Reset Password

ถ้าคุณลืมชื่อสมาชิกหรือรหัสผ่าน คุณสามารถขอชื่อสมาชิกของคุณให้ส่งอีเมล์ไปหาคุณได้ หรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็ได้ เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขั้นตอนการคืนค่ารหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปหาคุณ