PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ย , ร , ล , วหน้า : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

noppakorn
02-02-2012, 10:21 AM
อาจารย์ครับผมรบกวนชวยหาหมายของชื่อให้หน่อยครับ

วรชาภา
วฤราชา
วฤธบช
รถาณบช
วรทาชา
วรชาดา

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

วรชาภา แปลว่า ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วฤราชา (วฤ มาจากคำว่า วิ) แปลว่า กษัตริย์อันวิเศษ
วฤธบช รถาณบช คำว่า ธบช ณบช บช ไม่มีคำศัพท์ครับ
วรทาชา แปลว่า ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรชาดา แปลว่า บุตรีที่เกิดมาประเสริฐ

Antivir_virus
02-02-2012, 10:29 PM
ขอขอบคุณครับ

Antivir_virus
02-04-2012, 02:55 AM
อาจารย์ครับผมขอรบกวนต่อนะครับ
ช่วยหาความหมายของชื่อให้หน่อยครับ


วทาชษา
วชราภา
วราฤชา
รชาทวา
รชาภาณา
รชตฎา

ขอบคุณครับ

noppakorn
02-05-2012, 07:05 AM
อาจารย์ครับผมขอรบกวนต่อนะครับ
ช่วยหาความหมายของชื่อให้หน่อยครับ


วทาชษา
วชราภา
วราฤชา
รชาทวา
รชาภาณา
รชตฎา

ขอบคุณครับ


สวัสดีครับ

วทาชษา คำว่า วทา แปลว่า พูด วาจา ส่วน ชษา ไม่มีคำศัพท์
วชราภา แปลว่า รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
วราฤชา แปลว่า ธรรมเนียมอันประเสริฐ
รชาทวา แปลว่า สองทรัพย์,สมบัติทั้งสอง (ทวา แปลว่า สอง รชา มาจาก รัช แปลว่า สมบัติ
รชาภาณา แปลว่า การกล่าวถึงสมบัติ (ภาณา มาจาก ภาณ แปลว่า การกล่าว การสวด)
รชตฎา คำว่า รชต แปลว่า เงิน ฎา นำมารวมไม่มีคำแปลครับ ยกเว้น รชฎา แปลว่า เงิน

Antivir_virus
02-05-2012, 02:07 PM
ขอบคุณครับอาจารย์

k28
02-06-2012, 11:22 AM
1.ชื่อ รัชนีกรณ์ นามสกุล การเร็ว
2.เกิดวันอังคาร
3.อาชีพ รับราชการ + เปิดร้านweding studio ค่ะ
ขอชื่อ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า รัช เหมือนเดิมค่ะ
แต่ขอ หมวด บริวาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ..ให้มีอยู่ในชื่อ 4 ตัวค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ

k28
02-06-2012, 12:33 PM
ที่คิดเอาไว้ แบบลองคิดเองเบื้องต้น ตามนี้ค่ะ
รัชโชตญา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 4

รัชชาชิญา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 8

รัชชญชล การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 2

รัชชุญานา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 1

รัชช์ชญาณัฏฐ์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 2

รัชช์ชาพิชชณัญช์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 8

รัชช์พาพัชชญาณ์ การเร็ว 65+26 รวม 91 อายตยะนะ = 2

รัชช์พิชชาณัญญ์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 9

รัชญ์ชญาณิศวร์ การเร็ว 65+26 รวม 91 อายตยะนะ = 1

รัชช์ฉัตฑารินทร์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 6

แต่ไม่ทราบความหมาย รบกวนช่วยพิจารณา คำไหนผิดพลาดอย่างไร แนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
02-07-2012, 10:46 AM
ที่คิดเอาไว้ แบบลองคิดเองเบื้องต้น ตามนี้ค่ะ
รัชโชตญา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 4

รัชชาชิญา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 8

รัชชญชล การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 2

รัชชุญานา การเร็ว 24+26 รวม 50 อายตยะนะ = 1

รัชช์ชญาณัฏฐ์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 2

รัชช์ชาพิชชณัญช์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 8

รัชช์พาพัชชญาณ์ การเร็ว 65+26 รวม 91 อายตยะนะ = 2

รัชช์พิชชาณัญญ์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 9

รัชญ์ชญาณิศวร์ การเร็ว 65+26 รวม 91 อายตยะนะ = 1

รัชช์ฉัตฑารินทร์ การเร็ว 64+26 รวม 90 อายตยะนะ = 6

แต่ไม่ทราบความหมาย รบกวนช่วยพิจารณา คำไหนผิดพลาดอย่างไร แนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ

คำถามมากเกินน่ะครับ แต่อนุโลมให้ ปกติจะไม่ให้เกิน 5 คำถามใน 1 กระทู้ครับ เรื่องค่าอายตนะ กับทักษา คนละตำราครับ ควรเลือกค่าทักษาดีก็พอ เป็นตำราโบราณดั้งเดิมครับ

รัชโชตญา แปลว่า ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ

รัชชาชิญา คำว่า ชิญา ไม่มีคำแปลครับ เป็นคำสร้างขึ้นใหม่

รัชชญชล แปลว่า ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ

รัชชุญานา คำว่า ชุญา ไม่มีคำแปล ญานา ต้องเขียนเป็น ญาณา ครับ

รัชช์ชญาณัฏฐ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ

รัชช์ชาพิชชณัญช์ แปลว่า ผู้รู้ซึ่งวิชาการที่เกิดมาในความรู้

รัชช์พาพัชชญาณ์ แปลว่า ผู้รู้โทษที่นำมาในราชการ

รัชช์พิชชาณัญญ์ แปลว่า ผู้รู้ในความรู้แห่งราชการ

รัชญ์ชญาณิศวร์ คำว่า รัชญ์ ไม่ถูกต้องครับ เพราะมาจาก ร+อัชญา ตัว ร ไม่มีความหมายครับ

รัชช์ฉัตฑารินทร์ คำว่า ฉัตฑา เป็นคำเขียนผิดครับ

k28
02-07-2012, 02:18 PM
รัชช์ชญาณิศวร์ ถ้าเขียนแบบนี้..มีความหมายไหม๊คะ....ขอบคุณค่ะ

noppakorn
02-08-2012, 08:28 AM
รัชช์ชญาณิศวร์ ถ้าเขียนแบบนี้..มีความหมายไหม๊คะ....ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

รัชช์ชญาณิศวร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในความเป็นนักปราชญ์แห่งราชการ

matha
02-08-2012, 01:23 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอถามว่าก่อนไปเปลื่ยนชื่อ ตอนเช้าใส่บาตรแล้วไปที่เขตหลังจากนั้นให้ไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานที่
วัด ถ้าที่เขตคนไปเปลี่ยนชื่อกันมาก ค่อยไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานอีกวันได้ไหมค่ะ จะเป็นอะไรหรือ
ไม่ค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
02-09-2012, 09:23 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอถามว่าก่อนไปเปลื่ยนชื่อ ตอนเช้าใส่บาตรแล้วไปที่เขตหลังจากนั้นให้ไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานที่
วัด ถ้าที่เขตคนไปเปลี่ยนชื่อกันมาก ค่อยไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานอีกวันได้ไหมค่ะ จะเป็นอะไรหรือ
ไม่ค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ทำบุญวันไหนก็ได้ภายใน 7 วันครับ ไม่เลือกวันสร้างกรรมดีครับ ไม่ต้องวันที่เปลี่ยนครับ แต่ให้ทำหลังเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับ

matha
02-09-2012, 09:49 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ขอถามว่าก่อนไปเปลื่ยนชื่อ ตอนเช้าใส่บาตรแล้วไปที่เขตหลังจากนั้นให้ไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานที่
วัด ถ้าที่เขตคนไปเปลี่ยนชื่อกันมาก ค่อยไปปล่อยปลาและทำบุญธรรมทานอีกวันได้ไหมค่ะ จะเป็นอะไรหรือ
ไม่ค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ทำบุญวันไหนก็ได้ภายใน 7 วันครับ ไม่เลือกวันสร้างกรรมดีครับ ไม่ต้องวันที่เปลี่ยนครับ แต่ให้ทำหลังเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับ
ขอบคุณมากค่ะ สบายใจมากเลยค่ะ

noppakorn
02-10-2012, 11:56 AM
ขออภัยครับ

วันที่ 12 -16 กพ. 2555 ผมต้องเดินทาง

งดตอบคำถาม มีคำถามให้ตั้งกระทู้รอไว้ได้ครับ กลับมาจะตอบให้ครับ

osset2005
02-16-2012, 10:11 AM
สวัสดีครับอาจารย์
รัตนประการ แปลว่าอะไรหรอครับ แล้วคนเกิดวันพฤหัส ชื่อ ชุติมา ชูทรัพย์ เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรถึงจะดีหรอครับ
ขอบคุณอาจารย์นพมากครับที่ช่วยให้คำแนะนำ

noppakorn
02-17-2012, 11:27 AM
สวัสดีครับอาจารย์
รัตนประการ แปลว่าอะไรหรอครับ แล้วคนเกิดวันพฤหัส ชื่อ ชุติมา ชูทรัพย์ เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรถึงจะดีหรอครับ
ขอบคุณอาจารย์นพมากครับที่ช่วยให้คำแนะนำ

สวัสดีครับ

รัตนประการ แปลว่า ชนิดของแก้วที่มีคุณค่า

ชุติมา ตกทักษา ความพ่ายแพ้ มี ต เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันพฤหัสบดีครับ ชูทรัพย์ ตกทักษา 38 เป็นความล้มเหลว ทักษานี้หาคู่ดีไม่ค่อยได้ ได้แต่ดีปานกลางครับ ชื่อที่เหมาะสมที่สุดของทักษา 38 คือชื่อทักษา 41 เป็นปัญญาและความรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 79 ผู้มีทักษานี้ มีความคิดดี ทำการใดสำเร็จ ข้อเสียคืออาจจะมีโรคภัยเบียดเบียน แต่แก้ไขได้ด้วยความไม่ประมาท หมั่นออกกำลังกายเสมอๆ เมื่อสุขภาพแข็งแรง ก็ไม่มีปัญหา หมั่นทำบุญสร้างทานเพื่อเสริมชะตาชีวิต เป็นคนดีอะไรก็จะดีตาม หากหาดีไม่ค่อยได้ชื่อดีอย่างไรก็ช่วยไม่ได้

ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี
รมณ์ยุพา แปลว่า หนุ่มสาวที่รื่นเริง
ญาณ์อรณี แปลว่า ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองดังอาทิตย์
ณัฏฐิฏา แปลว่า ป
ภิญญาพัชญ์ แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบแห่งปัญญา
พัชร์ภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลและมีคุณค่า
พัชร์ภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลและมีคุณค่า
แพรวพาณี แปลว่า ผู้มีวาจาแพรวพราย,ผู้มีวาจาปราดเปรื่อง
พลอยรยา แปลว่า พลอยที่รวดเร็ว
พลอยวิภู แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งพลอย

เปลี่ยนชื่อแล้วภายใน 7 วัน ให้ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน ผู้วิเคราะห์ชื่อ เพื่อเสริมชะตา และแก้กรรม ครับ

auuaii
02-22-2012, 11:46 AM
สวัสดีคะอาจารย์
เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2528
ชื่อ วิภาวี ล้านทรัพย์สกุล เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรถึงจะดีหรอคะ
ขอบคุณอาจารย์นพมากนะคะที่ช่วยให้คำแนะ
เพราะชื่อเก่า รู้สึกได้เลขกำลังพระเคราะห์ร้ายแรงมากเลยคะ

noppakorn
02-23-2012, 11:56 AM
สวัสดีคะอาจารย์
เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2528
ชื่อ วิภาวี ล้านทรัพย์สกุล เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรถึงจะดีหรอคะ
ขอบคุณอาจารย์นพมากนะคะที่ช่วยให้คำแนะ
เพราะชื่อเก่า รู้สึกได้เลขกำลังพระเคราะห์ร้ายแรงมากเลยคะ

สวัสดีครับ

วิภาวี เป็นเลขทักษา 35 ตกสุขและทุกข์ปะปนกัน นามสกุล ล้านทรัพย์สกุล ได้ทักษา 63 เป็นทักษามงคลครับ ผลรวมทักษาได้ 88 เป็นราหู 2 ดวง ทำให้ชีวิตนี้มักเปลี่ยนแปลงเสมอ หูเบาหลงทางผิดได้ง่าย เพราะง่ายต่อการครอบงำและชักจูง มองเห็นผิดเป็นชอบ ควรเปลี่ยนชื่อทักษาเป็น 42 ตกที่นั่ง ปัญญาและความรัก มิตรมากมีผู้ช่วยเหลือ มีโชค สำเร็จทางความรักและการงาน ผลรวมได้ 105 เป็น อาทิตย์ ดาวมฤตยู และดาวพฤหัสฯ มาอยู่ร่วม ให้หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเสมอๆ กตัญญุเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญ

ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ณัฐวลัย แปลว่า กำไลนักปราชญ์
บุณยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
ปุณยวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
สิรารมย์ แปลว่า ผู้มีความสุขที่สุด
ศศิวิรัล แปลว่า ผู้งามดังดวงจันทร์
กานต์ระพี แปลว่า ดวงอาทิตย์อันเป็นที่รัก
เรืองรำไพ แปลว่า พระอาทิตย์อันเรืองรอง

หากประสงค์อยากได้ชื่อคล้ายชื่อเดิม ขอแนะนำชื่อทักษา 41 ผลรวมได้ 104 ก็เป็นมงคลยิ่ง คือชื่อ "วินทร์วิภา หรือ วิภาวินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้แจ้ง,ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีรัศมี,ผู้ยิ่งใหญ่ในนักปราชญ์"

เปลี่ยนชื่อแล้ว ภายใน 7 วัน ไปทำบุญสร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

luna69
02-24-2012, 09:53 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพ

รบกวนถามความหมายของ ชื่อ
รพีญา รพีย์ญา พีรญา มีความหมายว่าอะไร ค่ะ

ขอบคุณค่ะ ขอให้อ. สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆค่ะ

noppakorn
02-24-2012, 12:00 PM
สวัสดีค่ะ อาจารย์นพ

รบกวนถามความหมายของ ชื่อ
รพีญา รพีย์ญา พีรญา มีความหมายว่าอะไร ค่ะ

ขอบคุณค่ะ ขอให้อ. สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆค่ะ

สวัสดีครับ

รพีญา แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รพีย์ญา คำว่า รพี เติม ย์ แล้วไม่มีคำศัพท์ครับ
พีรญา แปลว่า ผู้มีความรู้และความเพียร

พรใดที่ให้มาขอพรนั้นคืนสู่พูนทวีครับ

noppakorn
03-02-2012, 09:40 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยครับ วันที่ 3-9 มีค.ต้องเดินทาง

โปรดฝากคำถามทิ้งไว้ กลับมาจะตอบให้โดยเร็วครับ

osset2005
03-04-2012, 03:05 AM
อาจารย์ครับ ขอรบกวนหน่อยนะครับ
ฤกเปลี่ยนชื่อคนเกิดวัน พฤหัส ปี มะเมีย เปลี่ยนได้วันไหนบ้างหรอครับ
ขอบคุณมากครับ

noppakorn
03-10-2012, 04:42 PM
อาจารย์ครับ ขอรบกวนหน่อยนะครับ
ฤกเปลี่ยนชื่อคนเกิดวัน พฤหัส ปี มะเมีย เปลี่ยนได้วันไหนบ้างหรอครับ
ขอบคุณมากครับ


สวัสดีครับ

คนเกิดวันพฤหัสบดี ถ้าไม่ดูวันธงไชย ให้เลือกวันจันทร์ ไปเปลี่ยนชื่อครับ เพราะเป็นคู่สมพงษ์วันครับ

เดือนมีนาคม มีฤกษ์ดี สำหรับปีมะเมียคือ
วันพฤหัสฯที่ 15 มีค.เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯที่ 22 มีค. เวลา 13.00-14.59 น. วันศุกร์ที่ 23 มีค.เวลา 11.00-12.59 น. วันอังคารที่ 27 มีค.เวลา 11.00-17.00 น. วัน

kankaews
03-24-2012, 11:14 AM
สวัสดีค่ะ
สอบถามฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชื่อวายุภัค แปลว่าอะไรและ ดีมั๊ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กาญจนา

kankaews
03-24-2012, 11:17 AM
สวัสดีค่ะ
สอบถามฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชื่อวายุภัค แปลว่าอะไรและ ดีมั๊ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กาญจนา
พอดีอยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม. นะค่ะ
ไม่ทราบว่ามีชื่อแนะนำมั๊ยค่ะเกิดวันพฤหัส

noppakorn
03-24-2012, 02:24 PM
สวัสดีค่ะ
สอบถามฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชื่อวายุภัค แปลว่าอะไรและ ดีมั๊ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กาญจนา
พอดีอยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม. นะค่ะ
ไม่ทราบว่ามีชื่อแนะนำมั๊ยค่ะเกิดวันพฤหัส


สวัสดีครับ

วายุภัค แปลว่า มีโชคดังสายลม (ถ้าเป็น วายุภักษ์ แปลว่า ชื่อนกชนิดหนึ่งในวรรณคดี มีลมเป็นอาหาร) ทักษา 25 มีทั้งทุกข์และสุข สลับกันครับ

จะตั้งชื่อต้องวิเคราะห์จาก นามสกุล เป็นหลักครับ

วันที่พฤหัสฯ ที่ 5 ตุลาคม เป็นวันจอ วันนี้ราศีไม่ถูกกับดวงประจำปีมะโรงครับ เป็นวันศัตรูกับปีเกิด ควรเปลี่ยนวันครับ
วันที่สมพงศ์คือวันพุธที่ 4 ตุลาคม เป็นวันระกา เวลาดีคือ 11.00 - 14.59 น.ครับ

จะตั้งชื่อมงคลต้องแจ้งนามสกุลมาวิเคราะห์ด้วยครับ

kankaews
03-25-2012, 08:38 AM
สวัสดีค่ะ
สอบถามฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชื่อวายุภัค แปลว่าอะไรและ ดีมั๊ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กาญจนา
พอดีอยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม. นะค่ะ
ไม่ทราบว่ามีชื่อแนะนำมั๊ยค่ะเกิดวันพฤหัส


สวัสดีครับ

วายุภัค แปลว่า มีโชคดังสายลม (ถ้าเป็น วายุภักษ์ แปลว่า ชื่อนกชนิดหนึ่งในวรรณคดี มีลมเป็นอาหาร) ทักษา 25 มีทั้งทุกข์และสุข สลับกันครับ

จะตั้งชื่อต้องวิเคราะห์จาก นามสกุล เป็นหลักครับ

วันที่พฤหัสฯ ที่ 5 ตุลาคม เป็นวันจอ วันนี้ราศีไม่ถูกกับดวงประจำปีมะโรงครับ เป็นวันศัตรูกับปีเกิด ควรเปลี่ยนวันครับ
วันที่สมพงศ์คือวันพุธที่ 4 ตุลาคม เป็นวันระกา เวลาดีคือ 11.00 - 14.59 น.ครับ

จะตั้งชื่อมงคลต้องแจ้งนามสกุลมาวิเคราะห์ด้วยครับ

นามสกุล. สมณกิจ. (สม-นะ-กิจ)
เกิดวันพฤหัส. 4ตุลาคม 2555
อยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม.
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
03-25-2012, 05:02 PM
สวัสดีค่ะ
สอบถามฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชื่อวายุภัค แปลว่าอะไรและ ดีมั๊ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กาญจนาพอดีอยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม. นะค่ะ
ไม่ทราบว่ามีชื่อแนะนำมั๊ยค่ะเกิดวันพฤหัส


สวัสดีครับ

วายุภัค แปลว่า มีโชคดังสายลม (ถ้าเป็น วายุภักษ์ แปลว่า ชื่อนกชนิดหนึ่งในวรรณคดี มีลมเป็นอาหาร) ทักษา 25 มีทั้งทุกข์และสุข สลับกันครับ

จะตั้งชื่อต้องวิเคราะห์จาก นามสกุล เป็นหลักครับ

วันที่พฤหัสฯ ที่ 5 ตุลาคม เป็นวันจอ วันนี้ราศีไม่ถูกกับดวงประจำปีมะโรงครับ เป็นวันศัตรูกับปีเกิด ควรเปลี่ยนวันครับ
วันที่สมพงศ์คือวันพุธที่ 4 ตุลาคม เป็นวันระกา เวลาดีคือ 11.00 - 14.59 น.ครับ

จะตั้งชื่อมงคลต้องแจ้งนามสกุลมาวิเคราะห์ด้วยครับ

นามสกุล. สมณกิจ. (สม-นะ-กิจ)
เกิดวันพฤหัส. 4ตุลาคม 2555
อยากได้ชื่อที่แปลว่า. ลม.
ขอบคุณค่ะ


สวัสดีครับ

นามสกุล สมณกิจ ทักษา 28 ชื่อมงคลควรใช้ทักษา 36 เป็นชื่อมงคลครับ หมายถึงดาวอังคารและดาวศุกร์ คือความสำเร็จ ความรัก และโชค ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 64 เป็นโชคลาภและปัญญา ความรุ่งเรืองทางการงานและการเงินครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันพฤหัสบดี (มีความหมายเกียวกับลม)

ปราณวงศ์ (ปราน วง) แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งลม
พายกรณ์ (พา ยะ กอน) แปลว่า ผู้กระทำการดุจลม
วายุพลัช (วา ยุ พะ ลัด) แปลว่า ผู้เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งลม
ปาณปวีร์ (ปาน ปะ วี) แปลว่า ผู้กล้าหาญดังชีวิต,ผู้กล้าหาญทั้งลมหายใจ
วายภูมิ์ (วา ยะ พูม) แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจลม,

shasha
03-29-2012, 09:19 AM
สวัสดีค่ะ อ.นพกรณ์ หนูไปแอบแอด อ.นพ ในFBด้วย แต่อ.นพยังไม่ได้รับแอดหนูเลย ฮ่าฮ่า หนูมีคำถามโพสถามไว้ในFBแล้วค่ะ แต่อ.นพยังไม่ตอบ งั้นหนูของมาโพสถามในนี้อีกรอบนะคะ


หนูได้ลูกสาวค่ะ หนูมีกำหนดคลอด 19 มิย 55 แต่เนื่องจากหนูผ่า คุณหมอให้เลือกวันผ่าตอนต้นเดือน มิย อะคะ จะรบกวนถามอ.นพว่า มีฤกษ์ดีวันไหนบ้างค่ะ แล้วเดี๋ยวได้วันหนูค่อยมารบกวนถามชื่ออีกครั้งค่ะ แต่อยากจะของฤกษ์เพิ่มช่วงปลายเดือน พค ด้วยค่ะ เผื่อแอคซิเดนท์ ลูกหนูอยากออกมาก่อน แหะๆๆ

ตัวหนูเกิด อาทิตย์5กุมพา ปีชวด คุณแฟนเกิด พุธ9พฤษภา ปีขาล ไม่ทราบว่าต้องดูวันเกิดของพอกับแม่ด้วยรึเป่าค่ะ เลยให้อ.นพไว้เลย อิอิ

ขอบพระคุณอ.นพ มากนะคะ :)

noppakorn
03-29-2012, 11:36 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพกรณ์ หนูไปแอบแอด อ.นพ ในFBด้วย แต่อ.นพยังไม่ได้รับแอดหนูเลย ฮ่าฮ่า หนูมีคำถามโพสถามไว้ในFBแล้วค่ะ แต่อ.นพยังไม่ตอบ งั้นหนูของมาโพสถามในนี้อีกรอบนะคะ


หนูได้ลูกสาวค่ะ หนูมีกำหนดคลอด 19 มิย 55 แต่เนื่องจากหนูผ่า คุณหมอให้เลือกวันผ่าตอนต้นเดือน มิย อะคะ จะรบกวนถามอ.นพว่า มีฤกษ์ดีวันไหนบ้างค่ะ แล้วเดี๋ยวได้วันหนูค่อยมารบกวนถามชื่ออีกครั้งค่ะ แต่อยากจะของฤกษ์เพิ่มช่วงปลายเดือน พค ด้วยค่ะ เผื่อแอคซิเดนท์ ลูกหนูอยากออกมาก่อน แหะๆๆ

ตัวหนูเกิด อาทิตย์5กุมพา ปีชวด คุณแฟนเกิด พุธ9พฤษภา ปีขาล ไม่ทราบว่าต้องดูวันเกิดของพอกับแม่ด้วยรึเป่าค่ะ เลยให้อ.นพไว้เลย อิอิ

ขอบพระคุณอ.นพ มากนะคะ :)

สวัสดีครับ

ใน FB ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านเลยครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

ยินดีด้วยครับที่ได้หลานสาว คนเกิดปีนี้เป็นปีมะโรง ปีเกิดเกื้อหนุนคุณพ่อครับ เป็นสมพงศ์ลักษณะ 2 ครับ สำหรับกับคุณแม่ไม่ชงกันครับ ธรรมดาๆ สำหรับวันเกิดลูกควรเลือกวันให้ลูกดีครับ ส่วนเรื่องไม่สมพงศ์กับพ่อแม่ก็เพียงเลี้ยงยากสักหน่อย แต่ก็มีวิธีแก้ไขกันครับ สำหรับเดือนเกิด ถ้าเกิดหลังวันที่ 4 มิย.จะเป็นเดือนมะเมีย สมพงศ์กับปีเกิดเด็ก ในลักษณะ 3 ดียิ่งครับ หากเป็นเดือนพค.ก็ไม่เป็นไรครับ เลือกวันเวลาดีก็ใช้ได้ แต่เดือนมิย.เด็กจะรักพ่อมากกว่าแม่ เพราะเดือนเกิดไม่สมพงศ์กับแม่ครับ แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรครับ เพียงเลี้ยงยากสักนิดครับ

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ค. เวลา 17.00-18.59 น.

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันเสาร์ ที่ 2 เวลา 13.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอังคาร ที่ 5 เวลา 11.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอาทิตย์ที่ 10 เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯ ที่ 14 เวลา 11.00-12.59 น.17.00-18.59 น.
สำหรับวันศุกร์ ที่ 15 เป็นวันดีปานกลาง หากจำเป็นให้เลือกเวลา 11.00-14.59 น.17.00-18.59 น.

วันกาลกิณีเดือนนี้คือวันที่ 20 มิย.2555 ห้ามทำการมงคลเด็ดขาดครับ

shasha
03-30-2012, 09:57 AM
สวัสดีค่ะ อ.นพกรณ์ หนูไปแอบแอด อ.นพ ในFBด้วย แต่อ.นพยังไม่ได้รับแอดหนูเลย ฮ่าฮ่า หนูมีคำถามโพสถามไว้ในFBแล้วค่ะ แต่อ.นพยังไม่ตอบ งั้นหนูของมาโพสถามในนี้อีกรอบนะคะ


หนูได้ลูกสาวค่ะ หนูมีกำหนดคลอด 19 มิย 55 แต่เนื่องจากหนูผ่า คุณหมอให้เลือกวันผ่าตอนต้นเดือน มิย อะคะ จะรบกวนถามอ.นพว่า มีฤกษ์ดีวันไหนบ้างค่ะ แล้วเดี๋ยวได้วันหนูค่อยมารบกวนถามชื่ออีกครั้งค่ะ แต่อยากจะของฤกษ์เพิ่มช่วงปลายเดือน พค ด้วยค่ะ เผื่อแอคซิเดนท์ ลูกหนูอยากออกมาก่อน แหะๆๆ

ตัวหนูเกิด อาทิตย์5กุมพา ปีชวด คุณแฟนเกิด พุธ9พฤษภา ปีขาล ไม่ทราบว่าต้องดูวันเกิดของพอกับแม่ด้วยรึเป่าค่ะ เลยให้อ.นพไว้เลย อิอิ

ขอบพระคุณอ.นพ มากนะคะ :)

สวัสดีครับ

ใน FB ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านเลยครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

ยินดีด้วยครับที่ได้หลานสาว คนเกิดปีนี้เป็นปีมะโรง ปีเกิดเกื้อหนุนคุณพ่อครับ เป็นสมพงศ์ลักษณะ 2 ครับ สำหรับกับคุณแม่ไม่ชงกันครับ ธรรมดาๆ สำหรับวันเกิดลูกควรเลือกวันให้ลูกดีครับ ส่วนเรื่องไม่สมพงศ์กับพ่อแม่ก็เพียงเลี้ยงยากสักหน่อย แต่ก็มีวิธีแก้ไขกันครับ สำหรับเดือนเกิด ถ้าเกิดหลังวันที่ 4 มิย.จะเป็นเดือนมะเมีย สมพงศ์กับปีเกิดเด็ก ในลักษณะ 3 ดียิ่งครับ หากเป็นเดือนพค.ก็ไม่เป็นไรครับ เลือกวันเวลาดีก็ใช้ได้ แต่เดือนมิย.เด็กจะรักพ่อมากกว่าแม่ เพราะเดือนเกิดไม่สมพงศ์กับแม่ครับ แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรครับ เพียงเลี้ยงยากสักนิดครับ

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ค. เวลา 17.00-18.59 น.

ฤกษ์ดีเดืคลอดตอนเช้ามากกว่า อะคะ อนมิถุนายน 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันเสาร์ ที่ 2 เวลา 13.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอังคาร ที่ 5 เวลา 11.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอาทิตย์ที่ 10 เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯ ที่ 14 เวลา 11.00-12.59 น.17.00-18.59 น.
สำหรับวันศุกร์ ที่ 15 เป็นวันดีปานกลาง หากจำเป็นให้เลือกเวลา 11.00-14.59 น.17.00-18.59 น.

วันกาลกิณีเดือนนี้คือวันที่ 20 มิย.2555 ห้ามทำการมงคลเด็ดขาดครับอ.นพค่ะ ถ้าเวลาที่ให้มาไม่สะดวก เราเลือกวันที่อ.นพให้มา แต่เป็นเวลาอื่นจะเป็นไรไม๊ค่ะ เพราะหนูจะสะดวกผ่าตอนเช้า ขอบพระคุณอ.นพ มากนะคะ เดี๋ยวหนูเลือกวันได้แล้วหนูจะมารบกวนถามเรื่องชื่อนะคะ ^_^

noppakorn
03-30-2012, 10:20 PM
[quote=shasha ]

สวัสดีครับ

ใน FB ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านเลยครับ ต้องขออภัยด้วยครับ

ยินดีด้วยครับที่ได้หลานสาว คนเกิดปีนี้เป็นปีมะโรง ปีเกิดเกื้อหนุนคุณพ่อครับ เป็นสมพงศ์ลักษณะ 2 ครับ สำหรับกับคุณแม่ไม่ชงกันครับ ธรรมดาๆ สำหรับวันเกิดลูกควรเลือกวันให้ลูกดีครับ ส่วนเรื่องไม่สมพงศ์กับพ่อแม่ก็เพียงเลี้ยงยากสักหน่อย แต่ก็มีวิธีแก้ไขกันครับ สำหรับเดือนเกิด ถ้าเกิดหลังวันที่ 4 มิย.จะเป็นเดือนมะเมีย สมพงศ์กับปีเกิดเด็ก ในลักษณะ 3 ดียิ่งครับ หากเป็นเดือนพค.ก็ไม่เป็นไรครับ เลือกวันเวลาดีก็ใช้ได้ แต่เดือนมิย.เด็กจะรักพ่อมากกว่าแม่ เพราะเดือนเกิดไม่สมพงศ์กับแม่ครับ แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรครับ เพียงเลี้ยงยากสักนิดครับ

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ค. เวลา 17.00-18.59 น.

ฤกษ์ดีเดืคลอดตอนเช้ามากกว่า อะคะ อนมิถุนายน 2555 :- (เวลาดีที่สุดคือ 17.00-18.59 น.)
วันเสาร์ ที่ 2 เวลา 13.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอังคาร ที่ 5 เวลา 11.00-14.59 น. เวลา 17.00-18.59 น. วันอาทิตย์ที่ 10 เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯ ที่ 14 เวลา 11.00-12.59 น.17.00-18.59 น.
สำหรับวันศุกร์ ที่ 15 เป็นวันดีปานกลาง หากจำเป็นให้เลือกเวลา 11.00-14.59 น.17.00-18.59 น.

วันกาลกิณีเดือนนี้คือวันที่ 20 มิย.2555 ห้ามทำการมงคลเด็ดขาดครับ

อ.นพค่ะ ถ้าเวลาที่ให้มาไม่สะดวก เราเลือกวันที่อ.นพให้มา แต่เป็นเวลาอื่นจะเป็นไรไม๊ค่ะ เพราะหนูจะสะดวกผ่าตอนเช้า ขอบพระคุณอ.นพ มากนะคะ เดี๋ยวหนูเลือกวันได้แล้วหนูจะมารบกวนถามเรื่องชื่อนะคะ ^_^

สวัสดีครับ

นอกจากเวลาดีที่ให้ไปแล้ว หากไม่มีทางเลือกจริงๆ ให้เลือกเวลา 0.70-8.59 น.ซึ่งเป็นเวลามะโรงครับ (แต่ก็อาจมีบางวันเป็นเวลาไม่ดีก็ได้)

shasha
03-31-2012, 12:12 PM
ขอบพระคุณค่ะ อ.นพ คิดว่าจะเลือก อังคารที่5 มิย เวลา 7-8.00 น ค่ะ ;)

shasha
03-31-2012, 03:32 PM
ขอบพระคุณค่ะ อ.นพ คิดว่าจะเลือก อังคารที่5 มิย เวลา 7-8.00 น ค่ะ ;)ลืมถามค่ะ ชื่อ ริญรญา ไม่ทราบว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ :D

noppakorn
03-31-2012, 10:43 PM
ขอบพระคุณค่ะ อ.นพ คิดว่าจะเลือก อังคารที่5 มิย เวลา 7-8.00 น ค่ะ ;)ลืมถามค่ะ ชื่อ ริญรญา ไม่ทราบว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ :D

สวัสดีครับ

ริญรญา ไม่มีคำศัพท์ครับ

ฤกษ์ที่เลือกใช้ได้ครับ

Antivir_virus
04-09-2012, 02:40 AM
ชื่อผู้หญิงครับ
1. ค่าชื่อให่เท่ากับ (36)
2. พยางค์ (3 พยางค์)
3. ขึ้นต้นด้วยสระ
4. ห้ามมี (ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ)
5. อายตนะ 6

ช่วยรบกวนอาจารย์ตั้งชื่อหน่อยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูง

noppakorn
04-09-2012, 03:51 PM
ชื่อผู้หญิงครับ
1. ค่าชื่อให่เท่ากับ (36)
2. พยางค์ (3 พยางค์)
3. ขึ้นต้นด้วยสระ
4. ห้ามมี (ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ)
5. อายตนะ 6

ช่วยรบกวนอาจารย์ตั้งชื่อหน่อยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูง


สวัสดีครับ

คำถามเหมือนให้ทำข้อสอบเลยครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันเสาร์มีสระนำ (อ นับเป็นสระครับ)

เหมนิลยา แปลว่า ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นทองคำ,ที่อยู่อาศัยอันร่ำรวยเงินทองมากมาย
เต็มหทัย แปลว่า ผู้มากไปด้วยความน่ารัก
เหมไปรยา (เหมมะ ปรัย ยา) แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่ร่ำรวยยิ่ง
ไปรยาพร (ปรัย ยา พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
เสาวรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วที่งดงาม
อัยยวร แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
อัยยอร แปลว่า หญิงงามผู้เป็นใหญ่
อัยหทัย แปลว่า เจ้าหัวใจ
อัยธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
อิงปารย์ แผลว่า ผุ้เหมาะสมในการพึ่งพิง
อมลญาณ์ แปลว่า ผู้มีความรู้บริสุทธิ์
อิงปารย์ แผลว่า ผุ้เหมาะสมในการพึ่งพิง
อมรัยยา แปลว่า ผุ้เป็นใหญ่ทียั่งยืน

shasha
04-10-2012, 12:29 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ :)


รบกวนถามความหมายชื่อค่ะ วิณิชนันท์ มีความหมายว่าอะไรค่ะ แล้วอ่านว่า วิ -นิด-นัน หรือ วิ-นิด-ชะ-นัน ค่ะ


ขอบคุณมากเลยค่ะ

Nonglak Sangjun
04-10-2012, 01:18 PM
รบกวนอาจารย์หน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะกลับไปใช้ชื่อเดิมจะดีหรือไม่ค่ะเดิมชื่อ ปัญญลักษณ์ ริ้วสุนทรปัจจุบันชื่อ วิมลวรรณ ริ้วสุนทรเกิด วันอาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2514 ปีกุนขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-10-2012, 09:40 PM
สวัสดีค่ะ อ.นพ :)


รบกวนถามความหมายชื่อค่ะ วิณิชนันท์ มีความหมายว่าอะไรค่ะ แล้วอ่านว่า วิ -นิด-นัน หรือ วิ-นิด-ชะ-นัน ค่ะ


ขอบคุณมากเลยค่ะ

สวัสดีครับ

วิณิชนันท์ (วิ นิด ชะ นัน) แปลว่า ผู้มีความยินดีที่บริสุทธิ์ยิ่ง, ผู้มีความสุขที่บริสุทธิ์ยิ่ง

noppakorn
04-10-2012, 09:48 PM
รบกวนอาจารย์หน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะกลับไปใช้ชื่อเดิมจะดีหรือไม่ค่ะเดิมชื่อ ปัญญลักษณ์ ริ้วสุนทรปัจจุบันชื่อ วิมลวรรณ ริ้วสุนทรเกิด วันอาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2514 ปีกุนขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ปัญญลักษณ์ ทักษา 43 เป็นทักษาไร้ความสำเร็จ ไม่ดีครับ และคนวันอาทิตย์ มี ษ เป็นกาลกิณีด้วย วิมลวรรณ ทักษา 40 เป็นทักษาดีปานกลาง จะให้ดีต้องเดินทางหรือเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งจึงจะดี นามสกุล ริ้วสุนทร ทักษา 34 มีชื่อเหมาะสมทักษาเดียวคือ ทักษา 45 ครับ

หาชื่อใหม่ครับให้ได้ทักษา 45 จึงเป็นมงคลนามครับ

Nonglak Sangjun
04-10-2012, 10:35 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าถ้าชื่อตกที่ทักษา 45 ถึงจะดี พอจะมีชื่อที่ทักษา 45 เหมาะกับคนวันอาทิตย์ แนะนำบ้างไหมค่ะ วิมลวรรณ ริ้วสุนทร ค่ะ และช่วยแนะนำวันดีที่จะเปลี่ยนชื่อให้ด้วยได้ไหมค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

shasha
04-11-2012, 11:25 AM
สวัสดีค่ะ อ.นพ :)


รบกวนถามความหมายชื่อค่ะ วิณิชนันท์ มีความหมายว่าอะไรค่ะ แล้วอ่านว่า วิ -นิด-นัน หรือ วิ-นิด-ชะ-นัน ค่ะ


ขอบคุณมากเลยค่ะ

สวัสดีครับ

วิณิชนันท์ (วิ นิด ชะ นัน) แปลว่า ผู้มีความยินดีที่บริสุทธิ์ยิ่ง, ผู้มีความสุขที่บริสุทธิ์ยิ่ง
ขอบพระคุณมากค่ะ อ.นพ เที่ยวสงการนต์ให้สนุกนะคะ เดินทางปลอดภัยค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะ ^^

noppakorn
04-11-2012, 02:53 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าถ้าชื่อตกที่ทักษา 45 ถึงจะดี พอจะมีชื่อที่ทักษา 45 เหมาะกับคนวันอาทิตย์ แนะนำบ้างไหมค่ะ วิมลวรรณ ริ้วสุนทร ค่ะ และช่วยแนะนำวันดีที่จะเปลี่ยนชื่อให้ด้วยได้ไหมค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ

เปลี่ยนชื่อ ให้ไปเปลี่ยนวันศุกร์น่ะครับ เป็นวันคู่มิตร หรือจะเป็นวัน พุธก็ได้ครับ เป็นวันคู่ธาตุครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

ชนันต์ญาต์ แปลว่า ผู้มีคนใกล้ชิดมาก
ชญาน์นันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในความรู้
ณัฐปวินท์ แปลว่า ผู้ได้รับความเป็นปราชญ์
ณัฏฐ์ธญา แปลว่า ผู้ทรงความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ถิรณัฏฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง
นนท์นรียา แปลว่า สตรีผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
พิชญ์วรัญ แปลว่า นักปราชญ์ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
พิชยพัชยา แปลว่า ผู้กล่าวคำพูดแล้วมีชัยชนะ
ธีร์ชญาน์ แปลว่า ผู้มีความรู้ที่เกิดเป็นนักปราชญ์

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน ผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

Antivir_virus
04-19-2012, 01:32 AM
ขอบคุนครับอาจารย์

Antivir_virus
04-19-2012, 01:44 AM
ชื่อผู้หญิงครับ
1. ค่าชื่อให่เท่ากับ (36)
2. พยางค์ (3 พยางค์)
3. ขึ้นต้นด้วยสระ
4. ห้ามมี (ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ)
5. อายตนะ 6

ช่วยรบกวนอาจารย์ตั้งชื่อหน่อยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูง


สวัสดีครับ

คำถามเหมือนให้ทำข้อสอบเลยครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันเสาร์มีสระนำ (อ นับเป็นสระครับ)

เหมนิลยา แปลว่า ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นทองคำ,ที่อยู่อาศัยอันร่ำรวยเงินทองมากมาย
เต็มหทัย แปลว่า ผู้มากไปด้วยความน่ารัก
เหมไปรยา (เหมมะ ปรัย ยา) แปลว่า ผู้เป็นที่รักที่ร่ำรวยยิ่ง
ไปรยาพร (ปรัย ยา พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
เสาวรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วที่งดงาม
อัยยวร แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
อัยยอร แปลว่า หญิงงามผู้เป็นใหญ่
อัยหทัย แปลว่า เจ้าหัวใจ
อัยธนัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
อิงปารย์ แผลว่า ผุ้เหมาะสมในการพึ่งพิง
อมรัยยา แปลว่า ผุ้เป็นใหญ่ทียั่งยืน อมลญาณ์ แปลว่า ผู้มีความรู้บริสุทธิ์
อิงปารย์ แผลว่า ผุ้เหมาะสมในการพึ่งพิง
อมรัยยา แปลว่า ผุ้เป็นใหญ่ทียั่งยืน
อาจารย์ครับถ้าผมขอให้ ค่าอายตนะมีค่าเท่ากับ 6 จะได้ไหมครับผมรบกวนหน่อยนะครับ

Antivir_virus
04-19-2012, 02:52 AM
ไปรยานี
เหมพิมภาน

รบกวนขอความหมายของชื่อด้วยครับ
ขอบคุณครับ

kankaews
04-22-2012, 10:36 AM
สวัสดีค่ะ
ขอทราบชื่อ เด็กชายที่เกิดวันพฤหัสบดี ทักษา36
ที่มีความหมายของชื่อเกี่ยวกับ ทะเล ภูเขา ดวงอาทิตย์ เมฆหมอก ที่เป็นธรรมชาตินะค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

noppakorn
04-22-2012, 01:08 PM
สวัสดีค่ะ
ขอทราบชื่อ เด็กชายที่เกิดวันพฤหัสบดี ทักษา36
ที่มีความหมายของชื่อเกี่ยวกับ ทะเล ภูเขา ดวงอาทิตย์ เมฆหมอก ที่เป็นธรรมชาตินะค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ


สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

สิงขไรย (สิงขะรัย) แปลว่า เจ้าภูเขา (อายตนะ 6)
ภูพิโมกข์ (พูพิโมก) แปลว่า ผู้หลุดพ้นที่มั่นคงดังภูเขา (อายตนะ 6)
ภาสพิชญ์ (พาดสะพิด) แปลว่า ปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง (อายตนะ 6)
ภาณุปวีร์ (พานุปะวี) แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งดุจอาทิตย์ (อายตนะ 7)

ศัพท์อื่นคิดแล้วไม่ลงตัว และมีพยัญชนะกาลกิณีมาเกียวข้องครับ

panacea
04-25-2012, 11:22 AM
อยากเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองครับ
1.เกิดวันเสาร์ อายุ 41-42 ปี
2.เลขนามสกุล 54
3.อาชีพรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการเงิน
4.เปลี่ยนเพื่อความเป็นสิริมงคล ครอบครัว การงาน ฐานะ

ขอความกรุณาด้วยครับ

noppakorn
04-25-2012, 03:04 PM
ไปรยานี
เหมพิมภาน

รบกวนขอความหมายของชื่อด้วยครับ
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

ไปรยานี (เขียนว่า ไปรยาณี ถูกต้องกว่าครับ) แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก
เหมพิมภาน คำว่า ภาน ไม่มีคำศัพท์ครับ ใกล้เคียง "ภาณ" แปลว่า การบอก การกล่าว คำว่า พิม เป็นชือหอยชนิดหนึ่ง เหม แปลว่า ทอง

noppakorn
04-25-2012, 03:11 PM
อยากเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองครับ
1.เกิดวันเสาร์ อายุ 41-42 ปี
2.เลขนามสกุล 54
3.อาชีพรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการเงิน
4.เปลี่ยนเพื่อความเป็นสิริมงคล ครอบครัว การงาน ฐานะ

ขอความกรุณาด้วยครับ

สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 54 ชื่อที่เป็นมงคลสมพงษ์สำหรับชายใช้ ทักษา 41 เป็นธาตุลมและไฟส่งเสริมกัน บอกถึงโชค ปัญญา ความรุ่งเรือง ผลรวมได้ 95 เป็นดาวเกตุและดาวพฤหัสฯ บอกถึง ความสำเร็จ โชค และความรุ่งเรือง เลขนี้เป็นเลขสมปรารถนาครับ

ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันเสาร์

ยศพงศ์ แปลว่า ผู้มีเกียรติของตระกูล(อายตนะ 7 )
วัธน์อรุช แปลว่า ผู้ไม่โกรธที่เจริญ (อายตนะ 1)
ยชญ์สุทิน แปลว่า ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา (อายตนะ 9 )
ธิติพงศ์ แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคง,เชื้อสายผู้มีปัญญา (อายตนะ 6)
อัตถ์ธนิน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ตามต้องการ (อายตนะ 8)
นัทธ์ธนัน แปลว่า ผุ้มีทรัพย์ที่ผู้พัน (อายตนะ 6)
ธัญญ์ธนิต แปลว่า ผู้หนักแน่นในโชค (อายตนะ ๘)


เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน ผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

panacea
04-25-2012, 03:57 PM
อยากเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองครับ
1.เกิดวันเสาร์ อายุ 41-42 ปี
2.เลขนามสกุล 54
3.อาชีพรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการเงิน
4.เปลี่ยนเพื่อความเป็นสิริมงคล ครอบครัว การงาน ฐานะ

ขอความกรุณาด้วยครับ

สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 54 ชื่อที่เป็นมงคลสมพงษ์สำหรับชายใช้ ทักษา 41 เป็นธาตุลมและไฟส่งเสริมกัน บอกถึงโชค ปัญญา ความรุ่งเรือง ผลรวมได้ 95 เป็นดาวเกตุและดาวพฤหัสฯ บอกถึง ความสำเร็จ โชค และความรุ่งเรือง เลขนี้เป็นเลขสมปรารถนาครับ

ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันเสาร์

ยศพงศ์ แปลว่า ผู้มีเกียรติของตระกูล(อายตนะ 7 )
วัธน์อรุช แปลว่า ผู้ไม่โกรธที่เจริญ (อายตนะ 1)
ยชญ์สุทิน แปลว่า ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา (อายตนะ 9 )
ธิติพงศ์ แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคง,เชื้อสายผู้มีปัญญา (อายตนะ 6)
อัตถ์ธนิน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ตามต้องการ (อายตนะ 8)
นัทธ์ธนัน แปลว่า ผุ้มีทรัพย์ที่ผู้พัน (อายตนะ 6)
ธัญญ์ธนิต แปลว่า ผู้หนักแน่นในโชค (อายตนะ ๘)


เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน ผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา


ต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับ

noppakorn
04-26-2012, 09:56 AM
เรียนญาติธรรมทุกท่าน

คุณอุบาสกนพกรณ์ งดตอบกระทู้ประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บที่แขนขวา ต้องพันผ้าที่มือและแขนขวาตลอดแขนใช้การไม่ได้ 1 อาทิตย์(หมอแจ้ง)

กระทู้ที่ค้างเมื่อใช้มือได้แล้วจะมาตอบต่อค่ะ

ขอบคุณและขออภัยค่ะ

คุณนพฯฝากเรียนมาค่ะ

chatkamol
04-26-2012, 12:18 PM
ขอให้หายไวๆ นะคะ

matha
04-26-2012, 04:06 PM
ขอให้หายไวๆนะค่ะ เป็นห่วงมาก และพักรักษาตัวด้วยนะค่ะ
:) :D :) :D

luna69
04-27-2012, 05:05 PM
รัศยา รัสยา ลภัสสิริณ แปลว่าอะไรค่ะ

รบกวนอาจารย์แปลความหมายให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

phatira
05-04-2012, 03:34 PM
สวัสดีค่ะ

ชื่อ รณภัฎ ขอคำแปลด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

noppakorn
05-07-2012, 09:21 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยครับมาช้าไปสักหน่อย

รัศยา รัสยา แปลว่า หนุ่มสาว
ลภัสสิริณ แปลว่า ผู้รวมความมงคลอันเป็นโชคลาภ

noppakorn
05-07-2012, 09:23 AM
สวัสดีครับ

รณภัฏ แปลว่า ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง (รณ แปลว่า เสียง รบ สงคราม)

momayami
05-09-2012, 11:34 AM
สวัสดีค่ะ ท่านอุบาสกนพกรณ์

รวิภัณดา แปลว่าอะไรหรือคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ^^

ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะ เดือน พ.ค. มิ.ย. ค่ะ

noppakorn
05-10-2012, 12:57 PM
สวัสดีค่ะ ท่านอุบาสกนพกรณ์

รวิภัณดา แปลว่าอะไรหรือคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ^^

ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะ เดือน พ.ค. มิ.ย. ค่ะ


สวัสดีครับ

รวิภัณดา คำว่า รวิ แปลว่าอาทิตย์ รุ่งเรือง คำว่า ภัณดา ไม่มีคำศัพท์ ใกล้เคียงความหมายไม่ดีคือมาจากคำว่า ภา(รัศมี) + อัณต (ที่สุด ความตาย) จึงไม่เหมาะมาตุั้งชื่อครับ

เกิดวันอาทิตย์ ถ้าไม่ดูฤกษ์วัน ก็ให้เปลี่ยนชื่อวันพฤหัสบดี เพราะเป็นวันคู่มิตรครับ
ฤกษ์ดีเดือนพค.2555 :- วันศุกร์ที่ 18 เวลา 11.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 21 เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 (ดีที่สุดของเดือน) เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 30 เวลา 11.00-12.59 น.
ฤกษ์ดีเดือนมิย.2555 :- วันอังคารที่ 5 (ดี่ทีสุดของเดือน) เวลา11.00น-14.59 น. วันพฤหัสบดี ที่ 14 เวลา 11.00-12.59 น.วันศุกร์ที่ 22 เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 27 เวลา 11.00-15.59 น.

momayami
05-10-2012, 07:43 PM
สวัสดีครับ

รวิภัณดา คำว่า รวิ แปลว่าอาทิตย์ รุ่งเรือง คำว่า ภัณดา ไม่มีคำศัพท์ ใกล้เคียงความหมายไม่ดีคือมาจากคำว่า ภา(รัศมี) + อัณต (ที่สุด ความตาย) จึงไม่เหมาะมาตุั้งชื่อครับ

เกิดวันอาทิตย์ ถ้าไม่ดูฤกษ์วัน ก็ให้เปลี่ยนชื่อวันพฤหัสบดี เพราะเป็นวันคู่มิตรครับ
ฤกษ์ดีเดือนพค.2555 :- วันศุกร์ที่ 18 เวลา 11.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 21 เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 (ดีที่สุดของเดือน) เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 30 เวลา 11.00-12.59 น.
ฤกษ์ดีเดือนมิย.2555 :- วันอังคารที่ 5 (ดี่ทีสุดของเดือน) เวลา11.00น-14.59 น. วันพฤหัสบดี ที่ 14 เวลา 11.00-12.59 น.วันศุกร์ที่ 22 เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 27 เวลา 11.00-15.59 น.

ขอบพระคุณค่ะ

แต่ขอเรียนถามอีกนิดนึงค่ะ ภัณดา ที่อ่านเจอในหนังสือ เห็นเค้าแปลว่า คำพูดดี น่ะค่ะ

แล้วลองไปหนในเน็ตก็เจอคำศัพท์ว่า
ภณ แปลว่า พูดหรือกล่าว
ภณิดา แปลว่า ผู้บอกเล่า
ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
http://thaigoodname.com/25/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3-%E0%B8%A0.htm

ขอรบกวนถามจริงๆว่าชื่อ รวิภัณดา ยังพอจะมีคำแปลดีๆมั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะท่าน ^^

noppakorn
05-11-2012, 02:19 PM
ขอบพระคุณค่ะ

แต่ขอเรียนถามอีกนิดนึงค่ะ ภัณดา ที่อ่านเจอในหนังสือ เห็นเค้าแปลว่า คำพูดดี น่ะค่ะ

แล้วลองไปหนในเน็ตก็เจอคำศัพท์ว่า
ภณ แปลว่า พูดหรือกล่าว
ภณิดา แปลว่า ผู้บอกเล่า
ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
http://thaigoodname.com/25/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3-%E0%B8%A0.htm

ขอรบกวนถามจริงๆว่าชื่อ รวิภัณดา ยังพอจะมีคำแปลดีๆมั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะท่าน ^^

สวัสดีครับ

ภัณ หรือ ภณ แปลว่า พูด บอกกล่าว ถูกต้องแล้วครับ แต่ การเติมคำว่า ดา เข้าไป ทำให้รูปเปลียนครับ กลายเป็นคำว่า ภัณด หรือ ภัณต แล้วเติมสระอา แต่ถ้าจะแยกคำแล้ว คำว่าดา จะหมายถึง หญิงสาว
ถ้าจะให้แปลแบบเลี่ยงบาลีหน่อยคำว่า รวิภัณดา ก็จะแปลว่า หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง อันนี้เป็นการแปลแบบนักตั้งชื่อเขาแปลกัน ซึ่งไม่ถูกต้องนักในหลักภาษาครับ แต่ก็พออ้างอิงได้ครับ

อ้างอิงจากเวปที่คุณให้มาน่ะครับ ซึ่งเป็นเวปการตั้งชื่อ คำว่า ภริดา แปลว่า ผู้ได้รับการเลี้ยงดู และ ภริตพร แปลว่า ผู้ประเสริฐได้รับการเลี้ยงดู คำว่า ภริดา และ ภริตพร แปลตามหลักภาษาไม่ได้แปลอย่างนี้ครับ คำว่า ภริดา มาจาก ภร แปลว่า ผู้ค้ำจุน ผู้อุปถัมภ์ + อิต ที่แปลว่า เพศหญิง (ในบาลี) ต้องแปลว่า หญิงผู้เลี้ยงดู จึงถูกต้องครับ ส่วนภริตพร มาจาก ภร +อิต +พร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐที่เป็นหญิงจากการเลี้ยงดู ครับ การตั้งชื่อนั้น ไม่ได้แปลการตรงๆ มักแปลให้ดูไพเราะและสวยงาม ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ได้แปลอย่างที่หนังสือตั้งชื่อเขาแปลครับ คำว่า "ภัณดา" หาไม่พบครับว่าคำไหนที่แปลว่า ดี ครับ แปลไม่ถูกครับ
ขอบคุณที่อ้างอิงให้ความรู้เพิ่มเติมครับ

momayami
05-11-2012, 03:35 PM
สวัสดีครับ

ภัณ หรือ ภณ แปลว่า พูด บอกกล่าว ถูกต้องแล้วครับ แต่ การเติมคำว่า ดา เข้าไป ทำให้รูปเปลียนครับ กลายเป็นคำว่า ภัณด หรือ ภัณต แล้วเติมสระอา แต่ถ้าจะแยกคำแล้ว คำว่าดา จะหมายถึง หญิงสาว
ถ้าจะให้แปลแบบเลี่ยงบาลีหน่อยคำว่า รวิภัณดา ก็จะแปลว่า หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง อันนี้เป็นการแปลแบบนักตั้งชื่อเขาแปลกัน ซึ่งไม่ถูกต้องนักในหลักภาษาครับ แต่ก็พออ้างอิงได้ครับ

อ้างอิงจากเวปที่คุณให้มาน่ะครับ ซึ่งเป็นเวปการตั้งชื่อ คำว่า ภริดา แปลว่า ผู้ได้รับการเลี้ยงดู และ ภริตพร แปลว่า ผู้ประเสริฐได้รับการเลี้ยงดู คำว่า ภริดา และ ภริตพร แปลตามหลักภาษาไม่ได้แปลอย่างนี้ครับ คำว่า ภริดา มาจาก ภร แปลว่า ผู้ค้ำจุน ผู้อุปถัมภ์ + อิต ที่แปลว่า เพศหญิง (ในบาลี) ต้องแปลว่า หญิงผู้เลี้ยงดู จึงถูกต้องครับ ส่วนภริตพร มาจาก ภร +อิต +พร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐที่เป็นหญิงจากการเลี้ยงดู ครับ การตั้งชื่อนั้น ไม่ได้แปลการตรงๆ มักแปลให้ดูไพเราะและสวยงาม ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ได้แปลอย่างที่หนังสือตั้งชื่อเขาแปลครับ คำว่า "ภัณดา" หาไม่พบครับว่าคำไหนที่แปลว่า ดี ครับ แปลไม่ถูกครับ
ขอบคุณที่อ้างอิงให้ความรู้เพิ่มเติมครับ

ขอบคุณมากค่ะ

จริงๆแล้วอยาดได้ความหมายชื่อ ว่า "หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง" นี้ล่ะค่ะ แต่ไม่มีความรู้ทางด้านหลักภาษาค่ะ

ถ้ายังต้องการชื่อที่แปลว่า หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง แล้วขึ้นต้นว่า "รวิ" จะตั้งว่าอย่างไรดีคะ

ขอบคุณมากคร่าาาาาา (รบกวนถามซะเยอะเลยค่ะ)

ขอชื่อที่ไม่มีตัวอักษร ฆ ต ฑ ฒ แล้วก็กาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะ ^^

idple
05-13-2012, 03:51 PM
เรียนอาจารย์นพ
รบกวนช่วยดูเรื่องนามสกุลให้ด้วยค่ะ

นามสกุล ศรีศักดิ์ ทักษาเลขศาสตร์ 44 ค่ะ แต่อยากจะให้นามสกุลทักษาเลขศาสตร์ 41, 45, จะมีวิธีเขียนแบบไหนบ้างค่ะ

และช่วยดูเรื่องเปลี่ยนชื่อของพี่ชายให้ด้วยค่ะ

และ ชื่อของพี่ชาย ชื่อ วัฒนศักดฺิ์ ศรีศักดิ์ อายุ 35 ปีค่ะ เกิด วันพฤหัส 27 มกราคม 2520 ปีมะเส็ง
ทักษาเลขศาสตร์ชื่อ 44 + นามสกุลก็ 44 ค่ะ

อยากเปลี่ยนชื่อให้พี่ค่ะ ดวงไม่ดีมากเพราะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล เสียเงินเสียทอง ตลอดเลยค่ะ

ขอความกรุณาด้วยค่ะ

noppakorn
05-14-2012, 11:17 AM
ขอบคุณมากค่ะ

จริงๆแล้วอยาดได้ความหมายชื่อ ว่า "หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง" นี้ล่ะค่ะ แต่ไม่มีความรู้ทางด้านหลักภาษาค่ะ

ถ้ายังต้องการชื่อที่แปลว่า หญิงผู้มีคำพูดอันรุ่งเรือง แล้วขึ้นต้นว่า "รวิ" จะตั้งว่าอย่างไรดีคะ

ขอบคุณมากคร่าาาาาา (รบกวนถามซะเยอะเลยค่ะ)

ขอชื่อที่ไม่มีตัวอักษร ฆ ต ฑ ฒ แล้วก็กาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะ ^^

สวัสดีครับ

ให้ใช้ชื่อ รวิภัณดา ได้ครับ เพียงแต่ให้แปลในแนวภาษาไทย อย่าเอาบาลีสัสกฤตมาเกียวข้อง ก็อ้างอิงได้ตามประสงค์ครับ

อีกประการ รวิภัณดา ตกทักษา 26 เป็นดาวราหู ทักษาไม่ดีครับ ไม่ควรใช้ อยากได้ชื่อเป็นมงคลต้องบอกนามสกุล หรืออย่างน้อยทักษานามสกุลมาด้วยครับ จะได้หาชื่อมงคลนามให้ได้ครับ

noppakorn
05-14-2012, 12:15 PM
เรียนอาจารย์นพ
รบกวนช่วยดูเรื่องนามสกุลให้ด้วยค่ะ

นามสกุล ศรีศักดิ์ ทักษาเลขศาสตร์ 44 ค่ะ แต่อยากจะให้นามสกุลทักษาเลขศาสตร์ 41, 45, จะมีวิธีเขียนแบบไหนบ้างค่ะ

และช่วยดูเรื่องเปลี่ยนชื่อของพี่ชายให้ด้วยค่ะ

และ ชื่อของพี่ชาย ชื่อ วัฒนศักดฺิ์ ศรีศักดิ์ อายุ 35 ปีค่ะ เกิด วันพฤหัส 27 มกราคม 2520 ปีมะเส็ง
ทักษาเลขศาสตร์ชื่อ 44 + นามสกุลก็ 44 ค่ะ

อยากเปลี่ยนชื่อให้พี่ค่ะ ดวงไม่ดีมากเพราะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล เสียเงินเสียทอง ตลอดเลยค่ะ

ขอความกรุณาด้วยค่ะ


สวัสดีครับ

นามสกุล ศรีศักดิ์ ทักษา 44 อยากได้เป็นทักษา 45 ให้ เติมสระอุ ที่ ดิ์ เป็น ดุิ์ ครับ คำนี้เป็นคำตาย เติมสระอุเข้าไปได้ครับ ศัพท์ไม่เสีย

ชือ วัฒนศักดิ์ เกิดวันพฤหัสบดี มี น ด เป็นกากิณีอยู่ ตกที่นั่งร้อนกายร้อนใจ ชายให้เปลี่ยนชื่อเป็นทักษา 19 คือความสำเร็จและรุ่งเรืองผลรวมได้ 19+44 = 63 เป็นความสำเร็จ และโชคลาภวาสนา ส่วนหญิงให้ใช้ทักษา 15 ผลรวมได้ 59 ครับ

ชื่อทักษา 19 สำหรับชายวันพฤหัสบดี มีศรีนำและมีเดชในชื่อ

เสกกฤศ แปลว่า ผู้ใช้เวทมนต์เพียงน้อย (อายตนะ 6)
เกษภูมิ แปลว่า ผู้มีปัญญายอด (อายตนะ2)
เขมญาณ แปลว่า ผู้มีความรอบรู้อันมีความสุข (อายตนะ 8)
แสงชากร แปลว่า ผู้สร้างแสงสว่าง (อายตนะ 2)

เปลี่ยนชื่อแล้วไปกราบพระประธานทำบุญในโบสถ์(วัดใดที่ศรัทธา) อธิษฐานในชื่อใหม่ ขอพรเพียงหนึ่งอย่าง แล้วให้ไปทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

ตอนปล่อยปลา "อธิษฐานว่า" ขอให้(นกหรือปลา) นำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไปจากตัวข้าพเจ้า...(ชื่อใหม่)...สิ่งที่ดีขอให้ติดอยู่ในกายใจของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ เสร็จแล้วไปล้างน้ำล้างมือ ขณะล้างให้พูด"สิ่งที่ได้ให้ติดตัวข้า สิ่งชั่วช้าให้ไหลตามน้ำไป)

momayami
05-14-2012, 09:34 PM
สวัสดีครับ

ให้ใช้ชื่อ รวิภัณดา ได้ครับ เพียงแต่ให้แปลในแนวภาษาไทย อย่าเอาบาลีสัสกฤตมาเกียวข้อง ก็อ้างอิงได้ตามประสงค์ครับ

อีกประการ รวิภัณดา ตกทักษา 26 เป็นดาวราหู ทักษาไม่ดีครับ ไม่ควรใช้ อยากได้ชื่อเป็นมงคลต้องบอกนามสกุล หรืออย่างน้อยทักษานามสกุลมาด้วยครับ จะได้หาชื่อมงคลนามให้ได้ครับ

ขอบคุณมากค่ะ

นามสกุล "คำเพ็ง" ค่ะ ชื่อเดิม "สุทาทิพย์" ค่ะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะ

ถ้าเป็นชื่อ ทิพรดา, ทิพย์รดา หรือ รดาทิพย์ จะได้ไหมคะ มีคำแปลหรือไม่ ถ้ามีขอคำแปลและคำอ่านหน่อยนะคะ

noppakorn
05-15-2012, 10:18 AM
ขอบคุณมากค่ะ

นามสกุล "คำเพ็ง" ค่ะ ชื่อเดิม "สุทาทิพย์" ค่ะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะ

ถ้าเป็นชื่อ ทิพรดา, ทิพย์รดา หรือ รดาทิพย์ จะได้ไหมคะ มีคำแปลหรือไม่ ถ้ามีขอคำแปลและคำอ่านหน่อยนะคะ

สวัสดีครับ

นามสกุล "คำเพ็ง" ท้กษา 25 เป็นนามสกุลที่หาชื่อทักษามงคลมารวมแล้วได้ดีเพียง 80 % ครับ สำหรับชื่อที่คุณถามมานั้น มีชื่อที่เข้าข่ายดีอยู่ชื่อเดียวคือ ทิพรดา ทักษา 19 แต่เป็นทักษาที่ไม่เหมาะกับผู้หญิงครับ เป็นทักษาสำหรับผู้ชายครับ ชื่อทักษาทีขอแนะนำคือทักษา 15 และ 40 ทักษาทั้งสองนี้ เจ้าของชื่อหากเป็นคนที่เคลื่อนไหว หรือประกอบอาชีพที่ต้องเดินทาง จะเป็นมงคลยิ่ง แต่หากอยู่กับที่ดีเพียงปานกลางครับ ผู้อยู่กับที่ เช่นนักบัญชี ควรเปลี่ยนที่นั่งหรือลุกเดินบ้าง จึงจะเสริมให้ดีได้ครับ สำหรับทักษา 40 ท่านต้องเป็นนักเดินทาง หรืออาชีพเคลื่อนไหวไม่อยู่กับที่จะดียิ่ง ดังนั้นขอแนะนำชื่อทักษา 15 เป็นความรุ่งเรืองและโชคลาภครับ จึงเหมาะสมอยิ่งครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

ทิพดา (ทิบพะดา) แปลว่า หญิงผู้มีแสงสว่าง (เปรียบดังปัญญา)
ธารรดา(ทานระดา) แปลว่า ผู้มากด้วยความยินดี
ตฤณรดา (ตินระดา) แปลว่า ผู้ยินดีแล้วแม้ต้นหญ้า
เตชิตา แปลว่า ผู้เฉียบแหลมยิ่ง
ทีปภร (ทีปะพอน) แปลว่า ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ภายใน7วัน) ให้ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

momayami
05-15-2012, 04:44 PM
สวัสดีครับ

นามสกุล "คำเพ็ง" ท้กษา 25 เป็นนามสกุลที่หาชื่อทักษามงคลมารวมแล้วได้ดีเพียง 80 % ครับ สำหรับชื่อที่คุณถามมานั้น มีชื่อที่เข้าข่ายดีอยู่ชื่อเดียวคือ ทิพรดา ทักษา 19 แต่เป็นทักษาที่ไม่เหมาะกับผู้หญิงครับ เป็นทักษาสำหรับผู้ชายครับ ชื่อทักษาทีขอแนะนำคือทักษา 15 และ 40 ทักษาทั้งสองนี้ เจ้าของชื่อหากเป็นคนที่เคลื่อนไหว หรือประกอบอาชีพที่ต้องเดินทาง จะเป็นมงคลยิ่ง แต่หากอยู่กับที่ดีเพียงปานกลางครับ ผู้อยู่กับที่ เช่นนักบัญชี ควรเปลี่ยนที่นั่งหรือลุกเดินบ้าง จึงจะเสริมให้ดีได้ครับ สำหรับทักษา 40 ท่านต้องเป็นนักเดินทาง หรืออาชีพเคลื่อนไหวไม่อยู่กับที่จะดียิ่ง ดังนั้นขอแนะนำชื่อทักษา 15 เป็นความรุ่งเรืองและโชคลาภครับ จึงเหมาะสมอยิ่งครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

ทิพดา (ทิบพะดา) แปลว่า หญิงผู้มีแสงสว่าง (เปรียบดังปัญญา)
ธารรดา(ทานระดา) แปลว่า ผู้มากด้วยความยินดี
ตฤณรดา (ตินระดา) แปลว่า ผู้ยินดีแล้วแม้ต้นหญ้า
เตชิตา แปลว่า ผู้เฉียบแหลมยิ่ง
ทีปภร (ทีปะพอน) แปลว่า ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ภายใน7วัน) ให้ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

ขอบคุณมากเลยนะคะ :D

มีเพื่อนฝากถามว่า ชื่อ ทิพรดา (ไม่แน่ใจว่าอ่านว่า ทิบ-ระ-ดา หรือ ทิบ-พะ-ระ-ดา) กับ ทิพย์รดา แตกต่างกันอย่างไรน่ะคะ

คำว่า ทิพย์ ใส่ "ย์" ได้หรือไม่คะ อยากรู้ความหมายด้วยค่ะ :o

prinZcalo
05-15-2012, 08:34 PM
รบกวนสอบถามความหมายของ
วิภัทร
วิพัฒ
วิรุจ
จงพัฒ

คะ ขอบคุณคะ

noppakorn
05-15-2012, 09:03 PM
ขอบคุณมากเลยนะคะ :D

มีเพื่อนฝากถามว่า ชื่อ ทิพรดา (ไม่แน่ใจว่าอ่านว่า ทิบ-ระ-ดา หรือ ทิบ-พะ-ระ-ดา) กับ ทิพย์รดา แตกต่างกันอย่างไรน่ะคะ

คำว่า ทิพย์ ใส่ "ย์" ได้หรือไม่คะ อยากรู้ความหมายด้วยค่ะ :o

สวัสดีครับ

ทิพรดา อ่านว่า ทิบ ระ ดา แปลว่า ผู้ยินดีในแสงสว่าง ทักษา 19
ทิพย์รดา อ่านว่า ทิบ ระ ดา แปลว่า ความยินดีของเทวดา ทักษา 36

ทิพ มาจาก ทิว ทิวา แปลว่า กลางวัน แสงสว่าง ทิพย์ มาจาก ทิพพ ทิวย แปลว่า เป็นของเทวดา

เป็นทักษามงคล แต่ทักษา 19 ไม่เหมาะกับสตรีครับ

noppakorn
05-15-2012, 09:07 PM
รบกวนสอบถามความหมายของ
วิภัทร
วิพัฒ
วิรุจ
จงพัฒ

คะ ขอบคุณคะ
สวัสดีครับ

วิภัทร แปลว่า ดีงามยิ่ง เจริญยิ่ง
วิพัฒ คำว่า พัฒ ไม่ครบคำครับ ต้องเป็น วิพัฒน์ ไม่มี น ไม่ได้
วิรุจ แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง
จงพัฒ คำว่า พัฒ แปลไม่ได้ครับ

idple
05-15-2012, 10:11 PM
รบกวนตั้งชื่อให้ด้วยนะค่ะ เกิดวันพุธกลางคืนที่ื 30 กรกฏาคม 2524 เวลา 03.20 น. ปีระกา
นามสกุล ศรีศักดิ์ปรีดา เลขศาสตร์ 59 ค่ะ อยากได้ชื่อที่เหมาะกับการค้าขาย พูดคุยพบปะเจรจามีโชค สมหวังค่ะ

noppakorn
05-16-2012, 01:59 PM
รบกวนตั้งชื่อให้ด้วยนะค่ะ เกิดวันพุธกลางคืนที่ื 30 กรกฏาคม 2524 เวลา 03.20 น. ปีระกา
นามสกุล ศรีศักดิ์ปรีดา เลขศาสตร์ 59 ค่ะ อยากได้ชื่อที่เหมาะกับการค้าขาย พูดคุยพบปะเจรจามีโชค สมหวังค่ะ

สวัสดีครับ

นามสกุล ศรีศักดิ์ปรีดา ทักษา 59 ชื่อที่เหมาะสมกับผู้มีอาชีพค้าขายคือชื่อทักษา 45 หมายถึงปัญญา โชคลาภและความสำเร็จ ผลรวมได้ทักษา 104 เป็นความเจริญรุ่งเรือง มีผู้สนับสนุน ทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีโชคมีชัยดี

ชื่อทักษา 45 สำหรับหญิงวันพุธกลางคืน(มีศรีนำ)

คณิศร์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คน
กรันฑณัฏฐา (กรัน ทะ นัด ถา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
กนิษฐ์นิตา แปลว่า น้องผู้ได้รับการอบรมอย่างดี
กณิกณัฐินี แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้ละเอียดอ่อน
กาจน์สินี แปลว่า หญิงงามแห่งป้อมปราการ
กัญญ์ชนุตต์ แปลว่า หญิงสาวที่อยู่สูงสุด
กันต์สินี แปลว่า หญิงงามผู้น่ารัก

เปลี่ยนชื่อแล้ว (ภายใน7วัน) ให้ไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

idple
05-16-2012, 05:41 PM
ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ที่ผ่านมา มีคำถามมาให้และได้รับคำตอบทุกครั้ง ขอบคุณที่มีน้ำใจเมตตาเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อกัน ซึ่งหาได้ยากมากในสมัยนี้ จริงใจค่ะ ขอบคุณค่ะ

prinZcalo
05-16-2012, 08:18 PM
สวัสดีครับ

วิภัทร แปลว่า ดีงามยิ่ง เจริญยิ่ง
วิพัฒ คำว่า พัฒ ไม่ครบคำครับ ต้องเป็น วิพัฒน์ ไม่มี น ไม่ได้
วิรุจ แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง
จงพัฒ คำว่า พัฒ แปลไม่ได้ครับ


ขอบคุณมากคะ

momayami
05-16-2012, 10:11 PM
สวัสดีครับ

ทิพรดา อ่านว่า ทิบ ระ ดา แปลว่า ผู้ยินดีในแสงสว่าง ทักษา 19
ทิพย์รดา อ่านว่า ทิบ ระ ดา แปลว่า ความยินดีของเทวดา ทักษา 36

ทิพ มาจาก ทิว ทิวา แปลว่า กลางวัน แสงสว่าง ทิพย์ มาจาก ทิพพ ทิวย แปลว่า เป็นของเทวดา

เป็นทักษามงคล แต่ทักษา 19 ไม่เหมาะกับสตรีครับ

ขอบคุณมากค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มด้วยค่ะ ^^

Taotoey
05-21-2012, 02:05 PM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยตั้งชื่อใหม่ให้หน่อยได้ไหมค่ะ ชื่อปัจจุบัน รัชดาภรณ์ เพชรวารา เกิด 28 มีนาคม 2531 (วันจันทร์) เนื่องจากชื่อปัจจุบันมีกาลกิณีอยู่ ประจวบกับต้องการได้ชื่อใหม่ที่ส่งเสริมทั้งหน้าที่การงาน (อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค่ะ) สุขภาพ โชคลาภ และความสุขสมหวังในชีวิตค่ะ และคาดว่าหากแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแฟนค่ะ (แฟนนามสกุล ปิ่นแก้ว ค่ะ) และหากได้ชื่อที่ได้เลขต่ออายตนะ 6 (เปรียบดังราชินี) จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้านะค่ะ ^^

Lunar88
05-22-2012, 08:50 AM
อยากทราบความหมายของ รัชญณัท, รตตณภัค, รตตพชร ขอบคุณค่ะ

noppakorn
05-22-2012, 10:09 AM
อยากทราบความหมายของ รัชญณัท, รตตณภัค, รตตพชร ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

รัชญณัท แปลว่า ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รตตณภัค แปลว่า ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รตตพชร แปลว่า เพชรราตรี

noppakorn
05-22-2012, 10:20 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยตั้งชื่อใหม่ให้หน่อยได้ไหมค่ะ ชื่อปัจจุบัน รัชดาภรณ์ เพชรวารา เกิด 28 มีนาคม 2531 (วันจันทร์) เนื่องจากชื่อปัจจุบันมีกาลกิณีอยู่ ประจวบกับต้องการได้ชื่อใหม่ที่ส่งเสริมทั้งหน้าที่การงาน (อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค่ะ) สุขภาพ โชคลาภ และความสุขสมหวังในชีวิตค่ะ และคาดว่าหากแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลแฟนค่ะ (แฟนนามสกุล ปิ่นแก้ว ค่ะ) และหากได้ชื่อที่ได้เลขต่ออายตนะ 6 (เปรียบดังราชินี) จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้านะค่ะ ^^
สวัสดีครับ

นามสกุล "เพชรวารา" ทักษา 28 ชื่อและนามมงคลคือทักษา 36 เป็นความสำเร็จทั้งความรักและการงาน มีผู้สนับสนุนมีมิตรมาก ผลรวมได้ทักษา 64 เป็นความสำเร็จทางการงานและการเงิน ดียิ่ง แต่งงานแล้วจะใช้นามสกุล "ปิ่นแก้ว" ทักษา 23 (เหมาะกับสตรี) ทักษาชื่อ ให้ใช้ทักษา 36 เช่นกันครับ ผลรวมได้ทักษา 59 ตกที่นั่งโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเลขมงคลสมความปรารถนาครับ

สำหรับค่าอายตนะนั้น หากทักษาดีแล้ว อย่าไปสนใตเลยครับคนละตำรา แต่เอาเป็นว่าจะดูให้ แต่อายตนะ 6 หายากครับ เอาเป็นว่าหาอายตนะดีๆให้แล้วกันน่ะครับ
ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันจันทร์

นวัชภรณ์ แปลว่า ผู้ประดับด้วยความเยาว์วัย (อายตนะ 6 )
ชนภัทรภรณ์ แปลว่า ผู้เป็นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูอันดีงาม,ผู้ประดับด้วยความเจริญของหมู่คน (อายตนะ ๘)
พรมภรณ์ แปลว่า ผู้ประดับด้วยความสุข (อายตนะ ๘)
ชัญญธรณ์ (ชันยะทอน) แปลว่า ผู้ทรงปัญญาแต่เกิด (อายตนะ 9)
กันต์ชลัช แปลว่า ดอกบัวที่น่ารัก (อายตนะ9)
ชวัลพัชร แปลว่า ประกายเพชรแพรวพราย (อายตนะ ๘)
นงลักษณ์ แปลว่า ผู้หญิงสาวที่มีลักษณะดี(อายตนะ 9)
นวรัตน์ แปลว่า แก้วมีค่า 9 ประการ
ณนพณัฐ แปลว่า ปราชญ์ใหม่ที่รอบรู้ (อายตนะ8 )
ณชพรรณธร แปลว่า ผู้ทรงผิวพรรณแห่งความรู้ (อายตนะ ๘)
อัยยวร แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ (อายตนะ 9)
อัยภัทร แปลว่ เจ้าแห่งความดีงาม (อายตนะ ๘)
มณฑ์ชลัช (มน ชะ ลัด) แปลว่า ผู้ประดับด้วยดอกบัว (อายตนะ 9)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญ(ใน 7วัน) สร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา

noppakorn
05-23-2012, 05:12 PM
วันที่ 29 มิย.-3กค. ต้องเดินทางงดตอบกระทู้ครับ

ขออภัยด้วยครับ

fearaly
06-29-2012, 09:31 AM
ขอสอบถามความหมายของชื่อ วริษฐา บุญประคอง เกิดวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2531
เป็นชื่อมงคลไหมคะ ถ้าหากต้องการเปลี่ยนชื่อ อยากทราบว่าต้องใช้ชื่อว่าอะไร รบกวนด้วยค่ะ

noppakorn
07-06-2012, 09:16 AM
ขอสอบถามความหมายของชื่อ วริษฐา บุญประคอง เกิดวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2531
เป็นชื่อมงคลไหมคะ ถ้าหากต้องการเปลี่ยนชื่อ อยากทราบว่าต้องใช้ชื่อว่าอะไร รบกวนด้วยค่ะ

สวัสดีครับ

ชื่อ วริษฐา ทักษา 28 ไม่ค่อยดีครับ นามสกุลทักษา 29 ชีวิตถูกผลบุญกรรมกำหนดมาแล้ว ชื่อทักษา มงคลสำหรับคุณคือทักษา 36 เป็นดาวคู่มิตร หมายถึงความรักความสำเร็จ ผลรวมได้ ทักษา 65 เป็นความสำเร็จทางการงานและการเงิน เป็นมงคลยิ่ง
คุณไม่ได้บอกว่าเกิดวันพุธเวลากลางวันหรือกลางคืนมา ดังนั้นขอแนะนำว่า หากเกิดกลางวัน พยัญชนะที่เป็นกาลกิณีคือ จฉชซฌญ เกิดกลางคืนพยัญชนะกาลกิณีคือ บปผฝพภม ครับ

fearaly
07-06-2012, 11:04 AM
สวัสดีครับ

ชื่อ วริษฐา ทักษา 28 ไม่ค่อยดีครับ นามสกุลทักษา 29 ชีวิตถูกผลบุญกรรมกำหนดมาแล้ว ชื่อทักษา มงคลสำหรับคุณคือทักษา 36 เป็นดาวคู่มิตร หมายถึงความรักความสำเร็จ ผลรวมได้ ทักษา 65 เป็นความสำเร็จทางการงานและการเงิน เป็นมงคลยิ่ง
คุณไม่ได้บอกว่าเกิดวันพุธเวลากลางวันหรือกลางคืนมา ดังนั้นขอแนะนำว่า หากเกิดกลางวัน พยัญชนะที่เป็นกาลกิณีคือ จฉชซฌญ เกิดกลางคืนพยัญชนะกาลกิณีคือ บปผฝพภม ครับเรียน พี่นพค่ะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ่ เกิดวันพุธกลางวันค่ะ เวลาประมาณ 11.09 นาทีค่ะ รบกวนพี่นพ ช่วยตั้งชื่อที่เป็นมงคล ที่เหมาะกับนามสกุลให้ด้วย ได้ไหมค่ะ ถ้าให้เปลี่ยน นามสกุล ตอนนี้คงไม่ได้ ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
07-06-2012, 11:22 PM
เรียน พี่นพค่ะ

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ่ เกิดวันพุธกลางวันค่ะ เวลาประมาณ 11.09 นาทีค่ะ รบกวนพี่นพ ช่วยตั้งชื่อที่เป็นมงคล ที่เหมาะกับนามสกุลให้ด้วย ได้ไหมค่ะ ถ้าให้เปลี่ยน นามสกุล ตอนนี้คงไม่ได้ ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ


ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

ให้ใช้ชื่อทักษา 36 ผลรวมได้ 79 หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ทำทานบ่อยๆ เพื่อมาเกื้อหนุนน่ะครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

มุกปรินทร์ แปลว่า มุกที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง
มุกรวินท์ แปลว่า ดอกบัวมุก
วริษฐิรา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่งและยั่งยืน
เต็มหทัย แปลว่า ผู้มากไปด้วยความน่ารัก
ณัฐธนัน แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พรหมภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลอันประเสริฐ

เปลี่ยนชื่อแล้วใน 7วัน ให้ไปทำบุญปล่อยนกหรือปล่อยปลา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ (เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรม)

Natchayapa
07-08-2012, 11:21 AM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ย , ร , ล , ว
เกิดวันพฤหัส นามสกุล ปัญญาแก้ว กำลังเลข 26 ไม่ค่อยดีเท่าไรใช่มั้ยคะ เลยอยากทราบว่าชื่อนี้ผู้หญิงวันพฤหัส
ใช้ได้หรือเปล่าและแปลว่าอะไร เพราะชอบชื่อนี้มา่กเลยค่ะ หาชื่อนานมากก็ไม่ถูกใจซะที ที่ถูกใจก็ใช้ไม่ได้เพราะมี
กาลกิณีซะงั้น รบกวนดูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ลภัสสิริณ
ลภัสศิญา
ลภัสวริณ
ลริณศิญา
วริญศิญา
วริณสิญา
วริณรญา
วริณสิญา
ลริณสิญา
วริณลฎา
อริญช์รญา
อริญช์รฎา

noppakorn
07-08-2012, 07:40 PM
เกิดวันพฤหัส นามสกุล ปัญญาแก้ว กำลังเลข 26 ไม่ค่อยดีเท่าไรใช่มั้ยคะ เลยอยากทราบว่าชื่อนี้ผู้หญิงวันพฤหัส
ใช้ได้หรือเปล่าและแปลว่าอะไร เพราะชอบชื่อนี้มา่กเลยค่ะ หาชื่อนานมากก็ไม่ถูกใจซะที ที่ถูกใจก็ใช้ไม่ได้เพราะมี
กาลกิณีซะงั้น รบกวนดูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ลภัสสิริณ ลภัสศิญา ลภัสวริณ ลริณศิญา วริญศิญา วริณสิญา วริณรญา วริณสิญา ลริณสิญา วริณลฎา อริญช์รฎา

สวัสดีครับ

ชื่อทีถามมาใช้ไม่ได้ทุกชื่อครับ นามสกุลคุณทักษา 26 ชื่อทีเป็นมงคลคือทักษา 15 และ 24 ทักษารวมได้ 41 และ 50 จึงเป็นเหมาะสมและเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อที่ถามมาค่าทักษาเกินครับ

คุณเกิดวันพฤหัสฯ ให้เปลี่ยนชื่อวันอังคาร สำหรับวันดีเดือนกค.คือ วันศุกร์ที่ 13 กค.เวลา 13.00-14.59 น. และ วันจันทร์ที่ 23 กค.เวลา 13.00-17.00 น.

fearaly
07-09-2012, 02:01 PM
สวัสดีครับ

ให้ใช้ชื่อทักษา 36 ผลรวมได้ 79 หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ทำทานบ่อยๆ เพื่อมาเกื้อหนุนน่ะครับ

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

มุกปรินทร์ แปลว่า มุกที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง
มุกรวินท์ แปลว่า ดอกบัวมุก
วริษฐิรา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่งและยั่งยืน
เต็มหทัย แปลว่า ผู้มากไปด้วยความน่ารัก
ณัฐธนัน แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
พรหมภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลอันประเสริฐ

เปลี่ยนชื่อแล้วใน 7วัน ให้ไปทำบุญปล่อยนกหรือปล่อยปลา อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ (เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรม)


ขอบคุณพี่นพ มากๆๆเลยค่ะ ชื่อใหม่ เพราะ ๆทั้งนั้นเลยค่ะ

Natchayapa
07-09-2012, 04:20 PM
สวัสดีครับ

ชื่อทีถามมาใช้ไม่ได้ทุกชื่อครับ นามสกุลคุณทักษา 26 ชื่อทีเป็นมงคลคือทักษา 15 และ 24 ทักษารวมได้ 41 และ 50 จึงเป็นเหมาะสมและเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อที่ถามมาค่าทักษาเกินครับ

คุณเกิดวันพฤหัสฯ ให้เปลี่ยนชื่อวันอังคาร สำหรับวันดีเดือนกค.คือ วันศุกร์ที่ 13 กค.เวลา 13.00-14.59 น. และ วันจันทร์ที่ 23 กค.เวลา 13.00-17.00 น.


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เอ่อคือคุณนพช่วยหาชื่อทักษา 15 และ 24 ให้ซักแระมาณ 10-15 ชื่อได้มั้ยคะรบกวนหน่อยค่ะ
ขอรบกวนอีกนิดนะคะ อยากทราบความหมายของชื่อพัชรฎา ค่ะ มีความหมายว่าอะไรคะ ผู้หญิงวันพฤหัสสามารถใช้ได้หรือ
เปล่า แล้วเราจะอ่านว่า(พัด-ระ-ดา) หรือ (พัด-ชะ-ระ-ดา) ดีคะ แล้วพอจะมีชื่อที่คล้องจองกับชื่อนี้หรือเปล่าคะ

noppakorn
07-11-2012, 12:33 AM
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เอ่อคือคุณนพช่วยหาชื่อทักษา 15 และ 24 ให้ซักแระมาณ 10-15 ชื่อได้มั้ยคะรบกวนหน่อยค่ะ
ขอรบกวนอีกนิดนะคะ อยากทราบความหมายของชื่อพัชรฎา ค่ะ มีความหมายว่าอะไรคะ ผู้หญิงวันพฤหัสสามารถใช้ได้หรือ
เปล่า แล้วเราจะอ่านว่า(พัด-ระ-ดา) หรือ (พัด-ชะ-ระ-ดา) ดีคะ แล้วพอจะมีชื่อที่คล้องจองกับชื่อนี้หรือเปล่าคะ


สวัสดีครับ

พัชรฎา คำว่า ฎา หรือ รฎา ไม่มีในพจนานุกรมครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

เขมิกา แปลว่า ผู้มีความสุขสำราญ
เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
เบญญาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
เปมิกา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
อุรุชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
แสงแข แปลว่า แสงจันทร์
ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง
ปุณณภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเต็ม
สุชญา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

ปวรกมล แปลว่า ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
พรลภณ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ
พิชยดา (พิดชะยะดา) แปลว่า หญิงผู้มีความรู้
ภณลภัส แปลว่า ผู้พูดแล้วมีลาภ
วริศชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
อภิชยชา (อะพิดยะชา) แปลว่า เกิดมามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภูรีรัช แปลว่า ผู้มีสมบัติเป็นปัญญาอันกว้างไกล
อรภูรี แปลว่า นางงามผู้มีปัญญากว้างไกล
อุรวี แปลว่า แผ่นดิน
อรารยา แปลว่า นางงามผู้ประเสริฐ
อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่
ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร,ผู้มีสติตลอดเวลา
ชัญภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ชไรยา แปลว่า เจ้าแห่งน้ำ
วิรุณตา แปลว่า ลูกพระพิรุณ

Natchayapa
07-11-2012, 11:57 AM
สวัสดีครับ

พัชรฎา คำว่า ฎา หรือ รฎา ไม่มีในพจนานุกรมครับ

ชื่อทักษา 15 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

เขมิกา แปลว่า ผู้มีความสุขสำราญ
เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
เบญญาภา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
เปมิกา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
อุรุชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
แสงแข แปลว่า แสงจันทร์
ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
ปาลิกา แปลว่า ผู้คุ้มครอง
ปุณณภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเต็ม
สุชญา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันพฤหัสบดี

ปวรกมล แปลว่า ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
พรลภณ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ
พิชยดา (พิดชะยะดา) แปลว่า หญิงผู้มีความรู้
ภณลภัส แปลว่า ผู้พูดแล้วมีลาภ
วริศชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
อภิชยชา (อะพิดยะชา) แปลว่า เกิดมามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภูรีรัช แปลว่า ผู้มีสมบัติเป็นปัญญาอันกว้างไกล
อรภูรี แปลว่า นางงามผู้มีปัญญากว้างไกล
อุรวี แปลว่า แผ่นดิน
อรารยา แปลว่า นางงามผู้ประเสริฐ
อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่
ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร,ผู้มีสติตลอดเวลา
ชัญภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ชไรยา แปลว่า เจ้าแห่งน้ำ
วิรุณตา แปลว่า ลูกพระพิรุณ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

Rins
07-14-2012, 09:51 PM
สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

อยากเปลี่ยนชื่อเป็น รินทร์ลภัส ปิยะอภินันท์ ไม่ทราบว่าความหมายและผลรวมดีรึเปล่าค่ะ
วันเกิด : เสาร์
อาชีพ : นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เหตุผล : อยากให้การงานก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง มีเงินทองค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Natchayapa
07-15-2012, 06:03 PM
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ขอเรียนถามคุณนพอีกทีค่ะ หนูเกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีสำหรับคนวันพฤหัสก็คือ ด ต ถ ท ธ น
แต่ชื่อที่คุณนพให้มาบางชื่อก็มีตัวกาลกิณีรวมอยู่ด้วย เลยมีคำถาม4 ข้อที่อยากจะเรียนถามคุณนพค่ะ
1.ถ้าชื่อที่เราชอบมีอักษรกาลกิณีรวมอยู่ด้วยจะเป็นอะไรหรือเปล่า เราพอจะใช้ชื่อนั้นได้มั้ยคะ
2.ถ้าชื่อเรารวมเลขทักษาแล้วตกเลขไม่ดี นามสกุลรวมแล้วก็ตกเลขไม่ค่อยดี แต่พอรวมชื่อกับนามสกุล
แล้วตกเลขที่ดี เลขอายตนะก็ดี เราสามารถใช้ชื่อนั้นได้หรือเปล่า
3.ถ้าชื่อเรารวมเลขทักษาแล้วตกเลขที่ดี นามสกุลรวมแล้วตกเลขไม่ค่อยดี แต่ผลรวมชื่อกับนามสกุลตกเลขที่ดี
แต่เลขอายตนะไม่ดี เราสามารถใช้ชื่อนั้นได้หรือเปล่า
4.ถ้าผลรวมเลขทุกอย่างดีหมด แต่เลขอายตนะตกเลขไม่ดีเราสามารถใช้ชื่อนั้นหรือเปล่า

noppakorn
07-16-2012, 11:00 AM
สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

อยากเปลี่ยนชื่อเป็น รินทร์ลภัส ปิยะอภินันท์ ไม่ทราบว่าความหมายและผลรวมดีรึเปล่าค่ะ
วันเกิด : เสาร์
อาชีพ : นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เหตุผล : อยากให้การงานก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง มีเงินทองค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

รินทร์ลภัส ทักษา 45 นามสกุล ปิยะอภินันท์ ทักษา 53 ผลรวมได้ทักษา 98 เป็นความสำเร็จดีแต่มักมีปัญหา ชื่อที่เหมาะสมควรใช้ชื่อทักษา 42 ผลรวมได้ 95 จึงจะเป็นมงคลยิ่งครับ

noppakorn
07-16-2012, 11:13 AM
ขอเรียนถามคุณนพอีกทีค่ะ หนูเกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีสำหรับคนวันพฤหัสก็คือ ด ต ถ ท ธ น
แต่ชื่อที่คุณนพให้มาบางชื่อก็มีตัวกาลกิณีรวมอยู่ด้วย เลยมีคำถาม4 ข้อที่อยากจะเรียนถามคุณนพค่ะ
1.ถ้าชื่อที่เราชอบมีอักษรกาลกิณีรวมอยู่ด้วยจะเป็นอะไรหรือเปล่า เราพอจะใช้ชื่อนั้นได้มั้ยคะ
2.ถ้าชื่อเรารวมเลขทักษาแล้วตกเลขไม่ดี นามสกุลรวมแล้วก็ตกเลขไม่ค่อยดี แต่พอรวมชื่อกับนามสกุล
แล้วตกเลขที่ดี เลขอายตนะก็ดี เราสามารถใช้ชื่อนั้นได้หรือเปล่า
3.ถ้าชื่อเรารวมเลขทักษาแล้วตกเลขที่ดี นามสกุลรวมแล้วตกเลขไม่ค่อยดี แต่ผลรวมชื่อกับนามสกุลตกเลขที่ดี
แต่เลขอายตนะไม่ดี เราสามารถใช้ชื่อนั้นได้หรือเปล่า
4.ถ้าผลรวมเลขทุกอย่างดีหมด แต่เลขอายตนะตกเลขไม่ดีเราสามารถใช้ชื่อนั้นหรือเปล่า

สวัสดีครับ

ขออภัยครับมีหลุดไป 2-3 ชื่อ เนื่องจากตอนโพสต์ ข้อความล้ำคอลัมภ์ไป แล้วผมไม่ได้ตรวจทานอีกครั้ง
1. ในชื่อมีพยัญชนะกาลกิณีนั้น ต้องตรวจดูพื้นดวงครับ บางท่านมีแล้วดี แต่โดยทั่วไปไม่ควรมีครับ บางครั้งการมีอาจจะไปปิดกั้นลาภ อาจมีอารมย์ผิดปกติได้ครับ ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงครับ
2. ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง หากพื้นดวงดีชื่อก็ส่งผลให้น้อยมาก ผมเองชื่อและสกุล ทักษาไม่ดี ผลรวมดี การงานอาชีพผมดี แต่มีโรคภัยประจำตัวครับ (ให้ดีชื่อดี ไว้ก่อน นามสกุลไม่เป็นไร ผลรวมดี ก็ดี 2 ใน 3แล้ว)
3. ดังวงเล็บข้อ 2 ครับ ชือดี นามสกุลไม่ดี ผลรวมดี ก็จงทำดี หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ก็ดีเกิน 80 % แล้วครับ
4. ค่าอายตนะ คนละตำรากันครับ ค่าทักษา เป็นตำราทักษาปกรณ์ มีมานับพันปีแล้ว อายตนะเกิดภายหลัง ได้อธิบายหลายครั้งแล้วครับ อายตนะข้อมูลน้อยมาก ไม่เหมือนทักษาเชื่อกันมาทางเอเซียใต้มานานแล้ว
ครับ

Rins
07-16-2012, 09:25 PM
สวัสดีครับ

รินทร์ลภัส ทักษา 45 นามสกุล ปิยะอภินันท์ ทักษา 53 ผลรวมได้ทักษา 98 เป็นความสำเร็จดีแต่มักมีปัญหา ชื่อที่เหมาะสมควรใช้ชื่อทักษา 42 ผลรวมได้ 95 จึงจะเป็นมงคลยิ่งครับ


อาจารย์ค่ะ

รบกวนแนะนำชื่อที่คล้ายๆกันให้หน่อยได้มั้ยค่ะ โดยส่วนตัวจะชอบชื่อที่มีคำว่า "ภัส" อยู่ด้วยค่ะ เช่น นภัสนันท์ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Natchayapa
07-17-2012, 10:46 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยครับมีหลุดไป 2-3 ชื่อ เนื่องจากตอนโพสต์ ข้อความล้ำคอลัมภ์ไป แล้วผมไม่ได้ตรวจทานอีกครั้ง
1. ในชื่อมีพยัญชนะกาลกิณีนั้น ต้องตรวจดูพื้นดวงครับ บางท่านมีแล้วดี แต่โดยทั่วไปไม่ควรมีครับ บางครั้งการมีอาจจะไปปิดกั้นลาภ อาจมีอารมย์ผิดปกติได้ครับ ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงครับ
2. ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง หากพื้นดวงดีชื่อก็ส่งผลให้น้อยมาก ผมเองชื่อและสกุล ทักษาไม่ดี ผลรวมดี การงานอาชีพผมดี แต่มีโรคภัยประจำตัวครับ (ให้ดีชื่อดี ไว้ก่อน นามสกุลไม่เป็นไร ผลรวมดี ก็ดี 2 ใน 3แล้ว)
3. ดังวงเล็บข้อ 2 ครับ ชือดี นามสกุลไม่ดี ผลรวมดี ก็จงทำดี หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ก็ดีเกิน 80 % แล้วครับ
4. ค่าอายตนะ คนละตำรากันครับ ค่าทักษา เป็นตำราทักษาปกรณ์ มีมานับพันปีแล้ว อายตนะเกิดภายหลัง ได้อธิบายหลายครั้งแล้วครับ อายตนะข้อมูลน้อยมาก ไม่เหมือนทักษาเชื่อกันมาทางเอเซียใต้มานานแล้ว
ครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีดีนะคะ พอจะเห็นทางออกบ้างแล้วค่ะ

noppakorn
07-17-2012, 11:25 AM
อาจารย์ค่ะ

รบกวนแนะนำชื่อที่คล้ายๆกันให้หน่อยได้มั้ยค่ะ โดยส่วนตัวจะชอบชื่อที่มีคำว่า "ภัส" อยู่ด้วยค่ะ เช่น นภัสนันท์ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงเกิดวันเสาร์ (ชื่อคิดให้ใหม่ ไม่ค่อยซ้ำใครครับ)

อิงค์นภัส แปลว่า ผู้ดุจดังท้องฟ้าอันมหัศจรรย์
อมลภัสร์ แปลว่า ผู้สดใสและบริสุทธิ์
นภัสรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วแห่งฟ้า
ปรานต์ลภัส แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากที่สุด
สุภาภัสสร์ แปลว่า สดใสและงดงาม

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญ(ใน 7 วัน) สร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา (หมั่นทำบุญสร้างทานและให้สวดมนต์ทุกวัน)

E22
07-17-2012, 04:21 PM
สวัสดีครับผม ผมมีเรื่องรบกวนครับ นามสกุล เวียงสมุทร ได้ค่า 43 ครับ เกิดวันเสาร์ เคยเปลี่ยนชื่อมาครั้งหนึ่งจากชื่อเดิม ทักษา 36 เปลี่ยนชื่อใหม่ได้ทักษา 56 ครับ เดิมชื่อก่อนเปลี่ยนเพราะเรื่องสุขภาพเปลี่ยนแล้วดีขึ้นบ้างครับ แต่การงานไม่ค่อยดีเลย ตอนนี้รบกวนพิจารณา ชื่อให้เข้ากับนามสกุลหน่อยครับ
เกิดวันเสาร์ ไม่ทราบช่วงเวลา นามสกุล เวียงสมุทร ขอบคุณครับ

noppakorn
07-18-2012, 01:37 PM
สวัสดีครับผม ผมมีเรื่องรบกวนครับ นามสกุล เวียงสมุทร ได้ค่า 43 ครับ เกิดวันเสาร์ เคยเปลี่ยนชื่อมาครั้งหนึ่งจากชื่อเดิม ทักษา 36 เปลี่ยนชื่อใหม่ได้ทักษา 56 ครับ เดิมชื่อก่อนเปลี่ยนเพราะเรื่องสุขภาพเปลี่ยนแล้วดีขึ้นบ้างครับ แต่การงานไม่ค่อยดีเลย ตอนนี้รบกวนพิจารณา ชื่อให้เข้ากับนามสกุลหน่อยครับ
เกิดวันเสาร์ ไม่ทราบช่วงเวลา นามสกุล เวียงสมุทร ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 43 เป็นนามสกุลที่ไม่ดีเลยครับ หาคู่ดีไม่ได้เลย มีคู่พอไปได้ก็เพียง ทักษาชื่อ 36,54 และ 56 เท่านั้นครับ ทักษา 56 นั้นผลรวมได้ 99 จัดว่าดีที่สุดแล้ว เพียงแต่เจ้าของนามนี้ ต้องหมั่นทำบุญสร้างทาน สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น ชีวิตจะดียิ่ง หมั่นปล่อยนกปลอ่ยปลาบ่อยๆ ครับ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งลูกค้าคุณด้วย ชีวิตการงานจะดีขึ้นอย่างผิดคาดหมาย แต่หากคุณไม่ได้ปฏิบัติ ดวงดาวมันก็ไม่เดินครับ การงานชีวิต มันก็ย่ำอยู่กับที่ ดาวเดิน ชีวิตก็เดินครับ

ทักษาที่คุณมีดีที่สุดแล้วครับ ดีถึง 80% หากปฏิบัติตามนี้ครับ ส่วนทักษาอื่นก็ดีเพียงอ 60-70% เท่านั้นครับ ต้องสร้างหนุนเสริมครับ ไม่จำเป็นต้องหาชื่อใหม่ครับ

Rins
07-19-2012, 09:22 PM
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงเกิดวันเสาร์ (ชื่อคิดให้ใหม่ ไม่ค่อยซ้ำใครครับ)

อิงค์นภัส แปลว่า ผู้ดุจดังท้องฟ้าอันมหัศจรรย์
อมลภัสร์ แปลว่า ผู้สดใสและบริสุทธิ์
นภัสรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วแห่งฟ้า
ปรานต์ลภัส แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากที่สุด
สุภาภัสสร์ แปลว่า สดใสและงดงาม

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญ(ใน 7 วัน) สร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา (หมั่นทำบุญสร้างทานและให้สวดมนต์ทุกวัน)


ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

cyyo
07-20-2012, 12:52 AM
ผลรวมนามสกุลได้ 54 อยากได้ชื่อใหม่ ตอนนี้ผลรวมชื่อได้43 ลองอ่านดูแล้วไม่ดีเลยค่ะ
เกิดวันพุธ กลางวัน ทำอาชีพเกี่ยวกับการเงิน
ควรเลือกชื่อผลรวม 41 หรือ 51 ดีค่ะ
อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย "ลภัส"
รบกวนช่วยดูให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-20-2012, 12:09 PM
ผลรวมนามสกุลได้ 54 อยากได้ชื่อใหม่ ตอนนี้ผลรวมชื่อได้43 ลองอ่านดูแล้วไม่ดีเลยค่ะ
เกิดวันพุธ กลางวัน ทำอาชีพเกี่ยวกับการเงิน
ควรเลือกชื่อผลรวม 41 หรือ 51 ดีค่ะ
อยากให้ชื่อขึ้นต้นด้วย "ลภัส"
รบกวนช่วยดูให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 54 หญิงควรใช้ทักษา 51 ครับ ผลรวมได้ 105 ดียิ่งครับ ส่งผลเต็มร้อยครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ลภัสธนันทน์ แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยลาภ (ละพัดทะนัน)
ลภัสวรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ (ละพัดวะริน)
ลภัสพรินพร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยพลังแห่งลาภ (ละพัดพะรินพอน)

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญ(ใน 7 วัน) สร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา (หมั่นทำบุญสร้างทานและให้สวดมนต์ทุกวัน)

cyyo
07-21-2012, 11:18 PM
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 54 หญิงควรใช้ทักษา 51 ครับ ผลรวมได้ 105 ดียิ่งครับ ส่งผลเต็มร้อยครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ลภัสธนันทน์ แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยลาภ (ละพัดทะนัน)
ลภัสวรินทร์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ (ละพัดวะริน)
ลภัสพรินพร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยพลังแห่งลาภ (ละพัดพะรินพอน)

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญ(ใน 7 วัน) สร้างทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตา (หมั่นทำบุญสร้างทานและให้สวดมนต์ทุกวัน)

ขอบคุณมากๆค่ะ

therapong
07-22-2012, 03:00 PM
วัชรพงศ์ หรือ วชิรพงศ์ หมายถึงอะไรครับ
แปลได้เหมือนกันไหมครับ ขอบคุณครับ

therapong
07-22-2012, 03:04 PM
วัชรพงศ์ หรือ วชิรพงศ์ หมายถึงอะไรครับ
แปลได้เหมือนกันไหมครับ ขอบคุณครับ

รบกวนด้วยครับ
จะตั้งชื่อให้ลูกครับ นัดผ่าคลอด 26/07/2555 เวลา 17.30
ชื่อข้างต้นเป็นมงคลไหมครับ สกุล มหาเขต

therapong
07-22-2012, 04:50 PM
รบกวนด้วยครับ
จะตั้งชื่อให้ลูกครับ นัดผ่าคลอด 26/07/2555 เวลา 17.30
ชื่อข้างต้นเป็นมงคลไหมครับ สกุล มหาเขต

ต้องขอโทษด้วยครับที่ โพสติดต่อกัน

รบกวนท่านอาจารย์ขอชื่อที่เป็นมงคลด้วยนะครับ
ไว้พิจารณากับ วัชรพงศ์ หรือ วชิรพงศ์

cyyo
07-22-2012, 11:47 PM
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ แม่ของหนู ชื่อผลรวมได้ 21 นามสกุล33 รวมออกมาได้ 54 ค่ะ แต่ชื่อมีกาลกิณีถึง2ตัว
อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ
คุณแม่ เกิดวันจันทร์ อาชีพของท่านประมาณเก็บค่าเช่าบ้านค่ะ

ส่วนคุณพ่อ ผลรวมชื่อได้ 43 นามสกุลได้ 54 ท่านเกิดวันพฤหัส อยากได้ชื่อผลรวม51 ค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

tadrita
07-23-2012, 12:30 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพกรณ์
นามสกุลหนูทักษา 49 ค่ะ เกิดวันพุธกลางวันเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งนึงเดิมทักษา 25 แต่มีตัวกาลกิณี จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ทักษา 35 รวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีเลยค่ะ
รบกวนอาจารย์แนะนำชื่อที่เหมาะสมเป็นมงคลให้ค่ะ ตอนนี้เรียนป.โทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยายังไม่ได้ประกอบอาชีพค่ะ
และรบกวนถามเพิ่มเติมค่ะ ชื่อคุณแม่ทักษา 33 เกิดวันจันทร์ ถือว่าไม่ร้ายหรือป่าวคะ ช่วงนี้คุณแม่ป่วยบ่อยน่ะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

noppakorn
07-24-2012, 10:56 AM
วัชรพงศ์ หรือ วชิรพงศ์ หมายถึงอะไรครับ
แปลได้เหมือนกันไหมครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

วัชรพงศ์ ,วชิรพงศ์ แปลว่า ตระกูลที่มีคุณค่าดุจเพชร , เชื้อสายแห่งสายฟ้า ทักษา 42 ครับ

กำหนดคลอด วันที่ 26 กค.ตรงกับวันพฤหัสบดี เวลาคลอดสมพงศ์ปีเกิด ครับ นามสกุล มหาเขต ทักษา 18 หากใช้ชื่อที่ถามมานั้นเป็นทักษานาม 42 ผลรวมได้ 60 เป็นมงคลครับ ชื่อทั้งสองใช้ได้ครับ แต่หากจะได้ดีกว่านี้ ขอแนะนำทักษา 45 ผลรวมได้ ทักษา 63 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันพฤหัสบดี


อัฑฒ์ภูวิศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และร่ำรวยในแผ่นดิน
อิศรวงศ์ แปลว่า เชื้อสายอันยิ่งใหญ่
อิศรวรณ แปลว่า ผู้ป้องกันภัยอันยิ่งใหญ่
อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน
อัญญ์ชวัล แปลว่า รุ่งเรืองดังนักปราชญ์
พงศ์พัชรา แปลว่า ผู้มีคุณค่าดุจเพชรของตระกูล
พงศ์สิริ แปลว่า ผู้เป็นมงคลแห่งตระกูล

noppakorn
07-24-2012, 11:20 AM
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ แม่ของหนู ชื่อผลรวมได้ 21 นามสกุล33 รวมออกมาได้ 54 ค่ะ แต่ชื่อมีกาลกิณีถึง2ตัว
อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยค่ะ
คุณแม่ เกิดวันจันทร์ อาชีพของท่านประมาณเก็บค่าเช่าบ้านค่ะ

ส่วนคุณพ่อ ผลรวมชื่อได้ 43 นามสกุลได้ 54 ท่านเกิดวันพฤหัส อยากได้ชื่อผลรวม51 ค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 33 ตกดาวอังคารคู่ ไม่ดีเลยครับ หากต้องการเข้มแข็งแนะนำใช้ทักษา 9 เป็นนามมงคล (เลขนี้ชายจะดียิ่ง หญิงเข้มแข็งหน่อย) ผลรวมได้ทักษา 42 เป็นมงคลนามครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับหญิงวันจันทร์

กชภกร (กด พะ กอน) แปลว่า แสงรัศมีแห่งดอกบัว
กชภภร (กด พะ พอน) แปลว่า ผู้มีดอกบัวเป็นรัศมีค้ำจุน
กฤชภร (กริด ชะ พอน) แปลว่า ผู้มีความหลักแหลมเป็นเครื่องค้ำจุน
ฤชภกร (รึ ชะ พะ กอน) แปลว่า ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ
ฤชภภร (รึ ชะ พะ พอน) แปลว่า ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
ณภต (นะพัด) แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอาหาร
ณภกช (นบพะกด) แปลว่า ในรัศมีแห่งดอกบัว,ดอกบัวที่มีรัศมีความรู้

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญไหว้พระ (ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน และผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมเสริมชะตา

noppakorn
07-24-2012, 11:25 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพกรณ์
นามสกุลหนูทักษา 49 ค่ะ เกิดวันพุธกลางวันเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งนึงเดิมทักษา 25 แต่มีตัวกาลกิณี จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ทักษา 35 รวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีเลยค่ะ
รบกวนอาจารย์แนะนำชื่อที่เหมาะสมเป็นมงคลให้ค่ะ ตอนนี้เรียนป.โทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยายังไม่ได้ประกอบอาชีพค่ะ
และรบกวนถามเพิ่มเติมค่ะ ชื่อคุณแม่ทักษา 33 เกิดวันจันทร์ ถือว่าไม่ร้ายหรือป่าวคะ ช่วงนี้คุณแม่ป่วยบ่อยน่ะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 49 ชื่อที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 41 เป็นดาวคู่ธาตุศัตรู ซึ่งส่งเสริมกันและหัน ส่งผลให้มีปัญญาและรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 90 เป็นความสำเร็จ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเข้าเย็นทำบุญบ่อยๆ เพื่อให้ดวงดาวเดินและเคลื่อนไหวครับ

ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงพุธกลางวัน

รมณ์ยุพา แปลว่า หนุ่มสาวที่รื่นเริง
เพราพิลาส แปลว่า เยื้องกรายน่ามอง
ณัฏฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้
รมัยปวีณ แปลว่า ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
พรรณพัชรภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันเป็นประกายของผิวพรรณ
พัชร์ภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลและมีคุณค่า
แพรวพาณี แปลว่า ผู้มีวาจาแพรวพราย,ผู้มีวาจาปราดเปรื่อง
ณัฏฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้
ณประวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งที่มีความรู้
ณฐารมย์ แปลว่า ผู้มีความสุขอันมั่นคง
ณัฏฐภูรี แปลว่า ปราชญ์ของแผ่นดิน

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญไหว้พระ (ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่วิทยาลับ และผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมเสริมชะตา

noppakorn
07-24-2012, 12:15 PM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

ตั้งแต่ 28 กค.- 4 สค.2555 ผมต้องเดินทาง ไม่สามารถเข้ามาตอบครับ

ฝากคำถามไว้น่ะครับ กลับมาจะตอบให้ครับ (ช่วงนี้งานบุญเยอะมาก)

จักรกฤษ
07-24-2012, 07:37 PM
อยากทราบว่า ชื่อ วิปัศยพชร มีความหมายหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณมากครับ

noppakorn
07-24-2012, 08:50 PM
อยากทราบว่า ชื่อ วิปัศยพชร มีความหมายหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณมากครับ
สวัสดีครับ

วิปัศยพชร แปลว่า ผู้มีคุณค่า(เข้มแข็ง)ประดุจเพชรที่มีความรู้

therapong
07-25-2012, 10:38 AM
สวัสดีครับ

วัชรพงศ์ ,วชิรพงศ์ แปลว่า ตระกูลที่มีคุณค่าดุจเพชร , เชื้อสายแห่งสายฟ้า ทักษา 42 ครับ

กำหนดคลอด วันที่ 26 กค.ตรงกับวันพฤหัสบดี เวลาคลอดสมพงศ์ปีเกิด ครับ นามสกุล มหาเขต ทักษา 18 หากใช้ชื่อที่ถามมานั้นเป็นทักษานาม 42 ผลรวมได้ 60 เป็นมงคลครับ ชื่อทั้งสองใช้ได้ครับ แต่หากจะได้ดีกว่านี้ ขอแนะนำทักษา 45 ผลรวมได้ ทักษา 63 จึงเป็นมงคลยิ่งครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันพฤหัสบดี


อัฑฒ์ภูวิศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และร่ำรวยในแผ่นดิน
อิศรวงศ์ แปลว่า เชื้อสายอันยิ่งใหญ่
อิศรวรณ แปลว่า ผู้ป้องกันภัยอันยิ่งใหญ่
อนุศิษฎ์ แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน
อัญญ์ชวัล แปลว่า รุ่งเรืองดังนักปราชญ์
พงศ์พัชรา แปลว่า ผู้มีคุณค่าดุจเพชรของตระกูล
พงศ์สิริ แปลว่า ผู้เป็นมงคลแห่งตระกูล

ขอบคุณครับ อาจารย์นพ

ขอชื่อที่ขึ้นต้นด้วย วชิร กับ ณัฐ สัก3-4ชื่อไหมครับ

noppakorn
07-25-2012, 12:09 PM
ขอบคุณครับ อาจารย์นพ

ขอชื่อที่ขึ้นต้นด้วย วชิร กับ ณัฐ สัก3-4ชื่อไหมครับ
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

ณณัฏฐวี แปลว่า ผู้ซึ่งมีความฉลาด
ศุภณัฏฐ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม
ณัฏฐภูว์ แปลว่า แผ่นดินแห่งผู้รู้
วชิรอัณณ์ แปลว่า แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวัณณ์ แปลว่า ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วชิรวิญญู์ แปลว่า ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
ปาลณัฏฐ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้คุ้มครองรักษา

cyyo
07-26-2012, 10:43 AM
คุณพ่อ ผลรวมชื่อได้ 43 นามสกุลได้ 54 ท่านเกิดวันพฤหัส อยากได้ชื่อผลรวม51 ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นพค่ะ

noppakorn
07-26-2012, 01:47 PM
คุณพ่อ ผลรวมชื่อได้ 43 นามสกุลได้ 54 ท่านเกิดวันพฤหัส อยากได้ชื่อผลรวม51 ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นพค่ะ
สวัสดีครับ

ขออภัยทำปัญหาตกหล่นไม่ได้ตอบครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

กรณ์ณพิชญ์ (กอนนะพิด) แปลว่า นักปราชญ์ผู้ชำนาญ,นักปราชญ์ผู้ฉลาด
กฤษฏิ์ยชญ์(กริดยด) แปลว่า ผู้ให้เกียรติความฉลาด
พงศ์ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์สรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์วรงค์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
กฤษฏ์ณรงค์ แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความสำเร็จ (กริด นะ รง)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน(ใน7วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน ครับ เพื่อเสริมชะตา

noppakorn
07-26-2012, 07:34 PM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

cyyo
07-27-2012, 09:26 AM
สวัสดีครับ

ขออภัยทำปัญหาตกหล่นไม่ได้ตอบครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับชายวันพฤหัสบดี

กรณ์ณพิชญ์ (กอนนะพิด) แปลว่า นักปราชญ์ผู้ชำนาญ,นักปราชญ์ผู้ฉลาด
กฤษฏิ์ยชญ์(กริดยด) แปลว่า ผู้ให้เกียรติความฉลาด
พงศ์ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์สรณ์ แปลว่า ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์วรงค์ แปลว่า ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
กฤษฏ์ณรงค์ แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความสำเร็จ (กริด นะ รง)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ไปทำบุญสร้างทาน(ใน7วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน ครับ เพื่อเสริมชะตา

ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ

noppakorn
07-27-2012, 01:16 PM
ต้องขออภัยทุกท่านครับ

ตั้งแต่ 28 กค.- 4 สค.2555 ผมต้องเดินทาง ไม่สามารถเข้ามาตอบครับ

ฝากคำถามไว้น่ะครับ กลับมาจะตอบให้ครับ

tadrita
07-28-2012, 12:12 AM
สวัสดีครับ

นามสกุลทักษา 49 ชื่อที่เหมาะสมคือชื่อทักษา 41 เป็นดาวคู่ธาตุศัตรู ซึ่งส่งเสริมกันและหัน ส่งผลให้มีปัญญาและรุ่งเรือง ผลรวมได้ทักษา 90 เป็นความสำเร็จ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเข้าเย็นทำบุญบ่อยๆ เพื่อให้ดวงดาวเดินและเคลื่อนไหวครับ

ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงพุธกลางวัน

รมณ์ยุพา แปลว่า หนุ่มสาวที่รื่นเริง
เพราพิลาส แปลว่า เยื้องกรายน่ามอง
ญาณ์อรณี แปลว่า ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองดังอาทิตย์
ณัฏฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้
รมัยปวีณ แปลว่า ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
พรรณพัชรภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันเป็นประกายของผิวพรรณ
ภิญญาพัชญ์ แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบแห่งปัญญา
พัชร์ภูรี แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลและมีคุณค่า
แพรวพาณี แปลว่า ผู้มีวาจาแพรวพราย,ผู้มีวาจาปราดเปรื่อง
ณัฏฐิฏา แปลว่า ปราชญ์ผู้ให้
ณประวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่งที่มีความรู้
ณฐารมย์ แปลว่า ผู้มีความสุขอันมั่นคง
ณัฏฐภูรี แปลว่า ปราชญ์ของแผ่นดิน

เปลี่ยนชื่อแล้วไปทำบุญไหว้พระ (ใน 7 วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่วิทยาลับ และผู้ให้ชื่อเพื่อแก้กรรมเสริมชะตา

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ชอบชื่อภิญญาพัชญ์ค่ะ แต่เข้าใจว่ามีกาลกิณีอยู่ด้วย ไม่แน่ใจว่าไม่ควรใช้หรือเปล่าคะ

จึงขอรบกวนอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมค่ะ
1. หากเป็นทักษา 14 หรือ 51 จะให้คุณที่ดีเข้ากับนามสกุล (ทักษา 49) มั้ยคะ
เมื่อเทียบกับ 41
2. อยากรบกวนอาจารย์แนะนำชื่อทักษา 14 หรือ 51 เพิ่มเติมได้มั้ยคะ


ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

cyyo
07-28-2012, 01:46 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ
อยากขอ ชื่อวันพุธกลางวัน ทักษา 51 เพิ่มค่ะ ขอมีคำว่า ลภัส เพราะ ชื่อที่ได้มา ขาดบริวาร
ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อ สำหรับวันพุธกลางวัน และสำหรับวันพฤหัสบดี ในเดือนสิงหา ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

noppakorn
07-28-2012, 02:19 PM
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ชอบชื่อภิญญาพัชญ์ค่ะ แต่เข้าใจว่ามีกาลกิณีอยู่ด้วย ไม่แน่ใจว่าไม่ควรใช้หรือเปล่าคะ

จึงขอรบกวนอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมค่ะ
1. หากเป็นทักษา 14 หรือ 51 จะให้คุณที่ดีเข้ากับนามสกุล (ทักษา 49) มั้ยคะ
เมื่อเทียบกับ 41
2. อยากรบกวนอาจารย์แนะนำชื่อทักษา 14 หรือ 51 เพิ่มเติมได้มั้ยคะ


ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ
ขออภัยไม่ได้ตรวจทานครับ ให้เอาชื่อญาณอรณี และ ภิํญญาพัชญ์ ออกครับ ไม่ต้องไปดู ขอบคุณที่ทักท้วงน่ะครับ

ทักษา 14 กับ 41 ต่างกันที่ผลรวมครับ แต่ชื่อความหมายเดียวกัน ผลรวม 41 ดีกว่าครับ ทักษา 51 ผลรวม 100 ผลดีสู้ 90 ไม่ได้ครับ ทักษาที่แนะนำ ดี 80% ครับ ทักษาอื่น 60% ครับ

ขออภัยจะเดินทางแล้วครับ

noppakorn
07-28-2012, 02:33 PM
งดตอบแล้วครับ วันนี้เดินทางแล้วครับ

จักรกฤษ
07-28-2012, 04:25 PM
ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ ถามคำถามได้คำตอบทุกครั้งเลยครับ ขอบคุณมากครับ

cyyo
08-06-2012, 12:19 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ไม่ทราบว่ากลับมาหรือยัง อยากจะขอรบกวนเพิ่มค่ะ
อยากขอ ชื่อวันพุธกลางวัน ทักษา 51 เพิ่มค่ะ ขอมีคำว่า ลภัส เพราะ ชื่อที่ได้มา ขาดบริวาร
ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อ สำหรับวันพุธกลางวัน และสำหรับวันพฤหัสบดี ในเดือนสิงหา ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
ไม่ทราบว่าวัน พฤหัสที่9 สิงหา ดีมั้ยค่ะ เหมาะจะเปลี่ยนชื่อและย้ายบ้านมั้ยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ (สำหรับคนวันพุธกลางวันค่ะ)

noppakorn
08-06-2012, 10:52 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ไม่ทราบว่ากลับมาหรือยัง อยากจะขอรบกวนเพิ่มค่ะ
อยากขอ ชื่อวันพุธกลางวัน ทักษา 51 เพิ่มค่ะ ขอมีคำว่า ลภัส เพราะ ชื่อที่ได้มา ขาดบริวาร
ขอฤกษ์เปลี่ยนชื่อ สำหรับวันพุธกลางวัน และสำหรับวันพฤหัสบดี ในเดือนสิงหา ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
ไม่ทราบว่าวัน พฤหัสที่9 สิงหา ดีมั้ยค่ะ เหมาะจะเปลี่ยนชื่อและย้ายบ้านมั้ยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ (สำหรับคนวันพุธกลางวันค่ะ)
สวัสดีครับ

วันธงไชย เดือนสิงหาคม ทีสมพงษ์กับปีเหมาะสำหรับเปลี่ยนชื่อ(ได้ทุกวันเกิด)และงานมงคลดังนี้ครับ :-วันพุธ 1 สค.เวลา13-14.59 น. วันจันทร์ที่ 13 สค.เวลา 11-12.59 น. เวลารองลงมา 13-14.59 น. วันพุธที่ 22 สค.เวลา 13-14.59 น. ย้ายบ้านได้ทั้งวันครับ ทั้งหมดเป็นวันธงไชยครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน มีบริวาร

กันต์พิณพร แปลว่า พิณที่ไพเราะและน่ารัก
ณักษ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
สุปารย์ภรณ์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่เหมาะสมดี
สิฏฐ์ภพร (สิด พะ พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐที่มีแสงแห่งความงดงาม
สิริเปรมภรณ์ แปลว่า ผู้เลี้ยงดูที่ชื่นใจในความประเสริฐ
กัลย์สิณี แปลว่า สาวน้อยผู้สวยงาม
ปพัณณ์ลภัส แปลว่า ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง

Goop
08-07-2012, 06:16 PM
สวัสดีค่ะ...อ.นพ อยากรบกวน 1.ขอฤกษ์ผ่าคลอดเดือน10 กับ 11 ค่ะ เพราะปกติกำหนดคลอดเดือน 11 แต่เป็นคนคลอดก่อนกำหนดค่ะทุกท้องเลย แม่ชื่อ ปทิตตา เตชะจุฑาศรี เกิดวันอังคารที่ 28/8/22 ปีมะแม พ่อชื่อ ธีรกุล เตชะจุฑาศรี เกิดวันพุธ(กลางคืน)ที่ 25-1-21 ปีมะเมียค่ะ และ 2. อยากขอชื่อของลูกคนที่ 3 ด้วยค่ะถ้า เปลี่ยนให้ขึ้นต้นด้วย "รัช"เหมือนพี่ค่ะ คนที่ 1 ชื่อ ด.ช รัชกฤช เตชะจุฑาศรี คนที่ 2 ชื่อ ด.ช รัชกร เตชะจุฑาศรี คนที่ 3 ชื่อ ณฐภัทร เตชะจุฑาศรี เกิดวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ปีขาล ประมาณ 6โมงเย็นค่ะ และอยากให้ช่วยดูความหมายของชื่อ รัสยากร ด้วยค่ะว่าแปลว่าอะไร ตั้งใจว่าจะตั้งให้ลูกสาวคนที่4 ที่จะคลอดค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
08-08-2012, 11:06 AM
สวัสดีค่ะ...อ.นพ อยากรบกวน 1.ขอฤกษ์ผ่าคลอดเดือน10 กับ 11 ค่ะ เพราะปกติกำหนดคลอดเดือน 11 แต่เป็นคนคลอดก่อนกำหนดค่ะทุกท้องเลย แม่ชื่อ ปทิตตา เตชะจุฑาศรี เกิดวันอังคารที่ 28/8/22 ปีมะแม พ่อชื่อ ธีรกุล เตชะจุฑาศรี เกิดวันพุธ(กลางคืน)ที่ 25-1-21 ปีมะเมียค่ะ และ 2. อยากขอชื่อของลูกคนที่ 3 ด้วยค่ะถ้า เปลี่ยนให้ขึ้นต้นด้วย "รัช"เหมือนพี่ค่ะ คนที่ 1 ชื่อ ด.ช รัชกฤช เตชะจุฑาศรี คนที่ 2 ชื่อ ด.ช รัชกร เตชะจุฑาศรี คนที่ 3 ชื่อ ณฐภัทร เตชะจุฑาศรี เกิดวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ปีขาล ประมาณ 6โมงเย็นค่ะ และอยากให้ช่วยดูความหมายของชื่อ รัสยากร ด้วยค่ะว่าแปลว่าอะไร ตั้งใจว่าจะตั้งให้ลูกสาวคนที่4 ที่จะคลอดค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

1. ปีเกิดพ่อแม่ สมพงษ์กันดีครับ สำหรับบุตรที่จะเกิดปีนี้ เป็นปีมะโรง เป็นปีมงคลสำหรับเด็ก กับพ่อแม่เด็กจะเลี้ยงยากสักหน่อยเพราะปีเกิดไ่ม่สมพงษ์กันนัก แต่ไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะเด็กสมัยนี้ใช้เหตุผลเลี้ยงดูกันเป็นส่วนใหญ่ พ่อแม่จะรู้สึกว่าเด็กดื้อสักหน่อย ทำใจใช้เหตุผล เด็กเกิดมะโรงจะเจริญยิ่งและมีปัญญาดีครับ สำหรับฤกษ์เกิดนั้น ต้องดีสำหรับเด็กน่ะครับ ไม่ใช่สำหรับพ่อแม่ เพราะอนาคตเป็นของเด็ก ปีมะโรงเป็นปีราศีสัตว์ใหญ่ เลี้ยงยากอยู่แล้ว แต่เป็นปีเกิดที่มีเสน่ห์ในตัวครับ เพราะแม่คงจะหลงมาก ครับ
ฤกษ์ดีปีเกิดสำหรับคนเกิดปีมะโรงปีนี้ :-
เดือนตุลาคม 2555 วันพุธที่ 3 ตค.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตค.เวลา 15.00-18.59 น.เวลารอง 23.00-01.59 น.วันอาทิตย์ที่ 14 ตค.เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันจันทร์ ที่ 15 ตค. เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันที่ 30 ตค.เวลา 15.00-16.59 น.
เดือนพฤศจิกายน 2555(วันอังคารที่ 6 พย. ห้ามทำการมงคลและคลอดเพราะเป็นวันอุบาทว์) วันอาทิตย์ที่ 4 พย.เวลา 15.00-16.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลารอง 15.00-16.59 น. วันจันทร์ที่ 19 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันเสาร์ที่ 24 พย.เวลา เวลา 15.00 - 18.59 น.
2. รัสยากร แปลว่า ผู้มีแสงสว่างยาวนาน, สาวผู้มีแสงสว่าง ทักษา 29 เป็นนามไม่มงคล ไม่ควรใช้ครับ นามสกุลนี้ควรใช้ทักษา 15 และ 24 ครับ ตัดคำว่า "กร" ทิ้งเหลือ "รัสยา" แปลว่า ผู้เป็นสาวทักษา 24 จึงเป็นมงคลย่ิง ชื่อนี้ไม่เหมาะกับ คนวันจันทร์ วันศุกร์ วันอาทิตย์ ครับ
3. นามสกุล เตชะจุฑาศรี ทักษา 40 เป็นมงคลปานกลาง ชื่อที่เหมาะสมสำหรับชายคือ ทักษา 14 19 และ 24 ครับ
ชื่อทักษา 15 สำหรับชายวันจันทร์

รัชกร(รัด ชะ กอน) แปลว่า ผู้สร้างราชสมบัติ,ผู้ทำงานเพื่อราชา
รชตฤณ(ระ ชะ ติน) แปลว่า หญ้าแห่งราชา
รชตภณ(ระ ชะ ตะ พน) แปลว่า ผู้พูดเป็นเงิน

ชื่อทักษา 19 สำหรับชายวันจันทร์

รัชภพ แปลว่า แผ่นดินแห่งราชา
รัชธน แปลว่า ทรัพย์แห่งราชา

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันจันทร์

รัชชลัช (รัด ชะ ลัด) แปลว่า ดอกบัวแห่งราชา
รัชธนกร (รัด ทะ นะ กอน) แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธนัท (รัด ทะ นัด) แปลว่า ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชพล (รัด ชะ พน) แปลว่า ผู้เป็นกำลังของราชา(ประเทศ)
รัชศกล (รัด สะ กน) แปลว่า ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชสกล (รัด สะ กน) แปลว่า ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง

เปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ(เณรไม่ได้) 1 รูป อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ ของเด็ก เจ้าที่ๆบ้านและผู้ให้ชื่อ เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรมครับ

cyyo
08-08-2012, 03:30 PM
สวัสดีครับ

วันธงไชย เดือนสิงหาคม ทีสมพงษ์กับปีเหมาะสำหรับเปลี่ยนชื่อ(ได้ทุกวันเกิด)และงานมงคลดังนี้ครับ :-วันพุธ 1 สค.เวลา13-14.59 น. วันจันทร์ที่ 13 สค.เวลา 11-12.59 น. เวลารองลงมา 13-14.59 น. วันพุธที่ 22 สค.เวลา 13-14.59 น. ย้ายบ้านได้ทั้งวันครับ ทั้งหมดเป็นวันธงไชยครับ

ชื่อทักษา 51 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน มีบริวาร

กันต์พิณพร แปลว่า พิณที่ไพเราะและน่ารัก
ณักษ์ปวีร์ แปลว่า ผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า
สุปารย์ภรณ์ แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่เหมาะสมดี
สิฏฐ์ภพร (สิด พะ พอน) แปลว่า ผู้ประเสริฐที่มีแสงแห่งความงดงาม
สิริเปรมภรณ์ แปลว่า ผู้เลี้ยงดูที่ชื่นใจในความประเสริฐ
กัลย์สิณี แปลว่า สาวน้อยผู้สวยงาม
ปพัณณ์ลภัส แปลว่า ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่งขอบคุณอาจารย์นพมากๆเลยค่ะ

จุ๊บซี่
08-09-2012, 01:45 PM
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์นพ หนูเกิดวันเสาร์ ทักษานามสกุล63 เป็นเจ้าของกิจการค่ะ ขอชื่อทักษา36 เพราะอยากสมหวังในความรัก มีคู่ครองที่ดี และอยากมีบริวารดีดังนั้นขอชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรบริวาร3ชื่อ และขึ้นต้นด้วยอักษรอายุ3ชื่อ หนูชอบชื่อที่ลงท้ายด้วยสระ-า และขอถามความหมายของชื่อค่ะ 1.วรัชญ์สิตา(ทักษา44)มีความหมายว่าอะไร และถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่คะและถ้าเราอยากได้เลขทักษาเป็น45 โดยการใส่สระ-าไว้หลัง ว เป็น วารัชญ์สิตา จะได้ไหมคะ มีความหมายว่าอะไร และถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่คะ(เป็นชื่อที่หนูผสมเองค่ะ)2.ภัสส์ลดา(ทักษา36)แปลว่าอะไร
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Phatis
08-09-2012, 02:57 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ดิฉันขอรบกวนให้ช่วยตั้งชื่อให้ลูกสาวหน่อยค่ะ นามสกุล นิลสุวรรณ์ และขอมีคำว่า รัตน์,รัตน ในชื่อได้ไหมค่ะยังไม่ได้กำหนดวันคลอดเลยค่ะแต่ประมาณต้นเดือนตุลาคมจึงรบกวนขอฤกษ์คลอดช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมได้หรือไม่คะ แต่ในใจดิฉันอยากได้ชื่อไว้ วันละชื่อ เพราะเกรงว่าเค้าจะคลอดก่อนกำหนด แต่ถ้าไม่ได้จริงๆขอเป็นชื่อสำหรับหญิงวันพุธ/พฤหัส ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

noppakorn
08-09-2012, 10:05 PM
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์นพ หนูเกิดวันเสาร์ ทักษานามสกุล63 เป็นเจ้าของกิจการค่ะ ขอชื่อทักษา36 เพราะอยากสมหวังในความรัก มีคู่ครองที่ดี และอยากมีบริวารดีดังนั้นขอชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรบริวาร3ชื่อ และขึ้นต้นด้วยอักษรอายุ3ชื่อ หนูชอบชื่อที่ลงท้ายด้วยสระ-า และขอถามความหมายของชื่อค่ะ 1.วรัชญ์สิตา(ทักษา44)มีความหมายว่าอะไร และถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่คะและถ้าเราอยากได้เลขทักษาเป็น45 โดยการใส่สระ-าไว้หลัง ว เป็น วารัชญ์สิตา จะได้ไหมคะ มีความหมายว่าอะไร และถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่คะ(เป็นชื่อที่หนูผสมเองค่ะ)2.ภัสส์ลดา(ทักษา36)แปลว่าอะไร
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สวัสดีครับ

วรัชญ์สิตา แปลว่า ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วารัชญ์สิตา แปลว่า รอยยิ้มของผู้รู้เวลา
ภัสส์ลดา แปลว่า เครือเถาว์แห่งความสว่าง

นามสกุลคุณทักษา 63 แล้วคุณจะใช้ทักษานาม 45 ทำไมครับ ผลรวมไม่ดีครับ ตกที่นั่งราหู (108)

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันเสาร์มีบริวารนำและมีอายุนำ

ธรรศระยา แปลว่า ผู้มีความรวดเร็วในความเชื่อมั่นตนเอง
ตรัยพิชชา แปลว่า ผู้มีวิชาสาม (วิชาที่ทรงคุณ3ประการในศาสนา)
นนท์มทินา แปลว่า ผู้น่ารักเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
นันท์นิชา แปลว่า ผู้มีความยินดีเป็นของตนเอง
พงศ์ภัชชา แปลว่า เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พัทธ์ชิตา แปลว่า ผู้ชนะที่แน่นอน,ผู้ชนะที่ผูกพัน
พิชญ์ชามา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
พิชญ์ธญา แปลว่า ผู้รู้ที่เป็นนักปราชญ์

ปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ไปทำบุญสร้างทาน(ใน7วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ ของเด็ก เจ้าที่ๆบ้านและผู้ให้ชื่อ เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรมครับ

noppakorn
08-09-2012, 10:20 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ ดิฉันขอรบกวนให้ช่วยตั้งชื่อให้ลูกสาวหน่อยค่ะ นามสกุล นิลสุวรรณ์ และขอมีคำว่า รัตน์,รัตน ในชื่อได้ไหมค่ะยังไม่ได้กำหนดวันคลอดเลยค่ะแต่ประมาณต้นเดือนตุลาคมจึงรบกวนขอฤกษ์คลอดช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมได้หรือไม่คะ แต่ในใจดิฉันอยากได้ชื่อไว้ วันละชื่อ เพราะเกรงว่าเค้าจะคลอดก่อนกำหนด แต่ถ้าไม่ได้จริงๆขอเป็นชื่อสำหรับหญิงวันพุธ/พฤหัส ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ
สวัสดีครับ

เรื่องชื่อไม่ใช่ปัญหาครับ ยินดีคิดให้เสมอครับ แต่ว่ายังไม่ทราบวันเกิด ผมก็ไม่สามารถตั้งชื่อได้ครับ เพราะเดี๋ยวไม่สมพงศ์กับวันครับ ชื่อที่มี รัตน์ รัตน ห้ามวันพฤหัสฯ และศุกร์ เพราะมีกาลกิณีครับ

มีกำหนดวันแน่นอนแล้ว ค่อยถามใหม่น่ะครับ เพราะตั้งทั้ง 7 วันคงไม่ได้น่ะครับ

ฤกษ์ดีปีเกิดสำหรับคนเกิดปีมะโรงปีนี้ :-

เดือนกันยายน 2555 วันจันทร์ที่ 17 กย.เวลา 09.00-10.59 น. วันจันทร์ที่ 24 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา15.00-18.59 น.(เช้า 7-8ดียิ่ง บ่าย 17-18.59ดียิ่ง) วันศุกร์ที่ 28 กย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 17.00-18.59 น. วันเสาร์ที่ 29 กย.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น.
เดือนตุลาคม 2555 วัน พุธที่ 3 ตค.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตค.เวลา 15.00-18.59 น.เวลารอง 23.00-01.59 น.วันอาทิตย์ที่ 14 ตค.เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันจันทร์ ที่ 15 ตค. เวลา 09.00 - 10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันที่ 30 ตค.เวลา 15.00-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน ห้ามทำมงคล เป็นวันอุบาทว์

tadrita
08-10-2012, 12:15 AM
ขออภัยไม่ได้ตรวจทานครับ ให้เอาชื่อญาณอรณี และ ภิํญญาพัชญ์ ออกครับ ไม่ต้องไปดู ขอบคุณที่ทักท้วงน่ะครับ

ทักษา 14 กับ 41 ต่างกันที่ผลรวมครับ แต่ชื่อความหมายเดียวกัน ผลรวม 41 ดีกว่าครับ ทักษา 51 ผลรวม 100 ผลดีสู้ 90 ไม่ได้ครับ ทักษาที่แนะนำ ดี 80% ครับ ทักษาอื่น 60% ครับ

ขออภัยจะเดินทางแล้วครับ

หนูคิดว่าอาจารย์อยู่ในช่วงเดินทางแล้ว ตั้งใจว่าจะมาอ่านหลังจากอาจารย์กลับมา
แต่อาจารย์มาตอบให้ก่อนเดินทางซะอีก
รบกวนอาจารย์มากๆเลยค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

Phatis
08-10-2012, 12:38 PM
ขอบคุณอาจารย์นพมากค่ะ หากใด้วันเกิดแล้วจะมาขอรบกวนใหม่นะคะ

Phatis
08-10-2012, 12:44 PM
ขอบคุณอาจารย์นพมากค่ะ

จุ๊บซี่
08-13-2012, 01:02 PM
สวัสดีครับ

วรัชญ์สิตา แปลว่า ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วารัชญ์สิตา แปลว่า รอยยิ้มของผู้รู้เวลา
ภัสส์ลดา แปลว่า เครือเถาว์แห่งความสว่าง

นามสกุลคุณทักษา 63 แล้วคุณจะใช้ทักษานาม 45 ทำไมครับ ผลรวมไม่ดีครับ ตกที่นั่งราหู (108)

ชื่อทักษา 36 สำหรับหญิงวันเสาร์มีบริวารนำและมีอายุนำ

ธรรศระยา แปลว่า ผู้มีความรวดเร็วในความเชื่อมั่นตนเอง
ตรัยพิชชา แปลว่า ผู้มีวิชาสาม (วิชาที่ทรงคุณ3ประการในศาสนา)
นนท์มทินา แปลว่า ผู้น่ารักเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป
นันท์นิชา แปลว่า ผู้มีความยินดีเป็นของตนเอง
พงศ์ภัชชา แปลว่า เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พัทธ์ชิตา แปลว่า ผู้ชนะที่แน่นอน,ผู้ชนะที่ผูกพัน
พิชญ์ชามา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์
พิชญ์ธญา แปลว่า ผู้รู้ที่เป็นนักปราชญ์

ปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ไปทำบุญสร้างทาน(ใน7วัน) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ ของเด็ก เจ้าที่ๆบ้านและผู้ให้ชื่อ เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรมครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความหมายของชื่อและให้ชื่อตามที่หนูขอไปค่ะสำหรับชื่อ วารัชญ์สิตา นั้นเป็นชื่อที่หนูคิดเองมาหลายปีแล้วค่ะเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าต้องให้ความสำคัญกับชื่อเท่านั้นคือให้ได้เลขทักษา45ถึงจะดี ส่วนนามสกุลไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะเข้าใจว่าหากเราแต่งงานไปแล้วเราต้องเปลี่ยนนามสกุลหาผลรวมเลขทักษาไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ จนมาเจอเวปนี้ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและอาจารย์ก็แปลความหมายเพราะมากค่ะ เพื่อว่าใครที่สนใจอยากจะเอาชื่อนี้ไปใช้ก็ได้ค่ะ หนูขอกฤษ์ วันดีในการเปลี่ยนชื่อในเดือน พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2555ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์

noppakorn
08-14-2012, 01:13 PM
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความหมายของชื่อและให้ชื่อตามที่หนูขอไปค่ะสำหรับชื่อ วารัชญ์สิตา นั้นเป็นชื่อที่หนูคิดเองมาหลายปีแล้วค่ะเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าต้องให้ความสำคัญกับชื่อเท่านั้นคือให้ได้เลขทักษา45ถึงจะดี ส่วนนามสกุลไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะเข้าใจว่าหากเราแต่งงานไปแล้วเราต้องเปลี่ยนนามสกุลหาผลรวมเลขทักษาไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ จนมาเจอเวปนี้ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและอาจารย์ก็แปลความหมายเพราะมากค่ะ เพื่อว่าใครที่สนใจอยากจะเอาชื่อนี้ไปใช้ก็ได้ค่ะ หนูขอกฤษ์ วันดีในการเปลี่ยนชื่อในเดือน พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2555ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์
สวัสดีครับ
ฤกษ์ดีสำหรับทำการมงคล

เดือนพฤศจิกายน 2555(วันอังคารที่ 6 พย. ห้ามทำการมงคลและคลอดเพราะเป็นวันอุบาทว์) วันศุกร์ที่ 2 พย.เวลา 11.00-16.59 น. วันจันทร์ที่ 5 พย.เวลา 11.00-16.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลารอง 15.00-16.59 น. วันพุธ ที่ 14 พย.เวลา 11.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 19 พย.เวลา 07.00-08.59 น.เวลา 15.00 - 18.59 น. วันพฤหัสฯที่ 29 พย.เวลา 13.00-14.59 น.
เดือนธันวาคม 2555 (วันพฤหัสฯที่ 20 ธค.. ห้ามทำการมงคลและคลอดเพราะเป็นวันอุบาทว์)วันศุกร์ที่ 7 ธค.เวลา 13.00-14.59 น. วันพุธที่ 12 ธค.เวลา 09.00-10.59 น. เวลา 13.00-14.59 น. วันพฤหัสฯที่ 13 ธค.เวลา 7.00-10.59น. 13.00-16.59 น. วันอังคารที่ 18 ธค.เวลา 07.00-10.59 น. เวลา 15.00-16.59 น. วันพุธที่ 19 ธค.เวลา 13.00-14.59 น. วันจันทร์ที่ 24 ธค.เวลา 09.00-10.59 น. เวลา 13.00-16.59 น.

nina
08-16-2012, 03:45 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพ ดิฉันขอรบกวนอีกนะค่ะอยากทราบว่า วัลลิดา, วัลคุ์ณิชา แปลว่าอะไร และขอความกรุณาให้คุณนพ ตั้งชื่อใหม่ให้ด้วย ดิฉันเกิด วันอาทิตย์
ทักษานามสกุล 63 ค่ะ ทักษาชื่อเลข 41, 42 ,51 อายนตะ 1,2,7, 8,9 ก็ได้ ขอขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-16-2012, 08:25 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพ ดิฉันขอรบกวนอีกนะค่ะอยากทราบว่า วัลลิดา, วัลคุ์ณิชา แปลว่าอะไร และขอความกรุณาให้คุณนพ ตั้งชื่อใหม่ให้ด้วย ดิฉันเกิด วันอาทิตย์
ทักษานามสกุล 63 ค่ะ ทักษาชื่อเลข 41, 42 ,51 อายนตะ 1,2,7, 8,9 ก็ได้ ขอขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

วัลลิดา แปลว่า หญิงแห่งเถาวัลย์ ทักษา 28 ไม่ดี
วัลคุ์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และสวยงาม ทักษา 42

ชื่อ ทักษาปกรณ์ดี อายตนะไม่จำเป็นครับ คนละตำราครับ

ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

พัชชานันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในการพูด (อายตนะ8)
พัทธนันท์ แปลว่า ผู้ผูกพันความยินดี (อายตนะ6)
นันทน์ลภณ แปลว่า ผู้มีลาภที่น่ายินดี (อายตนะ7)
ตรัณรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วที่พาผ่านพ้น (อายตนะ๘)
ยมลรัชต์ แปลว่า ผู้อยู่คู่กับเงิน (อายตนะ 1)
พลอยนิตา แปลว่า ผู้ได้รับอบรมดีดังพลอยอันมีค่า (อายตนะ 9)

ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

นพนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่ (อายตนะ 6)
นนทน์ปวัน แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี (อายตนะ 9)
นันทนธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี (อายตนะ7)
นวพรรณภัทร แปลว่า ผุ้มีความดีงามด้วยผิวพรรณใหม่ (อายตนะ 6)
รัตย์ธมน แปลว่า ผู้สวยงามแม้กลางคืน (อายตนะ1)
ธมนรัตย์ แปลว่า ผู้กลางคืนสวยงาม (อายตนะ 1)
ธรรม์ญพร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความรู้อันดีงาม (อายตนะ2)
ปวันรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าอันบริสุทธิ์ (อายตนะ 1)

nina
08-18-2012, 09:53 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพฯ ดิฉันขอขอบคุณมากเลยนะค่ะสำหรับชื่อใหม่ที่ คุณนพ ดิฉันเรียนถามอีกชื่อหนึ่งเพราะให้ชื่อมี อายุนำหน้า ชื่อ คณินทร์ชิตา แปลว่าอะไรและเกิดวันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2502
ทักษาปกรณ์สกุล 63 ค่ะ และสุขภาพไม่แข็งแรงอยากได้ อักษาอายุนำหน้า

noppakorn
08-18-2012, 11:32 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพฯ ดิฉันขอขอบคุณมากเลยนะค่ะสำหรับชื่อใหม่ที่ คุณนพ ดิฉันเรียนถามอีกชื่อหนึ่งเพราะให้ชื่อมี อายุนำหน้า ชื่อ คณินทร์ชิตา แปลว่าอะไรและเกิดวันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2502
ทักษาปกรณ์สกุล 63 ค่ะ และสุขภาพไม่แข็งแรงอยากได้ อักษาอายุนำหน้า

สวัสดีครับ

คณินทร์ชิตา แปลว่า ผู้มีชัยชนะซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่คน ทักษา 42

ชื่อทักษา 41 สำหรับหญิงวันอาทิตย์มีอายุนำ

กันตินันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความน่ารัก
กีรติ์รยา (กี ระ ยา) แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงอันรวดเร็ว
กิตติ์ฐิตา (กิด ทิ ตา) แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในเกียรติยศ
กิตติ์ญาณี (กิด ยา นี) แปลว่า ผู้ทรงความรู้และมีเกียรติ์
กัลยนนต์ (กัน ยะ นน) แปลว่า ผู้ไม่สิ้นสุดในความเป็นหญิงงาม
กัญจน์ณิชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ดุจทองคำ
คณางค์นลัท (คะ นาง นะ ลัด) แปลว่า ดอกไม้ในหมู่คน
คณินทร์ธาร (คะ นิน ทาน) แปลว่า ผู้ทรงไว้ในความเป็นใหญ่ของหมู่คน
คนึงรัตน์ แปลว่า ผู้มีคุณค่าควรระลึกถึง

ชื่อทักษา 42 สำหรับหญิงวันอาทิตย์มีอายุนำ

กาญจน์ธารี แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กันต์ปวีรา แปลว่า ผู้กล้าหาญที่น่ารัก
กานต์ระพี แปลว่า ผู้รุ่งเรืองอันเป็นที่รัก
กริตยธรณ์ แปลว่า แผ่นดินเป็นผู้สร้ัาง,ผู้มีหน้าที่อันน่าทรงจำ
กฤตย์ธวัล แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำ
กฤตย์รุจยา แปลว่า ผู้น่ารักด้วยความประพฤติ
กันต์ธวัล (กัน ทะ วัน) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันน่ารัก
กัลย์ฤทัย (กัน รึ ทัย) แปลว่า หญิงผู้เป็นเจ้าหัวใจ
กัลย์รมณ (กัน ระ มน) แปลว่า หญิงผู้มีความสุข
กุลจรีย์ แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีงามยิ่ง
กัลย์ภูรี แปลว่า หญิงผู้มีปัญญากว้างไกล
กัญญรวินท์ แปลว่า หญิงผู้งามดุจดอกบัว
กัญญ์นลิน แปลว่า หญิงสาวผู้งามดังดอกบัว

เปลี่ยนชื่อแล้ว ภายใน 7 วันต้องไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านและที่ทำงาน เพื่อแก้กรรมและเสริมดวงครับ

luna69
08-19-2012, 06:36 PM
รบกวน อาจารย์แปลชื่อให้หน่อยค่ะ รุฒนา พอจะมีความหมายไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-20-2012, 11:05 AM
รบกวน อาจารย์แปลชื่อให้หน่อยค่ะ รุฒนา พอจะมีความหมายไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

รุฒนา ค้นไม่พบว่ามีคำศัพท์ครับ

natchayada
08-20-2012, 11:50 PM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ย , ร , ล , ว
สวัดีค่ะ พอดีมีน้องที่ทำงานอยากจะทราบความหมายของชื่อ
1.ริณริชา
2.ริณริสา
3.ริณชยา
4.ริณรภา

Goop
08-21-2012, 03:18 PM
สวัสดีค่ะ..อ.นพ
ลูกสาวที่กำลังจะคลอดอยากได้ชื่อ รัสยากร ค่ะ แต่เป็นทักษา 29 แต่ที่อ.นพบอก ต้องเป็นทักษา24 ถ้าจะปรับตัวอักษรเป็นตัวอื่น แต่่อ่านได้แบบเดียวกันและความหมายดีจะทำได้มั๊ยคะ คือชอบชื่อนี้มากค่ะ เป็นความตั้งใจว่าถ้ามีลูกสาว จะให้ชื่อขึ้นต้นด้วยรัชเหมือนพี่ ๆ น่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
08-21-2012, 07:34 PM
สวัสดีค่ะ..อ.นพ
ลูกสาวที่กำลังจะคลอดอยากได้ชื่อ รัสยากร ค่ะ แต่เป็นทักษา 29 แต่ที่อ.นพบอก ต้องเป็นทักษา24 ถ้าจะปรับตัวอักษรเป็นตัวอื่น แต่่อ่านได้แบบเดียวกันและความหมายดีจะทำได้มั๊ยคะ คือชอบชื่อนี้มากค่ะ เป็นความตั้งใจว่าถ้ามีลูกสาว จะให้ชื่อขึ้นต้นด้วยรัชเหมือนพี่ ๆ น่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

รัสยากร เปลี่ยนเป็น รัชยากร แปลว่า ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา ทักษา 24 ครับ
ชื่อนี้ มีพยัญชนะ กาลกิณีของคน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันศุกร์

YOY
08-21-2012, 07:43 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ อยากทราบความหมาย ของชื่อ ข้างล่างนี้ค่ะ ช่วยกรุณาดูให้หน่อยนะค่ะ มีชื่อไหนใช้ไม่ได้ เพราะเอาชื่อมาผสมเองค่ะ อยากได้ผลรวม51 ค่ะ (เกิดวันพุธ)
ณัฐิลักษณ์
ลภัสธลักษณ์
พัณณลักษณ์
ลภัสปราณันต์
ภัณทิลาลักษณ์
ลัลนาลักษณ์
สิรีลักษณ์
ขอบคุณอาจารย์นากๆเลยค่ะ

noppakorn
08-22-2012, 10:03 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์นพ อยากทราบความหมาย ของชื่อ ข้างล่างนี้ค่ะ ช่วยกรุณาดูให้หน่อยนะค่ะ มีชื่อไหนใช้ไม่ได้ เพราะเอาชื่อมาผสมเองค่ะ อยากได้ผลรวม51 ค่ะ (เกิดวันพุธ)
ณัฐิลักษณ์
ลภัสธลักษณ์
พัณณลักษณ์
ลภัสปราณันต์
ภัณทิลาลักษณ์
ลัลนาลักษณ์
สิรีลักษณ์
ขอบคุณอาจารย์นากๆเลยค่ะ
สวัสดีครับ

ณัฐิลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างดุจกระดูกแห่งความรู้ (ณัฐิ พอเติม สระอิ กลายเป็น นัด ฐิ มาจาก ณ+อัฐิ ถ้าไม่มีสระิอิ แปลว่า นักปราชญ์ครับ)
ลภัสธลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างเป็นทรัพย์
พัณณลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดังคำสรรเสริญ
ลภัสปราณันต์ แปลว่า ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์
ภัณทิลาลักษณ์ คำว่า ภัณทิลา ต้องเขียน ภัณฑิลา จึงถูกต้องครับ ภัณฑิลา แปลว่า มีความสุข
ลัลนาลักษณ์ แปลว่า ผู้รูปร่างน่ารั
สิรีลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปเป็นมงคล

YOY
08-22-2012, 07:48 PM
สวัสดีครับ

ณัฐิลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างดุจกระดูกแห่งความรู้ (ณัฐิ พอเติม สระอิ กลายเป็น นัด ฐิ มาจาก ณ+อัฐิ ถ้าไม่มีสระิอิ แปลว่า นักปราชญ์ครับ)
ลภัสธลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปร่างเป็นทรัพย์
พัณณลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดังคำสรรเสริญ
ลภัสปราณันต์ แปลว่า ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์
ภัณทิลาลักษณ์ คำว่า ภัณทิลา ต้องเขียน ภัณฑิลา จึงถูกต้องครับ ภัณฑิลา แปลว่า มีความสุข
ลัลนาลักษณ์ แปลว่า ผู้รูปร่างน่ารั
สิรีลักษณ์ แปลว่า ผู้มีรูปเป็นมงคล

ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

noppakorn
08-23-2012, 03:43 PM
สวัดีค่ะ พอดีมีน้องที่ทำงานอยากจะทราบความหมายของชื่อ
1.ริณริชา
2.ริณริสา
3.ริณชยา
4.ริณรภา
สวัสดีครับ

ชื่อนำหน้าด้วย "ริณ" ไม่มีคำศัพท์ครับ

Teddyz
08-26-2012, 12:57 PM
เรียน คุณนพกร
ชื่อ วรุณเรข จันทน์แดง
เกิดวันที่ 14พฤศจิกายน 2520 ประมาณ ตี1:30
ชื่อเดิม นามสกุลเดิมเป็นอย่างไรคะ
รบกวนช่วยหาชื่อใหม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อให้มีความหมายว่าเป็นปึกแผ่น,มั่นคง,ภูเขา หรือ ทอง
โดยมีอักษร6ตัว เช่น วรุณเรข มีอักษรทั้งหมด7ตัว
หน้าที่การงานต้องบริหาร ปกครองคน
และอยากให้มีอายตนะ 6
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-27-2012, 03:58 PM
เรียน คุณนพกร
ชื่อ วรุณเรข จันทน์แดง
เกิดวันที่ 14พฤศจิกายน 2520 ประมาณ ตี1:30
ชื่อเดิม นามสกุลเดิมเป็นอย่างไรคะ
รบกวนช่วยหาชื่อใหม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อให้มีความหมายว่าเป็นปึกแผ่น,มั่นคง,ภูเขา หรือ ทอง
โดยมีอักษร6ตัว เช่น วรุณเรข มีอักษรทั้งหมด7ตัว
หน้าที่การงานต้องบริหาร ปกครองคน
และอยากให้มีอายตนะ 6
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

คงทำตามคำขอให้ไม่ได้ทั้งหมดครับ สำหรับค่าอายตนะ คนละตำรากับทักษาปกรณ์ครับ ตำราทักษปกรณ์นั้น คุมเรื่องอายตนะในตัวอยู่แล้วครับ เพราะเป็นการตั้งชื่อตามดวงดาวครับ อายตนะนั้น เป็นตำราที่เกิดขึ้นภายหลัง สัมพันธ์กับประสาทสัมผัสทั้ง 6 ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าเชื่อถือได้เท่าใดนักครับ

นามสกุล จันทน์แดง ทักษา 35 ชื่อที่เหมาะสมคือทักษา 24 ผลรวม 59 ตกสมปรารถนา วันเกิดคุณตกคืนวันจันทร์ ครับ

เนื่องจากชื่อคุณตกวันจันทร์ ดังนั้นจึงไม่มีคำศัพท์ทีจะมีความหมายเช่น ปึกแผ่น,มั่นคง,ภูเขา หรือ ทอง ได้ เพราะศัพท์เหล่านี้ล้วนมีสระครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์

ปภพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสดใส (ปภ มาจาก ปภา) (อายตนะ 6)
ภทพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันเจริญ (ภท มาจาก ภัท) (อายตนะ
รตนลภน แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ (ระ ตะ นะ ละ พน)(อายตนะ1)
ณัชชวกร แปลว่า ผู้ปราดเปรื่องที่เกิดมาให้ความรู้ (นัด ชะ วะ กอน)(อายตนะ9)

หากถูกใจในชื่อเหล่านี้ เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว ให้ไปทำบุญใน 7 วัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาครับ

Teddyz
08-27-2012, 05:22 PM
เรียน คุณนพกร
ขอรบกวนอีกทีนะคะ อยากสอบถามเรื่องการนับวันนะคะ เนื่องจากเกิดวันที่14พฤศจิกายน2520 เวลาตี1:30น
เวลานับว่าเป็นวันอะไรควรนับตามเวลาเกิด ถ้าเกิดก่อน05:59น นับเป็นวันก่อนหน้า และหลัง05:59น ให้นับเป็นวันใหม่
ในที่นี่ วันที่13พฤศจิกายน2520เป็นวันอาทิตย์ แต่เกิดวันที่14พฤศจิกายน2520ก่อน05:59น น่าจะนับเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-28-2012, 01:24 PM
เรียน คุณนพกร
ขอรบกวนอีกทีนะคะ อยากสอบถามเรื่องการนับวันนะคะ เนื่องจากเกิดวันที่14พฤศจิกายน2520 เวลาตี1:30น
เวลานับว่าเป็นวันอะไรควรนับตามเวลาเกิด ถ้าเกิดก่อน05:59น นับเป็นวันก่อนหน้า และหลัง05:59น ให้นับเป็นวันใหม่
ในที่นี่ วันที่13พฤศจิกายน2520เป็นวันอาทิตย์ แต่เกิดวันที่14พฤศจิกายน2520ก่อน05:59น น่าจะนับเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ตอนแรกคุณไม่ได้ให้รายละเอียดมา แจ้งแต่วันทีและเวลา ดังนั้นจึงเป็นคืนวันจันทร์ แต่ที่คุณอธิบายมาใหม่ ว่าเป็นวันต่อเนื่องจากวันอาทิตย์ เวลาคุณไปหาหมอดู คุณต้องแจ้งเขาว่าคุณเกิดคืนวันอาทิตย์ตอน ตี 1.30 ครับ ต้องให้รายละเอียดอย่างนี้ครับ เขาจะทราบว่าคุณคือคนวันอาทิตย์ เนื่องจากเกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น (06.00 น.)ของเช้าวันจันทร์ครับ ส่วนคำถามคุณ"มีอักษร6ตัว เช่น วรุณเรข มีอักษรทั้งหมด7ตัว" นับอย่างไรก็มีเพียงอักษร 5 ตัวเองน่ะครับ ยกเว้นคุณรวมสระ ก็จะมีอักษรและสระ รวม 7 ตัวครับ อย่าลืมน่ะครับ ค่าอายตนะ 6 กับทักษาปกรณ์ คนล่ะตำราน่ะครับ อย่าเอามารวมกัน เพราะอายตนะดี ทักษาไม่ดีก็ได้ แต่ ทักษาสามารถทำให้ดีได้โดยตลอดครับ

ถามมาใหม่น่ะครับ เพราะคำถามคุณไม่ค่อยเข้าใจครับ ขออภัยด้วย

Teddyz
08-28-2012, 06:48 PM
เรียน คุณนพกร
ขอบคุณค่ะ งั้นคงต้องรบกวนถามใหม่นะคะ
อยากได้ชื่อที่มีอักษรรวมสระ 6ตัว
นับตามทักษาปกรณ์ที่ดีๆ
ขอชื่อที่มีความหมาย ดังนี้ค่ะ เป็นปึกแผ่น,มั่นคง,แผ่นดิน,ทอง,ภูเขา,หนักแน่น

วรุณเรข

noppakorn
08-29-2012, 09:40 PM
เรียน คุณนพกร
ขอบคุณค่ะ งั้นคงต้องรบกวนถามใหม่นะคะ
อยากได้ชื่อที่มีอักษรรวมสระ 6ตัว
นับตามทักษาปกรณ์ที่ดีๆ
ขอชื่อที่มีความหมาย ดังนี้ค่ะ เป็นปึกแผ่น,มั่นคง,แผ่นดิน,ทอง,ภูเขา,หนักแน่น

วรุณเรข
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

ฐิตรตา แปลว่า ยินดีในความมั่นคง
จารุพร แปลว่า ประเสริฐดุจทองคำ
วรภูรี แปลว่า แผ่นดินอันประเสริฐ
ฐาภูรี แปลว่า แผ่นดินที่มั่นคง,ผู้หนักแน่นและปัญญากว้างไกล

เปลียนชื่อแล้ว ไปทำบุญใน 7 วันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์เจ้าที่ๆบ้านที่ทำงานและผู้ให้ชื่อด้วยครับ เพื่อเสริมชะตาและแก้กรรม

Teddyz
08-30-2012, 03:47 AM
เรียน คุณนพกร
ขอบคุณค่ะ พอดีได้ชื่อมาอีก1ชื่อค่ะ "ฐปนลดา"มีความหมายไหมคะ
ทักษาปกรณ์ดีไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-30-2012, 02:09 PM
เรียน คุณนพกร
ขอบคุณค่ะ พอดีได้ชื่อมาอีก1ชื่อค่ะ "ฐปนลดา"มีความหมายไหมคะ
ทักษาปกรณ์ดีไหมคะ

ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

ฐปนลดา แปลว่า ว่านเครือผู้ก่อนตั้ง ทักษา 24 เป็นมงคลนามครับ

KAPOOKLUK
08-31-2012, 12:25 PM
เรียน อาจารย์นพ,

ช่วยพิจรณาตรวจชื่อลูกสาว ให้หน่อยค่ะ ใช้ชื่อเหมาะสมกับดวงชะตาเกิดหรือเปล่า ตอนนี้พ่อ-แม่แยกทางกัน ปัจจุบันอาศัยบ้านพ่อเค้าค่ะ
ต้องการให้เค้าได้ชื่อที่ดีเป็นมงคลตลอดชีวิตค่ะ เลี้ยงง่ายเชื่อฟัง มีความสุข การเรียน การงาน การเงิน ความรัก อุปสรรค์น้อย ไม่อยากให้เป็นเด็กมีปัญหาค่ะ^ ^"
เทอมหน้าเข้าเรียนเตรียมอนุบาลค่ะ
ถ้าควรเปลี่ยนชื่อ แนะนำชื่อมงคลด้วยค่ะ

ชื่อ เด็กหญิง วรวลัญช์ บุญจำรูญ เกิดวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553 เวลาเกิด 13:44 นาฬิกา

Teddyz
08-31-2012, 12:26 PM
สวัสดีครับ

ฐปนลดา แปลว่า ว่านเครือผู้ก่อนตั้ง ทักษา 24 เป็นมงคลนามครับ

ขอบคุณค่ะ

Teddyz
09-01-2012, 08:44 PM
ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณนพกรคะ
หลังจากศึกษาการตั้งชื่อในหลายๆเว็บและลองเลือกชื่อมาหนึ่งชื่อ คือ ฐปนลดา จันทน์แดง พอดีไปย้อนอ่านที่คุณนพกรเคยแนะนำไว้ ดังนี้

"อันดับแรกเน้นที่เราต้องการก่อนครับ แล้วค่อยดูนามสกุลขาดอะไรก็หาเติม แต่ไม่ต้องทั้งหมดครับ เพราะบางอย่างผลมันไปหักล้างกันเอง ควรปรึกษาผู้รู้ อย่างเช่นมีมูละกับอุตสาห์ ก็อาจทำให้ชีวิตเหนื่อยยากได้ มีศรี กับมีเดช มันก็ข่มกันในตัว อะไรเช่นนี้ ก็แล้วแต่ภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมกับพื้นฐานดวงประกอบครับ มีครบทุกตัวก็ไม่ดีครับ ต้องมีให้ขาดๆเกินๆไว้ครับ เพราะพยัญชนะทุกกลุ่มคือดาวเคราะห์ที่คอยบันดาลความเป็นไปของตัวเรา จะต้องมีความรู้ด้วยว่าชีวิตตามชะตาขาดธาตุอะไร และไม่ถูกกับธาตุอะไรครับ การตั้งชื่อจึงควรให้ผู้รู้ตั้งจะแน่นอนกว่าครับ"


ซึ่งในชื่อ ฐปนลดา มีทั้ง มูละและอุตสาหะ อยู่ด้วยกัน
จึงอยากเรียนถามว่า ชื่อสกุล รวมกันดีหรือไม่คะ

ด้วยความนับถือ

noppakorn
09-02-2012, 12:57 PM
เรียน คุณนพกรคะ
หลังจากศึกษาการตั้งชื่อในหลายๆเว็บและลองเลือกชื่อมาหนึ่งชื่อ คือ ฐปนลดา จันทน์แดง พอดีไปย้อนอ่านที่คุณนพกรเคยแนะนำไว้ ดังนี้

"อันดับแรกเน้นที่เราต้องการก่อนครับ แล้วค่อยดูนามสกุลขาดอะไรก็หาเติม แต่ไม่ต้องทั้งหมดครับ เพราะบางอย่างผลมันไปหักล้างกันเอง ควรปรึกษาผู้รู้ อย่างเช่นมีมูละกับอุตสาห์ ก็อาจทำให้ชีวิตเหนื่อยยากได้ มีศรี กับมีเดช มันก็ข่มกันในตัว อะไรเช่นนี้ ก็แล้วแต่ภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมกับพื้นฐานดวงประกอบครับ มีครบทุกตัวก็ไม่ดีครับ ต้องมีให้ขาดๆเกินๆไว้ครับ เพราะพยัญชนะทุกกลุ่มคือดาวเคราะห์ที่คอยบันดาลความเป็นไปของตัวเรา จะต้องมีความรู้ด้วยว่าชีวิตตามชะตาขาดธาตุอะไร และไม่ถูกกับธาตุอะไรครับ การตั้งชื่อจึงควรให้ผู้รู้ตั้งจะแน่นอนกว่าครับ"


ซึ่งในชื่อ ฐปนลดา มีทั้ง มูละและอุตสาหะ อยู่ด้วยกัน
จึงอยากเรียนถามว่า ชื่อสกุล รวมกันดีหรือไม่คะ

ด้วยความนับถือ
สวัสดีครับ

ชื่อนี้เป็นนามมงคลครับ นามสกุลกับชื่อ รวมกันครบทุกหมู่ดาว คงจะอึดอัดสักหน่อย ทำอะไรก็จะไม่ค่อยสะดวกนักน่ะครับ ถ้ามีชื่อใหม่ควรจะเปิดช่องให้พอขยับตัวได้บ้างครับ ลดกลุ่มมนตรีออกสักหน่อย (ยรลว) น่ะครับ จะเห็นผลดีเร็วขึ้น ถ้าไม่คิดเปลี่ยน ชือสกุลนี้ก็ดีครับ แต่ใช้เวลาสักหน่อยน่ะครับ

Teddyz
09-03-2012, 03:53 PM
สวัสดีครับ

ชื่อนี้เป็นนามมงคลครับ นามสกุลกับชื่อ รวมกันครบทุกหมู่ดาว คงจะอึดอัดสักหน่อย ทำอะไรก็จะไม่ค่อยสะดวกนักน่ะครับ ถ้ามีชื่อใหม่ควรจะเปิดช่องให้พอขยับตัวได้บ้างครับ ลดกลุ่มมนตรีออกสักหน่อย (ยรลว) น่ะครับ จะเห็นผลดีเร็วขึ้น ถ้าไม่คิดเปลี่ยน ชือสกุลนี้ก็ดีครับ แต่ใช้เวลาสักหน่อยน่ะครับ


เรียน คุณนพกร
คงรบกวนถามอีกครั้งนะคะ อาจไม่ได้เป็นชื่อในกลุ่มนี้แต่ต่อเนื่องก็ขออนุญาตถามในหน้านี้เลยคือ ระหว่าง ชื่อ2ชื่อนี้จะเลือกชื่อไหนดีคะ
เกิดวันอาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน 2520 ปีมะเส็ง งานบริหาร ปกครองมีลูกน้อง บริษัทเอกชนค่ะ
1.ฐปนลดา จันทน์แดง
2.ดุจกนก จันทน์แดง

ด้วยความนับถือ

noppakorn
09-03-2012, 09:44 PM
เรียน คุณนพกร
คงรบกวนถามอีกครั้งนะคะ อาจไม่ได้เป็นชื่อในกลุ่มนี้แต่ต่อเนื่องก็ขออนุญาตถามในหน้านี้เลยคือ ระหว่าง ชื่อ2ชื่อนี้จะเลือกชื่อไหนดีคะ
เกิดวันอาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน 2520 ปีมะเส็ง งานบริหาร ปกครองมีลูกน้อง บริษัทเอกชนค่ะ
1.ฐปนลดา จันทน์แดง
2.ดุจกนก จันทน์แดง

ด้วยความนับถือ
สวัสดีครับ

ฐปนลดา ทักษา 24 ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 59 เป็นมงคลยิ่ง มีความก้าวหน้ากระตือรือล้น รุ่งเรือง เหมาะกับอาชีพค้าขาย ธุรกิจ
ดุจกนก ทักษา 15 ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 50 ชอบความก้าวหน้า แต่ทักษานี้หากชอบเดินทาง หรือมีธุรกิจต่างประเทศ จะดียิ่งครับ

ทักษา 59 ดีกว่าครับ

Teddyz
09-04-2012, 01:02 PM
สวัสดีครับ

ฐปนลดา ทักษา 24 ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 59 เป็นมงคลยิ่ง มีความก้าวหน้ากระตือรือล้น รุ่งเรือง เหมาะกับอาชีพค้าขาย ธุรกิจ
ดุจกนก ทักษา 15 ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 50 ชอบความก้าวหน้า แต่ทักษานี้หากชอบเดินทาง หรือมีธุรกิจต่างประเทศ จะดียิ่งครับ

ทักษา 59 ดีกว่าครับ

เรียน คุณนพกรคะ
ขอรบกวนอีกชื่อนะคะ ปานฐปน จันทน์แดง
ทักษาชื่อรวมได้24 ชื่อมีความหมายหรือไม่อย่างไรคะ

noppakorn
09-04-2012, 09:23 PM
เรียน คุณนพกรคะ
ขอรบกวนอีกชื่อนะคะ ปานฐปน จันทน์แดง
ทักษาชื่อรวมได้24 ชื่อมีความหมายหรือไม่อย่างไรคะ
สวัสดีครับ

ปานฐปน แปลว่า ดุจดังกับสรรสร้าง

Aev
09-07-2012, 05:27 PM
รบกวนตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ นามสกุล วนานันท์ ค่ะ

Aev
09-07-2012, 05:30 PM
คลอดพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 8กย 2555เวลา13:15น. ค่ะ พ่อชื่อมาโรจน์ วนานันท์ แม่ชื่อ อัจฉรา ค่ะ

วารัญ แปลว่าอะไรคะ และขอชื่ออื่นๆด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ

noppakorn
09-09-2012, 11:20 AM
รบกวนตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ นามสกุล วนานันท์ ค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล วนานันท์ ทักษา 36 เป็นทักษามงคล ดียิ่งครับ ชื่อที่เหมาะสมมีหลายทักษา แต่พิจารณาแล้วใช้ทักษา 24 เป็นความรักและปัญญา คือดาวจันทร์และดาวพุธ ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทั้งการงาน ความรัก ผู้ช่วยเหลือ ผลรวมได้ทักษา 60 เป็นโชคและพลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ส่งเสริมให้มีการเงินดี ร่ำรวย มีสติปัญญา ผู้ได้ทักษานี้ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น ชีวิตนี้มั่นคงแน่นอนครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับชายวันเสาร์

ชินโชติ แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ญานธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยด้วยความรู้
สุขธนัท แปลว่า ผู้ร่ำรวยที่มีความสุข
ดลภวิล แปลว่า ผู้มีหลักฐานดีที่ดำรงอยู่ตลอดกาล
นวโชติ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองใหม่
นพนล แปลว่า ผู้เปล่งแสงใหม่,ผู้สร้างแสง
ถิรธนัช แปลว่า ผู้เกิดมาร่ำรวยและมั่นคง

noppakorn
09-09-2012, 11:25 AM
คลอดพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 8กย 2555เวลา13:15น. ค่ะ พ่อชื่อมาโรจน์ วนานันท์ แม่ชื่อ อัจฉรา ค่ะ

วารัญ แปลว่าอะไรคะ และขอชื่ออื่นๆด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ
สวัสดีครับ

วารัญ แปลว่า ผู้รู้กาลเวลา (ทักษา 19 )

ชื่ออื่นๆ อยู่ในกระทู้ก่อนหน้าครับ
ทักษา 19 เหมาะกับชายมาก นามสกุลทักษา 36 แต่ผลรวมกับนามสกุล ได้ทักษา 55 เป็นทักษามงคล แต่ผู้ได้เลขนี้ มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีโชค แต่ต้องระวังโรคภัยประจำตัว ครับ

Ball
09-16-2012, 12:25 AM
สวัสดีครับ คุณนพ

ชื่อ ยศพร กุลบุตร เกิดวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2524 เวลาไม่ทราบครับ

ตรวจชื่อทราบมาว่าไม่ดีครับ
จึงรบกวนคุณนพ พิจารณา ชื่อ และ นามสกุล มงคลทักษาดีใหม่ให้ด้วยครับ
ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทั้งการงาน ความรัก ส่งเสริมให้มีการเงินดี ร่ำรวย มีสติปัญญา ครับ

รบกวนนะครับ

noppakorn
09-17-2012, 01:25 PM
สวัสดีครับ คุณนพ

ชื่อ ยศพร กุลบุตร เกิดวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2524 เวลาไม่ทราบครับ

ตรวจชื่อทราบมาว่าไม่ดีครับ
จึงรบกวนคุณนพ พิจารณา ชื่อ และ นามสกุล มงคลทักษาดีใหม่ให้ด้วยครับ
ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทั้งการงาน ความรัก ส่งเสริมให้มีการเงินดี ร่ำรวย มีสติปัญญา ครับ

รบกวนนะครับ
สวัสดีครับ

ชื่อนี้เคยตอบและวิเคราะห์ให้แล้วครับไปดูที่ " http://www.watkoh.com/board/showthread.php?2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3-%E0%B8%81-%E0%B8%82-%E0%B8%84-%E0%B8%86-%E0%B8%87/page153 " ครับ

Ball
09-18-2012, 10:16 AM
สวัสดีครับ

ชื่อนี้เคยตอบและวิเคราะห์ให้แล้วครับไปดูที่ " http://www.watkoh.com/board/showthread.php?2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3-%E0%B8%81-%E0%B8%82-%E0%B8%84-%E0%B8%86-%E0%B8%87/page153 " ครับ


ครับขอบคุณครับ

รบกวนขอนามสกุล เข้ากับทักษาชื่อครับ

รบกวนด้วยนะครับ

noppakorn
09-18-2012, 09:48 PM
ครับขอบคุณครับ

รบกวนขอนามสกุล เข้ากับทักษาชื่อครับ

รบกวนด้วยนะครับ
สวัสดีครับ

ชื่อที่ได้แนะนำไปนั้น เหมาะสมกับนามสกุลคุณแล้วครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลน่ะครับ แต่หากคุณต้องเปลี่ยน หากคุณยังไม่มีครอบครัว ให้ไปขออนุญาตกับคุณพ่อ คุณแม่ ทั้งสองก่อน (หากท่านยังอยู่น่ะครับ) เพื่อเป็นการสร้างเสริมดวงชะตาคุณให้มั่นคง เมื่อขออนุญาตแล้วค่อยมาตั้งกระทู้น่ะครับ
อันที่จริงได้แนะนำให้คุณหมั่นสวดมนต์เช้าเย็น (เช้าไม่มีเวลาก็ นะโม 3 จบก็พอแล้วครับ) แต่เย็นมีเวลาก็สวดยาวหรือก่อนนอนก็ได้ ดวงดาวคุณจะเคลือนไหวไปในทางที่ดีครับ

Ball
09-18-2012, 10:49 PM
สวัสดีครับ

ชื่อที่ได้แนะนำไปนั้น เหมาะสมกับนามสกุลคุณแล้วครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลน่ะครับ แต่หากคุณต้องเปลี่ยน หากคุณยังไม่มีครอบครัว ให้ไปขออนุญาตกับคุณพ่อ คุณแม่ ทั้งสองก่อน (หากท่านยังอยู่น่ะครับ) เพื่อเป็นการสร้างเสริมดวงชะตาคุณให้มั่นคง เมื่อขออนุญาตแล้วค่อยมาตั้งกระทู้น่ะครับ
อันที่จริงได้แนะนำให้คุณหมั่นสวดมนต์เช้าเย็น (เช้าไม่มีเวลาก็ นะโม 3 จบก็พอแล้วครับ) แต่เย็นมีเวลาก็สวดยาวหรือก่อนนอนก็ได้ ดวงดาวคุณจะเคลือนไหวไปในทางที่ดีครับขอบคุณ คุณนพ อย่างยิ่งครับที่แนะนำ ครับ

สุจิน
09-19-2012, 10:40 AM
รบกวนขอชื่อใหม่ด้วยครับ
1.ทักษาเลขนามสกุลได้50อยากได้เลขทักษาของชื่อ45และนำหน้าด้วย ย,ล,ร,ว
2.ผู้ชายเกิดวันเสาร์
3.อาชีพนักธุรกิจ/วิชาการ
4.เพื่อประสพความสำเร็จในทุกด้าน,ความรัก,ครอบครัว,การเงิน,บริวาร

noppakorn
09-19-2012, 12:29 PM
รบกวนขอชื่อใหม่ด้วยครับ
1.ทักษาเลขนามสกุลได้50อยากได้เลขทักษาของชื่อ45และนำหน้าด้วย ย,ล,ร,ว
2.ผู้ชายเกิดวันเสาร์
3.อาชีพนักธุรกิจ/วิชาการ
4.เพื่อประสพความสำเร็จในทุกด้าน,ความรัก,ครอบครัว,การเงิน,บริวาร
สวัสดีครับ

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันเสาร์

วิชิตศักดิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจชนะทุกอย่าง
วรัตม์พล แปลว่า ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วิชญ์นวิน แปลว่า นักปราชญ์หนุ่ม
วัสส์ปวร แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่งดุจสายฝน
ลภย์จรัส แปลว่า รุ่งเรืองด้วยลาภ
ยุทธ์พรหม แปลว่า ผู้ประเสริฐในการรบ
วงศ์วริศ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของตระกูล

noppakorn
09-21-2012, 11:00 AM
ขออภัยครับ

ขอหยุดตอบคำถาม 5 วัน

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กย.-26 กย.ครับ (มีธุระต้องเดินทาง)

วนิดา
09-22-2012, 05:41 AM
สวัสดีค่ะ ชื่อวนิดา ถาวร ค่ะ สนใจในการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ ตรงกับ ตัวเองค่ะ เนื่องจากเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ เลยอยากตั้งชื่อให้มีลักษณะที่ตรงกับวันเกิดค่ะ จึงอยากขอความกรุณา และรบกวน หน่อยนะค่ะ เพราะคิดว่าถามผู้ที่มีความรู้จะดีกว่า เกิดวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2534 ค่ะ อยากได้ชื่อ ที่มีเดชขึ้นพยางค์ และทักษา 41 หรือ 51 ค่ะ ขอบคุุณมากค่ะ ที่เสียสละเวลาอ่านข้อความ ขอบคุณค่ะ^^

สุจิน
09-26-2012, 04:27 PM
รบกวนอ. napakorn อีกสักครั้งค่ะอยากให้ช่วยแนะนำชื่อใหม่พร้อมกับคำแปลและอ่านด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
1.ต้องการเลขทักษาของชื่อ45เลขอารยตนะ9และขึ้นต้นด้วยอักษร ร เพราะมีเลขทักษาของนามสกุลที่50แล้ว
2.เกิดวันเสาร์ เพศชาย
3.อาชีพนักธุรกิจ
4.เพื่อชื่อที่เป็นมงคลตรงตามศาสตร์,มีความสำเร็จและความสุขทั้งทางกายและใจทางธรรม
5.ถ้าอาจารย์จะกรุณาขอชื่อที่ไม่ยาวนักและไม่มีตัว ต..ในชื่อก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ

ขอบคุณอย่างสูงคะ

noppakorn
09-28-2012, 01:18 PM
สวัสดีค่ะ ชื่อวนิดา ถาวร ค่ะ สนใจในการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ ตรงกับ ตัวเองค่ะ เนื่องจากเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ เลยอยากตั้งชื่อให้มีลักษณะที่ตรงกับวันเกิดค่ะ จึงอยากขอความกรุณา และรบกวน หน่อยนะค่ะ เพราะคิดว่าถามผู้ที่มีความรู้จะดีกว่า เกิดวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2534 ค่ะ อยากได้ชื่อ ที่มีเดชขึ้นพยางค์ และทักษา 41 หรือ 51 ค่ะ ขอบคุุณมากค่ะ ที่เสียสละเวลาอ่านข้อความ ขอบคุณค่ะ^^า
สวัสดีครับ

คำถาม ๆมาซ้ำกันน่ะครับ ตอบแล้วครับ

noppakorn
09-28-2012, 01:47 PM
รบกวนอ. napakorn อีกสักครั้งค่ะอยากให้ช่วยแนะนำชื่อใหม่พร้อมกับคำแปลและอ่านด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
1.ต้องการเลขทักษาของชื่อ45เลขอารยตนะ9และขึ้นต้นด้วยอักษร ร เพราะมีเลขทักษาของนามสกุลที่50แล้ว
2.เกิดวันเสาร์ เพศชาย
3.อาชีพนักธุรกิจ
4.เพื่อชื่อที่เป็นมงคลตรงตามศาสตร์,มีความสำเร็จและความสุขทั้งทางกายและใจทางธรรม
5.ถ้าอาจารย์จะกรุณาขอชื่อที่ไม่ยาวนักและไม่มีตัว ต..ในชื่อก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ

ขอบคุณอย่างสูงคะ
สวัสดีครับ

เรื่องกำหนดอักษรตามค่าทักษปกรณ์ แล้วกำหนดค่าอายตนะให้ได้ 9 คงลำบากครับ เพราะมันคนละตำราประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือข้องจำกัดของตัวเลขในคำศัพท์ครับ คงไม่ได้ตามต้องการน่ะครับ อย่างไรก็ตามอยากบอกคุณว่า หากค่าทักษปกรณ์ ดีด้วยนาม ด้วยสกุล และผลรวมแล้ว ชะตาเกิดดี เป็นคนมีศีลมีธรรม ชื่อนั้นจะส่งเสริมไม่สิ้นสุด ค่าอายตนะ6 นั้นเป็นเพียงศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง การประเมินก็ยังไม่ปรากฏชัดถึงความแม่นยำและผลดีครับ (เอาเป็นว่าจะพยายามหาให้ได้อายตนะที่ดีให้น่ะครับ แต่ตกเลขอะไร ยากกำหนดครับ)

ชื่อทักษา 45 สำหรับชายวันเสาร์

รัญชน์ภวิล แปลว่า ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล (อายตนะ 6 )
รมย์ธรรศ แปลว่า ผุ้เชื่อมั่นในตนเองด้วยความพอใจ (อายตนะ 8 )
รงค์ภูรินท์ แปลว่า ผู้รักแผ่นดิน (อายตนะ 6)
รัตน์ภูวิศ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว (อายตนะ 6)

ขออภัย ไม่สามารถหาอายตนะ 9 ได้ครับ เพราะติดตัวกาลกิณี

wirong
10-01-2012, 02:19 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพ
อยากขอชื่อเด็กผู้ชายเกิดวันพฤหัส ที่ขึ้นนำด้วย อายุ
ในใจแล้วชอบคำว่า "วิชญ์" แต่ตั้งไม่ถูกค่ะ

noppakorn
10-01-2012, 10:00 PM
สวัสดีค่ะ คุณนพ
อยากขอชื่อเด็กผู้ชายเกิดวันพฤหัส ที่ขึ้นนำด้วย อายุ
ในใจแล้วชอบคำว่า "วิชญ์" แต่ตั้งไม่ถูกค่ะ
สวัสดีครับ

ขอทักษาเลข นามสกุลด้วยครับ หรือถ้าสะดวก บอกนามสกุลให้ด้วยครับ จะได้หาชื่อมงคลได้ครับ

สุจิน
10-02-2012, 03:33 PM
รบกวนสอบถามอาจารย์ว่ารัญชน์ภลิล.
หรือรัญชน์ภลิจ เป็นคำที่มีความหมายหรือไม่ว่าอะไรคะ...หนูได้ลองรวมตัวเลขของคำว่าภลิลได้17ถ้าเอาตัวอักษรในกลุ่มนี้(ไม่เอาตัว ว.)รวมแล้วให้ได้17แล้วมีความหมายเพื่อรวมกะรัญชน์เพราะว่าชอบคำนี้อาจารย์แนะนำว่าเป็นอะไรดีคะ
อ่านว่ารัน-ชะ-พะ-รินใช่มั้ยคะ

ขอบคุณมากคะ

Vanda
10-02-2012, 04:50 PM
อาจารย์ คะ ขอรบกวนท่านแนะนำชื่อสำหรับเพื่อนอีกคนนะคะ ชื่อ รัชนีกร บุณยเกียรติ เกิดวันอาทิตย์ เวลากลางคืน เช้าเป็นวันอาทิตย์ พ.ศ. 2507 ปีมะโรง คะ ปัจจุบันทำงานกับบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ขอชื่อที่มีอักษรศรีนำหน้านะคะ ขอบคุณท่านมากคะ

wirong
10-03-2012, 09:45 AM
สวัสดีค่ะ คุณนพ
อยากขอชื่อเด็กผู้ชายเกิดวันพฤหัส ที่ขึ้นนำด้วย อายุ
ในใจแล้วชอบคำว่า "วิชญ์" แต่ตั้งไม่ถูกค่ะ
.
สวัสดีครับ

ขอทักษาเลข นามสกุลด้วยครับ หรือถ้าสะดวก บอกนามสกุลให้ด้วยครับ จะได้หาชื่อมงคลได้ครับ

wirong
10-03-2012, 09:48 AM
สวัสดีค่ะ คุณนพ
อยากขอชื่อเด็กผู้ชายเกิดวันพฤหัส ที่ขึ้นนำด้วย อายุ
ในใจแล้วชอบคำว่า "วิชญ์" แต่ตั้งไม่ถูกค่ะ
.

นามสกุล ระลึกมูล ค่ะ

noppakorn
10-03-2012, 12:27 PM
นามสกุล ระลึกมูล ค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล ระลึุกมูล ทักษา 33 ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับชาย มีทักษาเดียวครับ คือทักษา 9 ซึ่งชื่อจะเป็นชื่อสั้นๆ จึงจะส่งผลดีครับ ผลรวมได้ทักษา 42 จึงเป็นมงคลยิ่ง สำหรับชื่อยาวๆ ต้องใช้ชื่อทักษา 46 เป็นทักษามงคล เลขนี้ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง แต่ข้อเสียคือ ใจอ่อน เชื่อคนง่าย ถูกคนครอบงำง่าย ฉะนั้น หากต้องการชื่อทักษานี้ ต้องทำใจเข้มแข็ง และหมั่นระวังเรื่องนี้ไว้ ชื่อจะส่งผลดีให้ได้ ผลรวมได้ทักษา 79 เป็นทักษาดีปานกลาง จะำได้รับมรดก ลาภผล ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย ยกเว้นในบ้านมีคนป่วย จึงจะดียิ่ง หมั่นออกกำลังกายบ่อย ชื่อส่งผลดี 80% ครับ คำว่าวิชญ์ ตกค่าทักษา 25 ต้องหาคำมารวมให้ได้ทักษา 46 จึงเป็นมงคลครับ

ชื่อทักษา 9 สำหรับชายวันพฤหัสบดี (ทักษานี้ มีอายุนำไม่มีครับ)

ปภาณ แปลว่า พูดเก่ง
กฤศ แปลว่า เล็ก,น้อย
กฤชกร แปลว่า ผู้สร้างความเฉียบแหลม
กรฤชา แปลว่า ผ้รักษาธรรมเนียม
ภรกฤช แปลว่า ผู้ทรงกฤช,ผู้มีความเฉียบแหลม
กชการ แปลว่า งานบริสุทธิ์ดุจบัว
ภรฤชา แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งการรักษาธรรมเนียม

ชื่อทักษา 46 สำหรับชายวันพฤหัสบดี มีอายุนำ

วิชญ์วิชยา แปลว่า ผู้มีชัยชนะด้วยความรู้
วิชญ์จรัส แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
วิชญ์ปกรณ์ แปลว่า ผู้เป็นคัมภีร์อันรอบรู้
ยชญ์ระพี แปลว่า ผู้เป็นดุจตะวันที่น่าบูชา
ยศกรวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่มีแสงแห่งเกียรติยศ
ยศริญชย์ แปลว่า ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์

เปลี่ยนชื่อแล้วใ่่ส่บาตรพระ 1 รูป ให้ผู้วิเคราะห์ด้วยครับ เพื่อแก้กรรมและเสริมชะตาเด็ก

wirong
10-03-2012, 02:39 PM
ขอบคุณค่ะ
ชอบชื่อ "ยศริญชย์" มากเลยค่ะ
อ่านว่า ยด-สะ-ริน ถูกมั๊ยคะ
จะเตรียมใส่บาตรพรุ่งนี้ แล้วเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วจะใส่อีกครั้งนะคะ

noppakorn
10-03-2012, 09:18 PM
ขอบคุณค่ะ
ชอบชื่อ "ยศริญชย์" มากเลยค่ะ
อ่านว่า ยด-สะ-ริน ถูกมั๊ยคะ
จะเตรียมใส่บาตรพรุ่งนี้ แล้วเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วจะใส่อีกครั้งนะคะ
สวัสดีครับ

เป็นชื่อคิดใหม่ คงไม่ซ้ำใครครับ

poonyaras
10-06-2012, 10:37 AM
สวัสดี คะ ท่านอาจารย์ รบกวนช่วยแนะนำชื่อให้ด้วยคะ เดิมชื่อ วรวิทย์ ทองเอี่ยม เกิดวันเสาร์ เวลา 8.55 น ปี 2555 ปีมะโรง ค่ะ ขอบคุณมากคะ

noppakorn
10-06-2012, 06:02 PM
สวัสดี คะ ท่านอาจารย์ รบกวนช่วยแนะนำชื่อให้ด้วยคะ เดิมชื่อ วรวิทย์ ทองเอี่ยม เกิดวันเสาร์ เวลา 8.55 น ปี 2555 ปีมะโรง ค่ะ ขอบคุณมากคะ
สวัสดีครับ

วรวิทย์ ทองเอี่ยม ชือและสกุล ตกทักษา 38 ทั้งคู่ ร้ายคู่กับร้าย ผลรวมได้ 76 มารวมเป็นสามร้ายเลย ต้องเปลี่ยนชื่อเด็ดขาดครับ ทักษา 38 นี้ เป็นทักษา ที่หาชื่อดีได้ แต่ผลรวมได้เพียงดีปานกลาง เจ้าของชื่อสกุลต้องหมั่นอยู่ในศีลในธรรม ทำบุญสร้างทานเสมอๆ สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน จึงจะสามารถสร้างเสริมให้มาช่วยเกื้อหนุนลบล้าง สิ่งไม่ดีในชีวิตให้เบาบางลงได้ครับ เจ้าของทักษานี้เป็นชาย ขอแนะนำทักษาชื่อ 41 เป็นดาวพุธแห่งปัญญา กับดาวอาทิตย์ ดาวแห่งความรุ่งเรือง ทั้งสองดวงเป็นดาวคู่ธาตศัตรู แต่หนุนส่งเสริมพลังให้แก่เจ้าของชื่อ ผลรวมกับนามสกุลได้ทักษา 79 ชื่อนี้หากคนในบ้านมีคนเจ็บป่วย คนๆนี้จะไม่เจ็บป่วย และจะได้มรดก ทำการใดสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องระวังรักษาสุขภาพสักหน่อยน่ะครับ (หาชื่อดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ สำหรับสกุลนี้ มีเพียงอีกชื่อคือ ทักษา 51 เท่านั้นครับ)

ชื่อทักษา 41 สำหรับชายวันเสาร์ (มีอายุนำเพื่อสุขภาพแข็งแรง) ชื่อคิดให้ใหม่ครับ

ภิญญวิทย์ (พินยะวิด) แปลว่า ผู้มีวิชาการอันรอบรู้ (อายตนะ 9)
ปวีร์โชติ (ปะวีโชด) แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญยิ่ง (อายตนะ 7)
พีร์วิภู แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งความกล้าหาญ (อายตนะ ๘)
ภูมิปรินทร์ (พูมปะริน) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา (อายตนะ 2)
ภูมิ์นวิน (พูนะวิน) แปลว่า หนุ่มผู้มีปัญญา (อายตนะ 7 )

เปลี่ยนชื่อแล้วช่วยใส่บาตรพระให้ผมสัก 1 รูปน่ะครับ เพื่อแก้กรรมกันครับ

สุจิน
10-06-2012, 07:25 PM
คุณนพมีคำแนะนำมั้ยคะขอบคุณคะ

Mookarok
10-07-2012, 04:56 PM
รบกวนสอบถามคุณนพค่ะ ไม่ทราบว่าชื่อ วริษฎา มีความหมายว่าอย่างไรค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

noppakorn
10-07-2012, 08:09 PM
รบกวนสอบถามอาจารย์ว่ารัญชน์ภลิล.
หรือรัญชน์ภลิจ เป็นคำที่มีความหมายหรือไม่ว่าอะไรคะ...หนูได้ลองรวมตัวเลขของคำว่าภลิลได้17ถ้าเอาตัวอักษรในกลุ่มนี้(ไม่เอาตัว ว.)รวมแล้วให้ได้17แล้วมีความหมายเพื่อรวมกะรัญชน์เพราะว่าชอบคำนี้อาจารย์แนะนำว่าเป็นอะไรดีคะ
อ่านว่ารัน-ชะ-พะ-รินใช่มั้ยคะ

ขอบคุณมากคะ
สวัสดีครับ

รู้สึกกระทู้นี้ตกหล่นไม่ได้ตอบ ขออภัยเนื่องจากระยะนี้ป่วยครับ

รัญชน์ภลิล คำว่า ภลิล ไม่มีคำศัพท์ครับ เลยแปลไม่ได้ ทักษาได้ 45 เป็นทักษามงคล คำอ่านๆ ว่า รัน พะ ริน ถูกต้องครับ ไม่ออกเสียง ช เพราะ น ไปใส่การันต์ ทำให้เป็นคำตายไป ออกเสียงไม่ได้ครับ

noppakorn
10-07-2012, 08:11 PM
รบกวนสอบถามคุณนพค่ะ ไม่ทราบว่าชื่อ วริษฎา มีความหมายว่าอย่างไรค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับ

วริษฎา มาจาก วร+อิษฎา แปลว่า ผู้มีความน่าปรารถนาอันประเสริฐ

noppakorn
10-07-2012, 08:18 PM
สวัสดีครับ

ช่วงนี้สุขภาพดีขึ้น เปิดให้ญาติธรรมท่านเข้า ชมและถามคำแปลชื่อได้แล้วครับ แต่จะตอบเพียงวันละ 3 - 5 ชื่อ ที่เหลือจะเป็นวันต่อไปน่ะครับ เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาจริงๆ ครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจครับ

Natthakamon
07-30-2013, 09:24 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์อยากขอรบกวนช่วยแนะนำชื่อที่เหมาะสมหน่อยค่ะ เกิดวันจันทร์ 18 ตุลา 2525 เวลา 09:47 นามสกุลได้ 27 ค่ะ
อยากให้มีศรีนำหน้า อายตนะอยากได้ราชินีค่ะ หรือที่เหมาะสมก็ได้ค่ะ จะเปลี่ยนชื่อเดือนหน้ามีวันที่เหมาะสมรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
07-31-2013, 11:18 AM
สวัสดีครับ

เกิดวันจันทร์ เช้าปีจอ เป็นปีที่สติปัญญาดีครับ นามสกุลทักษา 27 มีทักษาดีมีมงคลมาคู่ได้หลายทักษาคือ 14,15,24,36 แต่ทักษาที่ดีและเหมาะกับสตรีที่สุดคือทักษา 24 เป็นทักษาดาวคู่มิตร ส่งผลให้มีผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือ มีคนเมตตารักใคร่ และมีโชคทางการเงินการงาน ครับ ผลรวมได้ทักษา 51 เป็นทักษามงคล หมั่นทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ เสมอๆ เพื่อมาหนุนเสริมให้ชะตาดีขึ้นโดยเร็วครับ สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนชื่อคื่อต้องเป็นคนมีกตัญญู ข้อนี้ส่งผลเร็วมากๆครับ (ใช้ทักษาดี ไม่จำเป็นต้องอายตนะดี เพราะคนละตำราครับ ในตำราทักษา นั้นตั้งชื่อตามดวงดาว ส่วนอายตนะ เพียงตั้งเพื่อความเป็นอยู่กับสังคม ให้ผลน้อยมากครับ)

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์ (อายตนะ 6 ชื่อหาตั้งยากมากครับ )

ปภพรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณสดใส (อายตนะ 6)
มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป (ค่าอายตนะ 6)
ดลภคพร แปลว่า บันดาลให้มีโชคอันประเสริฐ (ค่าอายตนะ 6 ศรีนำ)
นพศร แปลว่า ผู้มีอาวุธใหม่ (อายตนะ ๘)
นพนล แปลว่า ผู้เปล่งแสงใหม่ (อายตนะ 6)

วันพฤหัสฯที่ 8 สิงหาคม และวันอังคารที่ 20 สิงหาคม เป็นวันคู่มิตรและวันธงไชย สำหรับปีเกิดคุณครับ

Waran6
07-31-2013, 12:14 PM
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนสอบถามความหมายของชื่อ วรัญญ์ศิชา ค่ะ พอดีชอบชื่อนี้ แต่หาความหมายแล้ว บางเวปบอกแปลว่า ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง บางเวปบอกว่าหมายถึงพระพุทธเจ้า เลยกังวลว่า เราไม่ควรที่จะใช้ชื่อนี้หรือเปล่า??
เกิด วันพุธตอนกลางคืนค่ะ ต้องเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล ถ้าได้ชื่อทักษา 45 ควรใช้นามสกุลเท่าไรดีค่ะ ระหว่าง 45 50 55 59 60 ??
และขอความกรุณาช่วยตั้งนามสกุลให้ด้วยได้หรือเปล่าคะ อยากได้นามสกุลเกี่ยวกับ ความสุข ความสำเร็จ หรือโชคดีค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

Natthakamon
07-31-2013, 02:22 PM
อาจารย์คะ ชื่อถ้า่อ่านตามข้างล่างรึเปล่าคะ
ปภพรรณ อ่านว่า ปะ พะ พัน
ดลภคพร อ่านว่า ดน พะ คะ พร
นพศร อ่านว่า นะ พะ สร
นพนล อ่านว่า ยังไงคะ

noppakorn
08-01-2013, 10:34 AM
สวัสดีครับ

วรัญญ์ศิชา แปลว่า เกิดมามีปัญญาอันประเสริฐยิ่ง (มาจาก วร แปลว่า ปรเสริฐ+อัญญา แปลว่า รอบรู้ +ศิร แปลว่า ยอด สูง+ชา แปลว่า เกิด)

นามสกุลที่มีทักษาดี คือ 59 ตกที่นั่งสมปรารถนา (การตั้งต้องเผื่อผู้ใช้ท่านอื่นด้วย) ผลรวมได้ 104 ตกที่นั่งความรุ่งเรือง สำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ผู้มีทักษานี้ต้องดำรงในความกตัญญู หมั่นทำบุญสร้างทาน ชีวิตจะสำเร็จยิ่งครับ

นามสกุล ทักษา 59

ธัญญอัครวินท์ แปลว่า ประสบโชคอันเลิศล้ำยิ่ง
นนท์วิธวินท์ แปลว่า ผู้มีลาภอันน่ายินดี
ชาครีย์นันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยความเพียร
โชควิลาวัณย์ แปลว่า งามยิ่งด้วยโชค,โชคอันงามยิ่ง

ลองไปเลือกดูครับ

noppakorn
08-01-2013, 10:36 AM
สวัสดีครับ

นพศร อ่านว่า นบ พะ สอน
นพนล อ่านว่า นบ พะ นน

ครับ ค่าอายตนะที่คุณขอหายาก ประกอบกับเกิดวันจันทร์ ชื่อที่นำด้วยศรี ด้วย ทำให้หายากครับ

Natthakamon
08-01-2013, 11:22 AM
อาจารย์คะรบกวนถามค่ะ การมีชื่อที่ศรีนำนี่มีผลกับชีวิตไหมคะ อยากได้ชื่อที่เพราะๆแต่ช่วยเสริมดวงให้ไปในทางที่ดีๆอะค่ะ ก่อนหน้าดูชื่้อในนี้หลายชื่อเลยค่ะ
ธนณภัทร ลัลน์ณภัทร ธนัชญกร สามชื่อนี้เหมาะรึเปล่าคะ แล้วรบกวนถามอีกเรื่ืองค่ะ ถ้ามีคนอ่านชื่อเราผิดเพี้ยนจะมีผลรึเปล่าคะ

Waran6
08-01-2013, 12:04 PM
ขอบพระคุณมากๆค่ะ ที่ช่วยสละเวลาหาความหมายชื่อและหานามสกุลให้นะคะ เพราะมากๆเลย ขอให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนพ ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะ

Waran6
08-01-2013, 12:07 PM
สวัสดีครับ

วรัญญ์ศิชา แปลว่า เกิดมามีปัญญาอันประเสริฐยิ่ง (มาจาก วร แปลว่า ปรเสริฐ+อัญญา แปลว่า รอบรู้ +ศิร แปลว่า ยอด สูง+ชา แปลว่า เกิด)

นามสกุลที่มีทักษาดี คือ 59 ตกที่นั่งสมปรารถนา (การตั้งต้องเผื่อผู้ใช้ท่านอื่นด้วย) ผลรวมได้ 104 ตกที่นั่งความรุ่งเรือง สำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ผู้มีทักษานี้ต้องดำรงในความกตัญญู หมั่นทำบุญสร้างทาน ชีวิตจะสำเร็จยิ่งครับ

นามสกุล ทักษา 59

ธัญญอัครวินท์ แปลว่า ประสบโชคอันเลิศล้ำยิ่ง
นนท์วิธวินท์ แปลว่า ผู้มีลาภอันน่ายินดี
ชาครีย์นันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยความเพียร
โชควิลาวัณย์ แปลว่า งามยิ่งด้วยโชค,โชคอันงามยิ่ง

ลองไปเลือกดูครับ

ขอบพระคุณมากๆค่ะ ที่ช่วยสละเวลาหาความหมายชื่อและหานามสกุลให้นะคะ เพราะมากๆเลย ขอให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนพ ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงค่ะ

noppakorn
08-01-2013, 07:35 PM
สวัสดีครับ

ธนณภัทร และ ธนัชญกร ทักษา 24 ผลรวมกับนามสกุลได้ 51 เป็นมงคลครับ
ลัลน์ณภัทร ทักษา 45 ไม่เหมาะกับนามสกุลครับ

Natthakamon
08-01-2013, 08:07 PM
อาจารย์คะรบกวนถามอีกเรื่องค่ะ ถ้าอย่างชื่อ ธนณภัทร(ทะ-นะ-นะ-พัด) อ่านแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วถ้าคนอื่นอ่านเป็น ทะ นน พัด จะมีผลอะไรรึเปล่าคะ

Natthakamon
08-01-2013, 08:43 PM
คือตอนนี้หนูลังเลชื่อมากเลยค่ะ อยากเปลี่ยนครั้งสุดท้ายชื่อของหนูต้องได้24ใช่รึเปล่าคะ รบกวนขอทราบความหมายชื่อ 'ธมณภัทร' ค่ะ อ่านว่า ทะ มน พัดได้ไหมคะ

noppakorn
08-01-2013, 08:57 PM
สวัสดีครับ

ธนณภัทร อ่าน ทน นะพัด หรือทะ นะ นะ พัด ได้ทั้งสองอย่างครับ เพราะคำว่า ธน อ่านว่า ทน ก็ได้ ทะนะ ก็ได้ครับ
ธมณภัทร อ่านว่า ธะ มน พัด จะไม่มีคำแปลครับ ต้องอ่านว่า ทม นะ พัด แปลว่า ผู้มีความรู้ดีงามและยิ่งใหญ่

Natthakamon
08-01-2013, 10:52 PM
ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ อาการป่วยหายรึยังคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Natthakamon
08-01-2013, 10:53 PM
อาจารย์คะอยากให้รบกวนตอบเรื่องการอ่านหน่อยค่ะ ถ้าคนอื่นเรียกชื่อเราไม่ผิดไปมันจะมีผลอะไรรึเปล่าคะ

noppakorn
08-02-2013, 01:56 PM
สวัสดีครับ น้องณัฏฐกมล ได้ตอบให้แล้วครับ

สวัสดีครับ

ธนณภัทร อ่าน ทน นะพัด หรือทะ นะ นะ พัด ได้ทั้งสองอย่างครับ เพราะคำว่า ธน อ่านว่า ทน ก็ได้ ทะนะ ก็ได้ครับ
ธมณภัทร อ่านว่า ธะ มน พัด จะไม่มีคำแปลครับ ต้องอ่านว่า ทม นะ พัด แปลว่า ผู้มีความรู้ดีงามและยิ่งใหญ่

Natthakamon
08-03-2013, 11:23 PM
ขอบคุณสำหรับชื่อและความหมายมากๆค่ะ ;) เดี๋ยววันที่8จะไปเปลี่ยนแล้วค่ะ

จิราภรณ์
08-05-2013, 11:19 AM
สวัสดีค่ะอจ. รบกวนปรึกษาอจ.เรื่องเปลี่ยนชื่อค่ะ ชื่อจิราภรณ์. อาตมประสังสา เกิดอาทิตย์ที่9กรกฎาคม 2515 ,16:30ค่ะ ดิฉันกำลังคิดเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามี. (ศรีสุนทร)พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อในคราวเดียวกัน. แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนนามสกุลด้้วยดีรึเปล่า. จึงอยากเรียนถามอจ.ว่าควรเปลี่ยนหรือไม่คะ. อันไหนดีกว่าคะ. อย่างไรเสียขอ รบกวนอจ.ช่วยหาชื่อที่เหมาะสำหรับทั้ง2นามสกุลนะคะ ดิฉันำธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศน่ะค่ะ แต่มีอุปสรรคมาก ปัญหาเยอะ. จะรบกวนขอบางชื่อที่ขึ้นต้นด้วยมูละนะคะ

ขอเรียนถามว่า เราสามารถใช้เลขศาสตร์ของชื่อมากกว่านามสกุลรึเปล่าคะ เช่นหากนามสกุลมีเลข 36 เราสามารถใช้ชื่อที่มีเลข54 รึเปล่าคะ.
มีคนแนะนำ ชื่อ รฐา ศรีสุนทร. รฐา แปลว่าอะไรคะ. แต่ยังไม่แน่ใจ. รบกวนเวลาอจ.ด้วยนะคะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

noppakorn
08-05-2013, 03:10 PM
สวัสดีค่ะอจ. รบกวนปรึกษาอจ.เรื่องเปลี่ยนชื่อค่ะ ชื่อจิราภรณ์. อาตมประสังสา เกิดอาทิตย์ที่9กรกฎาคม 2515 ,16:30ค่ะ ดิฉันกำลังคิดเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามี. (ศรีสุนทร)พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อในคราวเดียวกัน. แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนนามสกุลด้้วยดีรึเปล่า. จึงอยากเรียนถามอจ.ว่าควรเปลี่ยนหรือไม่คะ. อันไหนดีกว่าคะ. อย่างไรเสียขอ รบกวนอจ.ช่วยหาชื่อที่เหมาะสำหรับทั้ง2นามสกุลนะคะ ดิฉันำธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศน่ะค่ะ แต่มีอุปสรรคมาก ปัญหาเยอะ. จะรบกวนขอบางชื่อที่ขึ้นต้นด้วยมูละนะคะ

ขอเรียนถามว่า เราสามารถใช้เลขศาสตร์ของชื่อมากกว่านามสกุลรึเปล่าคะ เช่นหากนามสกุลมีเลข 36 เราสามารถใช้ชื่อที่มีเลข54 รึเปล่าคะ.
มีคนแนะนำ ชื่อ รฐา ศรีสุนทร. รฐา แปลว่าอะไรคะ. แต่ยังไม่แน่ใจ. รบกวนเวลาอจ.ด้วยนะคะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
สวัสดีครับ

นามสกุล อาตมประสังสา ทักษา 46 เป็นทักษามงคล มีความสำเร็จประกอบ และความรุ่งเรืองเป็นดาวอาศัยแฝงอยู่ ข้อเสียคือมักใจอ่อน จนอาจทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนนามสกุล ศรีสุนทร เป็นทักษา 36 เป็นความสำเร็จ มีคนช่วยเหลือ แต่มีข้อเสียคือ เป็นนามสกุลมีเสน่ห์ อาจมีเรื่องเความรักพัวพัน ทั้งสองนามสกุลก็ดีพอๆกันครับ ชื่อทักษาที่ดีสำหรับทั้งสองนามสกุลคือ ทักษา 14 เป็นดาวคู่ธาตุศัตรู ส่งผลให้ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันและกันครับ อาทิตย์เป็นไฟ พุธเป็นดิน ไฟก่อเกิดดิน ดินก็หนุนไฟครับ ผลรวมจะได้ทักษา 60 และ 50 ในสองผลรวม คุณทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศ ฉะนั้นควรใช้นามสกุลสามีจะดียิ่ง เพราะได้ผลรวม 50 เป็นทักษาดีสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ การเสียงโชคในต่างแดนจะเจริญยิ่ง ข้อสำคัญ เนื่องจากทักษา มีเลข 0 คือดาวมฤตยู เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ ควรทำบุญสร้างทาน สวดมนต์ไหว้พระเสมอๆ จะหนุนเสริมชะตายิ่งครับ
ชื่อ รฐา มาจากคำว่า รัฐ แปลว่า ประเทศ บ้านเมือง ครับ ทักษา 14 (ค่าอายตนะ ๘)

ชื่อทักษา 14 สำหรับหญิงวันอาทิตย์

รุ่งรดา (รุ่งระดา) แปลว่า ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง (อายตนะ 7)
มนปภา (มนปะพา) แปลว่า ผู้มีความสว่างยิ่งในดวงใจ (อายตนะ 1)
วิชภา (วิดชะพา) แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความรู้(อายตนะ 6)
ดลชญา (ดนชะยา) แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นพื้นฐาน (อายตนะ ๘)
ชัญปภา (ชันปะพา) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่งในความรู้ (อายตนะ 6)
ณิชชา แปลว่า ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ (อายตนะ 9)

เปลี่ยนชื่อ แล้วไปทำบุญสร้างทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน และผู้ให้ชื่อครับ

จิราภรณ์
08-07-2013, 09:54 AM
ขอขอบพระคุณอจ.อย่างสูงค่ะ. อยากเรียนถามเพิ่มเติมนะคะ. ไม่ทราบว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีชื่อที่มี สระรวมพยัญชนะได้11 . แล้วได้ทักษา14 หรือ. สระรวมพยัญชนะได้3 แล้วได้ทักษา14น่ะค่ะ. ชื่อรฐา เป็นชื่อมงคลสำหรับดิฉันได้รึเปล่าคะ

ขอรบกวนอจ.เรื่องฤกษ์เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ

noppakorn
08-07-2013, 11:20 AM
ขอขอบพระคุณอจ.อย่างสูงค่ะ. อยากเรียนถามเพิ่มเติมนะคะ. ไม่ทราบว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีชื่อที่มี สระรวมพยัญชนะได้11 . แล้วได้ทักษา14 หรือ. สระรวมพยัญชนะได้3 แล้วได้ทักษา14น่ะค่ะ. ชื่อรฐา เป็นชื่อมงคลสำหรับดิฉันได้รึเปล่าคะ

ขอรบกวนอจ.เรื่องฤกษ์เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ
สวัสดีครับ

ชื่อพยัญชนะ จะกี่ตัวก็ตาม (ยกเว้นไม่เอาตัวกาลกิณ๊) รวมกันต้องได้ 14 จึงเป็นทักษา 14 ครับ
ชื่อ รฐา เป็นมงคลนามครับ สามารถใช้ได้ ค่าอายตนะดีด้วยครับ

ฤกษ์ดีสำหรับคนปีชวดคือ วันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคม เวลา 09.00-11.00 น. และ วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00-17.00 น.

จิราภรณ์
08-07-2013, 08:52 PM
ขอบพระคุณอจ.Noppakorn อย่างสูงค่ะ. ขอให้บุญกุศลที่อจ.ได้ทำส่งผลอจ.มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ อนุโมทนาสาธุนะคะ

PreenNiie
08-20-2013, 07:32 AM
สวัสดีค่ะ อาจารย์ Noppakorn...
รบกวนปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับชื่อและนามสกุลค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าคำว่า" พรีน" เป็นภาษาอะไรคะ และมีความหมายว่าอย่างไร เคยลองหาใน google มีคนแปลไว้ว่า ผู้มีความดีงาม ประเสริฐ ผู้มีพร
ดิฉันชื่อ วราภรณ์ ศรีเศรษฐกุล เกิดวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2522 ประมาณ 13.00 น. ค่ะ มีอาจารย์เปลี่ยนชื่อทางศาสตร์ตัวเลขทักว่าต้องเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล เปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอยู่ค่ะ จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวจะได้มั้ยคะ และถ้าต้องการให้มีคำว่า"พรีน" ขึ้นต้นชื่อและรวมกันมีเลขทักษาดีๆ จะเป็นไปได้ไหมคะ คืออยากให้พ้องเสียงกับชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่น่ะค่ะ อย่างไรรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้ามากๆนะคะ

noppakorn
08-20-2013, 05:36 PM
ขอบพระคุณอจ.Noppakorn อย่างสูงค่ะ. ขอให้บุญกุศลที่อจ.ได้ทำส่งผลอจ.มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ อนุโมทนาสาธุนะคะ
สาธุๆๆ

noppakorn
08-20-2013, 05:57 PM
สวัสดีค่ะ อาจารย์ Noppakorn...
รบกวนปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับชื่อและนามสกุลค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าคำว่า" พรีน" เป็นภาษาอะไรคะ และมีความหมายว่าอย่างไร เคยลองหาใน google มีคนแปลไว้ว่า ผู้มีความดีงาม ประเสริฐ ผู้มีพร
ดิฉันชื่อ วราภรณ์ ศรีเศรษฐกุล เกิดวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2522 ประมาณ 13.00 น. ค่ะ มีอาจารย์เปลี่ยนชื่อทางศาสตร์ตัวเลขทักว่าต้องเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล เปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอยู่ค่ะ จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวจะได้มั้ยคะ และถ้าต้องการให้มีคำว่า"พรีน" ขึ้นต้นชื่อและรวมกันมีเลขทักษาดีๆ จะเป็นไปได้ไหมคะ คืออยากให้พ้องเสียงกับชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่น่ะค่ะ อย่างไรรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ
ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้ามากๆนะคะ
สวัสดีครับ

คำว่า พรีน เป็นคำที่คิดกันขึ้นเอง คนแปลก็แปลได้อย่างเลอะเทอะไม่อิงตำราครับ ทั้งที่คำนี้ ไม่มีในศัพท์ ทั้งไทย บาลี และสันสกฤตครับ แต่ถ้าเป็นคำว่า พริน หรือพริณ ก็สามารถแปลได้ครับ พรินมาจาก พร+อิน แปลว่า ต้นอินที่ประเสริฐ, พริณ มาจาก พร+อิณะ กร่อนสระอะทิ้ง เป็น พริณ แปลว่า หนี้อันประเสริฐ ครับ
นามสกุลคุณ ทักษ 52 ตกที่นั่งดาวเสาร์ มักมีเคราะห์ อับโชคเนืองนิตย์ ปกติผมจะไม่บอกให้เปลี่ยนนามสกุล แต่สำหรับเลขนี้นั้น เป็นเลขอับดวงจริงๆ ที่หมอดูแนะนำนั้น ถูกต้องแล้วครับ หากไม่เปลี่ยนนามสกุล คุณต้องแก้ไขนามสกุลเสียใหม่ครับ เพราะชื่อทักษาที่ดีที่สุด สำหรับนามสกุลนี้นั้นคือทักษา 45 เป็นเลขมงคลที่ดีมาก แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้ว จะได้ทักษา 97 เป็นทักษาที่ต้องลำบากตอนต้น แต่ดีเมื่อเบื้องปลาย แต่ผู้มีเลขนี้ จะอ่อนแอและมีโรคประจำตัวร้ายแรงครับ ที่หมอดูเขาแนะนำถูกต้องแต่ไม่ที่สุด หากคุณแก้ไขนามสกุลคุณ เช่น ศรีเศรษฐกุล ก็แก้ไขเป็น ศรีเศรษฐีกุล จะได้ทักษา 59 เป็นทักษามงคลเลิศยิ่งครับ แล้วตั้งชื่อทักษา 45 อันเป็นทักษามงคล ก็จะได้ทักษา 104 เป็นทักษาบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไร้โรคประจำกายครับ
ส่วนคำว่า พรีน ลืมมันไปเสียเถิดครับ

ตัดสินใจได้อย่างไรก็ถามมาใหม่ครับ

Bowrang
08-21-2013, 05:53 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยตั้งชื่อด้วยค่ะ ลูกสาวกำลังจะคลอดวันเสาร์ที่24สิงหาคม2556 เวลาประมาณ6.00-6.30น.
นามสกุลคิดได้ทักษา35 มีชื่อที่คิดไว้คือ อชิรญา / วิชญาดา แต่ทักษาไม่ค่อยดีนัก
ตอนนี้ใจเอนไปทางชื่อวิชญาดา เพราะมีชื่อพ่อ "วิช" อยู่ในชื่อ และมีคำว่า"ญา" พ้องกับชื่อเล่น
ถึงจะไม่เหมาะกับหญิงแต่ดูฤกษ์คลอดมาว่าเด็กที่จะเกิดจะได้คู่ครองดี

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

noppakorn
08-21-2013, 05:51 PM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยตั้งชื่อด้วยค่ะ ลูกสาวกำลังจะคลอดวันเสาร์ที่24สิงหาคม2556 เวลาประมาณ6.00-6.30น.
นามสกุลคิดได้ทักษา35 มีชื่อที่คิดไว้คือ อชิรญา / วิชญาดา แต่ทักษาไม่ค่อยดีนัก
ตอนนี้ใจเอนไปทางชื่อวิชญาดา เพราะมีชื่อพ่อ "วิช" อยู่ในชื่อ และมีคำว่า"ญา" พ้องกับชื่อเล่น
ถึงจะไม่เหมาะกับหญิงแต่ดูฤกษ์คลอดมาว่าเด็กที่จะเกิดจะได้คู่ครองดี

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
สวัสดีครับ

ไหนๆจะตั้งชื่อแล้ว ก็ตั้งให้ดีครับ ชื่อทักษาไม่ดี ไม่ควรเอาไว้ จะลำบากแก่เด็กในอนาคต ครับ ชื่อที่คุณต้องการทักษาไม่ดี ไม่ควรใช้ ได้ลองคิดชื่อให้แล้ว ด้วยการนำคำว่า วิช และ ญา มาตั้งไม่สามารถทำได้ครับ ชื่อที่ใกล้เคียงที่สุด ที่คิดได้คื่อ

วิชชยดา (วิดชะยะดา) แปลว่า หญิงผู้มีชัยชนะด้วยความรู้ ทักษา 24 ค่าอายตนะ 8 ครับ

Bowrang
08-21-2013, 11:15 PM
วิชชยดา คำแปลดีมากเลยค่ะ แต่รวมกะนามสกุลความหมายยังไม่ค่อยถูกใจ
แล้วถ้ามีคำใดคำหนึ่ง ระหว่าง วิช หรือ ญา ล่ะคะ
รบกวนอาจารย์คิดให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
08-22-2013, 03:09 PM
วิชชยดา คำแปลดีมากเลยค่ะ แต่รวมกะนามสกุลความหมายยังไม่ค่อยถูกใจ
แล้วถ้ามีคำใดคำหนึ่ง ระหว่าง วิช หรือ ญา ล่ะคะ
รบกวนอาจารย์คิดให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

วิชนี (วิดชะนี) แปลว่า พัด ทักษา 24 (อายตนะได้ 6)
วิชวิกา (วิดชะวิกา) แปลว่า ผู้เป็นเพชรแห่งความรู้ (อายตนะ2)
วิชชาเนช (วิดชาเนด) แปลว่า ผู้มั่นคงด้วยความรู้ (อายตนะ 1)
วิชชติชา (วิดชะติชา) แปลว่า ผู้เป็นเลิสในเผ่าพงษ์แห่งความรู้ (อายตนะ1)
กานต์ญา (กานยา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่น่ารัก (อายตนะ1)
ธรรศญา (ทัดสะยา) แปลว่า ผู้มีความรู้และเชื่อมั่นในตนเอง (อายตนะ 6)
พชิราญา (พะชิรายา) แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจเพชร(มีคุณค่า) (อายตนะ 2)
ลลิตญา (ละลิดตะยา) แปลว่า ผู้มีความรู้อันน่ารัก (อายตนะ9)


ลองไปเลือกดูเผื่อจะถูกใจ ชื่อเหล่านี้ คิดให้ใหม่ ครับ คงซ้ำกับคนน้อยมากครับ

Bowrang
08-22-2013, 05:04 PM
ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ชื่อเพราะและความหมายดีมากเลย
เดี๋ยวให้แฟนช่วยเลือกอีกทีค่ะ

Sutthida
08-25-2013, 10:35 PM
อยากทราบว่าชื่อ วรวิลาวัลเลย์ เขียนถูกและมีความหมายไหมคะ ถ้ามีแปลว่าอะไร

แล้วถ้าเขียนไม่ถูก เขียนอย่างไรให้ถูกและมีความหมายว่าอย่างไร

noppakorn
08-26-2013, 12:57 PM
อยากทราบว่าชื่อ วรวิลาวัลเลย์ เขียนถูกและมีความหมายไหมคะ ถ้ามีแปลว่าอะไร

แล้วถ้าเขียนไม่ถูก เขียนอย่างไรให้ถูกและมีความหมายว่าอย่างไร
สวัสดีครับ

วรวิลาวัลเลย์ จะตั้งชื่อหมู่บ้านหรือเปล่าครับ
วร แปลว่า ประเสริฐ
วิลา แปลว่า ตาย,ปราศจาก
วัลเลย์ เป็นภาษาต่างประเทศ แปลว่า หมู่บ้าน หรือวนรถ ครับ
วรวิลาวัลเลย์ แปลว่า หมู่บ้านที่ปราศจากสิ่งประเสริฐ ครับ

สนันทา
08-31-2013, 02:09 AM
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า วรรทยา มีความหมายว่าอย่างไรคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

noppakorn
08-31-2013, 03:00 PM
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า วรรทยา มีความหมายว่าอย่างไรคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ

วรรทยา ต้องอ่าน วรร-ทยา ว่า วัน-ทะ-ยา แปลว่า ผู้น่านับถือ (มาจาก วันทยา)
ถ้าอ่านว่า วัด ทะ ยา จะไม่มีคำแปลและอ้างอิงครับ

rasita.s14
08-31-2013, 11:03 PM
เรียน คุณนพกรณ์
ขอชื่อใหม่ค่ะ
1.ชื่อ น.ส.รสิตา สังข์บุญนาค
2. เกิดวันพุธกลางวัน
3. อาชีพ อาจารย์
4. เหตุผล อยากได้ชีวิตสมบูรณ์ ร่ำรวย

และขออีกชื่อนะค่ะสำหรับลูกสาว
1.ชื่อ ด.ญ.ศศิวิมล สังข์บุญนาค
2. เกิดวันเสาร์
3. อาชีพนักเรียน
4. เหตุผลต้องการใ้ห้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์

ขอบพระคุณค่ะ

noppakorn
08-31-2013, 11:47 PM
เรียน คุณนพกรณ์
ขอชื่อใหม่ค่ะ
1.ชื่อ น.ส.รสิตา สังข์บุญนาค
2. เกิดวันพุธกลางวัน
3. อาชีพ อาจารย์
4. เหตุผล อยากได้ชีวิตสมบูรณ์ ร่ำรวย

และขออีกชื่อนะค่ะสำหรับลูกสาว
1.ชื่อ ด.ญ.ศศิวิมล สังข์บุญนาค
2. เกิดวันเสาร์
3. อาชีพนักเรียน
4. เหตุผลต้องการใ้ห้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์

ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ

ชีวิตสมบูรณ์ นั้นสามารถสร้างได้ ชีวิตร่ำรวย ขึ้นอยู่กับชะตาและวาสนา เกิดมาเพียงไม่มีหนี้ ครอบครัวสมบูรณ์ ชีวิตก็สุขแล้วครับ ชื่อนั้นช่วยคุณได้เพียง 40 % เพียงเกื้อหนุนดวงชะตา และช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาครับ ชีวิตราบรื่นขึ้นครับ กำหนดให้ร่ำรวยก็คงอยู่ที่ดวงและฐานชะตาเกิดเป็นที่ตั้ง หมั่นทำบุญสร้างกุศลมากๆ กรรมหมดชาตินี้ก็ได้เสวยสุขเร็ว กรรมมี กุศลก็เป็นทุนรอนไว้ภพชาติต่อไปครับ

นามสกุล สังบุญนาค ทักษา 41 เป็นทักษาแห่งความรุ่งเรือง ชื่อมงคลควรใช้ชื่อทักษา 24 เป็นนามมงคล กำลังดาวนี้หมายถึงความสมบูรณ์พูนสุข ประกอบการงานมีผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุน มีมิตรสหายค้ำจุน มีโชคประกอบ ผลรวมได้ทักษา 65 ตกโชคลาภวาสนารุ่งเรือง ครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค (อายตนะ 1)
ภครมตี แปลว่า กามเทพแห่งโชค (อายตนะ 9)
ธัญญรตา แปลว่า ผู้ยินดีในโชค (อายตนะ 9)
ภัคปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ทีมีโชค (อายตนะ 1)
แพรธารา แปลว่า หยาดน้ำที่งามระยิบระยับดังไหมแพร,ลำธารที่งามวาวราวผ้าแพร (อายตนะ ๘)
วรรมณ แปลว่า ผู้มีความสุขอันประเสริฐ (อายตนะ 9)
อลีน แปลว่า ผู้ว่องไว (อายตนะ 7)
วาริศดา แปลว่า หญิงผู้เป็นใหญ่ในมหาสมุทร (ค่าอายตนะ 1)
วรฤทัย แปลว่า เจ้าแห่งหัวใจอันประเสริฐ (อายตนะ 1)
อภินิตา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและยิ่งใหญ่ (อายตนะ 9)

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันเสาร์

ศรีญดา แปลว่า นักปราชญหญิงผู้เป็นคนดี (ค่าอายตนะ 9)
กฤตศิริ แปลว่า ผู้สร้างมิ่งขวัญ (ค่าอายตนะ 7)
ศรีญภา แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความรู้อันเป็นมงคล (ค่าอายตนะ 9)
กฤศรัมภา แปลว่า นางฟ้าน้อย (อายตนะ 2)
วิชนี (วิดชะนี) แปลว่า พัด ทักษา 24 (อายตนะได้ 6)
วิชวิกา (วิดชะวิกา) แปลว่า ผู้เป็นเพชรแห่งความรู้ (อายตนะ2)
วิชชาเนช (วิดชาเนด) แปลว่า ผู้มั่นคงด้วยความรู้ (อายตนะ 1)
วิชชติชา (วิดชะติชา) แปลว่า ผู้เป็นเลิสในเผ่าพงษ์แห่งความรู้ (อายตนะ1)
กานต์ญา (กานยา) แปลว่า ผู้มีความรู้ที่น่ารัก (อายตนะ1)
ธรรศญา (ทัดสะยา) แปลว่า ผู้มีความรู้และเชื่อมั่นในตนเอง (อายตนะ 6)
พชิราญา (พะชิรายา) แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจเพชร(มีคุณค่า) (อายตนะ 2)
ลลิตญา (ละลิดตะยา) แปลว่า ผู้มีความรู้อันน่ารัก (อายตนะ9)

เปลี่ยนชื่อแล้ว ใน 7 วันให้ทำบุญสร้างทาน (ให้ทานชีวิต) อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร พระเคราะห์ทุกๆองค์ เจ้าที่ๆบ้าน ที่ทำงาน เทวดาประจำกาย ผู้วิเคราะห์ชื่อ เพื่อแก้กรรม และเสริมชะตา

rasita.s14
08-31-2013, 11:54 PM
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ขอถามอีกหน่อยค่ะ
ตัวเองเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว เป็น รสิตา
ถ้าหากเปลี่ยนคราวนี้ขอท่านอาจารย์แนะนำแบบว่าขอแค่ 2 ชื่อเท่านั้น
อาจารย์เห็นว่าอย่างไรค่ะ ชื่อไหนดี ส่งผลต่องาน ชีวิต ครอบครัว การศึกษาค่ะ

noppakorn
09-01-2013, 02:29 PM
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ขอถามอีกหน่อยค่ะ
ตัวเองเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว เป็น รสิตา
ถ้าหากเปลี่ยนคราวนี้ขอท่านอาจารย์แนะนำแบบว่าขอแค่ 2 ชื่อเท่านั้น
อาจารย์เห็นว่าอย่างไรค่ะ ชื่อไหนดี ส่งผลต่องาน ชีวิต ครอบครัว การศึกษาค่ะ
สวัสดีครับ

ชื่อที่ให้ไป ล้วนเป็นมงคลนาม ส่งเสริมชีวิต ครอบครัวและการงานอยู่แล้วครับ ผมไม่สามารถเลือกชื่อให้ใครได้ครับ เป็นข้อห้ามในวิชาครับ

daosirada
09-01-2013, 04:36 PM
เรียนอาจารย์
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้กับ เด็กผู้หญิง กำหนดคลอดวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 นามสกุลที่ใช้ " รวยรื่น" รบกวนอาจารย์พิจารณาชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
09-02-2013, 06:18 PM
เรียนอาจารย์
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้กับ เด็กผู้หญิง กำหนดคลอดวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 นามสกุลที่ใช้ " รวยรื่น" รบกวนอาจารย์พิจารณาชื่อให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ นามสกุล รวยรื่น ทักษา 35 เป็นทักษามงคล ชื่อที่มีทักษาดี และเหมาะสมคือทักษา 24 เป็นทักษาดาวคู่มิตร ส่งเสริมกัน ผลรวมได้ทักษา 59 เป็นทักษาสมปรารถนาครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันจันทร์

มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป (ค่าอายตนะ 6)
ยลภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่สวยงามน่าดูน่ามอง (อายตนะ 2)
พชรภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐดังเพชร (อายตนะ ๘)
ธมนภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐและสวยงาม (อายตนะ ๘)
ภัทรฤทัย แปลว่า เจ้าหัวใจอันประเสริฐ (อายตนะ 9)
รมณภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความสุข (อายตนะ ๘)
วรรมณ (วอระระมน) แปลว่า ผู้มีความยินดีอันประเสริฐ (อายตนะ9)
กชพรรณ แปลว่า ผิวพรรณงามดังดอกบัว (อายตนะ 2)
นพศร แปลว่า ผู้มีอาวุธใหม่ (อายตนะ ๘)
ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค (อายตนะ 1)
ภัคปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ทีมีโชค (อายตนะ 1)
กรวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม (อายตนะ 8)

Canddynew
09-02-2013, 09:02 PM
สวัสดีค่า กำลังจะคลอดลูกสาว วันที่30ตุลาคม2556 วันพุธกลางวัน 9.00-10.00น. อยากได้ชื่อให้ลูกสาวหน่อยค่า นามสกุล"เหลืองสันติมิตร" อยากได้ชื่อที่ฟังแล้วดูเพราะเป็นผู้หญิงๆค่า รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่า

noppakorn
09-03-2013, 11:28 AM
สวัสดีค่า กำลังจะคลอดลูกสาว วันที่30ตุลาคม2556 วันพุธกลางวัน 9.00-10.00น. อยากได้ชื่อให้ลูกสาวหน่อยค่า นามสกุล"เหลืองสันติมิตร" อยากได้ชื่อที่ฟังแล้วดูเพราะเป็นผู้หญิงๆค่า รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่า
สวัสดีครับ

นามสกุล เหลืองสันติมิตร นับทักษาได้ 67 ครับ ชื่อที่เหมาะสมสำหรับหญิงที่สุดคือชื่อทักษา 24 ครับ (หากชายให้ใช้ทักษา 42) เป็นทักษามงคล ผลรวมได้ 91 เป็นการงาน การเงิน เจริญรุ่งเรือง เป็นคนที่รักความก้าวหน้าครับ

ชื่อทักษา 24 สำหรับหญิงวันพุธกลางวัน

ลัลลดา แปลว่า หญิงผู้น่ารัก
ลัลนชา แปลว่า เกิดมาน่ารัก
วาริศดา แปลว่า หญิงผู้เป็นใหญ่ในมหาสมุทร
วรฤทัย แปลว่า เจ้าแห่งหัวใจอันประเสริฐ
อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่
รินนารา แปลว่า ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองดุจทองริน
ยลรณา แปลว่า ผู้มีการรบที่น่ามอง
มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
ยลภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่สวยงามน่าดูน่ามอง

Canddynew
09-03-2013, 11:37 PM
พอดีดูอีกตำรานึงเค้าบอกว่าเลข91เป็นเลขไม่เหามะกับผู้หญิง จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรักรึเปล่าคะ

Anupa
09-04-2013, 12:08 AM
สวัสดีคะ

เป็นสมาชิกใหม่คะ อยากทราบ ความหมายของชื่อ ดังต่อไปนี้คะ
วัลวลัย
ธีรวัชร์
จิตเจิมสุข

พยายามหาในกูเกิ้ล แต่ก็ไม่มีเลยคะ

ขอบคุณมากๆๆคะ

noppakorn
09-04-2013, 07:34 AM
พอดีดูอีกตำรานึงเค้าบอกว่าเลข91เป็นเลขไม่เหามะกับผู้หญิง จะทำให้ผิดหวังเรื่องความรักรึเปล่าคะ
สวัสดีครับ

นามสกุลคุณ ตกทักษา 67 มีทักษาให้เลือก คือ ทักษา 23 ทักษา 24 ทักษา 42 ทักษารวมคือ 90,91,109 ทั้งสามทักษา ทักษา 23 ตกหญิงเจ้าชู้ ผมไม่ต้องการให้เพราะมันถึงจะดีแต่เรื่องโลกีย์มักมาเกียวข้อง ทักษา 42 รวมกันได้ 109 อันนี้ไม่เหมาะกับหญิง เป็นของชายแน่นอน เพราะภายนอกเข้มแข้ง เหมือนผู้ชาย ส่วนที่เลือกทักษา 91 หมายถึงภายนอกมีราศี จิตใจเข้มแข็ง นอกนั้นก็ไม่มีทักษาให้เลือก
ตำราก็คือตำรา ควรศึกษาให้ท่องแท้ น่ะครับ ที่ผมดูให้ไม่ใช่ดูตัวเลข แต่เป็นดวงดาว โปรดเข้าใจน่ะครับ