ประเพณีบุญเบิกฟ้า มหาสารคาม


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra11701/main.jpg


ช่วงเวลา วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุก ๆ ปี...