่า ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ ให้ยึดตามบัตรประชาชนหรือว่า ตามวันเกิดที่ท่านบอกดีครับ
และขอรบกวนต่อครับว่า ถ้าได้คำตอบแล้ว ขอตัวอย่างชื่อ ที่เป็นมงคลทักษา 45(เนื่องจากนามสกุล ทักษา 55) สำหรับวันเกิดของแม่ด้วยครับ

ขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ

noppakorn
08-05-2012, 11:53 PM
สวัวดีค่ะ อาจารย์นพ อยากรบกวนตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ คือลูกสาวจะคลอดวันอังคารแม่ชื่อ ปรางพรรณ พ่อชื่อ กิจสัมพันธ์ นามสกุล ชาติมนตรี ลูกสาวคนนี้เลยอยากให้มีชื่อของแม่อยู่ในชื่อเค้าด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล ชาติมนตรี ทักษา 34 ชื่อมงคลต้องใช้ทักษาสูงครับ ทำให้เจ้าของชื่อนี้ อนาคต ต้องหมั่นทำบุญสร้างทาน ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาบ่อยๆ หมั่นทำบุญใส่บาตรเสมอๆ ชีวิตจะรุ่งเรืองและมีสุขภาพดี ผ่านพ้นอุปสรรคได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องจากทักษาชื่อสูงมาก พลังดวงดาวจึงไปกดทักษาสกุลครับ ทักษาชื่อน้อยกว่านี้ ไม่มีน่ะครับ ชื่อทักษาที่แนะนำคือ ทักษา 56 เป็นโชคลาภและความสำเร็จทางเงินทอง ชื่อเสียง ผลรวมได้ ทักษา 90 เป็นดาวเกตุและดาวมฤตยู ส่งผลให้ทำการใดมักสำเร็จโดยไม่คาดหมาย เพราะมีพลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันอังคาร

พรรณพิรินท์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญและงดงาม
พรรณพรินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐด้วยความงาม
พรรณสุปรีดิ์ แปลว่า ผู้มีความน่ารักด้วยผิวพรรณ,ผู้มีรูปร่างและผิวพรรณดี
พรรณพิรญาณ์ แปลว่า ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและงดงาม
ปรางธันยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่มีโชคบนแก้ม
ปรางจิตรทิพย์ แปลว่า ผู้มีแก้มอันงดงามดุจจากสวรรค์

noppakorn
08-05-2012, 11:55 PM
สวัสดีครับ อาจารย์ รบกวนถามครับ ว่าแม่ของผมบอกว่าเกิดปีมะโรงวันจันทร์ ที่ 8 มิ.ย. 2508
แต่เมื่อลองไปเช็คดูแล้ว วันที่ 8 มิ.ย.2508 นี้เป็นวันอังคาร ปีมะเส็ง เลยไม่แน่ใจว่าท่าน เกิดปี 2507 หรือ 2508
รบกวนถามว่า ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ ให้ยึดตามบัตรประชาชนหรือว่า ตามวันเกิดที่ท่านบอกดีครับ
และขอรบกวนต่อครับว่า ถ้าได้คำตอบแล้ว ขอตัวอย่างชื่อ ที่เป็นมงคลทักษา 45(เนื่องจากนามสกุล ทักษา 55) สำหรับวันเกิดของแม่ด้วยครับ

ขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ

สวัสดีครับ

ขอทราบเวลาเกิดด้วยน่ะครับ จะได้ดูว่าเกิดวันอะไร วันตามบัตรประชาชน ใช้ไ่ม่ได้ครับ ต้องวันตกฟากครับ

bitoeyooh
08-06-2012, 11:43 AM
ขอบพระคุณมากค่ะ อาจารย์ ชื่อที่อาจารย์ตั้งให้มีแต่เพราะๆ ความหมายดีทั้งนั้นเลยค่ะ ขอขอบพระคุณจากใจอีกครั้งค่ะ

mickeyson23
08-06-2012, 02:55 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ สามีต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหม่ค่ะ ได้ชื่อนี้-นามสกุลนี้มา ไม่ทราบว่าดีมั้ย รบกวน อ.ช่วยดูให้หน่อยนะคะ ถ้าไม่ดี รบกวนอ.นพช่วยปรับเปลี่ยนให้ด้วยนะคะ
ชื่อ-นามสกุลใหม่ ปกรณ์เกียรติ เกียรติคุณปกรณ์ เกิดวันพุธ เวลาประมาณ 7.00 น. วันที่ 5 เดือนเมษายน 2515
อาชีพ ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

Fairy_Annii
08-06-2012, 03:14 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ อยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้หลานหน่อยค่ะ เกิดวันพฤหัส ที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น.ค่ะ เป็นฝาแฝดชาย-หญิงค่ะ
นามสกุล สัจมนตรี ค่ะ อยากให้ชื่อคล้องจองหรือเป็นแนวเดียวกะพี่สาว พี่สาวชื่อ แพรธารา ค่ะ ขอบพรุคุณล่วงหน้าค่ะ

noppakorn
08-06-2012, 09:01 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ สามีต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหม่ค่ะ ได้ชื่อนี้-นามสกุลนี้มา ไม่ทราบว่าดีมั้ย รบกวน อ.ช่วยดูให้หน่อยนะคะ ถ้าไม่ดี รบกวนอ.นพช่วยปรับเปลี่ยนให้ด้วยนะคะ
ชื่อ-นามสกุลใหม่ ปกรณ์เกียรติ เกียรติคุณปกรณ์ เกิดวันพุธ เวลาประมาณ 7.00 น. วันที่ 5 เดือนเมษายน 2515
อาชีพ ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ
สวัสดีครับ

ชื่อ ปกรณ์เกียรติ ทักษา 50 เป็นทักษามงคล นามสกุล เกียรติคุณปกรณ์ ทักษา 60 เป็นมงคล ผลรวมได้ 110 ผู้มีชื่อสกุลนี้ บอกความทะเยอทะยานสูง ชอบความก้าวหน้า ส่งเสริมความรุ่งเรือง ข้อเสียใจอ่อนและหูเบา ชื่อสกุลนี้ให้คุณในเบื้องต้น และเสียหายตอนเบื้องปลาย มักถูกหักหลัง และมีปัญหาในครอบครัว
ควรแก้ไขใหม่ครับ เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น ปกรเกียรติ์ โดยเอา ณ ออก (เพราะนามสกุลมีอักษรบริวารตัวนี้อยู่แล้ว) การันต์หรือทันตฆาต เอามาไว้ที่คำว่า เกียรติ์ ครับ จะได้ทักษา 45 เป็นทักษามงคล บอกถึงปัญญา โชคลาภความสำเร็จ สิ่งศัีกดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (หมั่นสวดมนต์เช้าเย็น ทำบุญเสมอๆ) ชีวิตมั่นคง ผลรวมนามสกุลได้ 105 บอกถึงความรุ่งเรืองมีผู้สนับสนุน ครับ

noppakorn
08-06-2012, 09:39 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ อยากขอรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้หลานหน่อยค่ะ เกิดวันพฤหัส ที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น.ค่ะ เป็นฝาแฝดชาย-หญิงค่ะ
นามสกุล สัจมนตรี ค่ะ อยากให้ชื่อคล้องจองหรือเป็นแนวเดียวกะพี่สาว พี่สาวชื่อ แพรธารา ค่ะ ขอบพรุคุณล่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล สัจมนตรี ทักษา 41 เป็นทักษามงคล ชื่อมงคลใช้ทักษา 54 เป็นมงคลนาม ผลรวมได้ทักษา 95 เป็นความสำเร็จ โชคลาภ ความสมปรารถนา

ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิง วันพฤหัสบดี

พลอยพิรัล แปลว่า พลอยที่หายาก,พลอยที่งดงาม
พิณศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งแห่งพิณ
อัยยาพัชญ์ แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นใหญ่
พรหมปรวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญอันประเสริฐและยิ่งใหญ่

ชื่อทักษา 54 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

วิชญ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐด้วยความรู้ยิ่ง
ปัณณ์คุณัชญ์ แปลว่า ผู้รู้คุณธรรมด้วยความรู้,ผู้รู้คุณความดีด้วยหนังสือ
พรมศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่ให้ความสุข
ปัญญาพัฏฏ์ แปลว่า ผู้มีปัญญาที่ไม่สิ้นสุด

pond
08-07-2012, 09:45 PM
อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ชื่อและสกุลด้วยคะ(นามสกุล"ภูสังข์ฉาย")
อาจารย์คะอยากทราบว่าวันจันทร์ทั้งชายหญิงหากตั้งชื่อควรเน้นทักษาใดมากและรองลงมาคะจึงจะดีและครอบคลุมได้ดีมากที่สุด
และหญิงเกิดวันพุธแต่ใช้ชื่อวันอังคารเช่นเดียวกันคะอาจารย์เสริมทักษาใดจึงดีเยี่ยม
ทักษา24,15คะ
ขอบคุณคะ:Dรออาจารย์หลายวันอยู่คะ(แต่เต็มใจรอคะ)

noppakorn
08-08-2012, 09:45 AM
อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ชื่อและสกุลด้วยคะ(นามสกุล"ภูสังข์ฉาย")
อาจารย์คะอยากทราบว่าวันจันทร์ทั้งชายหญิงหากตั้งชื่อควรเน้นทักษาใดมากและรองลงมาคะจึงจะดีและครอบคลุมได้ดีมากที่สุด
และหญิงเกิดวันพุธแต่ใช้ชื่อวันอังคารเช่นเดียวกันคะอาจารย์เสริมทักษาใดจึงดีเยี่ยม
ทักษา24,15คะ
ขอบคุณคะ:Dรออาจารย์หลายวันอยู่คะ(แต่เต็มใจรอคะ)


สวัสดีครับ

ต้องขออภัยที่รอนาน เพราะเดินทางไปต่างประเทศครับ ชีวิตต้องเดินทางเสมอๆ ครับ แทบทุกเดือนก็ว่าได้ครับ เพราะต้องทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับ
จำได้ว่ากระทู้คุณpond จะตอบมากที่สุดเลยครับ เกิดวันพุธใช้ชื่อวันอังคาร ถ้าไม่มีพยัญชนะกาลกิณีใช้ได้ไม่มีปัญหา สำหรับทักษา 15 และ 24 นั้น ขึ้นอยู่กับคุณต้องการดำรงชีวิตเช่นใด ชอบธรรมมะ และมีโชค ก็ทักษา 15 เจริญรุ่งเรืองมีผู้สนับสนุน ช่วยเหลือเช่นกัน ชอบทางธุรกิจ ใช้ปัญญาความคิด มีผู้ช่วยเหลือ มีคนผูกพันรักใคร่เอ็นดู ก็ทักษา 24 ครับ ทั้งสองทักษา ให้ผลเต็ม 100 ครับ

จักรกฤษ
08-08-2012, 10:21 AM
เวลาเกิด แม่ไม่แน่ใจครับ ยายไม่ได้บอกอะไรมาก
แต่แม่บอกว่า ช่วงสายๆ ก็คงจะหลัง 6 โมงเช้าครับ

จักรกฤษ
08-08-2012, 10:23 AM
สวัสดีครับ

ขอทราบเวลาเกิดด้วยน่ะครับ จะได้ดูว่าเกิดวันอะไร วันตามบัตรประชาชน ใช้ไ่ม่ได้ครับ ต้องวันตกฟากครับ

เวลาเกิด แม่ไม่แน่ใจครับ ยายไม่ได้บอกอะไรมาก
แต่แม่บอกว่า ช่วงสายๆ ก็คงจะหลัง 6 โมงเช้าครับ

noppakorn
08-08-2012, 11:16 AM
เวลาเกิด แม่ไม่แน่ใจครับ ยายไม่ได้บอกอะไรมาก
แต่แม่บอกว่า ช่วงสายๆ ก็คงจะหลัง 6 โมงเช้าครับ
สวัสดีครับ

ถ้าแม่คุณบอกว่า เกิดวันจันทร์ ปีมะโรง คุณน่าจะเกิดวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2507 ครับ สรุปว่า ชื่อคุณนั้น ผมจะคิดให้ใช้ได้ทั้งสองวันคือตามแม่บอกและตามบัตรประชาชนน่ะครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันจันทร์และอังคาร

ณัฐวัฒน์ แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์
ธรรศพงศ์ แปลว่า เชื้อสายผู้มีความเชื่อมันในตัวเอง
ชยันต์พล แปลว่า ผู้มีกำลังในชัยชนะ
ชัยชยันต์ แปลว่า ผู้ชนะในชัยชนะ
วัชรพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองดังสายฟ้า
ฉัตรพัฒน์ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งฉัตร (ฉัด ตระ พัด)
ฉัตรวรมน์ แปลว่า ผู้มีจิตใจประเสริฐใต้ร่มเงา (ฉัด วะ รม)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ใน7 วันให้ไปปล่อยนกหรือปล่อยปลา สักคู่หนึ่ง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ที่ดูแลคุณ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน เพื่อเสริมชะตาน่ะครับ

Nattayapat
08-08-2012, 03:47 PM
รบกวนสอบถามชื่อของน้องค่ะ
ชื่อ พิเชฐ ขำเลิศ เกิดวันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2520 ไม่ทราบว่าชื่อและนามสกุลดีไหมคะ ถ้าไม่ดีควรเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีคะที่จะให้เข้ากับนามสกุลค่ะ

pond
08-08-2012, 03:48 PM
สวัสดีครับ

ต้องขออภัยที่รอนาน เพราะเดินทางไปต่างประเทศครับ ชีวิตต้องเดินทางเสมอๆ ครับ แทบทุกเดือนก็ว่าได้ครับ เพราะต้องทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับ
จำได้ว่ากระทู้คุณpond จะตอบมากที่สุดเลยครับ เกิดวันพุธใช้ชื่อวันอังคาร ถ้าไม่มีพยัญชนะกาลกิณีใช้ได้ไม่มีปัญหา สำหรับทักษา 15 และ 24 นั้น ขึ้นอยู่กับคุณต้องการดำรงชีวิตเช่นใด ชอบธรรมมะ และมีโชค ก็ทักษา 15 เจริญรุ่งเรืองมีผู้สนับสนุน ช่วยเหลือเช่นกัน ชอบทางธุรกิจ ใช้ปัญญาความคิด มีผู้ช่วยเหลือ มีคนผูกพันรักใคร่เอ็นดู ก็ทักษา 24 ครับ ทั้งสองทักษา ให้ผลเต็ม 100 ครับ
ขอบคุณคะอาจารย์ที่ยังไม่เบื่อซะก่อน
พอดีอยากทราบข้อข้องใจเลยต้องถามผู้รู้ถูกปะคะอาจารย์:o ว่าแล้วทำไมอาจารย์เทียวบินบ่อยจังแต่เข้าใจและบ่อมีปัญหาคะ:)
อาจารย์ยังไม่ตอบวันจันทร์เลยคะว่าต้องหนุนทักษาใดมากๆจึงจะเหมาะแบบว่าคนวันจันทร์ต้องเหนื่อยมาก อดทนมากใช่ปะคะเลยแบบขออาจารย์แนะหน่อยคะ

ขอบคุณอีกครั้งคะขอให้กิจการงานอาจารย์เจริญยิ่งๆขึ้นไปรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ

Nattayapat
08-08-2012, 03:55 PM
ไม่ทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนขื่อใหม่ให้โดยมีคำว่า ณัฐ กับ พัชร์ โดยคำว่าพัชร์ไม่ใช้ "ร" จะมีคำไหนที่ใช้แทนกันได้และมีความหมายที่ดีบ้างไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ

noppakorn
08-08-2012, 09:11 PM
ไม่ทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนขื่อใหม่ให้โดยมีคำว่า ณัฐ กับ พัชร์ โดยคำว่าพัชร์ไม่ใช้ "ร" จะมีคำไหนที่ใช้แทนกันได้และมีความหมายที่ดีบ้างไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีครับ

ชื่อ พิเชฐ ทักษา 25 นามสกุล ขำเลิศ ทักษา 22 ชื่อไม่เหมาะกับนามสกุลนี้ครับ ชื่อที่เหมาะสมคือทักษา 14 และ 24 ผลรวมได้ทักษา 36และ 63 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ
ณัฐ ทักษา 18 เป็นทักษาไม่ดีครับไม่ควรใช้ พัชร์ ทักษา 27 ไม่เป็นมงคลนาม พัชร์ จะแก้ไข ไม่มีคำที่แปลแล้วไพเราะมาเสริม และการแก้ไขก็ไม่ได้ทักษาที่ดีครับ ควรหาชื่ออื่นครับ

noppakorn
08-08-2012, 09:22 PM
ขอบคุณคะอาจารย์ที่ยังไม่เบื่อซะก่อน
พอดีอยากทราบข้อข้องใจเลยต้องถามผู้รู้ถูกปะคะอาจารย์:o ว่าแล้วทำไมอาจารย์เทียวบินบ่อยจังแต่เข้าใจและบ่อมีปัญหาคะ:)
อาจารย์ยังไม่ตอบวันจันทร์เลยคะว่าต้องหนุนทักษาใดมากๆจึงจะเหมาะแบบว่าคนวันจันทร์ต้องเหนื่อยมาก อดทนมากใช่ปะคะเลยแบบขออาจารย์แนะหน่อยคะ

ขอบคุณอีกครั้งคะขอให้กิจการงานอาจารย์เจริญยิ่งๆขึ้นไปรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ
สวัสดีครับ

เรื่องคนวันจันทร์แล้วเหนื่อยมาก นั้นไม่เกี่ยวกับชื่อครับ แต่เกี่ยวกับดวงชะตาปีเกิดเป็นฐานครับ ผมเองก็เกิดวันจันทร์ ชีวิตคนก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา เพียงแต่อย่าท้อถอย มีความฝัน มีจุดหมาย ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไป บุกบ่าฝ่าฟันไป วันไหนเหนื่อย ใจท้อถอย ก็กลับไปดูข้างหลังที่ผ่านมาใหม่ ปล่อยวางความทุกข์ทิ้งบ้าง ปัญหามันมี ก็อย่าไปกลุ้มกับมันมากนัก ทุกปัญหาถึงที่สุดมันมีทางออกของมัน ถ้ารู้จักพอเพียง รู้จักคำว่าตัวเรามิใช่เรา ชีวิตนี้เหนื่อยอย่างไรก็สุขได้ครับ

ชื่อไม่เกี่ยวครับ เพียงแต่ไปเกื้อหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ หรือถ้าจะเกียวก็คือความกังวลใจ คิดมาก ใจว้าวุ่น มีโอกาสคือมีกาลกิณีในชื่อครับ นอกนั้น ชื่อดี สกุลดี หมั่นทำบุญไหว้พระ มาเสริมดวงชะตา ดวงดาวแห่งชตาก็เดินไปในทางที่ดีได้ครับ การทำบุญบ่อยๆ สวดมนตไหว้พระเช้าเย็น จะทำให้ดวงดาวของเราเคลื่อนไหวครับ หมั่นปฏิบัติดูน่ะครับ ชีวิตดีขึ้นแน่ครับ

pond
08-08-2012, 11:26 PM
สวัสดีครับ

เรื่องคนวันจันทร์แล้วเหนื่อยมาก นั้นไม่เกี่ยวกับชื่อครับ แต่เกี่ยวกับดวงชะตาปีเกิดเป็นฐานครับ ผมเองก็เกิดวันจันทร์ ชีวิตคนก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา เพียงแต่อย่าท้อถอย มีความฝัน มีจุดหมาย ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไป บุกบ่าฝ่าฟันไป วันไหนเหนื่อย ใจท้อถอย ก็กลับไปดูข้างหลังที่ผ่านมาใหม่ ปล่อยวางความทุกข์ทิ้งบ้าง ปัญหามันมี ก็อย่าไปกลุ้มกับมันมากนัก ทุกปัญหาถึงที่สุดมันมีทางออกของมัน ถ้ารู้จักพอเพียง รู้จักคำว่าตัวเรามิใช่เรา ชีวิตนี้เหนื่อยอย่างไรก็สุขได้ครับ

ชื่อไม่เกี่ยวครับ เพียงแต่ไปเกื้อหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ หรือถ้าจะเกียวก็คือความกังวลใจ คิดมาก ใจว้าวุ่น มีโอกาสคือมีกาลกิณีในชื่อครับ นอกนั้น ชื่อดี สกุลดี หมั่นทำบุญไหว้พระ มาเสริมดวงชะตา ดวงดาวแห่งชตาก็เดินไปในทางที่ดีได้ครับ การทำบุญบ่อยๆ สวดมนตไหว้พระเช้าเย็นจะทำให้ดวงดาวของเราเคลื่อนไหวครับ หมั่นปฏิบัติดูน่ะครับ ชีวิตดีขึ้นแน่ครับ
ขอบคุณอาจารย์มากๆคะกระจ่างใจและตั้งมั่นขึ้นเยอะเลยอาจารย์
ขอบคุณจรงๆคะ:)

Nattayapat
08-09-2012, 10:41 AM
แล้วไม่ทราบว่าน้งที่ชื่อ พิเชฐ ควรเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อะไรดีค่ะ ที่จะเข้ากับนามสกุลได้ดีส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าคะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-09-2012, 09:39 PM
แล้วไม่ทราบว่าน้งที่ชื่อ พิเชฐ ควรเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อะไรดีค่ะ ที่จะเข้ากับนามสกุลได้ดีส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล ขำเลิศ ทักษา 22 ให้ใช้ชื่อทักษา 24 เป็นนามมงคล ตกที่นั่งสุขสบายครับ ผลรวมได้ 63 เป็นดาวคู่มิตร ทำการใดก็สำเร็จครับ แต่ให้ระวังอย่าฟุ้งเฟ้อ เท่านั้นครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

ณัชวิภู แปลว่า ผุ้เป็นเจ้าที่ให้ความรู้
ณกรณ์ แปลว่า ผู้อยู่ในการริเริ่ม
ณสิริ แปลว่า ผู้อยู่ในความเป็นมงคล
โชคชลัช แปลว่า ดอกบัวแห่งโชค
โชคสกล แปลว่า ผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโชค
ชารพีช (ชา ระ พีด) แปลว่า สายพันธ์ชายอันเป็นที่รัก
ภามภวิล (พาม พะ วิน) แปลว่า ผู้มีอำนาจตลอดกาล
ปาลยศ (ปาน ละ ยด) แปลว่า ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา,ผู้รักษาเกียรติ์
ณสิริ (นะ สิ ริ) แปลว่า ผู้อยู่ในมงคล,ผู้อยู่ในความประเสริฐ
ณสรัญ แปลว่า ผู้มีความแกล้วกล้า


เปลี่ยนชื่อแล้ว ภายใน 7 วันให้ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงานและผู้ให้ชื่อรวมทั้งตัวคุณ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

จักรกฤษ
08-11-2012, 08:16 PM
สวัสดีครับ

ถ้าแม่คุณบอกว่า เกิดวันจันทร์ ปีมะโรง คุณน่าจะเกิดวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2507 ครับ สรุปว่า ชื่อคุณนั้น ผมจะคิดให้ใช้ได้ทั้งสองวันคือตามแม่บอกและตามบัตรประชาชนน่ะครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันจันทร์และอังคาร

ณัฐวัฒน์ แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์
ธรรศพงศ์ แปลว่า เชื้อสายผู้มีความเชื่อมันในตัวเอง
ชยันต์พล แปลว่า ผู้มีกำลังในชัยชนะ
ชัยชยันต์ แปลว่า ผู้ชนะในชัยชนะ
วัชรพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองดังสายฟ้า
ฉัตรพัฒน์ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งฉัตร (ฉัด ตระ พัด)
ฉัตรวรมน์ แปลว่า ผู้มีจิตใจประเสริฐใต้ร่มเงา (ฉัด วะ รม)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ใน7 วันให้ไปปล่อยนกหรือปล่อยปลา สักคู่หนึ่ง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ที่ดูแลคุณ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน เพื่อเสริมชะตาน่ะครับ


ขอโทษครับ ผมคงพิมพ์ข้อความกำกวมไปหน่อยครับ

ชื่อและวันเกิดที่ถาม เป็นของคุณแม่ครับผม ที่อาจารย์ให้มาเป็นชื่อผู้ชายครับ

ถ้ายังไง ถ้าอาจารย์ว่าง ขอรบกวนอีกทีนะครับ

ขอบพระคุณมากๆครับ

Lynchee
08-12-2012, 07:48 PM
สวัสดีค่ะอยากเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นชื่อใหม่เพราะคิดว่าดวงตัวเองไม่ค่อยมี แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าชื่อตัวเองมีกาลกิณีอยู่ในชื่อด้วย 2 ตัวเลยค่ะ
ชื่อเดิม พนิดา เกิดวันพฤหัสบดี นามสกุลทักษา 26 ค่ะ
ชื่อเล่นชื่อพลอย เลยอยากจะใช้คำว่าพลอยนำหน้าชื่อจริง

ชื่อที่คิดไว้ตอนนี้ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะความหมายของแต่ละชื่อด้วยนะคะว่าดีหรือไม่

พลอยพลัฏฐ์
พลอยพริษฐ์
พลอยพสิษฐ์
พลอยพิณลภัส
พลอยคุลิกา

ส่วนตัวแล้วอยากให้ในชื่อมีมูละอยู่ด้วยค่ะเพราะต่อไปในอนาคตกำลังจะเปิดธุรกิจส่วนตัว(ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยค่ะ) เลยพยายามหา แต่หาได้แค่ชื่อ พลอยคุลิกา (ค,ก) แต่พอนำมารวมกับนามสกุลแล้วได้ทักษา 71 ซึ่งเป็นเลขที่น่ากลัวมากเลยค่ะ จึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ หรือถ้าหากจะตั้งชื่อให้ใหม่ก็เป็นพระคุณมากเลยค่ะ อยากได้ชื่อที่ไม่ซ้ำใคร ฟังแล้วติดหูด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

plakhem
08-12-2012, 08:50 PM
ขอทารบความหมายของชื่อ ภูมิประภัสสร์ สุจริต เกิดวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10:19 เพศชาย นามสกุลได้ 25
ชื่อ ภูมิประภัสสร์ ได้ 54 นามสกุล สุจริต ได้ 25 รวมกันได้ 79 อยากทราบความหมายของชื่อครับ หรือมีชื่ออื่นแนะนำไหมครับ
ยังไม่ได้แจ้งเกิดลูกเลย กะว่าวันอังคารนี้จะลางานไปแจ้งเกิดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Fairy_Annii
08-13-2012, 01:21 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ
ดิฉันเกิด วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2529 เวลา 21.52 น.
ชื่อ พิรดาณัฐ โลจนะวงศานนท์ ค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ธนาคาร แต่รู้สึกว่าเวลาทำงานจะมีอุปสรรคหรือปัญหามากหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคเท่าไรนะคะ รบกวนอ.นพ ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

noppakorn
08-14-2012, 12:29 PM
สวัสดีค่ะอยากเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นชื่อใหม่เพราะคิดว่าดวงตัวเองไม่ค่อยมี แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าชื่อตัวเองมีกาลกิณีอยู่ในชื่อด้วย 2 ตัวเลยค่ะ
ชื่อเดิม พนิดา เกิดวันพฤหัสบดี นามสกุลทักษา 26 ค่ะ
ชื่อเล่นชื่อพลอย เลยอยากจะใช้คำว่าพลอยนำหน้าชื่อจริง

ชื่อที่คิดไว้ตอนนี้ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะความหมายของแต่ละชื่อด้วยนะคะว่าดีหรือไม่

พลอยพลัฏฐ์
พลอยพริษฐ์
พลอยพสิษฐ์
พลอยพิณลภัส
พลอยคุลิกา

ส่วนตัวแล้วอยากให้ในชื่อมีมูละอยู่ด้วยค่ะเพราะต่อไปในอนาคตกำลังจะเปิดธุรกิจส่วนตัว(ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยค่ะ) เลยพยายามหา แต่หาได้แค่ชื่อ พลอยคุลิกา (ค,ก) แต่พอนำมารวมกับนามสกุลแล้วได้ทักษา 71 ซึ่งเป็นเลขที่น่ากลัวมากเลยค่ะ จึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ หรือถ้าหากจะตั้งชื่อให้ใหม่ก็เป็นพระคุณมากเลยค่ะ อยากได้ชื่อที่ไม่ซ้ำใคร ฟังแล้วติดหูด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อที่คุณถามมาทั้งหมด ไม่เป็นมงคลกับนามสกุลทักษา 26 เลยครับ ชื่อทักษา ที่เหมาะสมและเป็นมงคลสำหรับนามสกุลทักษานี้คือ ทักษา 15 และ 24 เท่านั้นครับ ทำธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ทักษา 15 ทำงานอยู่กับที่ใช้ทักษา 24 จะเป็นมงคลยิ่ง จะเอาชื่อเพราะหรือเป็นมงคลสำหรับตนก็ต้องเลือกเอาครับ

noppakorn
08-14-2012, 12:37 PM
ขอทารบความหมายของชื่อ ภูมิประภัสสร์ สุจริต เกิดวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10:19 เพศชาย นามสกุลได้ 25
ชื่อ ภูมิประภัสสร์ ได้ 54 นามสกุล สุจริต ได้ 25 รวมกันได้ 79 อยากทราบความหมายของชื่อครับ หรือมีชื่ออื่นแนะนำไหมครับ
ยังไม่ได้แจ้งเกิดลูกเลย กะว่าวันอังคารนี้จะลางานไปแจ้งเกิดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
สวัสดีครับ

ภูมิประภัสสร์ แปลว่า เรืองรองด้วยปัญญา,แผ่นดินอันเรืองรอง,บริสุทธิ์ด้วยปัญญา ทักษา 54 ชื่อนี้เป็นมงคลนาม ทักษารวม 79 เป็นทักษามงคล อนาคตต้องต่อสู้ จึงจะสำเร็จ อดทนใจสู้ ผลตอบแทนรออยู่ครับ

ชื่อทักษา 54 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

อัฑฒ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่รู้สิ่งประเสริฐ (อายตนะ ๘)
อัณณ์ยศวร แปลว่า ผู้มียศศักดิ์อันประเสริฐดังแม่น้ำ(อายตนะ 7)
กฤษณ์ประจักษ์ แปลว่า ผู้รู้แจ้งจริงดังองค์กฤษณะ (ค่าอายตนะ๘)
กรณ์จารีย์ แปลว่า ผู้กระทำการด้วยความประพฤติอันดีงาม (ค่าอายตนะ 7)
ศรีสุริศร์ แปลว่า เทพผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นมงคล (อายตนะ 9)
ศรัณย์หิริ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่ไม่ทำชั่ว (อายตนะ ๘)
สรัญญ์รักษ์ แปลว่า ผู้รักษาความรู้อันแกล้วกล้า (อายตนะ 7)
สรณ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว (อายตนะ 9)
รมย์ปวีร์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง (อายตนะ 2
รักษ์การัณย์ แปลว่า ผู้รักษาหน้าที่การงาน (อายตนะ 2)

noppakorn
08-14-2012, 12:44 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ
ดิฉันเกิด วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2529 เวลา 21.52 น.
ชื่อ พิรดาณัฐ โลจนะวงศานนท์ ค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ธนาคาร แต่รู้สึกว่าเวลาทำงานจะมีอุปสรรคหรือปัญหามากหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคเท่าไรนะคะ รบกวนอ.นพ ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อคุณทักษา 36 เป็นมงคลนาม นามสกุลทักษา 61 หญิงมีคู่ยากสำหรับสกุลนี้ ทักษารวมได้ 97 เป็นมงคลปานกลาง ผู้ได้ทักษานี้ มักวิตกกังวล จิตใจไม่ค่อยสบาย หวาดระแวงตนเก่งครับ แต่หากสามารถผ่านเรื่องนี้ได้ ชีวิตจะดียิ่งครับ วิธีแก้ไข ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อสกุลครับ เปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมครับ ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น ทำบุญเข้าวัดเสมอๆ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ ของคุณ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานครับ ทำบ่อยๆ ชีวิตการงาน ดีขึ้นแน่นอนครับ
ไม่ต้ิองเปลี่ยนชื่อเพราะดีอยู่แล้ว

Lynchee
08-18-2012, 02:10 PM
ขอบคุณอาจารย์นพมากเลยค่ะสำหรับคำแนะนำ ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ
ครั้งนี้ดิฉันขอรบกวนถามอาจารย์เผื่อพี่ชายด้วยนะคะ

ชื่อที่ 1. ชื่อได้เลข 42
นามสกุล 75

ชื่อที่ 2. ชื่อได้เลข 45
นามสกุล 75 ค่ะ

เลขรวมกันแล้วดีหรือไม่คะ ขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

fasai2008
08-18-2012, 03:37 PM
สวัสดีครับ

ชื่อพนิตพิมพ์ นั้น มีมนตรี เป็นสระ มี พ พ ม พ เป็นศรี มี น ต เป็นเดช คงเป็นชื่อมงคลในกลุ่มที่ให้เลือก แต่ผมค้นจากคำถามเดิมแล้วหาคำตอบไม่พบ พบแต่ว่า แนะนำชื่อที่คุณถามมาหลายชื่อโดยบอกว่า ชื่อพิรุณย์รัมภา เป็นชื่อที่ดีที่สุด คือทักษา54 แต่ชื่ออื่นที่ถามมาไม่ดีมีปัญหา ในชื่อพนิตพิมพ์นั้น มีศรีมากเกินไป ซึ่งไม่เหมาะครับ ทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์มาก คนมักมาพึ่งพิง ส่วนเดช และมนตรีนั้นดีอยู่แล้ว ครับ ถ้าเปลี่ยนควรเปลี่ยนในฐานทักษา 54 หรือ 14 ครับ ที่ถามมาใหม่ดีปานกลางคือมีปัญหาแน่ๆ ส่วนที่มีปัญหามากนั้น หากเปลี่ยนชื่อแล้วสบายใจขึ้นก็เปลี่ยน แต่อย่าให้ในชื่อมีกลุ่มศรีมากเกินครับ จะทำให้มีปัญหาด้านชู้สาว ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนแนะนำหรือใหม่ แต่ชื่อนี้เป็นชื่อเหมาะชื่อหนึ่ง เลยไม่แน่ใจว่าปัญหาของคุณนั้นเกิดจากพื้นดวงหรือไม่ ยังไงให้หาโหราศาสตร์เก่งๆเขาผูกดวงดูสักครั้งน่ะครับ พัสวีพิชญ์ ทักษารวม 110 ไม่ดีครับ พลอยระรินทร์ ทักษา 114 ดีครับ แต่มีปัญหาเรื่องใจร้อน จิตใจวุ่นวาย หากแก้ไขได้ก็ใช้ได้ครับ อย่างไรก็ตามหวังว่าคุณหมั่นทำบุญสร้างทานเสมอๆ สวดมนต์เช้าเย็น ดวงดาวจะได้ขยับตัว ทุกสิ่งก็จะดีขึ้นครับ

การเปลี่ยนชื่อทุกครั้ง(ใน7วัน) อย่าลืมทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ทีบ้านที่ทำงาน เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

ไม่ทราบว่าคุณได้ทำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำก็คงมีปัญหาแน่ ครับ

สวัสดีค่ะ คุณนพ

ขอโทษที่เข้ามาดูช้านะคะ

คือตอนนั้น ลองค้นหาชื่อจากในบอร์ด และชื่อที่คุณ นพ ตั้งให้ ไปปรึกษาพ่อแม่ ท่านชอบชื่อนี้เลยนำไปเปลี่ยนนะคะ แล้วคุณ นพพ พอจะหาชื่อที่เหมาะสม ดี ๆ ให้หน่อยได้มั้ยคะ กะว่าจบคดีเมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนชื่อ ทำบุญบ้าน สะเดาะเคราะห์เสียหน่อย ที่เอาอักษรที่มีศรีเยอะ ๆ เพราะหวังว่าจะได้มีคนรัก คนเมตตามาก ๆ การงานจะได้คล่อง ๆ กลับเป็นตอนนี้จ้องแต่จะจับผิด พูดถึงกันมาก ทั้งในแง่ดีแง่ร้าย ไปทางไหนก็มีแต่คนเอาความเดือนร้อน เอาเรื่องร้อนหูมาให้ตลอด เหนื่อยมาก ๆ เลยคะ

ยังไงช่วยหาชื่อดีดี เหมาะกับพื้นดวงของน้องให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-18-2012, 04:12 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพ

ขอโทษที่เข้ามาดูช้านะคะ

คือตอนนั้น ลองค้นหาชื่อจากในบอร์ด และชื่อที่คุณ นพ ตั้งให้ ไปปรึกษาพ่อแม่ ท่านชอบชื่อนี้เลยนำไปเปลี่ยนนะคะ แล้วคุณ นพพ พอจะหาชื่อที่เหมาะสม ดี ๆ ให้หน่อยได้มั้ยคะ กะว่าจบคดีเมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนชื่อ ทำบุญบ้าน สะเดาะเคราะห์เสียหน่อย ที่เอาอักษรที่มีศรีเยอะ ๆ เพราะหวังว่าจะได้มีคนรัก คนเมตตามาก ๆ การงานจะได้คล่อง ๆ กลับเป็นตอนนี้จ้องแต่จะจับผิด พูดถึงกันมาก ทั้งในแง่ดีแง่ร้าย ไปทางไหนก็มีแต่คนเอาความเดือนร้อน เอาเรื่องร้อนหูมาให้ตลอด เหนื่อยมาก ๆ เลยคะ

ยังไงช่วยหาชื่อดีดี เหมาะกับพื้นดวงของน้องให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ขอวันเวลาเกิด และชื่อนามสกุลอีกครั้งได้ไหมครับ จะได้วิเคราะห์ให้ละเอียดหน่อยครับ

fasai2008
08-19-2012, 02:40 PM
สวัสดีครับ
ขอวันเวลาเกิด และชื่อนามสกุลอีกครั้งได้ไหมครับ จะได้วิเคราะห์ให้ละเอียดหน่อยครับ

ชื่อ พนิตพิมพ์ เนียมขันธ์ เกิดวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2522 ปีมะแม เวลาประมาณ 10.00 น. ค่ะ รบกวนคุณนพด้วยนะคะ

noppakorn
08-20-2012, 10:58 AM
สวัสดีครับ

เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ร้อนหูร้อนตา เป็นธรรมดาของคนที่อยู่ว่างไม่เป็น หากเราไปเดือนร้อนกับเขาด้วย ใจเราก็ไม่สุขสงบ จงมองคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าเวทนา เป็นบัวที่ยังไม่พ้นน้ำ เพราะชีวิตเขาจิตใจเขายังว้าวุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาทางสัมผัสทั้งหลาย คนพวกนี้ ให้มองเขาอย่างเมตตาว่า เขาคือผู้น่าสงสารน่ะครับ ชีวิตนี้เป็นของเรา เราเดินในทางของเรา เราไม่ได้พึ่งพาเขาเหล่านั้นเราก็เดินของเราได้ตลอด ปล่อยวางมันชีวิตก็ไม่ว้าวุ่น หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัดหาธรรม ไม่ใช่เข้าวัดสะเดาะเคราะห์อย่างเดียว ว่างๆก็ไปปฏิบัติภาวนา ชีวิตเราก็สุขสงบได้ครับ

นามสกุลเนียมขันธ์ ทักษา 51 เป็นมงคลครับ คุณเกิดวันอังคาร ในนามสกุลมี ข เป็นกาลกิณีอยู่ ทำให้จิตใจคุณว้าวุ่น เป็นคนที่ชอบคิดชอบจำ และวิตกกังวลกับชีวิต เมื่อรู้แล้วให้พยายามตัดเรื่องเหล่านี้ สวดมนต์ปฏิบัติบ่อยๆ ชีวิตจิตใจก็จะดีขึ้น ชื่อคุณนั้นไม่มีบริวารเลย นามสกุลก็ไม่มี ทำให้คุณขาดบารมีไป มีแต่เดชศรีและมนตรี คือมีแต่อำนาจ แต่อำนาจและเสน่ห์ มีแต่ในบ้าน คุณสำคัญในบ้าน แต่นอกบ้าน คนไม่ศรัทธาครับ เปลี่ยนชื่อมีบริวารเพิ่มเพื่อมาหนุนเสริม ใช้ชื่อทักษา 54 เช่นเดิมดียิ่งแล้วครับ

ชื่อทักษา 54 สำหรับหญิงวันอังคารมีบริวารในชื่อ

พัฒน์ชนุตม์ แปลว่า ผู้อยู่สูงสุดในความเจริญ
ปัณณ์วรัชญ์ แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐในหนังสือ
ปัญญาพัฏฏ์ แปลว่า ผู้มีปัญญาที่ไม่สิ้นสุด
พิมพ์จันทร แปลว่า งามดุจแสงจันทร์
พิมพ์ชวิศา แปลว่า เจ้าแห่งปัญญาที่เป็นแบบอย่าง
อัยยาพัชญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่
พริญญ์รมัย แปลว่า มีเสนห์และมีความรู้อันประเสริฐ

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญปล่อยนก และปล่อยปลา อธิษฐานว่า ขอให้นำสิ่งที่ไม่ดีในตัวและที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าไปด้วยเทอญ อธิษฐานแล้ว ไปล้างมือล้างเท้าอธิษฐานว่า สิ่งที่ดีให้อยุ่กับตัว สิ่งที่ชั่วให้ไหลตามน้ำไป แล้วอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชือ เพื่อแก้กรรม และเสริมชะตาชื่อใหม่ (เปลี่ยนชื่อได้เพียง 3 ครั้งน่ะครับในชีวิต)

fasai2008
08-22-2012, 02:42 PM
ขอบพระคุณ คุณนพ มาก ๆ ค่ะ น้องจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณนพค่ะ

Davina
08-22-2012, 08:11 PM
ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ ปัจจุชื่อ มลธิรา อยากเปลี่ยนใหม่ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคม 2528 ค่ะ

noppakorn
08-23-2012, 03:42 PM
ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ ปัจจุชื่อ มลธิรา อยากเปลี่ยนใหม่ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคม 2528 ค่ะ
สวัสดีครับ

ตั้งชื่อต้องมีนามสกุลหรือทักษาสกุลด้วยครับ

Butsrin
08-26-2012, 02:13 AM
สวัสดีคะ่ อยากทราบความหมายชื่อ บุษรินทร์ นามกร ค่ะ

Billionaire
08-26-2012, 02:55 PM
อยากทราบ คำอ่าน ความหมายชื่อ ภคภัทร ค่ะ

Tonz14
08-26-2012, 05:40 PM
รบกวนอาจารย์ที่เคารพ ลูกสาวจะผ่าคลอดวันพฤหัสที่6กันยายน2555นี้ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำชื่อที่เป็นมงคลขึ้นต้นด้วย พ. ได้มั้ยครับ พ่อชื่อพีรเดช แม่ชื่อพัชราภรณ์. นามสกุลวัฒนจิตต์ ขอบพระคุณอย่างสูง

noppakorn
08-27-2012, 03:11 PM
สวัสดีคะ่ อยากทราบความหมายชื่อ บุษรินทร์ นามกร ค่ะ

สวัสดีครับ

บุษรินทร์ มาจาก บุษร + อินทร์ คำว่า บุษร ไม่มีคำแปลครับ แต่น่าแปลกที่มีคนนำคำนี้มาตั้งชื่อมากมาย เช่น บุษรา บุศรา บุษรารัตน์ เป็นต้น ครับ

สันนิษฐานว่า บุษร เอามาจากคำหน้าของ บุษราคัม ครับ ถ้าเป็นดังนี้ จะแปลว่า เจ้าแห่งบุษราคัม

noppakorn
08-27-2012, 03:11 PM
อยากทราบ คำอ่าน ความหมายชื่อ ภคภัทร ค่ะ
สวัสดีครับ

ภคภัทร อ่านว่า พะ คะ พัด

noppakorn
08-27-2012, 03:35 PM
รบกวนอาจารย์ที่เคารพ ลูกสาวจะผ่าคลอดวันพฤหัสที่6กันยายน2555นี้ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำชื่อที่เป็นมงคลขึ้นต้นด้วย พ. ได้มั้ยครับ พ่อชื่อพีรเดช แม่ชื่อพัชราภรณ์. นามสกุลวัฒนจิตต์ ขอบพระคุณอย่างสูง
สวัสดีครับ

นามสกุลคุณตกทักษา 43 เป็นทักษาหาคู่มงคลยากครับ มีเพียงทักษาเดียวคือทักษา 56 ผลรวมได้ ทักษา 99 เป็นมงคลนามครับ แต่ผู้มีชื่อทักษานี้ต้องหมั่นทำบุญสร้างทาน สวดมนต์เช้าเย็น (ศาสนาใดก็ได้) ครับ ชื่อจึงจะให้ผลดีเป็นอย่างมากครับ

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

พีร์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งด้วยความเพียร
พีร์พีรยา แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญและมีความเพียร
ภรณ์รณพีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการต่อสู้และเลี้ยงดู
พัชร์มณิการ์ แปลว่า ผู้ชำนาญเรื่องแก้วและเพชร
พัชร์พัณณี แปลว่า ผู้ได้รับคำพรรณาอันมีคุณค่าดุจเพชร

Davina
08-27-2012, 05:59 PM
สวัสดีครับ

ตั้งชื่อต้องมีนามสกุลหรือทักษาสกุลด้วยครับ


ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ ปัจจุชื่อ มลธิรา มัคจิตร อยากเปลี่ยนใหม่ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคม 2528 ค่ะ

Violetsohot
08-27-2012, 11:20 PM
สวัสดีค่ะ อยากขอชื่อใหม่อ่ะค่ะเพราะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จทั้งที่ตั้งใจทำมาก ครอบครัวก็ประสบปัญหาการเงิน และปัญหาครอบครัวค่ะ
ชื่อเดิม..... นามสกุล..........
เกิด จันทร์ 4 ธันวา 32 เวลา 04:00 ( นับเ็นวันอาทิตย์รึป่าวคะ)
อาชีพ ค้าขายค่ะ ทำเท่าไรก็ไม่เหลือเก็บ
-ถ้าเปลี่ยนชื่อตามทักษาแล้ว ผลรวมดีแต่เลขทักษานามสกุลไม่ดีควรเปลี่ยนมั้ยคะ หรือว่าแค่ผลรวมดีก็พอแล้ว
-ถ้าสมมติแม่แจ้งเกิดไม่ตรงแล้วจำรันเวลาไม่ได้ก็ให้ยึดวันตามที่แจ้งไปเลยรึป่าวคะ (อันนี้ของพี่ชาย)

Sangsia
08-28-2012, 10:21 AM
สวัสดีครับ คุณนพ
ชื่อทักษา 14
เกิดวันจันทร์ 7 ธันวาคม 2530
ชื่อ ปภังกร จางศิริกูล ชื่อนี้ใช้ได้ไหมครับใช้วิเคราะห์ให้หน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ

noppakorn
08-28-2012, 02:28 PM
ตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ ปัจจุชื่อ มลธิรา มัคจิตร อยากเปลี่ยนใหม่ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
เกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคม 2528 ค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อเดิม มลธิรา ทักษา 24 เป็นมงคลนาม มี ร ล เป็นกาลกิณี ส่งผลให้ไม่ค่อยมีเสน่หในกิริยา และจิตใจกังวลครับ นามสกุล ทักษา 30 ผลรวมได้ 54 ดียิ่งแล้วครับ เปลี่ยนชื่อให้ใช้ทักษาเดิมน่ะครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันศุกร์

มนธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
มนณิษา แปลว่า ผู้ประพรมใจ
มญช์ปภา แปลว่า ผู้มีประกายแห่งความงาม
ธัญธิตา แปลว่า บุตรสาวผู้โชคดี
นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน
มธุกันตา แปลว่า ผู้งามและอ่อนหวาน
มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาอ่อนหวาน

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน7วัน) ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

Butsrin
08-29-2012, 01:27 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์...............หนู ชื่อบุษรินทร์ นามกร ค่ะเพศหญิง เกิดวัน อังคาร ที่ 3 พ.ย.2535 เวลาประมาณ 7โมงเช้า อยากทราบว่าชื่อนี้มีคำแปลว่าอะไร ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างค่ะ

noppakorn
08-29-2012, 05:09 PM
สวัสดีค่ะ อยากขอชื่อใหม่อ่ะค่ะเพราะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จทั้งที่ตั้งใจทำมาก ครอบครัวก็ประสบปัญหาการเงิน และปัญหาครอบครัวค่ะ
ชื่อเดิม........ นามสกุล........
เกิด จันทร์ 4 ธันวา 32 เวลา 04:00 ( นับเ็นวันอาทิตย์รึป่าวคะ)
อาชีพ ค้าขายค่ะ ทำเท่าไรก็ไม่เหลือเก็บ
-ถ้าเปลี่ยนชื่อตามทักษาแล้ว ผลรวมดีแต่เลขทักษานามสกุลไม่ดีควรเปลี่ยนมั้ยคะ หรือว่าแค่ผลรวมดีก็พอแล้ว
-ถ้าสมมติแม่แจ้งเกิดไม่ตรงแล้วจำรันเวลาไม่ได้ก็ให้ยึดวันตามที่แจ้งไปเลยรึป่าวคะ (อันนี้ของพี่ชาย)
สวัสดีครับ

ชื่อเดิม ทักษา 42 เป็นทักษามงคลครับ แต่นามสกุล ทักษา 16 ตกดาวเสาร์ เป็นธาตุน้ำและไฟ ทำอะไรไม่สำเร็จครับ ชื่อที่เป็นมงคลกับนามสกุลนี้คือทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตรครับ หมายถึงมีโชค มีคนร่วมงานดี มีปัญญา ค้าขายดีครับ ผลรวมได้ ทักษา 40 เป็นทักษามงคล แต่ควรทำงานที่ไม่อยู่นิ่งจะดียิ่ง เช่นงานที่ต้องติดต่อ ต้องเดินทางครับ ถ้าอยู่กับบ้านก็ต้องเป็นงานที่เดินไปเดินมาจึงจะดี ส่วนทักษาอื่นๆนั้นไม่มีคู่เหมาะสมสำหรับนามสกุลนี้ครับ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นน่ะครับ
เปลี่ยนชือมงคลแล้ว ผลรวมดี นามสกุลไม่ดีไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี หมั่นทำบุญ ชีวิตก็ดีได้ 80 เปอร์เซ็นตแล้วครับ ไม่มีใครดีได้ทั้ง100 หรอกครับ
ไม่ทราบวันเกิด ก็หาชือ สกุล และผลรวมดี ก็พอ แล้วหมั่นสวดมนต์ทำบุญบ่อยๆ ให้บุญมาหนุนเสริมครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอาทิตย์ (วันจันทร์ก็ใช้ได้ครับ)

ฉัตรชนก แปลว่า ผู้กำเนิดร่มเงา
ขวัญชนก แปลว่า ผู้กำเนิดมงคล,สิ่งที่เป็นมงคลของพ่อ
ยมลภร แปลว่า ผู้มีคู่เลี้ยงดู,ผู้มีคู่ค้ำจุน
กัลยภร แปลว่า หญิงงามผู้ค้ำจุน
ธัญพร แปลว่า ผู้มีโชคอันประเสริฐ
นัทธมน แปลว่า ผู้มีใจผูกพัน


เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน7วัน) ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมและเสริม ชะตา

noppakorn
08-29-2012, 05:16 PM
สวัสดีครับ คุณนพ
ชื่อทักษา 14
เกิดวันจันทร์ 7 ธันวาคม 2530
ชื่อ ปภังกร จางศิริกูล ชื่อนี้ใช้ได้ไหมครับใช้วิเคราะห์ให้หน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ

ปภังกร ทักษา 14 เป็นมงคลนาม ดาวอาทิตย์กับดาวพุธ เป็นดาวคู่ธาตุ ส่งเสริมกันและกัน นามสกุลทักษา 37 ไม่ดี แต่ให้สวดมนต์เช้าเย็นมาหนุนเสริม ผลรวมได้ทักษา 51 เป็นดาวคู่มิตร โชคลาภรุ่งเรือง ชื่อสกุลนี้เป็นมงคลครับ

noppakorn
08-29-2012, 05:32 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์...............หนู ชื่อบุษรินทร์ นามกร ค่ะเพศหญิง เกิดวัน อังคาร ที่ 3 พ.ย.2535 เวลาประมาณ 7โมงเช้า อยากทราบว่าชื่อนี้มีคำแปลว่าอะไร ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างค่ะ
สวัสดีครับ

บุษรินทร์ บุษรา ร ชื่อเหล่านี้ไม่มีคำแปลครับ บุษย แปลว่า แก้วสีขาว ดอกบัว แต่ชื่อบุษรินทร์ มีผู้นิยมมาตั้งชื่อกันมาก ก็ถือว่าเป็นชื่อเฉพาะน่ะครับ จำได้ว่าเมือวานนี้มีอธิบายรายละเอียดไปแล้วครับสำหรับชื่อนี้ ถึงที่มาทีไป

ชื่อ บุษรินทร์ ทักษา 34 ปัญญาดี ทำอะไรได้ดีครับ แต่อุปสรรคเยอะ ผลรวมได้ ทักษา 7 เป็นดาวเสาร์ ดาวทุกข์ครับ โดยรวมแล้วชื่อนี้ต้องถือว่าผลเสียมากกว่าผลดีครับ (เพราะมีโรคร้ายได้) นามสกุล นามกร ทักษา 16 เป็นทักษาไม่ดีครับ แก้ไขให้หมั่นสวดมนต์เช้าเย็น ทำบุญบ่อยๆ ผลรวมได้ทักษา 50 เป็นทักษามงคล ทักษานี้มักเป็นคนมีเงินน่ะครับ แต่ต้องทำบุญบ่อยๆ น่ะครับ
ชื่อ สกุลนี้ ควรเปลี่ยนหรือแก้ไขครับ

Butsrin
08-30-2012, 02:54 AM
ถ้าอย่างนั้นรบกวนอาจารย์ ช่วยเเนะนำชื่อใหม่ที่มีความหมายดีเเละถูกฉโลกกับ ตัวหนูเอง ทำอะไรราบรื่น ไม่มีอุปสรรค รบกวนด้วยนะค่ะ

noppakorn
08-30-2012, 01:49 PM
ถ้าอย่างนั้นรบกวนอาจารย์ ช่วยเเนะนำชื่อใหม่ที่มีความหมายดีเเละถูกฉโลกกับ ตัวหนูเอง ทำอะไรราบรื่น ไม่มีอุปสรรค รบกวนด้วยนะค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุลคุณตกทักษา 16 เป็นทักษาหาคูดีแล้วได้ผลรวมได้ดีเพียงปานกลางครับ และมีทักษาเดียวสำหรับนามสกุลนี้ คือชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร มีความสำเร็จด้านความรัก การงาน มีผู้ช่วยและผู้ร่วมงานดี มีโชค ผลรวมได้ทักษา 40 เป็นทักษาดีปานกลาง แต่หากจะให้ได้ดีเต็มๆ ต้องทำอาชีพที่เกียวกับการไม่อยู่นิ่ง เช่น พนักงานขาย ติดต่อธุรกิจ ต้องเดินทางอยู่เสมอ เช่นทัวร์ ไกด์ ติดต่อต่างประเทศ หรือเป็นคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยๆ ยิ่งย้ายยิ่งดีครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอังคาร

บุณยนุช แปลว่า หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
ปิยมน แปลว่า ผู้มีใจอันเป็นที่รัก
ภัณฑิลา แปลว่า ผู้มีลาภ,ผู้มีความสุข
ภัทรวดี แปลว่า ผู้มีความเจริญและดีงาม
มธุภาณี แปลว่า ผู้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
รัชญาธาร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
อรภูรี แปลว่า หญิงงามผู้มีปัญญากว้างไกล
รินนารา แปลว่า ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองดุจทองริน
ยลรณา แปลว่า ผู้มีการรบที่น่ามอง
วริศชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน7วัน) ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมและเสริม ชะตา

Tonz14
08-31-2012, 11:52 PM
[QUOTE=napakorn;34152]สวัสดีครับ

นามสกุลคุณตกทักษา 43 เป็นทักษาหาคู่มงคลยากครับ มีเพียงทักษาเดียวคือทักษา 56 ผลรวมได้ ทักษา 99 เป็นมงคลนามครับ แต่ผู้มีชื่อทักษานี้ต้องหมั่นทำบุญสร้างทาน สวดมนต์เช้าเย็น (ศาสนาใดก็ได้) ครับ ชื่อจึงจะให้ผลดีเป็นอย่างมากครับ

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

พีร์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งด้วยความเพียร
พีร์พีรยา แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญและมีความเพียร
ภรณ์รณพีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการต่อสู้และเลี้ยงดู
พัชร์มณิการ์ แปลว่า ผู้ชำนาญเรื่องแก้วและเพชร
พัชร์พัณณี แปลว่า ผู้ได้รับคำพรรณาอันมีคุณค่าดุจเพชร[/QUOTE
.….............................................
คุณนพที่เคารพ เกิดการเปลี่ยนแปลง ภรรยาผมเจ็บท้องมีน้ำเดินวันนี้ืต้องผ่าคลอดด่วนวันเสาร์ที่1กันยายนช่วงเช้า ผมอยากจะขอให้ตั้งชื่อลูกให้ใหม่ได้มั้ยครับรบกวนด้วยครับ

noppakorn
09-02-2012, 12:50 PM
[QUOTE=napakorn;34152]สวัสดีครับ

นามสกุลคุณตกทักษา 43 เป็นทักษาหาคู่มงคลยากครับ มีเพียงทักษาเดียวคือทักษา 56 ผลรวมได้ ทักษา 99 เป็นมงคลนามครับ แต่ผู้มีชื่อทักษานี้ต้องหมั่นทำบุญสร้างทาน สวดมนต์เช้าเย็น (ศาสนาใดก็ได้) ครับ ชื่อจึงจะให้ผลดีเป็นอย่างมากครับ

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

พีร์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งด้วยความเพียร
พีร์พีรยา แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญและมีความเพียร
ภรณ์รณพีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญในการต่อสู้และเลี้ยงดู
พัชร์มณิการ์ แปลว่า ผู้ชำนาญเรื่องแก้วและเพชร
พัชร์พัณณี แปลว่า ผู้ได้รับคำพรรณาอันมีคุณค่าดุจเพชร[/QUOTE
.….............................................
คุณนพที่เคารพ เกิดการเปลี่ยนแปลง ภรรยาผมเจ็บท้องมีน้ำเดินวันนี้ืต้องผ่าคลอดด่วนวันเสาร์ที่1กันยายนช่วงเช้า ผมอยากจะขอให้ตั้งชื่อลูกให้ใหม่ได้มั้ยครับรบกวนด้วยครับ

สวัสดีครับ

ขออภัยครับพอดีเมื่อวานติดธุระครับไม่ได้เข้ามาดู

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันเสาร์

พีร์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งด้วยความเพียร
พีร์พีรยา แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญและมีความเพียร
พิมพ์พริมา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐเป็นแบบอย่าง
นันทน์วรัตถ์ แปลว่า ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันท์ธนินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี
ปารย์ธนินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ที่เหมาะสม

Tonz14
09-02-2012, 07:16 PM
[QUOTE=Tonz14;34241]

สวัสดีครับ

ขออภัยครับพอดีเมื่อวานติดธุระครับไม่ได้เข้ามาดู

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันเสาร์

พีร์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งด้วยความเพียร
พีร์พีรยา แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญและมีความเพียร
พิมพ์พริมา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐเป็นแบบอย่าง
นันทน์วรัตถ์ แปลว่า ผู้มุ่งหมายความประเสริฐและความสุข
นันท์ธนินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี
ปารย์ธนินทร์ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ที่เหมาะสม

พิมพ์พริมา อ่านว่า พิม พิ มา หรือ พิม พะ ริ มา ครับ

noppakorn
09-02-2012, 10:53 PM
[QUOTE=napakorn;34264]

พิมพ์พริมา อ่านว่า พิม พิ มา หรือ พิม พะ ริ มา ครับ
สวัสดีครับ

พิมพ์พริมา อ่านว่า พิม พริ มา ครับ

Hipcow
09-03-2012, 10:08 AM
สวัสดีคะ
รบกวนขอชื่อใหํลูกชายหน่อยคะ เกิดวันอาทิตย์5สิงหาคะ เวลา 7.43
นามสกุลได้เลข 31คะ อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย บปผฝพภฟม
ชื่อภูชิชญ์. และภูชิ. แปลว่าอะไรคะ

noppakorn
09-03-2012, 11:57 AM
สวัสดีคะ
รบกวนขอชื่อใหํลูกชายหน่อยคะ เกิดวันอาทิตย์5สิงหาคะ เวลา 7.43
นามสกุลได้เลข 31คะ อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย บปผฝพภฟม
ชื่อภูชิชญ์. และภูชิ. แปลว่าอะไรคะ
สวัสดีครับ

ภูชิชญ์ มาจาก ภู + ชา +อิชญา คำว่า อิชญา ไม่มีคำศัพท์ครับ คำศัพท์ที่ทุกต้อง คือ อิชย์ แปลว่า ครู การบูชา ครับ
ภูชิ คำว่าชิ ไม่มีคำศัพท์ครับ

นามสกุลทักษา 31 เด็กชาย ควรใช้ชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร ผลรวมได้ 54 เป็นโชคลาภ ปัญญา และความสำเร็จ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอาทิตย์

ภูธีธัช แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยในแผ่นดิน
ภูธีรัช แปลว่า ผู้มีสมบัติดังนักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูมิชนน (พูมชะนน) แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งปัญญา
ภูมิณิชา (พุมนิชา) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ภูมินิชา แปลว่า ผู้เป็นตัวเองด้วยปัญญา
ภูรีณัท (พูรีนัด) แปลว่า ผู้ให้ความรู้ด้วยปัญญา

fearaly
09-03-2012, 02:06 PM
พี่นพ

รบกวนสอบถามความหมายของ ชื่อ

ภูรินที (พู - ริน - ที)

ภิภพภัทร (พิ-พบ-พัด)

ทั้งหมดบวกกันได้ ทักษา 24 ใช่ไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Hipcow
09-03-2012, 05:42 PM
สวัสดีครับ

ภูชิชญ์ มาจาก ภู + ชา +อิชญา คำว่า อิชญา ไม่มีคำศัพท์ครับ คำศัพท์ที่ทุกต้อง คือ อิชย์ แปลว่า ครู การบูชา ครับ
ภูชิ คำว่าชิ ไม่มีคำศัพท์ครับ

นามสกุลทักษา 31 เด็กชาย ควรใช้ชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร ผลรวมได้ 54 เป็นโชคลาภ ปัญญา และความสำเร็จ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอาทิตย์

ภูธีธัช แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยในแผ่นดิน
ภูธีรัช แปลว่า ผู้มีสมบัติดังนักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูมิชนน (พูมชะนน) แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งปัญญา
ภูมิณิชา (พุมนิชา) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ภูมินิชา แปลว่า ผู้เป็นตัวเองด้วยปัญญา
ภูรีณัท (พูรีนัด) แปลว่า ผู้ให้ความรู้ด้วยปัญญา


เลข31+ 24= 55รึป่าวคะใช้ได้ไหมคะ

noppakorn
09-03-2012, 09:34 PM
พี่นพ

รบกวนสอบถามความหมายของ ชื่อ

ภูรินที (พู - ริน - ที)

ภิภพภัทร (พิ-พบ-พัด)

ทั้งหมดบวกกันได้ ทักษา 24 ใช่ไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

ภูรินที (พู - ริน - ที) คำว่า ภู แปลว่า แผ่นดิน เนินสูง ,ริน แปลว่า ค่อยๆหลั่ง ทองเนื้อต่ำ ที แปลว่า ครั้ง รวมคำให้ไพเราะยาก ครับ แต่ถ้าอ่านว่า พู ริ นะ ที แปลว่า แม่น้ำแห่งปัญญาที่กว้างไกล ครับ
ภิภพภัทร (พิ-พบ-พัด) แปลว่า ผู้ดีงามในแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่,ผู้เจริญในแผ่นดินใหญ่

ทั้งสองชื่อ ทักษา 24 เป็นมงคลนามครับ

noppakorn
09-03-2012, 09:37 PM
เลข31+ 24= 55รึป่าวคะใช้ได้ไหมคะ

สวัสดีครับ

ทักษา 55 เป็นดาวศุภโชคคู่ ผู้มีทักษานี้ เจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองดี บั้นปลายใฝ่สันโดษ ชอบทางธรรมครับ เป็นทักษามงคลครับ

num-num
09-03-2012, 09:53 PM
กราบสวัสดีค่ะ ท่านอุบาสกนพกรณ์

รบกวนขอชื่อใหม่ เพื่อเป็นแสงสว่างของชิวิตที่ลำบากมาตลอดด้วยนะคะ
1.ชื่อปัจจุบัน พนารัตน์ จำปาผา ขอนามที่ได้เลขลักขณา 45 นะคะ
2 เกิดวันพุธ กลางคืน
3.พนักงานบริษัทเอกชน
4 เพื่อความอยู่เป็นสุขของครอบครัว เพื่อบรรเทาความยากลำบาก ขจัดอุปสรรคต่างๆนานา เหนื่อยเหลือเกินค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ
พนารัตน์

noppakorn
09-04-2012, 12:43 PM
กราบสวัสดีค่ะ ท่านอุบาสกนพกรณ์

รบกวนขอชื่อใหม่ เพื่อเป็นแสงสว่างของชิวิตที่ลำบากมาตลอดด้วยนะคะ
1.ชื่อปัจจุบัน พนารัตน์ จำปาผา ขอนามที่ได้เลขลักขณา 45 นะคะ
2 เกิดวันพุธ กลางคืน
3.พนักงานบริษัทเอกชน
4 เพื่อความอยู่เป็นสุขของครอบครัว เพื่อบรรเทาความยากลำบาก ขจัดอุปสรรคต่างๆนานา เหนื่อยเหลือเกินค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ
พนารัตน์
สวัสดีครับ

เรื่องชื่อคุณกำหนดมาทักษา 45 เป็นทักษามงคล ฉะนั้นจึงไม่วิเคราะห์น่ะครับ หาชื่อให้อย่างเดียวครับ

ชื่อทัีกษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน

คณิศร์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คน
เสาวลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดี
ขจีพรรณ์ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสดใส
กรันฑณัฏฐา (กรัน ทะ นัด ถา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
อนลนิฏฐา แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยไฟ,ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
อิศรนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความเป็นใหญ่
อารียกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่มีใจเอื้อเฟื้อ
กานตอารีย์ แปลว่า ผู้มีใจเื้อื้อเฟื้ออันเป็นที่รัก

num-num
09-04-2012, 01:00 PM
สวัสดีครับ

เรื่องชื่อคุณกำหนดมาทักษา 45 เป็นทักษามงคล ฉะนั้นจึงไม่วิเคราะห์น่ะครับ หาชื่อให้อย่างเดียวครับ

ชื่อทัีกษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน

คณิศร์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คน
เสาวลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดี
ขจีพรรณ์ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสดใส
กรันฑณัฏฐา (กรัน ทะ นัด ถา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
อนลนิฏฐา แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยไฟ,ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
อิศรนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความเป็นใหญ่
อารียกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่มีใจเอื้อเฟื้อ
กานตอารีย์ แปลว่า ผู้มีใจเื้อื้อเฟื้ออันเป็นที่รัก


กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ขอความกรุณาวิเคราะห์ให้นะคะ และขอคำแนะนำวันดีในการเปลี่ยนชื่อ ขั้นตอนการทำบุญชื่อเก่า ชื่อใหม่
ตามที่ดูไว้เบื้องต้นชื่อควรเป็นเลขลักษณา 45 แต่ถ้าท่านอุบาสกนพกรณ์ มีคำแนะนำเพื่อเป็นแสงสว่างของพนารัตน์รบกวนแนะนำได้เลยนะคะ
รบกวนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
พนารัคน์

Sangsia
09-04-2012, 05:13 PM
สวัสดีครับคุณ นพ
ช่วยวิเคราะห์ชื่อ พงศ์ศรัณย์ ทักษา 63 และ ธนัสร์ทัพพ์ ทักษา 63 สองชื่อนี้เหมาะกับนามสกุล ทักษา 37 หรือป่าวครับ

ขอบคุณครับ

noppakorn
09-04-2012, 09:15 PM
กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ขอความกรุณาวิเคราะห์ให้นะคะ และขอคำแนะนำวันดีในการเปลี่ยนชื่อ ขั้นตอนการทำบุญชื่อเก่า ชื่อใหม่
ตามที่ดูไว้เบื้องต้นชื่อควรเป็นเลขลักษณา 45 แต่ถ้าท่านอุบาสกนพกรณ์ มีคำแนะนำเพื่อเป็นแสงสว่างของพนารัตน์รบกวนแนะนำได้เลยนะคะ
รบกวนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
พนารัคน์
สวัสดีครับ

การที่คุณกำหนดทักษามา ผมไม่วิเคราะห์ เพราะจะได้ไม่ต้องแก้กรรมให้กันครับ ชื่อที่คุณตั้งมาดีมากแล้วครับ นามสกุลทักษา 19 ถ้าเป็นผู้ชายจะดียิ่งกว่าผู้หญิงครับ ผลรวมได้ทักษา 64 จะประสบความสำเร็จสมความตั้งใจ แต่ต้องระวัง อย่าหูเบา อย่าเชื่อคนง่าย อะไรที่คนมาพูดมาบอก ต้องหนักแน่น ถ้าเกียวกับเงินทองด้วย ต้องไตร่ตรอง และปรึกษาให้ดีเสียก่อน เพราะเลข 6 เป็นเลขที่ทำให้จิตใจอ่อนไหวง่ายครับ ชื่อสกุลนี้ที่คุณเลือกมาดียิ่งแล้วครับ เพียงแต่ระวังที่บอกเท่านั้นครับ
เปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว ให้ไปทำบุญปล่อยนก หรือปล่อยปลา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงานและผู้วิเคราะห์ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาตัวคุณน่ะครับ (ใน 7 วัน) ต้องทำน่ะครับแล้วจะเห็นผลเร็วขึ้นครับ

noppakorn
09-04-2012, 09:20 PM
สวัสดีครับคุณ นพ
ช่วยวิเคราะห์ชื่อ พงศ์ศรัณย์ ทักษา 63 และ ธนัสร์ทัพพ์ ทักษา 63 สองชื่อนี้เหมาะกับนามสกุล ทักษา 37 หรือป่าวครับ

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 63 นามสกุล 37 ทักษารวมได้ 100 เป็นชื่อมงคลและผลรวมมงคลครับ คุณไม่ได้แจ้งวันเกิดมาเลยไม่ทราบว่าชื่อเป็นกาลกิณีกับวันเกิดหรือเปล่า แต่ค่าทักษา 63 เป็นทักษาที่ใหญ่กว่านามสกุล ฉะนั้น ผู้เป็นเจ้าของนามนี้ ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นทุกวัน ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองช่วยเหลือ ดวงดาวก็จะเดินดีขึ้น หมั่นทำบุญสร้างทานเสมอ เพื่อเสริมชะตา การทำงานใหญ่ต้องรอบคอบ ต้องปรึกษา อย่ามุทำคนเดียว มีสิทธิ์พลาดพลั้งครับ

ชื่อเป็นมงคลนาม ผลรวมเป็นมงคลตัวครับ

Sangsia
09-05-2012, 08:33 AM
สวัสดีครับคุณ นพ
ช่วยวิเคราะห์ชื่อ พงศ์ศรัณย์ ทักษา 63 และ ธนัสร์ทัพพ์ ทักษา 63 สองชื่อนี้เหมาะกับนามสกุล ทักษา 37 หรือป่าวครับ

เกิดวันจันทร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2530 ครับ

ขอบคุณครับ

Hipcow
09-05-2012, 11:43 AM
สวัสดีคะคุณนพ

รบกวนขอชื่อใหม่คะ เกิด พุธกลางวัน 25เมษายน2522
นามสกุลเลข 38คะ ชื่อเก่าเก็บเงินไม่อยู่คะ

ขอบคุณคะ

noppakorn
09-05-2012, 12:57 PM
สวัสดีครับคุณ นพ
ช่วยวิเคราะห์ชื่อ พงศ์ศรัณย์ ทักษา 63 และ ธนัสร์ทัพพ์ ทักษา 63 สองชื่อนี้เหมาะกับนามสกุล ทักษา 37 หรือป่าวครับ

เกิดวันจันทร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2530 ครับ

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

เกิดวันจันทร์ ชื่อ ธนัสร์ทัพพ์ คำว่า ธนัสร์ เติม ร์ แล้วไม่มีคำศัพท์ครับ แต่เวลาจด สามารถบอกว่าเป็นชื่อเฉพาะ ทักษา 63 เป็นนามมงคล
พงศ์ศรัณย์ ชื่อนี้ดีครับ ทักษา 63 เป็นดาวคู่มิตรครับ ผลรวมได้ 100 เป็นความรุ่งเรือง แต่ทำการใดต้องใช้สติ คิดให้รอบคอบ เพราะเลข 0 คือดาวมฤตยู ทำให้งมงายได้ ผู้มีทักษา 63 และจำนวนตัวเลขมากกว่านามสกุล ค่อนข้างมาก จะต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ เช้าเย็น ชีวิตจะดียิ่งครับ

พงศ์ศรัณย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล เป็นมงคลนามครับ

noppakorn
09-05-2012, 01:05 PM
สวัสดีคะคุณนพ

รบกวนขอชื่อใหม่คะ เกิด พุธกลางวัน 25เมษายน2522
นามสกุลเลข 38คะ ชื่อเก่าเก็บเงินไม่อยู่คะ

ขอบคุณคะ
สวัสดีครับ

เก็บเงินไม่อยู่ ไม่ได้อยู่ทีชื่อครับ อยู่ที่ตัวคุณจะบริหารเงินอย่างไรมากกว่าครับ ไม่ใช้สิ่งที่ไม่จำเป็น ใช้จ่ายอย่างพอเพียง หา 10 เก็บ 4 เลี้ยงท้อง 3 บุพการี บุญกุศล 3 ชีวิตก็เป็นสุข เหลือเงินใช้แน่นอนครับ

นามสกุลทักษา 38 ชื่อที่เป็นมงคลนามคือทักษา 51 (นามสกุลไม่ดีครับ หาคู่ดีแล้วผลรวมไม่ดี ดีเพียงปานกลาง ให้หมั่นทำกุศล สวดมนต์เช้าเย็นมาเสริม จึงจะดีได้ครับ) ผลรวมได้ทักษา 89 เป็นทักษาดีปานกลาง ใช้ชีวิตอย่างระวังตัว อย่าหวาดระแวงตัวเอง อย่างมงายในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ ต้องมีสติ ชีวิตจึงดีได้

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

กันต์พิณพร แปลว่า พิณที่ไพเราะและน่ารัก
ณักษ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
กัลย์สิณี แปลว่า สาวน้อยผู้สวยงาม
ศกุนต์นันท์ แปลว่า ความสุขดังนก
ลภัสธนันทน์ แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยลาภ (ละพัดทะนัน)
ลภัสวรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน 7วัน) ให้ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ ทุกๆองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อครับ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

Hipcow
09-05-2012, 01:14 PM
แล้วถ้าใช้กัลย์สิกาละคะใช้ได้รึป่าวคะ
แปลว่าอะไรคะ
ขอบคุณนะคะ

noppakorn
09-06-2012, 03:04 PM
กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ขอความกรุณาวิเคราะห์ให้นะคะ และขอคำแนะนำวันดีในการเปลี่ยนชื่อ ขั้นตอนการทำบุญชื่อเก่า ชื่อใหม่
ตามที่ดูไว้เบื้องต้นชื่อควรเป็นเลขลักษณา 45 แต่ถ้าท่านอุบาสกนพกรณ์ มีคำแนะนำเพื่อเป็นแสงสว่างของพนารัตน์รบกวนแนะนำได้เลยนะคะ
รบกวนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
พนารัคน์
สวัสดีครับ

เรื่องวิเคราะห์อยากให้เข้าใจสักนิดน่ะครับ การวิเคราะห์เป็นการแก้กรรมครับ หากวิเคราะห์ให้เท่ากับผมแก้กรรมให้คุณทำให้คุณดี และคุณก็เป็นหนี้กรรมผม หากคุณไม่ได้ทำบุญอุทิศให้ผมส่วนหนึ่ง กรรมที่ผมแก้กรรมให้คุณดี ก็จะบังเกิดกับผม ส่วนคุณก็จะค้างหนี้บุญผมครับ ไม่สร้างหนี้กรรมน่ะครับ
ลองคิดดีครับ ชื่อที่คุณบอกมาผมว่าดีแล้วก็คือดี ครับ ไม่ต้องวิเคราะห์ครับ

วันดีสำหรับเปลี่ยนชื่อ
เดือนกันยายน 2555 วันจันทร์ที่ 3 กย.เวลา 11.00-14.59 น. วันพฤหัสฯที่ 6 เวลา 11.00-16.59 น.วันอังคารที่ 11 กย.เวลา 13.00-14.59 น.วันศุกร์ที่ 14 กย.เวลา 09.00-14.59 น. จันทร์ที่ 17 กย.เวลา 09.00-10.59 น. วันจันทร์ที่ 24 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา15.00-18.59 น.(เช้า 7-8ดียิ่ง บ่าย 17-18.59ดียิ่ง) วันศุกร์ที่ 28 กย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 17.00-18.59 น. วันเสาร์ที่ 29 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น.

noppakorn
09-06-2012, 03:15 PM
แล้วถ้าใช้กัลย์สิกาละคะใช้ได้รึป่าวคะ
แปลว่าอะไรคะ
ขอบคุณนะคะ
สวัสดีครับ

กัลย์สิกา มาจาก กัลยา แปลว่า หญิงงาม และ สิกา แปลว่า หนู (มุกสิก) คำแปลไม่ไพเราะมังครับ

kankaews
09-11-2012, 02:14 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ
จะรบกวนสอบถาม ฤกษ์คลอดบุตรและชื่อเด็ก หน่อยค่ะ
เป็นเด็กผู้ชาย กำหนดคลอดช่วงวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง 6 ตุลาคม 2555
คุณแม่เกิดวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2517 คุณพ่อเกิดวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2517
ส่วนชื่ออยากได้เป็นแบบความหมายเกี่ยวกับน้ำ ฟ้า เมฆ ทะเล ภูเขา หรือพระอาทิตย์นะค่ะ
นามสกุล สมณกิจ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
09-11-2012, 05:54 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ
จะรบกวนสอบถาม ฤกษ์คลอดบุตรและชื่อเด็ก หน่อยค่ะ
เป็นเด็กผู้ชาย กำหนดคลอดช่วงวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง 6 ตุลาคม 2555
คุณแม่เกิดวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2517 คุณพ่อเกิดวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2517
ส่วนชื่ออยากได้เป็นแบบความหมายเกี่ยวกับน้ำ ฟ้า เมฆ ทะเล ภูเขา หรือพระอาทิตย์นะค่ะ
นามสกุล สมณกิจ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ
ฤกษ์คลอดมงคลสำหรับคนปีมะโรง

เดือนกันยายน 2555 จันทร์ที่ 17 กย.เวลา 07.00-10.59 น. วันจันทร์ที่ 24 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา15.00-18.59 น.(เช้า 7-8ดียิ่ง บ่าย 17-18.59ดียิ่ง) วันศุกร์ที่ 28 กย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 17.00-18.59 น. วันเสาร์ที่ 29 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันศุกร์ ที่ 21กย.วันอุบาทว์ห้ามทำการมงคล
เดือนตุลาคม 2555 วัน พุธที่ 3 ตค.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตค.เวลา 15.00-18.59 น.เวลารอง 23.00-01.59 น.วันอาทิตย์ที่ 14 ตค.เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันจันทร์ ที่ 15 ตค. เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันที่ 30 ตค.เวลา 15.00-16.59 น.

สำหรับชื่อมงคล ขอให้ถามมาอีกครั้งน่ะครับ เมื่อได้วันคลอดที่แน่นอนน่ะครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำคลอดของคนปีมะโรง คือฤกษ์เช้า เวลา 07.00-08.59 น. ฤกษ์บ่าย เวลา 17.00-18.59 น. ฤกษ์รองคือเวลา 15.00-16.59 น.ครับ

num-num
09-11-2012, 09:27 PM
สวัสดีครับ

เรื่องวิเคราะห์อยากให้เข้าใจสักนิดน่ะครับ การวิเคราะห์เป็นการแก้กรรมครับ หากวิเคราะห์ให้เท่ากับผมแก้กรรมให้คุณทำให้คุณดี และคุณก็เป็นหนี้กรรมผม หากคุณไม่ได้ทำบุญอุทิศให้ผมส่วนหนึ่ง กรรมที่ผมแก้กรรมให้คุณดี ก็จะบังเกิดกับผม ส่วนคุณก็จะค้างหนี้บุญผมครับ ไม่สร้างหนี้กรรมน่ะครับ
ลองคิดดีครับ ชื่อที่คุณบอกมาผมว่าดีแล้วก็คือดี ครับ ไม่ต้องวิเคราะห์ครับ

วันดีสำหรับเปลี่ยนชื่อ
เดือนกันยายน 2555 วันจันทร์ที่ 3 กย.เวลา 11.00-14.59 น. วันพฤหัสฯที่ 6 เวลา 11.00-16.59 น.วันอังคารที่ 11 กย.เวลา 13.00-14.59 น.วันศุกร์ที่ 14 กย.เวลา 09.00-14.59 น. จันทร์ที่ 17 กย.เวลา 09.00-10.59 น. วันจันทร์ที่ 24 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา15.00-18.59 น.(เช้า 7-8ดียิ่ง บ่าย 17-18.59ดียิ่ง) วันศุกร์ที่ 28 กย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 17.00-18.59 น. วันเสาร์ที่ 29 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น.ขอขอบพระคุณมากคะ

พนารัตน์จะขอความกรุณา ท่านอุบาสกนพกรณ์ แนะนำชื่อที่เป็นเดช สำหรับผู้หญิงวันพุธกลางคืน เป็นเลขลักษณา 45 รบกวนด้วยนะคะ ...ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

noppakorn
09-13-2012, 12:37 PM
ขอขอบพระคุณมากคะ

พนารัตน์จะขอความกรุณา ท่านอุบาสกนพกรณ์ แนะนำชื่อที่เป็นเดช สำหรับผู้หญิงวันพุธกลางคืน เป็นเลขลักษณา 45 รบกวนด้วยนะคะ ...ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน มีสระนำ (อ เป็นสระ)เป็นเดช

อริยธารณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
อริย์กันตา แปลว่า ผู้น่ารักอันประเสริฐ
อนลนิฏฐา แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยไฟ,ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
อิศรนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความเป็นใหญ่
อารียกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่มีใจเอื้อเฟื้อ
เสาวลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดี

kankaews
09-15-2012, 09:25 PM
สวัสดีครับ
ฤกษ์คลอดมงคลสำหรับคนปีมะโรง

เดือนกันยายน 2555 จันทร์ที่ 17 กย.เวลา 07.00-10.59 น. วันจันทร์ที่ 24 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา15.00-18.59 น.(เช้า 7-8ดียิ่ง บ่าย 17-18.59ดียิ่ง) วันศุกร์ที่ 28 กย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 17.00-18.59 น. วันเสาร์ที่ 29 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันศุกร์ ที่ 21กย.วันอุบาทว์ห้ามทำการมงคล
เดือนตุลาคม 2555 วัน พุธที่ 3 ตค.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตค.เวลา 15.00-18.59 น.เวลารอง 23.00-01.59 น.วันอาทิตย์ที่ 14 ตค.เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันจันทร์ ที่ 15 ตค. เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันที่ 30 ตค.เวลา 15.00-16.59 น.

สำหรับชื่อมงคล ขอให้ถามมาอีกครั้งน่ะครับ เมื่อได้วันคลอดที่แน่นอนน่ะครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำคลอดของคนปีมะโรง คือฤกษ์เช้า เวลา 07.00-08.59 น. ฤกษ์บ่าย เวลา 17.00-18.59 น. ฤกษ์รองคือเวลา 15.00-16.59 น.ครับ


ขอบคุณค่ะ
ตอนนี้เลือกเป็นวันเสาร์ที่ 29 กย. ค่ะ
รบกวนขอชื่อมงคล สำหรับเด็กผู้ชาย นามสกุล สมณกิจ
ขอที่แปลว่า เมฆ พระอาทิตย์ น้ำ ฟ้า ทะเลหรือภูเขา
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
09-16-2012, 11:28 AM
ขอบคุณค่ะ
ตอนนี้เลือกเป็นวันเสาร์ที่ 29 กย. ค่ะ
รบกวนขอชื่อมงคล สำหรับเด็กผู้ชาย นามสกุล สมณกิจ
ขอที่แปลว่า เมฆ พระอาทิตย์ น้ำ ฟ้า ทะเลหรือภูเขา
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุลได้ทักษา 28 ชื่อที่เป็นมงคลควรใช้ทักษา 36 เป็นมงคลนามครับ ผลรวมได้ทักษา 64 ตกที่นั่งสมดังใจ ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ ทำการใดรุ่งเรือง ระวังอย่าใจอ่อนอย่างเดียว

ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันเสาร์

สุธายุทธ์ แปลว่า ผู้รบทางน้ำ (อายตนะ 9)
สุธายชญ์ (สุ ทา ยด) แปลว่า ผู้บูชาน้ำ (อายตนะ ๘)
ชลปวีร์ (ชน ปะ วี) แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งทางน้ำ (อายตนะ 6)
พรมรพี แปลว่า ตะวันทีให้ความสุข (อายตนะ 6)
ดลรวินท์ แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งตะวันบันดาล (อายตนะ 9)
นนท์ชลธร (นน ชน ละ ทอน) แปลว่า เมฆซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่่วไป (อายตนะ 9)
ธนันพนม (ทะ นัน พะ นม) แปลว่า ผู้มีภูเขาเป็นทรัพย์ (อายตนะ 6)
เปรมนภนต์ (เปรม นะ ภน) แปลว่า สุดขอบฟ้าอันชื่นใจ (อายตนะ 6)

fearaly
09-17-2012, 01:47 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ

ได้กำหนดผ่าคลอดมาแล้วค่ะ วันอังคาร์ที่ 2 ตุลาคม 2555 บุตรเพศชายค่ะ รบกวนพี่นพ ช่วยหาชื่อที่เหมาะสมให้ด้วยนะค่ะ
นามสกุล สิงห์งาม ค่ะ อยากได้ชื่อที่ขึ้นด้วย พ หรือไม่ อ ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มี เอาเป็นตัวอักษรอื่นก้อได้ค่ะ


อ่อ รบกวนถามอีกนิด พอดี เพื่อนฝากถามว่า ชื่อ พฤกษ์ปพัฒน์ แปลว่าอะไร

noppakorn
09-18-2012, 09:17 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ

ได้กำหนดผ่าคลอดมาแล้วค่ะ วันอังคาร์ที่ 2 ตุลาคม 2555 บุตรเพศชายค่ะ รบกวนพี่นพ ช่วยหาชื่อที่เหมาะสมให้ด้วยนะค่ะ
นามสกุล สิงห์งาม ค่ะ อยากได้ชื่อที่ขึ้นด้วย พ หรือไม่ อ ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มี เอาเป็นตัวอักษรอื่นก้อได้ค่ะ


อ่อ รบกวนถามอีกนิด พอดี เพื่อนฝากถามว่า ชื่อ พฤกษ์ปพัฒน์ แปลว่าอะไร
สวัสดีครับ

วันอังคารที่สองเป็นวันวอก เป็นวันธงไชย สมพงศ์กับปีเกิดลักษณะที่ 2 เด็กเกิดวันนี้ เป็นคนมีบุญมาเกิด ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรือง คล่องแคล่ว ว่องไว ทำมาหากินเก่ง ชีวิตร่ำรวย
นามสกุลสิงห์งาม ทักษา 35 ชื่อมงคลที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร จิตใจเมตตา มีปัญญาดี มีเพื่อนมาก และมีผู้ช่วยเหลือ เป็นคนร่าเริงมีสุขครับ ผลรวมได้ทักษา 59 เป็นดาวโชคและดาวแห่งความสำเร็จ เป็นเลขสมปรารถนาครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันอังคาร


พรลภน (พอนละพน) แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ (อายต นะ 9)
พลภัทร แปลว่า ผู้มีความเจริญเป็นกำลัง (อายตนะ 9)
พชรภัทร แปลว่า ผู้มีความดีงามดังเพชร (อายตนะ ๘)
พีรญา แปลว่า ผู้มีความรู้อันกล้าหาญ (อายตนะ 6)
พรปวร แปลว่า ผู้สุดประเสริฐ(อายตนะ 2)
อิษฏา แปลว่า ผู้น่าปรารถนา (อายตนะ 2)
อนันตา แปลว่า ผู้มีไม่สิ้นสุด (อายตนะ 6)
อิงคธร แปลว่า ผู้มีความรู้ ,ผู้มีความมหัศจรรย์ (อายตนะ 1)
อัยภณ แปลว่า ผู้มีคำพูดอันยิ่งใหญ่ (อายตนะ 9)

อ้อเกือบลืมครับ


พฤกษ์ปพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญยิ่งดุจต้นไม้งาม

Billionaire
09-20-2012, 01:58 PM
ภคภัทร แปลว่า อะไรคะ

noppakorn
09-21-2012, 11:02 AM
ภคภัทร แปลว่า อะไรคะ
สวัสดีครับ

ภคภัทร แปลว่า ผู้ดีงามด้วยโชคลาภ,ผู้เจริญด้วยทรัพย์ ทักษา 15

noppakorn
09-21-2012, 11:03 AM
ขออภัยครับ

ขอหยุดตอบคำถาม 5 วัน

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กย.-26 กย.ครับ (มีธุระต้องเดินทาง)

Lapassanan
09-25-2012, 01:47 AM
[QUOTE=napakorn;34554]สวัสดีครับ

วันอังคารที่สองเป็นวันวอก เป็นวันธงไชย สมพงศ์กับปีเกิดลักษณะที่ 2 เด็กเกิดวันนี้ เป็นคนมีบุญมาเกิด ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรือง คล่องแคล่ว ว่องไว ทำมาหากินเก่ง ชีวิตร่ำรวย
นามสกุลสิงห์งาม ทักษา 35 ชื่อมงคลที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร จิตใจเมตตา มีปัญญาดี มีเพื่อนมาก และมีผู้ช่วยเหลือ เป็นคนร่าเริงมีสุขครับ ผลรวมได้ทักษา 59 เป็นดาวโชคและดาวแห่งความสำเร็จ เป็นเลขสมปรารถนาครับ[COLOR=#0000cd] "[B]อ้างอิงตามนี้ คือสามารถใช้ได้กับเด็กทุกคนที่เกิดวันนี้ใช่ไหมคะ กำลังหาฤกษ์ผ่าคลอดลูกแฝดชายอยู่ค่ะ ใจคิดควรจะว่าวันที่ 2 หรือ 3 ดีน่ะค่ะ"

บุษยา
09-27-2012, 04:53 PM
บุสญา แปลว่า อะไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Duponk
09-28-2012, 11:06 AM
สวัสดีค่ะ...อ.นพ

รบกวนท่าน อ. ช่วยตรวจสอบชื่อของหลานดิฉันให้ด้วยนะค่ะ....

ด.ช.ภัทธดนณ์ อ่อนตาพันธ์ ชื่อเล่นชื่อ เนส ..... เกิดวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 08.22 น. ค่ะ...
ไม่ทราบว่าชื่อดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างค่ะ... หากไม่ดี.. ขอความกรุณาท่าน อ. ตั้งชื่อให้ด้วยนะค่ะ... หากได้อายตนะ6 ตกที่ 9 ก็จะดียิ่งค่ะ...

ขอบพระคุณท่าน อ. ล่วงหน้าค่ะ

ขออนุโมทนาบุญที่ท่าน อ.นพ ได้ทำมาแล้วด้วยนะค่ะ

ภัทร์วรนัญ
09-28-2012, 12:32 PM
ก่อนอ่ืนต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะท่ีตั้งช่ือให้ใหม่
ต้องการทราบว่า อวัสดา แปลว่าอะไรคะ

noppakorn
09-28-2012, 12:37 PM
[QUOTE=napakorn;34554]สวัสดีครับ

วันอังคารที่สองเป็นวันวอก เป็นวันธงไชย สมพงศ์กับปีเกิดลักษณะที่ 2 เด็กเกิดวันนี้ เป็นคนมีบุญมาเกิด ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรือง คล่องแคล่ว ว่องไว ทำมาหากินเก่ง ชีวิตร่ำรวย
นามสกุลสิงห์งาม ทักษา 35 ชื่อมงคลที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 24 เป็นดาวคู่มิตร จิตใจเมตตา มีปัญญาดี มีเพื่อนมาก และมีผู้ช่วยเหลือ เป็นคนร่าเริงมีสุขครับ ผลรวมได้ทักษา 59 เป็นดาวโชคและดาวแห่งความสำเร็จ เป็นเลขสมปรารถนาครับ[COLOR=#0000cd] "[B]อ้างอิงตามนี้ คือสามารถใช้ได้กับเด็กทุกคนที่เกิดวันนี้ใช่ไหมคะ กำลังหาฤกษ์ผ่าคลอดลูกแฝดชายอยู่ค่ะ ใจคิดควรจะว่าวันที่ 2 หรือ 3 ดีน่ะค่ะ"

สวัสดีครับ
ใช้ได้กับทุกคนครับ ได้แนะนำ ในกระทู้ที่คุณถามชื่อมาแล้วครับ

noppakorn
09-28-2012, 12:38 PM
บุสญา แปลว่า อะไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

บุสญา คำว่า บุส ไม่มีคำศัพท์ครับ

noppakorn
09-28-2012, 12:52 PM
สวัสดีค่ะ...อ.นพ

รบกวนท่าน อ. ช่วยตรวจสอบชื่อของหลานดิฉันให้ด้วยนะค่ะ....

ด.ช.ภัทธดนณ์ อ่อนตาพันธ์ ชื่อเล่นชื่อ เนส ..... เกิดวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 08.22 น. ค่ะ...
ไม่ทราบว่าชื่อดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างค่ะ... หากไม่ดี.. ขอความกรุณาท่าน อ. ตั้งชื่อให้ด้วยนะค่ะ... หากได้อายตนะ6 ตกที่ 9 ก็จะดียิ่งค่ะ...

ขอบพระคุณท่าน อ. ล่วงหน้าค่ะ

ขออนุโมทนาบุญที่ท่าน อ.นพ ได้ทำมาแล้วด้วยนะค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อภัทธดนณ์ ตกทักษา 30 เป็นดาวอังคารกับดาวมฤตยูครับ ทักษานี้ไม่ดีครับ ทำการใดมักไม่สำเร็จ ยิ่งทำยิ่งแย่ ควรเปลี่ยนแปลง นามสกุล อ่อนตาพันธ์ ทักษา 52 เป็นทักษาไม่ดี หานามมงคลแล้ว ผลรวมไม่ได้ดีนัก ดีเพียงปานกลาง เด็กเกิดวันศุกร์ปีเถาะ วันเกิดเป็นวันเถาะ เป็นมงคลกับปีเกิด แต่เป็นวันธรรมดาสามัญ ฤกษ์เวลาเป็นเวลามังกร เด็กจะคล่องแคล่ว แต่เป็นคนสมถะ ครับปีนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ แต่ไม่นักหนาครับ นามสกุลนี้ควรแก้ไข เพราะตกเลขทักษาไม่ดี ผลรวมเป็นดาวเสาร์ คนตะกูลนี้มักเดือดร้อนด้วยโรคภัย (อ่านตามทักษาดาวน่ะครับ)

ชื่อที่เป็นมงคลคือทักษา 45 เป็นดาวพุธและพฤหัสบดี คือปัญญาโชคลาภและความสำเร็จ ผลรวมได้ทักษา 97 ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรือง แต่ต้องระวังหมั่นพิจารณา เพราะอาจเสียงต่อการเสียหายโดยไร้เหตุผล ควรหมั่นออกกำลังกาย ให้แข็งแรง เพราะมีดาวเสาร์อยู่ทั้งชื่อและสกุล สุขภาพมักมีปัญหา ครับ เลขทักาานี้ให้คุณปานกลางครับ (หมั่นสวดมนต์เช้าเย็น ทำบุญสร้างทาน ให้ผลบุญมาสร้างเสริม จะดีขึ้นครับ)

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันศุกร์ มีอายุนำ(เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง)

อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน (อายตนะ 6)
อัณณ์อธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งแม่น้ำ (อายตนะ 9)
อัญญพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้รู้ยิ่ง (อายตนะ 9)
เอกณัฏฐ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง (อายตนะ 6)

บุษยา
09-28-2012, 01:10 PM
สวัสดีครับ

บุสญา คำว่า บุส ไม่มีคำศัพท์ครับ

บุสญา คำว่า บุส ไม่มีคำศัพท์ แต่อยากใช้ตั้งชื่อได้มั๊ยค่ะ (ชื่อเดิม บุษยา อยากให้อ่านออกเสียงเหมือนเดิม อยากเปลี่ยนเป็น บุสญา)

บุษยา
09-28-2012, 01:12 PM
อยากทราบว่า ชื่อที่ไม่มีคำศัพท์ จะสามารถนำมาตั้งชื่อได้หรือไม่ (ควรหรือไม่ควร) ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
09-28-2012, 01:15 PM
ก่อนอ่ืนต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะท่ีตั้งช่ือให้ใหม่
ต้องการทราบว่า อวัสดา แปลว่าอะไรคะ
สวัสดีครับ

อวัสดา แปลว่า ฐานะ, ความเป็นอยู่; เวลา, สมัย.

num-num
09-29-2012, 02:07 PM
ข้อความได้ถูกลบไปแล้ว

noppakorn
09-29-2012, 03:21 PM
ข้อความคำถามได้ถูกลบไป

ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับ รู้จักปล่อยวางบ้าง ชีวิตก็เป็นสุข ทำดีไม่ต้องหวังคนชม คิดว่าสร้างบุญสำหรับตัวเองในชาติหน้า ชาตินี้ลำบาก ก็เพราะชาติก่อนได้สร้างกรรมไว้ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำดีเข้าไว้ สร้างทาน สร้างกุศล เพื่อให้เบาบางลง ชาติต่อไปจะมีหรือไม่ ให้ทำความดีไว้ก่อน ชาติหน้ามีจะได้มีสุขครับ
คุณแม่ท่านชอบสังคม ชอบอยุ่ร่วมคนอื่น ก็ปล่อยท่านไป อาจจะเป็นความสุขของท่าน ใจเราทำดี ใครติฉินนินทา ก็ปล่อยวาง คิดว่า พระพุทธรูปยังถูกตำหนิ เราเป็นคนแท้ๆ จะไม่ถูกใครตำหนิได้อย่างไร
ส่วนการทำงาน วิสัยลูกพี่ ก็ต้องเอาดีเข้าตัว เพื่อหวังความก้าวหน้าของตน ประจบเจ้านายไว้ก่อน ลูกน้องเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับไต่เต้า เป็นธรรมดาของคนที่จะไม่เจริญทั้งการงานและจิตใจครับ อีกหน่อยเขาก็คงอยู่ได้เพียงเท่านี้ หน้าที่ของเรา ๆ ก็ทำตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย หมดเวลางาน ก็กลับบ้านทิ้งงานไว้ที่หน้าบริษัท ไม่ต้องเอากลับบ้านไปคิดด้วย
ลูกๆ สามี เราปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้าน แม่ศรีเรือนให้ดีที่สุด เราจะเหนื่อยเพียงไหน ก็ต้องทน เพราะเกิดมาเป็นหญิง บาปกรรมหนักกว่าชายอยู่แล้ว ทนไว้เืพื่อความผาสุกของครอบครัว ลูกเต้า สมัยนี้คุยกันด้วยเหตุผล อายุยังน้อยก็ต้องซุกซน เพิ่งเรียนชั้นประถม อย่าไปหวังว่าจะเรียนดีหรือไม่ เพียงแต่ให้เป็นเด็กดี ไม่ดื้อ ไม่เกเร ก็พอ เราค่อยๆสอน ค่อยๆฝึก ถึงชั้นมัธยมฯเขาก็คอยระวังอย่างให้นอกลู่นอกทาง ช่วงนี้ค่อยมาเอาจริง เอาจังกันครับ

นามสกุล 19 ใช้ชื่อทักษา 45 จึงเป็นนามมงคล ประกอบด้วยดาวพุธและดาวพฤหัสบดี เป็นทักษาความสำเร็จ ความสุข และความมั่นคง ผลรวมได้ทักษา 64 เป็นเลขมงคล ทำให้ประสบความสุข ความสำเร็จ ผู้ได้ทักษานี้ ทำใจให้เข้มแข็ง อย่าหูเบาใจอ่อน เชื่อคนง่าย ทำได้ดังนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน

อริยธารณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
อริย์กันตา แปลว่า ผู้น่ารักอันประเสริฐ
อนลนิฏฐา แปลว่า ผู้สำเร็จด้วยไฟ,ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
อิศรนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความเป็นใหญ่
อารียกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่มีใจเอื้อเฟื้อ
อุทัยรัตน์ แปลว่า แก้วอันมีคุณค่าดุจดวงอาทิตย์
นลินรัตน์ แปลว่า แก้วที่งามดุจดอกบัว

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน7 วัน) ไปทำบุญสร้างทานอุทิศ ให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ เจ้าที่บ้าน ที่ทำงาน ให้ครอบครัว ให้แก่ผุ้ร่วมงานและผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและหนุนดวงชะตา

สำหรับคุณให้หมั่นทำบุญอุทิศ ให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ ตลอดจนครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ทุกครั้งที่ทำบุญ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นครับ

noppakorn
09-29-2012, 03:24 PM
อยากทราบว่า ชื่อที่ไม่มีคำศัพท์ จะสามารถนำมาตั้งชื่อได้หรือไม่ (ควรหรือไม่ควร) ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อที่ไม่มีคำศัพท์ สามารถเปลี่ยนได้ หากทางเขตที่รับจดเขายอมครับ แต่หากลูกหลานเพื่อนฝูงถามว่าแปลว่าอะไร จะไม่มีคำตอบให้เขา ตามโบราณวิถี ควรใช้ชื่อที่แปลแล้วมีมงคล เป็นการเสริมตัวครับ

bm_tajun
09-29-2012, 11:11 PM
สวัสดีครับ ผมชื่อ พรชัย ผาป้อ เกิด วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2522 เวลา 17.00 น. ผมต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับ
ชื่อที่จะเปลี่ยนคือ ปกรณ์กิตติ์
นามสกุลเปลี่ยนคือ พงศ์พาป้อ ไม่ทราบดีหรือไม่ แล้วชื่อมีความหมายไหมครับ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อภรรยาและลูกด้วย
ภรรยา เกิดวันจันทร์ 28 มกราคม 2523 อยากได้ชื่อทักษา 14,15,50,59,60 อยากได้ชื่อขึ้นต้นด้วยหมวด ( ด ตถทธน หรือ กขคง ) ลงท้ายด้วยอักษรหมวด จฉชฌญ
ลูกสาว เกิดวันศุกร์ 4 มีนาคม 2554 อยากได้ชื่อทักษา 14,15,50,59,60 อยากได้ชื่อขึ้นต้นด้วยหมวด บปพภม ลงท้ายด้วย ศษส ไม่รู้ว่าอยากเกินไปหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
09-30-2012, 04:18 PM
สวัสดีครับ ผมชื่อ พรชัย ผาป้อ เกิด วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2522 เวลา 17.00 น. ผมต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับ
ชื่อที่จะเปลี่ยนคือ ปกรณ์กิตติ์
นามสกุลเปลี่ยนคือ พงศ์พาป้อ ไม่ทราบดีหรือไม่ แล้วชื่อมีความหมายไหมครับ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อภรรยาและลูกด้วย
ภรรยา เกิดวันจันทร์ 28 มกราคม 2523 อยากได้ชื่อทักษา 14,15,50,59,60 อยากได้ชื่อขึ้นต้นด้วยหมวด ( ด ตถทธน หรือ กขคง ) ลงท้ายด้วยอักษรหมวด จฉชฌญ
ลูกสาว เกิดวันศุกร์ 4 มีนาคม 2554 อยากได้ชื่อทักษา 14,15,50,59,60 อยากได้ชื่อขึ้นต้นด้วยหมวด บปพภม ลงท้ายด้วย ศษส ไม่รู้ว่าอยากเกินไปหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

ปกรณ์กิตติ์ ทักษา 45 เป็นทักษามงคลครับ เกิดวันพุธกลางวันใช้ได้ครับ นามสกุลใหม่ พงศ์ผาป้อ ทักษา 45 เป็นมงคลนาม ผลรวมได้ทักษา 90 เป็นทักษามงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและประสบความสำเร็จ

นาสกุลผาป้อ ทักษา 19 ส่วนทักษาที่คุณขอมานั้น มันเยอะ จนเลอะเทอะไปครับ เพราะเป็นทักษามงคลก็จริง แต่ไม่เหมาะสมกับนามสกุล ควรเลือกทักษาดีที่สุด ที่เหมาะสมกับนามสกุลเพียงทักษาเดียวครับ โดยแยกชาย หญิง คนละทักษาได้ตามความเหมาะสม และโฉลกของแต่ละคน

การกำหนด อักษร ดตถธทน ขึ้นต้น ทำไ้ด้ แต่คำลงท้าย จฉชฌญ ไม่เข้าใจครับและอักษรกลุ่มนี้ ตัวคุณก็ใช้ไม่ได้เพราะเป็นกาลกิณีแต่ภรรยาและลูกสาวใช้ได้ครับ ลองยกตัวอย่างดู แต่หากทักษาเลขไม่ลงตัวกันกับทักษาชื่อ ก็ตั้งให้ไม่ได้ครับ

คิดใหม่ถามใหม่น่ะครับ

faellie
10-01-2012, 01:18 AM
เกิดวันที่ 4 มีนา 2535 ปีวอก วันพุธกลางวัน

เลขศาสตร์ ชื่อ 21 นามสกุล 26

อยากได้ชื่อใหม่ค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ภัทร์วรนัญ
10-01-2012, 01:45 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพกรณ์
พ่ีสาวของดิฉัน รบกวนถามอาจารย์ว่า พ่ีสาวช่ือ นางปภาพันธ์ ทักษา 34 ไม่เป็นมงคล นามสกุล ท้าวสีลิกุล ทักษา 42 พ่ีสาวเกิด วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2508
รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้ใหม่ พอดีดูในเว๊ปตั้งช่ือเขาบอกว่าให้ตั้งช่ือเป็นทักษา 14 ดีหรือไม่คะ รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้เหมาะกับนามสกุลด้วยนะคะ หรือว่าต้องเปล่ียนทั้งช่ือและนามสกุลด้วยคะ ขอเป็นช่ือศรีนำ นะคะ
ลืมบอกไปว่า นามสกุล ท้าวสีลิกุล ก็ตั้งใหม่เหมือนกัน เพราะพ่ีสาวหย่ากับสามีค่ะ ส่วนนามสกุลเดิมใช้แซ่ค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ภัทร์วรนัญ
10-02-2012, 01:16 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพกรณ์
ดิฉันรบกวนถามอาจารย์เก่ียวกับการเปล่ียนช่ือว่า ถ้าเราเปล่ียนช่ือมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ เรามีสิทธิ์เปล่ียนได้ แต่ควรจะเว้นระยะเวลาสักเท่าไหร่คะถึงจะดี

noppakorn
10-02-2012, 10:09 AM
เกิดวันที่ 4 มีนา 2535 ปีวอก วันพุธกลางวัน

เลขศาสตร์ ชื่อ 21 นามสกุล 26

อยากได้ชื่อใหม่ค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
สวัสดีครับ

สุภาพสตรี เกิดวันพุธกลางวัน นามสกุลทักษา 26 ใช้ชื่อมงคลได้สองทักษาครับ คือทักษา 15 หรือ ทักษา 24 เป็นทักษาดาวคู่มิตรทั้งคู่ หากเป็นแม่บ้าน รับราชการ หรืออาชีพที่ไม่ได้เป็นผู้นำ ให้ใช้ทักษา 24 ผลรวม 50 ดียิ่ง ตกโชคลาภ การเงิน หากทำธุรกิจ ค้าขาย ให้ใช้ทักษา 15 ผลรวมได้ทักษา 41 เป็นปัญญา ความรุ่งเรือง ทั้งสองทักษาดีทั้งคู่ครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
กิรณา แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง
ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง
กฤศรดา แปลว่า ผู้ยินดีเพียงแต่น้อย
เขมรดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้วในความสุข
กนกรตา แปลว่า ผู้ยินดีในทองคำ
กวิตา แปลว่า กาพย์กลอน
ณภัทร แปลว่า ผู้ฉลาดและดีงาม
ดาริน แปลว่า ดวงดาว ทักษา
รุ่งนภา แปลว่า ฟ้าวันใหม่ ทักษา
สุทธภา แปลว่า ผู้มีรัศมีบริสุทธิ์
ณิกษา แปลว่า จุมพิต
ปณิตา แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ยลธิดา แปลว่า ลูกสาวผู้น่ามอง
ยลษมา แปลว่า ผู้น้อมไหว้ที่ชวนมอง
รตริยา แปลว่า ผู้ยินดีในความประเสริฐ
ลัลนภดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
รินนารา แปลว่า ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองดุจทองริน
ยลรณา แปลว่า ผู้มีการรบที่น่ามอง
นลินปภา แปลว่า รัศมีดังดอกบัว
อภินิตา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและยิ่งใหญ่

อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่

ธามรฐา แปลว่า ผู้มียศศักดิ์ของประเทศ

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน(ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน ผู้วิเคราะห์ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมดวงชะตา

noppakorn
10-02-2012, 10:22 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพกรณ์
พ่ีสาวของดิฉัน รบกวนถามอาจารย์ว่า พ่ีสาวช่ือ นางปภาพันธ์ ทักษา 34 ไม่เป็นมงคล นามสกุล ท้าวสีลิกุล ทักษา 42 พ่ีสาวเกิด วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2508
รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้ใหม่ พอดีดูในเว๊ปตั้งช่ือเขาบอกว่าให้ตั้งช่ือเป็นทักษา 14 ดีหรือไม่คะ รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้เหมาะกับนามสกุลด้วยนะคะ หรือว่าต้องเปล่ียนทั้งช่ือและนามสกุลด้วยคะ ขอเป็นช่ือศรีนำ นะคะ
ลืมบอกไปว่า นามสกุล ท้าวสีลิกุล ก็ตั้งใหม่เหมือนกัน เพราะพ่ีสาวหย่ากับสามีค่ะ ส่วนนามสกุลเดิมใช้แซ่ค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
สวัสดีครับ

นามสกุล ท้าวสีลิกุล ทักษา 42 เป็นมงคลยิ่งครับ ใช้ชื่อทักษา 14 ถูกต้องแล้วครับ ผลรวมได้ ทักษา 56 เป็นทักษามงคล ดาวศุภโชคคู่

ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันศุกร์ (ศรีนำ)

จิดาภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองมาก
ชนัดดา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด
ชาณิช แปลว่า ผู้บริสุทธิ์แต่กำเนิด
ชัญปภา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างแห่งผู้รู้
ชิตาปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ญาณตา(ยานะตา) แปลว่า ผู้มีดวงตารอบรู้
ชินาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีผู้ชนะ

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน(ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน เพื่อแก้กรรมและเสริมดวงชะตา

noppakorn
10-02-2012, 10:28 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพกรณ์
ดิฉันรบกวนถามอาจารย์เก่ียวกับการเปล่ียนช่ือว่า ถ้าเราเปล่ียนช่ือมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ เรามีสิทธิ์เปล่ียนได้ แต่ควรจะเว้นระยะเวลาสักเท่าไหร่คะถึงจะดี
สวัสดีครับ

การเปลี่ยนชือบ่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ดี เสมือนการตายแล้วเกิดใหม่ เปลี่ยนบ่อย ดวงชะตาก็อ่อนล้า ทำไม่ถูกต้องมีแต่ผลไม่ดีกับตัว ฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อควรพิจารณาให้แน่นอนแล้วกำหนดฤกษ์การเปลี่ยนให้ดี ครับ และไม่ควรเปลี่ยนชื่อในเกิน 3 ครั้งในชีวิต ชื่อจึงเกื้อหนุนได้ (ชื่อบวช ถือว่าเปลี่ยนแล้ว) จะเปลี่ยนอีกครั้ง ควรให้ครบรอบจักรราศี คือ 7x9 ระยะ 63 วันครับ

เปลี่ยนชื่อไม่ใช่เรื่องล้อเล่น บุพการีหากมีชีวิตอยู่ ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบ(ผู้ไม่มีครอบครัว) เพื่อเป็นมงคลตัว

Duponk
10-02-2012, 05:11 PM
สวัสดีครับ

ชื่อภัทธดนณ์ ตกทักษา 30 เป็นดาวอังคารกับดาวมฤตยูครับ ทักษานี้ไม่ดีครับ ทำการใดมักไม่สำเร็จ ยิ่งทำยิ่งแย่ ควรเปลี่ยนแปลง นามสกุล อ่อนตาพันธ์ ทักษา 52 เป็นทักษาไม่ดี หานามมงคลแล้ว ผลรวมไม่ได้ดีนัก ดีเพียงปานกลาง เด็กเกิดวันศุกร์ปีเถาะ วันเกิดเป็นวันเถาะ เป็นมงคลกับปีเกิด แต่เป็นวันธรรมดาสามัญ ฤกษ์เวลาเป็นเวลามังกร เด็กจะคล่องแคล่ว แต่เป็นคนสมถะ ครับปีนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ แต่ไม่นักหนาครับ นามสกุลนี้ควรแก้ไข เพราะตกเลขทักษาไม่ดี ผลรวมเป็นดาวเสาร์ คนตะกูลนี้มักเดือดร้อนด้วยโรคภัย (อ่านตามทักษาดาวน่ะครับ)

ชื่อที่เป็นมงคลคือทักษา 45 เป็นดาวพุธและพฤหัสบดี คือปัญญาโชคลาภและความสำเร็จ ผลรวมได้ทักษา 97 ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรือง แต่ต้องระวังหมั่นพิจารณา เพราะอาจเสียงต่อการเสียหายโดยไร้เหตุผล ควรหมั่นออกกำลังกาย ให้แข็งแรง เพราะมีดาวเสาร์อยู่ทั้งชื่อและสกุล สุขภาพมักมีปัญหา ครับ เลขทักาานี้ให้คุณปานกลางครับ (หมั่นสวดมนต์เช้าเย็น ทำบุญสร้างทาน ให้ผลบุญมาสร้างเสริม จะดีขึ้นครับ)

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันศุกร์ มีอายุนำ(เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง)

อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน (อายตนะ 6)
อัณณ์อธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งแม่น้ำ (อายตนะ 9)
อัญญพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้รู้ยิ่ง (อายตนะ 9)
เอกณัฏฐ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง (อายตนะ 6)


สวัสดีค่ะ... อ.นพ...

ขอโทษด้วยค่ะ..พอดีพิมพ์ พ.ศ.เกิด ของหลานผิดค่ะ... เด็กคนนี้เพิ่งเกิดค่ะ... พ.ศ. 2555 ปีมะโรง ค่ะ....
ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ... เด็กชายภัทธดนณ์ อ่อนตาพันธ์ เกิดวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ค่ะ


ขอบพระคุณมากค่ะ..ที่ให้ความกระจ่าง..และขออนุโมทนาบุญที่ อ.นพ.. ได้ทำโดยการวิเคราะห์ชื่อให้ผู้คนด้วยค่ะ

bm_tajun
10-02-2012, 10:29 PM
สวัสดีครับ ต้องขอโทษด้วยที่ผมรบกวนอีกครั้ง ครั้งก่อนที่สอบถามไปพอดีว่าอ่านมาหลายตำราเลยสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะให้เข้าตำราไหน ดังนั้น จึงขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ
ผมอยากจะเปลี่ยนชื่อให้กับครอบครัว เพราะนามสกุล ผาป้อ ได้ทักษา 19 เห็นว่าไม่เหมาะกันสุภาพสตรีจึงจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น พงศ์พาป้อ ซึ่งมีทักษา 45 ดังนั้น จึงอยากให้อาจารย์แนะนำชื่อที่เหมาะกับนามสกุลให้ด้วยครับ
ลูกสาวเดิมชื่อ ธนิษฐ์ฌา ผาป้อ เกิด วันศุกร์ 4 มีนาคม 2554
ภรรยา เดิมชื่อ กมลทิพย์ ผาป้อ เกิด วันจันทร์ 28 มกราคม 2523
ผมชื่อ พรชัย ผาป้อ เกิด วันพุธ 30 พฤษภาคม 2522 ( ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น ปกรณ์กิตติ์ พงศ์พาป้อ อาจารย์บอกว่าดีแล้ว ดังนั้นจีงรบกวนขอชื่อที่เหมาะสมให้ลูกสาวกับภรรยาให้ด้วยครับ )
ขอบพระคุณมากครับ

bm_tajun
10-02-2012, 10:44 PM
สวัสดีครับ อาจารจ์นพ ผมขอถามอีกหน่อยครับ พอดีอ่านกระทู้เก่าที่อาจารย์ตอบไว้ พบชื่อ ปกรณ์เกียรติ ทักษา 50 เพราะดี
ถ้าให้เลือกระหว่าง ปกรณ์กิตติ์ ทักษา 45 กับ ปกรณ์เกียรติ ทักษา 50 นามสกุล พงศ์พาป้อ ทักษา 45 แล้วชื่อไหนเหมาะกว่าครับ
ขอความหมายของทั้งสองชื่อด้วยนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับ

บุษยา
10-03-2012, 10:58 AM
ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ ต้องใช้วันเกิดในการดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อมั๊ยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
10-03-2012, 11:51 AM
สวัสดีครับ อาจารจ์นพ ผมขอถามอีกหน่อยครับ พอดีอ่านกระทู้เก่าที่อาจารย์ตอบไว้ พบชื่อ ปกรณ์เกียรติ ทักษา 50 เพราะดี
ถ้าให้เลือกระหว่าง ปกรณ์กิตติ์ ทักษา 45 กับ ปกรณ์เกียรติ ทักษา 50 นามสกุล พงศ์พาป้อ ทักษา 45 แล้วชื่อไหนเหมาะกว่าครับ
ขอความหมายของทั้งสองชื่อด้วยนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับ
สวัสดีครับ

เรื่องนามสกุลทักษา 19 ไม่เหมาะกับสตรีนั้น เป็นความเข้าใจผิดของคุณอย่างยิ่งครับ นามสกุลไม่มีผลกับตัวมากนักครับ ที่ไม่เหมาะสมคือทักษาชื่อครับ เพราะทักษานี้เป็นทักษาค่อนข้างแข็งแรง ว่องไว จึงไม่เหมาะกับสตรี ส่วนนามสกุลไม่เกียวครับ ปกติแล้วผมไม่ค่อยแนะนำใครให้เปลี่ยนนามสกุลเพราะอยากให้คงของบรรพบุรุษของแต่ละท่านไว้ มิฉะนั้นถึงลูกหลาน จะไม่ทราบว่ามาจากเชื้อสายอะไรหรือของใครครับ ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยน ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้น่ะครับ

ทักษา 45 นามสกุลทักษา 45 ผลรวมได้ 90 เป็นมงคลนามยิ่ง มีิ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา ส่วนทักษา 50 นามสกุลทักษา 45 ผลรวมได้ทักษา 95 เป็นทักษามงคลเช่นกัน ก็ดีกันไปคนละอย่าง ทักษา 95 ก็ดีคล้ายๆกันครับ ชอบทักษาไหนก็ใช้ทักษานั้น มีสิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเช่นกัน ข้อสำคัญคืือเจ้าของชื่อสกุลจะต้องหมั่นทำดี มีศีลธรรม มีความกตัญญู ทักษาดวงดาวก็จะบันดาลผลให้เป็นอย่างดีครับ เลือกชื่อไหนก็ได้ครับ แต่ชื่อทักษา 50 เหมาะกับสตรีมากกว่าน่ะครับ เพราะเป็นเลขที่นุ่มนวลครับ 45 ให้พลังกับคุณมากกว่าครับ

ลูกสาว ธนิษฐ์ฌา ทักษา 41 เป็นมงคลนาม เหมาะสมกับนามสกุลเก่า ทักษา 19 ยิ่ง (หากคุณไม่เปลี่ยนสกุล) แต่กับนามสกุลใหม่ทักษา 45 ไม่เหมาะสม เพราะผลรวมได้ทักษา 86 ตกเลขมัวเมาโลกีย์ ชื่อทักษาที่เหมาะสม ควรใช้ทักษา 15 เป็นนามมงคล ทักษารวมได้ทักษา 60 เป็นเลขร่ำรวย แต่ไม่ชอบอวด ความเป็นอยู่โอ่อ่า ชีวิตราบรื่นสุขสบาย

ภรรยา กมลทิพย์ ทักษา 42 เป็นนามมงคล แต่ไม่เหมาะกับวันเกิด และนามสกุลเก่าใหม่ ชื่อทักษา ที่เหมาะสมคือทักษา 50 เป็นทักษามงคลครับ (แม่บ้านแม่เรื่อนใช้ชื่อนี้ ดียิ่ง)จะได้เดินทางท่องเที่ยว ไปต่างประเทศบ่อยๆ ผลรวมได้ทักษา 95 เป็นทักษาความสำเร็จ โชคลาภ รุ่งเรือง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศีลในธรรม สร้างกุศลบ่อยๆ ชีวิต รวยเงียบๆ ครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันศุกร์

ญาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เพราะความรู้
ญาณัท แปลว่า ผู้ให้ความรู้
ปทิตภาชา แปลว่า ผู้เกิดมามีรัศมีอันรุ่งเรืองยิ่ง
ณัทชุดา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
กนกบงกช แปลว่า ดอกบัวทองคำ
ณัชปภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
ณิชบดี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์
ณัชปภา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
สุทธภา แปลว่า ผู้มีรัศมีบริสุทธิ์
ณชสา แปลว่า ยอดปราชญ์ )
ณิกษา แปลว่า จุมพิต
ณิชตา แปลว่า หญิงผู้บริสุทธิ์
ญาณชชา แปลว่า ผู้เกิดมาให้ความรู้ด้วยความรู้ยิ่ง

ชื่อทักษา 50 สำหรับหญิงวันจันทร์

กฤษณ์มนต์ธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งมนต์แห่งพระกฤษณะ
พรรณภคนันท์ แปลว่า ผู้ผิวพรรณอันเป็นโชคที่น่ายินดี
วรรณวรัตม์ แปลว่า ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรัมพร แปลว่า ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
กันตศรัณย์ แปลว่า ผู้พึ่งพิงที่น่ารัก
คมน์พัชญ์ แปลว่า ผู้ดำเนินไปตามกรอบ

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน(ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมดวงชะตา

noppakorn
10-03-2012, 11:55 AM
ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ ต้องใช้วันเกิดในการดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อมั๊ยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

เรื่องฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ไม่ต้องใช้วันเกิดครับ แต่หากไม่ดูฤกษ์ต้องดูวันเกิดว่า เหมาะกับวันไหนครับ

ฤกษ์ดีสำหรับงานมงคลและเปลี่ยนชื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2555(วันอังคารที่ 6 พย. ห้ามทำการมงคลและคลอดเพราะเป็นวันอุบาทว์) วันศุกร์ที่ 2 พย.เวลา 11.00-16.59 น. วันจันทร์ที่ 5 พย.เวลา 11.00-16.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลารอง 15.00-16.59 น. วันพุธ ที่ 14 พย.เวลา 11.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 19 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสฯที่ 29 พย.เวลา 13.00-14.59 น.
เดือนธันวาคม 2555 (วันพฤหัสฯที่ 20 ธค.. ห้ามทำการมงคลและคลอดเพราะเป็นวันอุบาทว์)วันศุกร์ที่ 7 ธค.เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 12 ธค.เวลา 09.00-10.59 น. เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯที่ 13 ธค.เวลา 7.00-10.59น. 13.00-16.59 น. วันอังคารที่ 18 ธค.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันพุธที่ 19 ธค.เวลา 13.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 24 ธค.เวลา 09.00-10.59 น. เวลา 13.00-16.59 น.

faellie
10-03-2012, 02:24 PM
ผู้ชาย เกิดวันพฤหัส
เลขศาสตร์ ชื่อ 28 นามสกุล 33
มีชื่อไหนเป็นมงคลบ้างคะ เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 1 ครั้งค่ะ

noppakorn
10-04-2012, 08:36 AM
ผู้ชาย เกิดวันพฤหัส
เลขศาสตร์ ชื่อ 28 นามสกุล 33
มีชื่อไหนเป็นมงคลบ้างคะ เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 1 ครั้งค่ะ
สวัสดีครับ

สำหรับชายนามสกุลทักษา 33 นามมงคลที่ดีที่สุดคือทักษา 9 ผลรวมได้ 42 ครับ หญิงถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ แต่จะขาดความนุ่มนวล อ่อนหวาน และมักมีปัญหา ทักษารองมา คือทักษา 46 และ 56 ผลรวมได้ 79 และ 89 เป็นทักษาดีปานกลาง คือต้องมีอุปสรรคในชีวิต แต่สุดท้ายก็มีสิ่งดีๆเข้ามาครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับชายวันพฤหัสบดี(ทักษานี้มีชื่อน้อยมากครับ)

ปภาณ แปลว่า พูดเก่ง
กฤศ แปลว่า เล็ก,น้อย
กฤชกร แปลว่า ผู้สร้างความเฉียบแหลม
กรฤชา แปลว่า ผ้รักษาธรรมเนียม
ภรกฤช แปลว่า ผู้ทรงกฤช,ผู้มีความเฉียบแหลม
กชการ แปลว่า งานบริสุทธิ์ดุจบัว
ภรฤชา แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งการรักษาธรรมเนียม
ณกฤช แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
ณฤชา แปลว่า ผู้รักษาขนบธรรมเนียมความรู้

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ใน7วัน) ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรม นายเวร พระเคราะห์ ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงานและผู้วิเคราะห์ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาครับ

ภัทร์วรนัญ
10-06-2012, 12:30 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ
รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้ด้วยค่ะ เกิดคืนวันจันทร์ ช่ือ ฉลอง ทักษา 19 ไม่เหมาะกับผู้หญิง นามสกุล ธัญภาคย์ดลพร ทักษา 54 ขอช่ือใหม่เป็นทักษา 51 ค่ะ ไม่ต้องมีอักษร ก ข ค ฆ ง ปนในช่ือนะคะ ไม่ต้องนำหน้าด้วย น ม ณ ฉ ห ค่ะ. อาชีพแม่บ้านและปี 56 จะเร่ิมค้าขายค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

noppakorn
10-06-2012, 05:24 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ
รบกวนอาจารย์ตั้งช่ือให้ด้วยค่ะ เกิดคืนวันจันทร์ ช่ือ ฉลอง ทักษา 19 ไม่เหมาะกับผู้หญิง นามสกุล ธัญภาคย์ดลพร ทักษา 54 ขอช่ือใหม่เป็นทักษา 51 ค่ะ ไม่ต้องมีอักษร ก ข ค ฆ ง ปนในช่ือนะคะ ไม่ต้องนำหน้าด้วย น ม ณ ฉ ห ค่ะ. อาชีพแม่บ้านและปี 56 จะเร่ิมค้าขายค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันจันทร์มีมนตรีและมูละ
ศรัณย์ญมน แปลว่า ผู้มีหัวใจแห่งความรอบรู้อันเป็นที่พึ่ง (อายตนะ 9)
ศรัณย์ธมน แปลว่า ผู้มีความสวยงามเป็นที่พึ่ง (อายตนะ 2)
สรัญญ์ยมล แปลว่า ผู้มีคู่ใจเป็นความรู้อันกล้าหาญ (อายตนะ 2)
รัตยภัสสร์ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างยามราตรี (อายตนะ8)
วรรณ์ภัสสร แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น (อายตนะ 9)
วรรณภัสสร์ แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น ผอายตนะ 9)

เปลี่ยนชื่อแล้วอย่าลืมไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน (ภายใน 7วัน)น่ะครับ

ภัทร์วรนัญ
10-06-2012, 06:45 PM
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะท่ีตั้งช่ือให้
รบกวนอาจารย์วิเคราะห์ช่ือให้อีกนิดนึงนะคะ ระหว่าง
ภัทร์วรนัญ ทักษา 42 (มี อายุ 1 ศรี 2 มูละ 1 อุตสาหะ 3 )
ธวันภัสสร ทักษา 42 (มี ศรี 2 มูละ 1 อุตสาหะ 2 มนตรี 2 ช่ือนี้มีศรีนำหน้า)
เกิดคืนวันจันทร์ นามสกุล สถาพรพุฒิพงศ์
2 ช่ือนีิ้ ช่ือไหนเหมาะสมมากกว่ากันคะ

bm_tajun
10-06-2012, 11:11 PM
กราบเรียนอาจารย์
ขอความหมายชื่อ ปกรณ์กิตติ์ ด้วยครับ

bm_tajun
10-06-2012, 11:16 PM
ผมว่าจะเปลี่ยนชื่อลูกสาวเป็น ปณภัช พงศ์พาป้อ เกิดวันศุกร์ 4/3/54 แต่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไร จดมาจากกระทู้เก่าครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแปลให้ด้วยครับ

yuiyui
10-07-2012, 05:08 PM
สวัสดีคะ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่คะ รบกวนหน่อยนะคะ เพศหญิง เกิดวันที่ 16 เมษายน 2530 ชื่อ บุศรา รักรัตน์ ตัวเลขรวมชื่อกับนามสกุลออกมาไม่ค่อยดีคะ รบกวนเปลี่ยนชื่อที่เหมาะสมให้ด้วยคะ

noppakorn
10-07-2012, 07:37 PM
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะท่ีตั้งช่ือให้
รบกวนอาจารย์วิเคราะห์ช่ือให้อีกนิดนึงนะคะ ระหว่าง
ภัทร์วรนัญ ทักษา 42 (มี อายุ 1 ศรี 2 มูละ 1 อุตสาหะ 3 )
ธวันภัสสร ทักษา 42 (มี ศรี 2 มูละ 1 อุตสาหะ 2 มนตรี 2 ช่ือนี้มีศรีนำหน้า)
เกิดคืนวันจันทร์ นามสกุล สถาพรพุฒิพงศ์
2 ช่ือนีิ้ ช่ือไหนเหมาะสมมากกว่ากันคะ
สวัสดีครับ

ชื่อดีหรือไม่อยู่ที่สถานะของตัวคุณครับ ประกอบหลายๆอย่างครับ ชื่อแต่ละชื่อมีดีของนามอยู่ คุณสุขภาพไม่ดี ก็นอายุนำ ไม่มีเสน่ห์ มีศัตรู ก็ใช้ศรีนำครับ แต่ละดาวประกอบกับสภาวะแวดล้อมซึ่งคุณต้องพิจารณาเองตามความเหมาะสม และสิ่งที่ขาดเกินในชีวิตคุณครับ ผมคงเลือกให้ไม่ได้ เพราะไม่ทราบสถานะ แต่ว่าทุกชือล้วนดียิ่งกับดวงดาวและดวงชะตาครับ เพียงแต่ว่าอันไหนจะเด่นกว่ากันครับ

noppakorn
10-07-2012, 07:40 PM
ผมว่าจะเปลี่ยนชื่อลูกสาวเป็น ปณภัช พงศ์พาป้อ เกิดวันศุกร์ 4/3/54 แต่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไร จดมาจากกระทู้เก่าครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแปลให้ด้วยครับ
สวัสดีครับ

ปณภัช แปลว่า ผู้รู้จำแนกทรัพย์ ,ผู้รู้จักแยะแยะการค้าขาย

noppakorn
10-07-2012, 08:02 PM
สวัสดีคะ ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่คะ รบกวนหน่อยนะคะ เพศหญิง เกิดวันที่ 16 เมษายน 2530 ชื่อ บุศรา รักรัตน์ ตัวเลขรวมชื่อกับนามสกุลออกมาไม่ค่อยดีคะ รบกวนเปลี่ยนชื่อที่เหมาะสมให้ด้วยคะ
สวัสดีครับ

คุณเกิด 16 เมย 30 ตรงกับวันพฤหัสบดี นามสกุล รักรัตน์ ทักษา 34 ไม่ดีเลยครับเพราะหาคู่ดีแล้ว ผลรวมได้ดีปานกลางเท่านั้นครับ ดีแต่ว่าเป็นหญิง หากแต่งงานก็สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ หรือไม่ได้แต่ง หรือนามสกุลสามี ก็ควรแก้ไขเสียใหม่จึงจะดีกับลูกหลานต่อไปครับ ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับทักษาสกุลนี้คือ ชื่อทักษา 45 เป็นความสกเร็จ ปัญญาโชคลาภ รุ่งเรือง ผลรวมได้ 79 ทักษานี้ บอกว่าจะได้รับมรดก หากคนไนบ้านไม่มีใครเจ็บป่วย ก็จะเจ็บป่วยเสียเอง แต่ทำการใดสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้มีทักษานี้ ต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลมาหนุนเสริม เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี (มีอายุนำ) เพี่อช่วยสุขภาพ

ยลวลัญช์ แปลว่า ผู้มีรูปที่น่ามอง
รัศมิ์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ด้วยรัศมี
วรัญญ์รมณ แปลว่า ผู้มีความสุขที่มีความรอบรู้อันประเสริฐ
ยลวรัญญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐที่น่ามอง
ลภัสวิญญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้เกียวกับทรัพย์

เปลี่ยนชื่อแล้วอย่าลืมไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้วิเคราะห์ให้ เพื่อแก้กรรมและเสริมดวงชะตา (ภายใน 7วัน)น่ะครับ

noppakorn
10-07-2012, 08:17 PM
สวัสดีครับ

ช่วงนี้สุขภาพดีขึ้น เปิดให้ญาติธรรมท่านเข้า ชมและถามคำแปลชื่อได้แล้วครับ แต่จะตอบเพียงวันละ 3 - 5 ชื่อ ที่เหลือจะเป็นวันต่อไปน่ะครับ เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาจริงๆ ครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจครับ

Poupae14
08-01-2013, 09:43 AM
สวัสดีค่ะ เพิ่งคลอดลูกสาว เมื่อวันอังคาร 30 ก.ค 56 ที่ผ่านมาค่ะ จะให้ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ นามสกุล มหาสุข
นามสกุล 21 ถ้าชื่อ 24 ผลรวม 45 จะดีมั้ยค่ะ หรือ จะแนะนำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยตั้งชื่อที่เหมาะสมและแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
08-01-2013, 11:07 AM
สวัสดีครับ

ยินดีด้วยครับที่ได้บุตรสาว เด็กเกิดวันนี้ สติปัญญาดี ทำมาหากินเก่ง ครับ นามสกุล ทักษา 21 ใช้ชื่อทักษา 24 ดียิ่งครับ ผลรวมได้ 45 เป็นทักษาปัญญาและความสำเร็จที่พร้อมไปด้วยโชค โตขึ้นหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ เทวดาประจำกายจะหนุนเสริมให้ดียิ่งครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอังคาร

อนัญญา แปลว่า ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง (อายตนะ 2)
นวิยา แปลว่า ผู้สดชื่นเสมอ (อายตนะ 1)
รัตนธร แปลว่า ผู้ทรงคุณค่า (อายตนะ 9)
รินนารา แปลว่า น้ำที่หลังมาน้อยๆเป็นรัศมีเรืองรอง (อายตนะ ๘)
มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป (ค่าอายตนะ 6)
ยลภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่สวยงามน่าดูน่ามอง (อายตนะ 2)
ญาณิศชา (ยา นิด ชา) แปลว่า ผู้เกิดมาเป็นใหญ่ด้วยความรู้ (อายตนะ 9)
รัชญาธาร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน (อายตนะ ๘)
ชัญญณัท (ชัน ยะ นัด) แปลว่า ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ (อายตนะ 6)

May hung
08-01-2013, 01:48 PM
สวัสดีค่ะ อยากรบกวนให้ตั้งชื่อให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากลูกสาวเจ็บป่วยบ่อยค่ะเลยอยากได้ชื่อที่เป็นมงคลให้ค่ะ ส่วนตัวดิฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ
ลูกสาวตอนนี้ชื่อ มีรยา หง เกิดวันที่ 29ตุลาคม 2552 เวลา 1.25 เป็นพุธกลางคืนค่ะ
ส่วนตัวดิฉันชื่อ เมธินี หง เกิดวันศุกร์ 25 มิถุนายน 2519 21:37 ค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้คุณนพสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปค่ะ

noppakorn
08-01-2013, 08:00 PM
สวัสดีครับ

ลุกสาวเกิดพุธกลางคืน เวลา 01.25 น. อยากทราบว่า เป็นคืนวันพุธ ต่อเนื่องวันพฤหัสใช่หรือไม่ ครับ ถ้าใช่ก็เป็นพุธกลางคืนครับ
และนามสุกล หง นี่ แซ่หง หรือว่า หง เฉยๆ ครับ ถ้า"หง" อย่างเดียว ตกทักษา 7 ชื่อมงคลมีทักษาเดียวครับ คือทักษา 56 เป็นทักษามงคล มีดาวศุภโชคคู่กัน ผลรวมได้ทักษา 63 เป็นมิตรภาพ ความรักสมหวังและความสำเร็จ

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงเกิดวันพุธกลางคืน

นันทน์คณุฒน์ (นัน คะ นุด) แปลว่า ผู้มีความสุขและประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย (อายตนะ 6)
ณัฏฐนันทน์ (นัด ทะ นัน) แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้ (อายตนะ 1)
ณัฏฐ์นลิน (นัด นะ ลิน) แปลว่า ปราชญ์ผู้งามดังดอกบัว (อายตนะ ๘)
ฐิติ์ธยาน์ (ทิด ทะ ยา) แปลว่า ผู้มีปัญญาเพ่งพิจฯอันมั่นคง
เนตร์วรินทร์ (เนด วะ ริน) แปลว่า ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ (อายตนะ 1 )

ชื่อทักษา 56 สำหรับหญิงวันศุกร์

ณัฏฐนังคณ์ (นัดทะนัง) แปลว่า ผู้ไม่มีมีกิเลสดังนักปราชญ์ (ค่าอายตนะได้ 9)
นันทน์พิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสุข (อายตนะ 9)
พัทธ์จินตนี แปลว่า ผู้ผูกพันความคิด (อายตนะ ๘)
นันทน์คณุฒน์ แปลว่า ผู้มีความสุขและประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย (อายตนะ 6)
นันทน์พัฒนี แปลว่า ผู้เจริญด้วยความสุข (อายตนะ 2)
พัณณ์ชนุตม์ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณเหนือผู้อื่น (อายตนะ 7)
ณัฏฐนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้ (อายตนะ 1)

ทักษา 56 ชื่อจะยาว ต้องใช้กว่าสีพยางค์ครับ
เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน และที่ทำงาน และผู้วิเคราะห์ชื่อครับ (เด็กใส่บาตรพระ 1 รูป)

สมภัสสร อุ่นจิตต์
08-02-2013, 12:04 PM
สวัสดีค่ะคุณนพ

ชื่อ สมภัสสร อุ่นจิตต์ เกิดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2513 อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ รบกวนคุณนพตั้งให้หน่อยค่ะ นามสกุล เลข 38 ค่ะ ชื่อพิมพ์ณดา เป็นอย่างไรบ้างคะ แต่ไม่ค่อยดีเรื่องสุขภาพใช่ปาวคะ
รบกวนขอฤกษ์ที่ดีสำหรับเปลี่ยนขื่อด้วยค่ะ วันที่ 14 ตรงกับวันเกิดพอดี ไม่ทราบว่าไปเปลี่ยนวันนั้นเลยจะได้รึเปล่าคะ ถ้าได้ เป็นช่วงเวลากี่โมงดีคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

salmon
08-02-2013, 12:16 PM
สวัสดีค่ะ รบกวนตั้งชื่อใหม่ด้วยค่ะ ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ

พุทธิรา จิโรจพันธุ์

เกิดวันอังคาร

อาชีพรับราชการค่ะ

เหตุที่เปลี่ยนชื่อ เพราะ ชื่อรวมกับนามสกุลแล้ว ค้นจากการวิเคราะห์ชื่อ ออกมาคำอธิบายไม่ดีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

salmon
08-02-2013, 12:18 PM
เพิ่มเติมค่ะ วันเกิด วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2517 เวลา 07.15

May hung
08-02-2013, 01:17 PM
คุณนพค่ะ ขอรบกวนอีกนิดค่ะ น้องเกิดวันพฤหัสตอนตีหนึ่งค่ะ ส่วนนามสกุลเราใช้แค่ "หง" คำเดียวค่ะเพราะพ่อน้องเป็นคนจีน อยากจะขอชื่อน้องที่ขึ้นด้วย ค ค่ะ จะได้คล้ายกับพี่ชายที่ชื่อว่า คริต ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อของน้องด้วยค่ะ ส่วนของคุณแม่อยากให้ช่วยแนะนำชื่อที่เหมาะกับการทำงานค่ะ พอดีอยากทำกิจการของตัวเองเลยอยากได้ชื่อที่มาสนับสนุนค่ะ เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีดวงอุปถัมภ์ต้องทำด้วยตัวเองค่ะ ส่วนชื่อที่ให้ตอนแรก นันทน์พิชญ์ ไม่ทราบว่าอ่านว่า นัน-พิด หรือว่า นัน-ทะ-พิด ค่ะ. ขอโทษด้วยนะค่ะที่ต้องรบกวนอีกคะ