สวัสดีค่ะ เพิ่งเปนสมาชิกใหม่ค่ะ อยากทราบเกี่ยวกับการตั้งชื่อค่ะ ไม่ทราบว่ายังมีมั้ยค่ะ