PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯDAO
11-15-2008, 10:49 AM
http://www.amulet.in.th/forums/images/1122.jpgพระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธมฺมธโช น.ธ.เอก ป.ธ.6) ปัจจุบันอายุ 54 พรรษา 33 อยู่จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เป็นกรรมการและเลขานุการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

นามเดิม ธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 1314 บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายสนม กับนางสำรอง เอี่ยมสะอาด

บรรพชา เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2510 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม นพศกจุลศักราช 1329 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม มีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.7) เป็นพระบรรพชาจารย์

อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ตรงกับวันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1336 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมี พระวิสุทธาบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.7) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากบวชแล้วท่านได้ร่ำเรียนวิชา และถวายตัวเป็นศิษย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง หลวงปู่บุดดา ถาวโร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่ออุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครู ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในพระราชทินนามว่า พระครูศรีวิสุทธานุวัตร

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในพระราชทินนามว่า พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ.

พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนามว่า พระราชภาวนาวิกรม

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนามว่า พระราชภาวนาวิกรม วิ.

ด้วยเป็นพระนักพัฒนาที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง งานด้านการศึกษา เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาสนับสนุนการศึกษาโครงการคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวิกรม ครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนพระราชภาวนาวิกรม มาแล้ว 6 ครั้ง โดยสนับสนุนเงินรางวัลกว่า 6 ล้านบาท

งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.2546 ได้นำบาตรสเตนเลสอย่างดี จำนวน 5,000 ใบ พร้อมเชิงรอง ถลก และสายสะพายซึ่งเป็นจำนวน 5,000 ใบนี้ เป็นบาตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 100 ใบ และเป็นบาตรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 50 ใบ คิดเป็นเงินจำนวน 5,000,000 บาท และได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นเงินสดอีกจำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 6,000,000 บาท แด่คณะสงฆ์ศรีลังกา ซึ่งมีพระสังฆนายกเป็นประธานในพิธีถวาย ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวัดแหลมแค (พระราชภาวนาวิกรม) เป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2544 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2546 เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท

เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานอาคารพยาบาลประจำเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งมีพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ กำหนดแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2546 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,400,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นสมณทูตไปร่วมเฉลิมฉลอง 250 ปี สยามนิกาย หรืออุบาลีวงศ์ ณ ประเทศศรีลังกา และได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นสมณทูตนำบาตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 100 ใบ บาตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 50 ใบ

รวมกับบาตรที่สัปปุริสสาธุชนโดยทั่วไปช่วยกันถวายอีก รวมทั้งหมด 5,000 ใบ ไปถวายแก่คณะสงฆ์ศรีลังกา เพื่อย้ำสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ศรีลังกา

พระเทพภาวนาวิกรมยังเป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน สายสัมพันธ์ไทย-จีน มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมไชน่าทาวน์ ให้วัดไตรมิตรฯ กับวัดเส้าหลิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานดำเนินการประสานงานให้โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กับโรงเรียนศิลปะป้องกันตัว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ วัดไตรมิตรฯ

ผลงานด้านต่างๆ ของท่านมีมากมาย งานพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษกวัตถุมงคลก็มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุคจตุคามรามเทพกำลังเฟื่องฟู ได้รับการกล่าวขานถึง และยกให้เป็นธงชัยในการปลุกเสกวัตถุมงคลสายจตุคามรามเทพไปโดยปริยายขอขอบคุณที่มาคะ http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=684&sid=2f3658224458b03c9007aafe98e812b7