ขออาราธนาพระภิกษุเข้าประพฤติวุฐานวิธี และขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในงานเข้าอยู่ปริวาสประจำปี

ระหว่างวันที่ 20-30 พฤษาคม ของทุกปี ณ วัดบูรณะบ้านผาง ต.ชุมแสง อ.จอมพระ...