ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: *8q*

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.01 วินาที

 1. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  ๓. คำอธิบายเรื่องรูป ( รูปกัณฑ์ )

  คำอธิบายเรื่องรูป หรือรูปกัณฑ์นี้ เป็นส่วนที่ ๓ คือส่วนที่ ๑ เป็นมาติกา หรือบทตั้ง ส่วนที่ ๒ เป็นคำ อธิบายเรื่องจิตเกิด ( จิตตุปปาทกัณฑ์ ) ส่วนที่ ๓...
 2. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  หน้า ๔

  อกุศลจิต ๑๒
  เกิดจากความโลภเป็นมูล ๘

  ๒๒. จิตอันเป็นอกุศล ประกอบด้วยโสมนัส, ประกอบด้วยทิฏฐิ ( ความเห็นผิด ), เป็นอสังขาริก ( ไม่มีสิ่ง ชักจูงก็เกิดขึ้น )
  ๒๓. จิตเหมือนข้อ ๒๒...
 3. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  ๑. กามาวจร ( ท่องเที่ยวไปในกาม ) ๘
  ๑. จิตอันเป็นกุศลฝ่ายกามาวจร ประกอบด้วยโสมนัส ( ความดีใจ ) ประกอบด้วยญาณ ( ความรู้ ) เป็น อสังขาริก ( คือไม่ต้องมีสิ่งชักจูง จิตก็เกิดขึ้น ).
  ๒....
 4. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  หน้า ๓
  การนับจำนวนจิต
  ( ถ้าจะพูดอย่างรวบรัด จิตก็มีเพียงดวงเดียว เพราะไม่สามารถเกิดได้ขณะละหลายดวง แต่เพราะเหตุที่เกิดหลายขณะ และมีส่วนประกอบ คือความดีความชั่ว เป็นต้น ต่าง ๆ กัน...
 5. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  หน้า ๒

  ข. แม่บทหรือบทตั้งฝ่ายพระสูตร

  ( สุตตันตมาติกา )
  ได้กล่าวไว้แล้วว่า ในแม่บทของเล่มที่ ๓๔ นี้ แบ่งหัวข้อหรือแม่บทใหญ่ออกเป็นฝ่ายอภิธรรม กับฝ่ายพระสูตร เพื่อให้เทียบเคียงกันดู....
 6. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  Re: พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  ๑. แม่บท ว่าด้วยการจัดธรรมะเป็นหมวดละ ๓ ข้อ
  รวม ๒๒ หมวด ( พาวี- สติติกมาติกา )คือ :-


  (๑) ธรรมที่เป็นกุศล ( คือฝ่ายดี ), ธรรมที่เป็นอกุศล ( คือฝ่ายชั่ว ),
  ธรรมที่เป็นอัพยากฤต (...
 7. ตอบกลับ
  6
  เปิดอ่าน
  9,370

  พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

  http://www.baanjomyut.com/pratripidok/praapitampidok/untitled.gif
  เล่ม ๑
  หน้า ๑ (เมื่อมาถึงอภิธัมมปิฎก ท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า
  ข้อความที่จะย่อต่อไปนี้ เป็นการกล่าว ถึงหลักธรรมล้วน ๆ ...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7