PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หลวงพ่อชิน วัดท่าขามDAO
11-14-2008, 12:04 PM
http://www.amulet.in.th/forums/images/1585.jpg


พระอธิการชิน (หลวงพ่อชิน) วัดท่าขาม อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

หลวงพ่อชิน หรือ พระอธิการชิน เดิมชื่อ ชิน นามสกุล บุญงาม เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2452 ที่ ต.หนองตาพต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่ออายุครบบวชหลวงพ่อชิน ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ ณ พัทธสีมา วัดโตนดหลวง โดยมี พระครูพินิจสุตคุณ (ทองศุข) วัดโตนดหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ส่วนพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกไว้

ในด้านการศึกษาของหลวงพ่อชินนั้น ท่านสนใจในด้านวิปัสสนาธุระ และพุทธาคมไสยเวทย์ต่าง ๆ โดยท่านได้ศึกษาพระธรรม ประกอบกับศึกษาด้านวิปัสสนาธุระและไสยเวทย์จากหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของท่านเอง ต่อมาหลวงพ่อชิน ได้เสียสละอุทิศตนให้กับร่มกาสาวพักตร์ โดยการช่วยเหลือมวลมนุษย์ ชาวบ้านและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตกละกรรมลำบาก ผู้ใดที่เดือนร้อนมาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อชิน ไม่มีที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก อาหารการกิน เจ็บไข้ได้ป่วย หลวงพ่อชินได้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่มาของความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะยากดีมีจน หลวงพ่อชินให้ความช่วยเหลือเสมอภาคกันตลอด

หลวงพ่อชิน ท่านไม่เคยขัดเขิน จึงเป็นที่เคารพ นับถือ ศรัทธา เลื่อมใส ของชาวอำเภอท่ายางเป็นอย่างยิ่ง ชาวอำเภอท่ายางส่วนใหญ่บอกกันเป็นเสียงเดียวว่า “สมกับเป็นหน่อเนื้อนาบุญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้”

ต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดท่าขาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อนึ่ง ลูกศิษย์คนหนึ่งชาวอำเภอท่ายางรู้ดีว่า หลวงพ่อชินได้ศึกษาวิชาพุทธาคมและไสยเวทย์กับหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อชินเคยบอกกับศิษย์คนนี้ว่า “เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน 3 วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า 3 วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้”

แต่มีเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งสังเกตการณ์นั่งสมาธิของหลวงพ่อชินแล้ว ทำไมยังไม่ออกจากสมาธิเสียที ครบ 3 วันแล้ว เข้าวันที่ 4 จึงได้เข้าไปดูหลวงพ่อชินในกุฏิ ด้วยความเป็นห่วง ทันใดนั้นลูกศิษย์คนนี้ลืมการสั่งของหลวงพ่อชิน ว่า “เราจะนั่งสมาธิ ห้ามใครรบกวน ถ้าภายใน 3 วัน โดยประมาณ หากมีธุระจำเป็นหรือนานกว่า 3 วัน ให้เข้าไปจับที่ปลายหัวแม่เท้า ท่านถึงจะออกฌานได้” แต่ลูกศิษย์คนนี้ได้ไปเขย่าตัวหลวงพ่อชิน พร้อมทั้งเรียกชื่อท่าน เมื่อเขย่าตัวเรียกได้สักพักก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่อย่างไร บรรดาลูกศิษย์คนอื่น ๆ ต่างเข้ามาดูปรากฏว่า หลวงพ่อชินท่านได้ละสังขารในท่านั่งสมาธิไปเสียแล้ว ยังนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาวอำเภอท่ายางยิ่ง บ้าก็กล่าวโทษกับศิษย์คนนี้ที่ขัดคำสั่งของหลวงพ่อ บ้างก็ว่าท่านหมดอายุขัยโดยตามกฎแห่งกรรมของชีวิต

หลวงพ่อชิน ท่านได้สละสังขาร โดยท่านนั่งสมาธิ ในกุฏิของท่านเอง เมื่อปี พุทธศักราช 2505 สิริรวมอายุได้ 53 ปี พรรษาที่ 33