บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธิ์ของสมเด็จพระพิทธเลิศหล้านภาลัน(รัชการที่ ๒) ซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธิ์จากเค้าโครงเรื่องสังข์ทอง จากหนังสือปัญญาสชาดก...