PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรีDAO
11-10-2008, 05:40 PM
http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watphikulthong.jpgวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ไปประมาณ ๙ กม. เรียกกันทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่อแพ" (พระเทพสิหบุราจารย์) มีพระพุทธรูปปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ ตั้งแค่อดีตถึงปัจจุบันhttp://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watphikulthong4.jpg- พระสุวรรณมงคลมหามุนี -


http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watphikulthong3.jpg- วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง -http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watphikulthong1.jpg- พระอุโบสถ -


http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watphikulthong2.jpg- พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ -


วัดพิกุลทอง
ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammathai.org/watthai/central/watphikulthong.php