อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ครับ
ชื่อ "ศิวกร" (เลขทักษา22)
นาสกุล "กาทอง" (ทักษา11)
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2534 ปีมะแม
เวลาเกิด 05.50น.( ตามเวลาคือพุธกลางคืน)
อยากได้ชื่อใหม่ มีเลขทักษา 44 ครับ (บวกกับนามสกุลแล้ว คือ 55 )
* อยากได้ชื่อที่ดูแปลก ทันสมัยครับ หรือไม่ค่อยเหมือนใคร
ที่ดูชื่อใว้(ทักษา44) มี
1. วชิรวิทย์ 2. นรเศรษฐ์ 3.หัตถยารักษ์ 4 .ฐิตินันท์

ว่างงานครับ *อตีด เป็นทหารเกณฑ์ ครับ อยากสอบทหารติดครับ