Conversation Between D E V and Admax

4 ข้อความเยี่ยมชม

  1. ผมมีความรู้สึกว่าจะคุยธรรมะกับพวกเขามันผิดหมดแหละ เขาเหล่านั้นอยู่สูงแล้ว
  2. พี่เดฟ ผมคงกัมมัฏฐานมากไปแล้วอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้ ตอนนี้ผมเข้าห้องแชทธรรมะมา ตลอดเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่เห็นใครคยธรรมะกันเลย คุยแต่เรื่องส่วนตัวอาหารการกินเล่นนั้นเล่นนี้กัน และพอคุยธรรมะเข้าก็หาว่าบ้า หรือ หากผมกล่าวติเตียนไปเขาเหล่านั้นก็กลับย้อนด่าเราโดยไม่พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งขณะนี้เวบนี้เป็นเวบแชทธรรมดาเหมือนเวบให้แชททั่วไป มันไม่ใช่เวบธรรมมะที่จะไว้สนทนาแลกเปลี่ยนธรรมกันเพื่อนำมาปฏิบัติ แต่กลับกลายว่าเวลาพูดถึงธรรมะกลับกลายเป้นคนบ้าไปแล้ว ผมคงต้องลบอาการฟุ้งซ่านที่มองเห็นเช่นนี้ๆก่อนจึงจะเข้ามาใหม่ หากต้องการปรึกษาพี่เดฟอาจจะเวบมาภายหลังครับ เพราะผมรู้สึกว่า ที่นี่ไม่ใช่เวบธรรมะ แต่เป็นเวบอวด ฟุ้งเฟ้อที่จะคุยตามธรรมชาติความอยากพอใจของตน คงกัมมัฏฐานมากไปจนบ้าเหมือนเขาว่าจริงๆ บ้าจนมองว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ๆผมควรจะเข้ามาเพื่อศึกษาพระธรรม
  3. ผมใส่ไปแล้วมันขึ้นมั้ยครับ
  4. กำลังลองใส่รูปครับ
แสดงข้อความเยี่ยมชม 1 ถึง 4 จาก 4