http://upic.me/i/h3/ewppi.jpg
ปีละครั้งกับมหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์มีทอล์ค” 5 ตอนความรักของพระพุทธเจ้า สัญจร 4 ภาคทั่วประเทศ 9 ชั่วโมง กับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์...