PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เชิญร่วมสมทบทุนสร้างวัด วัดป่าโศกขามป้อม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิAdmax
01-08-2016, 09:12 AM
เชิญร่วมสมทบทุนสร้างวัด

วัดป่าโศกขามป้อม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี พระเสถียร ธิระญาโน

เลขที่บัญชี 424-0-43980-9
ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น

เบอร์วัด 0955871218

ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตาสิริ อินทรสิริ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ตอนนี้ทางหลวงตาอนุญาตให้ท่านมาสร้างวัดเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบไป

เชิญทุกท่านร่วมทำบุญครับ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0955871218 ครับ (พระรับสายนะครับ ดังนั้นให้พูดจาสุภาพด้วยนะครับ)

ทานนี้มีผลมาก หากท่านใดได้ร่วมทำ เท่ากับให้บุญคูณสองเท่า เพราะเป็นทักษิณาทานใหญ่ กล่าวคือ

เป็นการสร้างวัดหรือวิหารทานนั้นเป็นยอดของทานที่ทำด้วยอามิสคือทรัพย์ ๑

เป็นการให้ทานแก่สงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ๑

เป็นการสร้างวัดเพื่อถวายเป็นอามิสทานเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ จรรโลงสืบต่อพระพุทธศาสนา เพราะวัดนี้จะเป็นที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วสืบไป


เมื่อท่านใดได้ช่วยเหลือ หรือ ร่วมทำบุญ ไม่ว่าจะด้วยจตุปัจจัย ละความโลภตระหนี่บริจาคทรัพย์แม้เล็กน้อยตามสติกำลังที่ตนจะพึงทำได้..โดยไม่ให้เบียเดบียนตนเองและผู้อื่น หรือว่าแม้ไม่มีกำลังทรัพย์ที่พอจะพึงทำได้..แต่ก็ได้ช่วยทำซึ่งทักษิณาทานนี้ไม่ว่า..จะด้วยแรงกายก็ดี จะด้วยแรงวาจาก็ดี จะด้วยแรงใจก็ดี

ขอทุกท่านพึงตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่า ด้วยเดชแห่งบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัย เพื่อจรรโลงอุปถัมป์ อุปปัฏฐาก ในพระพุทธศาสนาอยู่นี้ๆ..
ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกนี้ไปแล้ว ให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ ตราบยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานฉันใด ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันชาตินี้ หรือไม่ว่าจะเกิดในชาติใด ขอความไม่มี ไม่ได้ และ คำว่าไม่มี ไม่ได้ อย่าได้บังเกิดมีหรือปรากฏแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ตราบสิ้นกาลนานจนถึงซึ่งพระนิพพานฉันนั้น ด้วยเดชแห่งบุญนั้น