PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : พระธาตุที่แปรสภาพมาจากส่วนต่างๆ ของหลวงปู่มั่น /ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต*8q*
11-13-2008, 03:09 PM
http://www.santidham.com/tatu1st/tatu/present/p-mun/Picture-28.jpgประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ท่านเป็นพระมหาบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานสายภาคอีสาน
มีข้อวัตรปฏิปทาเคร่งครัดในธุดงค์วัตร
มีลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติตามและมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก
หลังจากท่านมรณภาพแล้วอัฐิธาตุส่วนต่าง ๆ
ในร่างกายของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ
มีลักษณะหลากหลายและงดงามยิ่งนัก
http://www.santidham.com/tatu1st/tatu/present/p-mun/p-mun.jpg


พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตชุดนี้ ได้รับมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท่านบอกว่าเป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอัฐิของหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นส่วนที่หลวงปู่ผั่น ปเรสโก วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร ได้รับแบ่งมาในวันเก็บอัฐิหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่ผั่น ปเรสโก ได้มาเป็นจำนวนมากถึง ๑ ประป๋องโอวันติน ท่านได้นำพระธาตุเหล่านี้บรรจุ ในพระพุทธรูปใหญ่ที่ท่าน สร้างไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือได้มอบให้หลวงปู่สอ พนฺธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง จังหวัดยโสธร จากนั้นหลวงปู่สอ จึงได้มอบต่อได้กับพระอาจารย์รูปนั้น และท่านได้มอบให้แก่วัดสันติธรรม เพื่อประดิษฐานบนมณฑปพิพิธภัณฑ์พระธาตุวัดสันติธรรม ต่อไป
http://www.santidham.com/tatu1st/tatu/present/p-mun/p-mun4.jpgพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ชุดนี้ได้รับมาจากพระไทยวัฒน์ ปญฺญาธโร วัดป่าบ้านโพนแพง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ปัจจุบันลาสิกขา) เป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอุจจาระ ของหลวงปู่มั่น ซึ่งพระไทยวัฒน์ท่านมียายเป็นแม่ชี บวชอยู่อุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้าน หนองผือ หลังจากหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพแล้ว ได้มีการแจกแบ่งอัฐิธาตุ แม่ชีไม่ได้รับอัฐิธาตุ ของหลวงปู่ เพราะท่านจะแจกให้พระเถระที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ในเวลาต่อมาแม่ชีและ ลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ได้ทำการขุดถานของหลวงปู่มั่น และนำเอาอุจจาระของท่านขึ้นมาสักการะบูชา ในระยะแรกนั้น มีลักษณะเป็นก้อนดินสีดำ เมื่อนำมาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาในเวลาหลายปีต่อมา จึงได้แปรสภาพดังที่ปรากฏในรูป ปัจจุบันพระธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสันติธรรม และจะนำขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพิพิธภัณฑ์พระธาตุในเวลาต่อไป
http://www.santidham.com/tatu1st/tatu/present/p-mun/p_mun5.jpg


ข้อมูลพิเศษ*
สามารถกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นได้ที่
๑.พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทฺธาวาส จังหวัดสกลนคร
๒.วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
๓.วิหารหลวงปู่มั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
๔.มณฑปบูรพาจารย์ วัดป่าอาจารย์มั่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๕.กูฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร
๖.บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว กรุงเทพ

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=386565&stc=1&d=1219561686

ขอบคุนครับhttp://board.agalico.com/showthread.php?t=22276