PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไลDAO
11-16-2008, 11:07 AM
http://www.dharma-gateway.com/image/rawee.jpg
ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล


ข้อมูลจาก เวบคลังปัญญาชนสยาม
http://www.geocities.com/siamintellect/intellects/rawee/biography.htm

เกิด
เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

เรียน
เริ่มเข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนหุตะวณิช มัธยมศึกษาที่ สวนกุหลาบวิทยาลัย และเตรียมอุดมศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยแอเดอเลด และปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย

งาน
เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี สอนหนังสืออยู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

ผลงานทางดาราศาสตร์เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เคยร่วมประชุมและรับเชิญทำงานวิจัยในต่างประเทศเกือบ ๒๐ ครั้ง มีผลงานค้นคว้าวิจัยสำคัญ ดังเช่น เรื่องโครงสร้างละเอียดของโครโมสเฟียร์ ดวงอาทิตย์ เรื่องโครงสร้างอาณาจักรบริเวณกัมมันต์บนดวงอาทิตย์ เรื่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหว ของบรรยากาศระดับโครโมสเฟรียร์ของดวงอาทิตย์ เรื่องบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เป็นต้น

มีความสนใจทางด้านศาสนาและปรัชญา เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม รวมทั้งงานแปล

เคยเป็นกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบัน เป็นราชบัณฑิตแห่งราชบัณฑิตยสถาน, ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ผู้อำนวยการธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องการกำเนิดของจักรวาล วิจัยเรื่องอุกกาบาตที่ตกในประเทศไทย ทำงานแปลและงานเขียน บรรยายเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และเป็นหนึ่งในบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ครอบครัว
มีบุตรหญิง ๑ คน ชาย ๑ คน

งานหนังสือ
· คุณค่าชีวิต

· ชีวิตดีงาม

· ดาวหาง

· ดาราศาสตร์และอวกาศ

· ทรายกับฟองคลื่น แปล

· ปรัชญาชีวิต โดย คาลิล ยิบราน

· ปรัชญานิพนธ์ สาธนา

· ปีกหัก โดย คาลิล ยิบราน

· พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

· ยิ้มสู้ชีวิต

· รู้สึกนึกคิด

· ศาสนากับปรัชญา (ความสงัด)

· สาธนา: ปรัชญานิพนธ์ โดย รพินทรนาถ ฐากูร

· สุริยุปราคา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘

· หัวใจของศาสนาพุทธ

· หิ่งห้อย: ปรัชญานิพนธ์ แปล

· อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

· เพ่งพินิจเรื่องชีวิต

· บุปผชาติแห่งชีวิต

บทความ
· เรามาเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้เห็นคุณค่าของความใฝ่ฝันเถอะครับ

· ดวงตาเห็นธรรม

· "มิตรภาพ" - แปลจากบทหนึ่งของ ปรัชญาชีวิต โดย คาลิล ยิบราน
มีต่อตามนี้คะ http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok-main-page.htm