PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้DAO
11-14-2008, 01:10 PM
http://www.amulet.in.th/forums/images/1555.jpg


พระวิสุทธิรังสีชินศาสนโสภีสังฆปาโมกข์ (หลวงพ่อเปลี่ยน) วัดใต้ กาญจนบุรี

พระวิสุทธิรังสีชินศาสนโสภีสังฆปาโมกข์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อเปลี่ยน” เดิมชื่อเปลี่ยน นามสกุล พลูสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2405 ที่บ้านม่วงชุม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่ออายุครบบวชได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ ณ พัทธสีมาวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมี พระครุวิสุทธิรังสี (ช้าง) วัดใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการรอด วัดทุ่งสมอ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการภรณ์ วัดชุกกะพี้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงพ่อเปลี่ยน ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระ พุทธาคมและไสยเวทย์ ซึ่งหลวงพ่อเปลี่ยนได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กับหลวงพ่อช้าง วัดใต้ ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านเอง ท่านได้ศึกษาจนมีความรู้แตกฉานในสรรพวิทยาของพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

หลังจากท่านได้ศึกษาพุทธานุภาพ และไสยเวทย์จากหลวงพ่อช้าง วัดใต้แล้ว อีกไม่นาน หลวงพ่อช้างเริ่มมีอาการอาพาธ แต่หลังจากนั้นก็มรณภาพลง ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ทั้งลูกศิษย์ และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลวงพ่อเปลี่ยน ซึ่งเป็นศิษย์

เมื่อหลวงพ่อช้างท่านมรณภาพลง แน่นอนตำแหน่งเจ้าอาวาสต้องว่างลง ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้น นิมนต์หลวงพ่อเปลี่ยนขึ้นเป็นเจ้าอาวาส แห่งวัดใต้ แต่จากหลวงพ่อช้าง ซึ่งต่อมาได้สมณศักดิ์เป็น พระครูวิสุทธิรังสี เหมือนกับหลวงพ่อช้าง

เมื่อหลวงพ่อเปลี่ยนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว หลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้พัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ อาทิเช่น เสนาสนะ กุฏิ ศาลา โบสถ์ วิหาร ขึ้นภายในวัดให้มีความเจริญ ปกครองพระลูกวัดให้มีระเบียบ มีวินัยสงฆ์ รักศิษยานุศิษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดี มีจน แต่ใกล้หรือไกล

ในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองกาญจนบุรี หลวงพ่อเปลี่ยได้รับคำชมเชยจากพระองค์ในการนำพระสงฆ์ 20 รูปขึ้นสวดมนต์ถวายพระพรที่พลับพลา พระองค์ทรงตรัสว่า “สวดมนต์เก่ง สวดได้ชัดเจนลีลาสังโยคน่าฟังและขับตำนานได้ไพเราะยิ่งนัก”

หลวงพ่อเปลี่ยน ท่านได้ละสังขารเมื่อปี พ.ศ. 2490 สิริอายุรวมได้ 85 ปี พรรษาที่64ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=918&sid=14f684f3a8cf142b5e86c93310e7646e