คุณนพค่ะดิฉันเกิดวันจันทร์ เวลา 01.09 น. แต่ในสูติบัตรบอกเกิดวันอังคารค่ะแล้วดิฉันเปลี่ยนชื่อเป็น นันท์นภัส มูลกาศ ดิฉันอยากทราบว่ามันดีหรือเปล่าและเลขทักษาดีไหมค่ะกลัวเปลี่ยนแล้วไม่ดีอีกค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ