PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เทศน์มหาชาติ-ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 27-28 ตุลาคม 2558 วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปางsuchat
10-26-2015, 09:04 AM
เทศน์มหาชาติ-ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

http://www.uppic.org/image-0BF4_562E1F75.jpg

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว

วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
งานเทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวไทยพุทธนิยมถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ในช่วงออกพรรษาของทุกๆปี เพื่อการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองและอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ วัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเวลาดังนี้
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )
- เทศน์มหาชาติมหากุศล
เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๑ รูป

เวลา ๐๘.๓๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศล
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหากุศลต่อ เสร็จแล้วพระสงฆ์
สวดคาถาพัน ๓ ธรรมมาส
เวลา ๑๙.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธี)
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )
- พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

เวลา ๐๗.๓๐ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๒๐ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ออกรับบิณฑบาตร รอบอุโบสถวัดเกาะฯ
เวลา ๑๐.๐๐ พิธีบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุ และ แผ่นทองในพระพุทธรูปที่สร้างใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
ดังนั้น จึงเจริญพระพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน เทศน์มหาชาติ – ตักบาตรเทโว –
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามห้องกองงานเลขานุการ โทร. ๐๕๔ - ๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔ - ๓๒๓๔๒๖
www.watkoh.com (http://www.watkoh.com)

ประชาชนชาวลำปาง ทำบุญวันออกพรรษา
และนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา ในปีที่ผ่านๆมา ที่วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. O8I-68I72OO

http://www.lampangnews.com/wp-content/uploads/2012/10/DSCF7284.jpg

http://www.lampangnews.com/wp-content/uploads/2012/10/1.jpg

http://www.lampangnews.com/wp-content/uploads/2012/10/2.jpg
http://www.lampangnews.com/wp-content/uploads/2012/10/3.jpg

http://www.uppic.org/image-71C2_562E1F75.jpg

D E V
10-27-2015, 08:02 AM
สาธุครับ


:cool: เดฟ

Admax
11-15-2015, 11:57 AM
สาธุ สาธุ สาธุ

หยาดกวิน
03-14-2016, 08:40 PM
สาธุๆๆครับ