PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ศ , ษ , ส , ห , ฬ , อ , ฮหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dekwat
10-27-2008, 05:49 PM
แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ศ , ษ , ส , ห , ฬ , อ , ฮ

noppakorn
11-03-2008, 04:18 PM
ความหมายชื่อที่เคยแปลแล้วในเวปเก่าที่ได้รวบรวมไว้

ศุภอนันตเมฑฆราศย์ แปลว่า ผู้มีปัญญาสำหรับพึ่งพาอาศัยไม่สิ้นสุด ครับ
ศิรินภา แปลว่า ผู้มีความงามบนท้องฟ้า คือนางฟ้า นางสวรรค์

สุภาพร แปลว่า ผู้ได้รับการประทานความงามจากเทวดา ผู้มีพรอันเป็นมงคล ผู้มีพรอันงาม ผู้ได้รับการประทานอันงดงาม ผู้มีพรอันสวยงาม
สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำวิเศษ หรือน้ำทิพย์จากสวรรค์ เหมือนกับได้น้ำทิพย์จากสวรรค์มาชโลมใจ
สังเขตต์ เป็นคำ บาลีครับ มาจากคำว่า สังเขตตะ แปลว่า ผู้อยู่ในขอบเขต ผู้สำรวมตนไม่นอกลู่นอกทาง
สุธิชา แปลว่า ผู้มีเชื้อสายดี ผู้มีตระกูลดี ครับ สุ = ดี , ธิชา = ตระกูล เชื้อสาย
สุรินโท มาจาก " สุร + อินโท (สุร แปลว่า ผู้กล้า เทวดา อินโท แปลว่า ผู้เป็นใหญ่) สุรินโท แปลว่า พระอินทร์ (เทวดาผู้ยิ่งใหญ่)
สุชกร แปลว่า ผู้กระทำดี(สุช แปลว่าดี ครับ กร แปลว่า มือ,การกระทำ) เพิ่มเติม :- สุช มาจาก สุชะ หรือ สุชา ครับ
สุวิภาค แปลว่า ผู้รู้จักแยกแยะ ,ผู้จำแนกดี ครับ
สุทัศน์ แปลว่า ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี ครับ

เหมือนไหม แปลว่า ดุจดั่งผ้าไหม หรือใยไหม (เพราะไหมมีความงามมันวาวในตัว มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ครับ)

อนินทิตา เป็นคำสองคำมารวมกัน อนิน แปลว่า ไม่ถูกนินทา ทิตา แปลว่า เจริญ รุ่งเรือง แสงสว่าง อนินทิตา แปลว่า ผู้เจริญซึ่งไม่ถูกนินทา
อังสุมารินทร์ แปลว่า รัศมีแห่งองค์อินทร์ หรือ แสงของพระอินทร์
อรชา แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน
อรชุน แปลว่า ไม้รกฟ้า,ใส, ขาว,เทวดาองค์หนึ่ง เป็นลูกของพระอินทร์ ถูกรามสูรเอาร่างฟาดเขาพระสุเมรุ
อนันฑเมศย์ แปลว่า ความสุขที่ยิ่งใหญ่, ยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด
อรรถพล แปลว่า พลังแห่งเนื้อความ,พลังแห่งกิจการ
อรุณรัชช์ แปลว่า รุ่งอรุณแห่งความเจริญ ,รุ่งอรุณแห่งความมั่งคั่ง
ไอยวริญ แปลว่า ผู้รู้อันยิ่งใหญ่ หรือผู้ทรงปัญญาเลิศ
อชิรญา แปลว่า ผู้รู้รวดเร็ว ,ผู้เป็นอัจฉริยะ ,ผู้ว่องไว ,ผู้คล่องแคล่ว

pat
11-05-2008, 02:09 PM
สุภัสรีญา แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
11-05-2008, 03:57 PM
สุภัสรีญา แปลว่าอะไรค่ะ


สุภัสรีญา แปลว่า หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ

piangfan
11-06-2008, 07:01 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ


ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

maniga
11-10-2008, 10:46 AM
อยากทราบความหมายของชื่อ อรรถกฤต ค่ะ

noppakorn
11-10-2008, 03:35 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ อรรถกฤต ค่ะ


สวัสดีครับคุmaniga

อรรถกฤต แปลว่า ผู้มีสาระดี,ผู้ทำความประเสริฐ,เนื้อความที่ประเสริฐ,ผู้กระทำประโยชน์อันดีงาม ครับ
อรรถ แปลว่า ความมุ่งหมาย, ความประสงค์; เหตุ, ผล; ประโยชน์; รายได้, ทรัพย์; การใช้; สิ่ง, วัตถุ; เรื่อง, ธุระ, กิจการ; คดี, การฟ้องร้อง; ใจความ,
ความหมาย; เนื้อเรื่อง; คำแปล
กฤต แปลว่า การกระทำที่ดี, เหตุ, ผล

สุลีวัลย์
11-11-2008, 05:50 PM
ชื่อ สุลีวัลย์ นามสกุล ด้วงสุข

noppakorn
11-11-2008, 07:20 PM
ชื่อ สุลีวัลย์ นามสกุล ด้วงสุข

สวัสดีครับคุณสุลีวัลย์

สุลีวัลย์ คำว่า สุลีไม่มีความหมายครับ ที่ถูกน่าจะเป็นคำว่า"ศุลี"ที่แปลว่าพระอิศวร ครับ คำว่า วัลย์ เป็นชื่อไม้เถา ครับ
แต่อาจหมายความว่าอ่อนช้อยก็ได้ครับดังลักษณะ ไม้เลื้อย จะงอนไปงอนมา ครับ
แต่ถ้าจะให้ผมแปล ก็พออนุมานคำแปลให้ครับ (สุ แปลว่า ดี)(ลี มาจาก ลลิ,ลีล แปลว่า งาม,น่ารัก)(วัลย์ แปลว่า เถาไม้เลื้อย)
สุลีวัลย์ แปลว่า ผู้งามอ่อนช้อยน่ารัก ครับ

noppakorn
11-12-2008, 12:21 PM
ชื่อ ศุกรีย์ มีความหมายว่าอะไรครับ

สวัสดีครรับคุณ mu_boy

ศุกรีย์ แปลว่า ผู้มีกิริยามารยาทอันงดงาม ครับ

AJ
11-13-2008, 04:26 PM
อยากทราบมีวลีไหน หรือคำไหน บ้าง ที่มีความหมายว่า "สติ" เป็นคำสั้นๆ จะเอาไปตั้งชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
11-13-2008, 05:42 PM
อยากทราบมีวลีไหน หรือคำไหน บ้าง ที่มีความหมายว่า "สติ" เป็นคำสั้นๆ จะเอาไปตั้งชื่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณ AJ

คำที่มีความหมายว่า"สติ" เท่าที่ทราบมีดังนี้ครับ "สมฤติ, สมฤดี, สมฤาดี, สมปฤดี" ครับ

youi
11-24-2008, 12:45 PM
สุปรีญา แปลว่าอะไรค่ะ
เกิดวันเสาร์ เดือน เมษายน ใช้ชื่อนี้ดีมั๊ย ค่ะ
รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

piangfan
11-24-2008, 01:33 PM
สวัสดีค่ะพี่นพฯ
สวัสดีค่ะคุณ สุปรีญา ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพฯก่อนนะคะ

พี่นพฯขา!! เพียงฝันเดินๆตามรายทางอยู่ดีๆ
มีท่านผู้ต้องทราบความหมายฝากถามมาค่ะ
ฝากถามพี่นพฯว่า
(sonsky ชี่อคนฝากถามค่ะ )
ถามพี่นพฯให้หน่อย อรอุมา แปลว่าอะไร
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
11-24-2008, 02:58 PM
สุปรีญา แปลว่าอะไรค่ะ
เกิดวันเสาร์ เดือน เมษายน ใช้ชื่อนี้ดีมั๊ย ค่ะ
รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณyoui

สุปรีญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี ครับ
ชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ครับ เพราะไม่มีกาลกิณีในชื่อครับ

noppakorn
11-24-2008, 03:02 PM
สวัสดีค่ะพี่นพฯ
สวัสดีค่ะคุณ สุปรีญา ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพฯก่อนนะคะ

พี่นพฯขา!! เพียงฝันเดินๆตามรายทางอยู่ดีๆ
มีท่านผู้ต้องทราบความหมายฝากถามมาค่ะ
ฝากถามพี่นพฯว่า
(sonsky ชี่อคนฝากถามค่ะ )
ถามพี่นพฯให้หน่อย อรอุมา แปลว่าอะไร
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

ขอบคุณน้องเพียงฝันมากน่ะครับ ที่ช่วยต้อนรับ

อรอุมา แปลว่า พระอุมา ครับ

เพิ่มเติมอีกนิดครับ อรอุมา แปลว่า หญิงงามที่มีชื่อเสียง หรือ หญิงงามที่เป็นชายาพระอิศวร(พระอุมา) ก็ได้ครับ

piangfan
11-25-2008, 04:56 PM
สวัสดีค่ะพี่นพฯ
ขอบคุณคำแปลค่ะ
เด๋วเพียงฝันจะนำไปฝากต่อนะคะ อิอิ!!


ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

aeyaey
11-26-2008, 04:21 PM
ศิรยศรุ่งฉัตร์ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
11-26-2008, 04:42 PM
ศิรยศรุ่งฉัตร์ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ


สวัสดีครับคุณaeyaey

ศิรยศรุ่งฉัตร์ แปลว่า ยอดเกียรติ์ภายใต้ร่มเงาแห่งความรุ่งเรือง (น่าจะเป็นชื่อสกุลน่ะครับ)

dinghla
11-30-2008, 11:15 AM
สิชา..สุกฤตา..อเกณ..สุจรรย์จิรา..อัมพาพันธ์..
ขอทราบความหมายด้วยครับ...ขอบคุณครับ

piangfan
11-30-2008, 06:38 PM
สวัสดีค่ะ คุณdinghla คุณสิชา คุณสุกฤตา คุณอเกณ
คุณสุจรรย์จิรา คุณอัมพาพันธ์
ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพฯสักพักใหม่ค่ะ กำลังนั่งทานยาหอมอยู่ค่ะเด๋วคงมาค่ะ อิอิ!!
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
11-30-2008, 07:06 PM
สิชา..สุกฤตา..อเกณ..สุจรรย์จิรา..อัมพาพันธ์..
ขอทราบความหมายด้วยครับ...ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ
สิชา แปลว่า ผู้ที่เกิดมาดีแล้ว
สุกฤตา แปลว่า ผู้มีเหตุผลดี
อเกณ แปลว่า ผู้ไม่ตะโกน
สุจรรย์จิรา แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีมานาน
อัมพาพันธ์ แปลว่า ผู้มาจากสกุลหญิงที่ดี,ผู้มาจากเชื้อสายหญิงที่ดี

dinghla
12-02-2008, 07:22 AM
อยากรบกวนครับ
อยากได้ชื่อที่ความหมายดีดีหรือที่มีความหมายเกี่ยวกับ ดวงดาว หรือน้ำ สำหรับคนเกิดวันเสาร์ ในหมวดอักษรนี้อ่ะครับ....ช่วยด้วยครับ....ขอบคุณมากๆครับพี่

nadia
12-02-2008, 03:34 PM
ขอรบกวนช่วยแปลชื่อ สลักจิตร กับ เคย์ ให้หน่อยได้หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

noppakorn
12-02-2008, 04:33 PM
ขอรบกวนช่วยแปลชื่อ สลักจิตร กับ เคย์ ให้หน่อยได้หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณนาเดีย

สลักจิตร แปลว่า ตรึงไว้ด้วยความงาม,ตรึงไว้ด้วยความแพรวพราว
(ถ้า"สลักจิต แปลว่า ตรึงไว้ในดวงใจ")
เคย์ เป็นชื่อเล่นต่างประเทศครับ

dinghla
12-02-2008, 06:42 PM
ที่ขอให้แนะนำชื่อข้างบนน่ะครับ ขอเป็นชื่อผู้หญิงนะครับ
ขอบคุณครับ

nadia
12-02-2008, 06:56 PM
ขอรบกวนช่วยแปลชื่อ สลักจิตร กับ เคย์ ให้หน่อยได้หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณนาเดีย

สลักจิตร แปลว่า ตรึงไว้ด้วยความงาม,ตรึงไว้ด้วยความแพรวพราว
(ถ้า"สลักจิต แปลว่า ตรึงไว้ในดวงใจ")
เคย์ เป็นชื่อเล่นต่างประเทศครับขอบคุณนะค่ะ แต่ว่า มีคนชื่อ เคย์ จริง ๆ นะค่ะ แล้วถ้าชื่อไม่มีความหมาย ไม่เป็นไรหรือค่ะ (ขอถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะ)

dinghla
12-02-2008, 07:55 PM
ถึงพี่อุบาสกนพกรณ์ครับ ผมรู้สึกเกรงใจพี่อย่างยิ่งครับที่ถามความความหมายของชื่ออยู่ทุกๆวันน่ะครับ
ก็จึงอยากทราบว่า พี่รับตั้งชื่อมั๊ยครับถ้ารับพี่ช่วยบอกผมด้วยนะครับ

noppakorn
12-03-2008, 02:49 PM
ถึงพี่อุบาสกนพกรณ์ครับ ผมรู้สึกเกรงใจพี่อย่างยิ่งครับที่ถามความความหมายของชื่ออยู่ทุกๆวันน่ะครับ
ก็จึงอยากทราบว่า พี่รับตั้งชื่อมั๊ยครับถ้ารับพี่ช่วยบอกผมด้วยนะครับ

สวัสดีครับ คุณdinghla

ผมไม่ได้รับตั้งชื่อน่ะครับ ถือเป็นเรื่องอนุเคราะห์กันครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีตอบเท่าที่มีความรู้ครับ
แต่ยังไง บอกเพศด้วยน่ะครับ จะได้ตั้งให้ง่ายขึ้น

คนเกิดวันเสาร์ มีรายละเอียดอักษรตามวันเกิดดังนี้น่ะครับ
มูละ(รากฐาน,ฐานะ) = สระทั้งหมด
อุตสาหะ (ความเพียร) = ก ข ค ฆ ง
มนตรี (ยศ,ศักดิ์) = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
บริวาร (ลูกน้อง,ผู้ช่วย) = ด ต ถ ท ธ น
อายุ = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เดช (อำนาจ) = ย ร ล ว
ศรี (เมตตา) = ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี = ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ (ตัวนี้ห้ามมี)

เผื่อชอบเองชื่อไหน ให้เอาข้อมูลเบื้องต้นไปตั้งชื่อได้ครับ

noppakorn
12-03-2008, 02:55 PM
ขอรบกวนช่วยแปลชื่อ สลักจิตร กับ เคย์ ให้หน่อยได้หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณนาเดีย

สลักจิตร แปลว่า ตรึงไว้ด้วยความงาม,ตรึงไว้ด้วยความแพรวพราว
(ถ้า"สลักจิต แปลว่า ตรึงไว้ในดวงใจ")
เคย์ เป็นชื่อเล่นต่างประเทศครับขอบคุณนะค่ะ แต่ว่า มีคนชื่อ เคย์ จริง ๆ นะค่ะ แล้วถ้าชื่อไม่มีความหมาย ไม่เป็นไรหรือค่ะ (ขอถามเพื่อเป็นความรู้ค่ะ)

"เคย์" เป็นชื่อเล่น ไม่เป็นไรครับ ลูกสาวผมชื่อ ปัทมา Pattama เพื่อนๆเรียกเธอว่า "แพท" ครับ

dinghla
12-03-2008, 03:00 PM
ขอบคุณมากครับพี่นพ.....คือ ผมอยากได้ชื่อผู้หญิง เกิดวันเสาร์ อยากได้ชื่อที่มีอักษรในในหมวดนี้น่ะครับท่าเป็นไปได้อยากได้ชื่อที่มี เลขกำลังเท่ากับ14 ผมขอบคุณพี่มากครับ

noppakorn
12-03-2008, 06:12 PM
ขอบคุณมากครับพี่นพ.....คือ ผมอยากได้ชื่อผู้หญิง เกิดวันเสาร์ อยากได้ชื่อที่มีอักษรในในหมวดนี้น่ะครับท่าเป็นไปได้อยากได้ชื่อที่มี เลขกำลังเท่ากับ14 ผมขอบคุณพี่มากครับ

เรื่องเลขกำลังเป็นเรื่องของโหราศาสตร์น่ะครับ ผมไม่มีความรู้เลยครับ
แต่ถ้าตั้งว่าชื่อไหนมีอักษรเป็นกาลกิณี หรืออย่างไรพอช่วยได้ครับ เลขกำลังไม่เป็นครับ
แต่ตามหลักการตั้งชื่อ ชายเขาเอาอักษรที่เป็นเดชนำหน้า หญิงเอาอักษรที่เป็นศรี นำหน้าครับ

ต้องขออภัยด้วยครับ

dinghla
12-04-2008, 05:12 AM
ขอบคุณมากครับ...ถ้าอย่างนั้น ขอรบกวน ชื่อ ผู้หญิง วันเสาร์ความหมาย ถึง น้ำหรือดวงดาว ประมาณนี้ครับ ในหมวด คำขึ้นต้นด้วย ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ก็ได้ครับ ขอบคุณพี่นพด้วยครับ

piangfan
12-04-2008, 12:45 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพฯ คุณdinghla และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ อิอิ!!!

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
12-04-2008, 05:25 PM
ขอบคุณมากครับ...ถ้าอย่างนั้น ขอรบกวน ชื่อ ผู้หญิง วันเสาร์ความหมาย ถึง น้ำหรือดวงดาว ประมาณนี้ครับ ในหมวด คำขึ้นต้นด้วย ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ก็ได้ครับ ขอบคุณพี่นพด้วยครับ

สวัสดีครับคุณdinghla
ขอบคุณน้องเพียงฝันมากๆจ๊ะ

ศิวชลัย แปลว่า น้ำจากพระศิวะ
ศิราริน แปลว่า ต้นน้ำ
ศิราวรรณ แปลว่า เชื้อสายแห่งน้ำ
ศิราพร แปลว่า น้ำอันประเสริฐ
ศศิวารี แปลว่า น้ำคืนพระจันทร์เต็มดวง
ษมาสินี แปลว่า หญิงงามผู้มีความอดกลั้น,รู้อภัย
สุศิรา แปลว่า น้ำอันบริสุทธิ์
สริดา แปลว่า สายน้ำ
สลิลดา แปลว่า หญิงงามแห่งสายน้ำ
สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำทิพย์(น้ำจากเทวดา)
สาวิณี แปลว่า แม่น้ำ
สรลิล แปลว่า น้ำทิพย์
สุธาสินี แปลว่า หญิงงามปานน้ำจากสวรรค์
หทัยชล แปลว่า น้ำใจ
หทยชลัย แปลว่า น้ำแห่งดวงใจ
หทยาสลิล แปลว่า น้ำแห่งดวงใจ
อนินชลัย แปลว่า สายน้ำที่ไม่ถูกนินทา
อาจาริน แปลว่า ผู้มีมารยาทดั่งสายน้ำ

ศศิดารา แปลว่า ดาวคู่เดือน
สวรรย์ดาร์ แปลว่า ดาวที่เป็นใหญ่
สิดารกา แปลว่า ดาวสีขาว
สุดาริกา แปลว่า ดาวอันประเสริฐ
แสงดาว แปลว่า แสงดาว
สินธุ์ดารา แปลว่า แม่น้ำแห่งดวงดาว
สร้อยดารา แปลว่า สายสร้อยดวงดาว
ดุลดารา แปลว่า ดาวแห่งความเที่ยงธรรม
เหมดารินทร์ แปลว่า ดาวทองคำอันยิ่งใหญ่
หฤทยดารา แปลว่า ดาวแห่งดวงใจ
อุษาดารา แปลว่า ดาวตอนเช้า ,ดาวประกายพฤกษ์

pattareema
12-06-2008, 06:22 AM
ชื่อ อัญชิตา หมายความว่าเช่นไรคะ

noppakorn
12-06-2008, 03:20 PM
ชื่อ อัญชิตา หมายความว่าเช่นไรคะ

สวัสดีครับคุณปัทรีมา

อัญชิตา แปลว่า ตัวกูผู้พิชิตแล้ว,ข้าผู้พิชิต,ผู้กำจัดแล้ว,ผู้พิชิตแล้ว
(แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางพุทธศาสนา แปลว่า ความหวั่นไหว ครับ)

samkit
12-06-2008, 03:25 PM
เสมวรรณ์ และสมวรรณ์ มีความหมายเหมือนกันมั้ยครับ แปลว่าอะไรครับ
ขอบคุณครับ ;) ;) ;)

noppakorn
12-06-2008, 03:54 PM
เสมวรรณ์ และสมวรรณ์ มีความหมายเหมือนกันมั้ยครับ แปลว่าอะไรครับ
ขอบคุณครับ ;) ;) ;)

สวัสดีครับคุณsamkit

เสมวรรณ์ และสมวรรณ์ ความหมายต่างกันครับ
เสมวรรณ์ แปลว่า ชนชั้นที่มีความสุข(เสมมาจากขเษม),ผิวแบบคนสยาม (เสม ถ้าเป็นภาษาเขมร แปลว่า สยาม)
สมวรรณ์ แปลว่า เหมาะกับชนชั้น,เหมาะกับผิวพรรณ,คู่ควรกับชนชั้น,คู่ควรกับผิวพรรณ

ที่จริงสองชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องใส่การันต์(ทัณฑฆาต) ก็ได้ครับ

noppakorn
12-07-2008, 11:14 AM
ตอบ คุณjoy

ศิริวัสสากับศิริพัสสา แปลว่า ฤดูฝนที่เป็นมงคล,ฝนที่ดีงาม

ทั้งสองคำความหมายเดียวกัน ว และ พ เป็นตัวเขียนเดียวกันในบาลี ครับ

mam
12-09-2008, 09:37 AM
ศตพร แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
12-09-2008, 10:42 AM
ศตพร แปลว่าอะไรค่ะ

สวัสดีครับ คุณmam

ศตพร แปลว่า พรมมากมาย,ประเสริฐมากมาย,

park1234
12-11-2008, 07:54 PM
ชื่อ สุวิญา แปลว่าอะไรครับ

noppakorn
12-12-2008, 03:25 PM
ชื่อ สุวิญา แปลว่าอะไรครับ

สวัสดีครับคุณ park1234

สุวิญา แปลว่า ผู้มีจิตใจดี

atnoon
12-13-2008, 11:41 AM
ชื่อ สุภัสสร ค่ะ แปลว่าอะไรคะ แล้วดีไหม เกิดวันเสาร์ค่ะ

noppakorn
12-13-2008, 12:41 PM
ชื่อ สุภัสสร ค่ะ แปลว่าอะไรคะ แล้วดีไหม เกิดวันเสาร์ค่ะ

สวัสดีครับ คุณatnoon

สุภัสสร แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ,แสงสว่างที่ดีงาม,ผู้มีรัศมีอันงาม

mam
12-15-2008, 12:25 PM
รบกวนช่วยบอกความหมายของชื่อทั้ง 4 ชื่อด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
1. สุนัตตา
2. ศิริพร
3. อัจฉริยา
4. สิทธา

noppakorn
12-15-2008, 01:02 PM
รบกวนช่วยบอกความหมายของชื่อทั้ง 4 ชื่อด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
1. สุนัตตา2. ศิริพร3. อัจฉริยา4. สิทธา

สวัสดีครับคุณmam

สุนัตตา แปลว่า หลานที่ดี
ศิริพร แปลว่า ผู้มีความสุขเป็นมิ่งขวัญ,ผู้มีพรอันเป็นมงคล
อัจฉริยา แปลว่า ผู้ปราดเปรื่องเหนือผู้อื่น
สิทธา แปลว่า พระฤาษี

piangfan
12-15-2008, 05:12 PM
สวัสดีค่ะพี่นพฯ
เพียงฝันแวะมาส่งเสียงหน่อย ค่ะ เด๋วตกงานค่ะ อิอิ

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน


ฝันมันไกลเลยไปไม่ถึงเพียงฝัน

piangfan
12-15-2008, 06:41 PM
[Rob Lucci] 11:20 am: เอกกฤต
ผกากานต์ แปลให้หน่อยได้มั้ย คุณเพียงฝัน
[piangfan] 11:20 am: ได้ค่ะ
[Rob Lucci] 11:20 am: อิอิ
[Rob Lucci] 11:20 am: ขอบใจจ่ะ
[piangfan] 11:21 am: แปบนะค่ะ

สวัสดีค่ะพี่นพ ฯเพียงฝันรับงานมาฝากพี่นพค่ะ อิอิ
สวัสดีทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน


สวัสดีค่ะวัดเกาะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ(เพียงฝัน)

noppakorn
12-15-2008, 08:57 PM
[Rob Lucci] 11:20 am: เอกกฤต
ผกากานต์ แปลให้หน่อยได้มั้ย คุณเพียงฝัน
[piangfan] 11:20 am: ได้ค่ะ
[Rob Lucci] 11:20 am: อิอิ
[Rob Lucci] 11:20 am: ขอบใจจ่ะ
[piangfan] 11:21 am: แปบนะค่ะ
สวัสดีค่ะพี่นพ ฯเพียงฝันรับงานมาฝากพี่นพค่ะ อิอิ
สวัสดีทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน
สวัสดีค่ะวัดเกาะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ(เพียงฝัน)


ผกากานต์ แปลว่า ดอกไม้อันเป็นที่รัก, ดอกไม้ที่มีค่า

piangfan
12-16-2008, 11:37 AM
สวัสดีค่ะพี่นพฯขอบคุณมากๆค่ะ
สวัสดีทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน


สวัสดีค่ะวัดเกาะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ.....เพียงฝัน?

panda
12-16-2008, 10:15 PM
อยากทราบความหมายของชื่อนี้ค่ะ
อาธิติยา
แสงเดือน

noppakorn
12-17-2008, 11:59 AM
อยากทราบความหมายของชื่อนี้ค่ะ
อาธิติยา
แสงเดือน

สวัสดีครับคุณ panda

อาธิติยา แปลว่า ผู้สูงส่ง
แสงเดือน แปลว่า แสงของพระจันทร์,ความสว่างของดวงจันทร์

Thunderblack_911
12-18-2008, 09:43 AM
อยากรู้ความหมายของชื่อ ศรัณยพงศ์ ขอความกรุณาด้วยนะคับ

piangfan
12-18-2008, 11:56 AM
สวัสดีค่ะ คุณ ศรัณยพงศ์ ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพกรณ์แป็นนะค่ะ
พี่นพขา!! งานเข้าค่ะ

ขอบคุณค่ะ

***

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน


สวัสดีค่ะ วัดเกาะยินดีต้อบรับค่ะ ขอบคุณค่ะ ...เพียงฝัน...

noppakorn
12-18-2008, 02:12 PM
อยากรู้ความหมายของชื่อ ศรัณยพงศ์ ขอความกรุณาด้วยนะคับ

สวัสดีครับคุณศรันยพงศ์
ขอบคุณน้องเพียงฝันที่ช่วยต้อนรับครับ

ศรันยพงศ์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล

Kamolwan
12-18-2008, 08:52 PM
ไอยรินนายา แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
12-18-2008, 09:24 PM
ไอยรินนายา แปลว่าอะไรค่ะ

สวัสดีครับคุณกมลวรรณ

ไอรินนายา เป็นชื่อต่างประเทศครับ (ไอริณ แปลว่า เกลือสินเธาว์ , นายา ไม่มีคำแปลครับ)
นายา ถ้าจำไม่ผิด เป็นตำแหน่งของต่างประเทศครับ IRINNAYA

Kamolwan
12-18-2008, 09:42 PM
แล้ว ไอยฤทธิ์ มีความหมายไหมค่ะ

noppakorn
12-18-2008, 09:56 PM
แล้ว ไอยฤทธิ์ มีความหมายไหมค่ะ

สวัสดีครับคุณกมลวรรณ

ไอยฤทธิ์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีเดชานุภาพ,

Kamolwan
12-25-2008, 12:45 PM
สวัสดีค่ะ กลับมาถามต่อ

อัชฌาชาติ
อาภา
มีความหมายว่าอะไรค่ะ

คำว่า ริน กับ รินทร์ มีความหมาย แตกต่างกันไหมค่ะ

noppakorn
12-25-2008, 04:11 PM
สวัสดีค่ะ กลับมาถามต่อ
อัชฌาชาติ
อาภา
มีความหมายว่าอะไรค่ะ
คำว่า ริน กับ รินทร์ มีความหมาย แตกต่างกันไหมค่ะ http://www.watkoh.com/board/richedit/styles/office2007/fontname.gif

สวัสดีครับคุณกมลวรรณ

อัชฌาชาติ แปลว่า ผู้กิริยาดีงามมาแต่กำเนิด
อาภา แปลว่า แสงสว่าง
ริน แปลว่า ทองเนื้อต่ำ, น้ำ,กิริยาการเทน้ำ
รินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่,เจ้า

noppakorn
12-29-2008, 04:10 PM
อนันตญารัญชน์

มีความหมาย ว่าอะไรเหรอค่ะ

แล้ว รัญชน์วรกาญจน์ กับ อนันตญารัญชน์ อันไหนดีกว่ากันค่ะ

อนันตญารัญชน์ แปลว่า ผู้ยินดีในญานอันไม่มีที่สิ้นสุด

pompam
01-12-2009, 10:11 PM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบว่า อโนมา กับ อโณมา ความหมายเหมือนกันไหมคะ และหมายความว่าอะไร
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
01-13-2009, 04:47 PM
สวัสดีค่ะ
อยากทราบว่า อโนมา กับ อโณมา ความหมายเหมือนกันไหมคะ และหมายความว่าอะไร
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณpompam

อโนมา กับอโณมา เขียนถูกคำผิดคำครับ ที่ถูกควรเขียนเป็น"อโนมา" ครับ(ถ้าอโณ ต้องใช้กับ
"อโณชา"ที่แปลว่า รุ่งอรุณ)

อโนมา แปลว่า หาที่เปรียบไม่ได้,ชื่อแม่น้ำซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จข้ามไปเพื่อออกผนวช

sathapornm
02-04-2009, 04:22 PM
ขอความกรุณาด้วยครับ จะตั้งชื่อลูกสาวว่า อคิรดา หรือ อาคิรดา ขอคำแปลที่ถูกต้องด้วยครับ
ขอบพระคุณมากครับ

piangfan
02-05-2009, 11:50 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณsathapornm
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพ อีกแปบนะค่ะ
ขอแสดงความยินดี กับคุณด้วยค่ะ ที่ได้ลูกสาวค่ะ
ขอบคุณค่ะ

grup'/yo..เพียงฝัน

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดนสวัสดีค่ะ วัดเกาะ ยินดีต้อนรับค่ะ ..สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดเกิดปัญาหา?

zerbie
02-06-2009, 08:25 PM
สวัสดีครับอยากทราบว่า ชือ อรรถวุฒิ แปลว่าอะไรครับ เกิดวันจันทร์ เหมาะไหมครับ

ขอบคุณมากครับ

piangfan
02-06-2009, 08:42 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ zerbie คุณอรรถวุฒิ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแปบค่ะ
ขอบคุณค่ะ

grup'/yo..เพียงฝัน

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

สวัสดีค่ะ วัดเกาะ ยินดีต้อนรับค่ะ

noppakorn
02-07-2009, 05:27 PM
ขอความกรุณาด้วยครับ จะตั้งชื่อลูกสาวว่า อคิรดา หรือ อาคิรดา ขอคำแปลที่ถูกต้องด้วยครับ
ขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณสถาพร
ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

อคิรดา แปลว่า ผู้ยินดีดุจอาทิตย์ (อคิร แปลว่า พระอาทิตย์)

อาคิรดา เขียนไม่ถูกครับ ต้องเขียนเช่นคำแรกครับ (อาคิร เป็นภาษายาวี แปลว่า วันสุดท้าย)

noppakorn
02-07-2009, 05:34 PM
สวัสดีครับอยากทราบว่า ชือ อรรถวุฒิ แปลว่าอะไรครับ เกิดวันจันทร์ เหมาะไหมครับ
ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคตุณzerbie

อรรถวุฒิ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นประโยชน์, ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์

คนเกิดวันจันทร์ ไม่เหมาะกับชื่อนี้ เพราะมีสระ เป็นกาลกิณี ครับ

plaksuwong
02-08-2009, 01:06 AM
สวัสดีค่ะทุกท่าน
พึ่งเป็นสมาชิกเข้ามาใหม่ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยค่ะ
ช่วยแปล ชื่อ อลิดา. อริดา ให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เจี็ยบ

piangfan
02-08-2009, 11:35 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ อลิดา. อริดา
ยินดีต้อนรับค่ะ
อีกแปบ พี่นพ คงออกมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
02-08-2009, 03:01 PM
สวัสดีค่ะทุกท่าน
พึ่งเป็นสมาชิกเข้ามาใหม่ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยค่ะ
ช่วยแปล ชื่อ อลิดา. อริดา ให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เจี็ยบ

สวัสดีครับคุณเจียบ

อริดา และ อลิดา สองคำนี้ไม่มีคำแปลครับ แต่ถ้าจะให้แปลตามตัวศัพท์เลย ก็ไม่เพราะครับ

อริดา แปลว่า ศัตรูแห่กันมา (อริ + ดา)
อลิดา แปลว่า ไม่ตัด

สองชื่อนี้ไม่ดีครับ

zerbie
02-08-2009, 10:35 PM
ขอบพระคุณมากครับ

NiBoJung
02-11-2009, 09:36 AM
อยากทราบความหมายชื่อ สุวัฒน์ ค่ะ เกิดวันศุกร์ ไม่ทราบว่าดีมั้ยคะ

noppakorn
02-11-2009, 03:48 PM
อยากทราบความหมายชื่อ สุวัฒน์ ค่ะ เกิดวันศุกร์ ไม่ทราบว่าดีมั้ยคะ

สวัสดีครับคุณNiBoJung

สุวัฒน์ แปลว่า ผู้มีความเจริญดี,ผู้มีความดีที่เจริญ

ชื่อนี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์ เพราะ มีพยัญชนะ "ว" เป็น กาลกิณี ครับ

pepper
02-11-2009, 10:31 PM
สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่า

ชื่อ สุธิมา แปลว่าอะไรค่ะ

นามสกุล ชุมทัพ ด้วยค่ะ

เกิดวันศุกร์ค่ะ.

ขอบคุณค่ะ

Hed
02-12-2009, 03:38 PM
เอวา ถ้าตั้งใจจะตั้งให้เป็นชื่อเล่น จะมีความหมายในภาษาไทยมั้ยครับ

noppakorn
02-12-2009, 07:15 PM
สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่า
ชื่อ สุธิมา แปลว่าอะไรค่ะ
นามสกุล ชุมทัพ ด้วยค่ะ เกิดวันศุกร์ค่ะ.
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณpepper

สุธิมา แปลว่า ผู้มีปัญญาดี

คนเกิดวันศุกร์ใช้ได้ครับ ชุมทัพ ไม่มีอักษรกาลกินีครับ

noppakorn
02-12-2009, 07:23 PM
เอวา ถ้าตั้งใจจะตั้งให้เป็นชื่อเล่น จะมีความหมายในภาษาไทยมั้ยครับ

สวัสดีครับคุณHed

เอวา เป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง อีฟ แปลว่า แม่ของผู้มีชีวิต,มีชีวิตอยู่
เอวา ถ้ามาจากคำว่า เอวะ ในบาลี แปลว่า ทั้งหลาย

สำหรับชื่อเล่นไม่ค่อยถือสากันเท่าใดครับ

sathapornm
02-16-2009, 04:31 PM
ขออนุญาตปรึกษาการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อดังนี้ครับ

1. ภรรยา เกิดวันศุกร์ ตี 2 ชื่อเดิม อุษา ตั้งใจจะเปลี่ยนเป็น อุรริษา หรือ อุษณิษา ขอความกรุณาท่านดูความหมายและความเหมาะสมให้ด้วยครับ

2. บุตรสาว ใกล้คลอด กำหนดไว้เบื้องต้น น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน หรือ จันทร์ 20 เมษายน
ได้ตั้งชื่อเล่นๆ ไว้แล้วว่า น้องตะวัน
ขอความกรุณาท่านได้ดูชื่อจริงที่มีความหมายว่าดวงตะวัน แสงตะวัน หรือรัศมี ให้ลูกสาวด้วยครับ
มีชื่อที่ตั้งไว้บ้าง ได้แก่ ทีปภาดา อาภาพิมล ปิยะตะวัน พชรตวัน
ขอความกรุณาท่านพิจารณาความหมายของแต่ละชื่อ และความหมาะสมในแต่ละวันให้ด้วยเถิดครับ ขอบพระคุณท่านมากครับ

piangfan
02-16-2009, 07:14 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ sathapornm
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพ แปบ นะค่ะ
ขอแสดงความยินดีค่ะ ที่คุณได้บุตรสาวค่ะ
เอ๋!! พี่นพ เพียงฝันเรียกบุตรสาวถูกไหมหนอ?
หรือเพียงฝันต้องเรียกว่าธิดาคะ
ขอบคุณค่ะ

grup'/yo..เพียงฝัน

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

demona
02-18-2009, 11:49 AM
ช่วยแปลชื่อให้หน่อยนะครับ


- สิริน

คับ

piangfan
02-18-2009, 01:01 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณdemona
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพสักครู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

kongkwuan
02-18-2009, 01:33 PM
ศิรพัชร์ แปลว่าอะไร

aicy
02-18-2009, 07:46 PM
ขอรบกวนถามซักนิดค่ะ

ชื่อ อนรรฆ แปลว่าอะไรค๊ะ

ขอบคุณมากค่ะ

piangfan
02-18-2009, 10:13 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ kongkwuan คุณaicy
คอย พี่นพ แปบค่ะ เด๋วพี่นพ มาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

grup'/yo.. เพียงฝัน

ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
02-19-2009, 03:54 PM
ขออนุญาตปรึกษาการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อดังนี้ครับ

1. ภรรยา เกิดวันศุกร์ ตี 2 ชื่อเดิม อุษา ตั้งใจจะเปลี่ยนเป็น อุรริษา หรือ อุษณิษา ขอความกรุณาท่านดูความหมายและความเหมาะสมให้ด้วยครับ

2. บุตรสาว ใกล้คลอด กำหนดไว้เบื้องต้น น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน หรือ จันทร์ 20 เมษายน
ได้ตั้งชื่อเล่นๆ ไว้แล้วว่า น้องตะวัน
ขอความกรุณาท่านได้ดูชื่อจริงที่มีความหมายว่าดวงตะวัน แสงตะวัน หรือรัศมี ให้ลูกสาวด้วยครับ
มีชื่อที่ตั้งไว้บ้าง ได้แก่ ทีปภาดา อาภาพิมล ปิยะตะวัน พชรตวัน
ขอความกรุณาท่านพิจารณาความหมายของแต่ละชื่อ และความหมาะสมในแต่ละวันให้ด้วยเถิดครับ ขอบพระคุณท่านมากครับ

สวัสดีครับคุณสถาพร
ขอโทษที่ตอบช้าครับ พอดีไปต่างจังหวัดครับ

คนเกิดวันศุกร์ มีพยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว เพราะฉะนั้น ชื่อ อุรริษา ใช้ไม่ได้ครับ
อุษณิษา แปลว่า มงกุฏ อ ษ เป็น มูละ สระ อา อิ เป็น อายุ ณ เป็น มูละ

ส่วนบุตรสาวนั้น ถ้าเกิดวันจันทร์ จะมีสระทั้งหมด เป็นกาลกิณี ต้องหาชื่อที่ไม่มีสระ มาตั้งครับ
แต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์ พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ต้องหาชื่อที่ไม่พยัญชนะเหล่านี้ครับ
รอลูกสาวเกิดก่อนดีกว่าน่ะครับ แล้วค่อยถามอีกครั้ง(แต่เข้าใจน่ะครับหัวอกคนเป็นพ่อ)

noppakorn
02-19-2009, 04:01 PM
ช่วยแปลชื่อให้หน่อยนะครับ
- สิริน

สวัสดีครับคุณdemona

สิริน แปลว่า ยอดต้นอิน (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)

ชื่อนี้ที่ถูกควรใช้เขียนว่า "สิรินทร์" แปลว่า มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

noppakorn
02-19-2009, 04:08 PM
ข้อความโดย: kongkwuan ข้อความเมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 01:33:15 pm ใส่การอ้างถึงคำพูด (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=post;topic=102.75;num_replies=90#top)
ศิรพัชร์ แปลว่าอะไรข้อความโดย: aicy ข้อความเมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 07:46:52 pm ใส่การอ้างถึงคำพูด (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=post;topic=102.75;num_replies=90#top)
ขอรบกวนถามซักนิดค่ะ

ชื่อ อนรรฆ แปลว่าอะไรค๊ะ

สวัสดีครับคุณ kongkwuan คุณ aicy
ขอตอบที่กระทู้เดียวกันเลยน่ะครับ

ศิรพัชร์ แปลว่า สุดยอดแห่งเพชร,สุดยอดความแข็งแกร่ง

อนรรฆ แปลว่า หาค่ามิได้

demona
02-19-2009, 08:55 PM
ขอบคุนมากครับ

123456789
02-23-2009, 09:58 PM
อยากทราบความหมายของ ชื่อ อคัมย์พัชญ์ ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

123456789
02-23-2009, 10:27 PM
อรวีร์ แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
02-24-2009, 11:04 AM
อยากทราบความหมายของ ชื่อ อคัมย์พัชญ์ ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับคุณ 99

อคัมย์พัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร,ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร
อรวีร์ แปลว่า หญิงที่มีความกล้าหาญ

(แต่บอกตรงๆนะครับ ว่าผมไม่แน่ใจว่า อคัมย์ = ไม่เหมือน จะถูกต้องหรือไม่ เพราะหาศัพท์ไม่พบ แต่ใช้ความจำเอาครับ)

sathapornm
02-25-2009, 02:48 PM
ขอบพระคุณพี่นพเป็นอย่างสูงครับ
ผมมีข่าวมาบอกครับ ลูกสาวผมคลอดแล้ว คลอดก่อนกำหนด
วันนี้ผมมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ

1. "พริมาภา" มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2. ถ้าเกิดวันพฤหัสบดี ตอน ตี 2 (จริงๆ คือ 02.00น. ของวันศุกร์) จะใช้เกณฑ์วันใดในการตั้งชื่อครับ
3. เคยอ่านหนังสือเจอว่า ถ้าชื่อมีกาลกิณี 2 ตัวในชื่อเดียวมันจะหักล้างกันเอง เช่น ลลนา (นางสาวไทยมี ล เป็นกาลกิณี)
ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ
4. "อุรริษา" มีความหมายว่าอย่างไรครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารยืพี่นพมากครับ

noppakorn
02-25-2009, 11:34 PM
ขอบพระคุณพี่นพเป็นอย่างสูงครับ
ผมมีข่าวมาบอกครับ ลูกสาวผมคลอดแล้ว คลอดก่อนกำหนด
วันนี้ผมมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ

1. "พริมาภา" มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2. ถ้าเกิดวันพฤหัสบดี ตอน ตี 2 (จริงๆ คือ 02.00น. ของวันศุกร์) จะใช้เกณฑ์วันใดในการตั้งชื่อครับ
3. เคยอ่านหนังสือเจอว่า ถ้าชื่อมีกาลกิณี 2 ตัวในชื่อเดียวมันจะหักล้างกันเอง เช่น ลลนา (นางสาวไทยมี ล เป็นกาลกิณี)
ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ
4. "อุรริษา" มีความหมายว่าอย่างไรครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารยืพี่นพมากครับ

สวัสดีครับคุณสถาพร

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่ได้เป็นคุณพ่อแล้ว

คนเกิดวันพฤหัส ตอนตี 2 ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่ของวันศุกร์ ตามสากล โหราศาสตร์ เขาให้นับเป็น
คืนวันพฤหัสครับ พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น ครับ
สำหรับชื่อทีมีกาลกิณี 2 ตัว หักล้างกันไม่ได้ครับ ไม่ควรมีแม้แต่ตัวเดียว ยิ่ง 2 ตัว ยิ่งไปกันใหญ่ครับ
เชื่อโบราณดีกว่าครับ

พริมาภา แปลว่า แสงสว่างอันสวยงาม
อุรริษา แปลว่า อ้อมอกพระอิศวร (ริษา มาจาก ริสา ครับ)

b42day
02-26-2009, 09:50 AM
ชื่อโสภิดา เกิดวันพุธกลางวันค่ะ แล้วชื่อได้เลข 18 +นามสกุล ได้เลข 16 รวมกันได้ 34 ค่ะ ไม่ค่อยดีเท่าไร มีชื่อแนะนำที่ได้เลขดีกว่านี้ไหมค่ะ แนะนำด้วยค่ะ อยากเปลี่ยนชื่อมากๆเลย

อ่อ แล้วถ้าจะไปเปลี่ยนชื่อ เราต้องดูฤกษ์ดูเวลาไหมค่ะ

จะรอคำตอบนะค่ะ ขอบคุณค้า

piangfan
02-26-2009, 12:10 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ b42day คุณโสภิดา
ยินดีต้อนรับค่ะ
คอย พี่นพ สักครู่ใหญ่ๆค่ะ
ขอบคุณค่ะ


grup'/yo.. เพียงฝัน


ตะวันส่องแสงธรรมนำ มิตรภาพไร้พรมแดน

noppakorn
02-26-2009, 04:04 PM
ชื่อโสภิดา เกิดวันพุธกลางวันค่ะ แล้วชื่อได้เลข 18 +นามสกุล ได้เลข 16 รวมกันได้ 34 ค่ะ ไม่ค่อยดีเท่าไร มีชื่อแนะนำที่ได้เลขดีกว่านี้ไหมค่ะ แนะนำด้วยค่ะ อยากเปลี่ยนชื่อมากๆเลย
อ่อ แล้วถ้าจะไปเปลี่ยนชื่อ เราต้องดูฤกษ์ดูเวลาไหมค่ะ
จะรอคำตอบนะค่ะ ขอบคุณค้า

สวัสดีครับคุณโสภิดา
ขอบคุณน้องเพียงฝันที่ช่วยต้องรับครับ

เรื่องกำลังเลขนั้นปกติ ผมว่าจะไม่วิเคราะห์ให้ใคร เนื่องจากผมเองไม่ค่อยเชื่อถือนัก เพราะว่ากำลังตัวเลขนั้น
มีทั้งกำลังดวงดาว และกำลังทักษา ซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง น่าจะยึดเอาแบบโบราณ ที่ไม่เอาเฉพาะพยัญชนะ
ที่เป็นกาลกิณี น่าจะดีกว่าครับ
สำหรับชื่อคุณ ถ้านับกำลังเลขตามทักษา นั้นไม่เป็นสิริมงคล เพราะตกเลข 18 ส่วนนามสกุลผมว่าไม่น่านำมา
เกียวข้องด้วยครับ เพราะตามหลักเขาเอาแต่ชื่อครับ เพราะนามสกุล พอคุณแต่งงานไป ก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้ว
ส่วนการเปลี่ยนชื่อสกุลนั้น ผมว่าเอาฤกษ์สะดวกจะดีกว่า ฤกษ์ดีคือคุณว่าง เจ้าพนักงานสะดวก ก็ฤกษ์ดีครับ
แต่ถ้าต้องการจริงๆ ก็เลือกเอาวันธงไชย โดยดูตามปฏิทินก็ได้ครับ

สริตา แปลว่า ผู้เป็นที่ระลึกถึง กำลังเลข 19
ยลรดา แปลว่า ผู้มองโลกในแง่ดี กำลังเลข 20
เยาวภา แปลว่า หญิงสาว,หญิงอันเป็นดวงใจ กำลังเลข 19
ลลิตา แปลว่า หญิงสวยมีเสน่ห์ กำลังเลข 20
วีรดา แปลว่า ผู้กล้าหาญหญิง กำลังเลข 19
รสริน แปลว่า ผู้มีเสน่ห์ กำลังเลข 24
โยษิตา แปลว่า ผู้หญิง กำลังเลข 24
รสิกา แปลว่า ผู้มีรสนิยมดีมีเสน่ห์ กำลังเลข 19

ชื่อที่แนะนำ ใช้พยัญชนะ ย ร ล ว เพราะ เป็นพยัญชนะที่เป็นศิริ เหมาะสำหรับผู้หญิงครับ

ptcgas
02-26-2009, 04:48 PM
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับ
อยากได้ความรู้เรื่องการตั้งชื่อ
ตอนนี้ผมชื่อ พรชัย ตั้งจิตปรารถนา
เกิดวันศกร์ที่ 5 ตุลาคม 2522 ปีแพะ
ชื่อคนเกิดวันนี้ห้ามมี ร ล ย ว
ผมก็ไปหาข้อมูลมาครับ
เลยพยายามหาอักษรทุกหมวดหมู่มาผสมเอาครับ
โดยในชื่อ มี บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี ครบเลยครับ
เลยได้ชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ ตั้งจิตปรารถนา
สาเหตุที่ชื่อออกมายาวขนาดนี้เพราะผมอยากให้มีอักษรมงคลครบทุกหมวดอะครับ
แล้วใช้โปรแกรมทำนายชื่อของ www.mahamodo.com (http://www.mahamodo.com) ได้ผลดังนี้


ชื่อ : อดิเชษฐ์พงศ์ [ไม่ใส่คำแปล/ไม่ทราบคำแปล]
เกิดวันศุกร์ ชื่อมีทั้งหมด 12 ตัวอักษร รวมชื่อกับนามสกุลแล้วได้กำลังพระเคราะห์ 105
แยกตัวอักษรจากชื่อคุณอดิเชษฐ์พงศ์แล้วมีรายละเอียดดังนี้

1. มี อ เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 6]
2. มี ด เป็น อุตสาหะ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 1]
3. มี สระ อิ เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 4]
4. มี สระ เอ เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 2]
5. มี ช เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 2]
6. มี ษ เป็น บริวาร เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง [มีค่าเป็น 4]
7. มี ฐ เป็น มูละ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 9]
8. มี ตัวการันต์ เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 9]
9. มี พ เป็น มนตรี อักขระตัวนี้ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู [มีค่าเป็น 8]
10. มี ง เป็น เดช เป็นอักขระที่ช่วยเสริมบารมี อำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง ให้มีอานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรงต่อเจ้าของชื่อ [มีค่าเป็น 2]
11. มี ศ เป็น บริวาร เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง [มีค่าเป็น 7]
12. มี ตัวการันต์ เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว [มีค่าเป็น 9]

สรุปจำนวนทักษาทั้ง ๘ ในชื่อของคุณอดิเชษฐ์พงศ์ มีอักขระที่เป็นบริวาร 2, อายุ 5, เดช 1, ศรี 1, มูละ 1, อุตสาหะ 1, มนตรี 1, กาลกิณี 0

คำอธิบายเกี่ยวกับทักษาของคุณอดิเชษฐ์พงศ์
บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน (ชื่อคุณมีบริวาร 2)
อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน หากนำตัวอักษรที่มีทักษานี้มาตั้ง เชื่อกันว่าทำให้มีอายุยืนยาว (ชื่อคุณมีอายุ 5)
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง (ชื่อคุณมีเดช 1)
ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา (ชื่อคุณมีศรี 1)
มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า (ชื่อคุณมีมูละ 1)
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า และการงานอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ อุตสาหะของตนเอง (ชื่อคุณมีอุตสาหะ 1)
มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ หรือความสำเร็จ ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน (ชื่อคุณมีมนตรี 1)
กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต (ชื่อคุณมีกาลกิณี 0)

สำหรับคุณอดิเชษฐ์พงศ์ ผู้เกิดวันศุกร์
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม บริวาร คือพวก ศ ษ ส ห ฬ ฮ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อายุ คือ สระทั้งหมด ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม เดช คือ ก ข ค ฆ ง ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรัก ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม ศรี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มูละ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมพลังความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อุตสาหะ คือ ด ต ถ ท ธ น ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif เสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มนตรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
http://www.mahamodo.com/images/dot_green.gif หลีกเลี่ยงหรือไม่ควรใช้ อักษรกลุ่ม กาลกิณี คือ ย ร ล ว ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ
[HR]วิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์
ชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 63 [รายละเอียดการแยกชื่อ อ=6 ด=1 สระอิ=4 สระเอ=2 ช=2 ษ=4 ฐ=9 ตัวการันต์=9 พ=8 ง=2 ศ=7 ตัวการันต์=9 ]
นามสกุล ตั้งจิตปรารถนา มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 42 [รายละเอียดการแยกนามสกุล ต=3 ไม้หันอากาศ=4 ไม้โท=2 ง=2 จ=6 สระอิ=4 ต=3 ป=2 ร=4 สระอา=1 ร=4 ถ=1 น=5 สระอา=1 ]
รวมชื่อและนามสกุล อดิเชษฐ์พงศ์ ตั้งจิตปรารถนา มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 105

[HR]แยกวิเคราะห์ 3 ส่วน คือ 1. ชื่อ 2. นามสกุล 3. ชื่อ + นามสกุล ดังนี้ 1. ชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 63 พลังความรักไม่มีสิ้นสุด

คำทำนายของชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ (63)
กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๖๓ ประกอบด้วยดาวศุกร์เลข ๖ ดาวอังคารเลข ๓ ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกัน เป็นเลขดีที่บ่งถึงความรักอันสม หวังหวานชื่น บุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ๖๓ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามและคนทั่วไป มีมิตรสหายมาก เลข ๖๓ บวก กันได้เลข ๙ ดาวเกตุ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สตรีที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข ๖๓ หรือ ๓๖ มีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก

สรุปย่อๆ : ดีมาก ไม่มีอุปสรรคและเรื่องยุ่งยาก ก้าวหน้าด้านการงาน การเรียนดี ดีเด่นเรื่องความรัก มีเพื่อนมาก ควรทำบุญเสริมดวงจะดีมากๆ และจะโชคดีตลอด

2. นามสกุล ตั้งจิตปรารถนา ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 42 พลังโรแมนติค

คำทำนายของนามสกุล ตั้งจิตปรารถนา (42)
กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๔๒ เป็นเลขดี แต่ออกจะนิ่ม ชอบศิลป์ ชอบกวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน โรแมนติก มีความละมุนละมัย ในสายเลือด มีหัวทางประดิษฐ์คิดค้น สมองแจ่มใสมาก แต่ค่อนข้างจะเพ้อฝัน ไม่ชอบท่าทีแข็งกร้าวชีวิตจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก มักเป็นที่รักแก่คนทั้งมวล

สรุปย่อๆ : เป็นมงคล เป็นคนใจเย็น มีจินตนาการกว้างไกล อารมณ์ศิลป์ สู้ชีวิต เรื่องรักและการงานสำเร็จดังใจ มีเงินทองไม่ขาดมือ

3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล อดิเชษฐ์พงศ์ ตั้งจิตปรารถนา ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 105 พลังแห่งเสน่ห์

คำทำนายของ ชื่อ + นามสกุล อดิเชษฐ์พงศ์ ตั้งจิตปรารถนา (105)
กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๑๕ เป็นกำลังของดาวจันทร์ เป็นคนมีเสน่ห์ มีปฏิภาณว่องไว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มี ผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอด มักได้รับของตอบแทนทั้งสิ่งของและการเงินจากบุคคลอื่นอยู่เสมอ จุดอ่อนของ คนหมายเลข๑๕ คือ ขี้สงสารคนอื่นจึงทำให้ถูกหลอกได้ง่าย อย่าเชื่อใจใครง่าย ๆ โดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลหมายเลข ๑๕ เป็นนัก พูดชั้นดีมีคารมดึงดูดเร้าใจผู้อื่น เหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร มีพรสวรรค์ทางดนตรี ศิลปะและการละคร อารมณ์ ยั่วยวน และอำนาจดึงดูดเฉพาะตัวที่รุนแรง คือ เสน่ห์แรง อำนาจมหัศจรรย์ของเลข ๑๕ ส่งผลให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสุดนิยม ชมชอบปรารถนาที่จะเข้าใกล้ ดึงดูดให้บุคคลเข้ามาหาได้อย่างประหลาด ผลพลอยได้คือ จะโชคดีได้รับของกำนัลความรัก ความเสน่หาจากผู้อื่น เลข ๑๕ จัดเป็นหมายเลขที่โชคดีมากจะได้รับพรประเสริฐและสามารถนำความผาสุขเอนกอนันต์มาสู่คน ทั้งปวง แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใช้อำนาจลึกลับ และการได้รับพรนี้ไปทางที่ผิด

สรุปย่อๆ : เป็นตัวเลขที่ดี มีเพื่อนมาก คนรักใคร่มากมาย อารมณ์ดี จิตใจดี เข้าได้กับทุกคน มีศิลปะในการพูด ทำให้คนรักใคร่เกื้อหนุน ดวงชะตามีเกียรติยศชื่อเสียง มีโชคลาภ [HR]สรุป ชื่อ นามสกุล และผลรวมชื่อ+นามสกุล
1. ชื่อ "อดิเชษฐ์พงศ์" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 63 พลังความรักไม่มีสิ้นสุด
2. นามสกุล "ตั้งจิตปรารถนา" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 42 พลังโรแมนติค
3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล "อดิเชษฐ์พงศ์ ตั้งจิตปรารถนา" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 105 พลังแห่งเสน่ห์ [HR]คำทำนายผลรวม ชื่อ + นามสกุล ได้เลข 105 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน) [เลข 15 พลังแห่งเสน่ห์ ]
เลข ๑๕ เป็นเลขดี ชี้บอกเหตุ
มงคลเขต ชื่อสกุล อุดมสมัย
คุณเป็นคน อารมณ์ดี ดึงดูดใจ
มิตรสหาย คนรักมาก อยากช่วยคุณ
ผูกสัมพันธ์ดี มีเงินทอง ข้าวของใช้
มีศิลป์ใน การพูด คนเกื้อหนุน
หากทำงาน ด้านการพูด เป็นต้นทุน
จะมีบุญ สุขสบาย บั้นปลายวัย
ดวงชะตา ว่าคนนี้ นั้นมีเกียรติ
รายละเอียด ชื่อเสียงดี มีโชคให้
ทั้งเป็นที่ ชื่นชอบ คนทั่วไป
คนที่ได้ ชื่อนี้ ดีนักแลฯ

สิ่งที่ผมอยากถามท่าน อุบาสกนพกรณ์ ว่า ชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ นั้นมีความหมายหรือไม่ครับ
แล้วสมควรหรือไม่
อยากทราบครับ หรือใช้ความหมายของ อดิ - เชษฐ์-พงศ์ รวมๆกัน
แล้วแปลออกมาได้หมายความว่ายังไงครับ
(ขออภัยครับที่ข้อความค่อนข้างยาว)

b42day
02-26-2009, 05:08 PM
ขอบคุณค่ะ http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/1.gif

noppakorn
02-26-2009, 05:11 PM
สิ่งที่ผมอยากถามท่าน อุบาสกนพกรณ์ ว่า ชื่อ อดิเชษฐ์พงศ์ นั้นมีความหมายหรือไม่ครับ
แล้วสมควรหรือไม่
อยากทราบครับ หรือใช้ความหมายของ อดิ - เชษฐ์-พงศ์ รวมๆกัน
แล้วแปลออกมาได้หมายความว่ายังไงครับ
(ขออภัยครับที่ข้อความค่อนข้างยาว)

สวัสดีครับคุณptcgas

ก่อนอื่นขอชมว่าเก่งมากครับ ชื่อยาวๆ สมัยนี้เห็นนิยมกันน่ะครับ ตกกำลังเลขก็เป็นสิริมงคลนามครับ

อดิเชษฐพงศ์ แปลว่า เชื้อสายที่ดีเลิศกว่าพี่ชาย (อดิ = พิเศษ,มาก,ดีเลิศ)(เชษฐ์ = พี่ชาย)(พงศ์ = เชื้อสาย,วงศ์)

ptcgas
02-26-2009, 05:22 PM
สอบถามอีกนิดนึงครับ คำว่าเชษฐ์ นอกจากแปลว่าพี่ชายแล้ว หมายถึงผู้มีอำนาจ(มากกว่า)ด้วยหรือเปล่าครับ

noppakorn
02-26-2009, 11:44 PM
สอบถามอีกนิดนึงครับ คำว่าเชษฐ์ นอกจากแปลว่าพี่ชายแล้ว หมายถึงผู้มีอำนาจ(มากกว่า)ด้วยหรือเปล่าครับ

สวัสดีครับคุณptcgas

คำว่าเชษฐ์ นอกจากแปลว่าพี่ชายแล้ว เมื่อนำไปประสมกับคำอื่น สามารถแปลไว้ว่า มากกว่า ครับ เช่น
(เชษฐ์ คำเดียวโดดๆ แปลว่า พี่ชาย,ผู้สูงวัยกว่า,ผู้เจริญกว่า)
โลกเชษฐ์ แปลว่า ประเสริฐกว่าใครในโลก คือพระพุทธเจ้า
สุรเชษฐ์ แปลว่า เหนือกว่าเทวดา คือพระพรหม
พรรณเชษฐ์ แปลว่า เชื้อสายสูงกว่า คือวรรณะพราหมณ์ ครับ

สำหรับทีผมแปลให้ว่า"พี่ชาย"เพราะว่า คุณมีคำว่า "อดิ" ซึ่งแปลว่า พิเศษ ,เลิศกว่า, ใหญ่กว่า อยู่แล้ว
เป็นคำแปลที่มีความหมายเดียวกันอยู่ครับ

อดิเชษฐ์พงศ์ สามารถแปลว่า เชื้อสายหรือตระกูลที่พิเศษกว่า, หรือยิ่งใหญ่กว่า,ประเสริฐกว่า ก็ได้ครับ

ขออภัยที่ไม่ได้แปลหมดทุกคำครับเพราะอาจทำให้บางท่านงงได้ครับ

ptcgas
02-27-2009, 05:52 PM
ขอบพระคุณ ท่าน อุบาสกนพกรณ์ เป็นอย่างสูงครับ
แล้วผมจะเข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ผมตั้งเองแต่อยากสอบถามว่าต้องถือ ฤกษ์วันไหนหรือเปล่าครับ
หรือว่าเราอยากเปลี่ยนก็เข้าไปเปลี่ยนที่เขตได้เลยไม่ต้องถือฤกษื

noppakorn
02-27-2009, 10:17 PM
ขอบพระคุณ ท่าน อุบาสกนพกรณ์ เป็นอย่างสูงครับ
แล้วผมจะเข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ผมตั้งเองแต่อยากสอบถามว่าต้องถือ ฤกษ์วันไหนหรือเปล่าครับ
หรือว่าเราอยากเปลี่ยนก็เข้าไปเปลี่ยนที่เขตได้เลยไม่ต้องถือฤกษื

ถ้าตามสบายก็เอาฤกษ์สะดวกครับ แต่ถ้าจะดูวันก็เลือกเอาวันธงไชยในปฏิทินก็ได้ครับ

noppakorn
02-28-2009, 07:52 PM
ขอหยุดแปลความหมายชื่อ 2 สัปดาห์
2-15 มีค.52 เพื่อเดินทางไปแสวงบุญอินเดียครับ

ญาติธรรมที่ต้องการทราบคำแปลแต่ไม่เร่งด่วน สามารถฝากชื่อไว้ในกระทู้ กลับมาจะรีบดำเนินการให้ครับ

ขออภัยทุกท่านด้วยครับ
อุบาสกนพกรณ์
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

nongpee
03-18-2009, 11:25 AM
ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับการแปลความหมายชื่อต่าง ๆ ที่ถามเข้ามา ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ
ขอถามอีกชื่อละกันนะค่ะ สุณัฐธิดา แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณมากจากใจจริงค่ะ

noppakorn
03-18-2009, 03:19 PM
ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับการแปลความหมายชื่อต่าง ๆ ที่ถามเข้ามา ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ
ขอถามอีกชื่อละกันนะค่ะ สุณัฐธิดา แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณมากจากใจจริงค่ะ

สวัสดีครับคุณน้องพี
ยินดีเสมอครับ

สุณัฐธิดา แปลว่า บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี ครับ

loveyousomuch
03-20-2009, 02:27 PM
แล้ว สุนที ล่ะค่ะแปลว่าไร

noppakorn
03-20-2009, 09:52 PM
แล้ว สุนที ล่ะค่ะแปลว่าไร

สวัสดีครับคุณloveyousomuch

สุนที แปลว่า สายน้ำที่ดี , แม่น้ำที่ดี

mit6
03-21-2009, 01:46 PM
หลานสาวผมเกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 16.24 ครับ

ที่บ้านตั้งชื่อให้ว่า Anika ครับ แต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าจะสะกดไงครับระหว่าง " อัญนิกา " กับ " อัญณิการ์ " ครับ
ช่วยดูให้หน่อยครับว่าควรเป็นชื่อไหนในภาษาไทยดีครับ แล้วความหมายแปลว่าไรเหรอครับ

ขอความกรุณาตอบหน่อยนะครับ จะแจ้งตั้งชื่อวันนี้อะครับ

noppakorn
03-21-2009, 06:35 PM
หลานสาวผมเกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 16.24 ครับ

ที่บ้านตั้งชื่อให้ว่า Anika ครับ แต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าจะสะกดไงครับระหว่าง " อัญนิกา " กับ " อัญณิการ์ " ครับ
ช่วยดูให้หน่อยครับว่าควรเป็นชื่อไหนในภาษาไทยดีครับ แล้วความหมายแปลว่าไรเหรอครับ

ขอความกรุณาตอบหน่อยนะครับ จะแจ้งตั้งชื่อวันนี้อะครับ

สวัสดีครับคุณmit6

อัญนิกา แปลว่า ผู้มีความรู้
อัญณิการ์ แปลว่า เรือนแก้ว (ไม่แน่ใจในคำแปลครับ)

ผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยน่ะครับ เพราะไม่แน่ใจคำแปลจริงๆครับ แต่ชื่ออัญณิการ์ มีผู้ใช้หลายท่านครับ

mit6
03-21-2009, 09:07 PM
ขอบคุณครับ

orangeday
03-21-2009, 10:02 PM
รบกวนด้วยนะคะ

อยากได้ชื่อที่หมายถึง ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

จะมีหรือเปล่าคะ

noppakorn
03-22-2009, 11:04 AM
ขอบคุณครับ

สวัสดีอีกครั้งครับคุณmit6

อัญนิกา แปลว่า ผู้มีความรู้
อัญณิการ์ แปลว่า ผู้ทำเครื่องประดับ,ผู้มีเครื่องประดับ

iioon
03-22-2009, 09:02 PM
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนให้ช่วยแปลความหมายชื่อให้ด้วยนะค่ะ
ไอยวริญญ
ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
03-23-2009, 05:20 PM
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนให้ช่วยแปลความหมายชื่อให้ด้วยนะค่ะ
ไอยวริญญ
ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับคุณiioon

ไอยวริญ(ไอยวริญญ์) แปลว่า ผู้รู้อันยิ่งใหญ่ หรือผู้ทรงปัญญาเลิศ

ชื่อนี้มีแปลไว้ที่หน้าแรกแล้วครับ

DEKWAT
03-24-2009, 09:10 AM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยแปลความหมายชื่อให้ด้วยนะคะ

ศุภรัตน์ แปลว่า ?
ขอบคุณมาก ๆๆค่า

(จากคุณ kikberry (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=805))

noppakorn
03-24-2009, 01:47 PM
สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยแปลความหมายชื่อให้ด้วยนะคะ

ศุภรัตน์ แปลว่า ?
ขอบคุณมาก ๆๆค่า

(จากคุณ kikberry (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=805))

สวัสดีครับคุณkikberry

ศุภรัตน์ แปลว่า ผู้มีมงคลอันประเสริฐ,ผู้มีแก้วอันเป็นมงคล

chingmang
03-27-2009, 10:19 PM
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ อิสราภรณ์ อิด-สะ-รา-ภร แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

noppakorn
03-29-2009, 02:07 PM
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ อิสราภรณ์ อิด-สะ-รา-ภร แปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับคุณchingmang

อิสราภรณ์ แปลว่า ผู้มีอิสระ, ผู้เป็นใหญ่

eakaphob
03-31-2009, 11:44 PM
สุภาดา มีคำแปลไหมครับ เอาชื่อพ่อกับแม่มารวมกัน จะตั้งให้ลูกสาวเกิดวันศุกร์สี่ทุ่มเหมาะไหมครับ

noppakorn
04-01-2009, 11:10 AM
สุภาดา มีคำแปลไหมครับ เอาชื่อพ่อกับแม่มารวมกัน จะตั้งให้ลูกสาวเกิดวันศุกร์สี่ทุ่มเหมาะไหมครับ

สวัสดีครับคุณเอกภพ

สุภาดา แปลว่า พี่ชายที่ดี,น้องชายที่ดี

อยากขอแนะนำสักนิดครับ เพราะชื่อสุภาดา คำแปลจะออกแมนๆสักหน่อย แต่ก็มีผู้ใช้นามเช่นนี้มากพอควรครับ แต่ถ้าเติมเป็น "สุภานิดา" แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอันดีงาม จะดูอ่อนช้อยขึ้นครับ (เป็นความเห็นส่วนตัวครับ)

eakaphob
04-01-2009, 01:01 PM
สุภาดา มีคำแปลไหมครับ เอาชื่อพ่อกับแม่มารวมกัน จะตั้งให้ลูกสาวเกิดวันศุกร์สี่ทุ่มเหมาะไหมครับ

สวัสดีครับคุณเอกภพ

สุภาดา แปลว่า พี่ชายที่ดี,น้องชายที่ดี

อยากขอแนะนำสักนิดครับ เพราะชื่อสุภาดา คำแปลจะออกแมนๆสักหน่อย แต่ก็มีผู้ใช้นามเช่นนี้มากพอควรครับ แต่ถ้าเติมเป็น "สุภานิดา" แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอันดีงาม จะดูอ่อนช้อยขึ้นครับ (เป็นความเห็นส่วนตัวครับ)


ขอบคุณสำหรับคำแปล และความเห็นเพิ่มเติมครับ

sirivimol
04-01-2009, 03:20 PM
ชื่อ ศิริณ มีความหมายมั้ยคะ อยากตั้งชื่อลูกสาวที่กำลังจะคลอด

noppakorn
04-01-2009, 04:12 PM
ชื่อ ศิริณ มีความหมายมั้ยคะ อยากตั้งชื่อลูกสาวที่กำลังจะคลอด

สวัสดีครบคุณสิริวิมล

ศิริณ แปลว่า กลางคืนครับ (มาจาก"ศิริณา")

jeab31
04-02-2009, 10:31 PM
สวัสดีคะ คุณนพกรณ์
ต้องรบกวนแปลความหมายชื่อ "สุทธิภากร" ให้ด้วยนะคะ
อยากใช้ชื่อนี้คะ แต่ไม่ทราบความหมาย

ขอบคุณคะ

noppakorn
04-03-2009, 12:31 AM
สวัสดีคะ คุณนพกรณ์
ต้องรบกวนแปลความหมายชื่อ "สุทธิภากร" ให้ด้วยนะคะ
อยากใช้ชื่อนี้คะ แต่ไม่ทราบความหมาย

ขอบคุณคะ

สวัสดีครับคุณจิ๊บ

สุทธิภากร แปลว่า ผู้สร้างแสงอันบริสุทธิ์, พระอาทิตย์อันบริสุทธิ์

piangfan
04-03-2009, 09:13 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณDEKWAT และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

iioon
04-03-2009, 11:35 PM
ขอเรียนถามอีกครั้งค่ะ พอดีตอนแรกตั้งชื่อลูกเป็น ไอยวริญญ เพราะวางแผนว่าจะคลอดวันพฤหัสบดี แต่ลูกคลอดก่อนไปคลอดวันพุธ จึง เปลี่ยนชื่อ เป็น ไอยวริณ อยากเรียนถามว่ายังมีความหมายเหมือนเดิมมั๊ยค่ะ หรือว่าถ้าไม่เหมือนเดิมชื่อใหม่นี้หมายถึงอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

iioon
04-04-2009, 12:14 AM
ขอรบกวนอีกครั้งค่ะ ถ้าใช้ชื่อ ไอยวริณฑ จะมีความหมายมั๊ยค่ะ

Re
04-04-2009, 02:43 PM
อรณาลักษณ์ แปลว่าอะไรคะ
แล้วอ่านว่า ออ-ระ-นา-ลัก ใช่มั๊ยคะ

noppakorn
04-04-2009, 06:57 PM
ขอรบกวนอีกครั้งค่ะ ถ้าใช้ชื่อ ไอยวริณฑ จะมีความหมายมั๊ยค่ะ

สวัสดีครับคุณไออุ่น

ไอยวริญ แปลว่า ผู้รู้อันยิ่งใหญ่ หรือผู้ทรงปัญญาเลิศ
ไอยวริณฑ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่(พระอินทร์)

noppakorn
04-04-2009, 08:14 PM
อรณาลักษณ์ แปลว่าอะไรคะ
แล้วอ่านว่า ออ-ระ-นา-ลัก ใช่มั๊ยคะ

สวัสดีครับคุณ....

อรณาลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะที่ไม่ก้าวร้าว (เรียบร้อย) อ่านว่า ออ-ระ-นา-ลัก ถูกต้องแล้วครับ

khaw
04-06-2009, 07:20 PM
ชื่อ อรรถพนธ์ แปลว่าอะไรครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/rolleyes.gif

ผมเกิดวันอาทิตย์ จะเปลี่ยนไปใช้จะดีไมครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif

noppakorn
04-06-2009, 09:21 PM
ชื่อ อรรถพนธ์ แปลว่าอะไรครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/rolleyes.gif

ผมเกิดวันอาทิตย์ จะเปลี่ยนไปใช้จะดีไมครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif

สวัสดีครับคุณแก้ว

อรรถพนธ์ แปลว่า ผูกพันความมีประโยชน์

คนเกิดวันอาทิตย์ใช้ได้ครับ

khaw
04-07-2009, 01:43 AM
ชื่อ อรรถพนธ์ แปลว่าอะไรครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/rolleyes.gif

ผมเกิดวันอาทิตย์ จะเปลี่ยนไปใช้จะดีไมครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif

สวัสดีครับคุณแก้ว

อรรถพนธ์ แปลว่า ผูกพันความมีประโยชน์

คนเกิดวันอาทิตย์ใช้ได้ครับ


ขอบคุณครับท่าน http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/cheesy.gif

ppkiku
04-10-2009, 04:32 PM
สวัสดีค่ะ น้องแพรนะค่ะ

ช่วยแปลชื่อน้องชายให้หน่อยนะค่ะ

ชื่อ อิสเรศร์ ค่ะ

แล้วก็แปลนามสกุลให้ด้วยค่ะ

รอดณรงค์

และอีกเรื่องค่ะอยากให้ช่วยดูดวงให้น้องแพรหน่อยนะค่ะ
เน้นเรื่อง การเรียน/ความรัก/เงินทอง มากๆค่ะ

น้องแพรเกิดวันที่ 13/05/33 วันอาทิตย์ ปีมะเมีย

noppakorn
04-10-2009, 05:08 PM
สวัสดีค่ะ น้องแพรนะค่ะ
ช่วยแปลชื่อน้องชายให้หน่อยนะค่ะ
ชื่อ อิสเรศร์ ค่ะ
แล้วก็แปลนามสกุลให้ด้วยค่ะ
รอดณรงค์

และอีกเรื่องค่ะอยากให้ช่วยดูดวงให้น้องแพรหน่อยนะค่ะ
เน้นเรื่อง การเรียน/ความรัก/เงินทอง มากๆค่ะ
น้องแพรเกิดวันที่ 13/05/33 วันอาทิตย์ ปีมะเมีย

สวัสดีครับน้องแพร

อิสเรศร์ แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน ,พระอิศวร (อิศเรศร์)
รอดณรงค์ แปลว่า รอดปลอดภัยจากการรบ

เรื่องดูดวงลุงนพฯ ดูไม่เป็นครับ ถ้าเป็นจะไปจองต้นมะขามท้องสนามหลวงหากินแน่ๆเลย

แต่จะแนะนำน้องแพรน่ะครับ คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนชอบเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย ใจร้อน
เกิดปีมะเมีย เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบคิดชอบทำไม่ค่อยนิ่งเฉย นิสัยค่อนข้างดื้อ แต่
ทำอะไรรวดเร็ว ว่องไว

การเรียน น้องแพรต้องขยันมากๆ พยายามฟังเวลาครูเลคเช่อร์ ทำความเข้าใจกับวิชาที่เรียน
รับรอง เรียนสำเร็จแน่นอน
ความรัก ต้องรอบคอบอย่ารักใครง่ายๆ คบใครให้ค่อยดู ค่อยสังเกตุไปนานๆ มีอะไรปรึกษา
ผู้ใหญ่ รับรองน้ำตาไม่เช็ดหัวเข่า
การเงิน รู้จักใช้เงิน ออมเงิน ใช้เงินให้เป็นไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย เป็นคนมีธรรมะ รับรองว่าจะไม่จนครับ

DEKWAT
04-12-2009, 06:21 AM
สวัสดีค่ะ

"อรรัมภา" เหมาะกับหญิงที่เกิดวันพุธ เดือนกันยายน รึป่าวคะ?

ขอบคุณมากค่ะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif


(จากคุณ girly_glory (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=949))

noppakorn
04-12-2009, 11:39 AM
สวัสดีค่ะ

"อรรัมภา" เหมาะกับหญิงที่เกิดวันพุธ เดือนกันยายน รึป่าวคะ?
ขอบคุณมากค่ะ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif
(จากคุณ girly_glory (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=profile;u=949))

สวัสดีครับคุณเกิร์ลลี่ กลอรี่

อรรัมภา แปลว่า นางฟ้าผู้งดงาม

ใช้กับคนเกิดวันพุธกลางวันได้ครับ แต่ถ้าวันพุธกลางคืน(วันราหู) ไม่สามารถใช้ได้
เพราะมี ภ และ ม เป็นพยัญชนะกาลกิณีอยู่(วันพุธกลางคืน ตั้งแต่ 18.00 น - 6.00 น.เช้าวันพฤหัส)

Jn
04-16-2009, 02:27 PM
-สวัสดีค่ะ-

ชื่อ สุภัคชญา มีความหมายว่าอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-16-2009, 06:54 PM
-สวัสดีค่ะ-

ชื่อ สุภัคชญา มีความหมายว่าอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณjn

สุภัคชญา แปลว่า ผู้รอบรู้และแสนสวย

sweetie
04-17-2009, 11:05 PM
ขอทราบความหมายของคำว่า

อัครา คะ

chashasha
04-18-2009, 10:20 AM
อยากทราบความหมายของชื่อ อลิสา ค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-18-2009, 03:06 PM
ขอทราบความหมายของคำว่า

อัครา คะ

สวัสดีครับคุณสวีทตี้

อัครา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เลิศล้ำ

noppakorn
04-18-2009, 03:08 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ อลิสา ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณชาชาช่า

อลิสา แปลว่า ผึ้งผู้เป็นใหญ่,นางพญาผึ้ง

lynry
04-18-2009, 03:38 PM
สุปรีญา แปลว่าอะไรค่ะ
เกิดวันเสาร์ เดือน เมษายน ใช้ชื่อนี้ดีมั๊ย ค่ะ
รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณyoui

สุปรีญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี ครับ
ชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ครับ เพราะไม่มีกาลกิณีในชื่อครับ


รบกวนหน่อยนะคะ อยากทราบว่า ชื่อ ไอยฎิญรดา แปลว่าอะไรคะ และไอยดิลลดา ด้วยค่ะ จะตั้งชื่อให้ลูกสาวใช้แบบใหนดีคะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-18-2009, 04:11 PM
สุปรีญา แปลว่าอะไรค่ะ
เกิดวันเสาร์ เดือน เมษายน ใช้ชื่อนี้ดีมั๊ย ค่ะ
รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณyoui

สุปรีญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี ครับ
ชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ครับ เพราะไม่มีกาลกิณีในชื่อครับ

รบกวนหน่อยนะคะ อยากทราบว่า ชื่อ ไอยฎิญรดา แปลว่าอะไรคะ และไอยดิลลดา ด้วยค่ะ จะตั้งชื่อให้ลูกสาวใช้แบบใหนดีคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ
ตอบให้ข้อความส่วนตัวแล้วครับ (ไอยดิล มาจากภาษา ต่างประเทศครับ)

0879874999
04-22-2009, 10:09 AM
อยากรบกวนครับ คำว่า สุกฤษ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
04-22-2009, 09:11 PM
อยากรบกวนครับ คำว่า สุกฤษ แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ 0879874999

สุกฤษ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศดี

AUDI
04-23-2009, 01:23 AM
รบกวนแปล ชื่อ อริยพรรดิ์ หน่อยครับ ขอบคุณครับ

AUDI
04-23-2009, 01:25 AM
อรียพัชร์ ด้วยครับ

piangfan
04-23-2009, 06:32 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณAUDI และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพ สักครู่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-23-2009, 06:47 PM
รบกวนแปล ชื่อ อริยพรรดิ์ หน่อยครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณออดี้

อริยพรรดิ์ ปกติ คำว่าพรรดิ์ จะใช้คู่กับคำว่าจักร รวมกันว่าจักรพรรดิ์ ผมอยากจะแปลคำว่า พรรดิ์= ยิ่งใหญ่
แต่ไม่สามารถหารากศัพท์ได้ครับ (ถ้าแปลว่ายิ่งใหญ่ อริยพรรดิ์ แปลว่า ประเสริฐและยิ่งใหญ่)
อรียพัชร์ แปลว่า ผู้เข้มแข็งที่โอบอ้อมอารีย์(เมตตา)

volcanoz
04-26-2009, 02:06 AM
ผมชื่อ ศิวราช อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรครับ

แล้ว ผมเกิดวันศุกร์ ชื่อนี้ดีกับผมมั๊ยครับ

piangfan
04-26-2009, 12:15 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ
สวัสดีค่ะคุณvolcanoz และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ
เด๋วพี่นพจะออกมาค่ะ

ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-26-2009, 12:25 PM
ผมชื่อ ศิวราช อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรครับ

แล้ว ผมเกิดวันศุกร์ ชื่อนี้ดีกับผมมั๊ยครับ

สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ศิวราช แปลว่า ราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่

volcanoz
04-26-2009, 07:11 PM
ผมชื่อ ศิวราช อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรครับ

แล้ว ผมเกิดวันศุกร์ ชื่อนี้ดีกับผมมั๊ยครับ

สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ศิวราช แปลว่า ราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่


ขอบคุณนะคัฟ

แต่ขอรบกวนอีกนิดนะคัฟ อยากทราบว่า ชื่อนี้เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์มั๊ยอ่าคัฟ

ถ้าดีหรือไม่ดียังไงบอกด้วยนะคัฟ

แล้วจะมีชื่อไหนเหมาะอะคัฟ

noppakorn
04-26-2009, 09:49 PM
ขอบคุณนะคัฟ
แต่ขอรบกวนอีกนิดนะคัฟ อยากทราบว่า ชื่อนี้เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์มั๊ยอ่าคัฟ
ถ้าดีหรือไม่ดียังไงบอกด้วยนะคัฟ
แล้วจะมีชื่อไหนเหมาะอะคัฟ

[/quote]
สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ชื่อนี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์เพราะมีพยัญชนะ "ร" เป็นกาลกิณีกับวันเกิดครับ
คนเกิดวันศุกร์ พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว

ชื่อที่ขึ้นด้วย ศิว สำหรับวันศุกร์
ศิววงศ์ แปลว่า เชื้อสายพระอิศวร
ศิวัช แปลว่า ลูกพระศิว,เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
ศิวเวท แปลว่า มนต์แห่งพระอิศวร

clinkclank
04-26-2009, 11:06 PM
อยากทราบว่า หัสฐญา แปลว่าอะไรค่ะ

volcanoz
04-27-2009, 12:01 AM
ขอบคุณนะคัฟ
แต่ขอรบกวนอีกนิดนะคัฟ อยากทราบว่า ชื่อนี้เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์มั๊ยอ่าคัฟ
ถ้าดีหรือไม่ดียังไงบอกด้วยนะคัฟ
แล้วจะมีชื่อไหนเหมาะอะคัฟ


สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ชื่อนี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์เพราะมีพยัญชนะ "ร" เป็นกาลกิณีกับวันเกิดครับ
คนเกิดวันศุกร์ พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว

ชื่อที่ขึ้นด้วย ศิว สำหรับวันศุกร์
ศิววงศ์ แปลว่า เชื้อสายพระอิศวร
ศิวัช แปลว่า ลูกพระศิว,เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
ศิวเวท แปลว่า มนต์แห่งพระอิศวร

[/quote]

ขอบคุณมากๆเลยนะคัฟ ^^

แต่ว่าตัว ว ก้อเป็น กาลกิณี ไม่ใช่หรือคัฟ

แล้วจะใช่ได้หรอ

piangfan
04-27-2009, 11:37 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณvolcanoz คุณ clinkclank
และทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-27-2009, 02:29 PM
สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ ในความผิดพลาด พอดีกำลังตั้งชื่อให้ผู้อื่นอยู่
เลยสับสน เลยรีบเร่งจนลืมไปว่า "ว" เป็นกาลกิณีครับ เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดจริงๆครับ
ต้องขออภัยอีกครั้งครับ

เอาเป็นว่า คุณโวลคาโนซ อยากได้เป็นความหมายอย่างไร จะดำเนินการให้ใหม่ครับ

noppakorn
04-27-2009, 02:55 PM
Re: แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ด , ต , ถ , ท ,ธ ,น (http://www.watkoh.com/board/index.php?topic=51.msg6881#msg6881)
« ตอบ #160 เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:48:10 pm »http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/thai/quote.gif (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=post;quote=6881;topic=51.150;num_replies=160;sesc=4d9d6a414e4cd42064cd8232da4decfb) http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/thai/modify.gif (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=post;msg=6881;topic=51.150;sesc=4d9d6a414e4cd42064cd8232da4decfb) http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/thai/delete.gif (http://www.watkoh.com/board/index.php?action=deletemsg;topic=51.150;msg=6881;sesc=4d9d6a414e4cd42064cd8232da4decfb) [HR]

อ้างจาก: keng...1 ที่ วันนี้ เวลา 12:10:19 pm (http://www.watkoh.com/board/index.php?topic=51.msg6872#msg6872)
ดีครับอยากทราบความหมายชื่อของผมครับอะครับว่าดีไหมครับ ผมเกิดวันพุธ ชื่อเอกสิทธิ์ ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณเก่ง

ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

เอกสิทธิ์ แปลว่า ผู้มีสิทธิเป็นที่หนึ่ง,ผู้มีความสำเร็จเป็นหนึ่ง,ผู้สมปรารถนาก่อนผู้อื่น

blackheart
04-27-2009, 10:18 PM
อัศนนท์

noppakorn
04-28-2009, 01:05 PM
อัศนนท์

ตอบแล้ว

moo
04-28-2009, 03:00 PM
พอดีเกิดวันเสาร์อ่ะค่ะ
อยากได้ชื่อที่มีความหมายว่านักปราชญ์ (แบบพวกพยางค์เดียวทำนองนี้อ่ะค่ะ)
พอจาแนะนำให้ได้ไหมคะ
^
^
^
ขอเป็นชื่อผู้หญิงและกันนะคะ


ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^^


***รบกวนช่วยบอกความหมายของชื่อ สุรางคุ์ ด้วยนะค๊ะ

noppakorn
04-28-2009, 03:54 PM
พอดีเกิดวันเสาร์อ่ะค่ะ
อยากได้ชื่อที่มีความหมายว่านักปราชญ์ (แบบพวกพยางค์เดียวทำนองนี้อ่ะค่ะ)
พอจาแนะนำให้ได้ไหมคะ ขอเป็นชื่อผู้หญิงและกันนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^^
***รบกวนช่วยบอกความหมายของชื่อ สุรางคุ์ ด้วยนะค๊ะ

สวัสดีครับคุณหมู

สุรางค์ แปลว่า นางฟ้า,เทพธิดา

คนเกิดวันเสาร์ พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี คือ ฏ ฎ ฐ ฒ ฑ ณ

พัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกติดปัญญา
พิชญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้
พัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์
ธีร์ แปลว่า นักปราชญ์
เบญญ์ แปลว่า ผู้มีปัญญา
ปรัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์
เมธ์ แปลว่า นักปราชญ์
เวธน์ แปลว่า ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
วิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์

moo
04-28-2009, 08:06 PM
ขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วย ให้ความรู้เพิ่ม ^^

jayjay
04-29-2009, 11:24 AM
อยากทราบความหมายของชื่อ สุภัคชรา และ สุภัคชลา
ไม่แน่ใจว่าเหมาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่า
ขอบคุณค่ะ

jitranuch
04-29-2009, 12:49 PM
สวัสดีค่ะ พอดีอยากทราบความหมายของชื่อกำลังจะเปลี่ยนชื่อนะค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

1. อนุชธาญา

2. อรริญดา (อ่านว่า ออ-ระ-ริน-ดา หรือ ออน-ริน-ดา หรือ ออน-ริน-ยะ-ดาค่ะ)

3.อรริญภา

และอยากทราบชื่อที่แปลว่า งาม, ความงาม นางงาม หรือ นางฟ้า เทพธิดา ที่ขึ้นต้นด้วย อ หน่อยนะค่ะ


ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

จาก...สาวลำปาง เมืองแม่เมาะ

Duangkamol
04-29-2009, 02:08 PM
อยากทราบความหมายชื่อค่ะ
สุมิตานันท์
สุทธิวัลย์
หทัยวัลลภ์
เกิดวันเสาร์ค่ะ อยากเปลี่ยนชื่อ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
04-29-2009, 11:01 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ สุภัคชรา และ สุภัคชลา
ไม่แน่ใจว่าเหมาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่า
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณjayjay

สุภัคชรา แปลว่า คนสูงอายุที่แสนสวย
สุภัคชลา แปลว่า สะสวยและเยือกเย็น

noppakorn
04-29-2009, 11:29 PM
สวัสดีค่ะ พอดีอยากทราบความหมายของชื่อกำลังจะเปลี่ยนชื่อนะค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

1. อนุชธาญา
2. อรริญดา (อ่านว่า ออ-ระ-ริน-ดา หรือ ออน-ริน-ดา หรือ ออน-ริน-ยะ-ดาค่ะ)
3.อรริญภา

และอยากทราบชื่อที่แปลว่า งาม, ความงาม นางงาม หรือ นางฟ้า เทพธิดา ที่ขึ้นต้นด้วย อ หน่อยนะค่ะ


ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

จาก...สาวลำปาง เมืองแม่เมาะ

สวัสดีครับคุณจิตรานุช

อนุชธาญา แปลว่า น้องผู้ทรงความรู้
อรริญดา แปลว่า สาวงามผู้รอบรู้ (ออน-ริน-ดา)
อรริญภา แปลว่า สาวงามผู้รุ่งเรืองความรู้

noppakorn
04-29-2009, 11:40 PM
อยากทราบความหมายชื่อค่ะ
สุมิตานันท์
สุทธิวัลย์
หทัยวัลลภ์
เกิดวันเสาร์ค่ะ อยากเปลี่ยนชื่อ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณดวงกมล

สุมิตานันท์ แปลว่า ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี
สุทธิวัลย์ แปลว่า อ่อนช้อยและบริสุทธิ์
หทัยวัลลภ์ แปลว่า หญิงอันเป็นที่รักในดวงใจ

ชื่อใช้กับคนเกิดวันเสาร์ได้ครับ

volcanoz
04-30-2009, 02:25 AM
สวัสดีครับคุณโวลคาโนซ

ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ ในความผิดพลาด พอดีกำลังตั้งชื่อให้ผู้อื่นอยู่
เลยสับสน เลยรีบเร่งจนลืมไปว่า "ว" เป็นกาลกิณีครับ เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดจริงๆครับ
ต้องขออภัยอีกครั้งครับ

เอาเป็นว่า คุณโวลคาโนซ อยากได้เป็นความหมายอย่างไร จะดำเนินการให้ใหม่ครับ
ไม่เปงไรครับ คือผมอยากได้ชื่อที่ไม่ซ้ำใคร
มีความหมายแบบ ผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นที่รัก อะไรปะมานนี้อะครับ
หรือจะช่วยตั้งชื่ออื่นนอกเหนือกว่านี้ก้อได้นะคัฟ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคัฟ ขอบคุณมากๆคัฟ

mooton
04-30-2009, 09:38 AM
อยากทราบว่า สวณี กับ ศราวุธ แปลว่าอะไรค่ะ?

แล้วถ้าจะเอา 2 ชื่อนี้มาผสมกันเป็นชื่อใหม่จะได้ชื่ออะไรบ้าง

เพราะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสักที

ยังไงก็วานช่วยคิดให้หน่อยนะค่ะ ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ

noppakorn
04-30-2009, 01:43 PM
อยากทราบว่า สวณี กับ ศราวุธ แปลว่าอะไรค่ะ?

แล้วถ้าจะเอา 2 ชื่อนี้มาผสมกันเป็นชื่อใหม่จะได้ชื่ออะไรบ้าง

เพราะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสักที

ยังไงก็วานช่วยคิดให้หน่อยนะค่ะ ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ

สวัสดีครับคุณหมูตัน

สวณี แปลว่า พูดดี , พูดไพเราะ
ศราวุธ แปลว่า ผู้มีศรเป็นอาวุธ

ทั้งสองชื่อคงเอารวมกันไม่ได้ครับ ยกเว้นเอาแต่ละชื่อทอดเป็นคำๆมารวมกันครับเช่น

ศรวณี (สะ-ระ-วะ-นี) แปลว่า คำพูดที่แหลมคม,คำพูดที่เฉียบแหลม
สวาวุธ แปลว่า อาวุธที่ดี

clinkclank
04-30-2009, 03:54 PM
อยากทราบว่า หัสฐญา แปลว่าอะไรค่ะ


ช่วยแปลด้วยค่ะ

jayjay
04-30-2009, 04:21 PM
อยากทราบความหมายของชื่อ สุภัคชรา และ สุภัคชลา
ไม่แน่ใจว่าเหมาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่า
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณjayjay

สุภัคชรา แปลว่า คนสูงอายุที่แสนสวย
สุภัคชลา แปลว่า สะสวยและเยือกเย็น


ขอบพระคุณมากค่ะ

deksoc
05-01-2009, 09:51 AM
ระพินทร์ เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส หรือเปล่าครับ ถ้าไม่เหมาะชื่อไหนที่ใกล้เคียงที่เหมาะ มีชื่ออะไรมั้ยครับ

deksoc
05-01-2009, 10:00 AM
โทดครับ ผิดบอร์ด

piangfan
05-01-2009, 12:00 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ และทุกท่านค่ะ
เอางานมาฝากพี่นพค่ะsonsky..ตั้งชื่อให้ได้ไหม

จะเปลี่ยนชื่อ

เกิดวันอาทิตย์
ศิรา ได้ไหม

มีท่านต้องการทราบท่านหนึ่งฝากถามพี่นพมาค่ะ
ขอบคุณพี่นพค่ะ

noppakorn
05-01-2009, 03:32 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ และทุกท่านค่ะ
เอางานมาฝากพี่นพค่ะ
sonsky..ตั้งชื่อให้ได้ไหม
จะเปลี่ยนชื่อ
เกิดวันอาทิตย์
ศิรา ได้ไหม

มีท่านต้องการทราบท่านหนึ่งฝากถามพี่นพมาค่ะ
ขอบคุณพี่นพค่ะ

สวัสดีครับน้องเพียงฝัน

ศิรา แปลว่า น้ำ,แม่น้ำ,สายน้ำ
ไม่สามารถใช้กับคนเกิดวันอาทิตย์ได้เพราะมีพยัญชนะ ศ เป็นกาลกิณี (ศ ษ ส ห ฬ ฮ)

sonsky คือชื่อผู้ถาม หรือจะให้หาชื่อให้ครับ แล้วก็เป็นหญิงหรือชายครับ

noppakorn
05-01-2009, 04:06 PM
อยากทราบว่า หัสฐญา แปลว่าอะไรค่ะ


ช่วยแปลด้วยค่ะ

สวัสดีครับคุณคลิ้งแคล้ง

หัสฐยา แปลไม่ได้ครับ (หัส แปลว่า หัวเราะ ฐยา ไม่มีคำศัพท์ ยกเว้น ทยา แปลว่า ต้องการ)

piangfan
05-01-2009, 08:25 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ และทุกท่านค่ะ
(sonsky คือชื่อผู้ถาม หรือจะให้หาชื่อให้ครับ แล้วก็เป็นหญิงหรือชายครับ)
คุณบุญยิ่งคือชื่อผู้ถามค่ะ ต้องการให้พี่นพหาชื่อให้ค่ะ เป็นผู้ชายค่ะรั้วของชาติค่ะ
ขอบคุณพี่นพค่ะ

noppakorn
05-01-2009, 10:23 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ และทุกท่านค่ะ
(sonsky คือชื่อผู้ถาม หรือจะให้หาชื่อให้ครับ แล้วก็เป็นหญิงหรือชายครับ)
คุณบุญยิ่งคือชื่อผู้ถามค่ะ ต้องการให้พี่นพหาชื่อให้ค่ะ เป็นผู้ชายค่ะรั้วของชาติค่ะ
ขอบคุณพี่นพค่ะ

สวัสดีครับน้องเพียงฝัน

ยินดีมากเลยครับ ยิ่งเป็นรั้วของชาตินี่ จะหาชื่อให้ถูกกับอาชีพครับ

กรกฤต แปลว่า ผู้สร้างเกียรติด้วยมือ
กรรชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
ก้องเกียรติ แปลว่า ชื่อเสียงที่ระบือไกล
กิตติพล แปลว่า มีเกียรติและกำลัง
เก่งกาจ แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญ
ไกรชยะ แปลว่า ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ขจรเดช แปลว่า อำนาจที่เลื่องลือ
คงเดช แปลว่า อำนาจที่มั่นคง
คณนาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของผู้อื่น
คมกฤช แปลว่า อาวุธที่แหลมคม
ครองไชย แปลว่า ผู้ดำรงชัยชนะ
จตุพล แปลว่า กองทัพทั้งสี่
จองชัย แปลว่า มั่นหมายในชัยชนะ
จาตุรนต์ แปลว่า เจ้าแห่งทิศทั้งสี่
จารุกิตติ์ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงอันดีงาม
จารุเดช แปลว่า ผู้มีอำนาจบารมีอันดีงาม
จิรพล แปลว่า ผู้มีกำลังตลอดกาล
จุมพล แปลว่า แม่ทัพ
เจนรบ แปลว่า ผู้ชำนาญในการต่อสู้
ฉลองชัย แปลว่า ประกาศชัยชนะ
ฉัตรชัย แปลว่า ร่มเงาแห่งชัยชนะ
ฉัตริน แปลว่า ผู้สูงส่ง
เฉลิมเกียรติ์ แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง
ชนวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญของประชาชน
ชนินทร์ แปลว่า ยอดคน
ชยกร แปลว่า ผู้สร้างชัยชนะ
ชยธร แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
ชยากร แปลว่า ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชยุตม์ แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชโยดม แปลว่า เต็มไปด้วยชัยชนะ
ชวินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เฉลียวฉลาด
ชัชชัย แปลว่า ชัยชนะของนักรบ
ชัยชิต แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
ชัยธวัช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ
ชัยวัฒน์ แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ
ชาญชัย แปลว่า ผู้ชนะที่มีความชำนาญ
ชาญยุทธ์ แปลว่า ผู้ชำนาญการรบ
ชุติเดช แปลว่า ผู้มีอำนาจที่รุ่งเรือง
ณรงค์ชัย แปลว่า ชัยชนะในการรบ
ณรงค์รัตน์ แปลว่า นักรบผู้ประเสริฐ
ดนุพล แปลว่า ผู้มีกำลัง
ดวงไชย แปลว่า ผู้มีชัยตลอดกาล
ทรงชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
เทพชัย แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ
ธีรยุทธ แปลว่า ปราชญ์แห่งการรบ
นนท์ปวิธ แปลว่า ผู้สร้างความสุข
นรชัย แปลว่า มนุษย์ผู้ชนะ
นราธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
ปฏิพล แปลว่า ผู้มีกำลังความสามารถ
ปิยะชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะที่น่าเลื่อมใส
ปุระชัย แปลว่า ชัยชนะแห่งเมือง
ไผทภูมิ แปลว่า แผ่นดิน
พัชรพล แปลว่า ผู้มีกำลังแกร่งกล้า
พิชยะ แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
พิชิต แปลว่า ผู้ชนะ
ภัทรพล แปลว่า ผู้มีกำลังที่ดี
ภูวนาถ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของแผ่นดิน
ภรัณยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง พระอาทิตย์
ภูมิกร แปลว่า ผู้สร้างถิ่นเกิด
ภูมิกิตติ์ แปลว่า ผู้มีเกียรติ์ของแผ่นดิน
ยรรยง แปลว่า ผู้กล้าหาญ
ยิ่งนรา แปลว่า เหนือกว่าผู้อื่น
ยุทธนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ
รัชพล แปลว่า ผู้เป็นกำลังของประเทศ
รัฐพล แปลว่า ผู้เป็นกำลังของชาติ
เริงฤทธิ์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่เกรียงไกร
วิรนนท์ แปลว่า ผู้ชื่นชมในความกล้าหาญ
วิเรนทร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่
วีรชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะที่กล้าหาญ
วุฒิชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะด้วยความรู้
อธิคม แปลว่า ผู้ประสบความสำเร็จ
อธิชา แปลว่า เกิดมายิ่งใหญ่
อธิราช แปลว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่
อนุชัย แปลว่า ชัยชนะที่ตามมา
อนุชิต แปลว่า ชนะบ่อยๆ
อยุทธ์ แปลว่า ผู้ไม่เคยรบแพ้
อรรถกร แปลว่า ผู้สร้างคุณประโยชน์
อัครเดช แปลว่า ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
อิทธิชัย แปลว่า มีชัยด้วยฤทธิ์
เอกชัย แปลว่า ชนะเป็นที่หนึ่ง

ทั้งหมดนี้ เป็นชื่อของคนเกิดวันอาทิตย์ ที่เกียวกับรั้วของชาติ

piangfan
05-03-2009, 12:04 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
เด๋วเพียงฝันจะนำรายชื่อทั้งหมด
ส่งไปยังท่านพี่บุญยิ่งทราบค่ะ
ขอบคุณพี่นพ ค่ะ

volcanoz
05-04-2009, 02:34 AM
อยากทราบว่า อภิเชษฐพงษ์ แปลว่าอะไรหรอคัฟ

noppakorn
05-04-2009, 02:13 PM
อยากทราบว่า อภิเชษฐพงษ์ แปลว่าอะไรหรอคัฟ

สวัสดีครับคุณโวคาโนซ์

อภิเชษฐพงษ์ แปลว่า เชื้อสายพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่,สกุลพี่ชายผู้สูงส่ง

N-A-N-A
05-05-2009, 01:34 AM
อรอาณิญช์ แปลว่าอะไรค๊ะ

piangfan
05-05-2009, 11:49 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ N-A-N-A และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ เด๋วพี่นพมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รายชื่อที่พี่นพหาให้ท่านพี่บุญยิ่ง
เพียงฝันส่งไปยังท่านพี่บุญยิ่งแล้วค่ะ เจ้าตัวดีใจยกใหญ่ค่ะ
แต่ฝากบอกมาเลือกจนตาลายไปเลยค่ะ
ฝากขอบคุณพี่นพมาอีกครั้งค่ะ

noppakorn
05-05-2009, 02:02 PM
อรอาณิญช์ แปลว่าอะไรค๊ะ

สวัสดีครับคุณนานา

อรอาณิญช์ แปลว่า สาวงามผู้มีความบริสุทธิ์

DEKWAT
05-06-2009, 07:35 AM
ช่วยแปลชื่อ สุรางค์รัตน์ ให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

(จากคุณ narami)

noppakorn
05-06-2009, 07:59 PM
ช่วยแปลชื่อ สุรางค์รัตน์ ให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
(จากคุณ narami)

สวัสดีครับคุณนารามิ

สุรางค์รัตน์ แปลว่า นางฟ้าที่มีค่า , นางฟ้าอันประเสริฐ

tuk4
05-07-2009, 09:04 PM
สวัดดีค่ะ กำลังต้องการเปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัส เดือน กันยายน ค่ะ อยากได้ชื่อผู้หญิง ขึ้นต้นด้วย อ ที่รวมแล้วได้เลข 41 ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

noppakorn
05-07-2009, 10:48 PM
สวัดดีค่ะ กำลังต้องการเปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัส เดือน กันยายน ค่ะ อยากได้ชื่อผู้หญิง ขึ้นต้นด้วย อ ที่รวมแล้วได้เลข 41 ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

สวัสดีครับคุณตุ๊ก

ชื่อที่ขึ้นด้วย อ. แล้วรวมเลขได้ 41 นี่หายากมากครับ เพราะเท่าที่เคยพบมักไม่ค่อยเกิน 33 เพราะศัพท์บังคับครับ
เอาจำนวนตัวเลขน้อยๆสักหน่อยดีกว่ามังครับ พอดี 2 วันนี้ผมไม่สะดวกพอจะนั่งคิดชื่อให้น่ะครับ เนื่องจากติดงานครับ

ถ้ารอได้ช้าสักหน่อยได้ไหมครับ พอดีช่วงนี้หาเวลาไม่ได้จริงๆครับ

tuk4
05-07-2009, 11:34 PM
ขอบคุณมากนะคะ ต้องรบกวนด้วยนะคะ พอดีมีความจำเป็นต้องรวมให้ได้ 41 จริง ๆ ค่ะ ถ้าหากสะดวกเมื่อไหร่รบกวนคุณนพช่วยด้วยนะคะ เพราะพยายามหามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ ยังไงก็จะรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

noppakorn
05-08-2009, 06:29 PM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณ N-A-N-A และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพแป๊บค่ะ เด๋วพี่นพมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รายชื่อที่พี่นพหาให้ท่านพี่บุญยิ่ง
เพียงฝันส่งไปยังท่านพี่บุญยิ่งแล้วค่ะ เจ้าตัวดีใจยกใหญ่ค่ะ
แต่ฝากบอกมาเลือกจนตาลายไปเลยค่ะ
ฝากขอบคุณพี่นพมาอีกครั้งค่ะ

สวัสดีครับน้องเพียงฝัน

ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ดีใจที่ถูกใจคนรับด้วยครับ

noppakorn
05-08-2009, 09:32 PM
ขอบคุณมากนะคะ ต้องรบกวนด้วยนะคะ พอดีมีความจำเป็นต้องรวมให้ได้ 41 จริง ๆ ค่ะ ถ้าหากสะดวกเมื่อไหร่รบกวนคุณนพช่วยด้วยนะคะ เพราะพยายามหามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ ยังไงก็จะรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณตุ๊ก4

พอดีว่างเมื่อตอนเย็น เลยมานั่งคำนวณชื่อให้ ได้มา 6 ชื่อครับ (ยากครับ ตาลายเลย)

อมรพรรณญา แปลว่า ผู้รอบรู้ที่มีผิวพรรณดังเทวดา
อรวรรย์ แปลว่า หญิงงามผู้เป็นใหญ่ ,สตรีงามที่ดีเด่น
อริยรพี แปลว่า ผู้ประเสริฐดังอาทิตย์ (อะ-ริ-ยะ-ระ-พี)
อริญช์พร แปลว่า ผู้ชนะศัตรูอันประเสริฐ,ผู้ได้พรชนะศัตรู
อัญชลีพร แปลว่า ผู้มีการไหว้อันงดงาม
อัณศยามน แปลว่า ผู้มีหัวใจแห่งความหวัง

หวังว่าคงถูกใจบ้างน่ะครับ

tuk4
05-08-2009, 11:52 PM
ขอบคุณมากนะคะคุณนพ ดีใจมาก ๆ เลยจะได้ชื่อใหม่ซักที อยากขอรบกวนถามอีกนิดนะคะเพื่อนฝากถามว่า ชื่อ ไอยวริญ สำหรับคนเกิดวันพฤหัส ผู้หญิง ใช้ได้รึเปล่าคะ

piangfan
05-09-2009, 11:59 AM
สวัสดีค่ะ พี่นพ
สวัสดีค่ะ คุณtuk4 และทุกท่านค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ คอยพี่นพ แป๊บค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณพี่นพอีกหนค่ะ อิอิ!!

noppakorn
05-09-2009, 02:10 PM
ขอบคุณมากนะคะคุณนพ ดีใจมาก ๆ เลยจะได้ชื่อใหม่ซักที อยากขอรบกวนถามอีกนิดนะคะเพื่อนฝากถามว่า ชื่อ ไอยวริญ สำหรับคนเกิดวันพฤหัส ผู้หญิง ใช้ได้รึเปล่าคะ

สวัสดีครับคุณตุ๊ก4
ขอบคุณน้องเพียงฝันครับ

ยินดีครับที่ถูกใจ สำหรับเกิดวันพฤหัส ชื่อนี้ใช้ได้ครับ เป็นชื่อสำหรับผู้หญิงครับ

พยัญชนะที่เป็นกาลกิณี สำหรับคนเกิดวันพฤหัสคือ ด ต ถ ธ ท น ครับ

tuk4
05-09-2009, 07:13 PM
คุณนพคะ ขอถามอีกนิดนะคะ ชื่อ อัณศยามน ที่ตั้งให้พอดีมี น ซึ่งเป็นกาลกิณี ถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็น อัณศยามณ จะมีความหมายหรือไม่คะ และหมายความว่ายังไงคะ และ ชื่อ อริญช์พร อ่านออกเสียงยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

kukkik
05-09-2009, 11:07 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ หนูพึ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกอ่ะค่ะ คือหนูอยากทราบว่า ชื่ออัยรดา หมายความว่าอย่างไรค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ

noppakorn
05-10-2009, 03:15 PM
คุณนพคะ ขอถามอีกนิดนะคะ ชื่อ อัณศยามน ที่ตั้งให้พอดีมี น ซึ่งเป็นกาลกิณี ถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็น อัณศยามณ จะมีความหมายหรือไม่คะ และหมายความว่ายังไงคะ และ ชื่อ อริญช์พร อ่านออกเสียงยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณตุ๊ก 4

ขอโทษด้วยครับที่พลั้งเผลอไปหน่อย อยากให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับ

อัณศยมล ความหมายเดียวกับ อัณศยามน ครับ ได้เลขเท่ากันด้วย
เพราะถ้าเปลี่ยนเป็น "มณ"ไม่มีคำแปล ยกเว้น "มณฑ์" ครับ

noppakorn
05-10-2009, 03:19 PM
สวัสดีค่ะพี่นพ หนูพึ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกอ่ะค่ะ คือหนูอยากทราบว่า ชื่ออัยรดา หมายความว่าอย่างไรค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ

สวัสดีครับน้องกุ๊กกิ๊ก

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเสมอครับ และไม่เป็นการรบกวนครับ

อัยรดา แปลว่า เจ้านายผู้ร่าเริง, เจ้านายผู้ยินดี

kukkik
05-10-2009, 03:40 PM
ขอบคุณมากนะค่ะพี่นพ

แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ศ , ษ , ส , ห , ฬ , อ , ฮ

aew
05-11-2009, 06:24 PM
สวัสดีค่ะคืออยากจะทราบว่า

คำว่า เส็นฤทธิ์ แปลว่าอะไรค่ะ

noppakorn
05-11-2009, 08:49 PM
สวัสดีค่ะคืออยากจะทราบว่า

คำว่า เส็นฤทธิ์ แปลว่าอะไรค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ๊กกี้เม้าส์

เส็นฤทธิ์ คำว่า "เส็น" เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งน่าจะเป็นคำทางภาคใต้ ซีงผมไม่สามารถแปลได้ครับ
อาจจะเป็นชื่อท้องถิ่นที่เจ้าของนามสกุลอยู่ หรือ อาจจะมาจากคำว่า "เส้น" ซึ่งเป็นภาษาทางภาคกลาง
คำว่า "เส็น" ออกเสียงตรงกับคำว่า "เสน" โดยอ่านออกเสียงเดียวกัน
เสน แปลว่า หมู่ กอง ทหาร เสนา
ถ้าเป็นคำนี้จะแปลว่า "อำนาจของทหาร, เดชหรือฤทธิ์ของทหาร"
หรือ ถ้าแปลตรงตัวก็ แปลว่า เส็นที่มีอำนาจ,เส็นที่มีฤทธิ์เดช

aew
05-11-2009, 10:15 PM
ขอบคุณมากเลยค่ะ

แล้วอยากทราบอีกว่า คำว่า อิ๋ว

แปลว่าอะไรหรอค่ะ

noppakorn
05-12-2009, 01:35 PM
ขอบคุณมากเลยค่ะ

แล้วอยากทราบอีกว่า คำว่า อิ๋ว
แปลว่าอะไรหรอค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ๊กกี้เม้าส์

อิ๋ว เป็นชื่อเล่นครับ ชื่อเล่นของไทยไม่ค่อยมีคำแปลครับ เพราะมักจะนำเอาเสียงหรือสิ่งที่เห็นจากธรรมมชาติ
นำมาตั้งเป็นชื่อเล่น เช่น เสียงหมูร้อง"อู๊ดๆ" ก็เอาเสียงมาตั้งชื่อเล่นว่า"อู๊ด" เสียงลมพัดดัง"หวิวๆ" ก็นำมาตั้ง
ชื่อเล่นว่า "หวิว" เห็นสิ่งของเช่น"แหวน,ตุ้มหู"ก็นำสิ่งนี้มาเป็นชื่อเล่นเช่น"แหวน" "ตุ้ม" เป็นต้น ส่วนชื่อ"อิ๋ว"นั้น ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำหยอกเด็กทารกครับ เวลาเราเขี่ยแก้มเด็กทารกให้เขาหัวเราะ
เรามักจะเขี่ยแก้มไปพูดไปว่า"กิ๊วๆๆ" หรือ"อิ๋วๆๆ"หรือเวลาเราแหย่เล่นกันสมัยเด็กเช่น "อิ๊วๆๆ น่าไม่อาย"เป็นต้นครับ

DEKWAT
05-13-2009, 07:36 AM
สวัสดีครับ คือผมจะทำการบ้านส่งอาจารย์อะครับ แต่ผมไม่มีหนังสือชื่อ

ไม่ทราบว่า ผมจะถาม2ชื่อ แต่ คนละหมวด คือ ช กับ สอะครับ รบกวนทีนะครับ

สุวดี

ครับ รบกวนหน่อยนะคร้าบส่งวันศุกร์และ จารย์สั่งวันนี้อ่ะครับหามะได้เลย


(คำถามชื่อหมวด ช อยู่ในหมวด ช)
(จากคุณ jjsawasdee)
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

volcanoz
05-13-2009, 05:51 PM
อยากทราบว่า อภิเชษฐพงษ์ แปลว่าอะไรหรอคัฟ

สวัสดีครับคุณโวคาโนซ์

อภิเชษฐพงษ์ แปลว่า เชื้อสายพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่,สกุลพี่ชายผู้สูงส่ง
ขอบคุณนะคัฟ แล้วมีชื่อใหนแปลว่าน้องชายบ้าง อะคัฟ

piangfan
05-13-2009, 08:43 PM
สวัสดีค่ะ คุณvolcanoz คุณDEKWAT
และทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ
คอยพี่นพแป๊บค่ะ เด๋วพี่นพมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ

noppakorn
05-13-2009, 09:35 PM
อยากทราบว่า อภิเชษฐพงษ์ แปลว่าอะไรหรอคัฟ

สวัสดีครับคุณโวคาโนซ์

อภิเชษฐพงษ์ แปลว่า เชื้อสายพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่,สกุลพี่ชายผู้สูงส่ง
ขอบคุณนะคัฟ แล้วมีชื่อใหนแปลว่าน้องชายบ้าง อะคัฟ

สวัสดีครับคุณโวคาโนซ

อนุชา แปลว่า น้องชาย
ภาตา แปลว่า พี่ชายน้องชาย
ภาตุ แปลว่า พี่ชายน้องชาย
ภราดา แปลว่า พี่น้อง
ภราดร แปลว่า พี่น้อง

noppakorn
05-13-2009, 09:54 PM
สวัสดีครับ คือผมจะทำการบ้านส่งอาจารย์อะครับ แต่ผมไม่มีหนังสือชื่อ

ไม่ทราบว่า ผมจะถาม2ชื่อ แต่ คนละหมวด คือ ช กับ สอะครับ รบกวนทีนะครับ

สุวดี

ครับ รบกวนหน่อยนะคร้าบส่งวันศุกร์และ จารย์สั่งวันนี้อ่ะครับหามะได้เลย


(คำถามชื่อหมวด ช อยู่ในหมวด ช)
(จากคุณ jjsawasdee)
http://www.watkoh.com/board/Themes//classic/images/icons/modify_inline.gif

สวัสดีครับ

พยัญชนะหมวด ช. พอสังเขป(ที่แปลในเวปนี้)

ชลิดาภรณ์ แปลว่า ผู้มีอาภรณ์ ( เครื่องแต่งกาย)อันรุ่งเรือง ,ผู้มีความรุ่งเรืองประดับตน
ชวภณ แปลว่า ผู้มีไหวพริบในการพูด
ชริตา แปลว่า สตรีผู้มีความน่ารักว่องไว
ชิลดา แปลว่า น่าจะเขียนผิด คำถูก"ชลิดา" แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
ชชนน แปลว่า นักรบผู้มีความยินดี
ชัญญ์ชนพร แปลว่า ผู้รอบรู้ที่มีความสุข, ปราชญ์ผู้มีความสุข
ชญาชล แปลว่า สายสน้ำแห่งปัญญา
ชลกาญจน์ แปลว่า สายน้ำทองคำ
ชลัยรัชฎ์ แปลว่า สายน้ำสีเงิน
ชญานชล แปลว่า สายน้ำที่หยังรู้
ไชยเชษฐ์ แปลว่า พี่ชายที่ประเสริฐ, พีชายที่ดีกว่า
ชลทิตย์ แปลว่า น้ำจากพระอาทิตย์,สายน้ำอันรุ่งเรือง
ชลธิชา แปลว่า ผู้เกิดจากน้ำ , ลูกทะเล , ชื่อหนึ่งของพระนางลักษมี
ชวรินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่อย่างรวดเร็ว , ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีไหวพริบดี
ชุติณธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
ชนิดาภรณ์ แปลว่า ผู้เลี้ยงดูบิดา, ผู้มีเครื่องประดับมาก ( แปลได้สองความหมาย)
ชนพล แปลว่า ผู้เป็นกำลังของผู้คน
โชตญา แปลว่า ผู้รู้ทางสว่าง
ชวกรณ์ แปลว่า ผู้มีไหวพริบรวดเร็ว, ผู้ทำการได้รวดเร็ว
ชลลภัทร แปลว่า ดีงามดุจสายน้ำ
ชลัลรจน์ แปลว่า ตกแต่งจนสวยงามดั่งน้ำ
ชลัลนันท์ แปลว่า รืนเริงงดงามดังสายน้ำ
ชณัฐศรณ์ แปลว่า เกิดมามีความรู้เป็นที่พึ่ง
ชณัฐชนม์ แปลว่า เกิดมาเป็นคนมีความรู้
ชัญญา แปลว่า ผู้รู้, ผู้ใฝ่ศึกษา
ชิญาณัฐ แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้
ชยณัช แปลว่า ผู้เกิดมาชนะด้วยความรู้
ชวิศา แปลว่า ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ชญาพร แปลว่า ผู้รอบรู้อันประเสริฐ
ชวภรณ์ แปลว่า มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ
ชญณัฐฐา แปลว่า ปราชญ์ผู้รอบรู้
ชวรัมภา แปลว่า นางฟ้าผู้ปราดเปรื่อง
ชุณตริน แปลว่า แสงสว่างแห่งการพิจารณา
ชุนตริน แปลว่า ไตร่ตรองได้เร็ว
ชลลภัทร แปลว่า ดีงามดุจสายน้ำ
ชลัลรจน์ แปลว่า ตกแต่งจนสวยงามดั่งน้ำ
ชลัลนันท์ แปลว่า รืนเริงงดงามดังสายน้ำ
ชณัฐศรณ์ แปลว่า เกิดมามีความรู้เป็นที่พึ่ง
ชยิสรา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
ชโลทร แปลว่า แม่น้ำ
เชิญขวัญ แปลว่า ผู้มีมงคลประจำตัว
ชวารี แปลว่า ผู้รุ่งเรือง
ชวิศา แปลว่า เจ้าแห่งปัญญา
ชวินทรา แปลว่า ผู้มีความฉลาดเป็นใหญ่
ชาคริยา แปลว่า ผู้ตื่นโดยตลอด
ชนกนันท์ แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนมน แปลว่า เป็นดวงใจของผู้คน
ชนากานต์ แปลว่า เป็นที่รักของทุกคน
ชนิกานต์ แปลว่า เป็นทีรักของพ่อแม่
ชนิษฐา แปลว่า เป็นที่ต้องการของผู้คน
ชนนิภา แปลว่า ผู้เยือกเย็นดั่งสายน้ำ
ชนาฤดี แปลว่า ผู้อยู่ในดวงใจของหมู่ชน
ชัญญามน แปลว่า ผู้ประเสริฐในดวงใจ
ชนานา แปลว่า หมู่คนที่แตกต่างกัน
ชนิษกาญจน์ แปลว่า ทองอันเป็นที่ปรารถนาของหมู่ชน
ชนิธ แปลว่า หมู่คนในโลกนี้ (ชน + อิธ = ชนิธ, ชน = ผู้คน , อิธ = ในโลกนี้)
ชัยภัทร แปลว่า ความเจริญของชัยชนะ
ชนกนันท์ แปลว่า เป็นความสุขความยินดีของพ่อ
ชนมน แปลว่า ดวงใจของหมู่ชน
ชวนันท์ แปลว่า ผู้มีปัญญาที่น่ายินดี
ชวรัตน์ แปลว่า ผู้ที่มีไหวพริบดี
ชยาภรณ์ แปลว่า ผู้ทรงชัยชนะ
ไชยรัมภา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
ชยาภรณ์ แปลว่า ผู้ทรงชัยชนะ
ชุมา แปลว่า มาก , ความสุข ( ชุอิมา)
ชนวีร์ แปลว่า ผู้กล้าหาญของประชาชน
ชนินทร์ แปลว่า ยอดคน
ชยกร แปลว่า ผู้สร้างชัยชนะ
ชยธร แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
ชยากร แปลว่า ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชยุตม์ แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชโยดม แปลว่า เต็มไปด้วยชัยชนะ
ชวินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เฉลียวฉลาด
ชัชชัย แปลว่า ชัยชนะของนักรบ
ชัยชิต แปลว่า ผู้มีชัยชนะ
ชัยธวัช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ
ชัยวัฒน์ แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ
ชาญชัย แปลว่า ผู้ชนะที่มีความชำนาญ
ชาญยุทธ์ แปลว่า ผู้ชำนาญการรบ
ชุติเดช แปลว่า ผู้มีอำนาจที่รุ่งเรือง
ชัชนนท์ แปลว่า นักรบผู้ยินดี
ชชนนท์ แปลว่า ชัชนนท์
ชยาณิญช์ แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันบริสุทธิ์
ไชยชุมภู แปลว่า ชนะในดินแดนทั้งหลาย

พยัญชนะ หมวด ส.(ที่แปลไว้ในเวปนี้)

สุวิภาค แปลว่า ผู้รู้จักแยกแยะ , ผู้จำแนกดี
สุทัศน์ แปลว่า ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
สุภัสรีญา แปลว่า หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ
สุลีวัลย์ แปลว่า ผู้งามอ่อนช้อยน่ารัก
สุปรีญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี
สลักจิตร แปลว่า ตรึงไว้ด้วยความงาม, ตรึงไว้ด้วยความแพรวพราว
สิชา แปลว่า ผู้ที่เกิดมาดีแล้ว
สุกฤตา แปลว่า มีเหตุผลดี
สุจรรย์จิรา แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีมานาน
สุศิรา แปลว่า น้ำอันบริสุทธิ์
สริดา แปลว่า สายน้ำ
สลิลดา แปลว่า หญิงงามแห่งสายน้ำ
สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำทิพย์(น้ำจากเทวดา)
สาวิณี แปลว่า แม่น้ำ
สรลิล แปลว่า น้ำทิพย์
สุธาสินี แปลว่า หญิงงามปานน้ำจากสวรรค์
สวรรย์ดาร์ แปลว่า ดาวที่เป็นใหญ่
สิดารกา แปลว่า ดาวสีขาว
สุดาริกา แปลว่า ดาวอันประเสริฐ
แสงดาว แปลว่า แสงดาว
สินธุ์ดารา แปลว่า แม่น้ำแห่งดวงดาว
สร้อยดารา แปลว่า สายสร้อยดวงดาว
เสมวรรณ์ แปลว่า ชนชั้นที่มีความสุข(เสมมาจากขเษม), ผิวแบบคนสยาม ( เสม ถ้าเป็นภาษาเขมร แปลว่า สยาม)
สมวรรณ์ แปลว่า เหมาะกับชนชั้น, เหมาะกับผิวพรรณ , คู่ควรกับชนชั้น , คู่ควรกับผิวพรรณ
สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำจากเทวดา
สุดาภัทร แปลว่า หญิงอันประเสริฐ
สุภัสสร แปลว่า ผู้มีรัศมีอันดีเลิศ
สุรีย์มาศ แปลว่า แสงทองจากดวงอาทิตย์
สุวิญา แปลว่า ผู้มีจิตใจดี
สโรชา แปลว่า กำเนิดจากสระบัว, ดอกบัว
สลิลพร แปลว่า น้ำอันประเสริฐ
สุภัสสร แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ, แสงสว่างที่ดีงาม , ผู้มีรัศมีอันงาม
สุนัตตา แปลว่า หลานที่ดี
สิทธา แปลว่า พระฤาษี
แสงเดือน แปลว่า แสงของพระจันทร์, ความสว่างของดวงจันทร์
สาวิตรี แปลว่า ผู้สดุดีพระอาทิตย์ , ชื่อเทวีที่เป็นภรรยาของพระพรหมองค์หนึ่ง

สุวัฒน์ แปลว่า ผู้มีความเจริญดี, ผู้มีความดีที่เจริญ
สุธิมา แปลว่า ผู้มีปัญญาดี
สิริน แปลว่า ยอดต้นอิน ( ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นจัน)
สุรเชษฐ์ แปลว่า เหนือกว่าเทวดา คือพระพรหม
สุณัฐธิดา แปลว่า บุตรสาวผู้มีความรู้ดี, บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
สุนที แปลว่า สายน้ำที่ดี , แม่น้ำที่
สุภาดา แปลว่า พี่ชายที่ดี , น้องชายที่ดี
สุภานิดา แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมอันดีงาม
สุทธิภากร แปลว่า ผู้สร้างแสงอันบริสุทธิ์ , พระอาทิตย์อันบริสุทธิ์
สุพนิต แปลว่า ผู้งดงามน่ารัก
สุชานุช แปลว่า หญิงผู้เกิดมาดีงาม
สังสิตา แปลว่า ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ
สันนิธา แปลว่า ผู้ใกล้ชิดรักใคร่
สินิทธา แปลว่า ผู้มีความอ่อนโยน
สุมานัส แปลว่า ผุ้มีจิตใจดีงาม
สุกานดา แปลว่า หญิงสาวคนดีอันเป็นที่รัก
สุชานาถ แปลว่า หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุธีกานต์ แปลว่า ปราชญ์อันเป็นที่รัก
สุธิดา แปลว่า ลูกสาวคนดี
สมิตานัน แปลว่า ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นนิตย์
สุภัคชญา แปลว่า ผู้รอบรู้และแสนสวย
สุปรีญา แปลว่า ผู้รอบรู้ดี
สรกฤช แปลว่า กฤชวิเศษ , แกล้วกล้าและแหลมคม
สุภชาดา แปลว่า เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุกฤษ แปลว่า ผู้มีเกียรติยศดี
สุรางค์ แปลว่า นางฟ้า ,เทพธิดา
สวาวุธ แปลว่า อาวุธที่ดี
โสภณัฐ แปลว่า ปราชญ์ผู้งดงาม
โสมภัค แปลว่า เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์
สวณี แปลว่า พูดดี , พูดไพเราะ
สุภัคชรา แปลว่า คนสูงอายุที่แสนสวย
สุภัคชลา แปลว่า สะสวยและเยือกเย็น
สุมิตานันท์ แปลว่า ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี
สุทธิวัลย์ แปลว่า อ่อนช้อยและบริสุทธิ์
สุรางค์รัตน์ แปลว่า นางฟ้าที่มีค่า , นางฟ้าอันประเสริฐ

DEKWAT
05-14-2009, 07:43 AM
สวัสดีค่ะพี่

ขอถามความหมายแบบยาวเลยนะค่ะ

ศรีตระกูล=

ต้องขอโทดด้วยนะค่ะที่ม่ใช่ พอพาน ทั้งหมด


(จากคุณ chaaem)

noppakorn
05-14-2009, 10:14 AM
สวัสดีค่ะพี่
ขอถามความหมายแบบยาวเลยนะค่ะ
ศรีตระกูล=
ต้องขอโทดด้วยนะค่ะที่ม่ใช่ พอพาน ทั้งหมด
(จากคุณ chaaem)

สวัสดีครับคุณชะเอม

ศรีตระกูล แปลว่า วงศ์สกุลที่มีเกียรติ,มีเกียรติยศแก่วงศ์สกุล

Princess_Anunthita
05-14-2009, 11:11 AM
สวัสดีค่ะ คืออยาก ทราบ ว่า

ชื่ออณัณทิตา มึ ความหมาย อย่าง ไร ค่ะ (แบบว่า มี คน ถาม ความหมายของ ชื่อบ่อย มาก แต่ ไม่ ทราบ ค่ะ)

และ ชื่อ ศราวุฒิ มี ความหมายอย่างไร ค่ะ

noppakorn
05-14-2009, 12:43 PM
สวัสดีค่ะ คืออยาก ทราบ ว่า

ชื่ออณัณทิตา มึ ความหมาย อย่าง ไร ค่ะ (แบบว่า มี คน ถาม ความหมายของ ชื่อบ่อย มาก แต่ ไม่ ทราบ ค่ะ)

และ ชื่อ ศราวุฒิ มี ความหมายอย่างไร ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

อณันทิตา แปลว่า เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด
ศราวุฒิ แปลว่า มีความรู้ทางธนู, มีความรู้ทีหลักแหลม

Princess_Anunthita
05-14-2009, 03:59 PM
สวัสดีค่ะ คืออยาก ทราบ ว่า

ชื่ออณัณทิตา มึ ความหมาย อย่าง ไร ค่ะ (แบบว่า มี คน ถาม ความหมายของ ชื่อบ่อย มาก แต่ ไม่ ทราบ ค่ะ)

และ ชื่อ ศราวุฒิ มี ความหมายอย่างไร ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

อณันทิตา แปลว่า เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด
ศราวุฒิ แปลว่า มีความรู้ทางธนู, มีความรู้ทีหลักแหลม


ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ อุบาสกนพกรณ์ แต่ อณัณทิตา ใช้ ณ 2 น่ะค่ะ ไม่ใช้ น ค่ะ

แล้ว ความ หมาย จะ แตก ต่าง กัน ไหม ค่ะ

noppakorn
05-14-2009, 04:26 PM
สวัสดีค่ะ คืออยาก ทราบ ว่า

ชื่ออณัณทิตา มึ ความหมาย อย่าง ไร ค่ะ (แบบว่า มี คน ถาม ความหมายของ ชื่อบ่อย มาก แต่ ไม่ ทราบ ค่ะ)

และ ชื่อ ศราวุฒิ มี ความหมายอย่างไร ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

อณันทิตา แปลว่า เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด
ศราวุฒิ แปลว่า มีความรู้ทางธนู, มีความรู้ทีหลักแหลม


ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ อุบาสกนพกรณ์ แต่ อณัณทิตา ใช้ ณ 2 น่ะค่ะ ไม่ใช้ น ค่ะ

แล้ว ความ หมาย จะ แตก ต่าง กัน ไหม ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

การใช้ "ณ" เป็นการใช้พยัญชนะของภาษาสันสกฤตและบาลี ส่วน "น"เป็นการใช้ในภาษาไทยครับ
ผู้ตั้งชื่อ บางครั้งหลีกเลี่ยง หรือต้องการให้ได้กำลังเลขของดาว หรือพยัญชนะที่นับค่าแล้วได้เป็นสิริมงคลก็
มักนำมาตั้งรวมกัน ทั้งบาลีและไทยรวมกันไปครับ ดังนั้น กรณีนี้ "ณ"มาใชแทน"น" ครับและคง "น"
ตามรากศัพท์เดิมไว้ตัวหนึ่งด้วยครับ เป็นศิลปการตั้งชื่อครับ

Princess_Anunthita
05-14-2009, 04:30 PM
สวัสดีค่ะ คืออยาก ทราบ ว่า

ชื่ออณัณทิตา มึ ความหมาย อย่าง ไร ค่ะ (แบบว่า มี คน ถาม ความหมายของ ชื่อบ่อย มาก แต่ ไม่ ทราบ ค่ะ)

และ ชื่อ ศราวุฒิ มี ความหมายอย่างไร ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

อณันทิตา แปลว่า เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด
ศราวุฒิ แปลว่า มีความรู้ทางธนู, มีความรู้ทีหลักแหลม


ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ อุบาสกนพกรณ์ แต่ อณัณทิตา ใช้ ณ 2 น่ะค่ะ ไม่ใช้ น ค่ะ

แล้ว ความ หมาย จะ แตก ต่าง กัน ไหม ค่ะ

สวัสดีครับคุณปริ๊นเซส

การใช้ "ณ" เป็นการใช้พยัญชนะของภาษาสันสกฤตและบาลี ส่วน "น"เป็นการใช้ในภาษาไทยครับ
ผู้ตั้งชื่อ บางครั้งหลีกเลี่ยง หรือต้องการให้ได้กำลังเลขของดาว หรือพยัญชนะที่นับค่าแล้วได้เป็นสิริมงคลก็
มักนำมาตั้งรวมกัน ทั้งบาลีและไทยรวมกันไปครับ ดังนั้น กรณีนี้ "ณ"มาใชแทน"น" ครับและคง "น"
ตามรากศัพท์เดิมไว้ตัวหนึ่งด้วยครับ เป็นศิลปการตั้งชื่อครับ


ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ อุบาสกนพกรณ์ ที่ ให้ ความ รู้ เพิ่ม ค่ะ

chibuya
05-14-2009, 08:28 PM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแปลชื่อนี้ให้หน่อยนะคะ

สมาพรรณ
อัมรา
อลิศรา

แล้วก็นามสกุล - ธำรงทรัพย์


ขอบคุณค่ะ ^^

noppakorn
05-15-2009, 10:27 PM
สวัสดีค่ะ
ช่วยแปลชื่อนี้ให้หน่อยนะคะ
สมาพรรณ
อัมรา
อลิศรา
แล้วก็นามสกุล - ธำรงทรัพย์
ขอบคุณค่ะ ^^

สวัสดีครับคุณชิบูยา

สมาพรรณ แปลว่า ปีแห่งชนชั้น,ชนชั้นที่มีมารยาท
อัมรา แปลว่า เทวดา,ผู้ยั่งยืน
อลิศรา แปลว่า นางพญาผึ้ง, ผึ้งผู้ยิ่งใหญ่
ธำรงทรัพย์ แปลว่า ผู้พิทักษ์สมบัติ,ผู้รักษาทรัพย์สิน

miami
05-16-2009, 08:23 AM
สวัสดีครับ
ช่วยแปลชื่อนี้ให้หน่อยนะครับ
อภิชา
วิภาดา
อำนวย

เกิดวันศุกร์ ทั้ง3
ขอบคุณมากครับ

noppakorn
05-16-2009, 09:47 AM
สวัสดีครับ
ช่วยแปลชื่อนี้ให้หน่อยนะครับ
อภิชา
วิภาดา
อำนวย

เกิดวันศุกร์ ทั้ง3
ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณ00tong00

อภิชา แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งกว่า, ผู้เกิดมาวิเศษ, ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
วิภาดา แปลว่า แสงสว่าง, ผู้รู้แจง, ผู้เห็นแสงสว่าง
อำนวย แปลว่า ผู้เอื้อเฟื้อ, ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อหนุน

DEKWAT
05-16-2009, 01:32 PM
ขอโทษนะครับ เอามาหลายชื่อ เอาชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับ

ขอขอบคุณนะครับ ถ้าแปลให้

อภิวัฒน์
สราวุฒิ

แค่นี้แหละครับ ถ้ามีให้อยู่แล้ว ก็ขอโทษทีนะครับ

ขอบคุณครับ


(จากคุณ KNeS)

darksound
05-16-2009, 08:08 PM
ช่วยแปลชื่อ สุพิเชฐ ให้หน่อยครับ

สะกดอย่างนี้เลยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

noppakorn
05-17-2009, 10:54 PM
ขอโทษนะครับ เอามาหลายชื่อ เอาชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับ

ขอขอบคุณนะครับ ถ้าแปลให้
อภิวัฒน์
สราวุฒิ
แค่นี้แหละครับ ถ้ามีให้อยู่แล้ว ก็ขอโทษทีนะครับ
ขอบคุณครับ
(จากคุณ KNeS)

สวัสดีครับคุณคเนศร์

อภิวัฒน์ แปลว่า เจริญยิ่งกว่า
สราวุฒิ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแก่นสาร

noppakorn
05-17-2009, 10:57 PM
ช่วยแปลชื่อ สุพิเชฐ ให้หน่อยครับ

สะกดอย่างนี้เลยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สวัสดีครับคุณดาร์กซาวน์

สุพิเชษฐ์ แปลว่า ผู้ดีและประเสริฐที่สุด

H2
05-18-2009, 02:00 PM
สวัสดีครับ
รบกวนช่วยแปลให้หน่อยครับ

ศุภชัย
ศศิธร
ศศิลดา

ขอบคุณมากครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif

birdy
05-18-2009, 05:08 PM
ช่วยแปลความหมายให้หน่อยนะคะ ชื่อ ศษวัต ค่ะ

madarakung
05-18-2009, 07:44 PM
ศุภกฤช แปลว่าอะไรครับ มีที่มาจากไหน รบกวนหาความหมายให้ทีน่ะครับ ขอบคุณครับ

noppakorn
05-18-2009, 11:37 PM
สวัสดีครับ
รบกวนช่วยแปลให้หน่อยครับ
ศุภชัย
ศศิธร
ศศิลดา
ขอบคุณมากครับ http://www.watkoh.com/board/Smileys/default/smiley.gif

สวัสดีครับคุณเอช2

ศุภชัย แปลว่า ชัยชนะอันงดงาม
ศศิธร แปลว่า แสงจันทร์,เหมือนดวงจันทร์
ศศิลดา แปลว่า ดวงจันทร์อันอ่อนช้อย

noppakorn
05-18-2009, 11:39 PM
ช่วยแปลความหมายให้หน่อยนะคะ ชื่อ ศษวัต ค่ะ

สวัสดีครับคุณเบอร์ดี้

ศษวัต แปลว่า นิรันดร,ชั่วกาลนาน

noppakorn
05-18-2009, 11:44 PM
ศุภกฤช แปลว่าอะไรครับ มีที่มาจากไหน รบกวนหาความหมายให้ทีน่ะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณmadarakung

ศุภกฤช แปลว่า งามและเฉียบแหลม,เจริญด้วยความฉลาดหลักแหลม

ศุภ แปลว่า ดี งาม เจริญ
กฤช แปลว่า อาวุธที่มีปลายแหลม (เวลาตั้งชื่อใช้เปรียบเทียบว่า มึความฉลาดหลักแหลม)

birdy
05-19-2009, 10:13 AM
ขอบคุณมากๆๆนะคะ ขออีกนะคะพอดีเพื่อนถามมาค่ะ
1.ศตเนติ
2.เนติภัทร หรือ เนติภัทธ

noppakorn
05-19-2009, 01:46 PM
ขอบคุณมากๆๆนะคะ ขออีกนะคะพอดีเพื่อนถามมาค่ะ
1.ศตเนติ
2.เนติภัทร หรือ เนติภัทธ

สวัสดีครับคุณเบอร์ดี้

ศตเนติ แปลว่า ผู้มากด้วยประเพณี,กฏหมายมากมาย,ประเพณีที่ไม่สุดสิ้น
เนติภัทร แปลว่า ประเพณีอันดีงาม,กฏหมายที่ดี
เนติภัทธ แปลว่า ผู้ประพฤติในประเพณี,ผู้ทำงานกฏหมาย เช่น ศาล อัยการ ทนาย เป็นต้น

Lucky
05-19-2009, 05:05 PM
สิรินภาไลษ์ แปลว่าไรอ่ะงับ...........

babycarrot
05-19-2009, 05:38 PM
http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/36.gif สวัสดีค่ะ...คุณนพ ขอรบกวนด้วยนะค่ะ...ถ้าต้องการชื่อรวมกันให้ได้ 24 เป็นชื่อผู้ชายค่ะ โดยต้องการให้ชื่อ..
1. มีกลุ่ม ศ ส ษ ห ฬ ....
2. มีอักษรกลุ่ม..ก ข ค ฆ ง...
3. มีอักษรกลุ่ม..บ ป พ ภ ม..
4. กลุ่ม.. ฎ ฏ ฐ ฒ ณ..
5. .....โดย.....ให้มีกลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 4 ...นำหน้า / ..ชื่อขอให้มีครบทั้ง 4 กลุ่ม มีสระได้ค่ะ
....พอดีหาได้ 1 ชื่อค่ะแต่ไม่รู้ความหมาย และอยากให้คุณนพช่วยหาอีกสัก 3-4 ชื่อได้มั้ยค่ะ...ขอรบกวนจริงๆค่ะ ...........ที่หาได้ชื่อ ”สุกฤฒบ์ “ ค่ะ ไม่ทราบว่าคุณนพ ทราบความหมายมั้ยค่ะ....ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค๊า


http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/36.gif ...คุณนพ ขอรบกวนด้วยนะค่ะอีกชื่อเป็นของดิฉันเองค่ะ...ถ้าต้องการชื่อรวมกันให้ได้ 14 ค่ะ โดย
1. ให้มี ป..หรือ...บ...นำหน้าเท่านั้นค่ะ (เป็นมูละค่ะ )
2. อักษรตัวที่ 2 ...ให้ตามด้วย...ก..หรือ...ง....เท่านั้นค่ะ (เป็นบริวารค่ะ )
3. ตัวต่อไปให้มีอักษรกลุ่ม..ศ ษ ส ฬ (มนตรี)...และกลุ่ม...ด ต ถ ท ธ น (ศรี)..หรือกลุ่ม ฎ ฏ ฐ ฒ ณ.
(เดช)...จ ช ฉ ญ (อายุ ) ..หาได้หนึ่งชื่อแต่ไม่ทราบความหมายค่ะหามาเป็นปีแล้วคิดไม่ออกค่ะ..ดีใจที่ได้มาเจอคุณนพที่ web นี้ ที่เงื่อนไขเยอะอย่างนี้..เพราะมีดวงดาวประจำวันเกิดที่ต้องแก้ไขมากนะค่ะ ชื่อที่คิดได้
“ปกษณช”ค่ะ http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/104.gif

KNeS
05-19-2009, 09:44 PM
ผมอยากทราบความหายของชื่อ

สุทิศา ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ

ขอบคุณครับ

tuk4
05-19-2009, 10:55 PM
สวัสดีค่ะ พอดีมีเพื่อนเกิดวันพฤหัส เป็นผู้หญิง อยากเปลี่ยนชื่อค่ะ เค้าอยากให้รวมแล้วได้ 51 และอยากให้นำหน้าด้วย อ ค่ะ รบกวนคุณนพช่วยแนะนำด้วยนะคะ

noppakorn
05-19-2009, 11:47 PM
สิรินภาไลษ์ แปลว่าไรอ่ะงับ...........

สวัสดีครับน้องกี้

สิรินภาไลษ์ เขียนไม่ถูกครับ ที่ถูกต้อง สิรินภาลัย แปลว่า เป็นศรีของท้องฟ้า ,เป็นมิ่งขวัญของท้องฟ้า
ไลษ์ คำนี้ ไม่มีคำแปลครับ

noppakorn
05-19-2009, 11:59 PM
http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/36.gif สวัสดีค่ะ...คุณนพ ขอรบกวนด้วยนะค่ะ...ถ้าต้องการชื่อรวมกันให้ได้ 24 เป็นชื่อผู้ชายค่ะ โดยต้องการให้ชื่อ..
1. มีกลุ่ม ศ ส ษ ห ฬ ....
2. มีอักษรกลุ่ม..ก ข ค ฆ ง...
3. มีอักษรกลุ่ม..บ ป พ ภ ม..
4. กลุ่ม.. ฎ ฏ ฐ ฒ ณ..
5. .....โดย.....ให้มีกลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 4 ...นำหน้า / ..ชื่อขอให้มีครบทั้ง 4 กลุ่ม มีสระได้ค่ะ
....พอดีหาได้ 1 ชื่อค่ะแต่ไม่รู้ความหมาย และอยากให้คุณนพช่วยหาอีกสัก 3-4 ชื่อได้มั้ยค่ะ...ขอรบกวนจริงๆค่ะ ...........ที่หาได้ชื่อ ”สุกฤฒบ์ “ ค่ะ ไม่ทราบว่าคุณนพ ทราบความหมายมั้ยค่ะ....ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค๊า


http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/36.gif ...คุณนพ ขอรบกวนด้วยนะค่ะอีกชื่อเป็นของดิฉันเองค่ะ...ถ้าต้องการชื่อรวมกันให้ได้ 14 ค่ะ โดย
1. ให้มี ป..หรือ...บ...นำหน้าเท่านั้นค่ะ (เป็นมูละค่ะ )
2. อักษรตัวที่ 2 ...ให้ตามด้วย...ก..หรือ...ง....เท่านั้นค่ะ (เป็นบริวารค่ะ )
3. ตัวต่อไปให้มีอักษรกลุ่ม..ศ ษ ส ฬ (มนตรี)...และกลุ่ม...ด ต ถ ท ธ น (ศรี)..หรือกลุ่ม ฎ ฏ ฐ ฒ ณ.
(เดช)...จ ช ฉ ญ (อายุ ) ..หาได้หนึ่งชื่อแต่ไม่ทราบความหมายค่ะหามาเป็นปีแล้วคิดไม่ออกค่ะ..ดีใจที่ได้มาเจอคุณนพที่ web นี้ ที่เงื่อนไขเยอะอย่างนี้..เพราะมีดวงดาวประจำวันเกิดที่ต้องแก้ไขมากนะค่ะ ชื่อที่คิดได้
“ปกษณช”ค่ะ http://www.watkoh.com/board/richedit/smileys/YahooIM/104.gif

สวัสดีครับคุณเบีบี้คารอท

พอดีช่วงนี้ผมต้องเดินทางไม่มีเวลาหาชื่อให้เลยครับ ต้องขออีกสัก 2 อาทิตย์กลับมาค่อยมาดูให้น่ะครับ

สุกฤฒบ์ แปลไม่ได้ครับ
ปกษณช แปลว่า เกิดมาชั่วขณะ (ปะ-กะษะ-นด) กษณะ แปลว่า ชั่วครู่ ,ช มาจาก ชา แปลว่าเกิด