PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดพระแก้ว จ.เชียงรายDAO
11-11-2008, 12:30 PM
http://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/watphrakaew.jpg
วัดพระแก้ว จ. เชียงราย
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ , วัดที่พบพระแก้วมรกตวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัย พระเจ้าสามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบ พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกตนั่นเอง
http://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/watphrakaew1.jpg
พระหยก วัดพระแก้ว จ.เชียงราย


ปัจจุบันวัดพระแก้ว เชียงราย เป็นที่ประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษาวัดพระแก้ว
หมู่ ๑๙ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammathai.org/watthai/north/watphrakaew.php