PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หลวงปู่ฝากไว้ ความจริงที่ "ลบไม่เลือน"DAO
10-27-2008, 12:50 PM
หลวงปู่ฝากไว้ ความจริงที่ "ลบไม่เลือน"

หลวงปู่พระอุดมญานโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

เป็นธรรมโอวาท "หลวงปู่ขอบอกลูกหลานว่า
นรกโลกนี้
ยังไม่เผ็ดร้อน
เท่ากับนรกในภพหลัง
สวรรค์ในภพนี้ ไม่สุขสงบร่มเย็น
ไม่อุดมสมบูรณ์ไพบูลย์
เท่ากับสวรรค์ในภพภูมิอื่น
นี่คือความจริง"
คติธรรมพระอุดมญานโมลี
๑. "คนดีพวกน้อย แพ้คนชั่วพวกมาก"
๒."ทำดีไม่ได้ดี เพราะยังทำไม่ถึงดี หรือทำเกินพอดี"
๓."ที่คนทำดีแล้วมักบ่นว่าไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ"
๔."บุญจะให้คุณ ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว"
๕."การพูดมาก แก้ปัญหาใดๆไม่ได้เลย แม้กับปัญหาที่พอจะแก้ไขได้"
๖."พายุร้าย ทำอันตรายได้น้อยกว่าวาจาส่อเสียด ยุแหย่ ใส่ร้าย นินทากัน"
๗."การคุยสนุกหากเกินหนึ่งชั่วโมง คือการทำลายเวลาอันมีค่าของตนเองและผู้อื่น"
๘."อย่าพูดอะไรเพียงเพราะเห็นว่าสนุกปาก เรื่องร้ายสงบได้ เมื่อหยุดพูดถึง
๙."ความรักดูเหมือนหอมหวาน ความชั่วดูเหมือนเผ็ดร้อน ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด จะทำลายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด"

ท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีคติธรรมจากหลวงปู่ที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตสามารถขอรับได้โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ท่านให้ชัดเจนแนบแสตมป์ 10 บาท
ส่งไปยัง....คุณนรินทร์ เศวตประวิชกุล
254/3 ถนนโพศรี อำภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.086-6341434

ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=433