PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : พระธรรมสิริชัย วัดอรุณราชวรารามDAO
11-14-2008, 10:14 AM
http://www.amulet.in.th/forums/images/1849.jpg"พระธรรมสิริชัย" (บุญเลิศ โฆสโก) เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบาง กอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพ มหานคร

อัตโนประวัติ
มีนามเดิมว่า บุญเลิศ ปรักมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2462 ที่ ต.บ้านกระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายบุญเรือนและนางเขียน ปรักมสิทธิ์

ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือจนพออ่านออกเขียนได้ ก่อนเข้าศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต่อมา เมื่อครั้นอายุย่าง 21 ปี จึงได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 5 มิถุนายน 2484 ณ วัดบางนา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมี พระครูบวรธรรมกิจ(เทียน) วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า โฆสโก

ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาพระกัมมัฏฐานกับพระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) ต่อมาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี แล้วย้ายมาศึกษาต่อที่วัดอรุณราชวราราม

พ.ศ.2487 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

พระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญ เป็นผู้ที่กำเนิดเกิดมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่าง แท้จริง โดยใช้ชีวิตใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณ ภาพรวมเป็นเวลายาว นาน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและได้เผยแผ่ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสาม เณรและฆราวาสที่เป็นศิษยานุศิษย์

อีกทั้ง พระธรรมสิริชัย เป็นพระนักเทศน์ที่มีลีลาการบรรยายธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสของญาติโยม และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 ท่านยังได้ทุ่มเทให้แก่การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเป็นประธาน มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2502 เป็นเจ้าคณะ 7 วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2504 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2507 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

พ.ศ.2512 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ

พ.ศ.2520 เป็นคณะกรรมการสังฆวินัยธรของพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

พ.ศ.2525 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พ.ศ.2533 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2497 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรมของพระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิตญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ.2502 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูประกาศสมณคุณ

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสังวรกิจโกศล

พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรวิสุทธิ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิริชัย

ทั้งนี้ พระธรรมสิริชัย เป็นพระเถระ ผู้รับธุระงานพระศาสนาด้วยวิริยอุตสาหะก่อประโยชน์และความเจริญแก่งานคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ท่านมีความโดดเด่นในการเป็นนักเทศน์ นักปกครองและการตัดสินวินัย

พ.ศ.2550 เป็นประธานจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ตลอดชีวิตของท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การศึกษาและพัฒนาชุมชนเขตรอบวัด ทำให้พื้นที่ชุมชนเจริญก้าวหน้าตามลำดับ สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แต่ด้วยอายุขัยที่ล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพ บ่อยครั้งทำให้ท่านอ่อนแรง สุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิม กระทั่งเกิดล้มป่วยอาพาธเป็นประจำ ต้องเข้าออก โรงพยาบาลหลายครั้ง

จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย มีอาการไม่ดี หายใจเหนื่อยหอบ คณะศิษยานุ ศิษย์และคณะสงฆ์จึงนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง แต่อาการไม่ดีขึ้น

คณะแพทย์จึงได้รีบนำเข้ารักษาที่ห้องไอซียูเป็นการด่วน แต่ด้วยท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย มีอายุชราภาพ ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ แม้คณะแพทย์จะได้พยายามรักษาเยียวยาจนสุดความสามารถ แต่ไม่สามารถยื้ออาการไว้ได้

ท้ายที่สุด ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัยได้ละสังขารจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความเศร้าของญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์

ต่อมา คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอรุณฯ ได้เคลื่อนศพพระธรรมสิริชัยกลับมาที่วัดอรุณราชวรา ราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น. และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอรุณฯ และได้เปิดให้พระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชน ร่วมสรงน้ำศพ

พิธีดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 7 วัน พร้อมด้วยเครื่องประ ดับสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะ ชั้นธรรม

ทั้งนี้ คณะสงฆ์และกรรมการ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมศพ เป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 และกำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 วัน 100 วันตามลำดับ ก่อนจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไปขอขอบคุณที่มาคะ http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=1112&sid=0e96f9c0954392d445232f2f86fc46f0