ขอบคุณ คุณพี่ DEV มาครับ ได้รับผลสมอแล้ว
ขอให้สรรพคุณยา ในผลสมอ จงเป็นอานิสงค์ให้พี่ DEV สุขภาพแข็งแรงทุกประการ
ปล.
ผมยังชอบคุ๊กกี้จากต่างประเทศอยู่นะครับ
555